Domů     Bakteriofágy: Záchrana, kde selhávají antibiotika
Bakteriofágy: Záchrana, kde selhávají antibiotika
24.4.2023

Bakterie odolné vůči antibiotikům představují tikající bombu. Podle odhadů expertů může v roce 2050 umírat víc lidí na infekce než na rakovinu. Pomohou bakteriofágy neboli „požírači bakterií“ tuto hrozbu odvrátit?

Bakteriofágy jsou viry, které napadají výhradně bakterie. Pro lidi i zvířata jsou zcela neškodné, takže je lze použít k léčbě různých infekcí. Foto: Shutterstock
Bakteriofágy jsou viry, které napadají výhradně bakterie. Pro lidi i zvířata jsou zcela neškodné, takže je lze použít k léčbě různých infekcí. Foto: Shutterstock

Léčba infekcí pomocí bakteriofágů není žádnou novinkou, už v roce 1919 ji vyzkoušel francouzský mikrobiolog Felix d’Herelle k léčbě úplavice. Jenže o 10 let později zveřejnil Alexander Fleming svůj objev penicilinu.

Pozornost medicíny se od té doby zaměřila na antibiotika a zájem o bakteriofágy značně opadl. Nyní je však stále patrnější, že pro zkrocení multirezistentních bakterií budou potřeba oba prostředky.

Viry bakterií

Bakteriofágy (zkráceně též fágy) jsou viry specializující se na bakterie. Jedná se o nejpočetnější biologickou entitu na této planetě, je jich tedy mnohem více než bakterií. Vyskytují se všude kolem nás, ale také v našem těle, kde osidlují především střevo.

Není třeba se děsit, pro nás jsou fágy zcela neškodné, cílí výhradně na bakterie. Nejprve se v bakteriální buňce pomnoží a následně ji zničí, takže se rozpadne. A právě proto je lze použít k léčbě infekcí.

Zatím jen teoreticky, protože taková terapie u nás není schválená, probíhají však různé klinické studie v Evropě i v Americe.

Někteří pacienti se závažnými infekcemi, u kterých léčba antibiotiky selhala, podnikají cesty do Gruzie, která je vyhlášeným centrem pro léčbu bakteriofágy.

Laboratorní příprava bakteriofágů vyžaduje zkušenosti a spolu s jejich skladováním před podáním pacientovi je klíčová pro účinek terapie. Foto: Shutterstock
Laboratorní příprava bakteriofágů vyžaduje zkušenosti a spolu s jejich skladováním před podáním pacientovi je klíčová pro účinek terapie. Foto: Shutterstock

Fágové centrum v Gruzii

V gruzínském Tbilisi se specializují na léčbu infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi. Přijímají pacienty z celého světa, kteří podstoupili dlouhotrvající a neúspěšnou léčbu různými druhy antibiotik.

Fágová terapie tam má skoro stoletou tradici a za jejího zakladatele je považován Giorgi Eliava. Toho k ní přivedl článek mikrobiologa Felixe d’Herelleho, na který narazil ve 20. letech minulého století.

Felix d’Herelle tenkrát působil ve francouzském Pasteurově ústavu, kde však kolegové nebrali jeho výzkum bakteriofágů vážně.

Zato Eliava usoudil, že by bakteriofágy mohly být vysvětlením toho, proč některé bakteriální kultury ponechané v laboratoři na stole po nějaké době zmizí.

Rozhodl se tedy, že zkusí zopakovat některé d’Herelleho experimenty – a došel ke stejným výsledkům. Oba mikrobiologové se brzy spřátelili a pak ještě dlouhá léta spolupracovali.

Eliava nejprve pravidelně jezdil do Pasteurova ústavu a později pozval d’Herelleho do Gruzie, který tam nakonec pobyl 18 měsíců.

Měl k dispozici laboratoře institutu (nyní Eliavova ústavu pro bakteriofágy, mikrobiologii a virologii), který založil Giorgi Eliava v roce 1923. Pod tento ústav v současnosti spadá Eliavovo fágové terapeutické centrum (The Eliava Phage Therapy Center).

Dalším velkým centrem v Tbilisi nabízejícím pomoc také zahraničním pacientům je Phage Therapy Center.

Pomocí elektronového mikroskopu lze sledovat, jak se bakteriofágy hromadně přichycují k buněčné stěně napadené bakterie. Foto: Wikipedia
Pomocí elektronového mikroskopu lze sledovat, jak se bakteriofágy hromadně přichycují k buněčné stěně napadené bakterie. Foto: Wikipedia

Ve stínu antibiotik

Proč se tedy bakteriofágy k léčbě nepoužívají, když je to terapie ověřená desítkami let praxe? Především proto, že lékaři měli k dispozici účinné a snadno použitelné léky k boji s infekcemi.

Odborníci označují 40. až 70. léta minulého století jako tzv. zlatou éru antibiotik. Spousta úsilí a financí směřovala do jejich dalšího vývoje, takže v tom období vzniklo více než 40 nových druhů.

Byla masivně používána k léčbě a lékaři si tenkrát nedělali starosti s poklesem jejich účinnost. Pokud antibiotikum přestalo na patogeny zabírat, tak ho jednoduše nahradili novou účinnou látkou.

O léčbu bakteriofágy se v té době odborná veřejnost nezajímala, ačkoliv se především v zemích bývalého Sovětského svazu hojně používala.

Stále odolnější bakterie

Až v 90. letech si vědci začali všímat, že je bakteriální rezistence vůči antibiotikům problémem.

Situaci navíc komplikovalo to, že se rychlost vývoje antibiotik zpomalovala, v současnosti už se produkuje jen velmi málo nových antibiotických látek použitelných v léčbě.

Bakterie tedy pomalu začínají mít náskok a některé kmeny jsou odolné vůči široké škále antibiotik.

Existují speciální antibiotika podávaná pouze ve velmi závažných případech, když už jiná léčba selhala, ale i vůči nim už jsou některé bakteriální kmeny rezistentní. Lidé tedy umírají na infekce, které by byly ještě před 20 lety jednoduše léčitelné.

Medicínský výzkum se proto intenzivně zaměřuje na hledání řešení, kterým by mohly být právě bakteriofágy.

Bakteriofágy vyzkoušel k léčbě úplavice už v roce 1919 francouzský mikrobiolog Felix d’Herelle. Foto: Wikipedia
Bakteriofágy vyzkoušel k léčbě úplavice už v roce 1919 francouzský mikrobiolog Felix d’Herelle. Foto: Wikipedia

Chyběly kvalitní studie

Za posledních 100 let sice vznikly různé odborné články týkající se fágové terapie, u těch starších však plánování a samotné provádění studií nesplňovalo požadavky kladené na vědecké práce.

Autoři se často soustředili mnohem více na praxi (tedy léčbu pacientů), než na vědeckou část. Výsledky mnohdy nebyly dostatečně přesvědčivě, články navíc běžně vycházely v prakticky neznámých časopisech.

Důvěryhodně nepůsobily ani některé práce mikrobiologa Felixe d’Herelleho, který jako první přišel s nápadem použití fágů k terapii.

Nepochybně zachránil mnoho lidských životů, ale protože před 100 lety nebylo o biologické podstatě fágů v podstatě nic známo, tak jeho studie nedokázaly přesvědčit odbornou veřejnost. Situace se moc nezlepšila ani později.

V 70. a 80. letech bylo publikováno mnoho dalších studií zabývajících se fágy. Často ale byly sepsány pouze v gruzínštině, polštině nebo ruštině, a tak z velké části upadly v zapomnění.

Přitom v nich byla popsána úspěšná léčba fágy u břišního tyfu, úplavice, zánětu pobřišnice, sepsí, zápalů plic, infekcí močových cest, meningitid a dalších závažných onemocnění.

Podrobně prozkoumaný je především bakteriofág T4, který se specializuje na bakterii Escherichia coli. Foto: Wikipedia
Podrobně prozkoumaný je především bakteriofág T4, který se specializuje na bakterii Escherichia coli. Foto: Wikipedia

Bakterie, které děsí i lékaře

Je jich samozřejmě vícero, ale největší vrásky lékařům způsobují běžně se vyskytující bakterie označované zkratkou „ESKAPE“. Zkrátka vychází z počátečních písmen názvů bakterií a má naznačit, že dokážou uniknout (z anglického „escape“) antibiotikům. Právě na tyto druhy se soustředí výzkum použití bakteriofágů k léčbě.

Enterococcus faecium: Způsobuje endokarditidu a další onemocnění především u lidí s oslabenou imunitou. Často je odolný vůči léčbě penicilinem, β-laktamovým antibiotikům a vankomycinu.

Staphylococcus aureus: Problémem jsou meticilin-rezistentní kmeny (MRSA), které bývají kromě meticilinu rezistentní i k mnoha dalším antibiotikům. Lékaři tím přicházejí o prostředky k léčbě těžkých pneumonií, zánětů kůže a sepsí.

Klebsiella pneumoniae: Některé kmeny tohoto původce pneumonií a infekcí močových cest jsou rezistentní vůči karbapenemům. To jsou tzv. záložní antibiotika, která se používají pouze u život ohrožujících infekcí, kdy jiná léčba selhala.

Acinetobacter baumannii: Způsobuje různé infekce u oslabených lidí, kteří se často nakazí přímo v nemocnici. Některé kmeny jsou rezistentní vůči všem druhům antibiotik.

Pseudomonas aeruginosa: Tato bakterie se také běžně vyskytuje v nemocnicích. Často komplikuje hojení popálenin a vede i k dalším infekcím. Bývá rezistentní vůči β-laktamovým antibiotikům.

Enterobacter: Vyvolává především infekce dýchacího a močového traktu. Bakteriální kmeny bývají odolné vůči různým antibiotikům, zatím proti nim ale zabírají karbapenemy.

Celý článek si můžete přečíst v časopise 21. STOLETÍ 2/2023

Foto: Shutterstock, Wikipedia
Související články
Věda a technika
Neštovice: Postrach, který věda zahnala
Amerika je pro kolonizaci zemí zaslíbenou. Stačí přesvědčit původní obyvatelstvo, aby vycouvalo. Přesvědčovacích prostředků mají Evropané celou řadu. Pušky, děla, a také neštovice. Neštovice jsou nemocí, která významným způsobem mění dějiny Kolem roku 400 př.nl zasáhne Athény epidemie, s největší pravděpodobností neštovic. Vyhubí čtvrtinu populace a mezi obětmi je i nejvýznamnější z vůdců – Periklés (500–429 […]
Věda a technika
Co jste netušili o výtazích?
Kabinka visí na kovovém laně, připevněném na kladce. Můžete si nastoupit! A kdy pojedeme nahoru? Až někdo ručně navine lano na dřevěný buben! Tak nějak funguje první známý výtah na světě… Autorem pradědečka výtahů je řecký matematik Archimédes (asi 287-212 př. n. l.) a sestaví ho okolo roku 236 před Kristem. Podobné používají i Římané, […]
Věda a technika
Víme, jak vznikl náš Měsíc?
Nové planety se rodí různými způsoby. Jedním z nich, kterým vznikla i naše sluneční soustava, je takzvaná akrece neboli „narůstání“. V tomto případě se oblak plynu s drobnou příměsí prachu díky vnějšímu impulzu, kterým může být například výbuch nedaleké hvězdy, začne hroutit do podoby disku. Jedná se v podstatě o gravitační proces. V centru disku […]
Věda a technika
Rekordmani mezi rostlinami: Fascinující nej rostlinné říše
Znáte je? Nejmenší a největší rostliny světa, rostliny s nejdelšími listy, největšími květy či nejdelším jehličím, nebo třeba nejstarší rostlinu, jejíž věk je téměř pět tisíc let?  Představujeme vám rekordmany z říše rostlin, seznamte se. Obrovsky rozmanitý svět rostlin nás obklopuje v každém koutu světa. Rostliny nám i zvířatům poskytují potravu a kyslík, bez kterého […]
reklama
lifestyle
Známé pověry z ložnice: Klesá s věkem libido?
Na slavného amerického boxera Muhammada Aliho (1942–2016) nesmí ženská ruka něžně sáhnout dlouhých 6 týdnů před důležitým zápasem. Nechce ztrácet nejen energii, ale také koncentraci.   Lhůta je to asi rekordní, ale podobné sebezapření musí předvádět například i tým amerického fotbalu Pittsburgh Steelers před Super Bowlem, kdy má nařízenu sexuální abstinenci. Trenéři se tak snaží […]
Praha stověžatá? Spíš kavárenská! Tři vyhlášené podniky, kde si známé osobnosti podávají dveře!
Vzduch je těžký a nasáklý kouřem z fajfek. Do kavárny vchází obrýlený fousáč, v němž všichni poznají Aloise Jiráska. Stůl u okna dnes pro změnu patří architektu Josefu Gočárovi. Zdánlivý klid naruší hluk ze zadní místnosti – nejde o nic vážného, to jen Jaroslav Hašek tropí vylomeniny. Vítejte v Unionce! Svatyně intelektuálů Co: Kavárna Union Zajímavost: Hašek zůstane […]
5 mýtů o sexu: Škodí porno vztahům?
Že jsou mnohé ženy zlatokopky a v posteli svých bohatých partnerů předvádějí úctyhodné teatrální dvouaktovky, jen aby si nenašel jinou? Nepodceňujte podvědomí a sílu peněz. Jak ukazuje jeden z výzkumů, krása a inteligence mnohdy na tučné konto nestačí. Na vině není proradnost, ale prastaré archetypy. Jen z nejlepších lovců s oštěpem jsou dnes top manažeři… […]
Guru designu Philippe Starck se inspiruje fresnelovou čočkou
Nepozorný zákazník by si mohl myslet, že se jedná o alkohol, jenže Perrier je přesný opak. Na druhou stranu jeden ze zakladatelů tekutinu přirovnává k šampaňskému. K 160. výročí si chutná voda nadělí dárek: Novou exkluzivní limitovanou edici své ikonické zelené lahve. Jejím autorem je legenda francouzského designu Philippe Starck!     Evropou zrovna kráčí […]
reklama
záhady a tajemství
Po stopách Stonehenge: Začne to jednoduchým valem…
Vítejte v anglickém Amesbury. Protéká tudy slavná řeka Avona a ke Stonehenge to máme jen 3 kilometry. Právě tady je roku 2003 objeven hrob významného muže, který umírá kolem roku 2300 př. n. l. Hned dostává přezdívku Král Stonehenge. Vyloďovaly se právě v Amesbury některé z monolitů na stavbu kamenného unikátu? Ne. Řeka Avona je […]
Starověké Mohendžodaro: Nejluxusnější město světa
Davy skandují, peří létá. Kohoutí zápasy mají rituální charakter. Právě odtud, ze starověké Kukkutarmy, v překladu Kohoutího města, se rozšíří domestifikovaná drůbež do světa. Ale pozor: Zde je posvátná a nejí se!   Ve 2. tisíciletí před Kristem tu může žít až 100 000 obyvatel, což z „Kohoutova“ dělá metropoli světového významu. A živo tu […]
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
V naší republice se nachází celá řada poutních míst, která měla být svědkem mnoha zázračných vyléčení. Jedno z nich najdeme rovněž v blízkosti Prahy, přibližně jeden kilometr od obce Strančice. Vnuknutí svaté Anny Roku 1820 měl prý jakýsi velice zbožný rolník, jenž byl postižen slepotou, vnuknutí od svaté Anny, aby šel do lesa Jedlovce, kde […]
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Inkontinence je stále tabu
panidomu.cz
Inkontinence je stále tabu
Problém, který zná asi většina z nás. Musíme si „nutně odskočit“, ale není kam. A pro někoho pak už může být pozdě. Samovolným únikem moči čili inkontinencí trpí až půl milionů Čechů. Za lékařem se ale stydí jít, přitom se dá hendikep dobře ovlivnit cvičením i léky. Podle statistik až 65 procent postižených nikdy se
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
enigmaplus.cz
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
Na přelomu 19. a 20. století má v oblasti bažiny Manchac v americkém státě Louisiana žít tajemná žena jménem Julie Brown. Je to prý čarodějnice, která umírá za záhadných okolností v roce 1915. Od té d
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
skutecnepribehy.cz
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
Mladší sestra byla krásná a zábavná, na rozdíl ode mě. Měla desítky nápadníků, zatímco o mě nikdo nestál a zdálo se, že se nevdám. Vše nasvědčovalo tomu, že zůstanu na ocet. Pomalu jsem se smiřovala s nepopulárním údělem staré panny, která bydlí s rodiči ve velkém bytě, s otcem hraje po večerech karty a s matkou kouká na seriály. Byla jsem nenápadná šedivá
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
iluxus.cz
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
Rodinná manufaktura Mühle Glashütte v roce 2024 slaví třicáté výročí výroby náramkových hodinek speciální edicí S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994. Tento model, symbol robustnosti a spolehlivosti, mimoc
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
historyplus.cz
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
Vzduchem létají mince. Lidé se po nich nadšeně vrhají. „Podívej, mám už plnou hrst,“ chlubí se jeden druhému. Jde o to na chvíli odvést pozornost davu, aby neušlapal přemyslovského knížete Břetislava I., mířícího k posvátnému kameni.   „Pojal Břetislava, synovce, a vedl jej na stolec knížecí,“ píše kronikář Kosmas (asi 1045‒1125) o nastolení Břetislava I. (1002/1005‒1055)
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
tisicereceptu.cz
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
Správně dochucená marináda dokáže obyčejné jídlo vyšvihnout do nebeských výšin. Přesvědčte se sami. Suroviny 8–10 kuřecích paliček sůl, pepř 1 lžíce hořčice 1 lžíce kečupu 1 lžička pálivé ml
Babské rady na bolest v krku
nejsemsama.cz
Babské rady na bolest v krku
Bolesti v krku jsou jedním z příznaků nachlazení, začínající chřipky či bakteriální nebo virové infekce. Pokud jsou teprve v počátku, můžete se těchto potíží zbavit i přírodní cestou. Bolest v krku je velmi nepříjemná. Hrdlo může být zarudlé, oteklé, může v něm být pocit škrábání a pálení doprovázeného chrapotem či potížemi při polykání. Jak si ulevit od bolestí a ztlumit zánět v hrdle?
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
nasehvezdy.cz
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
Už nějaký čas se proslýchá, že manželství herce Tomáše Jeřábka (49) z Jedné rodiny a herečky Halky Třešňákové (52) je v troskách. Teď se k nám však donesly zvěsti, že už by měli mít dokonce po rozvo
Zradil prokletý diamant Habsburky?
epochalnisvet.cz
Zradil prokletý diamant Habsburky?
O luxusní šperky z aukční síně Christie´s je jako každoročně obrovský zájem. Tentokrát však doslova enormní. V katalogu se totiž vyjímá skutečný skvost – pod položkou číslo 710 je v něm zapsán „bezejmenný žlutý diamant o váze 81,56 karátu, zasazený mezi 15 malými brilianty“. Jeho vyvolávací cena činí 350 000 švýcarských franků.   Původ tohoto slavného diamantu
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
epochanacestach.cz
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
Hned po korunovačních klenotech je relikviář svatého Maura považován za nejcennější movitou památku v České republice. A to se přitom zdálo, že tenhle románský skvost už je pro další generace nenávratně ztracen. Všechno začalo na počátku 13. století ve Francii. Biskup Gérard de Rumigny, působící v severofrancouzském městě Cambrai, byl neúnavný v hledání svatých relikvií. Nashromáždil jich hned
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
21stoleti.cz
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
Ve své době patřily k technologické špičce, máloco ale stárne rychleji než technologie. Sonda Voyager 1, která dala nahlédnout za oponu Jupiteru a Saturnu, dojala svět „Bleděmodrou tečkou“ a stala se