Domů     Arnošt z Pardubic: Bez jeho pomoci by Karel IV. říšskou korunu nezískal!
Arnošt z Pardubic: Bez jeho pomoci by Karel IV. říšskou korunu nezískal!
12.11.2019

26. listopadu 1346 přijímá Karel IV. v německém Bonnu římskou královskou korunu.

Ve slavnostní chvíli si dobře uvědomuje, že nebýt věrného Arnošta z Pardubic, který mu obratnou diplomacií vyjednal přízeň papeže Klementa VI., možná by si o ní mohl nechat jenom zdát…

S Arnoštem z Pardubic (1297 – 1364) se v Čechách poprvé setkáváme v listině z 12. února 1339, ve které mu papež Benedikt XII. (asi 1285 – 1342) potvrzuje církevní prebendy (výhody – pozn. red.).

První diplomatickou zkušenost ale získává už dříve.

I když jeho jméno v této souvislosti přímo nezazní, všechny okolnosti nasvědčují tomu, že je to právě on, kdo 24. října 1338 přijíždí v pověření českého krále Jana Lucemburského (1296 – 1346) k papeži jako posel, „který současně vykládal či objasňoval obsah přinesených listin,“ jak píše současná česká historička Zdeňka Hledíková.

Jan ho zřejmě využívá jako prostředníka, který vysvětluje jeho názory a urovnává nedorozumění.

Královo poděkování za dobrou službu má podobu přímluvy, aby mu papež vydal už zmiňovanou listinu z roku 1339. Díky ní pán z Pardubic může stát po boku svého krále jako rádce.

Arnoštovu obratnost v jednání a taktické schopnosti ale nejvíce zúročí jeho syn, římskoněmecký císař Karel IV. (1316 – 1378). Bez jeho vynikající znalosti myšlení a zvyklostí lidí v papežově okruhu se neobejde.

Arnošt z Pardubic se stává už pravou rukou českého krále Jana Lucemburského, ale nejvíc ze svých zkušeností vatěží během vlády jeho syna Karla IV.
Arnošt z Pardubic se stává už pravou rukou českého krále Jana Lucemburského, ale nejvíc ze svých zkušeností vatěží během vlády jeho syna Karla IV.

Nikdo nechce novoty

Od roku 1340 působí Arnošt jako děkan pražské svatovítské kapituly a za další tři roky střídá na biskupském stolci právě zemřelého Jana IV. z Dražic (kolem 1260 – 1343).

Volba se ovšem komplikuje, ostatní kanovníci z kapituly z něho nejsou příliš nadšení.

Každý sleduje svůj vlastní zájem a rychlý vzestup mladého preláta (vyšší církevní úředník – pozn. red.) jim není zrovna po chuti. Nikdo z nich netouží po novotách a vzdělanec se do nich chce pustit.

V jeho prospěch proto zasahuje papež Klement VI. (1291 – 1352).

Nový biskup se potom podle současného historika Františka Šebka „s energií sobě vlastní začal věnovat správě diecéze i veřejnému dění.

Jeho první nařízení se týkala dodržování rezidence a celibátu duchovních a směřovala proti tehdejšímu nešvaru, potulným kněžím.“ Mít dobré vztahy s Avignonem, kde teď sídlí hlava církve, se vyplatí.

Mohučský arcibiskup Jindřich z Virneburku skončí v klatbě a musí opustit svůj stolec. Nemůže si tedy dovolit plést se do českých církevních záležitostí. Příznivé situace Arnošt využívá.

Nasazuje svůj diplomatický um a papež uznává pádné důvody pro oddělení české diecéze od německé, „protože české země jsou od Mohuče velmi vzdálené a zdejší obyvatelstvo používá jiný jazyk.“

Klement 30. dubna 1344 podepisuje listinu, podle které už pražská a olomoucká diecéze nepatří pod mohučskou správu. Další listinou z 5. května 1344 potvrzuje, že pražský arcibiskup může korunovat českého krále.

Papež Klement VI. (na obr.) považuje Arnošta za svého koně. Podporuje jeho volbu a Arnošt se díky němu stává prvním pražským arcibiskupem.
Papež Klement VI. (na obr.) považuje Arnošta za svého koně. Podporuje jeho volbu a Arnošt se díky němu stává prvním pražským arcibiskupem.

Stihne všechno

Odznak své nové arcibiskupské hodnosti – pallium (pás z beránčí vlny se symboly kříže přes ramena se dvěma zavěšenými pruhy na hrudi a zádech) dostává Arnošt od papeže v Praze 21. listopadu 1344. Ještě týž den stihne položit základní kámen chrámu sv.

Víta v Praze. Přestože období největší Arnoštovy moci je spojeno s až s vládou císaře Karla IV., stýkají se mnohem déle. Kdy se poprvé uviděli, není jasné, ale nejpozději to mohlo být na podzim roku 1333, kdy se mladý markrabě Karel zabydluje v Čechách.

Oba muži pochopí, že si mohou být vzájemně prospěšní. Jejich ambice se výborně doplňují. „Karel do hry vkládal politický rozhled a zkušenost, směřující k pozvednutí lucemburské dynastie a Českého království.

Arnošt disponoval rozsáhlými znalostmi teologickými a právními, stejně jako vysokými morálními vlastnostmi,“ poznamenává současná historička Lenka Bobková. Navíc pána z Pardubic láká kouzlo velké politiky.

Karel IV. a Arnošt z Pardubic tvoří dokonalý tandem. Zde Karel IV. jako zakladatel univerzity a Arnošt z Pardubic čte zakládací listinu. Nechybí zástupci všech čtyř fakult.
Karel IV. a Arnošt z Pardubic tvoří dokonalý tandem. Zde Karel IV. jako zakladatel univerzity a Arnošt z Pardubic čte zakládací listinu. Nechybí zástupci všech čtyř fakult.

Choulostivá mise

V bitvě u Kresčaku v roce 1346 umírá Jan Lucemburský. Arnošt okamžitě rozvine své sítě, aby Lucemburkův syn Karel získal titul římského krále, aniž by k tomu potřeboval papežský souhlas.

11. července 1346 je sice zvolen pěti kurfiřty, ale posvěcení církve mu zatím chybí. Termín své korunovační cesty proto oddaluje. Poselstvo, jež prosí papeže o Karlovo potvrzení Karla králem, nevede nikdo jiný než Arnošt.

Ví si rady i v téhle choulostivé záležitosti. V obratné řeči přednesené před Klementem se vyhýbá přímé narážce, že římskoněmecký císařský trůn podléhá církevní moci. Šikovně si vypůjčí citaci z Knihy králů Písma svatého:

„K tobě obrací oči Izrael, abys rozhodl, kdo by měl sedět na trůně.“ Obrátí ji v Karlův prospěch – není tam prý řečeno „na Tvém trůně“ a nejde tedy o papežův trůn a on sám nemusí stvrzovat císařskou volbu.

Papež ale druhý den zdůrazňuje, že biblický text zní „Kdo by měl sedět na trůně tvém.“ Protože apoštolská stolice přenesla císařství do Německa, má prý právo rozhodovat o obsazení trůnu.

Slovní bitka dvou vzdělanců končí naštěstí smírem, Klement dává svůj souhlas Karlovi a schválí i založení univerzity v Praze.

Po smrti papeže Inocence VI. (na obr.) se o Arnoštovi z Pardubic mluvilo jako o žhavém kandidátovi na svatý stolec.
Po smrti papeže Inocence VI. (na obr.) se o Arnoštovi z Pardubic mluvilo jako o žhavém kandidátovi na svatý stolec.

Málem hlavou církve

Autorita a výmluvnost je arcibiskupovou hlavní zbraní. Hostem na papežském dvoře není ani poprvé, ani naposledy. Za svého přítele Karla často urovnává otázky, do jejichž řešení se císaři samotnému zrovna nechce.

„Získal si takový respekt, že prý někteří kardinálové uvažovali po smrti papeže Inocence VI. (roku 1362) o Arnoštovi jako o možném papežově nástupci,“ poznamenává František Šebek.

2. září 1347 arcibiskup korunuje Karla českým králem a politické mise se stávají jeho denním chlebem. Když se v roce 1355 císař chystá do Říma na svoji císařskou korunovační jízdu, Arnošt se jí ale neúčastní. Jeho úkol je mnohem důležitější.

Svolá velké vojsko a i s královnou se vydává za Karlem. Ve funkci místodržícího dohlíží na okolí italské Sieny, které je pod vlivem Florencie.

Musí zajistit, aby se král mohl bezpečně vrátit do vlasti územím, kde se právě bojuje a mezi sebou si to vyřizují hordy banditů.

Florentský kronikář Matteo Villani († 1363) ho chválí jako „preláta veliké vážnosti, zkušeného ve světských záležitostech a smělého vojevůdce.“

Foto: wikipedia.org
Související články
Historie
Vytvořil kronikář Václav Hájek z Libočan spisek plný výmyslů?
Může se přeskočit vzteky. Oheň, který tancoval po malostranských střechách, sežehl na troud i jeho čerstvě vytištěné dílo. Pracoval na něm přitom tak dlouho. Kronika česká si bohužel najde svoje čtenáře až za další dva roky. Vrcholem kariéry Václava Hájka z Libočan (†1553) se v roce 1527 stává funkce děkana na Karlštejně a o šest později správcovství […]
Historie
Na dvoře českých králů nechyběla zábava. Smysl pro humor měl Václav II. i Jiří z Poděbrad
Historie není suchopárná. K životnímu stylu českých králů patří i rozptýlení. Nejenom důležitými politickými rozhodnutími živ je státník.   Velký smysl pro humor má i Přemyslovec Václav II. (1271‒1305). Jasně to dokazuje, když vydává žertovné privilegium písaři královské kuchyně Janu Vestfálskému. Uděluje mu: „Notářství o miskách a škopcích dřevěných spojené s desátkem z vyjedených mís a […]
Historie
Knoflík: Ozdoba i úkryt pro kontraband
Našim dávným předkům slouží dlouho hlavně jako ozdoba. Jednu dobu jsou knoflíky tak v módě, že jejich užívání musí zkrotit zákon. Během staletí se zalíbí pašerákům, politikům, sběratelům i budoucím nevěstám. A víte, kde byste měli hledat „hlavní město knoflíků“? Zapnout do dírky nebo provléct poutkem a je hotovo, o nic jiného přece nejde. Knoflíky […]
Historie
Theagenes získal rekord v počtu vítězství mezi starořeckými atlety
Klučinovi jménem Theagenes z Thasu, ostrova v Egejském moři, se líbí socha stojící na agoře v jeho rodišti. „Chci ji mít doma,“ rozhodne se a odnese si ji. Okamžitě ale vypukne pátrání, kam artefakt zmizel. Záhy se zjistí, že ho má Theagenes. Městská rada diskutuje, co s mladičkým zlodějem udělat. Většina radních by ho poslala na […]
reklama
věda a technika
Černý kašel: Probuzený zabiják!
Kašel může být suchý, vlhký, dráždivý, akutní či chronický, to všechno se dá ve většině případů zvládnout. Dokud tedy nepřidáme přívlastek černý, protože pak už jde do tuhého… Začne to jako běžné nachlazení, k horečce či zimnici se však brzy přidají prudké záchvaty kašle. Opakují se znovu a znovu a hned tak se jich nezbavíte. […]
Nevyzpytatelný hluk: Trhá ušní bubínky, poškozuje orgány a umí i zabít!
Láva prýští do neuvěřitelné výšky, rozzuřená sopka vychrlí do ovzduší tuny prachu a na několik let ochladí planetu. Její dunění slyší desítky tisíc lidí a pro třicet z nich jde o poslední zvuky jejich životů. Řev je totiž daleko za únosnou mezí. Snad v každé učebnici přírodopisu stojí, že člověk vnímá zvuk v intervalu od 16 do 20 000 […]
Kyselina chlorovodíková: Potřebná i nebezpečná
Mnozí z nás zřejmě vůbec nepřemýšlejí o tom, jak prudce jedovatá látka vzniká uprostřed jejich útrob, v žaludku. Žlázy, které se nacházejí v jeho stěně, denně vyprodukují 1,5 – 2 litry žaludeční šťávy, jež ve velkém množství obsahuje skutečně prudce jedovatou kyselinu chlorovodíkovou a rovněž i látky, které dokážou strávit bílkoviny a tuky. Silná žíravina […]
Jak nejlépe zabezpečit dům? Bezpečnostní fólie, kování, zámky i kliky!
Věděli jste, že k 80 % vloupání dojde přes okna nebo balkonové dveře? Patří totiž k nejslabším článkům zabezpečení domu či bytu. Okno bez bezpečnostních prvků otevře zloděj během 10 sekund, a to tak neslyšně, že vás neprobudí, ani když spíte ve vedlejší místnosti. Jak zlodějům znesnadnit práci a cítit se doma opravdu v bezpečí? Okna patří k nejzranitelnějším […]
svět zločinu
Nezaplacená přiznání Sophie Lorenové?
„Případ, který trval 40 let, skončil,“ poznamená v říjnu roku 2013 Giovanni Desideri, advokát italské herečky Sophie Lorenové. Nejvyšší odvolací soud potvrdil osvobozující rozsudek v její prospěch a jednou provždy z ní smyl cejch neplatičky daní. Daňové přiznání je pro většinu lidí obrovským postrachem. Rok co rok v březnu kvůli němu dlouhé noci nespí. Jak […]
Zpěvák Chris Brown: Skutečně ho terapie napravila?
Energický a úspěšný R&B zpěvák Chris Brown se do paměti těch, jimž jeho hudební styl nic moc neříká, vryje něčím zcela jiným. Čelí obvinění ze zmlácení své tehdejší partnerky, barbadoské zpěvačky Rihanny. Její fotografie plné modřin obletí svět. Málokdo ale tuší, že historie násilí, psaná samotným Chrisem Brownem (*1989), je mnohem delší. A možná že […]
John Lennon: Autogram těsně před smrtí
Od chvíle, kdy se v roce 1970 rozpadla legendární skupina Beatles, fanoušci po celé zeměkouli doufají, že se čtyři liverpoolští muzikanti dají znovu dohromady. Ta naděje vydrží deset let. Do chvíle, kdy už zůstanou jen tři. Kdo je na světě nejslavnější? Není snad na světě člověk, který by netušil, kdo je John Lennon. Sám kytarista, […]
Gianni Versace: Módní génius zastřelen na prahu své vily.
Pokud by člověk neznalý prostředí módního průmyslu měl jmenovat nějakého slavného návrháře, nejspíš by jako jedno z prvních jmen zaznělo právě toto: Gianni Versace, italský génius tohoto oboru, po jehož modelech toužily hollywoodské hvězdy, členové královských rodin i největší osobnosti hudebních pódií. Proč musel zemřít, to se vlastně nikdy uspokojivě nevysvětlilo. Zabiják stále nemá dost […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
epochanacestach.cz
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
Který výhled na česko-polské pohraničí, označované jako Euroregion Silesia, je ten nejkrásnější? Na tuto otázku nemusíme odpovídat teoreticky, ale můžeme v praxi vyzkoušet turistickou stezku Silesianka. Nachází se nedaleko od hradu Štramberk v okrese Nový Jičín. Provede nás k celkem 34 vyhlídkovým objektům na obou stranách hranice – 23 na české straně, 11 na polské. Na trase jsou
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
nasehvezdy.cz
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
Princezna z Walesu Kate Middleton  (42) podle spekulací čas od času podstupuje tajnou léčbu ve Spojených státech, konkrétně má létat do Houstonu. Alespoň takové informace kolují na sociálních sítíc
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
enigmaplus.cz
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
Starý kolomazník kráčí za soumraku mokřadem. V alkoholovém opojení ho napadne zvolat: „Hej, vy propadlí muzikanti, kdy vy mi zahrajete?“ V tu chvíli se z hlubin země ozve hudba. Vystrašený muž pus
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
nejsemsama.cz
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
Věřila jsem, že to bude ideální prostředí pro psaní. Takové strašidelné doupě se jen tak nevidí! Jenže v noci se ta barabizna probudila k životu a já byla strachy bez sebe. Opřela jsem se vší silou do dveří a vzala za kliku. Při prvním kroku jsem klopýtla přes práh a při pádu do temného prostoru se mi na tvář přilepila
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
iluxus.cz
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
Letošní limitovaná edice Damast je fascinujícím spojením nože Victorinox Farmer X, oblíbených střenek Alox v syté tmavě hnědé barvě a elegantní čepele Damasteel®. Jmenuje se Farmer X Alox Damast a je
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
epochalnisvet.cz
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v Argentině, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti nejen argentinských ufologů. Podobnost s legendárním případem v Novém Mexiku z roku 1947 je skutečně až zarážející…   Je právě 17. srpna 1995 a Antonio Galvagno si za jasného dne se svou ženou dopřává oběd, když asi v
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
tisicereceptu.cz
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
Kuřecí křidélka jsou jednoduchá a chutná, to ví i tato krásná americká herečka. Vyzkoušejte třeba lehce pikantní marinádu s medem. Její chuť si zamilujete i vy. Potřebujete 0,5 kg kuřecích kříde
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
historyplus.cz
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
Mají velkou početní převahu. Hned třikrát Mongolové v průběhu let obsadí vietskou metropoli, jenže ani tento úspěch jim vytoužené vítězství nepřinese. Vietové invazím mocného souseda odolají. Hordy nepřátel vždycky přechytračí a zaženou je zpátky za hranice své země! Monarchie Dai Viet (na severu dnešního Vietnamu) ve 13. století vzkvétá. Země, ve které od roku 1225
Světem obchází epidemie vzteku
21stoleti.cz
Světem obchází epidemie vzteku
Někteří sociologové a psychologově tvrdí, že žijeme v éře postfaktické, tedy v době, kdy jsou fakta a racionalita upozaděny a prim hrají emoce. Že na tom něco je, ukazuje letmý pohled na sociální sítě
Správná péče o vlasy se vyplatí
panidomu.cz
Správná péče o vlasy se vyplatí
Je dobré se k vlasům chovat tak, aby vám zanedbání později nevrátily. Pomůže tomu vhodný šampon a dobrá strava. Sice už je po zimě, ale naše vlasy kvůli mrazu a větru možná ztratily potřebnou hydrataci, lámou se a třepí. Jejich dlouhodobou kondici ovlivňuje i kouření, nedostatečný pitný režim a strava. Dejte vlasům hydrataci Začít můžete
Stromy dávaly rodičům sílu
skutecnepribehy.cz
Stromy dávaly rodičům sílu
Rodiče ten kousek lesíku milovali. Ze stromů získávali sílu bojovat se svými zdravotními neduhy. Po jejich smrti les posmutněl. Maminka s tatínkem ten malý kousek přírody milovali a rádi vysedávali na svém oblíbeném místě pod modřínem. Vídala jsem je tam takto den co den. Drželi se vzájemně za ruce, měli zavřené oči a jen tak tiše seděli a odpočívali.