Domů     Kdo skutečně objevil Ameriku?
Kdo skutečně objevil Ameriku?
18.11.2022

Na vlnách se pohupují už dlouhé týdny. Cesta se zdá nekonečná. Muži jsou znavení a pomalu ztrácejí naději. Vtom se v dáli před přídí zjeví nepatrný záblesk světel. „Vidíte to také?“ ptá se námořník mořeplavce. Ten užasle přitakává. První plavba se zdá být u cíle.

Mohutné dřevěné koráby pomalu přirážejí ke břehům. Je 12. října 1492 a obyvatelé ostrova Guanahaní, dnešních Baham, spatřují bílé muže vystupující z paluby.

Přestože pevninu spatří jako první jistý Rodrigo z Triany, Kryštof Kolumbus (asi 1451–1506) si nemalou finanční odměnu přivlastní. Zkrátka věří, že byl tím prvním právě on sám. A to samé si myslí i o svém „objevení“ Nového světa.

Konec pro Ameriku, začátek pro Evropu

Kolumbus samozřejmě není zdaleka jediný, kdo žije v pevném přesvědčení, že právě on je objevitelem Ameriky. Celá staletí je tento Janovan vyzdvihován do nebes za své daleké cesty za oceán, které spojily dva světy. Kolumbův přínos skutečně oddiskutovat nelze.

Jeho výpravy dávají za vznik nové hospodářské éře a znamenají velký krok západní civilizace. Také pro samotné americké kontinenty jsou právě cesty Evropanů na prahu 16. století fatální.

Snad právě ze všech těchto důvodů je to proslulý mořeplavec z Janova, komu je připisováno „americké“ prvenství. Jenže jak je to ve skutečnosti?

Kryštof Kolumbus FOTO: Sebastiano del Piombo / Creative Commons / volné dílo
Kryštof Kolumbus FOTO: Sebastiano del Piombo / Creative Commons / volné dílo

Opravdu první

Pokud nebereme v potaz to, že prvními skutečnými kolonizátory Ameriky jsou vlastně její původní obyvatelé sami (první lidé dorazili na severní kontinent v období asi 15 000 let před naším letopočtem z Asie), existuje řada zpráv, které dokazují přiražení plavidel k americkým břehům daleko před Kryštofem Kolumbem.

O koho přesně se ale jedná?

Udatní muži ze severu

Není dávno žádnou novinkou, že před Kolumbem se do Ameriky dostávají Vikingové. Urostlí seveřané jsou na moři jako doma. Brázdí nekonečné vody, plení a dobývají a jejich zkušenosti coby stavitelů lodí jsou obdivuhodné.

Díky úzkým lodím nazývajícím se drakkary jsou hotovými pány moří. Lodě jsou dobře ovladatelné, rychlé a velmi odolné.

Veliká chvíle Vikingů přichází přibližně roku 1000. Má ji na svědomí Leif Eriksson (970/980–asi 1020), který již od dětství slýchával, že na západ od Grónska a rodného Islandu leží veliká země, kam se nikdo ještě neodvážil. To jeho dobrodružnou povahu nemůže nechat chladnou.

Osada v Kanadě

Eriksson se svou skupinou 35 mužů a žen vypluje z Grónska, proplouvá mezi ledovci, dokud skutečně nenarazí na neznámou pevninu. Přirazí celkem třikrát, přičemž objevená místa nazývá Zemí kamení, Zemí lesů a Zemí vína.

Právě třetí zmíněné místo „Vinland“ bývá ztotožňováno s vikinskou osadou objevenou roku 1960 na severním cípu kanadského ostrova Newfoundland. Kromě skromných obydlí je zde dokonce kovárna a přístřešky na lodě.

Následuje ještě více vikinských výprav do neznámého světa. Přesto se Vikingům nikdy nepodaří zemi kolonizovat, ani propojit Ameriku s Evropou. Jsou tedy prvními skutečně Vikingové, kteří dokázali doplout do Ameriky 500 let před Kolumbem?

Leif Eriksson vystupuje na americkou půdu. FOTO: cdnhistorybits / Creative Commons / volné dílo
Leif Eriksson vystupuje na americkou půdu. FOTO: cdnhistorybits / Creative Commons / volné dílo

Čínské stopy

Odpověď zní: Ne. Kontinent totiž láká lidstvo dávno před rokem 1000. Konkrétně roku 455, tedy více než celé milénium před Kryštofem Kolumbem, se má do Ameriky vydat buddhistický mnich jménem Hui Šen.

Jeho výprava je popsána v Knize Lianga z roku 635. Mnich po svém návratu do Číny barvitě líčí dalekou zemi zvanou Fusang, kterou navštívil. Vypráví o rostlinách i zvířectvu, které jsou podobné floře a fauně v tehdejším Mexiku.

Také vzdálenost, která je v knize uvedena, tedy „20 000 li přes moře“, odpovídá asi 7000 mílím z Číny do Kalifornie. Mnichova plavba tak velmi pravděpodobně využívá mořských proudů, jejichž síla je schopná pomoci doplout tak daleko i lodi v 5. století.

Kotva jako důkaz?

Oceánograf Nikolaj Maximenko z Havajské univerzity v Honolulu předpokládá, že Hui Šenova plavba mohla trvat asi 270 dní. Co ale vlastně může dokázat teorii o tom, že čínský mnich navštívil Ameriku?

V roce 1972 jsou u kalifornského pobřeží objeveny podivné asi 150kilogramové kameny. Speciální litologická analýza prokazuje, že pocházejí z Číny.

Tyto kameny se navíc v Číně užívají coby lodní kotvy už na přelomu letopočtu a je více než pravděpodobné, že by takovou kotvu využil i Hui Šen.

Kameny nic neznamenají

Problém je v tom, že stejný druh kotev se využívá i v 19. století. Ne všichni jsou tedy s to věřit, že kameny dokazují dávnou mnichovu výpravu.

„V době, kdy se měly odehrát Hui Šenovy plavby, se lidé mohli dostat do Nového světa jedině na arabské lodi,“ tvrdí americký archeolog James Delgado (*1958) a dodává, že přestože Číňané v té době dokážou stavět dokonalé lodě, ty slouží jen pro říční, nikoli námořní plavbu. Delgado tedy domnělou Hui Šenovu výpravu do Ameriky nepovažuje za možnou.

Plavidlo podle vzoru

Ovšem ať už je pravda kdekoliv, ani Hui Šen zřejmě není první, kdo u amerických břehů přistál. Své o tom ví proslulý norský dobrodruh a mořeplavec Thor Heyerdahl (1914–2002).

Ten se snaží dokázat, že nejstaršími civilizacemi, které jsou schopné doplout přes Atlantik, jsou Egypťané či Féničané. Legendy původních indiánů v Latinské Americe totiž hovoří o lidech z bílými tvářemi a vousy, kteří je mnohému naučili.

Heyerdahl tyto lidi z legend vidí právě v Egypťanech a dalších obyvatelích Blízkého východu. V hrobkách faraonů jsou navíc nalezeny vytesané vzory lodí. A těch se badatel při stavbě plavidla drží.

Heyerdahlův rákosový vor Ra II dokázal, že i dávní předkové se mohli do Ameriky dostat. FOTO: Ralf Roletschek / Creative Commons / FAL
Heyerdahlův rákosový vor Ra II dokázal, že i dávní předkové se mohli do Ameriky dostat. FOTO: Ralf Roletschek / Creative Commons / FAL

První pokus nevyjde

Jeho tým staví podle staroegyptských plánů rákosový vor Ra. Heyerdahl je rozhodnutý držet se zcela striktně podmínek, jaké měli Egypťané před tisícovkami let.

Kromě plavidla celého z papyru, pro který musí kvůli nedostatku v Egyptě až do Etiopie, se posádka zásobí výhradně dobovými pokrmy.

První plavbu, startující v marockém městě Sáfí, uskuteční v roce 1969. Jak skeptici předpovídají, slaná voda nadělá na rákosovém voru paseku a cesta končí ještě před cílem.

Zádrhel je však pouze v neumělé technice, jíž nelze z vyrytých původních vzorů dokonale vyčíst. Na řadu tak přichází druhý pokus.

Pomoc z přírody

Vor Ra II, který ze Sáfí vyráží do Ameriky v roce 1970, již vzniká rukama peruánských indiánů od jezera Titicaca, kde se dosud staví rákosová plavidla podobná těm staroegyptským. Po 57 dnech se Heyerdahl se svou posádkou dotkne břehů ostrova Barbados.

Nor prokáže, že trasu dlouhou 6000 kilometrů mohli zvládnout i lidé ve starověku. Skutečnost je stále záhadou, přesto jedno tajemství zaoceánských výprav je vyřešeno:

Největší zásluhu na „objevení Ameriky“, ať už zde stanul první kdokoliv, mají silné mořské proudy a příznivý vítr.

Foto: Edward the Confessor / Creative Vommons / CC BY-SA 4.0, Sebastiano del Piombo / Creative Commons / volné dílo, cdnhistorybits / Creative Commons / volné dílo, Ralf Roletschek / Creative Commons / FAL
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
reklama
záhady a tajemství
Vrak parníku Karlsruhe jantarovou komnatu neskrývá
Parník Karlsruhe nabere 11. dubna 1945 na svoji palubu v dnešním Baltyisku celkem 1083 uprchlíků. Vydává se na cestu a o den později se řadí do konvoje s dalšími plavidly. Společně míří do Kodaně. Zaostává ale za zbytkem formace, a to se mu stává osudným.   Sovětská letadla po něm začnou nemilosrdně pálit. Loď zasáhne torpédo a poté […]
Spekulace o vraždě: Otrávil někdo maličkého synka Karla IV.?
Konečně vytoužený mužský potomek a dědic trůnu. Karel IV. plný radosti už spřádá velkolepé plány. Narodil se budoucí český král! Kdyby jenom tušil, že malý synek v kolébce se nedožije ani dvou let. Druhá manželka Karla IV. Anna Falcká (1329–1353), dcera rýnského falckraběte Rudolfa II. (1306–1353), svému muži porodí syna Václava (1350–1351), který pořádně zamíchá nástupnictvím […]
Kde leží biblická Sodoma? Americký archeolog má tip
„Začal jsem číst text v knize Genesis 13-19 a uvědomil jsem si, že se tradiční místo neshoduje s geografickým profilem popsaným v textu,“ vysvětluje Steven Collins, ředitel Archeologické školy Veritas International University v kalifornské Santa Anně, okamžik, kdy začal v roce 1996 pátrat po skutečném umístění biblické Sodomy. V roce 2013 dospěl k názoru, že jde o město Tall el-Hammam […]
Patří Žižkovy kosti opravdu Žižkovi?
Ráno 21. listopadu 1910 objeví zedníci v čáslavském kostele kostru vojevůdce Jana Žižky. Už tehdy však přivolaní odborníci naznačují, že jde o podvrh. A jak jsme na tom o 100 let později? Bylo tělo husitského vojevůdce Jana Žižky (1360–1424)pohřbeno v kostele svatého Ducha v Hradci Králové a později přeneseno do Čáslavi? Nebo tam zůstalo? Nebo […]
záhady a tajemství
Dinosauři vymřeli na jaře!
Mezi vědci panuje už dlouhé roky shoda, že dinosaury na Zemi s největší pravděpodobností vymýtil ničivý dopad obřího asteroidu před 66 miliony let. Nyní se jim ale podařilo zjistit, ve které části roku k této tragédii, při které vymřely tři čtvrtiny všech živočišných druhů, došlo… K hromadnému vymírání mnoha rostlinných i živočišných druhů, které se odehrálo zhruba […]
Stal se Ötzi, muž z ledu, obětí dávné vraždy?
Muž šlape horským terénem v místech, kudy dnes vede hranice mezi Itálii a Rakouskem. Není tu rozhodně sám. Nebezpečí číhá odevšad, a to se také brzy potvrdí. Najednou vzduchem zasviští šíp a zasáhne ho pod levé rameno. Míří přesně, trefí tepnu. Oběť vraha ucítí ostrou bodavou bolest a rychle se sesune k zemi. Z otevřené […]
3 proroctví matky Shiptonové: Vážně viděla budoucnost?
Svatá říše římská, Španělsko a Anglie. Tři země vyhlásí pod taktovkou papeže Julia II. (1443–1513) takzvané Svaté spojenectví proti Francii. Druhý Tudorovec na anglickém trůnu, Jindřich VIII. (1491–1547), si mne ruce. Tohle je ideální chvíle, kdy rozšířit anglická teritoria na pevnině!     Se Španěly uzavírá dohodu a roku 1513 se vyloďuje ve Francii. O […]
Koupala se bohyně Kálí v krvi obětí?
Již v bengálských mýtech, které vycházejí z hinduistických tradic, najdeme pozoruhodnou zmínku o Kálí ze spisu Déví Mahátma. Píše se zde, že se tato bohyně rodí ze zosobněné zuřivosti nespoutané bohyně Durgy.   Legenda popisuje, jak pohledná bohyně Durga propadne velikému rozčilení, její tělo ztmavne a z něj vylétne škaredá a zuřivá Kálí. Co ale […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Neštovice s námi ještě neskončily
21stoleti.cz
Neštovice s námi ještě neskončily
Že jsou vymýcené? To je relativní už jen s ohledem na tající věčně zmrzlou půdu, která může vydat kdejaké překvapení. Pravé neštovice navíc mají několik blízkých příbuzných a loňský poplach kolem těch
Záhadné zmizení Karlie Gusé
enigmaplus.cz
Záhadné zmizení Karlie Gusé
Šestnáctiletá Američanka Karlie Gusé se ztratila již před více než třemi lety. Pátrání nepřineslo téměř žádné výsledky a okolnosti jejího zmizení tak dodnes zůstávají záhadou. Co se stalo na party, kt
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
iluxus.cz
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
Každodenní užití tyčinek Brit Dental Stick podporuje zdraví psích zubů, a to díky mechanickému čištění a působení známých bylin. Pomáhá také odstraňovat zubní plak, čímž působí preventivně proti tvorb
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
enigmaplus.cz
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
V egyptské archeologické lokalitě Gíza se nacházejí tři hlavní pyramidy – Cheopsova, Rachefova a Menkaureova. Jedná se o skutečné divy lidské civilizace. Ačkoli se o ně vědci a badatelé zajímají již c
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
epochalnisvet.cz
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
Ostatky 450 osob nesoucí znaky protiupírských zásahů byly před nedávnem odkryty v obci Luzino na severu Polska. Mrtví jsou pohřbeni s useknutou hlavou položenou mezi nohama a zatěžkaní kameny, aby nem
Mají pro sebe slabost
nasehvezdy.cz
Mají pro sebe slabost
Pohledný herec ze seriálu Eliška a Damián Robert Urban (37) je evidentně zamilovaný do své krásné kolegyně Emmy Smetany (35). Začalo to tím, že o ní řekl, že je „jedna z jeho nej“, a díval se na ni
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
21stoleti.cz
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
Dostat člověka na Měsíc, to je oč tu běží… A dlouho připravovaná mise Artemis II. má NASA tento sen znovu splnit. To ale není to jediné, čím se program hodlá zapsat do dějin. Od chvíle kdy noha Nei
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Víte, jak jste staří?
panidomu.cz
Víte, jak jste staří?
Možná nevěřícně kroutíte hlavou. Každý přece ví, jak starý je. Omyl. Biologický věk se – podle odborníků – může značně lišit od data v rodném listě. Proč někdo stárne, jak se zdá, rychleji a někoho máte touhu zeptat se, kde koupil elixír mládí? To je právě otázka biologického věku. Věku, který dokáže určit skutečné stáří
Co předpověděla drsná věštba?
skutecnepribehy.cz
Co předpověděla drsná věštba?
Na magii jsem nikdy moc nevěřila, jednou mě za jistým šamanem vzala kamarádka. Kdyby tenkrát tušila, co karty prozradí o nás dvou! S Danielou jsme se poznaly, když mně bylo 23 let, jí o dva roky méně. Byly jsme nejmladší kolegyně, což nás spojilo dohromady. Kdybych měla vypsat nějaké rozdíly, tak bych řekla, že já jsem