Domů     Mocné pretoriánské gardy: Přidělovaly císařský trůn za úplatek?
Mocné pretoriánské gardy: Přidělovaly císařský trůn za úplatek?
16.11.2022

„Zabijte ho,“ přikázal rozzuřený římský císař Tiberius svým pochopům. Po celý život trpěl panickou hrůzou z toho, že ho o život připraví někdo z jeho nejbližšího okolí.

Co když to bude přímo jeho osobní strážce, muž, který by mu měl především zachovávat věrnost? Velitel pretoriánů Lucius Aelius Seianus se pustil na příliš tenký led intrik. A teď na to doplatil smrtí.

„Bylo by velkou chybou nemít osobní ochranku,“ zamyslel se nový vládce římské říše Octavianus Augustus (63 př. n. l.–14 n. l.), když v roce 31 před Kristem zvítězil ve válce nad svým rivalem, vojevůdcem Markem Antoniem (83–30 př. n. l.) v námořní bitvě u řeckého Actia.

Byl si ale vědom své zranitelnosti, protože armáda se stávala semeništěm ambiciózních lidí, kteří by raději vládli, než bojovali. Římští konzulové se proto svých vojáků v podstatě báli. Navzdory strachu ale potřebovali mít po boku věrné ozbrojence.

Právě proto si Octavianus pozval k sobě nejstatečnější bojovníky z bitvy a sestavil z nich svoji elitní gardu. Zatím sice předal moc senátu a tím obnovil republiku, ovšem šlo jenom o formalitu.

Ve skutečnosti se všechny nitky vlády sbíhaly v jeho rukou a roku 27 před naším letopočtem už se svými úmysly netajil a nastolil císařství.

Octavianus Augustus zvítězil v bitvě u Actia. FOTO: Lorenzo A. Castro / Creative Commons / volné dílo
Octavianus Augustus zvítězil v bitvě u Actia. FOTO: Lorenzo A. Castro / Creative Commons / volné dílo

Dlouhých 12 let služby

Historik Appianus (95–165) tvrdil, že jak Octavianus, tak i Marcus Antonius si rozebrali na 8000 vojenských veteránů Julia Caesara, kterým boj zachutnal natolik, že se ho nemínili vzdát ani v mírových dobách.

Octavianovo vítězství u Acita znamenalo, že se jednotky znovu spojily dohromady. Tím se vytvořila jednotná pretoriánská garda.

Její vojáci dostali roku 13 před naším letopočtem úkol chránit svého císaře v aktivní službě po dobu 12 let (v legii se tehdy sloužilo 16 let). O osm let později ovšem došlo ke změně.

Po boku císaře nyní vojáci museli stát už o čtyři roky déle a stejně tomu bylo i v legiích. V porovnání s legiemi dostávali pretoriáni dvojnásobný plat (za Augustovy vlády 750 denárů ročně – za tuto cenu šlo pořídit kvalitního jezdeckého koně).

Měřili minimálně 1,72 metru

Elitní vojáci přitom museli splňovat některá kritéria, například výšku minimálně pět římských stop a deset palců, což v přepočtu na naše míry činí 1,72 metru.

Ovšem na přelomu letopočtu nebyli lidé většinou příliš vysocí, proto se občas vyskytli i podměreční gardisté. Od roku 2 před naším letopočtem jim veleli dva prefekti, výjimečně jenom jeden.

Vojsko tvořilo devět kohort, jejich počet se později zvýšil na 12 a za Vitellia (15–69) dokonce na 16. Potom se ale opět snížil na devět. Každá kohorta se skládala z 10 centurií pěchoty a 10 čet jízdy a v jejím čele stál tribun.

Tři kohorty sídlily v Římě na císařovu ochranu, další v místech, kde panovník pravidelně pobýval.

Panovník si zaplatil věrnost

Strach nadobro ovládl císaře Tiberia (42 př. n. l.–37 n. l.).

Velitel pretoriánů Lucius Aelius Seianus (20 př. n. l.–31 n. l.), který zastával funkci už za života prvního císaře Octaviana Augusta i po jeho smrti, byl zdatným intrikánem. Svými pletichami si získal na císařském dvoře obrovský vliv.

V roce 31 na Seianovo místo nastoupil Quintus Sutorius Macro (21 př. n. l.–38 n. l.), kterého Tiberius vyhodnotil jako spolehlivějšího a loajálnějšího, než byl jeho předchůdce, a proto se tolik nebál jeho blízkosti.

Jenže kde vzít jistotu, že stejně věrní budou i Macrovi podřízení vojáci? Císař se rozhodl neponechat nic náhodě. „Vyplaťte jim odměny,“ rozkázal Tiberius velkomyslně. Každý voják dostal tučnou sumu, která mu zacpala ústa.

Vzrušené debaty mezi členy elitní gardy o tom, co se stalo s jejich velitelem Seianem, díky úplatku ustaly stejně rychle, jako vznikly. O Seianově smrti už se nemluvilo…

Události předběhly velitele

Jako další z řady velitelů po Macrovi v čele císařských bodyguardů stanul Cassius Chaerea (?–41). Brzy měl plné zuby výstřelků císaře Caliguly (12–41). Proto začal osnovat spiknutí.

Jeho cílem se stalo císaře zavraždit a to se také 21. ledna 41 podařilo. Chaerea snad chtěl obnovit republiku, ovšem další vývoj událostí ho předběhl.

Jak se ukázalo, hlouček spiklenců neměl pod kontrolou celou pretoriánskou gardu a část z ní proto začala jednat na vlastní pěst.

„Určitě budou chtít zavraždit všechny členy rodiny,“ prolétlo hlavou Caligulově příbuznému Claudiovi (10 př. n. l.–54 n. l.), když se během dramatického lednového dne roku 41 doslechl, že garda chystá smrt i pro Caligulovu manželku Caesonii (?–41) a jejich dcerku.

Claudius se teď stal jediným možným následníkem julsko-klaudijského rodu, který řádění pretoriánských spiklenců přežil.

Tučná odměna za loajalitu

Využil proto zmatku a raději utekl do císařského paláce a zalezl tam za závěs na terase. Nejlepší by bylo nebýt vůbec viděn. Co když se hněv obrátí i proti jeho osobě? Úkryt ale Claudiovi nepomohl. Jeden z pretoriánů závěs odhrnul.

„Náš císař, provoláme ho císařem,“ vykřikl. Vyděšený Claudius padl na kolena. „Milost, zachovejte můj život,“ šeptal. Ušetřili jeho život a dokonce ho usadili do nosítek a odnesli do kasáren. Tam strávil noc.

Druhý den ho pretoriáni prohlásili císařem a přesvědčili k tomu i senát, který se sešel jenom v malém počtu. Nový císař se cítil pretoriánům zavázán, a proto každému z nich nařídil vyplatit 3750 denárů.

Claudiovi pomohla na trůn Pretoriánská garda. FOTO: Lawrence Alma-Tadema / Creative Commons / volné dílo
Claudiovi pomohla na trůn Pretoriánská garda. FOTO: Lawrence Alma-Tadema / Creative Commons / volné dílo

Lakomec nezaplatil

Už na konci druhého století ale moc pretoriánských gard ohromně vzrostla. Rozhodly se zlikvidovat císaře Commoda (161–192), který se choval stejně výstředně jako jeho předchůdce Caligula. Nepomohl jed, a proto ho nakonec uškrtili.

„Trůn dostane ten, kdo dá víc!“ prohlásili potom. Zájemce se našel, stal se jím Pertinax (126–193). Ovšem zaplatit se nakonec zdráhal, což se mu stalo osudným. 28. března 193 vtrhla do paláce na římském Palatinu skupinka pretoriánů.

Okamžitě se vrhla na překvapeného Pertinaxe. „Nezaplatil jste nám slíbené peníze,“ vyčetl mu prefekt. Lakomému Pertinaxovi se platit nechtělo, a tak se snažil vyjednávat. Bojechtivé pretoriány ale nezajímaly výmluvy, chtěli své peníze.

Když je nedostali, císaře zabili. Pertinax se tak na trůně moc dlouho neohřál, strávil na něm sotva tři měsíce.

Pretoriánskou gardu zrušil císař Konstantin I. FOTO: Jean-Pol Grandmont / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Pretoriánskou gardu zrušil císař Konstantin I. FOTO: Jean-Pol Grandmont / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Od náčelnictví na říšský trůn

Císaři Septimiovi Severovi (146–211) nebyla po chuti moc gardistů a rozhodl se obratným tahem udělat jejich sílícímu vlivu přítrž. Přivedl na dnešní italské území legie.

Gardy, které se dosud doplňovaly vždy jenom z území Itálie nebo pečlivě vybraných provincií, nyní podle jeho nového nařízení mohly být sestavovány jenom z déle sloužících legionářů. Omezit jejich moc se příliš nepodařilo.

Dostat se do elitních jednotek znamenalo nejenom obrovskou prestiž, ale i téměř jistou politickou kariéru. Důkazem se stal gardový prefekt Constantius I. Chlorus (asi 250–306), který pocházel z rodu nepříliš významného aristokrata.

Dotáhl to nakonec ještě výš než „jenom“ na náčelníka pretoriánských gard. V roce 305 se dokonce stal císařem západní části římské říše.

V roce 312 už byla situace naprosto neúnosná, a proto pretoriánskou gardu zrušil císař Konstantin I. (272/285–337).

Foto: Jeremy Jähnick / Creative Commons / GFDL 1.2, Lawrence Alma-Tadema / Creative Commons / volné dílo, Lorenzo A. Castro / Creative Commons / volné dílo, Jean-Pol Grandmont / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Související články
Historie
Japonští vojáci znásilňovali Číňanky i desetkrát za den
Japonsko chce hrát v Asii hlavní roli vadí mu Čína. Ve 20. letech 20. století Japonci posilují svůj vliv v kontinentální Asii prostřednictvím čínského generála Čang Cuo-linga, který ovládá Mandžusko na severovýchodě dnešní Číny. Dodávají mu zbraně. Jenže Čang si v roce 1928 vykoleduje porážku od oficiálního čínského vládce, generála Čankajška (1887–1975). Že by Japonci po […]
Historie
Synové hor Hanč a Vrbata: Tragédie v ledovém pekle
Lyžařský závod v roce 1913 zaplatí životy dva výborní sportovci a sokolové, Hanč a Vrbata. Zatímco jeden možná přeceňuje síly, nebo jenom přeslechne volání po přerušení závodu kvůli nepřízni počasí, druhý se ho snaží zachránit. Kvůli mlze a chybějícímu oblečení ale nakonec zahynou oba.   Bohumil Hanč je sportovec, lyžař a běžec na lyžích. V […]
Historie
Volant patří první dámě Haně Benešové
„Řídit budu já,“ prohlásí sebevědomě emancipovaná první dáma Hana Benešová a její manžel Edvard Beneš poslušně usedne na místo spolujezdce. Nezávislá žena Hana Benešová (1885–1974), která je ale zároveň pro svého muže prezidenta Edvarda Beneše (1884–1948) obrovskou oporou, si řidičský průkaz sice udělala až ve svých 50 letech, ale autům zcela propadá. V roce 1937 […]
Historie
Hagia Sofia: Byzantský klenot i důvod ke sporům
Rozměry symbolu Istanbulu s nepřehlédnutelnou kopulí by byly impozantní i pro jakoukoliv moderní stavbu. Ty však obsahují ocelové prvky, které ikonická Hagia Sophia rozhodně nemá. Co však má, jsou pohnuté osudy: byl to křesťanský chrám, mešita, muzeum a nově je opět mešitou. A to budí vášně! Hagia Sofia, tedy Chrám Boží moudrosti, okrašluje turecký Istanbul […]
reklama
lifestyle
Herec Danny Trejo a jeho drsný životní příběh
Danny Trejo, herec s výraznými mexickými rysy a drsným vzezřením, je známý svými rolemi záporáků. Jeho cesta od zločinu a vězení až po hollywoodská plátna je fascinující. Co ho přivedlo na vrchol a jak dnes vypadá jeho život? Divoké mládí a zločin Narodil se roku 1944 v Los Angeles jako Dan Trejo. Vyrůstal v problematické […]
Slavní milenci Marilyn Monroe: Brando s ní podvede dvě manželky!
Je dříč, kterému hází klacky pod nohy značně kolísavý zdravotní stav. Hledá lásku, je citlivá, ale osud ji zrovna dvakrát nepřeje. Kdo ze slavných měl (prý) to štěstí, že mu kráska projevila svou přízeň, aniž by se to příliš vědělo?    Slavný americký herec a režisér Marlon Brando (1924–2004) se nechá slyšet, že „s Marilyn […]
Tragédie Petra Lébla: Život ukončí v divadelním provazišti
Jak se vypořádat s koncem představení? Příběh režiséra, který zvolil ticho před koncem.   Divadlem zní bouřlivý potlesk. Diváci nadšeně tleskají, herci se uklánějí. Další úspěšná repríza. Když naposledy zajede opona, herci shazují masky a odcházejí domů, diváci se trousí do divadelního baru a domů. Na místě zůstává jen jeden muž. Objeví ho až následující […]
Skladatel Karel Svoboda: Poslední výstřel autora slavného muzikálu Dracula
Stal se největším českým hitmakerem 20. století. Byl dvorním skladatelem Karla Gotta, autorem hudby k filmovému muzikálu Noc na Karlštejně i jedním z duchovních otců slavného muzikálu Dracula. Co vedlo legendu k tomu, že proti sobě namířil zbraň a zmáčkl spoušť?   V životě je vždycky něco za něco. Jeho písně si notuje minimálně půlka světa, na konto mu […]
lifestyle
Dvě tváře boxerské legendy
Každý sport má své hvězdy a má také pár legend. Vedle nesmrtelného Muhammada Aliho k nim bezesporu patří i Železný Mike, šampion těžké váhy Michael Tyson. Do nejvybranější společnosti boxerských superstar vstoupil tím, že se jako jediný dokázal stát mistrem světa současně v soutěži tří nejvýznamnějších boxerských asociací WBA, WBC i IBF. O pár let […]
Historie nejslavnější panenky: Barbie vznikla s feministickým podtextem
Panenka Barbie se původně zrodila proto, aby byla pro malé holčičky vzorem úspěšné ženy. Měla jim umožnit si při hře představovat různé možnosti budoucí kariéry. Píšou se 50.  léta 20. století a Američanka Ruth Handlerová (1916–2002) není spokojená s výběrem hraček pro svoji dceru. Vadí jí, že zatímco její syn si při hře může představovat, […]
Karel Zich: Osudná dovolená v podmořském ráji
Posluchači a fanoušci mu kvůli jeho hlasu rádi přezdívali „Český Elvis Presley“, on sám ale tohle srovnání neměl příliš rád, i když bylo lichotivé. „Jsem český Zich,“ tvrdil zpěvák, který mohl mít před sebou ještě mnoho skvělých úspěchů.   Jméno Karel Zich (1949–2004) objevuje slavná folková skupina Spirituál kvintet, když se v roce 1969 po odchodu […]
Kněžna Grace: Osudná hádka nad Monte Carlem
Grace Kelly, americká herečka a později monacká kněžna, se narodila do sportovní rodiny, ale od dětství snila o herectví. Po studiích na Americké akademii dramatických umění se brzy proslavila a získala Oscara za nejlepší vedlejší herecký výkon.   Narodí se do rodiny se silným sportovním duchem. Její otec John Brendan Kelly je trojnásobným olympijským vítězem […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Rudá planeta osmažená sluneční bouří
21stoleti.cz
Rudá planeta osmažená sluneční bouří
Není to tak dávno, co rozsáhlé sluneční bouře významně narušily pozemskou magnetosféru, čehož důsledkem byla polární záře viditelná i v našich zeměpisných šířkách. Několik dní po světelné show na Zemi
Ovocný dort s marcipánem
tisicereceptu.cz
Ovocný dort s marcipánem
V Británii se s oblibou podává ovocný dort simnel. Ingredience 400 g rozinek 50 g kandovaných třešní 80 g kandované kůry z citronu a pomeranče 230 g hladké mouky 1 lžíce prášku do pečiva šp
Byla chyba, že jsem nerozuměla řeči květin
skutecnepribehy.cz
Byla chyba, že jsem nerozuměla řeči květin
Ten kluk byl tak nesmělý! Snažil se ke mně hovořit květinami, já ho ale nepochopila. Pozdě mi došlo, co chtěl říct. Jako mladá jsem měla kolem sebe nápadníků hodně, já si ale nevybrala dobře. Zvítězil Jarda. S ním jsem si pořídila děti a trpce toho litovala. Byl to opilec. Jak čas šel, čím dál víc jsem myslela
Španělsko: Království tapas
epochanacestach.cz
Španělsko: Království tapas
Španělské kuchyni vévodí olivový olej, česnek, čerstvá zelenina, ovoce, ryby a mořské plody, ale také hovězí či vepřové maso. Studené kuchyni vévodí tapas. Pro cestovatele jsou skvělou příležitostí jak ochutnat co nejvíce specialit během jednoho večera. A jak se dělají? Zavřete oči a promítněte si všechny oblíbené dobroty. A teď zmenšete velikost porce na malý
Uvalil papež klatbu na Přemyslovce?
historyplus.cz
Uvalil papež klatbu na Přemyslovce?
Jeho volba nebyla jednomyslná. Vladislav II. ví, že si vládu nad knížectvím bude muset upevnit. Nejdříve zakročí proti moravským příbuzným. Vladislava Olomouckého, svého nejvážnějšího soka v boji o moc, zbavuje vlády nad jeho údělem. Konrád Znojemský a Vratislav Brněnský pak uznají jeho svrchovanost. Ovšem jen dočasně… Ve snaze posílit svou moc se v prvních měsících
Co Preisse budí ze spaní?
nasehvezdy.cz
Co Preisse budí ze spaní?
Herec Viktor Preiss (77) se nedávno svěřil, že má problémy se spánkem. Dodnes ho prý děsí traumata z minulosti, kvůli kterým se mu nedaří usínat! Pronásledují ho věci, které už dávno prožil, přesto
Zabijáci z říše rostlin: Ya-te-veo
enigmaplus.cz
Zabijáci z říše rostlin: Ya-te-veo
Rozleptané torzo lidského těla, tlející kozí zdechlina nebo rozdrcená dětská lebka Při prvním pohledu si nejspíš každý řekne, že jde o výsledek běsnění šíleného vraha nebo krví posedlého maniaka. P
Historický klenot dánské šlechtičny
rezidenceonline.cz
Historický klenot dánské šlechtičny
Dlouholetým domovem princezny Margaret byla romantická vila, respektive pevnost na Côte d’Azur s výhledem na francouzskou Riviéru, jednu z nejluxusnějších pobřežních oblastí Evropy, a na panorama Provensálských Alp na obzoru. Vila La Carriere, klenot středomořské architektury, patřila Margaret Dánské, sestřenici zesnulé královny Alžběty II., a jejímu choti, princi Renému Bourbon-Parmskému. Princezna tady pobývala po většinu
Králův domeček: Fridrich II. manželku do Sanssouci nepouštěl
epochalnisvet.cz
Králův domeček: Fridrich II. manželku do Sanssouci nepouštěl
Fridrich II. zuřivě čmárá cosi na papír a von Knobelsdorff je bledý jako stěna. „Výsosti, to je prevence proti vlhkosti!“ osmělí se namítnout. „Žádné patro, žádné schody,“ rozčílí se král. Uznávaný architekt dostane výpověď.   S rokem 1740 a smrtí svého despotického otce se Fridrich II. (1712–1786) stává pruským králem, a hlavně svým pánem. Dává
Miss Tourism World Czech Republic 2024: Večer spojující krásu, podnikání a charitu se blíží
iluxus.cz
Miss Tourism World Czech Republic 2024: Večer spojující krásu, podnikání a charitu se blíží
Agentura Black&White Productions ve spolupráci s Restaurantem Střelecký ostrov pořádá dne 27. června 2024 jedinečnou událost – Miss Tourism World Czech Republic 2024. Tato prestižní akce slibuje n
Klid a zuby v teple…
nejsemsama.cz
Klid a zuby v teple…
Nemůžete si vychutnat studený nebo horký drink, zmrzlinu nebo kyselou okurku bez nepříjemného trnutí či bolesti? Pak máte citlivé zuby. Citlivost zubů trápí spoustu lidí, a to i když o svůj chrup dobře pečují. Mezi příčiny patří opotřebení zubní skloviny, ustupování dásní a odhalení zubních krčků, nešetrné bělení, někdy i neléčený kaz. Na co zub reaguje? Asi nejběžnější je citlivost
Bytové doplňky ve zvířecím kožichu
panidomu.cz
Bytové doplňky ve zvířecím kožichu
Motivy zvířat v interiéru nemusejí být kýčovité, stačí zvolit správný vzor a materiál a z domova vykouzlíte místo s nádechem exotiky. Mezi zvířecími vzory si vyberte jen jednoho favorita, který se vám opravdu líbí. Velmi efektní bývá například motiv leoparda nebo zebry. Pravidlem však bývá nekombinovat jej s dalšími zvířecími vzory a hledat vkusné kousky.