Domů     Přehledně: Zbraně, které zvrátily chod světa!
Přehledně: Zbraně, které zvrátily chod světa!

Pomůcky vhodné k boji si lidé tvořili už od pravěku, lepší zbraň totiž znamenala větší šanci na přežití. Které z nich byly natolik významné, že výrazně ovlivnily historii?

Pěstní klín

Kdy se objevil: starý a střední paleolit (cca 1 000 000–40 000 let př. n. l.), používal ho zejména Homo erectus a Homo heidelbergensis

Kde: od Číny přes Evropu až po Jižní Ameriku

Materiál: pazourek, rohovec, ryolity, fonolity, křemence a další horniny

Účel: sekání, bodání a řezání, porcování zabitých zvířat i jako zbraň

Velikost: většinou 8–15 cm

Šlo o oboustranným štípáním opracovaný (bifaciální) kámen většinou kapkovitého tvaru. Silnější neopracovaný konec drželi v dlani, užším, který měl ostrou hranu po celém obvodu, což zvětšilo jeho řeznou plochu, pracovali.

Výroba klínu vyžadovala jistou zručnost, proto je považován za zásadní technologický průlom, svědčící o navýšení kapacity lidského mozku. Díky snadné údržbě i nahraditelnosti se masově rozšířil.

Pěstní klíny byly nejčastěji vyráběny z pazourku, což je druh křemene obvykle tmavošedé barvy se skelným vzhledem. Pazourek byl později využíván i jako křesací kamínek v puškách, sloužil k zažehnutí střelného prachu.
Pěstní klíny byly nejčastěji vyráběny z pazourku, což je druh křemene obvykle tmavošedé barvy se skelným vzhledem. Pazourek byl později využíván i jako křesací kamínek v puškách, sloužil k zažehnutí střelného prachu.

Oštěp

Kdy se objevil: starý paleolit (cca 600 000–250 000 let př.n.l.)

Kde: nálezy v Německu a Anglii, později Egypt, Řecko, Řím a další

Materiál: dřevo a kámen, který byl později nahrazen kovy

Účel: lov velké zvěře na dálku, první útok velkých antických armád

Velikost: 1,83 až 2,25 m

Oštěpy se začaly objevovat asi 400 000 let př. n. l., jejich nejjednodušší formou byl bambus seříznutý do špičky. Později byl na jeden konec umisťován naostřený kámen či kost, poté nahrazený kovem (bronz, železo).

Oštěp umožňoval lov velkých zvířat na delší vzdálenost, a tudíž zajištění potravy pro více lidí. Velmi se osvědčil v boji. Obdobou oštěpů jsou kopí, která se ale nikdy nevrhala, byla vždy bodnou zbraní.

Později byly pro dosažení větší rychlosti oštěpu využívány tzv. vrhače oštěpů (atlatly).

Nejdokonalejším oštěpem bylo římské pilum. Používalo se od konce 4. století př. n. l. do konce 3. století n. l.  Když byl oštěp vržen, provrtal štít protivníka, jeho tělo a zabodl se ještě do štítu dalšího muže.
Nejdokonalejším oštěpem bylo římské pilum. Používalo se od konce 4. století př. n. l. do konce 3. století n. l.  Když byl oštěp vržen, provrtal štít protivníka, jeho tělo a zabodl se ještě do štítu dalšího muže.

Luk a šípy

Kdy se objevil: střední paleolit, asi 250 000–40 000 let př. n. l.

Kde: Afrika, později i Amerika, Evropa a Asie

Materiál: luk – ze dřeva, bambusu, šlach, rohoviny, provazu; hroty šípů – z kostí, drápů a zubů zvěře, tvrzeného dřeva, pazourku, později z kovů (bronz, železo, ocel)

Účel: nejprve lov zvířat, překonání jejich únikové vzdálenosti, později využití v boji – lučištníci

Velikost: různá, zpočátku luk asi 200 cm a šíp cca 100 cm

Po vrhači oštěpů je to nejstarší a historicky i geograficky nejrozšířenější dalekonosná zbraň, co do významu je vynález luku a šípů řazen hned za objev řeči, používání ohně, vynález kola a provazu.

V pravěku po jeho objevení došlo k hromadným vybíjením zvířat, a tím pádem k vyhubení mnoha druhů. Některé teorie pracují s tím, že byl luk objeven náhodou a nejprve používán k jiným účelům – rozdělání ohně, vrtání apod.

S rozvojem metalurgie se výroba luků a šípů velmi zdokonalila a začaly se využívat i v boji. Lučištníci patřili k elitním vojákům většiny starověkých civilizací.
S rozvojem metalurgie se výroba luků a šípů velmi zdokonalila a začaly se využívat i v boji. Lučištníci patřili k elitním vojákům většiny starověkých civilizací.

Meč

Kdy se objevil: doba bronzová (asi 2300–800 př. n. l.), první exempláře kolem roku 1600 př. n. l. Předchůdci mečů pocházejí už z roku 3300 př. n. l. a byly nalezeny v Turecku. Měří asi 60 cm, jsou z arsenického bronzu a některé i vykládané stříbrem.

Kde: Evropa, Egypt, Čína, Indie

Materiál: kovy – bronz, železo, damascénská ocel

Účel: ideální zbraň pro boj v těsné formaci za dob Římanů, ve 13. století sloužil i jako odznak společenské prestiže, při útoku bylo cílem protivníka zničit či mu poškodit zbroj

Velikost: nejprve 60–90 cm, později přes 1 m

Vznik meče je spojen s dalším lidským pokrokem – ovládnutím zpracování kovů, metalurgií. Ta má svůj počátek v Mezopotámii v období mezi roky 3500–3000 př. n. l.

Meče se vyvinuly z pazourkové dýky, první byly měděné, ale hlavním kovem pro jejich výrobu se stal bronz. Později je vytlačily meče železné, které byly zpočátku krátké, až mezi 9. a 6. stoletím př. n. l.

se začaly objevovat kovové meče přesahující délku 1 metru. Vlastnit meč znamenalo prestiž. Meče byly populární velmi dlouhou dobu, až na přelomu starověku a novověku je vytlačily palné zbraně.

Velice známým mečem je římský gladius. Nesprávně se tak označuje krátký hispánský meč, využívaný římskou armádou. Tyto meče Římané převzali od Keltiberů při dobývání Hispánie během 2. punské války.
Velice známým mečem je římský gladius. Nesprávně se tak označuje krátký hispánský meč, využívaný římskou armádou. Tyto meče Římané převzali od Keltiberů při dobývání Hispánie během 2. punské války.

Řecký oheň

Kdy se objevil: kolem roku 672 n. l.

Kde: Byzantská říše, zejména Konstantinopol neboli Cařihrad (dnes Istanbul)

Materiál: zřejmě ropa s dalšími příměsemi (nehašené vápno, síra, potaš, borová pryskyřice atd.)

Účel: ohnivá směs se používala zejména k zapálení nepřátelských lodí, ale i v pozemních bitvách. Zasáhla cíl na 50 metrů.

Tekutý lepkavý plamen byl přelomovou zbraní s devastujícími účinky, protože jej nebylo možné hasit vodou. Obyvatelé Byzance ho nazývali mořským či tekutým ohněm, ale později se vžilo označení řecký oheň.

Plamenomet, že kterého oheň stříkali, se nazýval siphonos. Za jeho vynálezce je považován chemik Kallinikos, je však možné že šlo o výtvor více lidí. Dalšího zdokonalení se řecký oheň nedočkal, naopak později upadl v zapomnění.

Ohnivá směs se natlakovala v nádobě a pak se stříkala skrz speciální trychtýř, v němž byla pomocí křesadla zapálena. Byzantinci měli na přídích svých lodí lví nebo dračí hlavy, do kterých trychtýř ústil.
Ohnivá směs se natlakovala v nádobě a pak se stříkala skrz speciální trychtýř, v němž byla pomocí křesadla zapálena. Byzantinci měli na přídích svých lodí lví nebo dračí hlavy, do kterých trychtýř ústil.

Střelný prach

Kdy se objevil: 7.–9. století

Kde: Čína

Materiál: 75 % jemně mletého draselného ledku neboli dusičnanu draselného (KNO3), 10 % síry a 15 % dřevěného uhlí

Účel: nejprve byl využíván jako přísada v léčitelství; při těžbě v lomech a dolech, stavbě silnic a při ohňostrojích se využívá dodnes, největší průlom ale znamenal pro vývoj střelných zbraních a děl.

K válčení byl poprvé použit kolem roku 1000 n. l.

Střelný prach je nejstarší známou výbušninou na světě. Ve 13. století pronikl z Číny do Evropy a způsobil zánik rytířů jakožto středověkých bojovníků.

Jeho výroba je velmi levná, proto se dodnes používá například při odstřelovacích pracích v lomech či při výrobě zábavní pyrotechniky. V palných zbraních už ne, neboť způsoboval jejich korozi.

V roce 1887 si potom Alfred Nobel nechal patentovat bezdýmý střelný prach.

Střelný prach ve 14. století umožnil vnik děl (kanóny, houfnice) využívaných především při obléhání, ale i na bitevním poli, a také prvních kulometů na konci 19. století (Gatlingův kulomet, kulomet Maxim).

Palné zbraně začali ve velkém používat husité v 15. století.
Palné zbraně začali ve velkém používat husité v 15. století.

Stíhací letoun

Kdy se objevil:1915–1918

Kde: Německo

Materiál: ocelové trubky, dřevo

Účel: ovládnutí vzdušného prostoru během 1. světové války

Velikost: Fokker D.VII: výška 2,75 m, délka 6,95 m, rozpětí 8,92 m

Když se rozpoutala 1. světová válka, motorová letadla existovala jen krátce. Byla proto nedokonalá, stavěná jen ze dřeva a tkanin. Zpočátku sloužila pouze k průzkumu. Vybavena byla maximálně dvěma kulomety.

Při konstrukci stíhacích letadel se výrobci potýkali s problematickým umístěním kulometů, což nejlépe vyřešil německý konstruktér Fokker, když sestrojil kulomet synchronizovaný s vrtulí.

Největším triumfem Němců byl dvouplošník Fokker D.VII, díky kterému získali Němci na konci války vzdušnou převahu.

První let s motorovým letadlem pojmenovaným Flyer uskutečnili bratři Wrightové 14. prosince 1903. Nejúspěšnějším stíhačem 1. světové války byl Manfred von Richthofen.
První let s motorovým letadlem pojmenovaným Flyer uskutečnili bratři Wrightové 14. prosince 1903. Nejúspěšnějším stíhačem 1. světové války byl Manfred von Richthofen.

Bojové plyny

Kdy se objevily: 1915

Kde: bojiště první světové války

Materiál: chemické látky

Účel: otrava nepřítele

Chemické zbraně byly poprvé použity v 1. světové válce, kdy proti nim zpočátku neexistovala žádná obrana. V roce 1914 používali Francouzi málo účinný chloraceton. Velké plynové útoky měli ale na svědomí Němci. V dubnu 1915 použili u města Ypry jedovatý chlor.

Smrtící žlutozelený mrak měl za následek poškození zraku a dýchacích orgánů nepřátel. V roce 1916 byly jako ochrana vojákům poskytnuty plynové masky.

Dalším plynem použitým v průběhu této války byl yperit neboli hořčičný plyn, který patří do skupiny zpuchýřujících bojových látek.

Z yperitu vycházejí první cytostatika, léky působící na nádorové buňky. Postupně vzniklo bojových plynů velké množství, například sarin, fosgen, tabun či novičok.
Z yperitu vycházejí první cytostatika, léky působící na nádorové buňky. Postupně vzniklo bojových plynů velké množství, například sarin, fosgen, tabun či novičok.

Tank

Kdy se objevil:1916

Kde: britský tank použitý ve Francii (bitva na Sommě)

Materiál: silně obrněné vozidlo s pásy, věží a kanónem

Účel: likvidace pozemních sil nepřítele přímou palbou

Velikost: Mark I měřil na délku 7,93 m, na šířku 4,13 m a na výšku 2,45 m

Prvním tankem použitým v boji byl britský tank Mark I, který byl nasazen 15. září 1916 v bitvě na Sommě.

Anglické slovo tank (nádrž) bylo krycím názvem projektu, který měl vyřešit patovou situaci 1. světové války vzniklou po zavedení kulometu, ostnatého drátu a zákopové války.

Během 2. světové války se tanky staly rozhodující zbraní pozemních bitev a i následně byly zdokonalovány. Po skončení studené války (1947–1991) se však jejich vývoj zpomalil.

Housenkové pásy, jedna z nejdůležitějších součástí tanku, byly vymyšleny už v roce 1770 Angličanem Richardem Edgeworthem. Díky pásům je tank schopen vyšplhat i do kopců.
Housenkové pásy, jedna z nejdůležitějších součástí tanku, byly vymyšleny už v roce 1770 Angličanem Richardem Edgeworthem. Díky pásům je tank schopen vyšplhat i do kopců.

Jaderné zbraně

Kdy se objevily: 1945

Kde: disponovali jimi Američané, později i Rusové a další

Materiál: radioaktivní štěpný materiál, většinou uran235 nebo plutonium

Účel: vyhlazení nepřítele/lidstva

Velikost: největší jaderná bomba v historii, tzv. car-bomba, měla sílu 50 Mt (2000x silnější než ta svržená na Hirošimu)

První jaderná bomba byla vyvinuta ve Spojených státech během 2. světové války pod vedením fyzika J. Roberta Oppenheimera (1904-1967). Vybuchla 16. července 1945 v poušti White Sands v Novém Mexiku.

Další vyrobené bomby, Little Boy a Fat Man, byly o pár týdnů později svrženy na japonská města Hirošima (6. srpna) a Nagasaki (9. srpna). Okamžitě zabily 130 tisíc lidí, dalších 100 tisíc jich umřelo v dalších letech na následky výbuchu.

V roce 1949 vybuchla plutoniová bomba označovaná jako Joe-1 postavená tehdejším Sovětským svazem. Roku 1952 otestovaly USA první vodíkovou pumu, v roce 1953 je následovali Sověti, jejichž bomba byla připravena k vojenskému nasazení.

Roku 1961 SSSR otestoval největší bombu v historii, tzv. car-bombu. Aktuálně se k vlastnictví jaderné zbraně hlásí 8 velmocí, Izrael to oficiálně nepřiznal. JAR své zbraně zničila.

Nevýhodou jaderné bomby nesené letadlem, byla možnost jeho sestřelení. Proto byly jako nosiče jaderných zbraní později zvoleny rakety, u kterých je pravděpodobnost sestřelení nižší.
Nevýhodou jaderné bomby nesené letadlem, byla možnost jeho sestřelení. Proto byly jako nosiče jaderných zbraní později zvoleny rakety, u kterých je pravděpodobnost sestřelení nižší.

Kalašnikov AK-47

Kdy se objevil: 1945

Kde: Sovětský svaz

Materiál: kov a dřevo, později plast

Účel: střelba na vzdálenost až 2,8 km

Velikost: 870 mm na délku

Jde o nejpopulárnější pušku na světě. Je oblíbená hlavně proto, že si drží spolehlivost i za náročných podmínek, má nízké výrobní náklady, její obsluha je snadná a zbraň je navíc dostupná kdekoliv na světě.

Na jejím vývoji začal její ruský konstruktér Michail Kalašnikov (1919-2013) pracovat v roce 1945. Rozhodl se přitom zkombinovat to nejlepší z americké M1 Garand a německé StG 44. Puška je vcelku těžká, váží 4,3 kg, a používat se začala v roce 1949.

V roce 2006 vyrábělo kalašnikovy nelegálně 30 zemí světa, zatímco ruskému výrobci hrozil roku 2009 bankrot. Díky krokům k zajištění licence se o pět let později opět dostal do zisku. Československý samopal vzor 58 zvnějšku AK-47 připomíná, jeho vnitřní mechanismus je však jiný.
V roce 2006 vyrábělo kalašnikovy nelegálně 30 zemí světa, zatímco ruskému výrobci hrozil roku 2009 bankrot. Díky krokům k zajištění licence se o pět let později opět dostal do zisku. Československý samopal vzor 58 zvnějšku AK-47 připomíná, jeho vnitřní mechanismus je však jiný.

Bezpilotní letoun

Kdy se objevil: 1994

Kde: USA

Materiál: kompozit

Účel: průzkum a přesně cílené dálkově řízené útoky

Velikost: MQ-1 Predator: délka 8,22 m, výška 2,1 m, rozpětí 14,8 m

V 80. letech se americká CIA a Pentagon začaly zajímat o možnosti bezpilotních letounů a dronů. V roce 1994 byl vyvinut bezpilotní letoun Predator, který se vyznačoval dlouhou vytrvalostí a byl vzdáleně ovládán operátorem, klidně i z jiného kontinentu.

Po útocích na newyorská Dvojčata byla vytvořena upravená verze letounu schopná nést řízené střely. Letouny byly nasazeny v bojích o Afghánistán, Bosnu, Kosovo, Irák, Jemen a Libyi. Už se nepoužívají, v roce 2007 byly nahrazeny bezpilotními letadly MQ-9 Reaper.

Dalším bezpilotním letounem USA je RQ-4 Global Hawk, který je schopný poskytovat snímky rozsáhlých zeměpisných oblastí ve vysokém rozlišení. Funguje za každého počasí ve dne i v noci. Může být ve vzduchu nepřetržitě až 24 hodin, není totiž dálkově řízen pilotem.
Dalším bezpilotním letounem USA je RQ-4 Global Hawk, který je schopný poskytovat snímky rozsáhlých zeměpisných oblastí ve vysokém rozlišení. Funguje za každého počasí ve dne i v noci. Může být ve vzduchu nepřetržitě až 24 hodin, není totiž dálkově řízen pilotem.
Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Související články
Věda a technika
Co potkalo planety na vesmírné cestě?
Bylo jednou jedno Slunce a mělo osm dětí. Jejich jména všichni známe. Mají ale něco společného s lidmi? I když už jsou to dnes dospělé planety, životem si nesou následky svého divokého dětství. Příběh se začíná psát před 4,6 miliardami let. Okolo právě vznikající hvězdy se vytvoří rotující prachoplynný disk. Částice v něm se začnou srážet […]
Věda a technika
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
Věda a technika
Proč našemu zdraví jaro někdy nevoní?
Na začátku jara se počasí mění vyloženě aprílově, i několikrát během dne. Venkovní teploty kolísají, a ta naše může kvůli takovým výkyvům začít hodně rychle stoupat. V tomto období jsme všichni mnohem náchylnější k nemocem, jarní chřipky, rýmy a obecně problémy s dýchacími cestami na náš číhají za každým rohem.   Klíč ke zdraví najdete […]
Věda a technika
Libeček: Chutná, přivolává lásku i zlepšuje zdraví
V antice se bez něj neobejdou Řekové ani Římané. Když se pak rozšíří po Evropě, libeček se pěstuje i v klášterních zahradách. Oblíbí si ho nejen léčitelé, ale také kuchaři a v gastronomii si získá stálé místo. A příznivci ezoteriky tvrdí, že vám pomůže do života přivolat lásku a další dobré věci! Mohutné, svěže zelené […]
reklama
věda a technika
Majestátní vlk: Samotář, který miluje společnost ostatních
Les si pomalu přebírá pod správu tma, když ticho najednou přeruší táhlé zavytí. Nezůstane u jednoho a další se přidávají, rázem jde o vlčí symfonii. O několik minut později už se majestátní těla schází nedaleko tůňky. Lov právě začíná. V roce 1758 švédský přírodovědec Carl Linné (1707-1778) popíše vlka obecného, v latině mu přiřkne jméno canis lupus. […]
Modelařina z Petriho misky: Kdy zvládneme poskládat embryo?
Lítý boj o přežití, nelítostný závod, na jehož konci možná čeká nový život. Jedna ze spermií se konečně spojí s vajíčkem. Za 9 měsíců se rozkřičí modrooký novorozený andílek. Zatím má ale budoucí embryo do podoby člověka a dokonce i jakéhokoliv savce pořádně daleko. Stejně, jako novinky z laboratoří. Do jaké fáze již vědci dokážou […]
Miniroboti zrychlí a zkvalitní výrobu piva
Česko je pivní velmocí, o tom není pochyb. Ovšem s výrobou piva je spojeno nejedno úskalí, které může práci sládků zmařit. Čeští vědci proto nyní přišli s takzvanými beerboty – minirobůtky, kteří mají výrobu piva urychlit, a zároveň zabránit tomu, aby při ní bylo znehodnoceno. Jak fungují? Tradici vaření piva přinesli do Českých zemí pravděpodobně Slované během […]
Einstein v praxi: K čemu je nám obecná teorie relativity?
Publikoval přes 300 vědeckých prací a dal lidstvu nejslavnější rovnici světa E= mc2. Dodnes patří k největším vědeckým hvězdám, ke zhmotnělé tvůrčí genialitě, protože jeho speciální teorie relativity se vpasovala mezi pilíře moderní fyziky. Před 108 lety přinesl světu její dokonalejší verzi – obecnou teorii relativity.   Teoretický fyzik Albert Einstein (1879–1955) neměl laboratoř, stačil […]
reklama
lifestyle
Co se skrývá za záhadnou smrtí muzikanta Miroslava Berky?
Jsou tři hodiny odpoledne. Lucerna je ještě zavřená pro veřejnost, jen v uklízečky vytírají v sále podlahu, brigádníci doplňují nápoje do ledničky a ve zkušebně sedí osazenstvo kapely Olympic. Jeden její člen chybí. „Tak ještě počkáme a uvidíme,“ prohlásí frontman Petr Janda (*1942). Ale když se nic nestane, odehrají zkoušku i bez kolegy.   Odešel, nedošel Tím, […]
Rodiče Elona Muska: Nenáviděný otec a dobrodružná máma
Otec Elona Muska se jmenuje Errol Graham Musk (*1946). Errolův otec Walter Musk (1917–1986) je Jihoafričan, matka Cora Amelia za svobodna Robinsonová (1923–2011) pro změnu Britka.   Zůstanou v africké Pretorii. Errol je inteligentní student s nevídaným talentem na fyziku a matematiku. Na střední škole pomrkává po krásné spolužačce Maye. Stane se vyhledávaným inženýrem elektromechaniky […]
Dětství božské MM: Otec neznámý, matka v depresích
Gladys Bakerová zabouchne dveře a zamkne je. „Neboj se, neboj, budeme spolu,“ uklidňuje tříleté děvčátko schované ve velkém pytli. Je to únos se vším všudy. Dítko v pytli není nikým jiným, než budoucím filmovým idolem. Matka se ji právě pokouší získat od pěstounky Idy Bolenderové zpět do své péče… Ida si s chatrnými dveřmi za […]
Zvrhlík? Temné stránky Romana Polanského: Genialita zastíněná zločiny
Roman Polanski, uznávaný filmový režisér, prožil těžké dětství poznamenané tragédiemi druhé světové války, kdy přišel o matku a musel se skrývat před nacisty. Jeho úspěšná kariéra byla na vrcholu, když mu vražda manželky šílenou sektou Charlese Mansona obrátila život vzhůru nohama. V roce 1977 však Polanski spáchal strašný zločin – znásilnění třináctileté dívky, za což […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
iluxus.cz
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
Právě probíhající „Perlový týden“ překvapil fantastickým náhrdelníkem značky Mikimoto. Ten bude možné vidět až do neděle v pražském butiku v ulici Na Příkopě, následně se všemi ostatními šperky poputu
Uvařte si měkoučké karamely
panidomu.cz
Uvařte si měkoučké karamely
Nebudou se lepit na zuby a postup je velmi snadný díky jednoduchému fíglu. Nebudete potřebovat nic než běžný bílý cukr a trochu smetany. I tajná ingredience, která zaručí měkkost bonbonů, je běžná – jde o obyčejnou jedlou sodu. Tak pojďme na to! Do vyššího hrnce dejte 250 g bílého cukru a 50 ml vody. S
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
enigmaplus.cz
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
Jonaguni je ostrov náležející do japonské prefektury Okinawa. Poblíž něj leží pod mořskou hladinou gigantické kamenné bloky, které připomínají obrovské terasy se schodišti vytesanými do kamene. Odhadu
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
historyplus.cz
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
Bývaly doby, kdy architekti dokázali i obyčejným funkčním továrnám vtisknout eleganci výstavných zámků. Pardubice jeden takový skvost mají, a dokonce si ho v posledních letech vycizelovaly k dokonalosti. Umění, které mele Na břehu řeky Chrudimky v Pardubicích stával mlýn už v roce 1586. Na počátku 20. století však mlynářské konkurenci v oblasti vládnou bratři Egon (1871–1932) a Karel (1879–1944) Winternitzovi,
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
21stoleti.cz
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
Země a jejích sedm sestřiček se od svého zrodu drží pomyslných máminých sukní. Možná se jejich orbity v minulosti měnily, možná pohltily některé ze svých sourozenců, ale z dálky Sluneční soustava půso
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
nejsemsama.cz
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
Bolí vás svaly a klouby, ládujete do sebe pilulky tišící bolest, a nic nezabírá? Chce to změnu… Vyčleňte si jen pár minut denně na protažení celého těla, a budete se cítit jako znovuzrozená. Protažení trapéz Tento cvik můžete provádět vsedě i vestoje, dodržet musíte jen zcela rovná záda. Jednou rukou přitáhněte hlavu k rameni, druhé rameno se
Tagliatelle s bazalkovým pestem
tisicereceptu.cz
Tagliatelle s bazalkovým pestem
Tagliatelle představují dlouhé široké nudle. Seženete je v každém supermarketu. A nejlépe chutnají právě s pestem. Ingredience 1 balení těstovin tagliatelle dvě hrsti čerstvé bazalky 6 lžic ol
Když může Prachař, koketuje i ona
nasehvezdy.cz
Když může Prachař, koketuje i ona
Herečka Sara Sandeva (26) ze seriálu Jedna rodina to s Jakubem Prachařem (40) zřejmě nemá jednoduché! Že by jí už docházela trpělivost? Ještě než se dali dohromady, říkalo se, že není krásné ženy, k
Musím zachránit manželství!
skutecnepribehy.cz
Musím zachránit manželství!
Krásně jsme si žili, v klidu a pohodě. Vůbec by mě nenapadlo, že se můj život najednou zvrátí do nejistoty a emocí. Můj manžel Petr je velmi šikovný zahradník. Proto se před pěti lety rozhodl, že si založí firmu, aby měl ještě nějaké peníze ke klasickému platu navíc. Jsme manželé už mnoho let. Zamilovali jsme
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
epochalnisvet.cz
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
epochanacestach.cz
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní,