Domů     Život za obeplutí zeměkoule: Tragický osud Fernãa de Magalhãese
Život za obeplutí zeměkoule: Tragický osud Fernãa de Magalhãese

Důkaz o kulatosti Země poskytl portugalský mořeplavec světu náhodou, když si při cestě za kořením na ostrovy Moluky zvolil místo východní cesty západní směr.

Z pěti lodí, které vypluly ze španělské Sevilly, se po třech letech na moři vrátila jediná, a ještě bez Magalhãese. S jakými strastmi se kapitán při plavbě potýkal?

Na „Ostrovy koření“, tedy Moluky a Ternate, ležící v Indonésii, se Magalhães dostal poprvé v roce 1511. Rostla na nich bujná vegetace včetně koření, jakými byly např. muškátový oříšek či hřebíček, jež bylo v Evropě velmi ceněné.

Tyto ostrovy si proto zvolil i za cíl své cesty kolem světa. Hodlal k nim doplout nikoli kolem Afriky, jak bylo tehdy zvykem, ale chtěl se vydat na západ a plout kolem Brazílie, kterou 22. dubna 1500 objevil jeho krajan Pedro Álvares Cabral (1467–1520).

Zřekl se národnosti i jména

Ač byl Fernão de Magalhães Portugalec, na svoji největší dobrodružnou výpravu se vydal pod španělskou vlajkou. Kvůli nelegálnímu obchodu s Maury během svých předchozích plaveb byl totiž z portugalských státních služeb roku 1514 propuštěn.

Na základě toho se zřekl svého národa a přijal španělské jméno Fernando de Magallanes. Tím podle Portugalců „ztratil čest.“ Pocházel přitom ze šlechtické rodiny. Jeho otec, Pedro Rui de Magalhães, byl starostou města Sabrosy na severovýchodě Portugalska. Tam se Fernão zřejmě roku 1480 také narodil.

Magalhães cestoval pod španělskou vlajkou.
Magalhães cestoval pod španělskou vlajkou.

Inspirace od českého rodáka

Jeho rodiče zemřeli, když mu bylo deset let. Ve dvanácti se stal pážetem na portugalském královském dvoře v Lisabonu. Fernão se zajímal především o geografii a astronomii.

Setkal se zde i s Martinem Behaimem (1459–1507), mořeplavcem a kartografem, jenž se zřejmě narodil v Českém Krumlově a který stvořil nejstarší dodnes dochovaný glóbus. Na moře se Magalhães dostal poprvé ve dvaceti letech, plul do Indie či Maroka. Právě tam si roku 1513 zranil koleno, a tak doživotně kulhal.

Pro koření na západ

Po příchodu do Španělska nabídl své služby králi Karlovi V. (1500–1558). Ten dne 22. března 1518 schválil jeho expedici na západ až k Ostrovům koření.

Pětice karavel (Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria a Santiago) vyplula ze španělské Sevilly 10. srpna 1519. Na cestě doprovázelo Magalhãese celkem 270 mužů různých národností, převážně šlo o Španěly a Portugalce.

Mezi posádkou lodí byl také italský dobrodruh Antonio Pigafetta (1491–1534), který si o výpravě vedl záznamy a jako jeden z mála cestu přežil.

Cestovatel se rozhodl plout podél Afriky.
Cestovatel se rozhodl plout podél Afriky.

Vzpoura kapitánů

První zastávkou flotily byly 26. září Kanárské ostrovy, kde námořníci doplnili zásoby.

Od svého tchána tam Magalhães obdržel tajnou zprávu, že proti němu kastilští kapitáni jeho lodí plánují vzpouru a že jsou mu v patách dvě karavely vyslané portugalským králem, kterému se nelíbilo, že jeho někdejší chráněnec slouží konkurenční námořní mocnosti.

Magalhães se proto místo přímé cesty na západ rozhodl pro cestu na jih podél pobřeží Afriky.

Vzpurný Cartagena chce Magalhãesovu smrt

Když flotila dosáhla rovníku, zasáhla ji série silných bouří, které hrozily převrácením lodí. Po dvou týdnech se konečně ocitli v klidných rovníkových vodách. Na palubách karavel to však vřelo.

Juan de Cartagena, velitel San Antonia, se ostře postavil proti Magalhãesovi, který přikázal kvůli homosexuálnímu styku uškrcení jednoho z námořníků. Fernão nechal vzpurného Cartagenu zatknout.

Ten spoléhal na loajalitu dalších dvou španělských kapitánů, na které křičel: „Tak ho sakra probodněte!“. Ale ani jeden z nich se zaútočit na Magalhãese neodvážil. Zároveň mu však nedovolili Cartagenu zabít.

Vzpouru Magalhães zastavil.
Vzpouru Magalhães zastavil.

Poprava kapitánů

Až v březnu 1520 se Magalhães konečně rozhodl zastavit a přezimovat v zálivu Puerto San Julian. Po týdnech útrap už byli námořníci vyčerpaní a vzteklí, takže se mezi nimi snadno rozhořela vzpoura. Tu opět vedl Cartagena.

Situace byla vážná, vzbouřenci ovládali tři z pětice lodí flotily. Nakonec se těm, kteří zůstali věrni Magalhãesovi, podařilo léčkou získat obsazené lodě zpět. Velitelé karavel Concepción a Victoria byli popraveni.

Cartagena nebyl sťat, ale byl vysazen na malém pustém ostrově, kde ho čekala jistá smrt.

Ztráta první lodi

Dne 24. srpna 1520 se flotila dala opět do pohybu, následně na téměř dva měsíce zakotvila u ústí řeky Santa Cruz. Zde ztratil Magalhães první ze svých lodí, Santiago, kterou bouře vyhodila na mělčinu, kde se karavela převrátila.

Námořníci se zachránili, ale zásoby ne. Strávili tak dva týdny pojídáním říčních krabů, než se jim dostalo pomoci. Flotilu dále sužovaly bouře a nedařilo se jim najít průliv, kterým by pod Jižní Amerikou propluli.

Zpočátku se nepodařilo najít cestu.
Zpočátku se nepodařilo najít cestu.

Konečně průliv!

Až 21. října 1520 se na námořníky usmálo štěstí. Konečně objevili místo, které tak dlouho hledali. Magalhães průliv pojmenoval „Kanálem všech svatých“, protože jím proplouvali 1. listopadu, ale dnes je známý jako Magalhãesův průliv.

Při jeho proplouvání se ztratila loď San Antonio. Když se jí nepodařilo najít zbytek flotily, vzbouřila se posádka lodi proti kapitánovi a rozhodla se vrátit do Španělska.

Do sevillského přístavu dorazila karavela 6. května 1521. Aby se námořníci obhájili, obvinili Magalhãese z kolaborace s Portugalci a ze vzpoury proti španělskému králi. Slavný mořeplavec tak upadl v nemilost už druhého panovníka.

Zbylé tři lodě flotily propluly bezpečně průlivem a dne 28. listopadu 1520 dorazily k novému oceánu. Jeho vody byly tak tiché, že jej Magalhães označil za Mar Pacífico čili Tichý oceán.

Červavé suchary a krysí hody

Velitel se domníval, že na Moluky to bude trvat již jen pár dní, ovšem cesta se protáhla na čtyři měsíce, během kterých nespatřili námořníci žádnou zemi. Došlo jim jídlo i voda, posádku trápily kurděje. Pigafetta ve svých záznamech situaci popsal:

„Jedli jsme suchary, vlastně ne už suchary, ale jen prach s hrstmi červů smíchaný, …, a také hovězí kůže jsme jedli, co byly na hlavním stěžni, aby stěžeň stožárové lano nepředřel…. Krysy se prodávaly za půl dukátu jedna, jen kdyby jich dost bylo.“

Na lodi panoval hlad a žízeň, než narazili na pevninu.
Na lodi panoval hlad a žízeň, než narazili na pevninu.

Magalhães zabit v boji s domorodci

Až 6. března 1521 dorazili na Mariánské ostrovy, kde se dosyta najedli a napili. O deset dní později pak dopluli na ostrov Homonhon na Filipínách. V tu chvíli zbývalo z původních 270 jen 150 mužů.

Magalhães se díky svému otrokovi dokázal domluvit s místním vládcem, rádžou Humabonem, kterému přislíbil pomoc v boji s kmenem sousedního ostrova. V bitvě byl však Magalhães 27. dubna 1521 zabit.

Do čela výpravy se tak místo něj postavil Juan Sebastián Elcano (1476–1526), kormidelník lodi Victoria.

Zapálená Concepción a rozpadlý Trinidad

Těm, kteří boj přežili, se podařilo prchnout na lodích Trinidad a Victoria, třetí Concepción museli na místě spálit, protože už nebylo dost mužů, kteří by ji obsluhovali. Poslední dvě lodě flotily dopluly na Moluky, kde naložily koření pro španělského krále.

Jenže zchátralá loď Trinidad náklad neunesla a její trup praskl. Musela tedy zůstat na ostrovech. Po opravě se pak loď vydala na cestu zpět, ale padla do portugalského zajetí. Z něj se roku 1527 vrátil do Španělska jen kapitán Espinoza se třemi muži.

Cestovatelé potvrdili, že je Země kulatá.
Cestovatelé potvrdili, že je Země kulatá.

Triumfální návrat se nekonal

Na zpáteční cestu se tak z celé flotily vydala pouze Victoria s padesátkou mužů na palubě. Plula Indickým oceánem směrem ke Kapverdám. Cestou zemřely další dvě desítky námořníků vyčerpáním.

Na ostrovech jich pak třináct padlo do portugalského zajetí, z něhož byli později propuštěni. Do Španělska se tak 6. září 1522, po 3 letech a 29 dnech na cestě, vrátil Elcano s pouhými 18 muži na palubě jediné lodi.

Cesta těchto odvážných mořeplavců, kteří obepluli Zemi a potvrdili, že je kulatá, však inspirovala řadu dalších objevitelů.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia.org
reklama
Související články
Historie
Bylo tu, není tu: Jak nacisté zplundrovali Evropu?
Na nehybná nahá lidská těla dopadají sněhové vločky. Ledabyle zaparkovaný valník je plný vyhublých mrtvých. Až jejich fotografie obletí svět, mnoho lidí se stále bude zdráhat uvěřit, jaká zvěrstva byl s to nacistický režim spáchat. Krvavá mašinerie koncentračních táborů má pro třetí říši finanční bonusy – vždyť jen v Osvětimi si nakrade na 8 tun […]
Historie
Ve vzduchu je cítit konflikt. Čím Římané rozčilovali Germány?
Císař Octavianus Augustus má plnou hlavu plánů. V Germánii, kde Římané po přelomu letopočtu dosáhli řady vojenských úspěchů, by rád rozšířil svůj vliv. V nejlepším případě by pak z území na pravém břehu řeky Rýna udělal další říšskou provincii. Tím, kdo se o to má pokusit, se stává Publius Quintilius Varus (46 př. n. l.–9 n. l.), od […]
Historie
Masakr římských legií se odehrál v dolnosaském pohoří
„Vare, Vare, vrať mi mé legie,“ volá zoufale císař Octavianus Augustus, když do Říma dorazí zprávy o kruté porážce římských legií v Teutoburském lese roku 9 n. l. Bije přitom hlavou o zeď. „Roztrhl si roucho a hluboce truchlil. Po několik měsíců si neholil vlasy a nestříhal vousy,“ líčí císařův stav historik Suetonius. Krutý debakl přiměje […]
Historie
Ztracení princové uprostřed války růží: Skončí jejich životy v obávaném Toweru?
Venku panuje parno, dělníci v blízkosti Westminsterského opatství ale musí pokračovat v práci. Jeden z nich narazí na zvláštní dřevěnou bednu, která se nachází v třímetrové hloubce. Nález v sobě neukrývá zlato, ale kosti a možná pěkně cenné! Nový anglický panovník Karel III. (*1948) si získává obdiv historiků, povolí jim totiž přístup do královské krypty. […]
reklama
zajímavosti
Baobaby: Stromy, které hubnou
Jejich jméno pravděpodobně pochází z arabštiny, ale najdeme je hlavně v Africe a na Madagaskaru, kde jsou pro tamní obyvatele léčivou dřevinou, tématem legend i předmětem uctívání. Věří například, že pokud utrhnou květ baobabu, sežere je lev. Ale pokud se napijí vody, kde byla namočena jeho semena, uchrání je to před útokem krokodýla. Tyto neobyčejné […]
Léčivá síla bylinek: Jak naši předci léčili nachlazení, horečku, černý kašel či chřipku?
Na přelomu 19. a 20. století bylo lékařů pomálu, a jejich služby byly navíc drahé. Není proto divu, že se zejména chudí spoléhali na rady babek kořenářek, které k léčbě nemocí využívaly hlavně sílu bylinek. Jaké rostliny či jiné dostupné suroviny tedy sloužily k léčbě nemocí? Co zabíralo na úrazy a zhmožděniny? A jakou roli […]
Neuvěřitelné bylinky Česka a Slovenska: Kokoška pastuší tobolka
V naší přírodě se nachází více jak 280 druhů léčivých rostlin. Nazýváme je bylinami a staly se zdrojem léčivých tzv. biologicky aktivních látek. Patří mezi ně i kokoška pastuší tobolka. I v jejím případě ale platí osvědčené rčení, „všeho s mírou“.     Pokud byste chtěli kokošku pastuší tobolku (Capsella bursa-pastoris) vyzkoušet vnitřně, s množstvím to určitě […]
Mravenci: Skrytí vládci světa
Na světě žije odhadem 14 000 druhů mravenců, přičemž jejichž celkový počet se počítá na triliony. Tento všudypřítomný hmyz se rozšířil po všech kontinentech s výjimkou zamrzlé Antarktidy, což představuje neuvěřitelný evoluční úspěch. Čím to, že zrovna mravenci jsou natolik úspěšní?   Německý výzkumný tým z univerzity ve Würzburgu odhadl, že celkový počet mravenců překračuje […]
lifestyle
Premiéry hudebních kusů napomáhaly k revoluci a způsobovaly skandály
Římské divadlo Teatro Argentina uvádí 20. února 1816 premiéru opery Lazebník sevillský od italského skladatele Gioacchina Rossiniho. Během představení však spousta diváků syčí a píská, čímž dává najevo svoji nespokojenost. Úspěchu se Rossini dočká až později. Když v roce 1814 pobývá německý hudební skladatel Carl Maria von Weber v českých lázních Libverda, nedaleká rokle ho prý inspiruje […]
Hudební géniové: Citliví, závistiví i toporní
Třebaže je rakouský skladatel Franz Schubert (1797–1828) neuvěřitelně pracovitý, nikdy se mu nepodaří se finančně zajistit. Po celý život musí proto spoléhat na pomoc svých příbuzných, přátel a obdivovatelů. Se Schubertovým dílem se začíná veřejnost seznamovat teprve v posledních letech jeho krátkého života. Francouz Hector Berlioz (1803–1869) ve své umělecké tvorbě dokonale vystihuje pojem romantický umělec. […]
Protančíme noc! Královský tanec trvá celou věčnost, valčík pohoršuje
Komteska skrz zdobenou škrabošku znuděně pokukuje po královském páru. Přemýšlí, kolik peněz musely stát královniny šperky. Na pohyb se příliš nesoustředí. Její tanečník se jí dvakrát nezamlouvá, ale tenhle večer s ním musí vydržet. Bohužel jde zrovna o nejdelší tanec plesové historie – 16 figur se střídá v nekonečném reji více jak hodinu!     […]
Počátky líčení: Líbit se chtěly už starověké Egypťanky, zlatou éru přinesla renesance
Zelenočerně nalíčené oči dominují tvářím Egypťanek. Na plochu celého horního očního víčka si nanášejí zelený malachitový prášek, tedy uhličitan měďnatý. Kolem oka vytvářejí silné linky černidlem, které se skládá z rozdrceného uhličitanu olovnatého spojeného s dalšími přísadami kvůli roztírání. Stejné černidlo používají i na řasy a obočí. Líčení, jež vypadá hodně výrazně, má i svůj praktický význam. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
epochanacestach.cz
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
Pokud by vás náhodou v tomto krásném kraji nezlákal hrad na Kunětické hoře (viz úvodní foto), máme tu pro vás řadu dalších tipů! Jako první tip na výlet je tento – zkuste navštívit nový židovský hřbitov v Pardubicích.  Je součástí Centrálního hřbitova, který naleznete v ulici K Židovskému hřbitovu. Ačkoli k založení došlo již roku 1883, je
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
enigmaplus.cz
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
Federální úřady vyšetřují nové případy tzv. havanského syndromu. Záhadné onemocnění způsobuje řadu závažných příznaků včetně poškození mozku. Má se za to, že jej způsobuje dosud neznámá zřejmě akustic
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
enigmaplus.cz
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
Říká se, že ten, kdo chce neznámého člověka správně odhadnout, podívá  se mu na boty. Jejich kvalita, čistota o každém mnohé napovídá. Zároveň si můžete i zkontrolovat, zda před vámi náhodou nestojí-n
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
iluxus.cz
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
Mezinárodnímu dni kávy, který připadá na 1. října věnuje velkou pozornost i společnost Emirates. Na palubách svých letadel i v saloncích Emirates vytvořila širokou nabídku kvalitních káv, jíž se každo
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
21stoleti.cz
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
Už v 90. letech 20. století docházelo ke zpočátku nepochopitelným úhynům orlů bělohlavých v blízkosti vodních nádrží na jihovýchodě Spojených států. Příčinou jejich smrti byla vakuolární myelinopatie,
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
nasehvezdy.cz
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
Rozchod na spadnutí. Alespoň tak se mluví o vztahu EVY BUREŠOVÉ (30) a PŘEMKA FOREJTA (36). Říká se, že je za tím její nevěra! Hvězda seriálu ZOO si podle všeho velmi přeje svatbu. Eva Burešová (30)
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Za všechno může sestřin manžel
skutecnepribehy.cz
Za všechno může sestřin manžel
I když nás od sebe se sestrou dělí dva roky, bylo to jako nic a spíš nás všichni brali za dvojčata. Když jsme se před pěti lety přestaly vídat, těžce jsem to nesla. Za náš rozkol může Alžbětin manžel Honza. Je to nepříjemný chlap, který se ke mně nikdy nechoval hezky. Po jeho poslední eskapádě, která nás