Domů     Kdo ukradl Archu úmluvy?
Kdo ukradl Archu úmluvy?
30.12.2022

Je to nejposvátnější artefakt Starého zákona. Mají v něm být obsaženy desky, které nadiktoval sám Bůh. Přináší zkázu nepřátelům a je ozdobou jeruzalémského Chrámu – Archa úmluvy. Dnes je ovšem pokládaná za ztracenou.

Jestli byla zničena, nebo ji někdo ukradl a dodnes ji tajně přechovává, to je záhadou.

Když se podle Bible zjeví Bůh Mojžíšovi na hoře Sinaji, nadiktuje mu desatero svých přikázání a podle rabínského podání mu zjeví i plnost veškerého poznání.

Mojžíš Boží příkazy zapíše na dvě kamenné desky a pro ně následně vytvoří velkou zlatou schránku s vyobrazením andělů, kterou mohou Izraelci nosit s sebou v poušti i později v zaslíbené zemi – tato schránka dostane název Archa úmluvy a je nejposvátnějším předmětem vůbec, protože u ní podle nich prodlévá Bůh sám.

Repliku Archy úmluvy uchovává památník George Washingtona ve Virginii. FOTO: Ben Schumin / Creative Commons / CC BY-SA 2.5
Repliku Archy úmluvy uchovává památník George Washingtona ve Virginii. FOTO: Ben Schumin / Creative Commons / CC BY-SA 2.5

Archa v zajetí

Bible mluví o tom, jak se Izraelité rozhodnou vzít archu na pomoc na bojiště proti Pelištejcům. 1. kniha Samuelova vypráví, jak jim má tento náboženský artefakt dodat nadpozemskou sílu a ničit nepřátele. Ovšem nepovede se to tak docela.

Bůh si nepřeje, aby se jeho mocná archa stala jen nějakým magickým talismanem, a tak nechá Izraelce hořce prohrát. Přijdou o 30 000 mužů a Archa úmluvy je zajata Pelištejci. To je ovšem doslova národní katastrofa.

Kněz Eli, který se o Archu stará, při té zprávě padne mrtev k zemi. Pelištejci triumfálně procházejí s Archou po svých městech, ale brzy se ukáže, že jejich radost je předčasná.

Myši a hemoroidy

Když Pelištejci Archu umístí v chrámu svého boha Dagona, začne se naplno projevovat její moc a síla. Druhý den ráno leží podle biblického svědectví socha falešného boha rozbitá na zemi. A nezůstane jen u toho.

Sami Pelištejci začnou trpět všemožnými zdravotními i jinými neduhy, které si nedokážou vysvětlit.

Nejhorší z nich je záplava myší, které se vynoří jakoby odnikud a všechno ničí a žerou, a epidemie nádorů a hemoroidů, která nečekaně postihne samotné Pelištejce a působí jim mnoho trápení.

Nedokážou si vysvětlit, čím je to způsobeno, ale nakonec jim dojde, že je takto trestá Archa úmluvy, kterou si neprávem přisvojili. Když dojdou tohoto poznání, ještě rádi Archu vrátí zpět Izraelcům, protože nechtějí být vystaveni její zničující síle.

Ve svatyni svatých

Zpět v Izraeli pobývá Archa stále ještě ve stanu, jako v dobách na poušti. Když ale přijdou velcí králové jako David a Šalamoun, rozhodnou se, že by bylo důstojné vystavět pro ni pořádný chrám.

Stavbu připraví David a dokončí ji jeho syn Šalamoun. Tak vzniká první Chrám, ozdoba Jeruzaléma a symbol Boží přítomnosti vprostřed Izraele.

V samotném Chrámu se nachází takzvaná „svatyně svatých“, do které nesmí nikdo vstoupit a v které, věří se, přebývá sám Bůh. Pouze jednou do roka do ní vkročí velekněz a při této příležitosti smí Boha oslovit jménem, které je jinak přísně zapovězeno vyslovovat.

Uprostřed svatyně svatých se pak nalézá také samotná Archa úmluvy. Alespoň do té doby, než se ztratí.

Babylonská zkáza

V roce 587 před Kristem je Jeruzalém dobyt Babyloňany, kteří ho vyplení a mnoho obyvatel odvlečou do babylonského zajetí. Zkáze neujde ani jeruzalémský Chrám, který je rozbořen a zničen.

Mnoho posvátného nádobí ze zlata a dalších drahých kovů je ukradeno a Babyloňané si ho odvezou jako válečnou kořist. O tom se zmiňuje i Bible, ovšem o Arše úmluvy ani slovo. A tady začíná velké tajemství. Co se s Archou úmluvy stalo?

Zkáza a zničení

Jednou z logických možností by bylo, že je Archa Babyloňany zničena společně s chrámem, nebo že je uloupena jako válečná kořist, roztavena nebo jinak využita v Babylonu. Proti této variantě mluví ale několik argumentů.

V první řadě biblická zpráva o dobytí Jeruzaléma popisuje různá posvátná náčiní a nádoby z chrámového inventáře, které Babyloňané slavně nesou ve vítězném triumfálním průvodu. O Arše se tady ale vůbec nemluví.

Je velmi nepravděpodobné, že by pisatel něco takto důležitého zamlčel nebo nezmínil.

A druhý argument – pakliže prosté zajetí Archy Pelištejci způsobilo takovou katastrofu pro ně samotné i pro jejich zemi, jak hrozivá by musela být odplata archy za takovéto nakládání ze strany Babyloňanů? O tom ovšem také nemáme žádné zprávy.

Je tedy dobře možné, že se Archa buď zachrání, nebo najde cestu někam mimo Chrám ještě před jeho zničením.

Archa vždy byla předmětem posvátné úcty. FOTO: thejewishmuseum / Creative Commons / volné dílo
Archa vždy byla předmětem posvátné úcty. FOTO: thejewishmuseum / Creative Commons / volné dílo

Skryté tajemství

Židovští rabíni se v pozdější literatuře o osudu Archy úmluvy velmi přou. Někteří zastávají skeptické stanovisko, že ji přece jen asi odnesou Babyloňané a že je navždy ztracená.

Jiného názoru je slavná encyklopedie židovského náboženského práva jménem Tosefta, sepsaná v 2. století.

Ta dovozuje, že archu pravděpodobně Jóšijáš, izraelský král, nechává ukrýt bezprostředně před hrozícím pádem Jeruzaléma a že ji tedy Babyloňané nikdy nenajdou.

Zničení Chrámu pak může být odvetou zklamaných vojsk, kterým proklouzne největší jeruzalémský poklad mezi prsty.

V rukou disidentů?

Babylonské zajetí po čase skončí, noví vládcové dovolí Izraelcům vrátit se do Jeruzaléma a obnovit Chrám. Tentokrát ale už bez Archy úmluvy. Je toto důkaz o tom, že je zničena? Ani v nejmenším.

Po návratu z Babylonu už není obnoveno království, které bylo s jeruzalémským kultem úzce spojeno.

Je možné, že ti, kdo vědí o ukryté Arše úmluvy, nepřijmou nové vedení kasty elitních kněží a své tajemství si nechají pro sebe a předávají ho z generace na generaci.

Lze tedy předpokládat, že je Archa úmluvy v rukou disidentů, kteří odmítají nové zřízení a nadále v tajnosti udržují nejmocnější Boží artefakt. Tohoto názoru je řada pozdějších mystiků, z nichž někteří se dokonce Archu vydávají hledat. O tom, zda byl někdo úspěšný, nemáme ale zprávu.

Budou ji mít muslimové?

Tajemství Archy fascinuje i jiná náboženství. Dokonce i v Koránu se o ní hovoří a různí muslimští učenci dovozují, že je velice mocná a významná i pro islám.

Šiitská větev islámu věří, že Mahdí, skrytý nesmrtelný imám, který přijde na konci času, nalezne Archu úmluvy skrytou kdesi u Tiberiadského jezera a triumfálně ji přinese jako symbol toho, že jeho příchod je opravdu vyvolen Alláhem.

Podle tohoto učení je ale Archa ukryta před zraky nehodných, kteří by ji chtěli nalézt předčasně. A kdo by se její tajuplný klid pokusil narušit, toho postihne něco ještě o mnoho horšího, než jen hemoroidy…

Doklad o podobě Archy přináší i pozlacený basreliéf ve francouzské katedrále ve městě Auch. FOTO: Vassil / Creative Commons / volné dílo
Doklad o podobě Archy přináší i pozlacený basreliéf ve francouzské katedrále ve městě Auch. FOTO: Vassil / Creative Commons / volné dílo

Etiopská stopa

Tajemství Archy úmluvy má ještě jedno možné řešení. Etiopská pravoslavná církev totiž hrdě říká, že má Archu ve svém vlastnictví! Příběh, který se za tímto nárokem skrývá, je fascinující. I sama Bible vypráví o návštěvě královny ze Sáby na Šalamounově dvoře.

Doslova se zde píše, že Šalamoun vzácnou návštěvu přijal se všemi poctami a nic jí neodmítl. To Etiopané vykládají tak, že nejen že královna od Šalamouna odjela těhotná, ale vyžádala si na něm i Archu úmluvy.

Když ji Šalamoun odmítl vydat, vyčkala královna, až se jí narodí syn Menelik I., a ten archu v tichosti ukradl a na jejím místě nechal padělek. A když pak o mnoho později přišli Babyloňané, odnesli si jen bezcenný kus kovu.

Strážce archy

Podle etiopského podání pak zůstala archa jako majetek etiopských císařů a od nich přešla na etiopskou pravoslavnou církev. Místo, kde je archa uložena, je chrám Panny Marie Sionské ve městě Axumu. Má to ovšem jednu slabinu.

Archa je natolik posvátná, že ji nesmí nikdo vidět! Pečuje o ni jeden jediný mnich, krom něhož do místnosti s archou nikdo nesmí vkročit. A mnich sám, když cítí, že se blíží jeho smrt, vychová svého učedníka a nástupce.

Dokonce ani etiopský patriarcha archu nikdy nespatří. Tajemství tedy zůstává.

Foto: Musée Condé / Creative Commons / volné dílo, Ben Schumin / Creative Commons / CC BY-SA 2.5, thejewishmuseum / Creative Commons / volné dílo, Vassil / Creative Commons / volné dílo
Předchozí článek
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Záhady a tajemství
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
Záhady a tajemství
Jeskyně tajemné vědmy: Nejstarší turistická atrakce v Anglii
Pavel Beneš Předpověděla požár Londýna, auta i konec světa. Vypadala prý tak, jak si představujete klasickou čarodějnici a v Anglii je slavnější než Sybila. Kdo vlastně věštkyně známá jako Matka Shiptonová byla a co opravdu řekla, sice není známo, není to však překážkou k tomu, aby se nestala legendou. Kdejaký věštec se ohání jejím věštbami […]
Záhady a tajemství
Vážně to byl Hiram Bingham, kdo objevil Machu Picchu? A co Vilcabambu?
Zapomenuté, pohlcené pralesem po pádu slavné incké říše. Vážně o Machu Picchu nikdo nevěděl? Hiram Bingham zvědavě stoupá do prudkého svahu za 11letým kečuánským chlapcem Pablitem Alvarezem…   Místní o památce nad jejich hlavami celou dobu vědí, jen nemají důvod ani způsob, jak to vytrubovat do světa. Je 24. července 1911 a Hiram se stává […]
reklama
zajímavosti
Černá smrt: Morová rána přinesla nejen chaos, ale také pokrok
Pandemie bubonického moru, které se říká černá smrt, se z jižního Ruska rozšířila do Evropy v roce 1346, aby končila v roce 1353 opět v Rusku. Během pandemie černé smrti zemřelo 30 až 40 % populace, dle některých odhadů až 60 % populace, což by znamenalo 50 milionů lidí. Ani „černá smrt“ ale nebyla černobílá.   Morová rána měla […]
Chcete být milionářem? Legendární soutěž stvoří boháče i podvodníky
„Takže chcete béčko? A jste si jistý? Nemůže to být třeba áčko?“ pozvedává Vladimír Čech své husté obočí. „Jsem si jistý. Dejte bé,“ kývne soutěžící naproti němu. Snaha ho zviklat tentokrát moderátorovi nevyšla. Třeba příště. Je to tehdy velká událost, když v roce 2000 do České republiky dorazí soutěž Chcete být milionářem? s hlavní výhrou […]
Je Ferda Mravenec dělnice? A co je zač Brouk Pytlík?
Cvičí přesnou mušku, řeší politiku… To je Ferda Mravenec tak, jak by si ho mohly pamatovat naše (pra)babičky. Od konce 30. let udělá velký posun. Plní pětiletku, bojuje proti škůdcům a nadšeně se účastní brigád. Až později se zaplete s nafrněnou Beruškou. Celý Sekorův příběh má ale několik drobných háčků. Například, že Ferda není „ten“ […]
Bageta a croissant: Francouzské mňamky, které nejsou francouzské
Pokud byste měli vyjmenovat jídla typická pro Francii, určitě by mezi nimi nechyběla bageta a croissant. Jenže ani jedno jedno z těch dvou není tak úplně francouzské. Bageta Někdy až metr dlouhé pečivo z bílé mouky je symbolem Francie stejně jako třeba Eiffelovka. Prezident Emmanuel Macron (*1977) ji považuje za národní poklad a chce ji […]
reklama
zajímavosti
Když je v kuchyni vymeteno: Jak se zrodí nachos nebo sacher?
Co zcela typického si dát při výletu do Vídně? Sacherův dort! Kdo by ho neznal? Skvělá směs, marmeláda a čokoládová poleva. Vyrobit sacher si můžete i doma. Receptů na něj koluje po internetu nebo je k nalistování v kuchařkách požehnaně. Ale… Je to ten pravý?   Stát se to může, ale spíš náhodou. Original Sacher-Torte, […]
Mezcal: Nápoj s červem na dně chutná i léčí
Tento ikonický mexický mok do sebe neházejte po panácích. Chovejte se k němu jako ke vzácnému vínu. Prohlédněte si barvu, přičichněte a pak pomalu upíjejte. Jen tak mu dáte šanci ukázat všechny příchutě, od prvotní kouřové přes ovocné a květinové až po čokoládovou. Trpělivost se vyplatí! Jedním z jedinečných pokladů Mexika je kromě krásné krajiny […]
Kolik lidí už se narodilo od počátku historie?
Život každého člověka jednou končí. Na chvíli si však představme, že by nikdo nikdy nezemřel a lidé by na planetě stále jen přibývali. Kolik by jich tu už dnes bylo? Přesně to samozřejmě nikdy nezjistíme. Třeba v pravěku žádné sčítání lidu neprobíhalo a přesné údaje o počtu obyvatel jednotlivých států se objevují až kolem roku […]
Napoleonovu pevnost Boyard zachránila až televize
Nedaleko pobřeží Francie se z moře tyčí impozantní pevnost. Spousta z nás ji zná díky televizní soutěži, která se od 90. let vysílala takřka po celém světě. Víte ale, jaká je její minulost? A proč pro ni byla ona zmiňovaná soutěž záchranným kruhem, který ji vytrhl ze spárů divokých vln zapomnění a zachránil ji před úplným zchátráním? […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Černá smrt: Jak El Niño pomohlo rozsévat mor?
21stoleti.cz
Černá smrt: Jak El Niño pomohlo rozsévat mor?
Choroby jako je malárie, cholera, mor a influenza patří z historického úhlu pohledu mezi čtyři největší epidemiologické zabijáky. Právě podmínky doprovázející horkou fázi ENSO mimořádně nahrávají jeji
Zářivě bílá: Jak původně vypadaly egyptské pyramidy?
epochalnisvet.cz
Zářivě bílá: Jak původně vypadaly egyptské pyramidy?
Jsou důkazem lidské vynalézavosti a umu. Stojí už tisíce let a stále budí obdiv i řadu otázek. Jednou z nich je ta, jak vlastně pyramidy vypadaly v době svého postavení. O které rozdíly oproti dnešku
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Zakázaná horoucí láska
skutecnepribehy.cz
Zakázaná horoucí láska
Věděli jsme, že jsme pro sebe stvoření. Kdo by však čekal, že nás dožene osud a provalí se nevěra mého otce? Zamilovala jsem se do svého sourozence! S Davidem jsme se znali od plenek. Celý život jsme vyrůstali vedle sebe coby sousedé. Byli jsme nejlepší přátelé na život a na smrt a neudělali bychom bez
VIPLUXURY: Druhý život luxusního zboží
iluxus.cz
VIPLUXURY: Druhý život luxusního zboží
Exkluzivní bazar VIPLuxury byl založen už v roce 2017, a od té doby zprostředkovává prodej nákupu luxusního zboží světových značek. Postupem času se z jednoho obchodu staly hned tři, přičemž dva bazar
Svatý Jan pod Skalou: Dochází zde k zázračným uzdravením?
enigmaplus.cz
Svatý Jan pod Skalou: Dochází zde k zázračným uzdravením?
Na planetě je mnoho míst, která fascinují zároveň vědce i záhadology. My se vydáme do blízkosti tajemné jeskyně ve středočeské obci Svatý Jan pod Skalou, ve které měl v  minulosti žít poustevník svatý
Jak Darwinova evoluční teorie rozdělila svět…
21stoleti.cz
Jak Darwinova evoluční teorie rozdělila svět…
Psal se listopad 1859, když se na pultech objevila na pohled nevinná publikace s názvem „O původu druhů“. Netrvalo však dlouho, a pro svůj obsah rozdělila vědeckou obec na dva nesmiřitelné tábory, kte
4x Moravskoslezský kraj dětem
epochanacestach.cz
4x Moravskoslezský kraj dětem
Moravskoslezský kraj je krajem Beskyd, skvělého jídla a pití, ale nezapomíná se zde samozřejmě ani na dětičky. Kam je zde můžete vzít na parádní rodinný výlet? Malá ZOO V místech, kde kdysi stávala konírna Larischů, se nachází menší zookoutek Karviná-Fryštát (viz úvodní foto). Konkrétně ji naleznete v zámeckém parku Boženy Němcové. Obora se vzácnými dřevinami
Balanční deska pro rovnováhu
panidomu.cz
Balanční deska pro rovnováhu
Nemáte čas se pravidelně hýbat? Zkuste balanční desku. Cvičení na ní je zábavné a nevyžaduje mnoho místa v bytě. Pomůže zlepšit nejen stabilitu, ale i koordinaci svalů, zpevnit zejména ty ve středu těla, na které zapomínáme. A právě tyhle svaly jsou důležité při jakémkoliv sportu, ale také při problémech s páteří či klouby. Cvičení pomáhá
Samuraj Masakado: Jeho duch prý stále ovlivňuje dění v Tokiu
enigmaplus.cz
Samuraj Masakado: Jeho duch prý stále ovlivňuje dění v Tokiu
V dlouhé historii japonského hlavního města se údajně některé události nestaly nahodile, ale ovlivnil je duch legendárního samuraje z klanu Taira. Byl jím Masakado, jehož činy se výrazně zapsaly do dě
Proč tají nového přítele?
nasehvezdy.cz
Proč tají nového přítele?
O novém příteli mluví modelka a vítězka Miss Word 2006 Taťána Kuchařová (35) celou dobu v hádankách. Od loňského podzimu po troškách prozrazuje, že je po rozvodu s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým (