Domů     Bakteriofágy: Záchrana, kde selhávají antibiotika
Bakteriofágy: Záchrana, kde selhávají antibiotika
24.4.2023

Bakterie odolné vůči antibiotikům představují tikající bombu. Podle odhadů expertů může v roce 2050 umírat víc lidí na infekce než na rakovinu. Pomohou bakteriofágy neboli „požírači bakterií“ tuto hrozbu odvrátit?

Bakteriofágy jsou viry, které napadají výhradně bakterie. Pro lidi i zvířata jsou zcela neškodné, takže je lze použít k léčbě různých infekcí. Foto: Shutterstock
Bakteriofágy jsou viry, které napadají výhradně bakterie. Pro lidi i zvířata jsou zcela neškodné, takže je lze použít k léčbě různých infekcí. Foto: Shutterstock

Léčba infekcí pomocí bakteriofágů není žádnou novinkou, už v roce 1919 ji vyzkoušel francouzský mikrobiolog Felix d’Herelle k léčbě úplavice. Jenže o 10 let později zveřejnil Alexander Fleming svůj objev penicilinu.

Pozornost medicíny se od té doby zaměřila na antibiotika a zájem o bakteriofágy značně opadl. Nyní je však stále patrnější, že pro zkrocení multirezistentních bakterií budou potřeba oba prostředky.

Viry bakterií

Bakteriofágy (zkráceně též fágy) jsou viry specializující se na bakterie. Jedná se o nejpočetnější biologickou entitu na této planetě, je jich tedy mnohem více než bakterií. Vyskytují se všude kolem nás, ale také v našem těle, kde osidlují především střevo.

Není třeba se děsit, pro nás jsou fágy zcela neškodné, cílí výhradně na bakterie. Nejprve se v bakteriální buňce pomnoží a následně ji zničí, takže se rozpadne. A právě proto je lze použít k léčbě infekcí.

Zatím jen teoreticky, protože taková terapie u nás není schválená, probíhají však různé klinické studie v Evropě i v Americe.

Někteří pacienti se závažnými infekcemi, u kterých léčba antibiotiky selhala, podnikají cesty do Gruzie, která je vyhlášeným centrem pro léčbu bakteriofágy.

Laboratorní příprava bakteriofágů vyžaduje zkušenosti a spolu s jejich skladováním před podáním pacientovi je klíčová pro účinek terapie. Foto: Shutterstock
Laboratorní příprava bakteriofágů vyžaduje zkušenosti a spolu s jejich skladováním před podáním pacientovi je klíčová pro účinek terapie. Foto: Shutterstock

Fágové centrum v Gruzii

V gruzínském Tbilisi se specializují na léčbu infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi. Přijímají pacienty z celého světa, kteří podstoupili dlouhotrvající a neúspěšnou léčbu různými druhy antibiotik.

Fágová terapie tam má skoro stoletou tradici a za jejího zakladatele je považován Giorgi Eliava. Toho k ní přivedl článek mikrobiologa Felixe d’Herelleho, na který narazil ve 20. letech minulého století.

Felix d’Herelle tenkrát působil ve francouzském Pasteurově ústavu, kde však kolegové nebrali jeho výzkum bakteriofágů vážně.

Zato Eliava usoudil, že by bakteriofágy mohly být vysvětlením toho, proč některé bakteriální kultury ponechané v laboratoři na stole po nějaké době zmizí.

Rozhodl se tedy, že zkusí zopakovat některé d’Herelleho experimenty – a došel ke stejným výsledkům. Oba mikrobiologové se brzy spřátelili a pak ještě dlouhá léta spolupracovali.

Eliava nejprve pravidelně jezdil do Pasteurova ústavu a později pozval d’Herelleho do Gruzie, který tam nakonec pobyl 18 měsíců.

Měl k dispozici laboratoře institutu (nyní Eliavova ústavu pro bakteriofágy, mikrobiologii a virologii), který založil Giorgi Eliava v roce 1923. Pod tento ústav v současnosti spadá Eliavovo fágové terapeutické centrum (The Eliava Phage Therapy Center).

Dalším velkým centrem v Tbilisi nabízejícím pomoc také zahraničním pacientům je Phage Therapy Center.

Pomocí elektronového mikroskopu lze sledovat, jak se bakteriofágy hromadně přichycují k buněčné stěně napadené bakterie. Foto: Wikipedia
Pomocí elektronového mikroskopu lze sledovat, jak se bakteriofágy hromadně přichycují k buněčné stěně napadené bakterie. Foto: Wikipedia

Ve stínu antibiotik

Proč se tedy bakteriofágy k léčbě nepoužívají, když je to terapie ověřená desítkami let praxe? Především proto, že lékaři měli k dispozici účinné a snadno použitelné léky k boji s infekcemi.

Odborníci označují 40. až 70. léta minulého století jako tzv. zlatou éru antibiotik. Spousta úsilí a financí směřovala do jejich dalšího vývoje, takže v tom období vzniklo více než 40 nových druhů.

Byla masivně používána k léčbě a lékaři si tenkrát nedělali starosti s poklesem jejich účinnost. Pokud antibiotikum přestalo na patogeny zabírat, tak ho jednoduše nahradili novou účinnou látkou.

O léčbu bakteriofágy se v té době odborná veřejnost nezajímala, ačkoliv se především v zemích bývalého Sovětského svazu hojně používala.

Stále odolnější bakterie

Až v 90. letech si vědci začali všímat, že je bakteriální rezistence vůči antibiotikům problémem.

Situaci navíc komplikovalo to, že se rychlost vývoje antibiotik zpomalovala, v současnosti už se produkuje jen velmi málo nových antibiotických látek použitelných v léčbě.

Bakterie tedy pomalu začínají mít náskok a některé kmeny jsou odolné vůči široké škále antibiotik.

Existují speciální antibiotika podávaná pouze ve velmi závažných případech, když už jiná léčba selhala, ale i vůči nim už jsou některé bakteriální kmeny rezistentní. Lidé tedy umírají na infekce, které by byly ještě před 20 lety jednoduše léčitelné.

Medicínský výzkum se proto intenzivně zaměřuje na hledání řešení, kterým by mohly být právě bakteriofágy.

Bakteriofágy vyzkoušel k léčbě úplavice už v roce 1919 francouzský mikrobiolog Felix d’Herelle. Foto: Wikipedia
Bakteriofágy vyzkoušel k léčbě úplavice už v roce 1919 francouzský mikrobiolog Felix d’Herelle. Foto: Wikipedia

Chyběly kvalitní studie

Za posledních 100 let sice vznikly různé odborné články týkající se fágové terapie, u těch starších však plánování a samotné provádění studií nesplňovalo požadavky kladené na vědecké práce.

Autoři se často soustředili mnohem více na praxi (tedy léčbu pacientů), než na vědeckou část. Výsledky mnohdy nebyly dostatečně přesvědčivě, články navíc běžně vycházely v prakticky neznámých časopisech.

Důvěryhodně nepůsobily ani některé práce mikrobiologa Felixe d’Herelleho, který jako první přišel s nápadem použití fágů k terapii.

Nepochybně zachránil mnoho lidských životů, ale protože před 100 lety nebylo o biologické podstatě fágů v podstatě nic známo, tak jeho studie nedokázaly přesvědčit odbornou veřejnost. Situace se moc nezlepšila ani později.

V 70. a 80. letech bylo publikováno mnoho dalších studií zabývajících se fágy. Často ale byly sepsány pouze v gruzínštině, polštině nebo ruštině, a tak z velké části upadly v zapomnění.

Přitom v nich byla popsána úspěšná léčba fágy u břišního tyfu, úplavice, zánětu pobřišnice, sepsí, zápalů plic, infekcí močových cest, meningitid a dalších závažných onemocnění.

Podrobně prozkoumaný je především bakteriofág T4, který se specializuje na bakterii Escherichia coli. Foto: Wikipedia
Podrobně prozkoumaný je především bakteriofág T4, který se specializuje na bakterii Escherichia coli. Foto: Wikipedia

Bakterie, které děsí i lékaře

Je jich samozřejmě vícero, ale největší vrásky lékařům způsobují běžně se vyskytující bakterie označované zkratkou „ESKAPE“. Zkrátka vychází z počátečních písmen názvů bakterií a má naznačit, že dokážou uniknout (z anglického „escape“) antibiotikům. Právě na tyto druhy se soustředí výzkum použití bakteriofágů k léčbě.

Enterococcus faecium: Způsobuje endokarditidu a další onemocnění především u lidí s oslabenou imunitou. Často je odolný vůči léčbě penicilinem, β-laktamovým antibiotikům a vankomycinu.

Staphylococcus aureus: Problémem jsou meticilin-rezistentní kmeny (MRSA), které bývají kromě meticilinu rezistentní i k mnoha dalším antibiotikům. Lékaři tím přicházejí o prostředky k léčbě těžkých pneumonií, zánětů kůže a sepsí.

Klebsiella pneumoniae: Některé kmeny tohoto původce pneumonií a infekcí močových cest jsou rezistentní vůči karbapenemům. To jsou tzv. záložní antibiotika, která se používají pouze u život ohrožujících infekcí, kdy jiná léčba selhala.

Acinetobacter baumannii: Způsobuje různé infekce u oslabených lidí, kteří se často nakazí přímo v nemocnici. Některé kmeny jsou rezistentní vůči všem druhům antibiotik.

Pseudomonas aeruginosa: Tato bakterie se také běžně vyskytuje v nemocnicích. Často komplikuje hojení popálenin a vede i k dalším infekcím. Bývá rezistentní vůči β-laktamovým antibiotikům.

Enterobacter: Vyvolává především infekce dýchacího a močového traktu. Bakteriální kmeny bývají odolné vůči různým antibiotikům, zatím proti nim ale zabírají karbapenemy.

Celý článek si můžete přečíst v časopise 21. STOLETÍ 2/2023

Foto: Shutterstock, Wikipedia
reklama
Související články
Věda a technika
Slavná busta Nefertiti: Seznam nálezů usvědčil Borchardta z podvodu
Německý archeolog Ludwig Borchardt bere do ruky ušpiněný vápencový předmět. Chvíli přemýšlí. Potom dílko strčí do krabice se štukovými nálezy. V hlavě se mu rodí plán, jak si s ním trochu pohrát. Když se řekne Nefertiti (14. století př. n. l.), každý si vybaví slavnou bustu s vysokým modrým kloboukem znázorňující egyptskou královnu z doby 18. dynastie […]
Věda a technika
Opioidová krize v USA
Spojené státy americké se od 90. let minulého století potýkají s rozsáhlou opioidovou krizí, aktuálně probíhá už její čtvrtá vlna. Podle odborníků souvisí tato krize se strukturou amerického zdravotnického systému, ve kterém je předepisování léků upřednostňováno před dražšími terapiemi.   Profesorka Judith Feinbergová z West Virginia University k tomu podotýká: „Většina pojištění, zvláště pro chudé lidi, nezaplatí v USA […]
Věda a technika
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Věda a technika
Zbraň proti depresím se špatnou pověstí
Říká se jim něžně houbičky a někteří lidé je vyhledávají kvůli jejich halucinogenním účinkům. Nové výzkumy ovšem ukazují, že lysohlávky v sobě skrývají zajímavé možnosti týkající se léčby duševních problémů. Ne všechny lysohlávky patří mezi halucinogenní houby, ale ty, které ano, obsahují ve velké míře dvě látky: psilocin a také psilocybin. Psilocybin je jedním z […]
reklama
svět zločinu
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
David Berkowitz: Samův syn střílí na páry v autech
Z domova v činžáku na newyorském předměstí vyráží násilník na své mise. V okolí propukají nové a nové požáry. A umírají psi. Po čase vrah uvede, že mu v hlavě nezněl jejich štěkot, ale hlasy, kterým rozuměl. A jednomu takovému hlasu nakonec začal naslouchat. Narození Davida Berkowitze se datuje do 1. června 1953. Kulisy pro […]
Yorkshirského rozparovače prý vedl Bůh: Prostě prý čistil ulice
Je to noční můra každé prostitutky. Co prostitutky. Každé Angličanky! Někdo chodí setmělými ulicemi a vraždí ženy. Nejprve svoji oběť omráčí, poté ji rozpárá, ubodá, zkrátka zabije. Ale kdo to je? Začnou mu říkat Yorkshirský rozparovač. Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Nakolik a jak rychle mlely v případě anglického sériového vraha […]
historie
Mongolský vládce miloval ženy a syrové maso
Válečná vítězství si mongolský vládce užívá plnými doušky.  „Shromážděte všechny ženy z města,“ nařídí vždy po úspěšném tažení svého vojska. Mezi nimi si pak vybírá ty nejhezčí, které mu mají být po vůli. Čingischánovi nestačí, že má kromě Burtaj ještě tři další oficiální manželky. Milenky si Čingischán (1162–1227) volí především z žen a dcer vysoce postavených mužů, […]
Jak Marie Terezie pomáhala svobodným matkám?
Za porod nemanželského dítěte čeká ženy v habsburské monarchii během první poloviny 18. století smrt. Ještě v roce 1743 se mohou podle platného zákona dočkat stětí hlavy. Ovšem Marie Terezie tuto praxi změní. Ačkoliv je Marie Terezie (1717–1780) velmi silně věřící katolička a katolíci považují početí a porod nemanželského dítěte za hřích, panovnice chápe, že […]
Méšova stéla popisuje vítězství Moabitů nad Židy
Území Izraele tvoří jedno velké archeologické naleziště, téměř při každém kopnutí do země tu dostávají biblické příběhy reálné obrysy a tajemné postavy z Písma svatého se vynořují z hlubin starověku. Potvrzuje se, že skutečně existovaly. „Můžeme přečíst jedno písmeno a to B, o čemž si ostatní myslí, že by mohlo být začátkem slova Balak,“ říká například Ronald Hendel, profesor […]
Malíř Alfons Mucha v Praze čelil závisti
Nabídka, která se neodmítá. Právě tu dostává Alfons Mucha v létě 1909 v Čechách, kam se na skok vrací. Jde o malířskou výzdobu interiérů čerstvě dostavěného Reprezentačního domu hlavního města Prahy (dnešní Obecní dům). Mucha o tuto práci přitom projeví zájem už v roce 1905. Tehdy malíře Alfonse Muchu (1860–1939) navštíví starosta Prahy Vladimír Srb. (1856–1916), aby mu […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Dotlačila ho manželka k oltáři?
nasehvezdy.cz
Dotlačila ho manželka k oltáři?
Do svatby se herec Filip Blažek (50) z Jedné rodiny moc nehrnul. Trvalo mu dlouhých 18 let, než došel s krásnou partnerkou a matkou svých dvou dcer Jolanou (43) k oltáři. A i když už jsou to tři rok
Tajné kostely v Amsterdamu: Uchovávaly svědectví o velkém zázraku
enigmaplus.cz
Tajné kostely v Amsterdamu: Uchovávaly svědectví o velkém zázraku
Ačkoli má nyní Nizozemsko pověst velmi tolerantní země, nebylo tomu tak vždy. Hnutí reformace v 16. století způsobilo hluboký rozkol v katolické církvi a následně vznik církví protestantských. Katolic
Příběh Bludného Holanďana se opakuje?
enigmaplus.cz
Příběh Bludného Holanďana se opakuje?
Tajemných zmizení v tzv. Bermudském trojúhelníku bylo popsáno již mnoho. Některá z nich se už stala téměř legendárními. Je však rovněž znám také i případ potopené lodi, jež ale následně opět vyplula n
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Přichází podzimní rovnodennost. Je pravda, že den bude stejně dlouhý jako noc?
21stoleti.cz
Přichází podzimní rovnodennost. Je pravda, že den bude stejně dlouhý jako noc?
V sobotu 23. září 2023 v 8 hodin a 50 minut našeho času nastane podzimní rovnodennost. Z astronomického pohledu jde o okamžik, kdy se střed slunečního kotouče ocitne na světovém rovníku v souhvězdí Pa
Také vás bolí záda? Zkuste tyto cviky
panidomu.cz
Také vás bolí záda? Zkuste tyto cviky
V takovém případě mnohdy pomůže cvičení. Možná to víte a už máte své oblíbené cviky, které provádíte alespoň občas. Našli jsme pro vás další a jsou skutečně účinné. NA KRČNÍ PÁTEŘ Protažení v záklonu 1) Můžete provádět ve stoje i v sedě. Držte krk, ramena a trup rovně. Bradu držte také rovně a pohled je namířený
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Bylo to za všechny peníze
skutecnepribehy.cz
Bylo to za všechny peníze
Já to mám, a vždycky měla, tak trochu zamotané. Nevím proč se to vždycky nějak zašmodrchalo a já pak koukala, co se to děje. A za všechno platila. S Robertem jsme se poznali, když mi bylo třiatřicet. Vlastně byl stejně starý, a to se mojí mámě tenkrát nelíbilo. Prý má být chlap starší, tak jako
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
epochanacestach.cz
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
O grafitu víme, že se používá k výrobě tužek, ale naši dávní předkové ho znali především jako přísadu do keramiky. Proto také na Českokrumlovsku kvalitní grafit těžili už Keltové a po nich se v tom pokračovalo i v dalších staletích. Posledním z otevřených dolů byl v 70. letech minulého století Městský vrch spojený překopem s nedalekým dolem Lazec. A právě v těchto
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Kde je pravda o indiánech a kovbojích?
epochalnisvet.cz
Kde je pravda o indiánech a kovbojích?
"Kovbojové na koních v záři zapadajícího slunce, drsní muži s vůlí dobývat a přežít. Na druhé straně indiáni, tajemní a zvláštní obyvatelé divočiny s mystickými rituály." To jsou obrazy, které nás fas
Kde je pravda o indiánech a kovbojích?
21stoleti.cz
Kde je pravda o indiánech a kovbojích?
"Kovbojové na koních v záři zapadajícího slunce, drsní muži s vůlí dobývat a přežít. Na druhé straně indiáni, tajemní a zvláštní obyvatelé divočiny s mystickými rituály." To jsou obrazy, které nás fas