Domů     Kult egyptského Amona: Inspirovala se jím i antika?
Kult egyptského Amona: Inspirovala se jím i antika?
21.11.2022

Kdo umí ve starém Egyptě věštit nebo prorokovat, má vyhráno. Nemá nouzi o prestiž, bohatství, ani o úctu. Proroci vynášejí svá vidění přímo před králem a mohou s ním jednat jako se sebou rovným. Takovou výsadou se nemůže pochlubit takřka nikdo.

„Bude moje dítě zdravé?“ ptá se těhotná žena a snaží se prodrat strkanicí lidí co nejblíže k posvátnému průvodu. Toužebně hledí na přikrytou sochu boha na zlatých nosítkách. Náhle se silueta nakloní směrem k ženě.

„Ano!“ vykřikne nastávající matka radostně a začne se divoce klanět v děkovných modlitbách. Věří, že socha boha, ve které podle starých Egypťanů sídlí božská energie či duše, takzvané ba, jí právě odpověděla pomocí věštby na její palčivou otázku. Stejně jako to za odpoledne udělá ještě mnohokrát pro spoustu přihlížejících.

Boha Amona zobrazuje reliéf z 15. století před naším letopočtem v chrámu v Karnaku. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Boha Amona zobrazuje reliéf z 15. století před naším letopočtem v chrámu v Karnaku. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Kdy bude pokladna plná?

Věštění hraje ve starověkém Egyptě nepostradatelnou roli v běžném životě i státních záležitostech. Král jako nejvyšší prostředník mezi pozemskými a božskými věcmi se bez porady s bohy neodváží k žádnému důležitému kroku.

Věštba bohů mu poodhalí, které válečné tažení má radši vzdát nebo kdy dorazí do státní kasy větší obnos peněz. Bohové se vlastně stávají spoluvládci i vrchními věštci. Věštby Egypt varují a také podpírají králův nárok na trůn.

Jsou kněží podvodníci?

V ulicích je rušno. Desítky lidí hypnotizují sochu na nosítkách pohledem. Je možné, že kněží, kteří na ramenou drží bárku s podobiznou boha, mohou věštbu ovlivnit? Tato teorie je časem v podstatě vyloučená.

Nejenže sami v moc boha bezmezně věří, jsou také přesvědčeni, že bůh vede jejich kroky procesím. Pochybovači si myslí, že kněží používali jakési mechanizmy, které hýbou s kultovní sochou a pomáhají jí kupříkladu kývnout.

Žádné takové loutky ovšem nikdy nebyly nalezeny. Egypťané vkládají do soch svých bohů obrovské naděje. Otázky jim mohou klást všichni bez rozdílu věku, pohlaví či společenského postavení. Dotazování má pouze jedinou podmínku – odpověď musí být buď ano, nebo ne.

Nepřekonatelný Amon

Kdo je ten zahalený bůh? Od dob Nové říše, tedy mezi lety 1530 a 1070 před Kristem, se nejčastěji jedná o Amona, jednoho z nejvyšších božstev a takzvaného krále bohů. Egypťané jej považují dokonce za otce samotného panovníka.

Tento neviditelný a těžko pojmenovatelný bůh souvisí podle Egypťanů s neuchopitelností větru.

Stvořil svět myšlenkou

Je zobrazován se svými královskými atributy v podobě muže s mohutnou korunou na hlavě, někdy dokonce i se ztopořeným pohlavním údem. Vždyť je i bohem plodnosti.

Stojí nad všemi a nad vším a právě díky tomu ho můžou, jako jednoho z mála nejvyšších bohů, naplno uctívat i prostí lidé. „Stvořil svět silou svých myšlenek a řeči,“ předávají si Egypťané vyprávění o Amonovi po generace.

A kdo jiný by mohl lépe vyslovit budoucnost, než státní bůh a všemocný stvořitel Amon?

Rendez-vous s králem

Na Amona se obracejí králové, vysoce postavení úředníci i chudí lidé – zkrátka všichni Egypťané. Způsob věštby se ale mění v závislosti na příležitostech, kdy a kde je možné se do Amonovy blízkosti dostat.

Lépe řečeno je to jeho socha, kdo pronáší věštbu a určuje osud. Pro nás jen obyčejná skulptura, pro Egypťany plnohodnotná a skutečná podoba boha.

K božskému zobrazení, které je uchováno ve svatyni v chrámu, se obyčejně může přiblížit jen panovník a nejvyšší kněží. A král je také jediný, kdo při vynesení věštby setrvává v božské přítomnosti o samotě.

„Je to vůle boží,“ zdůrazňují pak panovníci a ospravedlňují tak nejen své politické kroky, ale i to, že na trůně vůbec sedí!

Když je věštba vyslovena

Král Tuthmose III. (1481–1425 př. n. l.) hrdě sleduje na stěnách thébského chrámu nápis o své vyvolené vládě, který nechává vytesat.

„Amon mě určil za budoucího panovníka,“ vzpomíná na věštbu, kdy kněží nosili Amonův obraz na svých ramenou a obcházeli síň. „Srdce boha si nevšímalo těch, kteří konali rituály, ale vyhledal Mé Veličenstvo na každém místě. Zastavil u mě. A tím učinil věštbu,“ popisuje Tuthmose, jak si jej Amon vybral.

K Amonovi se obracela také panovnice Hatšepsut. FOTO: Postdlf / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
K Amonovi se obracela také panovnice Hatšepsut. FOTO: Postdlf / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Cesta do tajemné země Punt

Podle jeho víry si trůn zaslouží už jen za to, že mu jako Amonův chráněnec přináší denně obětiny a staví pro něj chrámy i kaple. O Amonovo věštění má zájem také předchozí královna Hatšepsut (asi 1508–1458 př. n. l.).

Na základě Amonova doporučení uspořádá výpravu do záhadné země Punt zřejmě v oblasti východní Afriky, odkud Egypťané dovážejí kadidlo a parfémy.

Malbami výpravy pak královna nechává vyzdobit zádušní chrám Dér el-Bahrí na památku úspěšné věštby.

Právo v božských rukou

„Je to on, kdo ukradl tuto rohož? Jsou jeho slova lež?“ slýchává Amonova socha často. Musí totiž zasahovat i do právních otázek, nacházet viníky zločinů a cesty k urovnávání sporů.

Tazatelé kladou před sochu Amona takzvaná ostraka, tedy hliněné střepy se svými dotazy a možnými odpověďmi. Ke které se bůh přiblíží, ta je správná. Socha boha ale musí být vynesená z chrámu, jinak by nikdo svou otázku ani nemohl položit.

Alexandr božským synem

Chrámy slouží jen zasvěceným, to platí i pro nejslavnější Amonovy svatostánky v oblasti Vasetu – chrámy v Karnaku a Luxoru. Amon, coby státní bůh, má však své chrámy po celém Egyptě. Takzvaný Ammónion v oáze Síwa slouží později jako proslulá věštírna.

Právě zde je slavný vojevůdce Alexandr Veliký (356–323 př. n. l.) prohlášen za Amonova syna a egyptského krále.

Alexandr Veliký byl prohlášen Amonovým synem. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Alexandr Veliký byl prohlášen Amonovým synem. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Proroci: královští přátelé

Amon není jediným, kdo je schopný předpovědět budoucnost. Egypt se pyšní i řadou proroků ze světa lidí. Jsou považováni za velmi moudré a vážené osobnosti, které dokonce mohou mluvit s panovníkem na rovinu! „Je 110 let starý a denně sní 500 bochníků chleba…

Umí připojit zpět uříznutou hlavu. Dokáže přimět lva, aby jej následoval,“ vypráví vůbec první doklad proroctví starého Egypta v povídce o kouzelníkovi Džedim z období kolem roku 2168 před naším letopočtem.

Džedi je rádcem krále, důležitým prorokem a uznávaným mágem. Také je ale mužem silných morálních zásad.

Dalším proslulým prorokem je mudrc a kněz Nefertej, který díky svým schopnostem nevídaně zbohatne a vyslouží si od krále oslovení „můj příteli“.

Z Egypta až do Řecka

Egyptské věštby prosakují postupem času i do antického světa. Egypt ztrácí svou moc a s Alexandrem Velikým padá do rukou Ptolemaiovců.

Egyptský kult sice ještě po nějakou dobu existuje vedle antického, ale středomořské zvyky a náboženství, které si z toho egyptského vypůjčí řadu bohů i rituálů, ho postupně nadobro vytlačují.

Přesto nadále přežívá, když se z egyptské Esety stává řecko-římská Isis nebo když se věštby z egyptských chrámů přesouvají do chrámu boha Apollóna v řeckých Delfách.

Foto: Jeff Dahl / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, neznámý autor / Creative Commons / volné dílo, Postdlf / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Související články
Záhady a tajemství
Nejznámější brněnská legenda: Skutečně město sužoval děsivý drak?
Legendy a pověsti si lidé vyprávějí odpradávna. Díky nim tak můžeme objevovat mimo jiné i historii měst a seznamovat se se zajímavými příběhy. Podobně na tom jsou také oblíbené brněnské pověsti. Brno jich má skutečně celou řádku a mnohé z nich jsou nesmírně zajímavé… V ulicích města najdeme například rovněž poměrně velké množství domovních znamení, […]
Záhady a tajemství
Kdo zavraždil krásnou letušku? Neznámý ruský vrah „řezník“
Televizní seriály se točí v každé zemi a diváci dobře znají jejich hvězdy. V Rusku mezi takové patří Konstantin Kordo-Sysojev (*1971), který podobně jako v populárním krimiseriálu Litějnyj často ztvárňuje policisty a detektivy. Znají ho i filmoví diváci třeba ze snímku Rasputin s Gérardem Depardieuem nebo z vesmírného trikového trháku Saljut-7. Na jaře roku 2016 […]
Záhady a tajemství
Petr Muk: Rozervaná duše, kterou nešlo zachránit
Zpívá v několika úspěšných kapelách, rádia celá desetiletí hrají jeho populární písničky a dvakrát se umisťuje na druhém místě ankety Zlatý slavík. Přesto není šťastný, nebo alespoň ne úplně. Deprese, velikášství i nadměrná sebekritika umělce ničí a stahují na dno. Když má pocit, že mu už prášky nepomáhají, sahá k alkoholu. Chodí na terapie a […]
Záhady a tajemství
Od zločinu k slávě: Příběh tanečníka a herce Jana Révaie
Jan Révai začínal jako talentovaný tanečník, ale život ho zavál do vězení za loupežné přepadení benzínové stanice. Během pobytu za mřížemi se zdokonalil ve svém umění a po propuštění se vydal cestou úspěšného muzikálového herce a tanečníka. Jeho příběh je o druhých šancích, odvaze překonávat chyby a proměně z rebela ve vzor. I přes svou […]
reklama
svět zločinu
Zpěvák Bertrand Cantat: Drama lásky a nenávisti
Zpěvák Bertrand Cantat na hotelovém pokoji brutálně umlátí svoji přítelkyni, jednu z nejpopulárnějších francouzských hereček Marii Trintignantovou. Není to však jediné úmrtí, které má na svědomí. O sedm let později po dlouhodobém psychickém teroru spáchá sebevraždu jeho manželka a matka dvou dětí, Krisztina Rádyová.   „Je to ideální bohémský pár, svazek mezi hudbou bez ústupků […]
Stařenka rozřezala a spálila manžela
Před justiční budovu přiveze taxík jakousi ženu. Když vystoupí, z obličeje jí mnoho vidět není. Na hlavě má šátek a tvář zakrytou rouškou. Co lze ale spatřit dobře, jsou potíže, které jí působí chůze. Z auta se dostane za pomoci příslušníků justiční stráže. To bude jistě oběť! Anebo ne? Na Českolipsku v severních Čechách mají […]
Zabiják z Moldavy uřízl zbité oběti ucho!
Podlaha je zkropená krví. U nohou dvou mužů sténá jejích zbitý kamarád. Ale ani jeden z nich s ním nemá slitování. Právě naopak. Ještě s obětí neskončili. Nejhorší z násilníků vytáhne nůž a začne jí odřezávat ucho… Na počátku všeho stojí alkohol. První víkend v prosinci 2013 dva Moldavané přijdou na návštěvu k Ukrajince Teťáně (35) a […]
Nejhorší slovenské bestie posledních let dostaly doživotí
Rudolf Dorčík toužil zjistit, jaké to je zabít člověka… Jsou to docela normální kluci. Na první pohled. Milan Jesenský (23) hrál v dětství šachy, Rudolf Dorčík (21) zase fotbal. Druhý jmenovaný ovšem nežil v příliš zdravém prostředí. Jeho otce několikrát zavřeli, kluk nechodil do školy, nejméně jednou propadl. V budoucnu mu nedělá problém někoho zbít, […]
reklama
zajímavosti
Hod tuňákem i extrémní žehlení. Představujeme nejšílenější sporty světa!
Fotbal, hokej, box nebo tenis jsou sporty, které všichni známe a čas od času se na některé možná i podíváme nebo se jim dokonce věnujeme. Prostě jde o aktivity, které nikoho asi nepřekvapí. Jenže svět je ve skutečnosti plný mnohem bizarnějších sportů, u kterých budete vrtět hlavou. Tady jsou některé z nich!   DÝŇOVÉ ZÁVODY Vzhůru […]
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
4 Nejobávanější místa planety: sem vstoupí jen ti nejodvážnější!
Naše malá česká kotlina je v celosvětovém měřítku vlastně velmi příjemným a bezpečným místem pro život. Nemáme tu příliš lokalit, které by byly skutečně nebezpečné, či dokonce smrtící. Planeta Země nicméně takových míst nabízí spoustu. Na některé se vůbec nedostanete, jiné jsou sice přístupné, ale každý vám doporučí se jim vyhnout. Které lokality z celého světa lze […]
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jsi mi nevěrný Rančáku? Tak o tohle přijdeš!
nasehvezdy.cz
Jsi mi nevěrný Rančáku? Tak o tohle přijdeš!
Herečce ze seriálu Ulice Anetě Krejčíková (33) už prý s partnerem, tělocvikářem Ondřejem Rančákem (39), dochází trpělivost. Ze všech stran se k ní dostávají různé povídačky, jak si kde dopisoval a d
HI-TECH kuchyně
rezidenceonline.cz
HI-TECH kuchyně
Také pro jednu z nejdůležitějších součástí obytného prostoru je důležitá harmonie designu a technologií. Jen tak kuchyně získá nejen potřebnou funkčnost a komfort, ale také moderní estetickou přitažlivost. Jedním z nejvýraznějších trendů v kuchyňském designu je použití pastelových barev, jako je pudrově růžová, šeříková, broskvová nebo vanilková. Ostatně tři ze jmenovaných odstínů se staly uznávanými
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
skutecnepribehy.cz
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
Zabloudily jsme s vnučkou na houbách. Už se začalo stmívat. Kde se vzaly, tu se vzaly ‒ dvě veverky přiskákaly. Vyvedly nás z lesa ven. Byla jsem už rok vdova, manžel mi zemřel na infarkt. Krátce před jeho smrtí jsme koupili domek na okraji vísky v Lužických horách. Já houbařila a chodila do lesa na výlety, on pobýval jen
Už žádné zbytky!
panidomu.cz
Už žádné zbytky!
Nejen proto, že zero waste nebo hezky česky od čumáčku po ocásek je moderní, ale pokud se budete snažit zpracovat každý kousek suroviny, nebudete nic vyhazovat, ušetříte a můžete vymyslet i opravdu zajímavou kulinární kreaci. Možná jste si toho už všimli. Nějak se vám nedaří spotřebovat všechno, co nakoupíte, a tak lecjaká surovina končí v koši.
Pohřbili kancléře zaživa?
epochalnisvet.cz
Pohřbili kancléře zaživa?
„To ne! Proboha ne!“ vykřikne kancléř a celý vyděšený se posadí na posteli. Ten příšerný sen se mu zdál už potřetí! Je v něm pohřben do rakve, v níž ovšem po pár dnech obživne!   Svého času je prakticky nejmocnějším mužem v zemi. Je mu něco málo přes 40 let, a už má za sebou funkci diplomata, císařského
Gigantická exploze ve vesmíru. Její konec je v nedohlednu
21stoleti.cz
Gigantická exploze ve vesmíru. Její konec je v nedohlednu
Že vesmír je poněkud děsivé místo, ukazuje několik posledních astronomických objevů. V květnu astronomové oznámili pozorování hvězdy, která právě polyká jednu ze svých vlastních planet. Krátce předtím
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
iluxus.cz
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
Ve středu 22. května uspořádalo renomované hodinářství Koscom večer věnovaný švýcarské značce Norqain. Ta je úzce spojená s hokejem, a tak měla akce návaznost na aktuálně probíhající Mistrovství světa
Las Médulas: Při zlaté horečce Římané zničili celé pohoří
historyplus.cz
Las Médulas: Při zlaté horečce Římané zničili celé pohoří
V břidlicovém pohoří Las Médulas v severozápadním Španělsku je k vidění mnoho červenohnědých skal nejroztodivnějších tvarů. Bizarní krajina však není hříčkou přírody, jak by se mohlo zdát, ale dílem člověka. Kdysi tu býval rozlehlý horský masiv, který Římané kvůli zlatu rozvrtali do současné podoby…   Římská říše je závislá na zlatě…Potřebuje ho k financování válečných výbojů i k
Kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti
epochanacestach.cz
Kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti
Rožnov leží pod Radhoštěm, a ten bychom rozhodně na svých cestách po tomto kraji minout neměli. Na jeho vrcholku stojí výjimečná kaple svatého Cyrila a Metoděje s byzantskou kopulí, vysvěcená už v roce 1898. Je to jedna z nejvýše položených církevních staveb na našem území a přestože si toho na první pohled sotva povšimneme, stojí jednou polovinou na
Vaječné muffiny se sýrem
tisicereceptu.cz
Vaječné muffiny se sýrem
Hledáte inspiraci pro netradiční snídani? Připravte své rodině vejce, samozřejmě s pořádnou dávkou slaniny. Suroviny 10 plátků anglické slaniny 1 červená paprika 2 hrsti jarní cibulky 10 vaje
Proměna chleba a vína v maso a krev: Opravdu se někdy takový zázrak stal?
enigmaplus.cz
Proměna chleba a vína v maso a krev: Opravdu se někdy takový zázrak stal?
Křesťanský obřad, který připomíná události poslední večeře Ježíše Krista, se označuje pojmem eucharistie. Ve své podstatě jde o rituální konzumaci chleba a vína, aby byly připomenuty tělo a krev Ježíš
Pravdu jsme zjistily až po letech
nejsemsama.cz
Pravdu jsme zjistily až po letech
Někdy stačí domněnka k tomu, aby se rozbilo krásné přátelství. Je snadné někoho obvinit a pak se urazit a přestat s ním mluvit. Vím to až moc dobře, prožila jsem si to na vlastní kůži a dodnes toho lituji. Nikdo jiný to nevěděl Romana byla moje velká kamarádka už od mateřské školky. Od první do deváté třídy