Domů     Pohroma u sv. Víta: Rozpoutal kazatel běsnění v chrámu na příkaz krále?
Pohroma u sv. Víta: Rozpoutal kazatel běsnění v chrámu na příkaz krále?

„Slyšeli jste, co se stalo v chrámu?“ nese se v prosinci 1619 pražskými ulicemi. „Vtrhli do něj kalvinisté a ničí všechno, co jim přijde pod ruku! S baštou katolíků bude jednou provždy konec,“ šeptají si vzrušeně lidé. Někteří z nich míří rovnou na Hradčany. To divadlo si přece nemohou nechat ujít…

„Kde moje oko spočine, všude samé katolické modly.

Musíme od nich chrám očistit,“ hřímá zatím před svými souvěrci kalvinista Abraham Scultetus (1566–1624), přítel nedávno korunovaného českého krále Fridricha Falckého (1596–1632). V chrámu sv.

Víta 22. prosince 1619 pronáší plamenné kázání, v němž zdůrazňuje nutnost zbavit pražský svatostánek od všech závadných soch a obrazů.

Luteráni malíř Hans von Felz s písařem Jakobem Hübelem je nejdříve shromažďují uvnitř v sakristii a v kapli svatého Zikmunda, ale to se Scultetovi nelíbí.

„Vy luteráni smrdíte po papeženství,“ vyčte jim opatrný přístup ke katolickým symbolům radikální kalvinista. Trvá na tom, že se má všechno zničit. Osud uměleckých děl nikomu na srdci neleží.

I zástupci katolíků, kterým se náhodou podaří dostat do chrámu, považují za největší hodnotu pouze ostatky svatých zemských patronů.

Abraham Scultetus chce zničit katolické modly. FOTO: Unidentified engraver/Creative Commons/Public domain
Abraham Scultetus chce zničit katolické modly. FOTO: Unidentified engraver/Creative Commons/Public domain

Pilka se o to postará

Protestantští fanatikové řádí v chrámu jako smyslů zbavení. 27. prosince 1619 se chystají rozřezat oltářní obraz, který před 100 lety vytvořil přímo pro pražskou katedrálu německý malíř Lucas Cranach starší (1472–1553).

„Pryč s Pannou Marií,“ horlí saský kněz Friedrich Salmuth (1592–1625) a pobídne přivolaného truhláře k práci. Za chvíli se do barevné oltářní desky zakousne pilka na dřevo.

Protestantům se nelíbí, že katolíci oslavují Pannu Marii jako královnu nebes. Malíř von Felz, který obdivuje Cranachovo umění, se nejdříve snaží obraz odkoupit a zachránit. Zbytečně. Panna Maria zřejmě skončí na hranici. Dodnes se z oltáře zachovalo pouze sedm výřezů s malbami světic…

Pražský oltář Lucase Cranacha staršího zničili kalvinisté. Kresba Dagmar Hamsíková, rekonstrukce Jindřich Nosek. FOTO: Dagmar Hamsíková/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Pražský oltář Lucase Cranacha staršího zničili kalvinisté. Kresba Dagmar Hamsíková, rekonstrukce Jindřich Nosek. FOTO: Dagmar Hamsíková/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Fridrich se vymlouvá

„Kvapně provedená reformace chrámu vede jedině ke zmatkům a vzpourám,“ protestuje 29. prosince 1619 hrabě Jindřich Matyáš Thurn (1567–1640) při setkání s králem Fridrichem Falckým.

„Nikdy nevíte, v co se mohou podobné akce zvrhnout. Ani vy byste si pak nemusel být jist svým trůnem. V Praze není možné provádět takové akce stejně rychle jako jinde, je to příliš nebezpečné,“ radí mu Thurn.

Panovník ale jakoukoli odpovědnost za ničení katedrály odmítá. „Já jsem to ani neudělal pro sebe, ani neporučil. Vaši sami ti to udělali a já jen připustil, aby se stalo, co chtěli,“ vymlouvá se. „Fridrich svádí tu všechnu vinu za reformaci chrámu sv.

Víta na české pány. Ba on takřka ani rozkaz nedal! Nakonec jen souhlasil, a tím vyhověl žádosti českých pánů,“ komentuje králova slova český historik umění Vincenc Kramář (1877–1960).

Pravděpodobné je, že Falcký podlehl tlaku svého okolí, hlavně svého přítele kazatele Sculteta. Ani nejvyšší kancléř českého království Václav Vilém z Roupova (1580–1634) si však nemyslí, že by vzácných děl byla škoda. Plánuje dokonce provést podobnou očistu i v Římě.

Jindřich Matyáš Thurn není stoupencem kvapné reformace. FOTO: Merian, Matthaeus/Creative Commons/Public domain
Jindřich Matyáš Thurn není stoupencem kvapné reformace. FOTO: Merian, Matthaeus/Creative Commons/Public domain

Viník se přiznává

„Jestliže v tom byla nějaká vina, která však není vědomá, vyznávám se zde rád, že je dlužno připsati mi její dlužnou část.

Neustal jsem zajisté prositi krále a naléhati na české pány, aby odstranili z lidských očí ony věci odporné, až jsem dosáhl svého přání,“ přiznává se ve své životopisné knížce sám Scultetus ke svému podílu na zničení vnitřku chrámu.

Kalvinisté si ovšem své nové „vylepšené“ modlitebny užijí jenom do porážky v bitvě na Bílé hoře. Už 28. února 1621 se může znovu zaradovat katolík Kašpar Arsenius z Radbuzy (†1629), kapitulní děkan, když dochází k novému vysvěcení chrámu sv. Víta.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Ablakok/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
reklama
Související články
Historie
Pomohlo Čingischánovi v budování ohromné říše počasí?
Čingischánova armáda dobývá nová území. Dostává se do Gruzie, Ruska a na Krym a jeho říše se tak rozkládá od Černého moře až k Tichému oceánu. Osudným se obávanému Mongolovi nakonec v roce 1227 stává pád z koně v průběhu tažení proti severočínské dynastii Ťin. Poté umírá. Jak vlastně dokázal mongolský vládce Čingischán (1162–1227) vybudovat tak obrovskou říši? Bylo […]
Historie
Horor za bílého dne: Jatka přeživších z lodi Batavia
Je to skalisko, nebo jde jen o odlesky měsíce na vlnách moře? Zatímco muž ve vraním hnízdě pod vrcholkem hlavního stěžně vidí nebezpečí, kapitán se přikloní k druhé variantě. Téměř 57metrovou plachetnicí Batavia otřese náraz. Poklady naložené v podpalubí nervózně zacinkají. Ani hlavní aktéři v tu chvíli netuší, v jaké hrůzy se zvrhnou následující dva […]
Historie
Mongolský vládce miloval ženy a syrové maso
Válečná vítězství si mongolský vládce užívá plnými doušky.  „Shromážděte všechny ženy z města,“ nařídí vždy po úspěšném tažení svého vojska. Mezi nimi si pak vybírá ty nejhezčí, které mu mají být po vůli. Čingischánovi nestačí, že má kromě Burtaj ještě tři další oficiální manželky. Milenky si Čingischán (1162–1227) volí především z žen a dcer vysoce postavených mužů, […]
Historie
Jak Marie Terezie pomáhala svobodným matkám?
Za porod nemanželského dítěte čeká ženy v habsburské monarchii během první poloviny 18. století smrt. Ještě v roce 1743 se mohou podle platného zákona dočkat stětí hlavy. Ovšem Marie Terezie tuto praxi změní. Ačkoliv je Marie Terezie (1717–1780) velmi silně věřící katolička a katolíci považují početí a porod nemanželského dítěte za hřích, panovnice chápe, že […]
reklama
věda a technika
Slavná busta Nefertiti: Seznam nálezů usvědčil Borchardta z podvodu
Německý archeolog Ludwig Borchardt bere do ruky ušpiněný vápencový předmět. Chvíli přemýšlí. Potom dílko strčí do krabice se štukovými nálezy. V hlavě se mu rodí plán, jak si s ním trochu pohrát. Když se řekne Nefertiti (14. století př. n. l.), každý si vybaví slavnou bustu s vysokým modrým kloboukem znázorňující egyptskou královnu z doby 18. dynastie […]
Opioidová krize v USA
Spojené státy americké se od 90. let minulého století potýkají s rozsáhlou opioidovou krizí, aktuálně probíhá už její čtvrtá vlna. Podle odborníků souvisí tato krize se strukturou amerického zdravotnického systému, ve kterém je předepisování léků upřednostňováno před dražšími terapiemi.   Profesorka Judith Feinbergová z West Virginia University k tomu podotýká: „Většina pojištění, zvláště pro chudé lidi, nezaplatí v USA […]
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Zbraň proti depresím se špatnou pověstí
Říká se jim něžně houbičky a někteří lidé je vyhledávají kvůli jejich halucinogenním účinkům. Nové výzkumy ovšem ukazují, že lysohlávky v sobě skrývají zajímavé možnosti týkající se léčby duševních problémů. Ne všechny lysohlávky patří mezi halucinogenní houby, ale ty, které ano, obsahují ve velké míře dvě látky: psilocin a také psilocybin. Psilocybin je jedním z […]
historie
Méšova stéla popisuje vítězství Moabitů nad Židy
Území Izraele tvoří jedno velké archeologické naleziště, téměř při každém kopnutí do země tu dostávají biblické příběhy reálné obrysy a tajemné postavy z Písma svatého se vynořují z hlubin starověku. Potvrzuje se, že skutečně existovaly. „Můžeme přečíst jedno písmeno a to B, o čemž si ostatní myslí, že by mohlo být začátkem slova Balak,“ říká například Ronald Hendel, profesor […]
Malíř Alfons Mucha v Praze čelil závisti
Nabídka, která se neodmítá. Právě tu dostává Alfons Mucha v létě 1909 v Čechách, kam se na skok vrací. Jde o malířskou výzdobu interiérů čerstvě dostavěného Reprezentačního domu hlavního města Prahy (dnešní Obecní dům). Mucha o tuto práci přitom projeví zájem už v roce 1905. Tehdy malíře Alfonse Muchu (1860–1939) navštíví starosta Prahy Vladimír Srb. (1856–1916), aby mu […]
Podnikání Františka Štěpána Lotrinského zaplatilo dluh v rakouské státní kase
Františka Štěpána Lotrinského láká armáda. K vojenské kariéře však nemá schopnosti a jeho žena Marie Terezie to naštěstí brzy pochopí. Snaží se ho proto přesvědčit, aby neodjížděl k vojsku, a užívá k tomu typicky ženské zbraně. „Uchýlila jsem se k našim obvyklým prostředkům, polibkům a slzám, ale co ty u manžela po devítiletém manželství zmohou? Také jsem ničeho […]
Leopold I. Habsburský omezil robotu na tři dny
Ač flegmatik, rozhodně není lhostejný k tomu, co se v jeho zemi děje. Když v roce 1679 vypuká v celé zemi epidemie moru, šířící se z Uher, bojí se i on. Na jeho příkaz mají úředníci mají vytvořit protimorová opatření na ochranu hlavního města říše. To se jim ale nepodaří. Černá smrt proniká i do Vídně a kosí zdejší chudinu, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
enigmaplus.cz
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
Italský Terst je považován za jedno z hlavních evropských měst okultismu. Vděčí za to dlouhé zednářské tradici i spiritualitě, která je pečlivě ukrytá za fasádou oficiální historie. Řada míst v Terstu
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
21stoleti.cz
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
Sonda OSIRIX-REx se na svou pouť vydala v září 2016. Jejím primárním cílem byla planetka Bennu patřící do Apollonovy skupiny. Zde měla sonda získat vzorky, naložit je do speciální kapsle a tu pak dopr
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Duch psa běhal domem
skutecnepribehy.cz
Duch psa běhal domem
Jela jsem s přítelem na návštěvu k jeho pratetě. Petr mě varoval, že je teta trochu šílená, protože tvrdí, že po nocích v jejím domě běhá černý pes. Před lety jsem zažila něco hodně zvláštního. S přítelem jsme navštívili jeho tetu z pátého kolene. Petr mi dopředu říkal, že je teta trochu vyšinutá, tak ať její slova neberu vážně. Tvrdila
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
nasehvezdy.cz
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
Populární Marek Taclík (50) si snad už oddychne. Pokud soud vydá konečné rozhodnutí, zavře za jeho dluhy dveře. V roce 2018 vyhlásil osobní bankrot poté, co měl nepravidelné příjmy a nebyl schopen
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
enigmaplus.cz
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
Vyrazit za středověkou atmosférou je v České republice poměrně snadné. Není však moc hradů a jejich zřícenin, které by člověka vtáhly do minulosti takovým způsobem, jako to umí východočeská Lichnice.
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je