Domů     Bylo Turínské plátno pohřebním rubášem Ježíše Krista?
Bylo Turínské plátno pohřebním rubášem Ježíše Krista?
28.9.2022

Skutečně je Turínské plátno relikvií, do které bylo krátce po ukřižování zabaleno tělo Ježíše Krista, nebo jde jen o výmysl? Dodnes je na něm k vidění otisk těla, odpovídající vousatému muži asi 180 cm vysokému a zhruba 35 let starému…

Název plátna se odvozuje od italského města Turína, kde je tato relikvie uchovávána od roku 1578, a to v kapli katedrály sv. Jana Křtitele.

Má jít o kus látky, do které nechal, podle Bible, Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže zabalit bohatý Ježíšův učedník Josef z Arimatie. Lněná textilie s nepatrným podílem bavlny má rozměry 436 cm na délku a 110 cm na šířku, váží 1420 gramů.

Otisk mužské postavy

Na plátně je zachycen otisk mužské postavy, vysoké 175 až 180 cm, přibližného stáří mezi 35 a 40 lety. Muž má dobře vyvinuté svalstvo, váží asi 81 kg, má dlouhé vousy a vlasy, sahající mu po ramena.

Povaha otisku později umožňuje zhotovit trojrozměrnou rekonstrukci tváře včetně detailů, jako je zaschlá kapka krve na vousech, stopy rozmazané krve na pravé tváři či otisk mincí v očních důlcích.

V roce 2002 zachycují restaurátorské práce na Turínském plátně ještě jeden otisk identické tváře na druhé straně plátna.

Kompletní snímek Turínského plátna FOTO: Giuseppe Enrie / Creative Commons / volné dílo
Kompletní snímek Turínského plátna FOTO: Giuseppe Enrie / Creative Commons / volné dílo

Anatomické nesrovnalosti

Problémem je, že nejde o kontaktní otisk, protože ten by proporčně vypadal jinak, byl by zdeformovaný. Otisk na plátně však připomíná spíše fotografický negativ, „vypálenou“ projekci muže.

Je nezřetelný, sépiové barvy a pouhým okem rozeznatelný jen při pohledu z větší vzdálenosti. A vykazuje anatomické nesrovnalosti, zejména příliš dlouhé končetiny, nízké čelo či absenci vrásek. Dále jsou na plátně jasně ohraničené skvrny zaschlé krve. Otisk těla zasahuje pouze tenkou vrstvu plátna o tloušťce 180 až 600 nanometrů.

Málem lehlo popelem

Po Ježíšově smrti je plátno zřejmě převezeno z Jeruzaléma do turecké Urfy, později do Konstantinopole. V roce 1353 jej francouzský rytíř Geoffroi de Charny přiváží do kláštera ve francouzském Lirey.

Roku 1453 jej pak rytířova vnučka Markéta smění se savojským královským rodem za dva hrady. Následně je roku 1532 málem zničeno při požáru v Chambéry ve východní Francii.

Naštěstí se ho daří na poslední chvílí zachránit, ale dodnes jsou na něm patrné ohořelé oblasti. V turínské katedrále poté spočívá od roku 1578.

Chráněno před Hitlerem, odkázáno papeži

První fotografii, která odhalí tvář na plátně, udělá až roku 1898 Ital Secondo Pia. V průběhu 2. světové války je plátno ukryto před Hitlerem, který po něm velmi touží.

Roku 1983 ho poslední italský král Umberto II. (1904–1983), potomek savojské dynastie, odkazuje papeži Janu Pavlu II. (1920–2005). Dnes je umístěno ve speciální nádobě, naplněné argonem. Roku 1997 opět těsně uniká požáru Guarniniho kaple turínské katedrály.

Symbol Kristova utrpení

Katolická církev netvrdí, že je Turínské plátno skutečně rubášem, do kterého byl po ukřižování zabalen Kristus, ale pokládá ho za významný symbol Kristova utrpení.

Dle vyjádření čelních představitelů Vatikánu je na vědě, nikoli na církvi, aby posoudila pravost plátna. Ačkoli prochází od roku 1978 mnoha vědeckými zkoumáními, provedenými nezávislými laboratořemi, přesnou odpověď vědci nemají.

Jsou zde totiž aspekty, které hovoří pro pravost plátna, jiné to ovšem zase záhy vyvracejí:

K odhalení tajemství pomáhá i moderní digitální technologie. FOTO: Dianelos Georgoudis / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
K odhalení tajemství pomáhá i moderní digitální technologie. FOTO: Dianelos Georgoudis / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

1) Stáří tkaniny

Týmy z univerzit v OxforduCurychu a Tusconu v roce 1988 zkoumají radiokarbonovou metodou odstřižený vzorek o velikosti 1 x 7 cm, který byl pro tato pracoviště rozdělen na tři díly.

Shodně dojdou k závěru, že látka byla zhotovena s 95% pravděpodobností kolem roku 1325 plus minus 65 let, a je tudíž padělkem.

Později se však prokazuje, že plátno bylo po požáru v roce 1532 opravováno a zkoumaný kousek tudíž může pocházet z této záplatované části.

2) Způsob tkaní

Plátno je tkané metodou zvanou šupinový kepr. Tento způsob tkaní je zaznamenán na ilustraci v Prayově kodexu, maďarském rukopisu pocházejícím z let 1192–1195, která zobrazuje Kristův pohřební rubáš.

Ovšem roku 2000 jsou v hrobce poblíž Jeruzaléma nalezeny fragmenty pohřebního rubáše náležejícího židovskému veleknězi, který je ovšem tkán jednoduchou plátnovou vazbou, nikoliv keprovou.

To vzbuzuje pochybnosti, zda opravdu plátno pochází z Jeruzaléma v době Ježíšovy éry.

3) Stopy rostlin

Mezi roky 1973 a 1975 jsou lepicí páskou odebrány vzorky z povrchu plátna.

V nich je nalezen pyl 48 druhů rostlin, které pocházejí z pouštní oblasti Palestiny, ze stepi turecké Anatolie, z okolí Konstantinopole a z jihozápadní Evropy, což v té době přesvědčí vědce, že by plátno skutečně mohlo pocházet z Jeruzaléma.

Podrobnější analýza z roku 2015, která zkoumá mitochondriální rostlinnou a lidskou DNA zachycenou na plátně, nachází i vzorky z Číny či Ameriky. Vedoucí výzkumu, italský vědec Gianni Barcaccia, shrnuje závěry zkoumání takto: „Zkrátka mnoho lidí z mnoha různých míst přišlo do kontaktu s plátnem.“

3) Otisk mincí, rostlin a nápisy

Existuje mnoho vědeckých studií, které na plátně nalezly obrázky květin a nápisy svědčící o tom, že je na tkanině skutečně otisk Ježíše po ukřižování.

Otisk mincí nalezených v „jeho“ očních důlcích dokonce odpovídá těm, které nechal Pilát Pontský razit v letech 29 až 32 v Jeruzalémě.

Moderní digitální skenování obrazu provedené v roce 2011 Salvatorem Lorussem z Boloňské univerzity však nic takového na plátně nezachycuje.

Použití mincí k zakrytí očí mrtvých navíc není pro Palestinu v 1. století nijak doloženo.

Tento plakát lákal na výstavu Turínského plátna v Turíně v roce 1898. FOTO: shroud / Creative Commons / volné dílo
Tento plakát lákal na výstavu Turínského plátna v Turíně v roce 1898. FOTO: shroud / Creative Commons / volné dílo

Zajímavost

Na plátně jsou údajně nalezeny také otisky rostlin, rostoucích na jaře v Jeruzalémě, mezi nimi i Gundelia tournefortii, z níž byla zřejmě upletena Kristova trnová koruna.

4) Krev na plátně

Na plátně je nalezena krev skupiny AB negativní, stejně jako na roušce ze španělského Ovieda, jež měla údajně patřit Kristovi. Rozmístění otisků krvavých ran také na první pohled odpovídá Kristovým zraněním.

Na plátně jsou rovněž identifikovány zbytky kreatinu a feritinu, což jsou látky, které se objevují v tělech lidí, kteří mají za sebou hluboký nervový šok, jakým ukřižování rozhodně je.

Ovšem pokus provedený roku 2018, s dobrovolníkem, jemuž jsou na místa Ježíšových zranění umístěny nádoby s tekutinou imitující krev, ukazuje, že směr potůčků krve neodpovídá těm zachyceným na plátně, ať už dobrovolník zaujímal jakoukoliv polohu. Jsou snad dílem malíře?

Foto: Musée de l´Élysée / Creative Commons / volné dílo, Giuseppe Enrie / Creative Commons / volné dílo, Dianelos Georgoudis / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, shroud / Creative Commons / volné dílo
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
reklama
svět zločinu
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
David Berkowitz: Samův syn střílí na páry v autech
Z domova v činžáku na newyorském předměstí vyráží násilník na své mise. V okolí propukají nové a nové požáry. A umírají psi. Po čase vrah uvede, že mu v hlavě nezněl jejich štěkot, ale hlasy, kterým rozuměl. A jednomu takovému hlasu nakonec začal naslouchat. Narození Davida Berkowitze se datuje do 1. června 1953. Kulisy pro […]
Yorkshirského rozparovače prý vedl Bůh: Prostě prý čistil ulice
Je to noční můra každé prostitutky. Co prostitutky. Každé Angličanky! Někdo chodí setmělými ulicemi a vraždí ženy. Nejprve svoji oběť omráčí, poté ji rozpárá, ubodá, zkrátka zabije. Ale kdo to je? Začnou mu říkat Yorkshirský rozparovač. Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Nakolik a jak rychle mlely v případě anglického sériového vraha […]
svět zločinu
Spekulace o vraždě: Otrávil někdo maličkého synka Karla IV.?
Konečně vytoužený mužský potomek a dědic trůnu. Karel IV. plný radosti už spřádá velkolepé plány. Narodil se budoucí český král! Kdyby jenom tušil, že malý synek v kolébce se nedožije ani dvou let. Druhá manželka Karla IV. Anna Falcká (1329–1353), dcera rýnského falckraběte Rudolfa II. (1306–1353), svému muži porodí syna Václava (1350–1351), který pořádně zamíchá nástupnictvím […]
Šéfkuchař tráví své milence bezbarvou kyselinou
Tohle by mohlo být to pravé! Mladík si povídá s výrazně starším mužem u něj v bytě. Smějí se, popichují jeden druhého a popíjejí drinky se samými exotickými názvy. „Teď pro tebe mám něco speciálního,“ pronese hostitel. Tělo své nové známosti brzy pohodí na hřbitově.   Když oslaví Angličan Stephen Port (*1975) první narozeniny, přestěhuje se i […]
Strašlivý konec apokalyptické sekty. V kostele uhořely stovky lidí
Je to již dvaadvacet let, co africkou Ugandou zasáhla tragédie ohromných rozměrů. V pátek 17. března 2000 otřásla zdejším městem Kanungu obrovská exploze, jejíž epicentrum bylo v jednom z kostelů. Na místě zůstaly stovky roztrhaných těl. Následné vyšetřování ukázalo, že nešlo o náhodu, a děsivý obraz zkázy měl snad ještě hororovější podhoubí. Africká Uganda se […]
Mladičká satanistka Miranda: Pusťte mě a budu vraždit zas!
Motor auta spokojeně vrní krajinou. Vozidlo konečně zastaví. Vedle řidičky usedne muž. Dívčí obličej rámovaný hustými dlouhými vlasy se k němu otočí: „Viděl jsi už dneska hvězdy?“ Než stihne muž odpovědět, někdo mu hodí kolem krku smyčku.     Mít v rodném listu jako místo narození Severní pól zní pro našince obskurně samo o sobě. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
enigmaplus.cz
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
Italský Terst je považován za jedno z hlavních evropských měst okultismu. Vděčí za to dlouhé zednářské tradici i spiritualitě, která je pečlivě ukrytá za fasádou oficiální historie. Řada míst v Terstu
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
21stoleti.cz
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
Sonda OSIRIX-REx se na svou pouť vydala v září 2016. Jejím primárním cílem byla planetka Bennu patřící do Apollonovy skupiny. Zde měla sonda získat vzorky, naložit je do speciální kapsle a tu pak dopr
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Duch psa běhal domem
skutecnepribehy.cz
Duch psa běhal domem
Jela jsem s přítelem na návštěvu k jeho pratetě. Petr mě varoval, že je teta trochu šílená, protože tvrdí, že po nocích v jejím domě běhá černý pes. Před lety jsem zažila něco hodně zvláštního. S přítelem jsme navštívili jeho tetu z pátého kolene. Petr mi dopředu říkal, že je teta trochu vyšinutá, tak ať její slova neberu vážně. Tvrdila
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
nasehvezdy.cz
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
Populární Marek Taclík (50) si snad už oddychne. Pokud soud vydá konečné rozhodnutí, zavře za jeho dluhy dveře. V roce 2018 vyhlásil osobní bankrot poté, co měl nepravidelné příjmy a nebyl schopen
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
enigmaplus.cz
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
Vyrazit za středověkou atmosférou je v České republice poměrně snadné. Není však moc hradů a jejich zřícenin, které by člověka vtáhly do minulosti takovým způsobem, jako to umí východočeská Lichnice.
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je