Domů     Jeho veličenstvo kat: Jaké bylo a je vykonávat smrtící řemeslo
Jeho veličenstvo kat: Jaké bylo a je vykonávat smrtící řemeslo
4.11.2019

Patřil mezi nejbohatší lidi ve městě, a přesto směl vcházet jen pro něj určenou branou. V kostele i v krčmě měl přesně vymezené místo někde v ústraní. Když si chtěl zatancovat, pak jedině se svou ženou. Na parketu pak zůstali sami. Tak jako v životě. Kata a jeho rodinu prostě nikdo neměl rád.

Už když se narodil, získal cejch vyděděnce. Jeho jméno, datum narození a případného sňatku v nejvzorněji zapsaných městských matrikách mezi ostatními událostmi toho roku nenajdete. Farář je napsal až na poslední stránku knihy.

Stránku vyhrazenou katovi a jeho obětem. Do města mohl vstoupit pouze svou „katovskou“ branou. Jeho bydlištěm byla skromná katovna – dům, který stál mimo obyvatelné části města. Ani po smrti mu nebylo dovoleno vrátit se zpět mezi čisté.

Jeho tělo bylo uloženo ke hřbitovní zdi, stejně jako ti, které ztrestal za svého života na hrdle, či lidé, kteří si život vzali sami.

Nikdo neví, kde se vzal „kat“

Jak vzniklo jedno z nejděsivějších slov českého jazyka, není kupodivu vůbec jasné. Jazykovědci připouštějí, že s největší pravděpodobností vychází ze slov kácet či kotit, které zdánlivě připomínají jednu ze základních povinností kata – stínání.

Slovo katan, jímž bývali ve staré češtině popravčí označováni, údajně pochází z maďarského katon. Tím byli kdysi označováni nájemní vojáci, žoldáci. „Profesionální“ kati se v našich dějinách objevili až s rozvojem měst ve 13. století.

Dříve toto řemeslo vykonávali obyčejní vojáci, pověření majitelem panství osobně. Jenže současně s tím, jak se lidé stěhovali do sídel chráněných hradbami, se zvyšoval počet těch, kteří rušili jejich klid a brali jim životy a majetek. A tak do života našich dávných prapředků vstoupil kat.

Kati se objevili kolem 13. století.
Kati se objevili kolem 13. století.

Svatby jen mezi svými

Narodit se jako katovo dítě, bylo pro slabší jedince za trest. K žádnému slušnému vzdělání se totiž potomci popravčího nedostali.

Dcerky z katovny se, pokud vůbec, obvykle provdaly za syna kata z jiného města a pomáhaly tak, často nedobrovolně, zakládat katovské dynastie. Kluci mívali vlastně jen jedinou možnost – získat živnost po otci. Vedla k tomu ovšem nelehká cesta.

Školy pro katy samozřejmě neexistovaly, a tak šli budoucí popravčí obvykle do učení k tátovi. Po nějaké době jim pak bylo umožněno, aby své znalosti rozšiřovali u jiného katovského mistra.

Zdaleka se od nich ale neočekávalo jen to, že budou dobře zacházet s popravčím mečem. Budoucí kati museli dobře zvládat i základy medicíny. To proto, aby jim zločinec při mučení nezemřel dřív, než by ho dovlekli na popraviště.

Vyrůstat v rodině kata nebylo pro děti nic snadného.
Vyrůstat v rodině kata nebylo pro děti nic snadného.

Na nešikovné popravčí čekal nemilosrdný lynč

Dokonalá znalost vykonávání práva útrpného, jinými slovy strašlivého mučení, patřila mezi základní kameny vzdělání každého budoucího kata. A nevyplatilo se pochopitelně podceňovat ani psychickou a fyzickou přípravu na toto nelehké řemeslo.

Když se jim exekuce vymkla z ruky a nedokázali ukončit život zločince podle představ přihlížejících davů, stali se mnohdy nešikovní kati a jejich pomocníci sami oběťmi smrtícího lynče.

Stejně jako budoucí ševci, pekaři či jiní řemeslníci se na konci učení kati vydali do světa na zkušenou. Po návratu je čekal už jen poslední krok – závěrečná mistrovská zkouška.

Během ní museli setnout hlavu řádně odsouzenému nešťastníkovi přesně tak, jak určují katovská pravidla. To vše před zraky úředně pověřeného katovského mistra.

Pokud poprava proběhla tak, jak měla, vystavil dozírající kat tomu novopečenému dopis, který mu otevřel brány všech měst, které sháněly mistra meče.

Popravu museli kati vykonat precizně.
Popravu museli kati vykonat precizně.

Když zrovna nemučil či nestínal, lovil zatoulané psy

Ani pak ještě neměl úplně vyhráno, zvlášť když se na začátku své „kariéry“ ocitl v menším, tedy hůře platícím městě. Aby se vůbec uživil, musel si obvykle přibrat ještě práci rasa.

Jeho povinností bylo odklízet z ulic a dvorků mršiny zvířat, chytat volně pobíhající psy a zabíjet nikomu nepatřící zvířata. K tomu mu občas radní přidali ještě povinnost vyčistit městské stoky a příkopy u hradeb plné odpadků, které do nich měšťané házeli.

Na konci 17. století se však mistrům katům začalo blýskat na lepší časy. K pravidelnému platu totiž začali popravčí dostávat přesně vymezené odměny.

Za oběšení, stětí, zahrabání ženy zaživa a její následné probití kůlem, aby se nevrátila do světa coby upír, náležela katovi a jeho pomocníkům mimořádná odměna ve výši 5 kop míšeňských grošů.

Za upálení, lámání kolem, čtvrcení a vyříznutí jazyka obdrželi ještě o kopu navíc.

V 17. století začali kati dostávat i odměny za vykonanou práci.
V 17. století začali kati dostávat i odměny za vykonanou práci.

Díky hrdelnímu řádu si většinou hodně polepšili

Až do nebe pak mistři kati vynášeli císaře Josefa I., který v roce 1708 vydal nový, mnohem štědřejší hrdelní řád. Jen za to, že zlotřilce dovedl do mučírny a předvedl mu své hrůzostrašně vyhlížející mučicí nástroje, si kat mohl nárokovat 1 zlatý a 12 krejcarů.

Rekordních 9 zlatých pak společně se svými pomocníky obdržel poté, co nechal odsouzence vléci koněm až na popraviště, případně za to, že nešťastníkovo tělo ještě zaživa trhal rozžhavenými kleštěmi. Mimochodem, koně si kat pořizoval za své.

Na obrok pro ně už mu však přispívali radní. Na své náklady si samozřejmě musel pořizovat a v provozuschopném stavu i udržovat všechny mučicí a popravčí nástroje.

Na druhou stranu dříví na postavení hranice, kolo, do něž měl vplést odsouzence, a kůl, jímž proklál tělo zaživa pohřbené ženy, dostal od města, které jej k povolání exekuce povolalo.

Později se kati přesouvali do mučíren.
Později se kati přesouvali do mučíren.

Všichni chtěli mít doma provaz

Zdaleka to však nebyl jediný příjem, kterým mistr popravčí disponoval. O to, že pokladnice ukrytá v katovně byla vždycky plná, se obvykle postarali i pověrčiví měšťané.

Největší zájem byl o provaz, který mistr popravčí sundal ze šibenice společně se svou úspěšně popravenou obětí.

Byl o něj takový zájem, že ho musel rozstříhat na malé kousky, aby uspokojil všechny své tradiční klienty, kteří věřili, že jim kousek provazu ze šibenice přinese peníze a štěstí.

Katy se staly během historie i ženy.
Katy se staly během historie i ženy.

Nový trend? Kat – žena!

Během staletí se svět katů velmi podstatně změnil. Stínání hlav bohužel neslavně vrátili do lidských dějin nemilosrdní popravčí z tzv. Islámského státu.

V těch státech USA, kde jsou vykonávány hrdelní tresty, se zase přes elektrická křesla a plynové komory popravčí dostali až ke smrtícím injekcím. A ještě jedna věc je podstatně jiná. Pomyslnou kápi a tmavý plášť na sebe stále častěji berou ženy. Katovské řemeslo už není výsadou či prokletím mužů.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
reklama
Související články
Historie
Děsirée Clary dostala jako náplast na zklamání švédskou korunu
Dává jí úkol, který splnit nemůže. Donutit rodiče, aby jí hned povolili se vdávat. Taková opovážlivost! To si nemůže dovolit. Je jasné, že tohle znamená jediné: definitivní konec. Bernardine Eugénie Désirée Clary (1777–1860) z francouzského Marseille se v roce 1793 náhodně seznámí s Josephem Bonapartem. Setkává se i s jeho rodinou, zamiluje se do Josefova bratra Napoleona (1769–1821) a […]
Historie
Příchod Slovanů k nám: Dorazili do Čech z bělorusko-ukrajinského pomezí?
Langobardi v 5. století proti proudu Labe projdou Čechami a zastaví se na Moravě. Roku 568 odsud odejdou a dorazí až do severní Itálie. A co je pro nás nejvýznamnější? Kolem roku 500 už v Čechách sídlí Slované! Je jich málo a doklady o nich jsou řídké. Za nejstarší nejspíše můžeme považovat zmínku byzantského dějepisce Prokopia (*490), […]
Historie
Smrt: Nečisté věci se musejí spálit a bez výbavy na onen svět nepůjdeš
Lidé se do chalupy přicházejí rozloučit se svým sousedem hospodářem. Chvíli postojí, pokřižují se a tiše odejdou. Smrti se nebojí, považují ji za součást života… V Legendě o Ostojovi, sedlákovi žijícím u nás ve 12. století, líčí současný historik Zdeněk Smetánka jeho smrt. Tělo mrtvého sedláka leží na slaměné podestýlce uprostřed jizby v chalupě. „Důkaz, proč neležel […]
Historie
4 nejstarší sportovní trofeje: Na jachtařské zápolení dohlíží samotná královna!
V kalendáři bychom sice nalistovali konec března, na fotbalovém stadionu poblíž Glasgow však vládne studený vítr. I tak diváci oděni v oblecích zvědavě sledují, jak skupinka fotbalistů křepčí a hrdě mává nablýskaným pohárem – kdyby jen věděli, že zrovna drží v rukou jednu z nejstarších trofejí sportovního světa. Carlisle Bells Rok:1599 Sport: Dostihy Ještě z […]
reklama
zajímavosti
Superhrdinové filmovým fenoménem
Filmoví kritici prskají, nemohou však popřít, že největším fenoménem současnosti jsou filmy o superhrdinech. Iron-Man, Spider-Man, Kapitán Amerika a Hulk jsou dnes slavnější než Beatles. Vyprodávají kina, vydělávají miliardy, jejich cesta na vrchol je však dlouhá a ne vždy jednoduchá. Pojďte si ji s Epochou prolétnout a ještě si zasoutěžit o vskutku superhrdinské ceny. Superman […]
Islandští Vikingové rozhodovali v parlamentu už v 10. století
Island má svoje kouzlo. Trochu tajuplná země. Skandinávská země prodchnutá mytologií. Činné sopky, které v návštěvnících dodnes budí pokoru a mají nesporný vliv na počasí. Kdy došlo k osídlení ostrova? Pravděpodobně kolem roku 1159 př. n. l. vybouchla na Islandu sopka Hekla, která je stará asi 6600 let. Už tehdy způsobila změny klimatu. V Irsku a Skotsku zmizely […]
Svět v číslech: Pohádkové adventní trhy
K adventu neodmyslitelně patří také trhy. Někde sázejí na klasiku, jinde zvolí originálnější pojetí. Ale každé místo a akce má své neopakovatelné kouzlo. 1298 Vánoční trhy se konají už od pozdního středověku v německy mluvících částech Evropy a v mnoha částech bývalé Svaté říše římské. Zřejmě nejstarší zmínka pochází z roku 1298 a týká se […]
Bramborový salát: Pochoutka mladší, než si myslíte
Těžko si bez něj představit štědrovečerní tabuli. To už se častěji mění kapr za kuřecí řízek, než že by na talíři chyběl bramborový salát. Nejlepší je samozřejmě ten od maminky nebo babičky. Někde se recepty dědí stejně jako ty nejblyštivější šperky. Než se dostane až na náš stůl, musí ujít strastiplnou a občas ne úplně […]
reklama
svět zločinu
Mlčení jehňátek Garyho Heidnika: Na dně temné jámy
Žena se brání marně. Volání o pomoc se doneslo jen ke krutém vězniteli. Hodí ji do mělké prohlubně, kterou zakryje dřevěnou deskou. Zbitá a téměř nahá leží na zmrzlé zemi a ztěžka dýchá. Myslí na rodinu. Na sváteční večeři, kterou nestihla koupit. A na to, že brzy zemře. Nelidská krutost. Tato dvě slova se v […]
Tragická dohra virtuální hádky: Komando popraví nevinného muže
Po zuby ozbrojení těžkooděnci vyskáčou z opancéřované dodávky s nápisem SWAT. Tohle jsou chvíle, pro které byli vycvičeni. Adrenalin je žene vpřed. Zbraně mají v dokonalém stavu a připravené rozsévat smrt. Ani na okamžik je nenapadne, že by mohli být na špatném místě. Celá planeta čeká na začátek nového roku. Do Silvestra, kdy na nebi […]
Postaršímu miliardáři zmizí žena před nosem
V zasněžených ulicích východního Osla se zvedá vítr. Vhání chodcům do očí bílý poprašek. Zavane až k okraji bytových domů, kde stojí vila jednoho z nejbohatších Norů. Tom Hagen (69) si nepotrpí na přehnanou okázalost. Odmala je mu vtloukáno do hlavy, aby se svými úspěchy příliš nechlubil. Jeho dům je sice velký, ale jednoduchý. Ve svém věku už […]
Vůdkyně kultu ubije oběti paličkami
V 90. letech minulého století má japonská žena jménem Sačiko Etoová (65) mnoho následovníků. Stojí v čele kultu, jenž uctívá její mystické síly. Podle jejích stoupenců dokáže z lidí vymítat ďábla. Nepoužívá při tom modlitby a symboly, ale speciální bubenické paličky. Sačiko paličkami sví zákazníky bije, dokud z nich všechno zlo nevyžene. V lednu 1995 však její praktiky definitivně […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
21stoleti.cz
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
Vyhynutí obřích druhohorních plazů je spojováno s dopadem asteroidu zvaného Chicxulub, který vyvolal celou škálu potenciálně smrtících důsledků. Který z nich byl skutečným viníkem vyhynutí dinosaurů?
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
enigmaplus.cz
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
Vyšetřování kauzy zmizelého letadla malajsijských aerolinií z letu číslo MH370 definitivně skončilo. A to bez jakéhokoli výsledku. Proč se letadlo asi po hodině letu odklonilo od plánované trasy? Kam
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
epochalnisvet.cz
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
„Zmenši tělo, budeš míň hladovět!“ Pod tímto heslem se snaží přečkat zimu krtci. Zimní spánek si totiž nemohou dovolit, brání tomu jejich metabolismus, který patří mezi vůbec nejaktivnější mezi savci.
Svátečně rozzářené okno
panidomu.cz
Svátečně rozzářené okno
Plný parapet drobných vánočních dekorací, bezpečné svícny, umělý sníh, světýlka, samolepky, spreje a šablony… Okno zkrátka o Vánocích nemůže zůstat prázdné! Tu kouzelnou a neopakovatelnou atmosféru milují především ženy. Však se na to všelijaké zdobení těší celý rok a nedají se odradit, ani když je partner zapřísáhlý nepřítel vánočních svátků a bručoun, který by nejraději
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
tisicereceptu.cz
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
Zdravější varianta oblíbených vánočních perníčků. Mouku nahradí jemné ovesné vločky a klasický cukr vyměňte za hnědý kokosový. Budete překvapeni, jak skvěle chutná kombinace arašídového másla a perník
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
epochanacestach.cz
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
Hrad opředený mnoha pověstmi, sídlo mocných mužů i samotného panovníka i přírodní jeviště jednoho z nejslavnějších českých filmů. To všechno je Andělská Hora, romantická zřícenina na Karlovarsku. Podle pověsti založil hrad Andělská Hora krutý muž jménem Ursinus, který do českých zemí unesl krásnou Alvínu, dceru anglického krále Tristana. Alvína byla laskavá jako anděl, ale trpěla pod
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
iluxus.cz
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže o nejlepší destilát a likér Czech National Spirits Competition 2023 proběhl v reprezentativních prostorech Strahovského kláštera v sobotu 2.
Umí být jeden druhému oporou
nasehvezdy.cz
Umí být jeden druhému oporou
V letošním roce oslavil oblíbený moderátor a herec Jan Kraus (70) jubilejní sedmdesáté narozeniny. Žádné velké oslavy se ovšem nekonaly, jelikož je moderátor jednoduše nemá v oblibě. Pokud tak na n
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
enigmaplus.cz
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
U výběžku české hranice s Rakouskem se nachází lokalita, kam mají být na přelomu let 1944 a 1945 nacisty sváženy záhadné bedny. Co odhalilo poválečné pátrání?   [gallery ids="134665,134666,
Kamarádka se mi moc protiví!
skutecnepribehy.cz
Kamarádka se mi moc protiví!
Moje kamarádka ze školy to uměla vždy roztočit, což jsem jí vždy trochu záviděla. Ve společnosti na sebe strhne veškerou pozornost. Už od školy jsem s ní vždy ráda chodila na pařby a později už jen na fajn večery, kolikrát jen ve dvou. Sice na sebe strhávala vždy pozornost všech mužů okolo, ale příliš mi to nevadilo.
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
21stoleti.cz
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
Péče o mládě vyžaduje po rodičích tučňácích velké oběti. Jeden, sedící na vejcích, musí být stále ve střehu, aby ho ochránil před predátory, zatímco druhý rodič loví kořist. Jak to ustát bez dostatečn