Skip to content

Na vině je znečištění a přenosný virus

Vědci konečně získali důkazy, že za rakovinou u lachtanů stojí pohlavně přenosný herpesvirus. Tzv. urogenitální karcinom lachtanů se v mnohém podobá rakovině děložního čípku u lidí, což by mohlo napomoci k lepšímu pochopení toho, jak se rakovina vyvíjí a šíří u všech druhů.

Lachtanovití je čeleď šelem z nadčeledi ploutvonožců čítající 7 rodů. Foto: blende12 / pixabay

Podle zpráv ze začátku dubna 2021 zákeřná nemoc napadá stále více lachtanů. Výsledky výzkumu jedné kalifornské záchranné stanice nejsou příliš optimistické – nemoci podlehla více než čtvrtina všech lachtanů, které odborníci v místě léčili.

Rakovina začíná v lachtanově genitálním traktu a agresivně se pak šíří po celém lachtanově těle, což má za následek smrt, často v důsledku selhání ledvin,“ popsal spoluautor studie Pádraig Duignan.

Když se vezme v potaz pokročilé stádium rakoviny u zvířat uvězněných na plážích a následně zachráněných rehabilitačními centry, v této fázi pro ně podle odborníků neexistuje jiná možnost než eutanazie.

Na základě výzkumu přišli vědci také na zajímavý fakt, a to že existuje skrytý spouštěč či událost, jež má za následek, že virus vyvolává rakovinu u některých nakažených lachtanů a u jiných nikoliv.

Lachtani jsou přizpůsobení vodnímu životu, na rozdíl od příbuzných tuleňů a mrožů se však díky stavbě zadních končetin mohou poměrně obratně pohybovat i po souši. Foto: christels / pixabay

Lachtani bojují s rakovinou

Badatelé, v jejichž čele stála Alissa Demingová, v další fázi výzkumu zjistili, že znečišťující látky jako PCB a DDT hrají významnou roli jako spolufaktory vzniku této rakoviny. Týká se to především jedné jihokalifornské skládky DDT, kde se seskupuje většina tamní lachtaní populace.

Od příbuzných tuleňovitých se lachtani odlišují tmavým zbarvením, zašpičatělým čenichem s hustými hmatovými vousy, výraznými ušními boltci a především stavbou zadních končetin, které mohou podsunout pod tělo, což jim umožňuje rychlejší pohyb po souši. Foto: sebastian_photos / pixabay

Lachtani mohou být klíčem k pochopení rakoviny vyvolané viry i toho, jak rakovina metastázuje nebo jak se šíří tělem. Většina druhů rakoviny je způsobena kumulací několika faktorů, takže je náročné studovat rakovinu v tradičních laboratorních modelech.

U divokých lachtanů se ale vyskytuje více vrstev stresorů včetně infekčních činitelů, vystavení znečišťujícím látkám, výživy a vlivů životního prostředí, které jsou mnohem reprezentativnější pro to, jak se rakovina vyvíjí v reálném světě,“ doplnil Duignan.

Foto: Úvodní fotka: Capri23auto / pixabay, Foto 1, 2 a 3 – pixabay
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Příroda
Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články