Domů     Ztracená Atlantida: Patří skutečně jen do světa bájí?
Ztracená Atlantida: Patří skutečně jen do světa bájí?
1.5.2023

Celý starověk je plný pověstí o potopeném městě Atlantidě. Nikdo neví, kde se mělo nacházet, nikdo neví, co ho zničilo. Teorií je mnoho. Najdeme vůbec někdy záhadnou Atlantidu, o které hovoří i slavný Platon? Nebo je to celé jenom chytrý výmysl?

Potopené město nebo dokonce stát nesoucí název Atlantida provokuje obrazotvornost hledačů tajemství už více než 2300 let. Díky Platonovým spisům se vědomí o padlé atlantské civilizaci stává všeobecným kulturním povědomím celého civilizovaného světa. Jak to ovšem je s Atlantidou doopravdy, to dokáže říci skutečně jen málokdo.

Egyptská historie

Slavný filozof Platon (427–347 př. n. l.) popisuje Atlantidu ve svých dialozích Timaios a Kritias. Atlantida je pro Platona realizací jeho představy o ideálním státě.

V dialogu vypráví Kritias filozofovi Sokratovi (469–399 př. n. l.) historku o Atlantidě, kterou mu údajně svěří kdysi jeho dědeček. Ten ji zase údajně slyší od známého řečníka Solóna (638–555 př. n.

l.), který se tajemství Atlantidy dozvídá na svých cestách po Egyptě. Jakýsi kněz bohyně Neit totiž údajně získává texty sepsané v tajném jazyce, které popisují mocné atlantské armády.

Filozof Platon se o Atlantidu velice zajímal. FOTO: Rafael Santi / Creative Commons / volné dílo
Filozof Platon se o Atlantidu velice zajímal. FOTO: Rafael Santi / Creative Commons / volné dílo

Hrozné zemětřesení

Atlantida podle Platona existuje už 1000 let před vytvořením egyptské civilizace. Má ovládat bezpočet ostrovů a území od Evropy po Libyi v severní Africe.

Byla by ovládla i Řecko, ale podle Platonova podání jsou to stateční Athéňané, kteří mocné zástupy atlantských bojovníků přemohou a zaženou. Pak přijde katastrofa.

Nastane den a noc trvající zemětřesení, které zahubí celý atlantský národ a způsobí, že se mocný ostrovní stát potopí celý do moře.

Země plná zlata

Popis Atlantidy, který Platon přináší, je doslova fantastický. Má to být říše větší než Libye a Malá Asie dohromady. Hlavní ostrov Atlantidy má ležet někde za „Heraklovými sloupy“, jak už Herodotos (484–420 př. n.

l.) nazývá skalní útesy mezi Gibraltarem a Marokem. Znamená to tedy, že Atlantida musí ležet někde v Atlantském oceánu, který se koneckonců jmenuje právě podle ní.

Atlantida je podle Platona neobyčejně bohatá na všemožné nerostné bohatství, zejména na zlato, stříbro a tajuplný kov jménem oreichalkos, který má být něco mezi mědí a zinkem a vyznačovat se mimořádnou krásou, zlatým leskem a navíc ještě mystickými vlastnostmi.

Středověcí alchymisté o tomto kovu často píší a všemožně se snaží o jeho získání. Toto tajemství se ale zřejmě potopilo i s Atlantidou.

Sloni i zázračné zemědělství

Po Atlantidě mají pobíhat také všemožná zvířata a mají zde růst roztodivné rostliny. Platon výslovně zmiňuje, že zde žijí největší ze všech zvířat na světě – monstrózní sloni, kteří překonávají i své menší africké příbuzné.

Půda Atlantidy má být velmi úrodná a rozdělená přesně vypočítanými zavlažovacími kanály. Podle Platona je díky tomu v Atlantidě možné sklízet úrodu hned dvakrát do roka.

Tento způsob zemědělství by mohl ukazovat na spojení s Egyptem, který má také velmi propracovaný závlahový systém a tedy i potvrzovat Platonovu historku o tom, že informace o Atlantidě čerpá Solón od tajuplného egyptského kněze.

Hlavní město Atlantidy bylo důkazem technického umu obyvatel. FOTO: Viščun / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Hlavní město Atlantidy bylo důkazem technického umu obyvatel. FOTO: Viščun / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Monumentální kanály

Rozměry hlavního ostrova Atlantidy zachycuje Platon velice přesně – je to 2000 × 3000 stadií, to znamená asi 356 × 534 kilometrů. Atlantida je tedy zhruba 2,5× větší než Česká republika.

Důmyslní atlantští stavitelé protkávají celou zemi sítí pravoúhlých kanálů, po kterých mohou plout lodě, takže se atlantské území stává vlastně velikou sítí menších ostrovů, oddělených kanály.

Kolem akropole hlavního města se nachází tři kruhové kanály, které jsou spojeny s mořem. Sama akropole leží na vysoké hoře přímo uprostřed ostrova.

Neuvěřitelný chrám

Přímo uprostřed Atlantidy je podle Platona obrovský chrám mořského boha Poseidona, kterého Atlanťané uctívají. Tento chrám má být asi 200 metrů dlouhý a 60 metrů široký. Tedy asi o polovinu větší, než je katedrála sv. Víta na Pražském hradě.

Tato výstavní stavba má být obložena zevnitř i zvenku zlatem, stříbrem a vzácným oreichalkosem. Kolem chrámu stojí sochy božstev z ryzího zlata. Každý, kdo kanálem propluje až do centra Atlantidy, je zasažen tímto neuvěřitelným pohledem.

Centrální chrám, opravdový div světa, pokud někdy skutečně stál, symbolizuje moc a bohatství celého ostrovního státu.

Obrovitá armáda

Nedaleko centrálního chrámu je podle Platona také velké závodiště pro koně, což je mezi Atlanťany nejvznešenější sport. Atlanťané také údajně disponují velikou armádou, která čítá 1200 válečných lodí s posádkou o 250 000 námořnících a vojácích.

Velikostí své armády by se tak Atlanťané blížili například vojenskému námořnictvu Spojených států. Není divu, že s takovou armádou mohou být Atlanťané v Platonově líčení postrachem celého tehdy známého světa.

Vymýšlí si Platon?

Platonovo líčení Atlantidy má mnoho kritiků. Nejčastějším kritickým názorem je to, že si prostě Atlantidu vymýšlí od začátku do konce, aby na něčem mohl ilustrovat svou koncepci ideálního státu. A tato kritika není vůbec omezena jen na moderní dobu.

Zajímavé je, že druhý z velkých filozofů starověku, Aristoteles (384–322 př. n. l.), se k Atlantidě vůbec nevyjadřuje, i když jinak komentuje mnoho podobných výroků.

Několik dalších antických filozofů Atlantidu komentuje v pozitivním slova smyslu, ale pak se nad ní pomyslně podruhé zavře voda.

Americká Atlantida

Učenci raného novověku se s vervou pouštějí do studia řeckých a římských rukopisů. Mezi nimi objevují i pojednání o Atlantidě a jsou jím fascinováni.

Dominikánský kněz Bartolomé de Las Casas (1485–1566) a později biskup španělských kolonií v Americe píše, že Kryštof Kolumbus (1451–1506) se během své objevitelské cesty možná domnívá, že i kdyby nedoplul do Indie, tak objeví alespoň zbytky Atlantidy.

Pro několik autorů 15. a 16. století je Atlantida synonymem pro Ameriku. Sice je mnohem větší, než ji popisuje Platon a nejeví se úplně potopeně, ale zato obsahuje mnoho pokladů a bohatství.

Árijci jsou Atlanťané

Paradoxně není v 19. století se ztotožněním Ameriky a Atlantidy spokojen americký politik a kongresman Ignatius Donnelly (1831–1901). Zjevně zná slabiny své země a přijde mu na Atlantidu málo důstojná.

Je to především on, kdo propaguje myšlenku ztraceného ostrova nebo kontinentu někde na půli cesty mezi Amerikou, Evropou a Afrikou.

Dokonce se domnívá, že právě tento ztracený ostrov je pravlastí árijské rasy, což je teorie, kterou později vzkřísí v jiné podobě nacistická mystika.

Jeho kniha Atlantida – svět před potopou se stává doslova bestsellerem a díky ní se šíří představa Atlantidy jako ideální, pokojné a mírumilovné zemědělské společnosti. Kam se podělo Platonových 1200 válečných lodí, to už nikdo neřeší.

V této linii pokračují i další ezoterní a mystické proudy až do dnešních dní. Dnes se najdou lidé, kteří si myslí, že Atlanťané stále existují jen v nějaké jiné dimenzi a je možné s nimi komunikovat.

Ovšem ve stejné době jako Donnelly se mýtu o Atlantidě chápe také věda a zkouší najít vlastní logická vysvětlení.

Je ostrov Santorini pozůstatkem bájné Atlantidy? FOTO: NASA / Creative Commons / volné dílo
Je ostrov Santorini pozůstatkem bájné Atlantidy? FOTO: NASA / Creative Commons / volné dílo

Osud ostrova Santorini

Jednou z nejpravděpodobnějších vědeckých teorií o umístění Atlantidy je ostrov Santorini na jižním okraji Kyklád na rozhraní Egejského a Krétského moře. Tento ostrov, ležící něco přes 100 kilometrů od Kréty, je dnes jenom pozůstatkem své někdejší podoby.

Ve starověku se ostrov nazývá Théra a je mnohem větší než je dnes. Někdy na přelomu 17. a 16. století před naším letopočtem ovšem ostrovem otřese obrovská exploze. Sopka, která leží pod povrchem ostrova, se probudí k životu a začne konat dílo zkázy.

Výbuch, který následuje, má sílu asi 150 000 bomb svržených na Hirošimu! Do celého Středomoří vrhne obrovské vlny tsunami, které zničí minojskou civilizaci na Krétě. Střed ostrova se propadne a dnes po něm zůstává pouze 400 metrů hluboká laguna.

Moderní Atlantida

Máme poměrně přesnou představu o tom, jak taková zkáza Théry a tedy i možné Atlantidy mohla vypadat. Podobná událost se totiž jednou odehraje i v moderních dějinách. V roce 1883 dojde na indonéském ostrově Krakatoa k sérii obrovských sopečných explozí.

Vysoká sopka uprostřed ostrova vrhá do vzduchu popel a prach až do výše 20 kilometrů a tryská z ní žhavá láva. Když se všechna láva v sopce vyprázdní, celá hora se najednou propadne do obrovské vytvořené jeskyně.

Do propadliny se nahrne také mořská voda, která se okamžitě horkem změní v páru a ještě jednou masivně vybuchne.

Dopad na celý svět

Exploze ostrova Krakatoa zasáhne celý svět. Na všechny strany běží obrovské tsunami a různě se odráží od pevniny, takže nakonec zasáhnou – i když jen mírně – dokonce i Lamanšský průliv mezi Francií a Británií na druhé straně zeměkoule.

Rozptýlené části prachu v atmosféře způsobí, že příštích pět let poklesne průměrná teplota na zemi o 1,2 stupňů Celsia. Během této ničivé exploze zahyne 36 000 lidí a se zemí je srovnáno 165 měst a vesnic.

Některé odhady říkají, že exploze ostrova Théra je až 100× silnější než tento dokumentovaný případ. Taková katastrofa by jistě dokázala zničit i tak mohutnou civilizaci, jakou popisuje Platon.

A kvůli kolapsu ostrova do žhavé lávy pod mořem by po takové civilizaci nezůstaly ani žádné archeologické památky, jejichž nepřítomnost je nejčastější argument odpůrců existence Atlantidy.

Co bylo skutečnou příčinou zániku Atlantidy? FOTO: Léon Bakst / Creative Commons / volné dílo
Co bylo skutečnou příčinou zániku Atlantidy? FOTO: Léon Bakst / Creative Commons / volné dílo

Zbytek roztržených kontinentů

Théra ale zdaleka není jediným kandidátem na umístění tajuplné Atlantidy. Proti ní hraje především to, že se nenachází v Atlantickém oceánu, jak popisuje Platon.

Je snad možné, že by mezi Afrikou a Jižní Amerikou byl ještě jeden kontinent, který se později ztratí pod vlnami oceánu? Zní to fantasticky, ale překvapivě vědci to úplně nevylučují.

Jižní Amerika a Afrika jsou kdysi dávno součástí jedné velké pevniny a teprve postupně se trhají a vzdalují od sebe. Existence nějakého zbytku z tohoto dělení je tedy velmi dobře myslitelná.

Tato myšlenka se nově oživuje v roce 2013, kdy japonští a brazilští geologové nacházejí asi 1500 kilometrů od Rio de Janeira pod mořem doklady o přítomnosti žuly, která je typická pro souš a ne pro usazené horniny na mořském dně. Vypadá to tedy, že se tady možná potopil velký kus pevniny.

Bohatství Atlantidy

Samozřejmě, že se vědci vyjadřují opatrně: „Je zřejmé, že nemůžeme očekávat, že objevíme ztracené město uprostřed Atlantiku.

Ale pokud se ukáže, že jde skutečně o kontinent, bude to velký objev, který může mít i důsledky pro prodloužení kontinentálního šelfu,“ uvádí hlavní geolog expedice Roberto Ventura Santos.

Na potopené zlaté paláce a chrámy se tedy asi nikdo těšit nemůže, ale přesto by se nový kontinent mohl stát zdrojem pohádkového bohatství. Na kontinentální šelf a v něm obsažené nerostné bohatství totiž mohou vznášet nárok různé státy.

Je tedy možné, že se v budoucnu tato „Atlantida“ stane jablkem sváru mezi národy.

Foto: George Grie / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, Rafael Santi / Creative Commons / volné dílo, Viščun / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, NASA / Creative Commons / volné dílo, Léon Bakst / Creative Commons / volné dílo
Související články
Záhady a tajemství
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
V naší republice se nachází celá řada poutních míst, která měla být svědkem mnoha zázračných vyléčení. Jedno z nich najdeme rovněž v blízkosti Prahy, přibližně jeden kilometr od obce Strančice. Vnuknutí svaté Anny Roku 1820 měl prý jakýsi velice zbožný rolník, jenž byl postižen slepotou, vnuknutí od svaté Anny, aby šel do lesa Jedlovce, kde […]
Záhady a tajemství
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených […]
Záhady a tajemství
Tajemství smrti Jamese Deana
Patřil jim svět, jenže pak jejich život náhle ukončila dopravní nehoda. Ať už za ní stálo nezvládnutí řízení kvůli sjetým pneumatikám, mrtvice za volantem nebo srážka s autobusem, tyto hvězdy filmového a hudebního nebe zaplatily za osudovou chybu nejvyšší cenu. Čí život vyhasl na silnici a proč? Maminka mu umírá na rakovinu, když je mu pouhých […]
Záhady a tajemství
Stendhalův syndrom: Jak se projevuje nemoc z umění?
Do Florencie jezdí lidé z celého světa za úžasnými uměleckými díly a kulturními zážitky. Na některé ovšem prožitek krásna dolehne tak silně, až skončí s kombinací nepříjemných příznaků v péči lékařů. Co podivný stav způsobuje? Zrychlený tep, pocení, závratě, úzkost, bludy, mdloby, a někdy i panický záchvat. To jsou náhlé symptomy, se kterými se lidé dostávají do nemocnice Santa Maria […]
reklama
záhady a tajemství
Ruiny hradu Buben: Časová smyčka dávných tragických událostí?
Zříceninu hradu Buben najdeme na Plzeňsku, na skalnaté ostrožně nad soutokem Plešnického potoka a řeky Mže. První písemná zmínka o historii nevelkého hradu pochází z roku 1349. Jeho původní jméno bylo Hrádek a dnešní jméno získal až po svých prvních majitelích, Bubnech z Hrádku. K této zřícenině se váže celá řada pověstí, z nichž nejděsivější […]
Starobylé menhiry, nezodpovězené historické otazníky
Starobylé menhiry mají mít magické vlastnosti i léčivou sílu. Podle některých hypotéz není navíc ani rozmístění těchto kamenů v krajině zcela náhodné a má svá specifická pravidla. Když údajně například v okolí Prahy uděláme pomyslnou spojnici mezi jednotlivými dochovanými menhiry, uvidíme prý skutečně zajímavé geometrické obrazce… Aura plná tajemství Stejně jako u nás, rovněž také […]
Kde se narodil Ježíš Kristus? A měl bratry a ženu?
Místo narození křesťanského proroka není jasné. Existují nějaké podklady pro tvrzení, že Ježíš Kristus měl bratry. A co jestli měl také manželku?   Je možné, že město Betlém, považované za místo narození Ježíše Krista, leželo trochu někde jinde, než si všichni dosud mysleli. Izraelský archeolog Aviram Ošri roku 2012 prohláasil: „Betlém v Galileji byl v době Ježíšova […]
Astrologické znamení Skopce a oslavy svátků jara
Okolo doby jarní rovnodennosti, kdy na obloze vládne znamení Berana neboli Skopce a začíná kypět nový život, slavíme Velikonoce. Samotný svátek byl převzat od židů a nazývají ho ,,Pesach“. V němčině se Velikonoce nazývají ,,Ostern“, což je odvozeno od starogermánské bohyně jara Ostary, jejíž jméno souvisí se slovem ,,Osten“, východ – a má tudíž spojitost […]
reklama
záhady a tajemství
Čí jsou lidské ostatky nalezené na Vildštejně v hradním komíně?
Hrad Vildštejn v obci Skalná najdeme nedaleko Františkových Lázní. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1224, kdy je jako majitel hradu uváděn Gerold z Vildštejna. Na hradě se však v průběhu staletí vystřídalo mnoho majitelů. V majetku krutého rodu… Například roku 1531 hrad získali Viršperkové. Členové tohoto rodu byli známi svou prchlivostí a […]
Lady Wonder: Klisna, která uměla předpovídat budoucnost?
Když si manželský pár z americké Virginie pořídí hříbě, netuší, že nezískali jen pomocníka na svou farmu. Jejich kobylka se stane hvězdou, za kterou se sjíždějí lidé z celé země. Chtějí znát svůj osud, vítěze voleb anebo výsledek sportovního klání. A když jsou v koncích, přijdou za ní i detektivové! Koně jsou úžasná zvířata, o […]
Paldiski: Přístav, jehož jméno se nesmělo ani vyslovit!
V místech, kde se potkává Finský záliv s Baltským mořem se nachází přístavní město Paldiski – statutární centrum kraje Harjumaa v Estonsku. Nyní je to klidné, ba trochu ospalé sídlo. Není tomu tak dlouho, co zde existovala supertajná námořní základna. Jméno města nebylo radno ani vyslovit. Vše bylo v takovém režimu utajení, že Paldiski prý […]
Salemské čarodějnické procesy: Byly na vině halucinace?
Čechy čarodějnické procesy v podstatě téměř neohrozily, samozřejmě se smutnou výjimkou Jesenicka a Šumperska, kde bylo upáleno asi 200 žen. K posledním procesům zde došlo v roce 1696. Salemské šílenství Za zřejmě nejznámějším tehdejším „honem na čarodějnice“ se však musíme vydat do Salemu a vrátit se do roku 1692, kdy ve zcela puritánském prostředí propuklo […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Salát z červeného zelí a pomeranče
tisicereceptu.cz
Salát z červeného zelí a pomeranče
Tenhle salát potěší nejen tělo, ale díky své krásné barvě i oči. Potřebujete 1 menší červené zelí 2 červené cibule 1 jablko 250 g vařené červené řepy 50 g vlašských ořechů 1 pomeranč 3 lží
Kostel sv. Mořice a jeho unikátní varhany
epochanacestach.cz
Kostel sv. Mořice a jeho unikátní varhany
Přejdeme-li od katedrále ulicí 1. máje a přes Náměstí republiky, po necelém kilometru se před námi otevře pohled na další významnou olomouckou církevní památku – kostel svatého Mořice. Ten je svou kapacitou 4000 věřících největší gotickou svatyní na Moravě a první písemná zmínka o něm pochází už z roku 1257, i když v 15. století bylo třeba
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Čína vysílá SOS: Její města se propadají!
21stoleti.cz
Čína vysílá SOS: Její města se propadají!
Nejhorší noční můry vědců se pomalu naplňují. Téměř polovina čínských měst se propadá, a to zejména kvůli čerpání vody a zvyšující se hmotnosti rychle se rozrůstajících městských oblastí. Jen nejlidna
Pátrání po biblických záhadách pokračuje: Zničil město Sodoma asteroid?
epochalnisvet.cz
Pátrání po biblických záhadách pokračuje: Zničil město Sodoma asteroid?
Slavný biblický příběh o zničení hříšných měst Sodoma a Gomora zná téměř každý. Až do současnosti si ale odborníci lámali hlavu nad tím, jestli si autor této části Bible událost vymyslel, nebo vycházel z něčeho, co se skutečně událo. Podle nejnovějších archeologických objevů se ale zdá, že se celá zkáza stala přesně tak, jak tvrdí Bible!
Argentinské případy UFO: Proč se vrací na stejná místa?
enigmaplus.cz
Argentinské případy UFO: Proč se vrací na stejná místa?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v zemi, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti argentinských ufologů i ufologů z různých částí světa. Byl tak pojmenov
Nejpodivnější žákyně, kterou jsem učila
skutecnepribehy.cz
Nejpodivnější žákyně, kterou jsem učila
Chodila do sedmé třídy, byla velký samotář, podivín a věděla všechno dopředu – i své známky i to, že se stane neštěstí. Nikdy se nemýlila. Ve třídě bylo ticho jako v hrobě. Právě se ke svému cíli blížila hodina matematiky a žáci 7 C. psali náročný test. Následující hodinu jsem měla volno, a tak jsem se v kabinetě chtěla pustit do kontroly
Kníže Konrád II. Ota: Posmrtně ho uvařili?
historyplus.cz
Kníže Konrád II. Ota: Posmrtně ho uvařili?
Zadumaně si prohlíží fresky na stěnách rotundy sv. Kateřiny. Připomínají mu slavnou minulost jeho rodu. I Konrád II. Ota by se rád do historie dynastie Přemyslovců zapsal výrazným písmem. Ctižádost mu k tomu nechybí… Ambiciózní povahu nejspíš zdědil po svém otci. Konrád II. Ota (1136/1141–1191) totiž přichází na svět jako dědic vládce znojemského údělu Konráda
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Low Key: Nová kolekce kabelek Louis Vuitton
iluxus.cz
Low Key: Nová kolekce kabelek Louis Vuitton
Louis Vuitton uvádí novou kolekci kabelek Low Key, která zaujme elegantním a sofistikovaným designem. V úvodu se představují dva modely, které vynikají minimalistickým přístupem a nadčasovým stylem Lo
Prstýnek za miminko je pro Kaňokovou také zásnubní?
nasehvezdy.cz
Prstýnek za miminko je pro Kaňokovou také zásnubní?
Dokonalé štěstí prožívá herečka Beáta Kaňoková (35) ze seriálu Zlatá labuť, která má ve svém partnerovi, kameramanovi Tomášovi Kotasovi (35), velkou oporu. Anonymní zdroj z jejich blízkého okolí nám
Každá někdy „potřebujeme“
nejsemsama.cz
Každá někdy „potřebujeme“
Mluvit o potížích souvisejících s toaletou není vždy snadné. Jako by neměla močový měchýř každá žena. Jeho správná funkce může odrážet vaše celkové zdraví. Jak stárneme, mění se i močový měchýř. Elastická tkáň močového měchýře se stává méně pružnou, a měchýř najednou nedokáže pojmout tolik moči jako dříve. Musíte tedy chodit častěji na záchod. Navíc ochabuje stěna močového měchýře a svaly pánevního