Domů     Co vás čeká s cukrovkou? Postižení očí, ledvin, amputace nohou nebo infarkt!
Co vás čeká s cukrovkou? Postižení očí, ledvin, amputace nohou nebo infarkt!

Počet diabetiků v posledních letech značně narůstá, a to bez ohledu na jejich věk či pohlaví.  Cukrovkou trpí téměř každý desátý Čech a až u 80 % z nich souvisí s obezitou a nezdravým životním stylem. V čem je nemoc zákeřná? A můžeme se jí vyhnout?

V poslední době se o cukrovce hodně mluví, je považována za jednu z civilizačních chorob. Přitom ji znali už ve starověkém Egyptě. Ona totiž není cukrovka jako cukrovka. Rozlišujeme dva typy onemocnění, označovaného jako diabetes mellitus.

Cukrovka 1. typu je autoimunitní nemocí, která postihuje zejména děti do 15 let věku. Oproti tomu rozvoj 2. typu diabetu bývá spojován se současným sedavým způsobem života a epidemií obezity. Postihuje zejména dospělé, ale nevyhýbá se bohužel ani dětem.

Cukrovka se nevyhýbá ani dětem.
Cukrovka se nevyhýbá ani dětem.

Středověké praktiky: Moč je sladká, ochutnejte!

První zmínky o diabetu pocházejí z roku 1552 př. n. l. z Egypta. Jakožto o vzácné nemoci, při které nemocný stále pije a často močí, o něm hovořil Ebersův papyrus, jedna z nejstarších dochovaných medicínských písemností.

Označení diabetes pak poprvé použili kolem roku 250 př. n. l. Řek Apollonius z Memphisu. O cukrovce se zmínil ve svých spisech i římský lékař Galén (129–216), ten ovšem nemoc pouze popsal, žádnou účinnou léčbu nenavrhl.

Ve středověku informace o nemoci shrnul perský učenec Avicenna (980–1037). Není pak bez zajímavosti, že středověcí lékaři moč svých pacientů ochutnávali, aby zjistili, zda není sladká.

Zázračný hormon inzulin

Zvratem v přístupu k cukrovce a její léčbě bylo zjištění, že rozvoj diabetu zřejmě souvisí s ostrůvky slinivky břišní, které roku 1869 objevil německý patolog Paul Langerhans (1847–188), po němž jsou pojmenovány.

K tomuto poznatku došli v roce 1889 lékaři Oskar Minkowski (1858–1931) a Joseph Von Mering (1849–1908). Cukrovku se neúspěšně pokoušeli léčit podáváním pankreatinu, který získávali sušením psích slinivek.

Pozdější zkoumání objevila v ostrůvcích různé typy buněk. Belgičan Jean De Meyer (1878–1934) roku 1909 odvodil, že B buňky, z nichž se skládá 70 % ostrůvků, tvoří hormon, který snižuje hladinu cukru v krvi (glykemii). Pojmenoval jej inzulin (z latinského slova insula neboli ostrov).

Paul Langerhans přišel na to, že inzulin produkuje slinivka.
Paul Langerhans přišel na to, že inzulin produkuje slinivka.

Léčba psí slinivkou

Izolovat inzulin ze slinivky břišní a úspěšně jej použít k léčbě cukrovky se podařilo kanadskému lékaři Siru Fredericku Bantingovi (1891–1941).

Ten se obrátil na profesora Johna Jamese Macleoda (1876–1935) z Univerzity v Torontu, který mu poskytl zázemí pro jeho experimenty, i asistenta, studenta medicíny Charlese Besta (1899–1978).

Společně se jim ze psí slinivky povedlo extrahovat látku, jež označili jako isletin.

K léčbě pomohli psi, ze kterých vyjmuli látku isletin.
K léčbě pomohli psi, ze kterých vyjmuli látku isletin.

První léčený cukrovkář byl chlapec

Další člen týmu, biochemik James Collip (1892–1965), pak objevil metodu, jak tuto látku čistit, aby z ní mohl být vyroben inzulin. Nejprve jej testovali na psech, úspěšně.

K léčbě lidí byl takto získaný inzulin poprvé použit roku 1922 u čtrnáctiletého chlapce jménem Leonard Thompson. V roce 1923 získali Banting s Macleodem Nobelovu cenu za objev inzulinu, o související odměnu se rovným dílem podělili ještě s Bestem a Collipem. Do Československa se inzulin dostal ještě téhož roku.

Biochemik James Collip přišel na to, jak získat inzulin.
Biochemik James Collip přišel na to, jak získat inzulin.

Neuhasitelná žízeň a časté močení

Jak se vlastně diabetes 1. typu projevuje? Postihuje zejména děti a dospívající, někdy i dospělé jedince. Nástup onemocnění bývá někdy dost dramatický. Postižený hubne, má enormní žízeň a často močí.

Může trpět nechutenstvím nebo, naopak záchvaty „vlčího hladu“. Opakovaně ho trápí bolesti břicha, zvracení a může upadnout až do bezvědomí.

Příčinou nemoci je napadení B buněk Langerhansových ostrůvků vlastním imunitním systémem, proto jde o autoimunitní onemocnění.

Když tělo napadá samo sebe

B-lymfocyty, buňky imunitního systému, označí B buňky slinivky břišní za cizorodé, čímž nastartují imunitní reakci těla spočívající v tom, že je další imunitní buňky (T-lymfocyty a makrofágy) začnou ničit.

Dodnes není jasné, proč tomu tak je. Spouštěčem této autoimunitní reakce těla může být pouhá viróza či poštípání hmyzem, které nastartují nezvratnou tvorbu protilátek proti vlastním tělesným buňkám a zničí je.

Buňky těla nastartují imunitní reakci, kdy další imunitní buňky začnou ničit.
Buňky těla nastartují imunitní reakci, kdy další imunitní buňky začnou ničit.

Neléčený diabetes vede ke kómatu

V důsledku toho není tělo schopné produkovat hormon inzulin, který je nezbytný pro metabolismus cukrů. Jeho hlavní úlohou je vychytávat sacharidy, jakožto hlavní zdroj energie pro tělo, z krve a předávat ho důležitým orgánům a tkáním.

Pro vyjádření koncentrace cukru neboli glukózy v krvi se používá termín glykemie. Ta se u zdravého jedince pohybuje mezi 3,3 a 5,5 mmol/l. Při nerozpoznaném diabetu se u postiženého rozvíjí tzv. hyperglykemie čili zvýšená hladina cukru v krvi, která může vyústit až v kóma.

Kde vzít energii pro tělo?

Když se tělu nedostává energie z cukrů, snaží se ji získat z dalšího nejvýhodnějšího zdroje – z tuků. Při jejich rozkladu však vznikají odpadní látky – ketony, následkem čehož může dojít k rozvoji diabetické ketoacidózy.

Při ní nastává rozvrat vnitřního prostředí organismu, které se okyseluje. Při neléčení může dojít až ke vzniku hyperglykemického kómatu, které je život ohrožující.

Když je naopak hladina cukru v krvi nízká, u pacienta vzniká hypoglykemie, která se projevuje bušením srdce, bledostí, pocením, třesem rukou či neklidem a velkým hladem. Pacient může opět upadnout do kómatu a hrozí mu poškození mozku. Cukrovkář by se v každém případě měl snažit mít hladinu glykemie vyrovnanou.

Jako prevence je zapotřebí dodržovat správný životní styl.
Jako prevence je zapotřebí dodržovat správný životní styl.

92 % diabetiků 2. typu

Mechanismus rozvoje diabetu 2. typu je poněkud odlišný, nejde totiž o autoimunitní onemocnění.

U diabetika 2. typu B buňky Langerhansových ostrůvků slinivky břišní inzulin stále produkují, organismus ale klade z nejrůznějších důvodů překážky k jeho využití a je na inzulin méně citlivý. Dochází proto k jeho relativnímu nedostatku v těle.

Cukrovka 2. typu vzniká často po 40. roce života a k jejímu rozvoji přispívá nadváha (60–90 % těchto diabetiků je obézních), nedostatek pohybu a stres. Až 92 % ze všech diabetiků jsou právě ti, kteří trpí 2. typem cukrovky.

Poškození nervů může vést až k amputaci

Začátek diabetu 2. typu je nenápadný, ale o to zákeřnější.

Někdy se totiž na nemoc přijde až po rozvinutí diabetických komplikací, jakými jsou postižení zraku (diabetická retinopatie), ledvin (diabetická nefropatie) či nervů (diabetická neuropatie), jež může vést k nerozpoznání drobných poranění nohy, které mohou způsobit gangrénu s nutností amputace dolní končetiny.

V tomto případě mluvíme o syndromu diabetické nohy. Diabetes 2. typu se může projevit také únavou, špatným hojením ran, opakovanými infekcemi, žízní a nadměrným močením.

Zvýšená hladina cukru v krvi může vyústit v kóma.
Zvýšená hladina cukru v krvi může vyústit v kóma.

Neúprosná statistika

V České republice trpí cukrovkou na 920 000 osob, z toho převážná většina diabetem 2. typu. Každý rok přibude 60 000 nových případů, přičemž ročně zemře v souvislosti s nemocí 22 000 diabetiků.

Náklady na jednoho pacienta se šplhají k 26 000 korun za rok, za celou ČR se tak jedná o přibližně 20 miliard korun, což je 10 % ročních zdravotních výdajů.

Velkým problémem je zejména nárůst počtu pacientů s cukrovkou 2. typu, jež souvisí s nezdravým životním stylem.

Lze cukrovce 2. typu předcházet?

Mezi rizikové faktory rozvoje nemoci patří nadváha a obezita, rizikové je zejména ukládání tuku v oblasti břicha, dále nedostatek pohybu a nezdravé stravování.

Pravidelným a přiměřeným sportováním a zdravou stravou je tedy možné výrazně snížit pravděpodobnost rozvinutí této nemoci. Přispět k tomu může také přiměřená relaxace, vyhýbání se stresu a skoncování s kouřením.

Základem by měla být pestrá strava s dostatkem všech živin, pravidelnost v jídle a dostatek vhodných tekutin. Žádoucí je omezení alkoholu, soli a živočišných tuků ve stravě.

Léčba diabetu

Neléčená cukrovka zabíjí, vede k poškození důležitých orgánů a nese s sebou závažné zdravotní komplikace. Špatně kompenzovaný diabetes může, mimo jiné, vést k rozvoji aterosklerózy a vyústit až v infarkt myokardu. Jak se vlastně cukrovka léčí?

Úspěšná terapie stojí na třech pilířích – podávání inzulinu, dietě a fyzické aktivitě.

Zatímco inzulin a sport glykemii (hladinu cukru v krvi) snižují, naopak jídlo a antagonisté inzulinu (hormony, které zvrátí účinek inzulinu – glukagon, adrenalin, kortizol) ji zvyšují.

Neléčená cukrovka může vyústit ve smrt.
Neléčená cukrovka může vyústit ve smrt.

Dieta, pohyb a inzulin

K dosažení nejlepší kompenzace diabetu je žádoucí, aby byl inzulin podáván způsobem, který nejvíce napodobuje přirozenou sekreci inzulinu. Toho se dosahuje systematickou aplikací hormonu pomocí inzulinových per či pump.

Kontrolu kompenzace si provádí diabetik sám pomocí glukometru, přístroje na měření hladiny glykemie. Cukrovkář musí rovněž dodržovat diabetickou dietu, která odpovídá pravidlům racionální výživy.

Fyzická aktivita je žádoucí, ovšem před ní si musí změřit glykemii a podle její hodnoty doplnit živiny nebo ubrat inzulin, aby nedošlo k hypoglykemii.

Foto: Shutterstock,com, WIkimedia Commons
Související články
Zajímavosti
Zmije obecná: Jedem se neplýtvá!
Žádného jiného suchozemského hada nepotkáte v tolika státech světa (v tomto případě 35) a žádný také nevydrží takové teplotní výkyvy – zejména ty směrem do chladu. I proto na zmiji obecnou můžete třeba v Itálii narazit i v úctyhodné nadmořské výšce 2900 metrů. Přesto si libuje ve vyhřívání na slunci, ale ideálně v místech, kde […]
Zajímavosti
Muzea voskových figurín: Zrodila se na hřbitově!
Před vámi zamračený Jan Žižka, nedaleko vyplazuje jazyk Albert Einstein a zdáli kyne Tom Cruise. Stroj času? Jistě. I tak lze vnímat muzeum voskových figurín. Očekávání, že v době všudypřítomného videa, internetu a sociálních sítí, ztratí význam a zaniknou coby zastaralá forma zábavy, se nenaplnila. Zájem o vosková panoptika neklesá a dokonce se otevírají nová. Přitom […]
Zajímavosti
Plyšoví medvídci: Roztomilí i zatracovaní
Jen málokterá hračka se dá považovat za roztomilejší a neškodnější, než jsou plyšoví medvídci. Ale než se stanou běžnou ozdobou dětských pokojíčků, musí si své místo na slunci tvrdě vydobýt. Ozvou se dokonce hlasy, které je považují za nebezpečné pro zdravý vývoj dětí a důvod nižší porodnosti! V obchodech si dnes můžeme vybírat ze široké […]
Zajímavosti
Jak jej asi neznáte: Buonarroti vynikal i jako výborný manažer
Michelangelo Buonarroti (1475-1564) nebyl jen velmi nadaným renesančním malířem, sochařem, architektem a básníkem, nýbrž i schopným a výkonným manažerem v dnešním slova smyslu, jak nám dokládají nálezy z archivů v italské Florencii a Pise. Talent umělecký i praktický Na základě objevených archivních záznamů se jednalo o postavu mimořádného všestranného nadání, kromě uměleckého tedy i praktického. […]
reklama
věda a technika
Zdánlivě pomalé želvy: Tichý a dlouhověký společník
Když nejmocnější z řeckých bohů – Zeus chystá veselku s manželkou Hérou, pozve všechny. Želva ale odmítne opustit svůj dům, a tak na ni vládce sesílá kletbu. Od té doby si musí své obydlí tahat všude s sebou! Plouží se po souši, jejich mořští kolegové zase neohroženě brázdí oceány. Zvláštní skupina plazů je častým terčem posměchu kvůli těžkopádnosti […]
Zákoutí neurogastronomie: Sluch je nejlepší kuchař
Že výběr hudby ovlivní náš kulinářský zážitek, asi nikoho nepřekvapí. Zákazníci například v restauraci utratí až o 10 % víc, pokud na pozadí hraje klasika. Hlasitá hudba zase zvyšuje prodej soft-drinků a při poslechu hudby rychlé rychleji jíme. Sluchové vjemy se ale také zcela zásadně podílejí na tom, jak nám samotné jídlo chutná.   Když […]
Sklerosteóza: Mutace nezlomitelných kostí
Na první pohled se tato genetická mutace může zdát jako něco, co by chtěl mít v genomu každý. Její nositel disponuje kostmi s několikrát hustější strukturou, než je obvyklé. Jsou tak prakticky nezlomitelné. Už ale prostý fakt, jak málo je známo podobných případů, naznačuje, že majitelé tohoto haplotypu nemají dobré podmínky pro přenos svých genů na další […]
Štola 88: Ponorková nemoc cestou na Mars
Republikou se koncem 80. let šířily fámy o tajných pokusech na lidech probíhající kousek za Brnem. Tak si někteří vysvětlovali kolony nákladních vozů, které se sjížděly k důlní štole u Tišnova. Skutečnost ale předčila všechny představy – v opuštěné podzemní chodbě totiž probíhal let na Mars.   Lidská povaha je komplikovaná. Ačkoliv se vztahy mezi […]
reklama
zajímavosti
Olomouc: Město mnoha vůní
Co může být lákavějšího než dámě uprostřed záplavy nádherných květin nabídnout čokoládové srdce z lásky. Jen ty tvarůžky do toho nějak nepasují. Říká se, že každé město má svou specifickou vůni. O moravském město Olomouc to však neplatí. Je totiž městem mnoha vůní. Velmi odlišných a specifických. „Vůně“ tvarůžků Co: Olomoucké tvarůžky Od: 1586 Kdo […]
Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky 19. ročníku soutěže Marketér roku 2023.
V podvečer 16. května 2024 se v příjemném klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže Marketér roku. Večerem provázel zkušený a vtipný moderátor Karel Voříšek. Čestná prezidentka ČMS doc. Jitka Vysekalová přivítala již po devatenácté všechny hosty a zdůraznila tradiční hodnoty na kterých […]
Sladcí rivalové: Coca-Cola a Pepsi spolu soupeří už 120 let!
Klasicky červená Coca-Cola a typicky modrá Pepsi jsou dva nejznámější kolové nápoje. Rozhodnout ale, který z nich chutná lépe, je obtížné. Přesto mají oba své silné fanouškovské základny, které si rozhodně stojí za svým. A nejenom to, oba nápojový giganti se také přetahují o své místo na výsluní a jejich vzájemná rivalita dosáhla až do vesmíru! […]
Varování před sezonou: Klíšťata v městských parcích jsou infikovaná víc než ta v přírodě
Parazitický Armagedon je zpět. Vědci v každém krajském městě sbírali klíšťata v parcích a zjišťovali, nakolik jsou pro člověka nebezpečná. Nyní vyhodnotili výsledky za loňskou sezonu a výsledek je mimořádně nepříznivý – klíšťata v městských parcích jsou infikovaná víc než ta v přírodě…   U každého čtvrtého klíštěte byly nalezeny bakterie způsobující lymeskou borreliózu. V řadě parků pak bylo […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Na seznamce jsem našla toho pravého!
skutecnepribehy.cz
Na seznamce jsem našla toho pravého!
Na muže jsem štěstí neměla, a tak jsem se spíše ze zvědavosti přihlásila na seznamku. Lásku jsem ani nehledala, ale ona si mě stejně našla. Mnoho z nás dá na první dojem a věří v lásku na první pohled. V případě mě a Tondy byl průběh seznámení, vztahu i hledání společné cesty úplně jiný. Dá se říct, že opačný. Od rozčarování
Morávková zakázala Maláskovi jízdu na kole
nasehvezdy.cz
Morávková zakázala Maláskovi jízdu na kole
Herečka a moderátorka Víkendové Snídaně Dana Morávková (52) s láskou pečuje o svého manžela, klavíristu Petra Maláska (59). Ten před několika týdny ošklivě upadl na kole a zlomil si obě ruce. Ačkoli u
Drobenkový koláč s borůvkami
tisicereceptu.cz
Drobenkový koláč s borůvkami
Drobenku můžete různě kombinovat: místo hrubé mouky použít mleté ořechy, přidat skořici, vanilku. Ingredience na 1 plech Na těsto 250 g hladké mouky 125 ml mléka 1 vejce 50 g cukru 50 g m
Copernicus: Květen byl dvanáctým po sobě jdoucím měsícem s rekordními teplotami
epochalnisvet.cz
Copernicus: Květen byl dvanáctým po sobě jdoucím měsícem s rekordními teplotami
Služba Copernicus Climate Change Service (C3S), financovaná Evropskou komisí, uvedla, že květen 2024 byl celosvětově nejteplejším květnem v historii měření, s globální průměrnou teplotou vzduchu při zemském povrchu o 0,65 °C vyšší, než je průměr z let 1991–2020. To představuje už 12 po sobě jdoucích měsíců, kdy globální průměrná teplota dosáhla rekordní hodnoty pro příslušný
Bájní Kyklopové: Jaká je skutečnost?
enigmaplus.cz
Bájní Kyklopové: Jaká je skutečnost?
Díky nejrůznějším přírodním jevům, které si lidé odjakživa neuměli vysvětlit, postupem času vznikala celá řada mytických bytostí. Vědci se vydali například po stopách bájných příběhů o Kyklopech [
Táborské kulturní léto ve znamení připomínek 600. výročí úmrtí Jana Žižky
panidomu.cz
Táborské kulturní léto ve znamení připomínek 600. výročí úmrtí Jana Žižky
Město Tábor v létě nabídne rozmanité kulturní akce. Těšit se můžete na stálice letního programu Jazzový Tábor a festival pouličního divadla Komedianti v ulicích. Koncerty klasické hudby a rekonstrukcí historické bitvy vzdáme hold husitskému hejtmanu Janu Žižkovi, jenž skonal právě před 600 lety. Milovníci jazzu si přijdou na své v sobotu 13. července. Jazzový Tábor,
Tunisko: Vyspělá Afrika na dosah
nejsemsama.cz
Tunisko: Vyspělá Afrika na dosah
Toužíte letos po dovolené v Africe, ale horké klima vás neláká? Zvolte Tunisko, které vám díky své poloze nabídne nejen ideální počasí, ale také nádherné pláže a fascinující památky. Milovníci historie si tu přijdou na své! V severní Africe jen zhruba 150 km od Sicílie leží země, jejíž historie a kulturní dědictví sahá až do starověku. Je
Speciální povrchy v koupelně
rezidenceonline.cz
Speciální povrchy v koupelně
Uživatelský komfort v hygienické zóně zvyšují úpravy a technologie, jež znesnadňují usazování nečistot a vodního kamene, ulpívání otisků prstů a samozřejmě rovněž zjednodušují čištění veškerých souvisejících koupelnových ploch. Úpravy materiálů v rámci výroby nebo aplikované dodatečně usnadňují díky svým jedinečným vlastnostem údržbu umyvadel, umývátek, klozetů, van a další sanitární keramiky, stejně jako obkladů, sprchových a
Střední Čechy z paluby výletní lodě
epochanacestach.cz
Střední Čechy z paluby výletní lodě
Cestovat se dá nejrůznějšími způsoby, ale plout krajinou po meandrujících řekách má šmrnc a romantický nádech. Střední Čechy protíná několik významných řek, z nichž hned dvě jsou splavné pro velké výletní lodě. Nastupte na palubu a poznejte místa, která inspirovala třeba české umělce. Vltava: z Prahy až ke Slapské přehradě Jedním z nejkrásnějších úseků řeky Vltavy jsou
SHA Wellness Clinic ve Španělsku hlásí novou podobu apartmánů Grand Suite
iluxus.cz
SHA Wellness Clinic ve Španělsku hlásí novou podobu apartmánů Grand Suite
SHA Wellness Clinic nedaleko španělského Alicante představila tři Grand Suites, navržené prestižním designérem Lázaro Rosa-Violánem. Nově navržené apartmány vyvažují neutrální tóny s barevnými akcenty
Američané drželi českou cestovatelku ve vazbě
historyplus.cz
Američané drželi českou cestovatelku ve vazbě
„Račte s námi, dámo,“ říká ostře americký úředník cizince, která právě připlula z Japonska do Kalifornie. Mezi oběma státy panuje napětí kvůli nedávno přijatému zákonu, znemožňujícímu cizincům vlastnit v Kalifornii půdu. Zásah v mezinárodní přestřelce schytá i jedna z prvních českých světoběžnic.   Narodila se v listopadu a sychravé zůstane celé její dětství. Barbora Markéta
Domestikace koní proběhla až před 4200 lety, tedy o tisíc let později, než se odborníci domnívali
21stoleti.cz
Domestikace koní proběhla až před 4200 lety, tedy o tisíc let později, než se odborníci domnívali
Koně sehráli důležitou roli v historii lidstva, umožnili lidem cesty na dlouhé vzdálenosti, převoz těžkých břemen i obsluhu strojů. Díky koním se mohli rychle stěhovat z místa na místo i bojovat z jej