Domů     Praha 1483: Masakr odstartovaly týnské zvony
Praha 1483: Masakr odstartovaly týnské zvony

Kališníci se bojí, že ztratí vliv na pražských radnicích, a proto 24. září 1483 provedou převrat na Starém a Novém městě a Malé Straně.

Krvavým masakrem a vyhozením purkmistra a pěti konšelů z oken radničních budov chtějí zabránit tomu, aby se na radnice vrátily poměry z předhusitských dob.

Král Vladislav Jagellonský (1456–1516) chce od počátku své vlády v roce 1471 dostat české země zpátky do lůna římskokatolické církve. Daří se mu zmírnit tvrdou politiku Říma vůči kacířské zemi.

Papež Sixtus IV. (1414–1484) je vůči Čechům smířlivější. Čeští katolíci proto také začínají být mnohem aktivnější. To pochopitelně budí nevoli u kališníků. Napětí mezi náboženskými směry roste a udržet rovnováhu je těžké.

Kališnická města v letech 1478–1482 na sněmech rokují o tom, jak se k nové situaci postavit. Nejsilnější rozpory mezi oběma stranami vznikají v Praze.

Vladislav Jagellonský by rád, aby Češi byli dobrými katolíky. FOTO: Mistr litoměřického oltáře/Creative Commons/Public domain
Vladislav Jagellonský by rád, aby Češi byli dobrými katolíky. FOTO: Mistr litoměřického oltáře/Creative Commons/Public domain

Zabydlení ve funkcích

Městští radní mají svoje funkce prakticky napořád. Když už se do městské rady dostanou, často tam vydrží až do své smrti.

Navíc „nezřídka dosahovali takového mocenského postavení, zvláště na Starém a Novém Městě, že se bez zábran obohacovali z veřejného, jakož i soukromého majetku (mimo jiné falšováním posledních vůlí),“ líčí tehdejší poměry na pražských radnicích současný český historik Jaroslav Čechura.

Sedí tam převážně konzervativní katolíci. Nespokojenost roste. Oba tábory, kališníci i katolíci, se chtějí vypořádat s nepřítelem. Kališníci se rozhodnou k radikálnímu kroku. Připravují povstání, které má vypuknout v noci z 24. na 25. září 1483.

Papež Sixtus IV. uplatňuje smířlivější politiku. FOTO|: Melozzo da Forlì/Creative Commons/Public domain
Papež Sixtus IV. uplatňuje smířlivější politiku. FOTO|: Melozzo da Forlì/Creative Commons/Public domain

Plánuje se likvidace

Kališníci odbojně reagují na zprávu, že král Vladislav v červenci 1483 onemocněl. Šušká se, že morem. Myslí si, že katolíci královy případné smrti využijí k posílení svých pozic. „Mají seznam 80 jmen našich lidí, možná, že jich je ještě více.

Ty chtějí zatknout a nechat popravit,“ šíří se v kališnických kruzích. Katolíci mají s likvidací nepřítele začít o půlnoci z 24. na 25. září 1483 po vyřčení dohodnutého hesla.

„Není jasné, zda měly být vytipované osoby pobity doma či odvedeny na určité místo, kde by se prováděly exekuce,“ píše Čechura. Kališníci se rozhodnou, že je předběhnou.  Začátek plánovaného povstání stanoví na 24. září 1483 osm hodin ráno.

Záminkou se má stát spory o pořádání svatováclavských slavností. Staroměstští a novoměstští konšelé vědí, že se něco děje. Většina z nich už je na radnicích. Za pořádek ve městě zodpovídá rychtář Ambrož. Ozvou se zvony z týnského kostela, signál k útoku.

Ambrož spěchá ze Staroměstské radnice k Týnskému kostelu zjistit, proč se zvony tak nečekaně rozezněly. Tváří v tvář potkává ozbrojené kališníky. „Zabij, zabij!“ ozývá se z mnoha stran. Za chvíli Ambrož leží mrtev. Z otevřených vrat radnice všechno sledují další muži.

Konšelé letěli z oken Novoměstské radnice. FOTO: VitVit/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Konšelé letěli z oken Novoměstské radnice. FOTO: VitVit/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Šíp na prahu

Jako první se vzpamatuje purkmistr Jan od Klobouků. Honem se snaží vrata zavřít. Jenže z prahu trčí šíp. Chvíli se dohaduje se vzbouřenci, kteří nakonec proniknou za ním na radnici.

Dostává se do sálu, kde probíhá obecní jednání, když ho kdosi zraní sudlicí. Upadne na zem. Předstírá smrt. „Není mrtvý,“ vykřikne ale kdosi. Všiml si, že se pohnul. Vrhnou se na něj a vzápětí letí ven z okna. Pád ovšem přežije.

Zřejmě není nijak vážně zraněný, protože je schopen čekat ve vězení na svůj výslech. Týnské zvony odstartují masakr také na novoměstské radnici. Povstalci ukryjí zbraně pod kabáty a vtrhnou do budovy.

„A které nalezli ve světnici, ty všechny posekali, že krve bylo v světnici na některý džber (kyblík), a posekavše, smetali je z oken ven z rathauzu (radnice),“ vypráví Staré letopisy české. Pět radních vzbouřenci zabijí.

Na Malé Straně je průběh převratu mírnější, k vraždám nedojde, jenom dva konšelé jsou zajati. Radnice jsou dobyty, dojde k volbě nových obecních starších. Výslechy katolíků potvrzují, že opravdu chtěli vraždit.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Karel Svoboda/Creative Commons/Public domain
Související články
Historie
Jejich jméno raději zapomeňte! Tři nejznámější zrádci světových dějin
Píše se 24. října 1945 – krátce před třetí ráno je před popravčí četu, kterou tvoří deset mužů, předveden jeden z nejnenáviděnějších mužů norských dějin. Po pár vteřinách Vidkun Quisling umírá, lékaři následně zjistí, že jeho srdcem prošlo celkem osm kulek. Záporák se vším všudy Kdo: Jidáš Koho zradí: Ježíše Krista „Za třicet stříbrných, z medvídka padá […]
Historie
Chutná pečeně, pestrá strava a placky jako fast food jsou známé už v pravěku a starověku
Máte pocit, že pravěcí a starověcí lidé to v kuchyni moc neuměli? Mýlíte se. Už tenkrát se řadili k labužníkům, kteří si dovedli vyrobit zajímavé a chutné pokrmy. Kulinářské tradice se rodily už tenkrát. Středoevropani a nejenom oni už v pravěkých dobách uměli připravit chutné jídlo pro své hladové žaludky. Vlastně prazáklad dnešní kuchyně si neseme od té […]
Historie
Ukřižování Krista: Mesiáši náleží nejpotupnější trest
Na Velký pátek umírá Kristus na kříži. „Podle křesťanské věrouky zástupné utrpení a smrt Kristova zachraňuje věřící ze smrti,“ vysvětluje současná česká autorka Valburga Vavřinová význam Ježíšovy oběti. Římský místodržící Pilát Pontský (†37) ho vydá na smrt za to, že se považuje za mesiáše, krále Židů. Ukřižován je na Golgotě a Pilát dá na kříž […]
Historie
Vévoda Albrecht III. Bavorský uměl výborně česky a měl nakročeno k zisku českého trůnu
Albrecht III. Bavorský se má stát pýchou svého otce. Místo toho si ale vybere ženu podle svého srdce, což mu tatínek má velmi za zlé. Nezdárný synek se otcem smíří až po její smrti. Nebezpečná politická situace v Mnichově přiměje vévodu Arnošta Bavorského (1373–1438), aby svého syna Albrechta III. Bavorského (1401–1460).  poslal na vychování ke své […]
reklama
záhady a tajemství
Tajemství smrti Jamese Deana
Patřil jim svět, jenže pak jejich život náhle ukončila dopravní nehoda. Ať už za ní stálo nezvládnutí řízení kvůli sjetým pneumatikám, mrtvice za volantem nebo srážka s autobusem, tyto hvězdy filmového a hudebního nebe zaplatily za osudovou chybu nejvyšší cenu. Čí život vyhasl na silnici a proč? Maminka mu umírá na rakovinu, když je mu pouhých […]
Stendhalův syndrom: Jak se projevuje nemoc z umění?
Do Florencie jezdí lidé z celého světa za úžasnými uměleckými díly a kulturními zážitky. Na některé ovšem prožitek krásna dolehne tak silně, až skončí s kombinací nepříjemných příznaků v péči lékařů. Co podivný stav způsobuje? Zrychlený tep, pocení, závratě, úzkost, bludy, mdloby, a někdy i panický záchvat. To jsou náhlé symptomy, se kterými se lidé dostávají do nemocnice Santa Maria […]
Ruiny hradu Buben: Časová smyčka dávných tragických událostí?
Zříceninu hradu Buben najdeme na Plzeňsku, na skalnaté ostrožně nad soutokem Plešnického potoka a řeky Mže. První písemná zmínka o historii nevelkého hradu pochází z roku 1349. Jeho původní jméno bylo Hrádek a dnešní jméno získal až po svých prvních majitelích, Bubnech z Hrádku. K této zřícenině se váže celá řada pověstí, z nichž nejděsivější […]
Starobylé menhiry, nezodpovězené historické otazníky
Starobylé menhiry mají mít magické vlastnosti i léčivou sílu. Podle některých hypotéz není navíc ani rozmístění těchto kamenů v krajině zcela náhodné a má svá specifická pravidla. Když údajně například v okolí Prahy uděláme pomyslnou spojnici mezi jednotlivými dochovanými menhiry, uvidíme prý skutečně zajímavé geometrické obrazce… Aura plná tajemství Stejně jako u nás, rovněž také […]
reklama
zajímavosti
Nejdražší vejce světa: Fabergého klenot má hodnotu 432 miliónů korun
Car potřebuje skvostný a neotřelý dárek pro svoji ženu k 20letému výročí zásnub, které připadá na Velikonoce. Jeho dvorní klenotník mu přání splní. Vyrobí přenádherné vejce, které je zároveň šperkem. Carská velikonoční tradice je na světě.   Ruský car Alexandr III. (1845–1894) v roce 1885 pověřuje petrohradského zlatníka německého původu Petera Carla Fabergého (1846–1920), aby vytvořil dárek […]
Dovolte, abych se představil. Jmenuji se krokodýl
Snad každé dítě pozná krokodýla. Obrovského plaza s typickou stavbou těla si totiž není možné splést. Napadlo by vás, že jeho nejbližšími žijícími příbuznými jsou ptáci? Nebo že občas potřebují pomoc od zubaře? Pojďme se proto společně podívat na zoubek jednomu velikánovi, který i přes svou všeobecnou známost umí lecčím překvapit. Krokodýlům se občas přezdívá „živoucí […]
Těžký život albínů: V Africe čelí teroru
Narodit se v Africe s albinismem je něco jako trest. Zejména v málo rozvinutých zemích, kde lidé na venkově věří šamanům, kouzlům a pověrám, žijí albíni v neustálém strachu o svůj život. Mnoho Afričanů totiž věří, že části těl albínů mají magické účinky. Albíni jsou lidé s nepřirozeně bledou kůží, s popelavou barvou vlasů i […]
Tukovce: Časovaná bomba v útrobách kanalizace
Stal se předmětem muzejní expozice s rekordní návštěvností, posloužil k výrobě bionafty a zároveň jeho pouhá přítomnost obrací žaludek naruby. Řeč je o fenoménu posledního desetiletí, který se stal nákladnou daní za pohodlný život v městském blahobytu.   V únoru 2018 vystavilo Londýnské muzeum kousek hroudy vydolované ze stokové sítě jedné z jeho městských částí. Exponát, který přilákal rekordní […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Krémové rizoto s houbami
nejsemsama.cz
Krémové rizoto s houbami
Italské rizoto není sypké, ale krásně vláčné. Na přípravu použijte druh rýže s vyšším obsahem škrobu. Ingredience na 4 porce: 1 hrnek rýže na rizoto Arborio 250 g hřibů 1 středně velká cibule 50 ml bílého vína 700 ml kuřecího nebo zeleninového vývaru 50 g parmazánu kousek másla pepř olivový olej Postup: Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, hříbky také.
Diamant Naděje: Jeho kletba postihla i královskou rodinu!
enigmaplus.cz
Diamant Naděje: Jeho kletba postihla i královskou rodinu!
Existuje jen málo klenotníků, kteří by ve své sbírce drahokamů chtěli mít tento temně modrý diamant s odhadovanou hodnotou až 8.5 miliardy korun. Leží na něm totiž mocná kletba přinášející vlastníkům
Potíže v klimakteriu zmírní bylinky
epochalnisvet.cz
Potíže v klimakteriu zmírní bylinky
Návaly horka, pocení, poruchy spánku, zhoršená soustředěnost, výkyvy nálad, stres, a někdy i deprese, to vše přináší klimakterium. Pomoc můžeme hledat v přírodě. A protože každá žena prožívá přechod s jinými obtížemi, vybírejte bylinky sobě na míru, podle toho, co trápí právě vás.   Šalvěj lékařská Je považována za přírodní antidepresivum, pomáhá i při melancholii.
Breitling podpoří klimaticky neutrální let kolem světa
iluxus.cz
Breitling podpoří klimaticky neutrální let kolem světa
Breitling, renomovaný švýcarský výrobce luxusních hodinek, se spojil s projektem Climate Impulse vedeným Bertrandem Piccardem, významným průzkumníkem a zastáncem klimatu. Tato spolupráce se nese na
Zrada od nejlepší kamarádky Hanychové!
nasehvezdy.cz
Zrada od nejlepší kamarádky Hanychové!
Krátce nato, co se exmodelka Agáta Hanychová (38) rozešla s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem (55), dal se dohromady s její nejlepší kamarádkou! Ta se do Soukupa prý zamilovala někdy v půlce lis
Proč Češi svého biskupa nechtěli?
historyplus.cz
Proč Češi svého biskupa nechtěli?
Třikrát se vydal do Čech s nadějí, že konečně přesvědčí své krajany k životu ve zbožnosti a slušnosti, a vždy musel odejít s nepořízenou. Budoucí světec Vojtěch už pak nedostal šanci svůj životní sen uskutečnit. Zakladatel slavného rodu, kníže Slavník (†981), sídlící v Libici nad Cidlinou, má kromě nemanželských dětí oficiálně šest synů. Je mezi nimi jeho nástupce Soběslav
Na zámku Zbiroh myslí i na milovníky adrenalinu
epochanacestach.cz
Na zámku Zbiroh myslí i na milovníky adrenalinu
Nestačí vám obyčejná prohlídka skvostného zámku a toužíte po aktivnějším prožití výletu? Pak je tu v areálu zámku Zbiroh právě pro vás připraven Active park. Jeho základem je Lanové centrum s překážkami zavěšenými ve výšce až devíti metrů na stromech zámeckého lesoparku. Velký okruh je určen pro dospělé a zdatnější děti od 12 let a vysoké nejméně
Indické karbanátky z červené čočky
tisicereceptu.cz
Indické karbanátky z červené čočky
Pokud se nechcete vzdát masa, můžete polovinu čočky nahradit mletým hovězím masem. Budete mít zdravější verzi klasických masových karbanátků. Suroviny 200 g červené čočky 2 velké mrkve 1 cibul
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Muž v masce čerta mě okouzlil
skutecnepribehy.cz
Muž v masce čerta mě okouzlil
Každý masopust je pro mě dobou, kdy se kromě jídla oddávám vzpomínkám. Kdysi jsem totiž na masopustním průvodu poznala lásku svého života. Bylo mi něco přes dvacet, studovala jsem vysokou školu a měla spoustu plánů, jak vyrazím do světa a já nevím co ještě. Pak mě kamarádka Tamara pozvala na víkend k ní na vesnici. A můj život se
Láhev Perrier vzdává hold francouzské vědě.  Vyhrajte dárky od světového designéra Philippe Starcka
21stoleti.cz
Láhev Perrier vzdává hold francouzské vědě. Vyhrajte dárky od světového designéra Philippe Starcka
Světoznámá značka minerální vody Perrier představila novou exkluzivní limitovanou edici své ikonické zelené lahve. Jejím autorem je legenda francouzského designu Philippe Starck, který u příležitosti
Polička s kouzlem starých časů
panidomu.cz
Polička s kouzlem starých časů
Z nového staré, ale krásné. Pomocí barev a přelepů si ze závěsné poličky se šuplíčky vytvořte nostalgickou „babičku“ se starodávnou patinou a dekorativními plastickými ornamenty. Taková polička se hodí třeba do kuchyně, ale také do předsíně, a pokud máte v tomto stylu zařízený pokoj, dejte ji klidně i sem. Co budete potřebovat? Dřevěnou závěsnou poličku