Domů     Kdo ukradl Archu úmluvy?
Kdo ukradl Archu úmluvy?
30.12.2022

Je to nejposvátnější artefakt Starého zákona. Mají v něm být obsaženy desky, které nadiktoval sám Bůh. Přináší zkázu nepřátelům a je ozdobou jeruzalémského Chrámu – Archa úmluvy. Dnes je ovšem pokládaná za ztracenou.

Jestli byla zničena, nebo ji někdo ukradl a dodnes ji tajně přechovává, to je záhadou.

Když se podle Bible zjeví Bůh Mojžíšovi na hoře Sinaji, nadiktuje mu desatero svých přikázání a podle rabínského podání mu zjeví i plnost veškerého poznání.

Mojžíš Boží příkazy zapíše na dvě kamenné desky a pro ně následně vytvoří velkou zlatou schránku s vyobrazením andělů, kterou mohou Izraelci nosit s sebou v poušti i později v zaslíbené zemi – tato schránka dostane název Archa úmluvy a je nejposvátnějším předmětem vůbec, protože u ní podle nich prodlévá Bůh sám.

Repliku Archy úmluvy uchovává památník George Washingtona ve Virginii. FOTO: Ben Schumin / Creative Commons / CC BY-SA 2.5
Repliku Archy úmluvy uchovává památník George Washingtona ve Virginii. FOTO: Ben Schumin / Creative Commons / CC BY-SA 2.5

Archa v zajetí

Bible mluví o tom, jak se Izraelité rozhodnou vzít archu na pomoc na bojiště proti Pelištejcům. 1. kniha Samuelova vypráví, jak jim má tento náboženský artefakt dodat nadpozemskou sílu a ničit nepřátele. Ovšem nepovede se to tak docela.

Bůh si nepřeje, aby se jeho mocná archa stala jen nějakým magickým talismanem, a tak nechá Izraelce hořce prohrát. Přijdou o 30 000 mužů a Archa úmluvy je zajata Pelištejci. To je ovšem doslova národní katastrofa.

Kněz Eli, který se o Archu stará, při té zprávě padne mrtev k zemi. Pelištejci triumfálně procházejí s Archou po svých městech, ale brzy se ukáže, že jejich radost je předčasná.

Myši a hemoroidy

Když Pelištejci Archu umístí v chrámu svého boha Dagona, začne se naplno projevovat její moc a síla. Druhý den ráno leží podle biblického svědectví socha falešného boha rozbitá na zemi. A nezůstane jen u toho.

Sami Pelištejci začnou trpět všemožnými zdravotními i jinými neduhy, které si nedokážou vysvětlit.

Nejhorší z nich je záplava myší, které se vynoří jakoby odnikud a všechno ničí a žerou, a epidemie nádorů a hemoroidů, která nečekaně postihne samotné Pelištejce a působí jim mnoho trápení.

Nedokážou si vysvětlit, čím je to způsobeno, ale nakonec jim dojde, že je takto trestá Archa úmluvy, kterou si neprávem přisvojili. Když dojdou tohoto poznání, ještě rádi Archu vrátí zpět Izraelcům, protože nechtějí být vystaveni její zničující síle.

Ve svatyni svatých

Zpět v Izraeli pobývá Archa stále ještě ve stanu, jako v dobách na poušti. Když ale přijdou velcí králové jako David a Šalamoun, rozhodnou se, že by bylo důstojné vystavět pro ni pořádný chrám.

Stavbu připraví David a dokončí ji jeho syn Šalamoun. Tak vzniká první Chrám, ozdoba Jeruzaléma a symbol Boží přítomnosti vprostřed Izraele.

V samotném Chrámu se nachází takzvaná „svatyně svatých“, do které nesmí nikdo vstoupit a v které, věří se, přebývá sám Bůh. Pouze jednou do roka do ní vkročí velekněz a při této příležitosti smí Boha oslovit jménem, které je jinak přísně zapovězeno vyslovovat.

Uprostřed svatyně svatých se pak nalézá také samotná Archa úmluvy. Alespoň do té doby, než se ztratí.

Babylonská zkáza

V roce 587 před Kristem je Jeruzalém dobyt Babyloňany, kteří ho vyplení a mnoho obyvatel odvlečou do babylonského zajetí. Zkáze neujde ani jeruzalémský Chrám, který je rozbořen a zničen.

Mnoho posvátného nádobí ze zlata a dalších drahých kovů je ukradeno a Babyloňané si ho odvezou jako válečnou kořist. O tom se zmiňuje i Bible, ovšem o Arše úmluvy ani slovo. A tady začíná velké tajemství. Co se s Archou úmluvy stalo?

Zkáza a zničení

Jednou z logických možností by bylo, že je Archa Babyloňany zničena společně s chrámem, nebo že je uloupena jako válečná kořist, roztavena nebo jinak využita v Babylonu. Proti této variantě mluví ale několik argumentů.

V první řadě biblická zpráva o dobytí Jeruzaléma popisuje různá posvátná náčiní a nádoby z chrámového inventáře, které Babyloňané slavně nesou ve vítězném triumfálním průvodu. O Arše se tady ale vůbec nemluví.

Je velmi nepravděpodobné, že by pisatel něco takto důležitého zamlčel nebo nezmínil.

A druhý argument – pakliže prosté zajetí Archy Pelištejci způsobilo takovou katastrofu pro ně samotné i pro jejich zemi, jak hrozivá by musela být odplata archy za takovéto nakládání ze strany Babyloňanů? O tom ovšem také nemáme žádné zprávy.

Je tedy dobře možné, že se Archa buď zachrání, nebo najde cestu někam mimo Chrám ještě před jeho zničením.

Archa vždy byla předmětem posvátné úcty. FOTO: thejewishmuseum / Creative Commons / volné dílo
Archa vždy byla předmětem posvátné úcty. FOTO: thejewishmuseum / Creative Commons / volné dílo

Skryté tajemství

Židovští rabíni se v pozdější literatuře o osudu Archy úmluvy velmi přou. Někteří zastávají skeptické stanovisko, že ji přece jen asi odnesou Babyloňané a že je navždy ztracená.

Jiného názoru je slavná encyklopedie židovského náboženského práva jménem Tosefta, sepsaná v 2. století.

Ta dovozuje, že archu pravděpodobně Jóšijáš, izraelský král, nechává ukrýt bezprostředně před hrozícím pádem Jeruzaléma a že ji tedy Babyloňané nikdy nenajdou.

Zničení Chrámu pak může být odvetou zklamaných vojsk, kterým proklouzne největší jeruzalémský poklad mezi prsty.

V rukou disidentů?

Babylonské zajetí po čase skončí, noví vládcové dovolí Izraelcům vrátit se do Jeruzaléma a obnovit Chrám. Tentokrát ale už bez Archy úmluvy. Je toto důkaz o tom, že je zničena? Ani v nejmenším.

Po návratu z Babylonu už není obnoveno království, které bylo s jeruzalémským kultem úzce spojeno.

Je možné, že ti, kdo vědí o ukryté Arše úmluvy, nepřijmou nové vedení kasty elitních kněží a své tajemství si nechají pro sebe a předávají ho z generace na generaci.

Lze tedy předpokládat, že je Archa úmluvy v rukou disidentů, kteří odmítají nové zřízení a nadále v tajnosti udržují nejmocnější Boží artefakt. Tohoto názoru je řada pozdějších mystiků, z nichž někteří se dokonce Archu vydávají hledat. O tom, zda byl někdo úspěšný, nemáme ale zprávu.

Budou ji mít muslimové?

Tajemství Archy fascinuje i jiná náboženství. Dokonce i v Koránu se o ní hovoří a různí muslimští učenci dovozují, že je velice mocná a významná i pro islám.

Šiitská větev islámu věří, že Mahdí, skrytý nesmrtelný imám, který přijde na konci času, nalezne Archu úmluvy skrytou kdesi u Tiberiadského jezera a triumfálně ji přinese jako symbol toho, že jeho příchod je opravdu vyvolen Alláhem.

Podle tohoto učení je ale Archa ukryta před zraky nehodných, kteří by ji chtěli nalézt předčasně. A kdo by se její tajuplný klid pokusil narušit, toho postihne něco ještě o mnoho horšího, než jen hemoroidy…

Doklad o podobě Archy přináší i pozlacený basreliéf ve francouzské katedrále ve městě Auch. FOTO: Vassil / Creative Commons / volné dílo
Doklad o podobě Archy přináší i pozlacený basreliéf ve francouzské katedrále ve městě Auch. FOTO: Vassil / Creative Commons / volné dílo

Etiopská stopa

Tajemství Archy úmluvy má ještě jedno možné řešení. Etiopská pravoslavná církev totiž hrdě říká, že má Archu ve svém vlastnictví! Příběh, který se za tímto nárokem skrývá, je fascinující. I sama Bible vypráví o návštěvě královny ze Sáby na Šalamounově dvoře.

Doslova se zde píše, že Šalamoun vzácnou návštěvu přijal se všemi poctami a nic jí neodmítl. To Etiopané vykládají tak, že nejen že královna od Šalamouna odjela těhotná, ale vyžádala si na něm i Archu úmluvy.

Když ji Šalamoun odmítl vydat, vyčkala královna, až se jí narodí syn Menelik I., a ten archu v tichosti ukradl a na jejím místě nechal padělek. A když pak o mnoho později přišli Babyloňané, odnesli si jen bezcenný kus kovu.

Strážce archy

Podle etiopského podání pak zůstala archa jako majetek etiopských císařů a od nich přešla na etiopskou pravoslavnou církev. Místo, kde je archa uložena, je chrám Panny Marie Sionské ve městě Axumu. Má to ovšem jednu slabinu.

Archa je natolik posvátná, že ji nesmí nikdo vidět! Pečuje o ni jeden jediný mnich, krom něhož do místnosti s archou nikdo nesmí vkročit. A mnich sám, když cítí, že se blíží jeho smrt, vychová svého učedníka a nástupce.

Dokonce ani etiopský patriarcha archu nikdy nespatří. Tajemství tedy zůstává.

Foto: Musée Condé / Creative Commons / volné dílo, Ben Schumin / Creative Commons / CC BY-SA 2.5, thejewishmuseum / Creative Commons / volné dílo, Vassil / Creative Commons / volné dílo
Předchozí článek
Související články
Záhady a tajemství
Čarodějnictví a magie: Co na to věda?
Čarodějnictví a magie se lidé báli odedávna. Možná zde svou roli sehrávala i pověrčivost a určité nesmiřitelné pojetí smrti či existence druhého břehu. Duše zemřelých se často stávaly objektem jakéhosi pověrečného strachu… Například staří Mezopotámci dokonce věřili, že pokud nebude duch zemřelého na onom světě spokojený, může nám ublížit nebo dokonce rovněž i zabíjet. Zejména […]
Záhady a tajemství
Dolores O ´Riordan: Byla smrt slavné zpěvačky opravdu jen náhoda?
Kdo by neznal hity jako Zombie, Dreams nebo Linger? Věděli jste, že slavná písničkářka Dolores O ´Riordan vystupovala nejprve po hospodách? Poté potkala irské „Brusinky“ a nastartovala slavnou kariéru. Když ale před čtyřmi lety náhle umírá, mezi lidmi se říká, že to není jen tak. Může za to psychika, cizí zavinění, nebo je za vším […]
Záhady a tajemství
Kdo tě zabil, božská Marilyn?
Narodila se jako Norma Jean Mortenson, ale svět dobyla už jako Marilyn Monroe. Objevila se na titulní stránce prvního vydání Playboye. Bulvární listy živila svými nekonečnými románky s mocnými muži. A ve svých 36 letech zemřela. Jak? To se dosud nepodařilo uspokojivě vysvětlit.   Pro její dětství se nejlépe hodí slova „psí život“. Její biologická matka […]
Záhady a tajemství
Heath Ledger: Šlo o sebevraždu, nebo nešťastnou náhodu?
Australský herec se proslavil především rolí homosexuála ve snímku Zkrocená hora. Než do kin přišel film Temný rytíř, ve kterém fenomenálně ztvárnil padoucha Jokera, za což posmrtně získal Oscara, byl ve svých 28 letech nalezen mrtvý ve svém domě. Co stálo za jeho smrtí?   Ve tři čtvrtě na tři odpoledne dne 22. ledna 2008 […]
reklama
historie
Tábor: Revoluční hradby a sen, který nevyšel
„To je on! Tábor!“ šeptají poutníci, když se před nimi vynoří věže a hradby na vysokém ostrohu. Míří sem z blízka i z daleka za vidinou lepšího života. Vysoký ostroh nad řekou Lužnicí a Tismenickým potokem je jako stvořený pro bezpečné sídlo. Nabízí výhled daleko do kraje a současně je ze tří stran chráněn strmými svahy a […]
Škraloupy amerických prezidentů pod lupou
Nejmocnější muži světa balancují na hraně zákona. Američtí prezidenti jsou nejviditelnějšími figurami na světové scéně, a není proto divu, že jsou pod neustálým dohledem médií, oponentů, ale i obyčejných lidí. Jejich kroky a činy jsou podrobeny mnohem přísnějším měřítkům. Vyprávět by o tom mohl třeba Bill Clinton s aférou „Cigars“. Kdyby americká veřejnost znala obsah dopisů, […]
Těhotenství z moči dokázaly odhalit už starověké Egypťanky
Kdy se začaly používat těhotenské testy? Překvapivě nejde o žádnou novodobou záležitost. Už starověké ženy si s tím dokázaly docela obstojně poradit a zjistit, zda se skutečně nacházejí ve stavu očekávání.   Překvapivě už starověké Egypťanky si v době kolem r. 1350 př. n. l. dokázaly ověřit, zda jsou v jiném stavu. Několik dnů po sobě močily na […]
100 let od smrti Franze Kafky: Co napsal, to spálil!
Prsty na nohou se zbarvují do temně fialova. Už se neuzdraví. Skousne ret, aby překoval bolest. Teploty se blíží téměř k nule a jeho rodiče nemají na boty. Vykročí k další vsi. Prodává sponky i mašličky, aby přilepšil rodinnému rozpočtu…   Chlapec se jmenuje Hermann Kafka (1852–1931) a časem se vypracuje na movitého podnikatele. Psát […]
reklama
věda a technika
Zdánlivě pomalé želvy: Tichý a dlouhověký společník
Když nejmocnější z řeckých bohů – Zeus chystá veselku s manželkou Hérou, pozve všechny. Želva ale odmítne opustit svůj dům, a tak na ni vládce sesílá kletbu. Od té doby si musí své obydlí tahat všude s sebou! Plouží se po souši, jejich mořští kolegové zase neohroženě brázdí oceány. Zvláštní skupina plazů je častým terčem posměchu kvůli těžkopádnosti […]
Zákoutí neurogastronomie: Sluch je nejlepší kuchař
Že výběr hudby ovlivní náš kulinářský zážitek, asi nikoho nepřekvapí. Zákazníci například v restauraci utratí až o 10 % víc, pokud na pozadí hraje klasika. Hlasitá hudba zase zvyšuje prodej soft-drinků a při poslechu hudby rychlé rychleji jíme. Sluchové vjemy se ale také zcela zásadně podílejí na tom, jak nám samotné jídlo chutná.   Když […]
Sklerosteóza: Mutace nezlomitelných kostí
Na první pohled se tato genetická mutace může zdát jako něco, co by chtěl mít v genomu každý. Její nositel disponuje kostmi s několikrát hustější strukturou, než je obvyklé. Jsou tak prakticky nezlomitelné. Už ale prostý fakt, jak málo je známo podobných případů, naznačuje, že majitelé tohoto haplotypu nemají dobré podmínky pro přenos svých genů na další […]
Štola 88: Ponorková nemoc cestou na Mars
Republikou se koncem 80. let šířily fámy o tajných pokusech na lidech probíhající kousek za Brnem. Tak si někteří vysvětlovali kolony nákladních vozů, které se sjížděly k důlní štole u Tišnova. Skutečnost ale předčila všechny představy – v opuštěné podzemní chodbě totiž probíhal let na Mars.   Lidská povaha je komplikovaná. Ačkoliv se vztahy mezi […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Na seznamce jsem našla toho pravého!
skutecnepribehy.cz
Na seznamce jsem našla toho pravého!
Na muže jsem štěstí neměla, a tak jsem se spíše ze zvědavosti přihlásila na seznamku. Lásku jsem ani nehledala, ale ona si mě stejně našla. Mnoho z nás dá na první dojem a věří v lásku na první pohled. V případě mě a Tondy byl průběh seznámení, vztahu i hledání společné cesty úplně jiný. Dá se říct, že opačný. Od rozčarování
Morávková zakázala Maláskovi jízdu na kole
nasehvezdy.cz
Morávková zakázala Maláskovi jízdu na kole
Herečka a moderátorka Víkendové Snídaně Dana Morávková (52) s láskou pečuje o svého manžela, klavíristu Petra Maláska (59). Ten před několika týdny ošklivě upadl na kole a zlomil si obě ruce. Ačkoli u
Drobenkový koláč s borůvkami
tisicereceptu.cz
Drobenkový koláč s borůvkami
Drobenku můžete různě kombinovat: místo hrubé mouky použít mleté ořechy, přidat skořici, vanilku. Ingredience na 1 plech Na těsto 250 g hladké mouky 125 ml mléka 1 vejce 50 g cukru 50 g m
Copernicus: Květen byl dvanáctým po sobě jdoucím měsícem s rekordními teplotami
epochalnisvet.cz
Copernicus: Květen byl dvanáctým po sobě jdoucím měsícem s rekordními teplotami
Služba Copernicus Climate Change Service (C3S), financovaná Evropskou komisí, uvedla, že květen 2024 byl celosvětově nejteplejším květnem v historii měření, s globální průměrnou teplotou vzduchu při zemském povrchu o 0,65 °C vyšší, než je průměr z let 1991–2020. To představuje už 12 po sobě jdoucích měsíců, kdy globální průměrná teplota dosáhla rekordní hodnoty pro příslušný
Bájní Kyklopové: Jaká je skutečnost?
enigmaplus.cz
Bájní Kyklopové: Jaká je skutečnost?
Díky nejrůznějším přírodním jevům, které si lidé odjakživa neuměli vysvětlit, postupem času vznikala celá řada mytických bytostí. Vědci se vydali například po stopách bájných příběhů o Kyklopech [
Táborské kulturní léto ve znamení připomínek 600. výročí úmrtí Jana Žižky
panidomu.cz
Táborské kulturní léto ve znamení připomínek 600. výročí úmrtí Jana Žižky
Město Tábor v létě nabídne rozmanité kulturní akce. Těšit se můžete na stálice letního programu Jazzový Tábor a festival pouličního divadla Komedianti v ulicích. Koncerty klasické hudby a rekonstrukcí historické bitvy vzdáme hold husitskému hejtmanu Janu Žižkovi, jenž skonal právě před 600 lety. Milovníci jazzu si přijdou na své v sobotu 13. července. Jazzový Tábor,
Tunisko: Vyspělá Afrika na dosah
nejsemsama.cz
Tunisko: Vyspělá Afrika na dosah
Toužíte letos po dovolené v Africe, ale horké klima vás neláká? Zvolte Tunisko, které vám díky své poloze nabídne nejen ideální počasí, ale také nádherné pláže a fascinující památky. Milovníci historie si tu přijdou na své! V severní Africe jen zhruba 150 km od Sicílie leží země, jejíž historie a kulturní dědictví sahá až do starověku. Je
Speciální povrchy v koupelně
rezidenceonline.cz
Speciální povrchy v koupelně
Uživatelský komfort v hygienické zóně zvyšují úpravy a technologie, jež znesnadňují usazování nečistot a vodního kamene, ulpívání otisků prstů a samozřejmě rovněž zjednodušují čištění veškerých souvisejících koupelnových ploch. Úpravy materiálů v rámci výroby nebo aplikované dodatečně usnadňují díky svým jedinečným vlastnostem údržbu umyvadel, umývátek, klozetů, van a další sanitární keramiky, stejně jako obkladů, sprchových a
Střední Čechy z paluby výletní lodě
epochanacestach.cz
Střední Čechy z paluby výletní lodě
Cestovat se dá nejrůznějšími způsoby, ale plout krajinou po meandrujících řekách má šmrnc a romantický nádech. Střední Čechy protíná několik významných řek, z nichž hned dvě jsou splavné pro velké výletní lodě. Nastupte na palubu a poznejte místa, která inspirovala třeba české umělce. Vltava: z Prahy až ke Slapské přehradě Jedním z nejkrásnějších úseků řeky Vltavy jsou
SHA Wellness Clinic ve Španělsku hlásí novou podobu apartmánů Grand Suite
iluxus.cz
SHA Wellness Clinic ve Španělsku hlásí novou podobu apartmánů Grand Suite
SHA Wellness Clinic nedaleko španělského Alicante představila tři Grand Suites, navržené prestižním designérem Lázaro Rosa-Violánem. Nově navržené apartmány vyvažují neutrální tóny s barevnými akcenty
Američané drželi českou cestovatelku ve vazbě
historyplus.cz
Američané drželi českou cestovatelku ve vazbě
„Račte s námi, dámo,“ říká ostře americký úředník cizince, která právě připlula z Japonska do Kalifornie. Mezi oběma státy panuje napětí kvůli nedávno přijatému zákonu, znemožňujícímu cizincům vlastnit v Kalifornii půdu. Zásah v mezinárodní přestřelce schytá i jedna z prvních českých světoběžnic.   Narodila se v listopadu a sychravé zůstane celé její dětství. Barbora Markéta
Domestikace koní proběhla až před 4200 lety, tedy o tisíc let později, než se odborníci domnívali
21stoleti.cz
Domestikace koní proběhla až před 4200 lety, tedy o tisíc let později, než se odborníci domnívali
Koně sehráli důležitou roli v historii lidstva, umožnili lidem cesty na dlouhé vzdálenosti, převoz těžkých břemen i obsluhu strojů. Díky koním se mohli rychle stěhovat z místa na místo i bojovat z jej