Skip to content

Jak je to s poměrem prsteníku a ukazováku?

O poměru mezi ukazováčkem a prsteníkem ruky u lidí již byly publikovány stovky studií. Čeští a britští vědci pojali analýzu poměru druhého ke čtvrtému prstu zcela jinak. A přišli s překvapivým rozuzlením.

Dřívější studie uváděly poměr označovaný jako 2D:4D ratio do souvislosti s chováním, plodností, levorukostí, sexuální orientací, výkony ve sportu, či dokonce sociálním postavením a výší příjmu.

Takové asociace byly však málo průkazné, ale v naprosté většině prací vycházelo, že mezi muži a ženami existuje v tomto poměru významný rozdíl. Příčinou tohoto pohlavního dimorfismu (tj. rozdílnosti) mělo být působení hormonů na plod v prenatálním období.

Rozdíl má být do určité míry dán pohlavními rozdíly v hladinách testosteronu a estrogenů v nitroděložním vývoji.

umožňuje pohyby pronace a supinace (otočení dlaně (palmy) ventrálním (dopředu) a dorsálním (dozadu) směrem).

Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy profesor Lukáš Kratochvíl a profesor Jaroslav Flegr spolu s britskými kolegy z Teesside University v Middlesbrough nedávno publikovali studii, která dokládá, že často zkoumaný poměr je zavádějící a nemá žádnou vypovídací hodnotu.

V základním anatomickém postavení směřují dlaně ventrálně (dopředu).

Z jejich analýzy totiž překvapivě vyplynulo, že ve skutečnosti mají muži relativně delší a nikoliv kratší druhý prst vzhledem ke čtvrtému než ženy. „Pokud jste se trápili nad tím, že jste žena a máte „mužský“ poměr druhého a čtvrtého prstu, hoďte to za hlavu, znamená to jen, že máte delší prsty,“ říká Kratochvíl.

Délka prstů nemá vliv na predispozice člověka.

Autoři věří, že jejich provokativní studie přinese úlevu lidem, kteří si připadali divní pro relativní délku svých prstů. Také doufají, že přiměje vědce, aby přestali marnit svůj drahocenný čas nad zavádějícím poměrem druhého a čtvrtého prstu a hledali adekvátnější způsoby jak analyzovat vztah mezi lidskou morfologií a chováním.

Velká potíž s tělesnými poměry ve srovnávacích studiích je ta, že se často mění s velikostí objektu. V případě zkoumaných prstů jde o to, že poměr 2D:4D se s větší délkou prstů vyrovnává, resp. obrací, a to u obou pohlaví.

Většina lidí používá častěji pravou ruku a těmto lidem se říká praváci.

Údajný dimorfismus souvisí s tím, že muži mají zpravidla delší prsty než ženy, takže mívají i jejich odlišný poměr. Pokud se vezme v úvahu tento dosud přehlížený vztah mezi daným poměrem a délkou prstů, odpověď na otázku, které pohlaví má relativně delší ukazovák vzhledem k prsteníku, bude přesně opačná.

Foto: Marie Claire, Pinterest, Wikipedia
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Zajímavosti
Zobrazit více …