Domů     Génius tisíciletí Leonardo da Vinci: 8 věcí, které jste o něm netušili
Génius tisíciletí Leonardo da Vinci: 8 věcí, které jste o něm netušili
11.11.2019

Byl všestrannou renesanční osobností, která předběhla svou dobu o několik staletí. Proslul především světoznámým portrétem Mony Lisy. Vedle malování obrazů se věnoval sochařství, architektuře, přírodovědě, hudbě, vynalézání a psaní. Co jste ale o tomto slavném umělci nevěděli?

1. Kdo byli jeho rodiče?

Šest století se historici přeli o to, kdo vlastně byli rodiče Leonarda da Vinci (1452 – 1519), pravděpodobně nejslavnějšího malíře a učence všech dob. Znali pouze údajné křestní jméno jeho matky – Caterina.

V roce 2008 italští badatelé publikovali studii o da Vinciho rodině. Ta dává dohromady otrokyni Caterinu s florentským právníkem Serem Pierem. Právě oni měli být rodiči Leonarda. Sami vědci ale ve studii přiznávali, že jejich teorie má spoustu bílých míst.

„V těch letech ale není ve Vinci (vesnice, kde se Leonardo narodil – odtud jeho přídomek) ani v okolních usedlostech o žádné Caterině ani zmínka,“ říká Francesco Cianchi, jeden z autorů studie.

Jediná Caterina v širokém okolí pak údajně měla být otrokyně ve službách Ser Pierova zámožného přítele.

Patnáctiletá milenka

Podle emeritního profesora Oxfordské univerzity Martina Kempa byla da Vinciho matkou Caterina di Meo Lippi. Dívka v patnácti letech osiřela a žila se svou babičkou na samotě uprostřed polí zhruba kilometr a půl od Vinci.

Díky odlehlosti tak studie z roku 2008 tuto Caterinu evidovat nemohla. Podle Kempa ji Ser Piero svedl, když bylo Caterině patnáct.

Dům Casa di Anciano, zhruba tři kilometry od Vinci, je dnes cílem mnoha turistů, kteří do něj jezdí jako na poutní místo zrodu velkého génia. Podle Kempa ale jezdí špatně – Leonardo se měl narodit v domě dědečka z otcovy strany přímo ve Vinci.

2. Byl opravdu samouk?

Leonardo da Vinci neměl žádné formální vzdělání. Nikdy nestudoval žádnou školu, prosadil se sám. V lidské historii jde o něco nevídaného – za génia ho označují malíři, inženýři, vynálezci, vědci i filozofové.

Svými poznatky obohatil téměř všechny vědní oblasti své doby: anatomii, fyziologii, botaniku, paleontologii, kartografii, geologii, matematiku, chemii, aerodynamiku, astronomii, optiku, mechaniku, hydrauliku i akustiku.

Na každé dílo se připravoval s neobyčejnou pečlivostí, jen málo jich však dovedl do konce. Na to byl jeho život příliš krátký. Budoucím pokolením Leonardo zanechal monumentální literární odkaz – tisíce stránek, naplněných poznámkami.

Víme, že připravoval velké dílo o anatomii člověka, dílo o přírodě, o světle a stínu, o malířství. Ani jedno však nedokončil. Leonardo nepsal latinsky, ale florentským nářečím – jazykem, kterému se říkalo volgare.

Aby mohl mluvit o vědě lidovou řečí, musel ji dotvořit, obohatit o nové a přesné výrazy. Napsat její slovník a gramatiku zůstalo bohužel také jenom nesplněným přáním.

Jak je možné, že da Vinci ovládal tolik oborů bez vzdělání?
Jak je možné, že da Vinci ovládal tolik oborů bez vzdělání?

3. Vynalezl stroj času?

V pozůstalosti tohoto všestranného génia nacházíme nákresy kuličkového ložiska, padáku, tanku, ponorky nebo vrtulníku. Mnozí lidé se proto domnívají, že Leonardovy nápady nemohly vzniknout jen tak.

Podle nich slavný učenec a umělec dokázal zahlédnout střípky budoucnosti. Odvážnější dokonce tvrdí, že se mu podařilo sestrojit stroj času, kterým zavítal do naší doby a po návratu zakreslil, co spatřil.

Jiní si naopak myslí, že ve skutečnosti pochází z naší doby a strojem času se přenesl do minulosti. Nedokázal už ale nalézt cestu zpět. Mnozí záhadologové dokonce věří, že Leonardo získal své znalosti od mimozemšťanů.

4. Dokázal předpovídat budoucnost?

Velké množství badatelů je navíc přesvědčeno o tom, že Leonardo do svých obrazů zakreslil tajná poselství. Jedno z nich se má prý nacházet i ve slavném obraze Poslední večeře.

Italská vědkyně Sabrina Sforza Galitzia tvrdí, že Leonardo nad vyobrazení Krista umístil astrologicko-matematickou šifru, která obsahuje datum konce světa.

Má jím být 21. březen roku 4006. „Tohle je skutečný da Vinciho kód, nikoli to, co zpopularizoval spisovatel Dan Brown,“ tvrdí Galitzia v narážce na slavný román Šifra mistra Leonarda, podle nějž génius do obrazu Poslední večeře zakomponoval pravdu o skutečném vztahu Ježíše a Máří Magdalény.

Na obraze se má nacházet několik šifer.
Na obraze se má nacházet několik šifer.

5. Proč jej zajímaly zkameněliny?

Teprve před několika lety byly objeveny záznamy, které dokazují, že Leonardo byl zřejmě prvním člověkem, který se systematicky věnoval zkoumání fosilií. Studoval zkameněliny mořských tvorů, které se našly v horách severně od Milána.

Dokázal dokonce rozpoznat jejich původ – a pochopil, že celá oblast musela být dříve oceánem. Už jen tímto předběhl celou vědeckou společnost o staletí.

Záznamy z da Vinciho deníků ukázaly, že se živě zajímal také o zkamenělé stopy, které pravěcí tvorové v sedimentu zanechali.

Tento fenomén přitom začala moderní věda studovat až v druhé polovině 20. století – a i s nejmodernějším vybavením došli vědci ke stejnému závěru jako Leonardo před 600 lety!

Není divu, že významný paleontolog Andrea Baucon označil Leonarda za otce ichnologie – což je právě věda o stopách zkamenělých organismů.

6. Kdo je tajemná Mona Lisa?

Nejslavnějším dílem Leonarda da Vinciho – a možná nejznámějším obrazem vůbec – je portrét ženy, nazvaný Mona Lisa. Toto dílo obklopuje řada tajemství. Nevíme, kdo je ona tajemně usmívající se žena, ani kdo stál Leonardovi skutečně modelem.

Nejčastěji se uvádí, že je portrétem Lisy, manželky florentského obchodníka Franceska del Giocondo. Jinde se uvádí, že na obraze je zobrazena manželka milánského vévody Beatrice D’Este. Existují i další teorie.

Podle jedné sloužil da Vincimu jako model jeho oblíbený žák, kterého Mistr zpodobnil jako ženu, možná se jedná dokonce o autoportrét a stárnoucí Leonardo nakreslil sám sebe jako tajuplnou krásku.

Speciální rentgeny dokonce poukazují na to, že pod finální vrstvou jsou další tři obrazy. Tato skutečnost vede odborníky k teorii, zda Mona Lisa nebyla těhotná.

Po speciálním laserovém a počítačovém odstranění několika vrstev se totiž objevil obraz, na kterém má Mona Lisa obličej zahalený jemným šátkem. Ten byl kdysi typický pro ženy, které čekaly miminko.

Dodnes je obraz zahalen tajemstvím, zda se jedná o ženu nebo o da Vinciho autoportrét.
Dodnes je obraz zahalen tajemstvím, zda se jedná o ženu nebo o da Vinciho autoportrét.

Kdo vyluští tajuplná vodítka?

V obraze je také ukryta celá řada tajemných písmen, čísel i znaků. Pokud by je někdo rozluštil, mohlo by prý jít o nová vodítka k určení postavy na obraze nebo k datování jeho vzniku.

Není totiž ani úplně jisté, zda Leonardo obraz maloval v letech 1503 až 1506, jak se nejčastěji uvádí. Originál Mony Lisy můžete vidět v pařížské galerii Louvre.

7. Proč psal zrcadlově?

Leonardo da Vinci byl nejzajímavějším, nejzmiňovanějším a nejvýraznějším levákem v dějinách. Psal levou rukou tzv. zrcadlovým písmem, zapisoval tak své poznámky a náčrtky kdykoli a kdekoli do zápisníku, který nosil neustále při sobě.

V dětství se přitom naučil psát pravou rukou, kterou se v průběhu života podepisoval a psal i oficiální korespondenci, jak je zřejmé například z dopisu Ludovicu Sforzovi, vévodovi milánskému.

Dopis z roku 1482, kde mocnému milánskému vladaři nabízí své služby konstruktéra válečných zbraní a strojů, architekta, malíře a sochaře, je psán běžným způsobem zleva doprava, pravou rukou.

Do svých osobních zápisníků, kam ukládal své postřehy a myšlenky, stejně jako kreslil obrázky a náčrty konstrukcí svých technických vynálezů, ale zapisoval po celý život převážně levou rukou.

Ukázka da Vinciho zrcadlového písma.
Ukázka da Vinciho zrcadlového písma.

Jaké psaní ovládal lépe?

V zachovaných zápisnících lze ovšem najít místa, kde se těsně vedle sebe potkává písmo psané způsobem zleva doprava pravou rukou, a písmo zrcadlové, vedené zprava doleva levou rukou.

Z toho je možno usoudit, že oba dva způsoby zápisu ovládal Leonardo zcela běžně a podle momentální potřeby ve svých soukromých poznámkách využíval obojí způsob, přestože upřednostňoval psaní zrcadlové.

Psaní zprava doleva, tedy zrcadlové psaní, dlouho považovali vědci za projev geniality, anebo za způsob šifrování poznámek. Nové výzkumy ale prokázaly, že ani jedna z těchto teorií neplatí.

K rozluštění takto „šifrovaného“ písma přece stačí text jednoduše přiložit k zrcadlu. Důvod je prostší – pro leváky jde totiž o nejsnazší metodu psaní, která vychází z přirozeného pohybu ruky a paže „od středu těla ven“.

Je tedy nejjednodušším a nejlogičtějším řešením levákových obtíží při psaní písma, vytvořeného pro praváky.

8. Létající stroje

Létání Leonarda vždy fascinovalo.

Vytvořil podrobné nákresy ptáků v letu, později i plány na sestrojení několika typů létajících strojů včetně helikoptéry poháněné čtyřmi lidmi (která by patrně nefungovala, neboť by začala celá rotovat) a lehkého kluzáku, kterému říkal „pták“.

Počátkem roku 1496 neúspěšně vyzkoušel létací stroj, který sám sestrojil. Kromě konstrukcí napodobujících křídla ptáků vytvořil i jednu podle netopýřích křídel. Tu považoval za nejdokonalejší. Napsal si o ní:

„Uvědom si, že tvůj pták nesmí napodobovat nic jiného než netopýra. A to proto, že letí pomocí blány, a nikoli peří jako u ptáků. Řečený pták se musí zvednout do velké výše větru, jeho křídla proto musejí být odolná, ze silné vydělané kůže a silných provazů.“

Da Vinci vynalezl mnoho objevů, na kterými i dnes zůstává rozum stát.
Da Vinci vynalezl mnoho objevů, na kterými i dnes zůstává rozum stát.

Sen každého vojevůdce

Leonardo vynalezl i padák. „Má-li člověk nad sebou stanovou střechu z hustého plátna o rozměru 4 x 4 metry, bude moci bez úhony spadnout z jakékoli výšky,“ napsal si do zápisníku. Sám však padák nikdy nesestavil ani nevyzkoušel.

Jeho deníky obsahují také několik vynálezů vojenského charakteru – kulomet, obrněný tank nebo klastrovou bombu (tj. bombu, která se během letu rozdělí na několik střel). Zkonstruoval i převratný typ děla, které mělo možnost nastavení úhlu a výšky. Bylo pohyblivé a plně využitelné v boji.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Související články
Záhady a tajemství
Nejznámější brněnská legenda: Skutečně město sužoval děsivý drak?
Legendy a pověsti si lidé vyprávějí odpradávna. Díky nim tak můžeme objevovat mimo jiné i historii měst a seznamovat se se zajímavými příběhy. Podobně na tom jsou také oblíbené brněnské pověsti. Brno jich má skutečně celou řádku a mnohé z nich jsou nesmírně zajímavé… V ulicích města najdeme například rovněž poměrně velké množství domovních znamení, […]
Záhady a tajemství
Kdo zavraždil krásnou letušku? Neznámý ruský vrah „řezník“
Televizní seriály se točí v každé zemi a diváci dobře znají jejich hvězdy. V Rusku mezi takové patří Konstantin Kordo-Sysojev (*1971), který podobně jako v populárním krimiseriálu Litějnyj často ztvárňuje policisty a detektivy. Znají ho i filmoví diváci třeba ze snímku Rasputin s Gérardem Depardieuem nebo z vesmírného trikového trháku Saljut-7. Na jaře roku 2016 […]
Záhady a tajemství
Petr Muk: Rozervaná duše, kterou nešlo zachránit
Zpívá v několika úspěšných kapelách, rádia celá desetiletí hrají jeho populární písničky a dvakrát se umisťuje na druhém místě ankety Zlatý slavík. Přesto není šťastný, nebo alespoň ne úplně. Deprese, velikášství i nadměrná sebekritika umělce ničí a stahují na dno. Když má pocit, že mu už prášky nepomáhají, sahá k alkoholu. Chodí na terapie a […]
Záhady a tajemství
Od zločinu k slávě: Příběh tanečníka a herce Jana Révaie
Jan Révai začínal jako talentovaný tanečník, ale život ho zavál do vězení za loupežné přepadení benzínové stanice. Během pobytu za mřížemi se zdokonalil ve svém umění a po propuštění se vydal cestou úspěšného muzikálového herce a tanečníka. Jeho příběh je o druhých šancích, odvaze překonávat chyby a proměně z rebela ve vzor. I přes svou […]
reklama
lifestyle
Paul Newman a Joanne Woodwardová: Stvořeni jeden pro druhého
„Miluji tě,“ zašeptají jeden druhému, pak se políbí a odjedou vstříc zapadajícímu slunci. A pokud nezemřeli, žijí spolu dodnes. Každá správná pohádka končí svatbou. Bohužel ne každá svatba končí pohádkou. A pro Hollywood, kde se rodí ty nejslavnější pohádky, to platí dvojnásob. Pokaždé když člověk otevře nějaký společenský magazín, musí mít pocit, že se tu […]
Janis Joplin: Královna blues, která uhořela na hranici slávy
Drogy, sex a rock’n’roll. Život Janis Joplin, legendární zpěvačky s nakřáplým hlasem, která se stala ikonou hippies a symbolem ženské svobody, byl plný vášně, excesů a tragického konce v pouhých 27 letech.   Hudební svět ještě nestihl smířit se ztrátou Jimiho Hendrixe, a už 4. října 1970 truchlí znovu. Na předávkování drogami umírá v prokletém věku […]
Elvis Presley: Legenda na pódiu i na plátně
Elvis Presley nebyl jen hudebníkem, ale také filmovou hvězdou. Jeho písně a filmy ovlivnily generace a jeho jméno se stalo synonymem pro rock’n’roll. Podívejme se na jeho hudební a filmovou kariéru.   Roky 1968 až 1977 1977 jsou považovány za hvězdné období jeho pěvecké dráhy. Tehdy nahrává největší hity své hudební kariéry. Elvis Presley jen […]
Coober Pedy: Město, kde se žije pod zemí
Uvnitř australského vnitrozemí leží městečko, které na první pohled nevypadá nijak zvláštně, jen denní teploty tu dosahují až 50 °C a k vodě je to daleko. Tak proč žít zrovna tady? Byly zde objeveny velké zásoby opálu, které sem přilákaly tisíce nadšených hledačů. Aby ale vydrželi v tak nehostinných podmínkách, které zde během roku panují, přesunuli svá […]
reklama
historie
Máhátmá Gándhí nehodlal přihlížet vraždění mezi muslimy a hinduisty
Vrcholem politiky Mahátmy Gándhího se v roce 1930 stává tzv. solný pochod. Tisíce Indů šlapou 320 kilometrů pěšky pro mořskou sůl a daří se jim splnit cíl akce – prolomit britský monopol a zrušit spornou daň ze soli. Veřejné působení Móhandás Karamčand Gándhí (1869–1948) je spjato s duchovnem. Právě proto dostává přezdívku „Mahátmá“ čili „Velký […]
Skrývala Kateřina Medicejská na zámku v Blois skříňky s jedy?
Kateřina Medicejská trpí, když vidí, jak Jindřich dává přednost své o 20 let starší milence Dianě z Poitiers Mladé děvče sotva může soutěžit s Dianinou plně rozvinutou krásou a inteligencí. Kateřina Medicejská (1519–1589) žárlí, ale přesto si uchovává svoji hrdost. „Měl byste ji zapudit. Rod je třeba zachovat,“ slýchá Jindřich II. (1519–1559), když se u […]
Když voda léčí
Že voda může být lék je tisíce let prověřený fakt. Staré znalosti modernímu světu ale připomněl až zakladatel hydroterapie neboli vodoléčby Vinzenz Priessnitz, rodák z dnešního města Lázně Jeseník.   Ačkoliv Priessnitz (1799–1851) neměl žádné lékařské vzdělání, prosazoval léčbu prací, čerstvým vzduchem a čistou horskou vodou. Jeho lidový recept, zvaný Priessnitzův obklad, se dodnes používá k léčbě […]
Odkud pocházeli Hunové a proč se vydali na západ?
V roce 375 našeho letopočtu se před Evropou objevila hrozivá síla – Hunové, kteří svou zuřivostí a brutálností otřásli civilizací a vyvolali strach v srdcích lidí mnoha národů. Vpád Hunů byl jedním z nejvýznamnějších a nejpozoruhodnějších vojenských událostí v historii starověkého světa. Útok Hunů na Evropu je jednou z velkých hádanek v historii západní civilizace. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
nejsemsama.cz
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
Nikdy jsem nevěřila na různé pověry a na sny taky ne! Dokonce i černá kočka přes cestu mě nechává dodnes klidnou. Ovšem předpověď o fazolích se naplnila. Jako malá holčička jsem prý mívala sny, podle kterých moje babička vykládala, co se do dvou dnů stane. Můj otec ale byl zapřísáhlý nepřítel jakékoli pověry a všeho, co zavánělo tajemnem. Byl
Otázka „za milion“: Kdo zavraždil mumii?
enigmaplus.cz
Otázka „za milion“: Kdo zavraždil mumii?
Existují záhadné vraždy, u kterých můžeme diskutovat, zda už byly, či nebyly promlčeny. Pak ale existují takové mordy, od kterých nás dělí již celé epochy. Jsou de facto z jiného světa. Takový je příp
Přemysl Otakar II. se přesvědčil o intrikách kurfiřtů
historyplus.cz
Přemysl Otakar II. se přesvědčil o intrikách kurfiřtů
Jeho smrt se musí udržet v tajnosti za každou cenu. Král Václav I. skonal trochu nenadále 22. září 1253 v Počáplích u Berouna. Jeho syn a jediný dědic Přemysl Otakar II. se v té chvíli nachází stovky kilometrů od domova. Zrovna hájí své zájmy v Rakousku a Štýrsku. Domů se vrací skoro až o měsíc
Mladí dospělí v Česku se potýkají s úzkostmi, depresemi i syndromem vyhoření
21stoleti.cz
Mladí dospělí v Česku se potýkají s úzkostmi, depresemi i syndromem vyhoření
Dle výsledků deset let trvajícího výzkumu, který prováděl vědci z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jsou mladí dospělí ve věku od 18
Rezidence pro jedenáct veteránů
rezidenceonline.cz
Rezidence pro jedenáct veteránů
Dům postavený v šedesátých letech minulého století prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dočkal se i velkorysého rozšíření. Nyní tahle moderní a elegantní rezidence, nacházející se v regionu Eastern Townships v kanadském Quebecu, nabízí komfort svým obyvatelům i reprezentativní prostor unikátní sbírce. Prvním záměrem majitelů, vášnivých sběratelů, bylo upravit stárnoucí nemovitost tak, aby v ní mohli parkovat
Karlovarský kraj: Bujná příroda, tajuplné podzemí a dech beroucí kulturní památky
epochanacestach.cz
Karlovarský kraj: Bujná příroda, tajuplné podzemí a dech beroucí kulturní památky
Karlovarský kraj, to nejsou jen světoznámé lázně na seznamu UNESCO. Jeho ráz utváří i bujná příroda, tajuplné podzemí a dechberoucí kulturní památky. Vydejte se s námi do historických měst, odkud můžete podnikat výlety za poznáním dalších magických míst. Cheb – po stopách středověkých kupců Ve městě Cheb najdete nevídanou koncentraci památek. Prohlédnete si unikátní komplex hrázděných
Už žádné zbytky!
panidomu.cz
Už žádné zbytky!
Nejen proto, že zero waste nebo hezky česky od čumáčku po ocásek je moderní, ale pokud se budete snažit zpracovat každý kousek suroviny, nebudete nic vyhazovat, ušetříte a můžete vymyslet i opravdu zajímavou kulinární kreaci. Možná jste si toho už všimli. Nějak se vám nedaří spotřebovat všechno, co nakoupíte, a tak lecjaká surovina končí v koši.
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
iluxus.cz
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
Ve středu 22. května uspořádalo renomované hodinářství Koscom večer věnovaný švýcarské značce Norqain. Ta je úzce spojená s hokejem, a tak měla akce návaznost na aktuálně probíhající Mistrovství světa
Snacha nás nehorázně využívá, mám toho dost!
skutecnepribehy.cz
Snacha nás nehorázně využívá, mám toho dost!
Říkala jsem si, že budu laskavá a chápající tchyně. Jenže to jde těžko s takovou snachou. Andrea je líná a neschopná, a z nás si dělá otroky. Se svou tchyní Vilmou jsem si užila peklo. Měla tři syny, a stíhala kontrolovat všechny snachy, jestli dělají jejím synáčkům dostatečné zázemí. Byla to strašná ženská a já si slíbila, že jednou taková nebudu. Že
Jiřina Bohdalová potřebuje být stále mezi lidmi
nasehvezdy.cz
Jiřina Bohdalová potřebuje být stále mezi lidmi
Má pořád síly na rozdávání. Jiřina Bohdalová (92) opět ukázala, že i po devádesátce člověk může žít naplno. Nedávno se například zúčastnila křtu knihy významného českého novináře, na kterém se objevil
Pečený losos s chřestem
tisicereceptu.cz
Pečený losos s chřestem
Tohle je jednoduchá a časově úsporná varianta na šmrncovní lahůdku, která zasytí i velké jedlíky a do níž můžete zapracovat všelijaké kousky zbylé zeleniny. Výsledek je pokaždé naprosto dokonalý. I
Pohřbili kancléře zaživa?
epochalnisvet.cz
Pohřbili kancléře zaživa?
„To ne! Proboha ne!“ vykřikne kancléř a celý vyděšený se posadí na posteli. Ten příšerný sen se mu zdál už potřetí! Je v něm pohřben do rakve, v níž ovšem po pár dnech obživne!   Svého času je prakticky nejmocnějším mužem v zemi. Je mu něco málo přes 40 let, a už má za sebou funkci diplomata, císařského