Domů     Kdo skutečně objevil Ameriku?
Kdo skutečně objevil Ameriku?
18.11.2022

Na vlnách se pohupují už dlouhé týdny. Cesta se zdá nekonečná. Muži jsou znavení a pomalu ztrácejí naději. Vtom se v dáli před přídí zjeví nepatrný záblesk světel. „Vidíte to také?“ ptá se námořník mořeplavce. Ten užasle přitakává. První plavba se zdá být u cíle.

Mohutné dřevěné koráby pomalu přirážejí ke břehům. Je 12. října 1492 a obyvatelé ostrova Guanahaní, dnešních Baham, spatřují bílé muže vystupující z paluby.

Přestože pevninu spatří jako první jistý Rodrigo z Triany, Kryštof Kolumbus (asi 1451–1506) si nemalou finanční odměnu přivlastní. Zkrátka věří, že byl tím prvním právě on sám. A to samé si myslí i o svém „objevení“ Nového světa.

Konec pro Ameriku, začátek pro Evropu

Kolumbus samozřejmě není zdaleka jediný, kdo žije v pevném přesvědčení, že právě on je objevitelem Ameriky. Celá staletí je tento Janovan vyzdvihován do nebes za své daleké cesty za oceán, které spojily dva světy. Kolumbův přínos skutečně oddiskutovat nelze.

Jeho výpravy dávají za vznik nové hospodářské éře a znamenají velký krok západní civilizace. Také pro samotné americké kontinenty jsou právě cesty Evropanů na prahu 16. století fatální.

Snad právě ze všech těchto důvodů je to proslulý mořeplavec z Janova, komu je připisováno „americké“ prvenství. Jenže jak je to ve skutečnosti?

Kryštof Kolumbus FOTO: Sebastiano del Piombo / Creative Commons / volné dílo
Kryštof Kolumbus FOTO: Sebastiano del Piombo / Creative Commons / volné dílo

Opravdu první

Pokud nebereme v potaz to, že prvními skutečnými kolonizátory Ameriky jsou vlastně její původní obyvatelé sami (první lidé dorazili na severní kontinent v období asi 15 000 let před naším letopočtem z Asie), existuje řada zpráv, které dokazují přiražení plavidel k americkým břehům daleko před Kryštofem Kolumbem.

O koho přesně se ale jedná?

Udatní muži ze severu

Není dávno žádnou novinkou, že před Kolumbem se do Ameriky dostávají Vikingové. Urostlí seveřané jsou na moři jako doma. Brázdí nekonečné vody, plení a dobývají a jejich zkušenosti coby stavitelů lodí jsou obdivuhodné.

Díky úzkým lodím nazývajícím se drakkary jsou hotovými pány moří. Lodě jsou dobře ovladatelné, rychlé a velmi odolné.

Veliká chvíle Vikingů přichází přibližně roku 1000. Má ji na svědomí Leif Eriksson (970/980–asi 1020), který již od dětství slýchával, že na západ od Grónska a rodného Islandu leží veliká země, kam se nikdo ještě neodvážil. To jeho dobrodružnou povahu nemůže nechat chladnou.

Osada v Kanadě

Eriksson se svou skupinou 35 mužů a žen vypluje z Grónska, proplouvá mezi ledovci, dokud skutečně nenarazí na neznámou pevninu. Přirazí celkem třikrát, přičemž objevená místa nazývá Zemí kamení, Zemí lesů a Zemí vína.

Právě třetí zmíněné místo „Vinland“ bývá ztotožňováno s vikinskou osadou objevenou roku 1960 na severním cípu kanadského ostrova Newfoundland. Kromě skromných obydlí je zde dokonce kovárna a přístřešky na lodě.

Následuje ještě více vikinských výprav do neznámého světa. Přesto se Vikingům nikdy nepodaří zemi kolonizovat, ani propojit Ameriku s Evropou. Jsou tedy prvními skutečně Vikingové, kteří dokázali doplout do Ameriky 500 let před Kolumbem?

Leif Eriksson vystupuje na americkou půdu. FOTO: cdnhistorybits / Creative Commons / volné dílo
Leif Eriksson vystupuje na americkou půdu. FOTO: cdnhistorybits / Creative Commons / volné dílo

Čínské stopy

Odpověď zní: Ne. Kontinent totiž láká lidstvo dávno před rokem 1000. Konkrétně roku 455, tedy více než celé milénium před Kryštofem Kolumbem, se má do Ameriky vydat buddhistický mnich jménem Hui Šen.

Jeho výprava je popsána v Knize Lianga z roku 635. Mnich po svém návratu do Číny barvitě líčí dalekou zemi zvanou Fusang, kterou navštívil. Vypráví o rostlinách i zvířectvu, které jsou podobné floře a fauně v tehdejším Mexiku.

Také vzdálenost, která je v knize uvedena, tedy „20 000 li přes moře“, odpovídá asi 7000 mílím z Číny do Kalifornie. Mnichova plavba tak velmi pravděpodobně využívá mořských proudů, jejichž síla je schopná pomoci doplout tak daleko i lodi v 5. století.

Kotva jako důkaz?

Oceánograf Nikolaj Maximenko z Havajské univerzity v Honolulu předpokládá, že Hui Šenova plavba mohla trvat asi 270 dní. Co ale vlastně může dokázat teorii o tom, že čínský mnich navštívil Ameriku?

V roce 1972 jsou u kalifornského pobřeží objeveny podivné asi 150kilogramové kameny. Speciální litologická analýza prokazuje, že pocházejí z Číny.

Tyto kameny se navíc v Číně užívají coby lodní kotvy už na přelomu letopočtu a je více než pravděpodobné, že by takovou kotvu využil i Hui Šen.

Kameny nic neznamenají

Problém je v tom, že stejný druh kotev se využívá i v 19. století. Ne všichni jsou tedy s to věřit, že kameny dokazují dávnou mnichovu výpravu.

„V době, kdy se měly odehrát Hui Šenovy plavby, se lidé mohli dostat do Nového světa jedině na arabské lodi,“ tvrdí americký archeolog James Delgado (*1958) a dodává, že přestože Číňané v té době dokážou stavět dokonalé lodě, ty slouží jen pro říční, nikoli námořní plavbu. Delgado tedy domnělou Hui Šenovu výpravu do Ameriky nepovažuje za možnou.

Plavidlo podle vzoru

Ovšem ať už je pravda kdekoliv, ani Hui Šen zřejmě není první, kdo u amerických břehů přistál. Své o tom ví proslulý norský dobrodruh a mořeplavec Thor Heyerdahl (1914–2002).

Ten se snaží dokázat, že nejstaršími civilizacemi, které jsou schopné doplout přes Atlantik, jsou Egypťané či Féničané. Legendy původních indiánů v Latinské Americe totiž hovoří o lidech z bílými tvářemi a vousy, kteří je mnohému naučili.

Heyerdahl tyto lidi z legend vidí právě v Egypťanech a dalších obyvatelích Blízkého východu. V hrobkách faraonů jsou navíc nalezeny vytesané vzory lodí. A těch se badatel při stavbě plavidla drží.

Heyerdahlův rákosový vor Ra II dokázal, že i dávní předkové se mohli do Ameriky dostat. FOTO: Ralf Roletschek / Creative Commons / FAL
Heyerdahlův rákosový vor Ra II dokázal, že i dávní předkové se mohli do Ameriky dostat. FOTO: Ralf Roletschek / Creative Commons / FAL

První pokus nevyjde

Jeho tým staví podle staroegyptských plánů rákosový vor Ra. Heyerdahl je rozhodnutý držet se zcela striktně podmínek, jaké měli Egypťané před tisícovkami let.

Kromě plavidla celého z papyru, pro který musí kvůli nedostatku v Egyptě až do Etiopie, se posádka zásobí výhradně dobovými pokrmy.

První plavbu, startující v marockém městě Sáfí, uskuteční v roce 1969. Jak skeptici předpovídají, slaná voda nadělá na rákosovém voru paseku a cesta končí ještě před cílem.

Zádrhel je však pouze v neumělé technice, jíž nelze z vyrytých původních vzorů dokonale vyčíst. Na řadu tak přichází druhý pokus.

Pomoc z přírody

Vor Ra II, který ze Sáfí vyráží do Ameriky v roce 1970, již vzniká rukama peruánských indiánů od jezera Titicaca, kde se dosud staví rákosová plavidla podobná těm staroegyptským. Po 57 dnech se Heyerdahl se svou posádkou dotkne břehů ostrova Barbados.

Nor prokáže, že trasu dlouhou 6000 kilometrů mohli zvládnout i lidé ve starověku. Skutečnost je stále záhadou, přesto jedno tajemství zaoceánských výprav je vyřešeno:

Největší zásluhu na „objevení Ameriky“, ať už zde stanul první kdokoliv, mají silné mořské proudy a příznivý vítr.

Foto: Edward the Confessor / Creative Vommons / CC BY-SA 4.0, Sebastiano del Piombo / Creative Commons / volné dílo, cdnhistorybits / Creative Commons / volné dílo, Ralf Roletschek / Creative Commons / FAL
Související články
Záhady a tajemství
Tajemná mystika koruny českých králů: Navždy patří svatému Václavovi
České korunovační klenoty jsou bezesporu naším národním symbolem. Největší pozornost však právem vzbuzuje koruna svatého Václava. Tu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svoji korunovaci českým králem, jež proběhla roku 1347. Karel IV. (1316-1378), jenž se také zabýval mystikou, zasvětil korunu svatému Václavovi, patronu české země. Koruna tak byla v podstatě určena přímo […]
Záhady a tajemství
Strašidelný pařížský hřbitov: Bloudí zde upírka či Bílá paní?
Père Lachaise, největší pařížský hřbitov, je prý doslova protkaný duchy a jinými tajemnými přízraky, které zde údajně často vídají i strážci hřbitova. Nelze kupříkladu přehlédnout gigantický náhrobek, jenž patřil baronce Stroganovové, manželce hraběte Demidoffa. Baronka byla vyhoštěna do Paříže a odloučena od svého manžela. Zemřela ve věku 40 let jako velmi bohatá žena. Říká se, […]
Záhady a tajemství
Tragédie nad mraky: Let kapely Lynyrd Skynyrd, který změnil rockovou historii
Když osud vzal cestou, která měla vést k hudbě, životy hudebníků se změnily v okamžiku. Příběh pádu letadla, který zastavil srdce jižanského rocku a zanechal svět v šoku. Máme nějaký problém s palivem            Tihle hoši byli od začátku průšviháři. Když už založí kapelu, tak hned několikrát změní její název. Z One percent se přes Noble Five […]
Záhady a tajemství
Čarodějnictví a magie: Co na to věda?
Čarodějnictví a magie se lidé báli odedávna. Možná zde svou roli sehrávala i pověrčivost a určité nesmiřitelné pojetí smrti či existence druhého břehu. Duše zemřelých se často stávaly objektem jakéhosi pověrečného strachu… Například staří Mezopotámci dokonce věřili, že pokud nebude duch zemřelého na onom světě spokojený, může nám ublížit nebo dokonce rovněž i zabíjet. Zejména […]
reklama
věda a technika
6 nejbizarnějších vozidel
Kabina, sedačky, volant a nejčastěji 4 kola. Auta či vozidla však nemusejí vypadat vždy takto! Jaké nejbláznivější nápady vznikly v hlavách designérů a techniků, ale nakonec se neujaly? 1/ Přidat kola! OctoAuto (1911) Na počátku 20. století jsou silnice samá díra. Auto se špatně ovládá a kola dostávají zabrat! „Čtyři jsou málo,“ domnívá se americký […]
Zázračné helium: Proč nám mění hlas?
Zatmění Slunce roku 1868. Událost, kterou si nemůže žádný hvězdář nechat ujít. Francouzský astronom Pierre Janssen (1824–1907) není výjimkou. Jako první si všimne žluté spektrální linie. Neznámý prvek dostane jméno po bohu Slunce, Héliovi. Potrvá ještě 27 let, než skotský chemik William Ramsay (1852–1916) izoluje plynné helium na Zemi. Dost by se podivil, jak se […]
Pozor na ně! 3 nejjedovatější rostliny u nás
Skočec obecný (Ricinus communis) je oblíbená okrasná rostlina. Jeho semena obsahují prudký jed ricin a alkaloid ricinin. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je 15 až 20 semen, pro dítě pouhých 3 až 5. Pokud semena sníte, zprvu budete mít příznaky podobné chřipce. Poté dojde k poškození sleziny, ledvin a jater. Zubatá vám zaklepe na dveře […]
70 stupňů pod nulou. Jak letěly Lego figurky do vesmíru?
Stavění z Lego kostiček otevírá dětem cestu ke kreativitě a fantazii bez omezení. Většina dětí někdy snila o dobrodružné výpravě do vesmíru a poznání všech pozoruhodných objektů, které se v kosmu nacházejí. Taková cesta do vesmíru nemusí být jen nesplnitelným dětským přáním – v budoucnu se totiž může stát realitou. Společnost LEGO chce dětem ukázat, že […]
věda a technika
Příroda jako architekt: Jak ledňáčci inspirovali Šinkansen
S rychlostí přesahující 270 km/h byl v roce 1989 japonský vlak šinkanzen zázrak techniky. Měl jenom jednu vadu – na hlasitou vlnu aerodynamického třesu, která vznikala s každým průjezdem tunelem, si stěžovali lidé i 400 metrů daleko. Problém dokázal vyřešit japonský inženýr Ejdži Nakacu díky svému hobby – byl totiž vášnivým pozorovatelem ptáků. Ejdži Nakacu […]
Ikony metropolí: Nejpozoruhodnější mosty na světě
Mosty slouží k přepravě vozidel a lidí přes vodní plochy nebo údolí – jako praktické stavby proto mají většinou především dopravní funkci. Mnohé z nich jsou však inženýrskými skvosty a boří naše představy o tom, co všechno je možné postavit. Některé z mostů jsou na první pohled obyčejné, jiné vzbuzují úžas. Některé se staly jedněmi […]
Neobvykle hladová černá díra
Přibližně dvanáct miliard světelných let od nás se nachází neobvykle hladová černá díra. Každý den v ní zmizí vesmírný materiál odpovídající prý přibližně polovině našeho Slunce. Byla objevena teprve poměrně nedávno… Z historie černých děr Černé díře se říká černá, protože její gravitace je natolik silná, že jí neunikne ani světlo. Existence černých děr byla […]
Přelstěte svůj zrak! Jak funguje dírkový efekt?
Chroupete někdy u televize slané krekry s dírkami? Zkuste si dát dva před oči… a stane se kouzlo! Obraz uvidíte mnohem ostřejší než předtím, a dost možná i odložíte brýle! Sušenky po ruce nemáte? Nevadí, zkuste třeba cedník či cokoliv jiného s malými otvory (nebo alespoň s jedním). Výsledek bude stejný! Samozřejmě nejde o žádné […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Mnoho druhů českých rostlin z přírody mizí, ale šíří se teplomilné a nepůvodní druhy
epochalnisvet.cz
Mnoho druhů českých rostlin z přírody mizí, ale šíří se teplomilné a nepůvodní druhy
Tým botaniků odhalil významné změny v rozšíření druhů české květeny. Jejich studie analyzovala ústup i šíření jednotlivých druhů flóry na českém území od roku 1960. Nová studie vznikla na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR, Univerzitou Karlovou a Vídeňskou univerzitou a byla publikována v mezinárodním odborném časopise Biological Conservation.
Pokrok v léčbě rakoviny plic na obzoru
21stoleti.cz
Pokrok v léčbě rakoviny plic na obzoru
V České republice je každoročně diagnostikováno více než 6 000 pacientů s rakovinou plic, více než 5 000 jich na zhoubný karcinom plic každý rok zemře. Tento typ rakoviny má relativně nízkou úspěšnost
Libanonský tabbouleh
tisicereceptu.cz
Libanonský tabbouleh
Můžete si připravit i netradiční variantu, kdy místo bulguru použijete kuskus nebo quinou. Suroviny 150 g bulguru 4 rajčata 1 okurka 1 červená cibule 2 jarní cibulky 1 a ½ svazku hladkolist
7 důvodů, proč se vám nedaří hubnout
panidomu.cz
7 důvodů, proč se vám nedaří hubnout
Snažíte se, odpíráte si kdejaké jídlo, vyzkoušeli už jste snad všechny diety, které existují, a výsledky se ne a ne dostavit. A tak marně přemýšlíte, proč zrovna vaše váha se ani nehne. Důvodů může být celá řada. Tady je sedm nejčastějších: * Jíte málo Abyste nepřibírali, nesmíte hladovět, vždycky byste se měli cítit plní energie.
Tajuplná Šumava: Hrůzu nahánějící umrlčí prkna
epochanacestach.cz
Tajuplná Šumava: Hrůzu nahánějící umrlčí prkna
Úcta k zemřelým se projevuje v každém koutě světa i naší republiky trochu jinak. Šumavští si osvojili velmi svérázný zvyk – stavění umrlčích prken, ze kterých se stalo podivné memento smrti a prostředek, jakým mrtvé uctívat a často i s nimi promlouvat. Mohla v sobě lože nebožtíků soustřeďovat negativní energii zemřelých a prostupovat i do
Jogaila: Otevřel mu křest bránu k moci?
historyplus.cz
Jogaila: Otevřel mu křest bránu k moci?
Mladý litevský kníže se žení, aby posílil vztahy své země se sousedním mocným Polskem. Až bude o půl století později ležet na smrtelné posteli, bude jméno jeho rodu znát celá Evropa. Litevské velkoknížectví existuje už osm desítek let, když se vlády ujímá dynastie Gediminovců, odvozující svůj původ od knížete Gediminase (asi 1275–1341). Ten položí základy
Fiesta Gin z Garage22 se zařadil mezi nejlepší na světě
iluxus.cz
Fiesta Gin z Garage22 se zařadil mezi nejlepší na světě
Pražská palírna Garage22 funguje teprve čtvrtým rokem, přesto se na nápojovou scénu už stihla zapsat výrazným písmem. A to nejen na tu českou. Letošní novinka z produkce holešovické destilerie je již
Bohémský interiér s pařížským šarmem
rezidenceonline.cz
Bohémský interiér s pařížským šarmem
Zcela nový projekt, vybavený odborníky na design z LUXXU, byl promyšlen do nejmenších detailů a evokuje francouzskou klasiku s dotekem historie. Exkluzivní realizace je tak ztělesněním pronikavého kouzla a elegance půvabné metropole země galského kohouta a jejího životního stylu. Hned po vstupu do nitra charismatického bytu je téměř hmatatelně cítit vůni panujícího avantgardního stylu –
Poslední cinkání dědových klíčů
skutecnepribehy.cz
Poslední cinkání dědových klíčů
Dětství jsem strávila u prarodičů. Když děda ležel v nemocnici v kómatu, zažila jsem něco, co si nedokážu rozumově vysvětlit. S dědečkem Václavem jsme měli opravdu nádherný vztah. Byl spíš jako můj táta, kterého jsem nikdy nepoznala. Odmala jsme s bratrem a mamkou žili u prarodičů. Strávila jsem tam krásné dětství. Milovaný dědeček K bytovce, kde jsme žili, patřila rozlehlá zahrádka. Děda na
Zářivá perla Jadranu – Chorvatsko
nejsemsama.cz
Zářivá perla Jadranu – Chorvatsko
Mnoho českých turistů každoročně vybírá pro letní dovolenou Chorvatsko. Která místa tu jsou ta nejlepší, a vyplatí se proto o nich přemýšlet? Dalmácie Naprostou většinu pláží v Dalmácii pokrývají drobné kamínky a pláže poměrně rychle klesají pod vodní hladinu. Příjemné okamžiky určitě strávíte na pláži Zlatni rat, která se nachází v Brači. Pozoruhodné je, že
Děsivý Bullebak: Mohl existovat fantom amsterdamských kanálů?
enigmaplus.cz
Děsivý Bullebak: Mohl existovat fantom amsterdamských kanálů?
Délka vodních kanálů v nizozemském Amsterdamu přesahuje sto kilometrů. Většina z nich je navíc splavná lodí. Klene se nad nimi přes jeden tisíc mostů. Když se z nich zadíváte na temnou vodu kanálů-gra
Poznala Baroňová toho pravého?
nasehvezdy.cz
Poznala Baroňová toho pravého?
V nekonečné Ulici má po svém boku milujícího manžela a tři potomky. Ve skutečnosti ale představitelka Ivy Klímové takové štěstí v osobním životě nemá. Hana Baroňová (39) oslaví v listopadu jubileum