Skip to content

Jaký byl intimní život obyvatel incké říše?

Obyvatelé prastaré říše Inků žili bohatým erotickým životem. Je to patrné i z nálezů hliněných sošek, na kterých jsou vyobrazeni muži s obrovským ztopořeným obřezaným penisem. Někde má úd dokonce lidský obličej, z čehož je patrné, jak významnou úlohu v indiánských kulturách hrál sex.

U některých kmenů existovala zvláštní povinnost. Když žena zemřela, její muž s ní musel vykonat poslední soulož. Teprve poté byla připravena na poslední cestu.

Sošky znázorňující sexuální akt byly mezi Inky hojně rozšířené.

V incké kultuře byla velmi hojně rozšířena homosexualita. V místních chrámech žilo několik chlapců, kteří se stylizovali do role žen. A to svým chováním i oblečením. Náčelníci či šamani s nimi provozovali sexuální hrátky .

Současní potomci Inků.

Ani sex mezi příbuznými nebyl výjimkou. „Otcové nešetří své dcery, bratři nešetří při ukájení vášní své sestry,“ popisoval zdejší mravy jeden Evropan, který do incké říše pronikl. Vždyť i nejvyšší vládce zvaný Inka musel za svou první choť pojmout svou sestru.

Inkové měli pevně stanovená pravidla pro výběr panovníka. Panovník – na rozdíl od prostého lidu – měl prakticky neomezené množství manželek a milenek, avšak dědic a budoucí panovník vzešel z úplně jiného svazku. Inka si jako jediný bral za ženu svoji vlastní sestru.

S inckou říší souvisí i fenomén zvaný Panny Slunce. V místních vesnicích byly jednou za čas vybírány ty nejkrásnější dívky, samozřejmě takové, které ještě neměly pohlavní styk. Ty poté končily v klášterech, kde se jim dostalo určitého vzdělání.

Po svých třináctinách se pak staly Pannami Slunce a zamířily do centrálního kláštera v metropoli Cuzco. Pokud by takto vysvěcené byly přistiženy při souloži, čekala je poprava upečením nad otevřeným ohněm.

Trest smrti by čekal i celou ves, odkud dívka pocházela.

Na nejkrásnější dívky z řad Inků měl nárok jejich vládce.

Panny Slunce však nezůstaly pannami po celý život. Kdykoliv dostal vládce Inků chuť, mohl si kteroukoliv z nich vzít do svého lože. Přesto zůstávaly z pohledu společnosti neposkvrněné, protože skrze sex s panovníkem do nich vstupoval božský princip.

Foto: machupicchu-tours-peru, Machu Picchu Tours, kinja, wikipedie
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Zajímavosti
Zobrazit více …