Domů     Alzheimer trápí 7 milionů Evropanů. Jste v ohrožení?
Alzheimer trápí 7 milionů Evropanů. Jste v ohrožení?
18.2.2024

Choroba, kterou poprvé popsal Alois Alzheimer v roce 1906, byla dříve považována za vzácnou, dnes jde o nejčastější příčinu demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

Takže zpozorněte, pokud si nemůžete vzpomenout, jak se sází růže či peče váš oblíbený koláč, případně když jste našli ovladač od televize v troubě nebo mobil v lednici. Mohlo by jít o signály Alzheimera!

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, které se projevuje ztrátou nervových buněk v některých jeho částech, což vede k demenci.

Tedy ke ztrátě kognitivních funkcí, jež nám umožňují vnímat svět kolem nás, reagovat, jednat a zvládat různé úkoly. Kromě paměti mezi ně patří rovněž schopnost koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a pochopení informací. Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence u osob starších 65 let.

Přednáška o nemoci nezaujala

Když německý psychiatr a neuropatolog Alois Alzheimer (1864–1915) poprvé přednášel o svých zjištěních týkajících se mozkové patologie a symptomů presenilní demence na setkání psychiatrů jihozápadního Německa dne 3. listopadu 1906, s velkým ohlasem se nesetkal.

Účastníci sjezdu se totiž těšili především na následující přednášku s titulem „nutkavá masturbace“, takže Alzheimera poslali pryč bez jakýchkoliv otázek a komentářů týkajících se stařecké demence.

O rok později proto Alzheimer publikoval krátký článek o chorobě, která se Alzheimerovou stala až v roce 1910.

V roce 2050 může podle odhadů lékařů žít v ČR až 300 000 lidí s různými demencemi, přes 60 % z nich bude trpět právě Alzheimerem.
V roce 2050 může podle odhadů lékařů žít v ČR až 300 000 lidí s různými demencemi, přes 60 % z nich bude trpět právě Alzheimerem.

Před šedesátkou, nebo až po šedesátce?

Příčiny vzniku nemoci jsou komplikované a poměrně proměnlivé. Rozlišují se dvě formy choroby. Tzv. familiární Alzheimerova choroba se projevuje už v raném věku, tedy před 60. rokem života, a na jejím vypuknutí se významně podílejí genetické příčiny.

Mnohem častější, tvořící 85–90 % všech případů, je ovšem tzv. sporadická Alzheimerova choroba, kdy se příznaky choroby objevují poprvé až mezi 60. a 70. rokem života.

Ta je obvykle způsobena vrozenými mutacemi některých důležitých genů, v jejichž důsledku vznikají v mozku proteinové amyloidní plaky, které poškozují nervové buňky a spoje.

3 stadia Alzheimera

To se projeví demencí, která u každého postiženého postupuje jinou rychlostí. V raném stadiu dochází k poruchám paměti, časové dezorientaci, rozvoji úzkostí či depresí.

Ve středním stadiu se prohlubují poruchy osobnosti, postižený přestává být schopen vykonávat běžné aktivity, má problémy s komunikací a je zmatený.

V posledním stadiu se rozvinou poruchy přijmu potravy a vyměšování, nemocný nerozpoznává ani své blízké a je plně odkázaný na péči jiných, dojde u něj k rozkladu osobnosti.

Snadno zaměnitelné příznaky

Problémem je, že první stadium nemoci je velmi mírné. Většina lidí navíc bere zapomínání jako běžnou součást stárnutí a nevěnuje tak jeho rozvoji u svých blízkých či u sebe takovou pozornost, jakou by si zasloužilo.

Snadno také dojde k záměně prvního stadia Alzheimera s mírnou kognitivní poruchou, která postihuje zhruba pětinu lidí starších 65 let.

Takový člověk má o něco větší potíže s pamětí, než odpovídá jeho věku, ty mu ale nijak zásadně nebrání v každodenních aktivitách.

Počet postižených roste

Na celém světě se s touto nemocí potýká zhruba 40 milionů lidí, Alzheimer postihuje téměř třetinu osob starších 80 let. U nás se s chorobou léčí asi 84 000 lidí, jejich počet ale rychle roste. Jen za posledních deset let se více než zdvojnásobil.

Důvodem je stárnutí populace v kombinaci s lepší diagnostikou a reálným přibýváním počtu případů kvůli civilizačním vlivům.

Choroba více postihuje ženy než muže, tvoří dvě třetiny postižených, což pravděpodobně souvisí i s tím, že vyššího věku se častěji dožívají právě ženy.

Tato nemoc je strašákem pro všechny lidi, kteří již dosáhli zralého věku.
Tato nemoc je strašákem pro všechny lidi, kteří již dosáhli zralého věku.

Jde o civilizační chorobu…

Alzheimer postihuje hlavně lidi s vyšším vzděláním. Zatímco ve vyspělých zemích je nemoc na vzestupu a hrozí, že se z ní stane epidemie, v rozvojových zemích jí trpí podstatně méně lidí.

Z toho odborníci usuzují, že se na propuknutí choroby podílí vedle genů také stres, přepracování a nedostatečná regenerace mozku. Je tak jednou z civilizačních chorob.

Vědcům se však podařilo identifikovat gen, který zvyšuje pravděpodobnost, zda u člověka propukne v pozdním věku Alzheimer. Jedná se o gen kódující apolipoprotein E4 neboli ApoE4 na 19. chromozomu.

…nebo jí trpěli už pravěcí lidé?

Pokud od jednoho z rodičů zdědíte jednoduchou variantu tohoto genu, riziko propuknutí Alzheimera se u vás zvýší 3x. Jestliže gen zdědíte od obou rodičů, pravděpodobnost onemocnění se u vás zvýší asi 10x.

Americký antropolog Benjamin Trumble se rozhodl zjistit, zda je Alzheimer skutečně civilizačním onemocněním, nebo jde o nemoc, kterou lidé trpěli už v pravěku. Za tímto účelem zkoumal civilizací nedotčený kmen Tsimanů v bolivijské džungli.

Kmen z džungle bez demence

Tsimané mají vysokou kojeneckou úmrtnost, nicméně pokud členové kmene dosáhnou dospělosti, jejich průměrná délka života je srovnatelná s tou naší. Na rozdíl od moderních lidí však mají mnohem zdravější cévy, což je chrání před infarktem.

V populaci se tak nacházejí i lidé starší 90 let, z nichž jen velmi málo jich vykazuje jakékoliv příznaky demence. Trumble se právě u nich zaměřil na zkoumání přítomnosti genu ApoE4.

Překvapivé závěry studie

Došel k překvapivým závěrům. Tsimané dosahovali dobrých výsledků v testech kognitivních funkcí, i když gen ApoE4 měli. Dr. Trumble zpočátku neuměl tento rozpor vysvětlit, dokud se nenakazil parazity.

Až 70 % Tsimanů jimi totiž také trpí, stejně jako naši předkové. Když si dal věci do souvislosti, zjistil, že ti členové kmene, kteří nesli alespoň jeden gen ApoE4 a byli nakaženi parazity, si dokázali udržet své kognitivní schopnosti.

Hodný i zlý gen ApoE4

Ti, kteří parazity netrpěli, ale nesli příslušný gen, zaznamenali úbytek svých rozpoznávacích funkcí, stejně jako moderní lidé.

Zdá se tak, že gen, který nyní způsobuje náchylnost lidstva k Alzheimeru, měl v minulosti chránit náš mozek před patologickými parazity a infekcemi.

K nízkému výskytu demence u Tsimanů ovšem ve velkém přispívají rovněž vnější faktory, jakými jsou extrémní fyzická aktivita a strava obsahující vysoký podíl vlákniny, zeleninu, ryby a libové maso.

Podle nové studie snižuje očkování proti chřipce riziko vzniku Alzheimerovy choroby až p 40 %. Na základě jakého mechanismu je však doposud záhadou.
Podle nové studie snižuje očkování proti chřipce riziko vzniku Alzheimerovy choroby až p 40 %. Na základě jakého mechanismu je však doposud záhadou.

Léčba? Zatím neexistuje!

Léčba Alzheimera v současné době neexistuje, včasná diagnóza a podávání léčiv pouze zpomalují postup choroby, která mění chytré a zábavné lidi v trosky závislé na péči okolí.

Po diagnóze je střední délka dožití 6 let, jen necelá 3 % pacientů žijí po stanovení diagnózy déle než 14 let.

Nemoci podlehne 68 % diagnostikovaných pacientů, přičemž příčinou jejich smrti nejsou zpravidla přímé dopady neurodegenerace mozku, ale spíše nepřímé dopady nemoci, jako nižší odolnost vůči infekcím, krevní sraženiny v důsledku dlouhého pobytu na lůžku nebo potíže s příjmem potravy.

Hledání léku na Alzheimera

Léčba, ač nevede k uzdravení, je rovněž finančně nákladná, v ČR vyjde na jednoho pacienta trpícího Alzheimerem asi na 43 tisíc korun ročně. Celkové náklady dosahují 2 miliard korun.

S rostoucím počtem postižených se na druhou stranu zvyšuje také počet odborníků, kteří se snaží přijít na to, jak se zákeřnou nemocí zatočit. Klíčovou roli při propuknutí Alzheimera sehrávají dva proteiny, které jsou za degeneraci nervových buněk zodpovědné. Jde o amyloid beta, jež tvoří plaky, a proteiny tau, které tvoří vlákna.

Mezinárodní tým vědců zjistil, že je Alzheimerova choroba ve velmi vzácných případech přenosná. Není ale třeba panikařit. Nakazit se nemůžete při osobním kontaktu s nemocným, ani z jeho tělních tekutin. K přenosu může dojít, pokud je například z mrtvého těla Alzheimerem trpícího člověka odebrán hormon, jež je následně použit pro živé pacienty.
Mezinárodní tým vědců zjistil, že je Alzheimerova choroba ve velmi vzácných případech přenosná. Není ale třeba panikařit. Nakazit se nemůžete při osobním kontaktu s nemocným, ani z jeho tělních tekutin. K přenosu může dojít, pokud je například z mrtvého těla Alzheimerem trpícího člověka odebrán hormon, jež je následně použit pro živé pacienty.

Nadějná vakcína

Americkým vědcům a lékařům se podařilo po mnohaletém úsilí vyvinout speciální DNA vakcínu, která dokáže úspěšně omezovat hromadění obou nebezpečných proteinů. Vakcína svým působením stimuluje imunitní systém, který pak sám zasáhne proti toxickým proteinům.

Testy očkovací látky již úspěšně proběhly u myší, nyní probíhá testování na lidech ve formě klinických studií. Zda vakcína funguje tak budeme vědět nejdříve za pět let.

Zajímavost

V Americe byl schválen lék na Alzheimera zvaný Aduhelm, v Evropě ale schválen nebyl, protože dokumenty předložené ke schválení registrace léku dostatečně neprokázaly, zda skutečně snižuje amyloid beta v mozku, ani zda je léčivo dostatečně bezpečné.

O tom, jak se rodina vyrovnává s faktem, že jeden z jejích členů trpí Alzheimerovou chorobou, je americký film Pořád jsem to já / Still Alice z roku 2014 s Julianne Moore v hlavní roli. Jako Alice Howlandová, uznávaná profesorka lingvistiky a matka tří dospělých dětí, se potýká se zhoršujícími se poruchami paměti. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimera, projde si její rodina velkou zatěžkávací zkouškou.
O tom, jak se rodina vyrovnává s faktem, že jeden z jejích členů trpí Alzheimerovou chorobou, je americký film Pořád jsem to já / Still Alice z roku 2014 s Julianne Moore v hlavní roli. Jako Alice Howlandová, uznávaná profesorka lingvistiky a matka tří dospělých dětí, se potýká se zhoršujícími se poruchami paměti. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimera, projde si její rodina velkou zatěžkávací zkouškou.

Stadia nemoci

Rané stadium

Zapomínání slov, zakládání věcí, podezíravost, vztahovačnost, popírání vlastních problémů, poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech, obtížné rozhodování, deprese, úzkost, agresivita, ztráta zájmu o koníček, změna osobnosti – sobeckost a egocentričnost.

Střední stadium

Poruchy soudnosti, nekritičnost, hlubší změny osobnost, neschopnost vykonávat běžné činnosti jako vaření nebo nakupování, nesamostatnost v oblasti osobní hygieny a oblékání, obtížná komunikace – užívání nesprávných slov či jednodušších slov pro složitější myšlenku, toulání a bloudění, halucinace, podezřívavost, zmatenost.

Pozdní stadium

Poruchy příjmu potravy, nerozpoznávání blízkých osob, nechápání dění okolo, ztráta schopnosti plynulé řeči, zmatenost, obtížná chůze, poruchy vylučování moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí, smrt.

Které známé osobnosti postihl Alzheimer?

Ronald Reagan (1911–2004)

40. prezident Spojených států amerických a herec zemřel ve věku 93 let na následky Alzheimerovy choroby, kterou trpěl od roku 1994. V jejím důsledku si například vůbec nepamatoval, že kdy byl prezidentem USA.

Charles Bronson (1921–2003)

Americký herec, povětšinou představitel drsných chlapíků. Byl například i jedním ze Sedmi statečných. V posledních letech svého života trpěl Alzheimerem, zemřel roku 2003 na zápal plic, k němuž byl v důsledku nemoci náchylnější.

Peter Falk (1927–2011)

Legendární představitel poručíka Columba přišel ve třech letech kvůli malignímu tumoru o oko, a tak užíval skleněnou náhradu. Že trpí tento americký herec židovského původu Alzheimerem, oznámila jeho dcera v roce 2008, zemřel o tři roky později.

Rita Hayworth (1918–1987)

Svého času byla nejznámější rusovlasou herečkou v Hollywoodu a sex symbolem své doby. Její diagnóza vešla ve známost roku 1981, a ona se tak stala první veřejně známou tváří trpící Alzheimerem.

Květa Fialová (1929–2017)

Oblíbená česká divadelní, televizní i filmová herečka, jejíž nejznámější rolí je postava barové zpěvačky Tornado Lou v parodii Limonádový Joe aneb Koňská opera, žila v Alzheimercentru od roku 2015, na komplikace choroby zemřela ve věku 88 let.

Petr Hapka (1944–2014)

Známý český hudebník a skladatel tvořil hudbu především k textům Petra Rady, Zdeňka Rytíře a Michala Horáčka. Alzheimerova choroba se u něj projevila v roce 2013, o rok později zemřel.

Foto: Shutterstock
Související články
Věda a technika
Neštovice: Postrach, který věda zahnala
Amerika je pro kolonizaci zemí zaslíbenou. Stačí přesvědčit původní obyvatelstvo, aby vycouvalo. Přesvědčovacích prostředků mají Evropané celou řadu. Pušky, děla, a také neštovice. Neštovice jsou nemocí, která významným způsobem mění dějiny Kolem roku 400 př.nl zasáhne Athény epidemie, s největší pravděpodobností neštovic. Vyhubí čtvrtinu populace a mezi obětmi je i nejvýznamnější z vůdců – Periklés (500–429 […]
Věda a technika
Co jste netušili o výtazích?
Kabinka visí na kovovém laně, připevněném na kladce. Můžete si nastoupit! A kdy pojedeme nahoru? Až někdo ručně navine lano na dřevěný buben! Tak nějak funguje první známý výtah na světě… Autorem pradědečka výtahů je řecký matematik Archimédes (asi 287-212 př. n. l.) a sestaví ho okolo roku 236 před Kristem. Podobné používají i Římané, […]
Věda a technika
Víme, jak vznikl náš Měsíc?
Nové planety se rodí různými způsoby. Jedním z nich, kterým vznikla i naše sluneční soustava, je takzvaná akrece neboli „narůstání“. V tomto případě se oblak plynu s drobnou příměsí prachu díky vnějšímu impulzu, kterým může být například výbuch nedaleké hvězdy, začne hroutit do podoby disku. Jedná se v podstatě o gravitační proces. V centru disku […]
Věda a technika
Rekordmani mezi rostlinami: Fascinující nej rostlinné říše
Znáte je? Nejmenší a největší rostliny světa, rostliny s nejdelšími listy, největšími květy či nejdelším jehličím, nebo třeba nejstarší rostlinu, jejíž věk je téměř pět tisíc let?  Představujeme vám rekordmany z říše rostlin, seznamte se. Obrovsky rozmanitý svět rostlin nás obklopuje v každém koutu světa. Rostliny nám i zvířatům poskytují potravu a kyslík, bez kterého […]
reklama
zajímavosti
Tanzanit: Nejkrásnější modrý kámen
Většina drahých kamenů má za sebou stovky či tisíce let, po které je lidé obdivují. Může být proto překvapením, že od objevu jednoho z nejvzácnějších drahokamů uplynulo teprve 57 let. Na světě přitom existuje jen jediný jeho zdroj a očekává se, že bude vyčerpán během následujících 20 až 30 let. Jak název tohoto kamene napovídá, […]
Užitečný lógr: Hnojí, čistí i předpovídá budoucnost
Než umyjete šálek, zkuste si rozmyslet, jestli by se vám kávová sedlina k něčemu nehodila. Můžete ji použít třeba na zahradě, při úklidu domácnosti, k vylepšení složení betonu nebo péči o pleť. V průmyslu ji testují na všechny možné způsoby a získává body v mnoha výrobních odvětvích. Když si milovníci mleté kávy vypijí svůj šálek, […]
Proč všechny cesty vedou do Říma?
Řím už dnes není středem světa, ovšem v době mocné starověké říše to tak trochu bylo. Když vzniklo ono známé úsloví, skutečně vedly všechny cesty právě tam? Jak město Řím, jako centrum bohaté Římské říše, postupně roste, rozrůstá se kolem něj i síť menších i větších cest. Jak jinak než pevných a kvalitních, postavených podle […]
Becherovka: Likér s chutí tajemství…
Mnoho světových značek si své výrobní postupy přísně střeží. Nejinak je tomu rovněž i v případě slavné, věhlasné Becherovky Original. Říká se, že její výrobní recepturu prý vždy znají pouze dva zaměstnanci. Ti v přesném poměru míchají směs přibližně dvaceti různých bylin a koření. Celkově se její přímou výrobou údajně zabývá jen dvacet lidí, i […]
reklama
věda a technika
Tuberkulóza: Módní guru, zabiják i cestovka
„Má drahá, kořím se vaší alabastrové pleti i útlému pasu. Jste ztělesněním krásy,“ šeptá obdivně mladý muž. „Oh, děkuji,“ zašeptá dívka a vykašle do kapesníčku trochu krve. Má tak rozmanité symptomy, že až do 19. století nikdo netuší, že jde o jednu a tutéž nemoc. To mění svými objevy až francouzský lékař René Laënnec (1781–1826) […]
Chudák malý Albert: Experiment mu způsobí strach i ze Santa Clause!
Chvíli nesrozumitelně žvatlá, pak se převalí a jeho pozornost zaměstná sněhobílá laboratorní myš. Instinktivně po ní natáhne ruce, když místnost naplní hlasitý zvuk kladiva a kovové tyče. Dítě se leká a okamžitě propuká v pláč, jenže to je jen začátek! Vědci potvrzují své hypotézy všemožnými pokusy. Zatímco ruský psycholog Ivan Petrovič Pavlov (1849-1936) moří psy, jeho […]
Proč máme škytavku?
„Škyt! Zase na mě někdo myslí!“ známou průpovídkou si lidé odůvodňují škytavku už v 17. století a říkáme to dodnes. I když dávno tušíme, že pravá příčina nejspíš bude jiná… Nádech, výdech. Dva základní a k životu nezbytné pohyby provádíme bez ustání celý cen, aniž bychom to vnímali. Přesněji nevnímáme je, dokud hladký průběh nekončeného […]
Kdo dosedne na Měsíc? Je tu velký souboj dvou miliardářů
Po dekádách útlumu, kdy se kosmické bádání zaměřovalo na vysílání sond a na zkoumání orbity nebo nejbližších planet, jsme se dostali do éry nových vesmírných závodů. Tentokrát však mezi sebou kromě velmocí soupeří také soukromé firmy. Která bude mít navrch? Zatímco ještě pár let nazpátek se nejčastěji skloňovalo jméno amerického podnikatele Elona Muska (⃰1971) a […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Vášnivý drink
tisicereceptu.cz
Vášnivý drink
Vyjádřit lásku lze mnoha způsoby. A k těm nejstylovějším patří koktejl plný neodolatelné chuti. Připravte si drink Red Valentine s rumovou lahůdkou Diplomático a prožijte se svým milovaným protějškem
Mrtví s olověnou maskou: Co zabilo dva podivínské elektrikáře?
enigmaplus.cz
Mrtví s olověnou maskou: Co zabilo dva podivínské elektrikáře?
Na kopci Morro do Vintém v Brazílii byli nalezeni dva mrtví muži. Co je zabilo, nebylo jasné. Jejich obličeje byly zakryty olověnými maskami a u sebe měli jen papír popsaný čísly a lísteček s instrukc
Udělali Taxisové z císaře dlužníka?
historyplus.cz
Udělali Taxisové z císaře dlužníka?
Císař Matyáš je rudý zlostí. Bohatství státní kasy povážlivě klesá a jemu je jasné, kdo v tom má prsty. „Ti proklatí Taxisové,“ praští rukou do stolu. Právě oni se totiž starají o provoz poštovních linek, výdaje na jejich údržbu ale neplatí. Do kapsy jim plynou jen tučné zisky! Počátky výměny informací sahají hluboko do historie. Stálé
Straka zlodějka mi přinesla vzácný náramek
skutecnepribehy.cz
Straka zlodějka mi přinesla vzácný náramek
Seděla jsem na terase a byla bezradná. V tom přiletěla až ke mně straka, která upustila svůj lup a zmizela… Nad mou hlavou proletěl velký pták, zakroužil nad terasou a pak přistál na stromě. Seděla jsem tam smutně a kouřila cigaretu za cigaretou. Přišla jsem o místo, byla už tři měsíce na podpoře a manžel byl v částečném
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
epochanacestach.cz
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
Hned po korunovačních klenotech je relikviář svatého Maura považován za nejcennější movitou památku v České republice. A to se přitom zdálo, že tenhle románský skvost už je pro další generace nenávratně ztracen. Všechno začalo na počátku 13. století ve Francii. Biskup Gérard de Rumigny, působící v severofrancouzském městě Cambrai, byl neúnavný v hledání svatých relikvií. Nashromáždil jich hned
V Indii byly objeveny pozůstatky hada, který mohl být nejdelším na světě
21stoleti.cz
V Indii byly objeveny pozůstatky hada, který mohl být nejdelším na světě
Za hadího rekordmana byl dosud považován Titanoboa cerrejonensis, jehož pozůstatky byly objeveny v roce 2002 v severovýchodní Kolumbii. Žil zhruba před 60 miliony let a dle odhadů mohl měřit kolem 13
Krize mezi Benešovou a Matonohou snad nekončí?
nasehvezdy.cz
Krize mezi Benešovou a Matonohou snad nekončí?
Už dlouho se povídá, že manželství herečky Lucie Benešové (49) a herce Tomáše Matonohy (53) balancuje na hraně rozchodu. Herečka si nedávno vyrazila na dovolenou do luxusních lázní, kdo si ale mysle
Křehký koláč s mřížkou
panidomu.cz
Křehký koláč s mřížkou
Tento koláč vypadá dokonale, ale i tak chutná. Do tvarohu můžete zamíchat dvě lžíce máku nebo do něj vmíchat ovoce. Zdobit můžete také čerstvým ovocem, třeba jahodami. Ingredience na 1 formu Na těsto 300 g hladké mouky 150 g másla 1 vejce 1 žloutek 1 lžička nastrouhané citronové kůry 100 g moučkového cukru 1 lžička prášku do pečiva
Superleggera 80: Jachta inspirovaná klasickými sporťáky
epochalnisvet.cz
Superleggera 80: Jachta inspirovaná klasickými sporťáky
Nizozemská loděnice Oceanco stojí za celou řadou oslňujících lodí. Nyní odhalila novou superjachtu ze série Simply Custom, která vznikla ve spolupráci s italským návrhářským studiem HotLab. Novinka pokřtěná Superleggera 80 se vyznačuje exteriérem inspirovaným sportovními vozy z 60. let a opulentním interiérem připomínajícím luxusní penthouse.   Může se zdát trochu nepatřičné pojmenovat ohromující trup osmdesátimetrové
Kincugi: japonské umění slepovaných talířů v restauraci The Artisan
iluxus.cz
Kincugi: japonské umění slepovaných talířů v restauraci The Artisan
Moderní česká restaurace The Artisan spojuje gastronomický zážitek s uměleckým dotekem prostřednictvím japonské techniky Kincugi. Výborné pokrmy si teď hosté mohou vychutnat i přímo z originálních tal
Jak se žilo kdysi – Česká republika
nejsemsama.cz
Jak se žilo kdysi – Česká republika
Toužíte se projít po živém muzeu, kde na vás dýchne duch dávné doby? Vyrazte do skanzenu! V Čechách i na Moravě jich najdete několik a mnohé z nich jsou unikátní. Obvykle bývá v místě připraven doprovodný program, který dokreslí atmosféru místa a přinese vám neobyčejné zážitky. Muzeum lidových staveb Kouřim Stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech najdete v Kouřimi