Domů     Museli si čeští Židé svoji ochranu u panovníka zaplatit?
Museli si čeští Židé svoji ochranu u panovníka zaplatit?

Židovská obchodní karavana obtěžkaná nákladem míří roku 980 napříč územím dnešních Čech směrem k Praze. Plná zavazadla obsahují orientální látky, koření, víno, ale také zbraně i výrobky z drahých kovů. Kupci vedou i skupinku svázaných otroků. Levná pracovní síla se na pražském tržišti určitě rychle a dobře prodá.

„Brzy budeme na místě,“ ujistí ostatní jeden z obchodníků. Na rozdíl od nich tudy projel už několikrát a je si jist, že je co nevidět čeká sídlo, kde si odpočinou a doplní zásoby na další cestu. Nějaké zboží prodají a zase koupí nové.

Získají zde hlavně suroviny jako dřevo, kožešiny či vosk a také dobytek. V 10. století nejsou obchodní karavany na našem území žádnou výjimkou, což potvrzuje i Raffelstettenský celní řád, který vydává východofranský král Ludvík IV. (893–911).

Dokument sepsaný mezi lety 903–906 určuje pravidla placení cel na obchodních cestách mezi Bavorskem a Velkou Moravou (existovala v letech 833–906/907). Řád se zmiňuje se o tom, že Židé jezdívají na „trh Moravanů“.

Při svých dalekých cestách přitom kupecké průvody většinou neminou významná obchodní střediska, ať už Znojmo, Brno, Olomouc či Prahu. Zastavují i v Polabí.

Východofranský král Ludvík IV. je podepsaný pod celním řádem upravujícím pravidla obchodu.
Východofranský král Ludvík IV. je podepsaný pod celním řádem upravujícím pravidla obchodu.

Kníže využívá diplomaty

Legendy říkají, že se Židé v Praze objevují už za života svatého Václava (asi 907–935). V době vlády jeho bratra Boleslava I. (asi 915–967/972) se zde potom začínají usazovat.

Kníže Boleslav je dokonce neváhá pověřovat diplomatickými úkoly v cizině. „K jeho emisarům patřili i Šaul a Josef, kteří někdy mezi léty 955–961 podnikli cestu do Cordóby,“ píše současný historik Alexandr Putík z pražského Židovského muzea.

Není divu, že český panovník Židy vítá, protože mu z daní přinášejí nezanedbatelné příjmy do jeho pokladny. Arabský kupec Ibrahím ibn Jákúb při své návštěvě Prahy v letech 965–966 potvrzuje, že na zdejší trh jezdili Židé z Uher i z muslimského Španělska.

Biskupu Vojtěchovi se vůbec nelíbí, že židovští obchodníci prodávají pohanské otroky.
Biskupu Vojtěchovi se vůbec nelíbí, že židovští obchodníci prodávají pohanské otroky.

Biskup kupuje otroky

Musíme ty otroky vykoupit,“ rozhodne pražský biskup Vojtěch (kolem 957–997), když obhlédne situaci na pražském tržišti. Židovští obchodníci sem právě přivlekli svázané Pohany, pochytané při válkách na území dnešního Polska.

Kupci je chtějí výhodně zpeněžit. Muži i ženy jsou špinaví a oblečení v potrhaných šatech. Biskup se na ty chudáky nemůže dívat. „Nechám je pokřtít, aby došli na správnou duchovní cestu,“ umíní si. Alespoň tak o tom vyprávějí legendy.

Židům se v Čechách daří, obchod tu jen kvete. V 11. století už prameny potvrzují první dvě židovské osady v Praze na Újezdě a pod Vyšehradem. Dokonce se tu usazují i židovští obchodníci pocházející až z daleké z Konstantinopole.

Ještě ve 12. století zde čile obchodují s otroky. Jenže zlatá doba brzy skončí.

Účastníci 4. lateránského koncilu diskutují i o právech Židů.
Účastníci 4. lateránského koncilu diskutují i o právech Židů.

Intimní styk jako hrdelní zločin

Postará se o to 3. a 4. lateránský koncil (léta 1179 a 1215). Oba církevní sněmy řeší práva Židů, kteří nyní musejí žít v uzavřených ghettech. „Omezte své kontakty s Židy,“ doporučují navíc katoličtí kněží svým ovečkám.

Intimní styky mezi oběma skupinami se dokonce považují za hrdelní zločin! Křesťané označují Židy za „otroky a vězně římské říše“, proto jim zakazují vlastnit půdu a hospodařit na ní nebo provozovat řemesla.

Naopak mají povoleno živit se půjčováním peněz na úroky, což je pro křesťany nečisté povolání.

Roku 1253 papež Inocenc IV. (asi 1195–1254) svými listinami nařizuje „pod trestem ztráty úřadu, poctivosti nebo do klatby dání, aby žádný Židy nenutil ke křtu a víře křesťanské nenutil, aby jim žádný bezprávně neubližoval, jich nebil, peněz, zboží jim nebral, aby jim žádný v svěcení svátků překážky nečinil, k pracím, robotám jich nenutil, hřbitovů jejich nepustošil, neubíral, těl mrtvých nevykopával, aniž jim vytýkal, že by při bohoslužbách lidské krve užívali…“ Židé už nejsou podle papeže svobodnými občany, stávají se poddanými podřízenými panovníkovi. Středověká Evropa musí jejich nové postavení přijmout.

Český král Přemysl Otakar II. vydává listiny, které určují, že čestí Židé podléhají královské komoře.
Český král Přemysl Otakar II. vydává listiny, které určují, že čestí Židé podléhají královské komoře.

Potvrzení papežských bul

Český král Přemysl Otakar II. (kolem 1233–1278) proto potvrzuje platnost papežských bul i na našem území. V letech 1254–1262 vydává několik listin tzv. Statuta Judaeorum.

Židé podle nich od této chvíle podléhají královské komoře, tedy finančnímu úřadu. „Chceš ochranu? Musíš si ji zaplatit,“ tak zní nové pravidlo.

Budou-li pravidelně odvádět daně do královské kasy, zajistí jim panovník možnost svobodně vyznávat jejich náboženství, dočkají se i ochrany své osoby a majetku. Český král Václav II.

(1271–1305) si roku 1296 nechává bohatě zaplatit za to, že Židy ochrání před pogromem. Královské pokladně odevzdají buď přímo židovskou daň a různé mimořádné poplatky, nebo peníze z pronájmu.

Panovníci ale někdy židovský regál (právo usazovat na svých pozemcích Židy a získávat od nich daně – pozn. red.), přenechávají šlechtě.

Foto: wikipedia.org
reklama
Související články
Historie
George Washington: Životní družku našel ve vdově se dvěma dětmi
Štěstěna rozhodně provází mladého amerického zeměměřiče George Washingtona během jeho vojenské kariéry. V letech 1753–1758 bojuje po boku Britů s Francouzi. Není zraněn navzdory tomu, že jednou nachází ve svém vojenském kabátci dokonce čtyři díry po kulkách. Vojenský postup George Washingtona (1732–1799) však stagnuje, a proto se v prosinci 1758 rozhodne s armádou skončit. Už dlouhou dobu, zhruba […]
Historie
Proč zakázali konšelé katům na svatého Martina koledovat?
Svatý Martin má 11. listopadu přijet na bílém koni, což značí začátek zimy. Letos už je sněhové nadílky až až. Kdo vlastně ale svatý Martin je? Pojďme se trochu podrobněji podívat na jeho osud. V římské provincii Horní Panonie (v dnešním Maďarsku) přichází v roce 316 na svět Martin Tourský († 397). Podle legendy se později setkává v Amiensu […]
Historie
Co se skrývalo v urnách? Nejenom popel, ale i korálky
Nejstarší pohřební urny pocházejí z Blízkého východu z období asi 3000 př. n. l., ve střední Evropě se první schránky na popel vyskytují o 1000–1500 let později. Hlouček Slovanů se shromáždí do kruhu v poli. Muž v jejich středu začíná vyhrabávat díru. Když dosáhne hloubky zhruba půl metru, přestane. Vedle stojící žena mu podá předmět zabalený v plátně. […]
Historie
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
reklama
lifestyle
Životní styl Františka Josefa I.: Ve spěchu mu stačil k jídlu párek
Vybíravý v jídle rakousko-uherský císař František Josef I. rozhodně není. Druhou snídani v čase běžného oběda si sní přímo ve své pracovně. Sloužící mu ji naservíruje na tácu k vedlejšímu stolku. A co si dá nejraději? V oblibě má císař František Josef I. (1830–1916) kousek hovězího nebo přírodní řízek, který někdy vystřídá třeba guláš. Pokud spěchá, spokojí se s párkem. […]
Národní sport USA: Baseball Američanům pomáhal zapomenout na válku
Baseball je synonymem USA. Kdy a kde se poprvé hrál? Odpověď na tuto otázku je složitější. Pálkovací sporty mají velmi dlouhou historii, v nějaké formě se hrály už ve starověkém Egyptě.   O podobné hře existují zprávy také ze středověku, a to například z Anglie ve 14. století. Vznik moderního baseballu se přisuzuje americkému důstojníkovi a pozdějšímu […]
Jak zmírnit bolest? Jednou z cest je cvičení
Že cvičení a vůbec pohyb jsou pro lidský organismus prospěšné, není žádným objevem. Nejde přitom jen o fyzickou a psychickou kondici. Cvičení posiluje srdce a cévy, zvyšuje srdeční výkon a zlepšuje krevní oběh, má pozitivní vliv na metabolismus i na imunitní systém. Poslední výzkumy ukazují, že lidé, kteří cvičí, jsou i odolnější vůči bolesti.   […]
Sezóna rýmiček je tu: Jaká jsou dvě nejlepší přírodní antibiotika?
Vynález antibiotik je jedním z nejzásadnějších objevů medicíny, který denně zachraňuje mnoho životů. V současnosti ale skloňujeme dva problémy: antibiotickou rezistenci a pravidelný nedostatek předepsaných léků v lékárně. Při méně závažných problémech mohou ale antibiotika částečně zastoupit i volně dostupné potraviny s prokazatelnými antibakteriálními účinky. Které to jsou?   Na léčbu ran a kožních problémů […]
reklama
věda a technika
Pravěké sošky žen: Kypré tvary měly zajistit plodnost
Sázka na kypré tvary velice dobře živené ženy. Zdůraznění tehdejšího ideálu krásy. Přesně tak vypadají pravěké sošky žen. Vědci se shodují na tom, že sloužily hlavně k praktikování rituálů plodnosti. Kde všude se našly? Mateřství, přežití rodu, symbol plodnosti. Tak se dají stručně charakterizovat významy sošek žen, které se objevovaly v Eurasii v dobách mladého paleolitu. Většinou nemají […]
Bizarní plavba gumové flotily: Nehoda, která poslouží vědě
Rozbouřený Tichý oceán si hraje s kontejnerovou lodí Ever Laurel. Déšť buší do trapézových plechů přepravních boxů. A pak se několik vln vyhoupne až k nákladu a část ho vezme sebou. Jaké zboží padne za oběť vodního živlu? Žáby, želvy, bobři a kachničky…   Naštěstí jde jen o hračky. Je 10. ledna 1992. Podivuhodná cesta, […]
7 nejrychlejších vlaků světa
Naše pojmenování „expres“ se zdá najednou komické. V porovnání s některými vlaky by se spíš hodilo třeba „šnek“. EPOCHAplus.cz vám představí každodenní spoje, kterými se můžete zázračnou rychlostí svézt i vy. Stačí vyrazit do světa.   1. Shanghai Maglev Maximální rychlost: 431 km/h Že je čínský Maglev nejrychlejším vozidlem svého druhu nepopírá nikdo. Sporné ale […]
Za tajemstvími Mléčné dráhy: Desetiletí mise Gaia
O každém balíčku dat, který tato evropská observatoř odhalí, se mezi astrofyziky mluví jako o „zlatém dolu“ nebo „tsunami“. Nijak nepřehánějí. Gaia už 10 let revolucionizuje vše, co víme o Mléčné dráze. Její úkol se pomalu blíží do finále. Co nás tento hvězdný kartograf naučil o naší galaxii?   Gaia je astrometrická mise. Zabývá se […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čokoláda pro chuť i zdraví
panidomu.cz
Čokoláda pro chuť i zdraví
Tahle nebeská pochoutka obsahuje kakaové boby, které v sobě mají velké množství flavonoidů, látek, jež tělo zbavují škodlivin a také regenerují a zpevňují cévy. To samozřejmě není hlavní a jediný důvod, proč saháme po tmavě hnědé, tenké a omamně vonící tabulce, abychom z ní s jemným křupnutím odloupli čtvereček a téměř rituálním způsobem si ho
Že by vznikl milostný trojúhelník?
nasehvezdy.cz
Že by vznikl milostný trojúhelník?
Nestárnoucí herečka ze seriálu Slunečná Eva Decastelo (45) bezmezně miluje fotografa Tomáše Třeštíka (45). Jenže ten ještě ani zdaleka nemá vyřešenou svou minulost, a to v mnoha ohledech. Nejenom
V jednoduchosti je krása: Dveře IDEA od JAP FUTURE
iluxus.cz
V jednoduchosti je krása: Dveře IDEA od JAP FUTURE
Minimalismus už není jako dříve jen doménou umění, filozofie nebo architektury, ale stal se z něj vyhledávaný životní styl. Interiér a design jsou další oblasti, do kterých minimalismus postupně proni
Zachránil mě před neštěstím skutečný čert?
skutecnepribehy.cz
Zachránil mě před neštěstím skutečný čert?
Ze spaní mě probudilo děsivé stvoření. Mělo rohy a ocas. Místo do pekla mě vyvedlo ven z domu. Najednou se ozvala rána jako z děla. Bylo to tehdy v předvánočním čase, kdy chodí čert a Mikuláš. Byla jsem ještě malá holčička. Tenkrát mě hlídala babička, která bydlela v malém domku, kolem kterého pobíhalo všelijaké zvířectvo – husy, slepice, kočky i starý pes
Květiny ve folkloru a mytologii
21stoleti.cz
Květiny ve folkloru a mytologii
Květiny nás provází už od nepaměti, život bez nich si většinou nedovedeme představit. Jsou zdrojem radosti, využíváme je jako prostředek, kterým vylíčíme radost i smutek, slouží i jako omluvenka. Kde
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Kyberzločincům naletí i technologicky zběhlí lidé
epochalnisvet.cz
Kyberzločincům naletí i technologicky zběhlí lidé
Pozor, s Ježíškem letos chodí kyberzločinci. Jen v prvním letošním pololetí provedli podle dat z bank přes 31 tisíc útoků, z nichž bylo nahlášeno více než 10 tisíc na policii. Policejní statistiky hov
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Případ Shanti Devi: Vzpomněla si na svou smrt při porodu?
enigmaplus.cz
Případ Shanti Devi: Vzpomněla si na svou smrt při porodu?
Zatímco některé případy reinkarnace doplácejí na nedostatek důkazů a svědectví, u jiných takový problém rozhodně nehrozí. To je i případ indické dívky jménem Shanti Devi. Děvčátka, které si údajně vzp
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
epochanacestach.cz
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
Která místa navštívit ve Švýcarsku? Není nic snazšího než si přečíst naše doporučení. Máte chuť na pravý alpský sýr z horských pastvin? Jste na správném místě. Jenom je lepší si ho koupit na trhu. A čokoláda hořká i mléčná také patří k této zvláštní horské zemi. Můžete se i projet čokoládovým expresem až do firmy
Léčivý tichý zvon sv. Mury: Přinesli ho na Zemi andělé?
enigmaplus.cz
Léčivý tichý zvon sv. Mury: Přinesli ho na Zemi andělé?
S jasně zelenými stébly trávy na irských lukách si pohrává vítr. Čechrá listy v korunách stromů a také vlasy dlouhé fronty čekajících lidí. Většina z nich je bledá, nemocná, a sem tam si všimnete i tě
Slimule americká: Ryba s nemrznoucí krví
21stoleti.cz
Slimule americká: Ryba s nemrznoucí krví
Tato více než metr dlouhá ryba se pohybuje u mořského dna, kde je vystavena chladu. Jako obranu si vyvinula krevní protein, který působí jako nemrznoucí směs. Ten došel komerčního využití. Slimule