Skip to content

Opravdu mohli Izraelité překročit Rudé moře?

Podle Bible unikli Židé před staletími z egyptské poroby, k čemuž jim pomohl legendární Boží zásah. Může mít slavný mýtus nějaký reálný základ?

Na základě biblické tradice je izraelský lid ve starověku utiskován a zotročován v Egyptě. Bůh se však jednoho dne nad svým vyvoleným národem slituje a pověří proroka Mojžíše, aby Židy ze zajetí vyvedl.

Mocný egyptský faraon však odmítá své otroky propustit. Přesvědčí jej až 10 egyptských ran čili přírodních pohrom, jež na Zemi za trest Bůh sešle. Hrdý panovník nemá jinou možnost než ustoupit a Izraelité se vydávají na cestu.

Podle Starého zákona vyvedl Židy z otroctví bájný prorok Mojžíš, který paradoxně sám vyrostl jako princ na egyptském dvoře.
Podle Starého zákona vyvedl Židy z otroctví bájný prorok Mojžíš, který paradoxně sám vyrostl jako princ na egyptském dvoře.

Nedodrží slib

Faraon nicméně poruší svůj slib a vydává se prchající Hebrejce povraždit. Dostihne je u břehů Rudého moře. „I vztáhl Mojžíš ruku svou na moře, a Hospodin rozdělil moře větrem východním prudce vějícím přes celou noc.

Tedy šli synové Izraelští prostředkem moře po souši, a vody jim byly jako zeď, po pravé i po levé straně. A honíce je Egyptští, vešli za nimi doprostřed moře, všecka jízda Faraonova, vozové i jízdní jeho,“ píše se ve Starém zákoně.

Jediným pramenem, informujícím nás o průběhu legendárního Exodu, je Bible.
Jediným pramenem, informujícím nás o průběhu legendárního Exodu, je Bible.

Zatvrzelý vládce Egypta se svojí armádou posléze zahyne v rozbouřené vodě a Židé jsou zachráněni. Příběh je zpravidla teology interpretován jako přechod ze špatné minulosti do zářivé budoucnosti. Motiv rozpolcení vod je zároveň symbolem vítězství řádu nad chaosem a objevuje se i v mnoha jiných kulturách.

Na jakém místě Židé překročili divokou vodu, nám Bible neříká. Možná to vůbec nebylo u Rudého moře.
Na jakém místě Židé překročili divokou vodu, nám Bible neříká. Možná to vůbec nebylo u Rudého moře.

Hospodina zastoupí vítr!

Historiky ovšem dlouhá léta trápí zásadní otázka. Mohl se izraelský exodus skutečně odehrát tak, jak je popisován v Tóře? Objasnění zapeklitého případu se přiblíží v roce 2010 američtí vědci z Národního centra pro atmosférický výzkum.

Ti provedou počítačovou simulaci neobvyklého jevu a dochází k šokujícímu zjištění.

Který egyptský faraon Židy pronásledoval, historici nevědí. Mohl to být například Ramesse II.
Který egyptský faraon Židy pronásledoval, historici nevědí. Mohl to být například Ramesse II.

Působením prudkého větru opravdu mohl ve vodě vzniknout jakýsi pozemní most, jenž uprchlíkům umožnil přejít přes naplavené bahno do bezpečí. Když na druhý den dorazilo egyptské vojsko, voda se vrátila zpět a způsobila jeho zánik.

K „zázračné“ události však podle všeho nedošlo na březích Rudého moře, ale v severovýchodní oblasti Nilské delty, která disponuje odpovídajícími povětrnostními podmínkami.

Foto: www.intoclassics.net www.shoutitforlife.com www.Ilds.org www.wikipedia.com
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Historie
Zobrazit více …