Domů     Homosexulaita v živočišné říši? Nic výjimečného!
Homosexulaita v živočišné říši? Nic výjimečného!
9.8.2017

Obvyklým argumentem homofobních lidí je ten, že homosexualita v divoké přírodě nemá místo. Vědecké výzkumy však potvrdily, že opak je pravdou. Homosexuální chování je totiž v přírodě běžné od hmyzu až po naše nejbližší příbuzné. 

Podle současných vědomostí biologů asi 1500 živočišných druhů více či méně běžně praktikuje i takové sexuální kontakty, které ke zplození potomstva rozhodně vést nemohou. Jde totiž o kontakty mezi jedinci stejného pohlaví.

Podle všeho bude tento fenomén nejspíše ještě podstatně rozšířenější. Zatímco náklonnost k jedincům stejného pohlaví je v přírodě zcela běžná, jedna věc s tím spojená je výlučně lidská. Tou je nenávist vůči homosexuálům, homofobie. Právě v tomto jediném rysu se člověk od zbytku živé přírody doopravdy liší.

Ze všech zdokumentovaných případů homosexuálního chování v živé přírodě byla celá třetina, tedy asi 500 z nich, nalezena u obratlovců. Toto vysoké číslo je pochopitelné. Obratlovci jsou výhradně gonochoristy, tedy druhy s oddělenými pohlavími.

Řada z nich patří k tvorům s vysokou inteligencí a komplikovaným sexuálním chováním. S tím jde většinou ruku v ruce další rys, totiž život ve větších velkých skupinách.

Právě žití ve skupině poskytuje nejen příležitost, ale také dobré důvody k tomu, aby na sebe bral sexuální život členů skupiny podstatně pestřejší formy. Co je všem těmto „odchylkám“ společné?

V první řadě to, že účelem takových sexuálních spojení není tvorba nové generace, ale něco jiného.

Sex se může stát například ceněným platidlem, prostředkem k utužování sociální hierarchie či vytváření koalic nebo prostě jen „ventilem“ upouštějícím stresy a napětí, které s sebou život v divoké přírodě přináší.

Výzkumy (homo)sexuálního chování v živé přírodě rozhodně nejsou bez potíží. Tou první je už to, koho bychom mohli za homosexuála vůbec považovat. Je to jedinec, který se tu a tam „zapomene“ s někým stejného pohlaví?

Ten, od koho je takové chování vynuceno okolnostmi? Nebo ten, kdo dává takovým vztahům přednost před jinými? Příroda je skutečně pestrá, a tak v ní najdeme řadu příkladů všech těchto možností.

Nejméně běžným je poslední z vyjmenovaných typů, tedy skutečně čistí homosexuálové, kteří si vždy vybírají partnera stejného pohlaví, přestože mají možnost volby, která by mohla vést ke zplození potomstva.

K nejznámějším takovým zvířatům patří domácí ovce. Až u 10 % beranů bylo zjištěno, že dávají přednost výhradně jiným beranům a o ovce naprosto nejeví zájem. Ovce však nejsou druhem, který by tvořil celoživotní páry.

Takové však velmi často najdeme u řady ptačích druhů. Zdá se, že vytváření stabilních homosexuálních vazeb nejvíce přeje situace, kdy se řada jedinců téhož druhu vyskytuje společně, ať již v hejnu či v kolonii.

Mezi takové patří například tučňáci, kteří tvoří velmi stabilní homosexuální páry v řadě zoologických zahrad.

Takřka celebritami jsou ve světě zvířecích gayů tučňáci uzdičkoví Roy a Silo, kterým se v zoo v newyorském Central parku dokonce podařilo společnými silami vysedět a odchovat mládě.

Tendence tučňáků k tvorbě velmi stabilních párů téhož pohlaví však dokáže někdy působit i problémy. Například tučňáci Humboldtovi chovaní v zoologické zahradě v Bremerhavenu v Německu zcela odmítli samice, které jim byly dovezeny ze zoo ve Švédsku.

Plán chovatelů na obnovení jejich populace byl narušen příliš silnými citovými vazbami mezi jednotlivými samci.

Další dlouhodobá partnerství mezi jedinci téhož pohlaví nacházíme mezi ptáky například u holubů či racků. I ti jsou schopní společně vychovávat potomstvo.  Labutě černé či plameňáci zašli dokonce ještě dále.

Homosexuální páry jsou u nich občas jakýmisi „zloději vajec“. Počkají, až oplodněné samice založí hnízdo a vykladou vejce, aby ji poté vyhnali a hnízdo sami obsadili. Důvodem je zjevně to, že dva silní samci dokážou o budoucí generaci pečovat efektivněji.

Opět jinou situaci najdeme například u našich kachen divokých. Samec zůstává „heterosexuálem“ často pouze do té doby, než samice naklade vejce.

Je-li jeho reprodukční povinnost splněna, velmi často ji zanechává se snůškou a začne tvořit pár s jiným, stejně jako on atraktivně zbarveným samcem.

Tvorba trvalých párů stejného pohlaví, tedy dvou tatínků či dvou maminek, je však v přírodě méně častým případem. S podstatně větší pravděpodobností lze narazit na krátkodobější „partnerství“, zkrátka více či méně příležitostné „radovánky“.

K druhům, u kterých něco podobného spíše překvapí, patří bizoni. I když jejich samci vypadají skutečně „mužně“, jejich slabost pro jedince stejného pohlaví je veliká.

Odhaduje se dokonce, že ačkoliv samci kopulují i se samicemi („krávami“), v celkovém počtu jejich aktů lásky jsou více zastoupeny ty, kdy je objektem jiný býk. Podobně vášniví jsou i samci žiraf, kteří si na své družky vzpomenou také jen v menším počtu případů.

Chovatelé dobytka znají podobné choutky i u domácích krav. Vědci odhadují, že chuť krávy na její družku je výsledkem hormonálního procesu, jehož spouštěčem je přítomnost býka. Pokud se na ni ovšem nedostane, najde si rychle náhradní objekt vybití své touhy.

Na zvláštním místě mezi homosexualitou a heterosexualitou se nacházejí sloni, a to jak sloni indičtí, tak i afričtí. Samci, sloní býci, prožívají valnou část života mimo skupinu samic s mláďaty a vracejí se k nim pouze kvůli páření.

Poté, co si odbudou reprodukční povinnost, o samice rychle ztratí zájem a mizí za svým samotářským životem. Během období samoty však dokážou navázat kontakt s jiným samcem.

Tyto vztahy zahrnující kromě kopulace i podstatně něžnější stránky trvají na rozdíl od těch se samicemi třeba celé roky. I sloní samice si to však se svými družkami umějí užít.

U slonů žijících v zajetí bylo pozorováno, že celých 45 % všech sexuálních kontaktů je právě mezi jedinci stejného pohlaví.

Zcela samostatnou kapitolou jsou vodní savci z řádu kytovců. Náklonnost jedinců stejného pohlaví známe od velké řady z nich, u některých jde téměř až o extrémní sexuální přeborníky.

Sexuálním hrátkám se dokážou oddávat jak jedinci velkých druhů (pravých velryb či plejtvákovců šedých), tak menších druhů ozubených kytovců.

Zvířaty proslulými obřím sexuálním apetitem jsou zejména delfíni. Jsou známy případy, kde se v zajetí žijící delfíni snažili kopulovat s nejrůznějšími neživými předměty či dokonce s lidmi.

Náklonnost k jedincům stejného pohlaví či dokonce skupinovým sexuálním hrátkám je známá u řady různých druhů, nejlépe je však prostudovaná u delfínů skákavých.

Příležitostnému sexu se stejným pohlavím se věnují jak samci, tak samice, a to s dost vysokou frekvencí. U těchto vysoce společenských živočichů hrají sexuální kontakty zjevně velmi významnou roli v utužování sociálních vazeb.

Letmý výlet po méně známé straně zvířecího sexu by jistě nebyl úplný, kdybychom vynechali naše nejbližší příbuzné z řad primátů.

Řada z nich žije stejně jako delfíni, bizoni, antilopy a další často více či méně příležitostní homosexuálové taktéž skupinovým životem s velkým počtem nejrůznějších společenských vazeb.

K takovým druhům patří například známí japonští makakové červenolící. Jak mezi samicemi, tak mezi samci vznikají dočasné koalice založené na výměně fyzických rozkoší.

Zdaleka nejpestřejší sexuální život mají mezi všemi primáty naši nejbližší příbuzní, šimpanzi. I když je homosexuální chování známo i od šimpanzů učenlivých, vyniká v něm především menší z obou druhů, bonobové.

Ti znají skutečně přepestrou škálu různých forem intimností, jimž se věnují s neobyčejně vysokou frekvencí a napříč oběma pohlavími.

Sex je u nich nejen platidlem, ale především způsobem, jak snižovat vnitrodruhovou agresivitu. Dodejme, že způsobem skutečně nesmírně efektivním.

Foto: Pinterest, Wikipedia, Cube Breaker, Youtube
Související články
Věda a technika
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
Věda a technika
Jak se měří inteligence: Dá se spočítat genialita?
Inteligence je základem pro myšlení, učení i přizpůsobivost a určuje, jak jsme v tomto ohledu výkonní. Ačkoliv by se mohlo zdát, že něco takového je obtížně měřitelné, lidstvo se o to už nějakou dobu se střídavými úspěchy pokouší. V druhé polovině 19. století psychologové věřili, že existuje přímá souvislost mezi velikostí lebky a inteligencí. To zpopularizovalo kraniometrii, […]
Věda a technika
Biospehere 2: Lidský skleník skončí fiaskem!
Slunce pomalu prostupuje skleněnými tabulkami. Výzkumníci jako každé ráno vstanou a zkontrolují hodnoty, jenže dnes je něco jinak. Prostorem zazní hlas jejich šéfa, poté jsou konečně volní. Po dvou letech vyjdou na čerstvý vzduch! Uprostřed arizonské pouště stojí několik futuristicky vyhlížejících staveb, které by se hodily do filmu z daleké budoucnosti. Jde však o pomník nepovedeného […]
Věda a technika
Strom života chrání naše zdraví
Jak se účinně bránit před všudypřítomnými civilizačními chorobami? Například synergií adaptogenních bylin, která je základem regeneračních doplňků stravy, nazvaných Strom života. Ty vznikly podle receptů renomovaného léčitele Bohuslava Větrovského. Strom života vychází ze čtyř základních duchovních směrů a principů. „Při sestavování vzorců bylin jsme se rozhodli, že budeme vycházet ze čtyř směrů vnímání přírody,“ vysvětluje […]
reklama
záhady a tajemství
Sardinské nuragy: K čemu asi jsou?
Od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existuje na Sardinii takzvaná Nuragská kultura. Jméno dostane po nurazích, kamenných věžích ve tvaru komolého kužele. Zarážející je hlavně jejich počet. Na Sardinii jich je přes 6500! Kromě nuragů za sebou civilizace zanechá i náboženské komplexy s posvátnými nádržemi k uctívání kultu vody, sochy, ale […]
Stál na Rhodosu rozkročený gigant? Ale kdeže…
Pyramidy v Gíze, visuté zahrady, Diova socha, Artemidin chrám, Mauzoleum v Halikarnassu a… Kolos Rhódský! Sedmička divů starověkého světa, z nichž se dochoval jediný: Pyramidy. A stejně jako u Semiramidiných zahrad, i u kolosu se dodnes spekuluje, zda vůbec existoval.   Líčen je ale tak často a v mnohých detailech, že by bylo s podivem, […]
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které […]
Skutečně skrývají ruiny polského hradu ďáblem střežený poklad?
Starobylý polský hrad Liwa prý ukrývá poklad, který se kdysi dávno vydal Jasiek, chlapec z Liwy, do této zříceniny hledat. Cennosti údajně v kobkách hradu skryla královna Bona, když v roce 1556 opouštěla Polsko. Jak známo, zemřela pak v Itálii na otravu. Poklad existuje! Lidé raději nechávali její poklady na pokoji, neboť se obávali ďábelských […]
historie
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný