Domů     Bylo Turínské plátno pohřebním rubášem Ježíše Krista?
Bylo Turínské plátno pohřebním rubášem Ježíše Krista?
28.9.2022

Skutečně je Turínské plátno relikvií, do které bylo krátce po ukřižování zabaleno tělo Ježíše Krista, nebo jde jen o výmysl? Dodnes je na něm k vidění otisk těla, odpovídající vousatému muži asi 180 cm vysokému a zhruba 35 let starému…

Název plátna se odvozuje od italského města Turína, kde je tato relikvie uchovávána od roku 1578, a to v kapli katedrály sv. Jana Křtitele.

Má jít o kus látky, do které nechal, podle Bible, Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže zabalit bohatý Ježíšův učedník Josef z Arimatie. Lněná textilie s nepatrným podílem bavlny má rozměry 436 cm na délku a 110 cm na šířku, váží 1420 gramů.

Otisk mužské postavy

Na plátně je zachycen otisk mužské postavy, vysoké 175 až 180 cm, přibližného stáří mezi 35 a 40 lety. Muž má dobře vyvinuté svalstvo, váží asi 81 kg, má dlouhé vousy a vlasy, sahající mu po ramena.

Povaha otisku později umožňuje zhotovit trojrozměrnou rekonstrukci tváře včetně detailů, jako je zaschlá kapka krve na vousech, stopy rozmazané krve na pravé tváři či otisk mincí v očních důlcích.

V roce 2002 zachycují restaurátorské práce na Turínském plátně ještě jeden otisk identické tváře na druhé straně plátna.

Kompletní snímek Turínského plátna FOTO: Giuseppe Enrie / Creative Commons / volné dílo
Kompletní snímek Turínského plátna FOTO: Giuseppe Enrie / Creative Commons / volné dílo

Anatomické nesrovnalosti

Problémem je, že nejde o kontaktní otisk, protože ten by proporčně vypadal jinak, byl by zdeformovaný. Otisk na plátně však připomíná spíše fotografický negativ, „vypálenou“ projekci muže.

Je nezřetelný, sépiové barvy a pouhým okem rozeznatelný jen při pohledu z větší vzdálenosti. A vykazuje anatomické nesrovnalosti, zejména příliš dlouhé končetiny, nízké čelo či absenci vrásek. Dále jsou na plátně jasně ohraničené skvrny zaschlé krve. Otisk těla zasahuje pouze tenkou vrstvu plátna o tloušťce 180 až 600 nanometrů.

Málem lehlo popelem

Po Ježíšově smrti je plátno zřejmě převezeno z Jeruzaléma do turecké Urfy, později do Konstantinopole. V roce 1353 jej francouzský rytíř Geoffroi de Charny přiváží do kláštera ve francouzském Lirey.

Roku 1453 jej pak rytířova vnučka Markéta smění se savojským královským rodem za dva hrady. Následně je roku 1532 málem zničeno při požáru v Chambéry ve východní Francii.

Naštěstí se ho daří na poslední chvílí zachránit, ale dodnes jsou na něm patrné ohořelé oblasti. V turínské katedrále poté spočívá od roku 1578.

Chráněno před Hitlerem, odkázáno papeži

První fotografii, která odhalí tvář na plátně, udělá až roku 1898 Ital Secondo Pia. V průběhu 2. světové války je plátno ukryto před Hitlerem, který po něm velmi touží.

Roku 1983 ho poslední italský král Umberto II. (1904–1983), potomek savojské dynastie, odkazuje papeži Janu Pavlu II. (1920–2005). Dnes je umístěno ve speciální nádobě, naplněné argonem. Roku 1997 opět těsně uniká požáru Guarniniho kaple turínské katedrály.

Symbol Kristova utrpení

Katolická církev netvrdí, že je Turínské plátno skutečně rubášem, do kterého byl po ukřižování zabalen Kristus, ale pokládá ho za významný symbol Kristova utrpení.

Dle vyjádření čelních představitelů Vatikánu je na vědě, nikoli na církvi, aby posoudila pravost plátna. Ačkoli prochází od roku 1978 mnoha vědeckými zkoumáními, provedenými nezávislými laboratořemi, přesnou odpověď vědci nemají.

Jsou zde totiž aspekty, které hovoří pro pravost plátna, jiné to ovšem zase záhy vyvracejí:

K odhalení tajemství pomáhá i moderní digitální technologie. FOTO: Dianelos Georgoudis / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
K odhalení tajemství pomáhá i moderní digitální technologie. FOTO: Dianelos Georgoudis / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

1) Stáří tkaniny

Týmy z univerzit v OxforduCurychu a Tusconu v roce 1988 zkoumají radiokarbonovou metodou odstřižený vzorek o velikosti 1 x 7 cm, který byl pro tato pracoviště rozdělen na tři díly.

Shodně dojdou k závěru, že látka byla zhotovena s 95% pravděpodobností kolem roku 1325 plus minus 65 let, a je tudíž padělkem.

Později se však prokazuje, že plátno bylo po požáru v roce 1532 opravováno a zkoumaný kousek tudíž může pocházet z této záplatované části.

2) Způsob tkaní

Plátno je tkané metodou zvanou šupinový kepr. Tento způsob tkaní je zaznamenán na ilustraci v Prayově kodexu, maďarském rukopisu pocházejícím z let 1192–1195, která zobrazuje Kristův pohřební rubáš.

Ovšem roku 2000 jsou v hrobce poblíž Jeruzaléma nalezeny fragmenty pohřebního rubáše náležejícího židovskému veleknězi, který je ovšem tkán jednoduchou plátnovou vazbou, nikoliv keprovou.

To vzbuzuje pochybnosti, zda opravdu plátno pochází z Jeruzaléma v době Ježíšovy éry.

3) Stopy rostlin

Mezi roky 1973 a 1975 jsou lepicí páskou odebrány vzorky z povrchu plátna.

V nich je nalezen pyl 48 druhů rostlin, které pocházejí z pouštní oblasti Palestiny, ze stepi turecké Anatolie, z okolí Konstantinopole a z jihozápadní Evropy, což v té době přesvědčí vědce, že by plátno skutečně mohlo pocházet z Jeruzaléma.

Podrobnější analýza z roku 2015, která zkoumá mitochondriální rostlinnou a lidskou DNA zachycenou na plátně, nachází i vzorky z Číny či Ameriky. Vedoucí výzkumu, italský vědec Gianni Barcaccia, shrnuje závěry zkoumání takto: „Zkrátka mnoho lidí z mnoha různých míst přišlo do kontaktu s plátnem.“

3) Otisk mincí, rostlin a nápisy

Existuje mnoho vědeckých studií, které na plátně nalezly obrázky květin a nápisy svědčící o tom, že je na tkanině skutečně otisk Ježíše po ukřižování.

Otisk mincí nalezených v „jeho“ očních důlcích dokonce odpovídá těm, které nechal Pilát Pontský razit v letech 29 až 32 v Jeruzalémě.

Moderní digitální skenování obrazu provedené v roce 2011 Salvatorem Lorussem z Boloňské univerzity však nic takového na plátně nezachycuje.

Použití mincí k zakrytí očí mrtvých navíc není pro Palestinu v 1. století nijak doloženo.

Tento plakát lákal na výstavu Turínského plátna v Turíně v roce 1898. FOTO: shroud / Creative Commons / volné dílo
Tento plakát lákal na výstavu Turínského plátna v Turíně v roce 1898. FOTO: shroud / Creative Commons / volné dílo

Zajímavost

Na plátně jsou údajně nalezeny také otisky rostlin, rostoucích na jaře v Jeruzalémě, mezi nimi i Gundelia tournefortii, z níž byla zřejmě upletena Kristova trnová koruna.

4) Krev na plátně

Na plátně je nalezena krev skupiny AB negativní, stejně jako na roušce ze španělského Ovieda, jež měla údajně patřit Kristovi. Rozmístění otisků krvavých ran také na první pohled odpovídá Kristovým zraněním.

Na plátně jsou rovněž identifikovány zbytky kreatinu a feritinu, což jsou látky, které se objevují v tělech lidí, kteří mají za sebou hluboký nervový šok, jakým ukřižování rozhodně je.

Ovšem pokus provedený roku 2018, s dobrovolníkem, jemuž jsou na místa Ježíšových zranění umístěny nádoby s tekutinou imitující krev, ukazuje, že směr potůčků krve neodpovídá těm zachyceným na plátně, ať už dobrovolník zaujímal jakoukoliv polohu. Jsou snad dílem malíře?

Foto: Musée de l´Élysée / Creative Commons / volné dílo, Giuseppe Enrie / Creative Commons / volné dílo, Dianelos Georgoudis / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, shroud / Creative Commons / volné dílo
Související články
Záhady a tajemství
Po stopách Stonehenge: Začne to jednoduchým valem…
Vítejte v anglickém Amesbury. Protéká tudy slavná řeka Avona a ke Stonehenge to máme jen 3 kilometry. Právě tady je roku 2003 objeven hrob významného muže, který umírá kolem roku 2300 př. n. l. Hned dostává přezdívku Král Stonehenge. Vyloďovaly se právě v Amesbury některé z monolitů na stavbu kamenného unikátu? Ne. Řeka Avona je […]
Záhady a tajemství
Starověké Mohendžodaro: Nejluxusnější město světa
Davy skandují, peří létá. Kohoutí zápasy mají rituální charakter. Právě odtud, ze starověké Kukkutarmy, v překladu Kohoutího města, se rozšíří domestifikovaná drůbež do světa. Ale pozor: Zde je posvátná a nejí se!   Ve 2. tisíciletí před Kristem tu může žít až 100 000 obyvatel, což z „Kohoutova“ dělá metropoli světového významu. A živo tu […]
Záhady a tajemství
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
V naší republice se nachází celá řada poutních míst, která měla být svědkem mnoha zázračných vyléčení. Jedno z nich najdeme rovněž v blízkosti Prahy, přibližně jeden kilometr od obce Strančice. Vnuknutí svaté Anny Roku 1820 měl prý jakýsi velice zbožný rolník, jenž byl postižen slepotou, vnuknutí od svaté Anny, aby šel do lesa Jedlovce, kde […]
Záhady a tajemství
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených […]
reklama
svět zločinu
Robert Tempel si odseděl 20 let v kriminále, chce rekordní odškodné
Novináři doufají v podobnou „senzaci“, jakou bylo omilostnění Jiřího Kajínka. Seskupí se poblíž věznice a přemýšlejí. Co jim propuštěný muž řekne? Jak bude naladěný? Co bude mít na sobě? Jenže on to vezme bočním východem a nepozorovaně zmizí. On se dočkal. Tehdy 28letý Robert Tempel vyláká Lukáše S. (22) z Velkých Popovic a jeho společníka Michaela V. (25) […]
Místo špekáčků opékal orgány obětí
Právě zavraždil dva malé chlapce. To je pro něj ale teprve začátek. Nad jejich zkrvavenými mrtvolami onanuje. Následně z těl vyjme vnitřnosti, které si upeče na ohni a sní.  Hrdly. Tak se jmenuje vesnice v okrese Litoměřice, kde přijde na svět Josef Kulík (*1930).  Hochova životní cesta rozhodně není snadná. Je ještě malý, když mu umírá […]
Dívka, která nesměla vyslovit své jméno
Kalifornští manželé Phillip a Nancy Garridovi unášejí v roce 1991 jedenáctiletou blondýnku Jaycee Dugardovou. Vězní ji osmnáct let a Garrido s ní za tu dobu zplodí dvě děti, Angel a Starlet. Dívka si ke svým únoscům přesto vypěstuje podivný, ale láskyplný vztah. Je ráno desátého června roku 1991. Jedenáctiletá Jaycee Dugardová, oblečená do své oblíbené […]
Jiří Dvořák: Pomstychtivý stařík útočil kyselinou, nastražil bombu a zastřelil úřednici
Na jedné straně je to inteligentní člověk. Na straně druhé jeho veškeré znalosti a zkušenosti přebíjejí emoce. Zloba, nenávist, touha po pomstě. A tak se jednoho dne vydá na vražednou výpravu. Má seznam smrti, který začne naplňovat.   Když se tento kluk narodí, dostává jméno a příjmení, které u nás má svého času kdekdo. Jmenuje […]
reklama
lifestyle
Známé pověry z ložnice: Klesá s věkem libido?
Na slavného amerického boxera Muhammada Aliho (1942–2016) nesmí ženská ruka něžně sáhnout dlouhých 6 týdnů před důležitým zápasem. Nechce ztrácet nejen energii, ale také koncentraci.   Lhůta je to asi rekordní, ale podobné sebezapření musí předvádět například i tým amerického fotbalu Pittsburgh Steelers před Super Bowlem, kdy má nařízenu sexuální abstinenci. Trenéři se tak snaží […]
Neštovice: Postrach, který věda zahnala
Amerika je pro kolonizaci zemí zaslíbenou. Stačí přesvědčit původní obyvatelstvo, aby vycouvalo. Přesvědčovacích prostředků mají Evropané celou řadu. Pušky, děla, a také neštovice. Neštovice jsou nemocí, která významným způsobem mění dějiny Kolem roku 400 př.nl zasáhne Athény epidemie, s největší pravděpodobností neštovic. Vyhubí čtvrtinu populace a mezi obětmi je i nejvýznamnější z vůdců – Periklés (500–429 […]
Praha stověžatá? Spíš kavárenská! Tři vyhlášené podniky, kde si známé osobnosti podávají dveře!
Vzduch je těžký a nasáklý kouřem z fajfek. Do kavárny vchází obrýlený fousáč, v němž všichni poznají Aloise Jiráska. Stůl u okna dnes pro změnu patří architektu Josefu Gočárovi. Zdánlivý klid naruší hluk ze zadní místnosti – nejde o nic vážného, to jen Jaroslav Hašek tropí vylomeniny. Vítejte v Unionce! Svatyně intelektuálů Co: Kavárna Union Zajímavost: Hašek zůstane […]
5 mýtů o sexu: Škodí porno vztahům?
Že jsou mnohé ženy zlatokopky a v posteli svých bohatých partnerů předvádějí úctyhodné teatrální dvouaktovky, jen aby si nenašel jinou? Nepodceňujte podvědomí a sílu peněz. Jak ukazuje jeden z výzkumů, krása a inteligence mnohdy na tučné konto nestačí. Na vině není proradnost, ale prastaré archetypy. Jen z nejlepších lovců s oštěpem jsou dnes top manažeři… […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Inkontinence je stále tabu
panidomu.cz
Inkontinence je stále tabu
Problém, který zná asi většina z nás. Musíme si „nutně odskočit“, ale není kam. A pro někoho pak už může být pozdě. Samovolným únikem moči čili inkontinencí trpí až půl milionů Čechů. Za lékařem se ale stydí jít, přitom se dá hendikep dobře ovlivnit cvičením i léky. Podle statistik až 65 procent postižených nikdy se
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
enigmaplus.cz
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
Na přelomu 19. a 20. století má v oblasti bažiny Manchac v americkém státě Louisiana žít tajemná žena jménem Julie Brown. Je to prý čarodějnice, která umírá za záhadných okolností v roce 1915. Od té d
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
skutecnepribehy.cz
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
Mladší sestra byla krásná a zábavná, na rozdíl ode mě. Měla desítky nápadníků, zatímco o mě nikdo nestál a zdálo se, že se nevdám. Vše nasvědčovalo tomu, že zůstanu na ocet. Pomalu jsem se smiřovala s nepopulárním údělem staré panny, která bydlí s rodiči ve velkém bytě, s otcem hraje po večerech karty a s matkou kouká na seriály. Byla jsem nenápadná šedivá
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
iluxus.cz
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
Rodinná manufaktura Mühle Glashütte v roce 2024 slaví třicáté výročí výroby náramkových hodinek speciální edicí S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994. Tento model, symbol robustnosti a spolehlivosti, mimoc
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
historyplus.cz
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
Vzduchem létají mince. Lidé se po nich nadšeně vrhají. „Podívej, mám už plnou hrst,“ chlubí se jeden druhému. Jde o to na chvíli odvést pozornost davu, aby neušlapal přemyslovského knížete Břetislava I., mířícího k posvátnému kameni.   „Pojal Břetislava, synovce, a vedl jej na stolec knížecí,“ píše kronikář Kosmas (asi 1045‒1125) o nastolení Břetislava I. (1002/1005‒1055)
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
tisicereceptu.cz
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
Správně dochucená marináda dokáže obyčejné jídlo vyšvihnout do nebeských výšin. Přesvědčte se sami. Suroviny 8–10 kuřecích paliček sůl, pepř 1 lžíce hořčice 1 lžíce kečupu 1 lžička pálivé ml
Babské rady na bolest v krku
nejsemsama.cz
Babské rady na bolest v krku
Bolesti v krku jsou jedním z příznaků nachlazení, začínající chřipky či bakteriální nebo virové infekce. Pokud jsou teprve v počátku, můžete se těchto potíží zbavit i přírodní cestou. Bolest v krku je velmi nepříjemná. Hrdlo může být zarudlé, oteklé, může v něm být pocit škrábání a pálení doprovázeného chrapotem či potížemi při polykání. Jak si ulevit od bolestí a ztlumit zánět v hrdle?
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
nasehvezdy.cz
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
Už nějaký čas se proslýchá, že manželství herce Tomáše Jeřábka (49) z Jedné rodiny a herečky Halky Třešňákové (52) je v troskách. Teď se k nám však donesly zvěsti, že už by měli mít dokonce po rozvo
Zradil prokletý diamant Habsburky?
epochalnisvet.cz
Zradil prokletý diamant Habsburky?
O luxusní šperky z aukční síně Christie´s je jako každoročně obrovský zájem. Tentokrát však doslova enormní. V katalogu se totiž vyjímá skutečný skvost – pod položkou číslo 710 je v něm zapsán „bezejmenný žlutý diamant o váze 81,56 karátu, zasazený mezi 15 malými brilianty“. Jeho vyvolávací cena činí 350 000 švýcarských franků.   Původ tohoto slavného diamantu
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
epochanacestach.cz
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
Hned po korunovačních klenotech je relikviář svatého Maura považován za nejcennější movitou památku v České republice. A to se přitom zdálo, že tenhle románský skvost už je pro další generace nenávratně ztracen. Všechno začalo na počátku 13. století ve Francii. Biskup Gérard de Rumigny, působící v severofrancouzském městě Cambrai, byl neúnavný v hledání svatých relikvií. Nashromáždil jich hned
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
21stoleti.cz
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
Ve své době patřily k technologické špičce, máloco ale stárne rychleji než technologie. Sonda Voyager 1, která dala nahlédnout za oponu Jupiteru a Saturnu, dojala svět „Bleděmodrou tečkou“ a stala se