Domů     Že jsou Češi Slované? Jen mýtus!
Že jsou Češi Slované? Jen mýtus!
22.8.2023

Podle moderních výzkumů má slovanské geny asi jen 35 % české populace. Jaký původ převládá u ostatních? A kdo dal Čechům schopnost trávit mléko? 

O tom, jaký kdo z nás bude, rozhodují geny. Polovinu dědičné informace získáváme od matky, polovinu od otce. A protože to tak měli i oni, naše genetické dědictví pochází ze čtvrtin od obou babiček a dědečků, z osmin od praprarodičů a tak dále.

I my přenášíme toto genetické dědictví na naše potomky. Vědci se při určování původu člověka zajímají o dva faktory – chromozom Y, děděný pouze v mužské linii, a o tzv. mitochondriální DNA, děděnou mezi ženami.

Adam a Eva, rodiče všeho lidstva

Na základě jejich zkoumání došli k tomu, že společný praotec všech lidí, označovaný jako „chromozomální Adam“, žil zhruba před 250 000 lety ve východní Africe. Podobně u žen vedlo zkoumání zmíněné mitochondriální DNA k odhalení pramáti lidstva, Evy.

Ta žila zhruba před 140 000 lety ve východní Africe, s oním Adamem se tak samozřejmě nikdy nepotkala. Právě v subsaharské Africe, místě vzniku člověka, je lidský genom nejpestřejší.

Slavný biblický příběh o prvních lidech dostává ve světle vědy pořádné trhliny. FOTO: pxfuel
Slavný biblický příběh o prvních lidech dostává ve světle vědy pořádné trhliny. FOTO: pxfuel

Česko genetická džungle Evropy

Oproti tomu Eurasie, tedy oblast dnešní Evropy a Asie, nepatří podle docenta Jaromíra Beneše z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity ke geneticky nejrozmanitějším. Výjimku tvoří právě České země, a to pro svoji polohu v srdci Evropy.

Zdejším územím procházeli v průběhu historie příslušníci nejrůznějších etnik, proto zde vznikl poměrně pestrý mix. Jaké předky můžete mít vy?

Lovci mamutů a Keltové

Genetické jádro evropské populace tvoří původní lovci mamutů, kteří se na našem území pohybovali zhruba 40 až 24 tisíc let před naším letopočtem. Jejich geny má i dnes asi 15 % české populace.

Následně se zde usídlili Keltové, kteří přišli z oblasti jihozápadní Francie a smísili se s původním obyvatelstvem. V Evropě má jejich genotyp 40 % obyvatel. U nás se hovoří o germánsko-keltských genech, které má asi třetina obyvatel Česka.

Keltové tvoří silný základ naší genetické výbavy. FOTO: pxfuel
Keltové tvoří silný základ naší genetické výbavy. FOTO: pxfuel

Vikingové v nás

K dalšímu významnému obohacení genomu (tj. genetické informace uložené v DNA) Čechů pak došlo s nástupem zemědělství, kdy k nám pronikli z oblasti Středního východu první lidé obdělávající půdu.

Žili na jihu kontinentu, ale po ústupu ledovců se přesouvali dál na sever. Proto dnes mají tento „vikinský“ genom hlavně obyvatelé nejsevernější části Evropy, u nás pak asi 10 % populace.

Schopnost trávit mléko

V době bronzové k nám z oblasti kolem Kaspického a Černého moře začali pronikat také pastevci skotu, kteří nám přinesli znalost kola i výroby bronzu, koně, a hlavně schopnost trávení kravského mléka.

Podle docenta Beneše se však nejednalo o výměnu celých národů, ale o dobře organizované přesuny, trvající několik generací. Genom dávných Berberů a Gruzínců má v Česku pořád asi desetina populace.

Bojovníci, ženoucí se Evropou

Situace se pak změnila během doby železné, tedy zhruba mezi prvním tisíciletím před naším letopočtem a 6. stoletím našeho letopočtu. V té době se zformovaly skupiny mladých bojovníků, kteří táhli napříč Evropou a plenili.

To je i případ Germánů, kteří dorazili na naše území, kde se v té době mluvilo převážně keltsky. Docent Beneš k tomu řekl: „Představte si skupinu dvaceti až padesáti bojovníků, kteří vědí, kam jdou, a vezmou si, co chtějí, protože na to mají ostré meče. Takové byly na našem území první germánské kmeny.“

Germáni byli udatnými válečníky, což na naší historii zanechalo stopy. FOTO: Paul Hudson/Creative Commons/CC BY 2.0
Germáni byli udatnými válečníky, což na naší historii zanechalo stopy. FOTO: Paul Hudson/Creative Commons/CC BY 2.0

Praotec Čech si podmanil Říp

Ovšem ani příchod Slovanů do Čech začátkem šestého století nebyl o nic lepší. I oni sem pronikli vojensky. Historické prameny jako Kosmova nebo Dalimilova kronika pak popisují symbolický příchod praotce Čecha na Říp.

Slované si přitom nesli na bedrech své dědky, bůžky neboli idoly ze dřeva, které měly představovat jejich předky. Jejich vynesením na posvátnou horu Říp si českou kotlinu symbolicky zabrali pro sebe.

K plnému nahrazení germánské populace slovanskou však nedošlo – slovanské předky má dnes asi 35 % Čechů.

Unikát jménem Česko

Genetická různorodost Čechů nemá v ostatních zemích Evropy obdoby. Nejpodobněji jsou na tom pravděpodobně Rakušané. Například v Německu z více než 44 % převažuje germánský genom stejně jako ve Španělsku či Francii, většina Irů má pak keltské kořeny.

Zajímavé ale je, že přestože měli Germáni a Keltové zcela odlišnou kulturu, patří do stejné genetické skupiny a jejich rozlišení v jejím rámci je celkem náročné.

Ve východní Evropě pak u obyvatelstva převládá slovanský původ, třeba v Polsku z 58 %, na Slovensku ze 42 % a v Rusku ze 46 %.

Foto: viz popisky. Úvodní fotografie: Viktor Michajlovič Vasněcov/Creative Commons/Volné dílo
reklama
Související články
Historie
Premiér, který prosadil válku, skončil rukou atentátníka
Hrabě Karl von Stürgkh, politik z doby Rakouska-Uherska, působil nějaký čas v úřadu premiéra. Jeho konec ale nebyl zrovna nejšťastnější. Vrah si na něj počíhal při obědě. Karl von Stürgkh (1859–1916) pochází ze štýrské šlechtické rodiny, povýšené v roce 1721 do hraběcího stavu. V roce 1891 je zvolen do císařské rady. Později, v letech 1909–1911, působí jako ministr školství rakouské […]
Historie
Bylo tu, není tu: Jak nacisté zplundrovali Evropu?
Na nehybná nahá lidská těla dopadají sněhové vločky. Ledabyle zaparkovaný valník je plný vyhublých mrtvých. Až jejich fotografie obletí svět, mnoho lidí se stále bude zdráhat uvěřit, jaká zvěrstva byl s to nacistický režim spáchat. Krvavá mašinerie koncentračních táborů má pro třetí říši finanční bonusy – vždyť jen v Osvětimi si nakrade na 8 tun […]
Historie
Ve vzduchu je cítit konflikt. Čím Římané rozčilovali Germány?
Císař Octavianus Augustus má plnou hlavu plánů. V Germánii, kde Římané po přelomu letopočtu dosáhli řady vojenských úspěchů, by rád rozšířil svůj vliv. V nejlepším případě by pak z území na pravém břehu řeky Rýna udělal další říšskou provincii. Tím, kdo se o to má pokusit, se stává Publius Quintilius Varus (46 př. n. l.–9 n. l.), od […]
Historie
Masakr římských legií se odehrál v dolnosaském pohoří
„Vare, Vare, vrať mi mé legie,“ volá zoufale císař Octavianus Augustus, když do Říma dorazí zprávy o kruté porážce římských legií v Teutoburském lese roku 9 n. l. Bije přitom hlavou o zeď. „Roztrhl si roucho a hluboce truchlil. Po několik měsíců si neholil vlasy a nestříhal vousy,“ líčí císařův stav historik Suetonius. Krutý debakl přiměje […]
reklama
lifestyle
Premiéry hudebních kusů napomáhaly k revoluci a způsobovaly skandály
Římské divadlo Teatro Argentina uvádí 20. února 1816 premiéru opery Lazebník sevillský od italského skladatele Gioacchina Rossiniho. Během představení však spousta diváků syčí a píská, čímž dává najevo svoji nespokojenost. Úspěchu se Rossini dočká až později. Když v roce 1814 pobývá německý hudební skladatel Carl Maria von Weber v českých lázních Libverda, nedaleká rokle ho prý inspiruje […]
Hudební géniové: Citliví, závistiví i toporní
Třebaže je rakouský skladatel Franz Schubert (1797–1828) neuvěřitelně pracovitý, nikdy se mu nepodaří se finančně zajistit. Po celý život musí proto spoléhat na pomoc svých příbuzných, přátel a obdivovatelů. Se Schubertovým dílem se začíná veřejnost seznamovat teprve v posledních letech jeho krátkého života. Francouz Hector Berlioz (1803–1869) ve své umělecké tvorbě dokonale vystihuje pojem romantický umělec. […]
Protančíme noc! Královský tanec trvá celou věčnost, valčík pohoršuje
Komteska skrz zdobenou škrabošku znuděně pokukuje po královském páru. Přemýšlí, kolik peněz musely stát královniny šperky. Na pohyb se příliš nesoustředí. Její tanečník se jí dvakrát nezamlouvá, ale tenhle večer s ním musí vydržet. Bohužel jde zrovna o nejdelší tanec plesové historie – 16 figur se střídá v nekonečném reji více jak hodinu!     […]
Počátky líčení: Líbit se chtěly už starověké Egypťanky, zlatou éru přinesla renesance
Zelenočerně nalíčené oči dominují tvářím Egypťanek. Na plochu celého horního očního víčka si nanášejí zelený malachitový prášek, tedy uhličitan měďnatý. Kolem oka vytvářejí silné linky černidlem, které se skládá z rozdrceného uhličitanu olovnatého spojeného s dalšími přísadami kvůli roztírání. Stejné černidlo používají i na řasy a obočí. Líčení, jež vypadá hodně výrazně, má i svůj praktický význam. […]
svět zločinu
Zabijáci sexuálních otrokyň: Manželé loví a vraždí dívky
Inteligentní a talentované Charlene Williamsové se změní život poté, co potká o deset let staršího Geralda Gallega. Vezme si ho za muže a dvojice spolu zažívá spoustu dobrodružství. To se nese v duchu těch nejodpornějších zločinů.  Ani jeden z jejích rodičů není žádný hlupák. Charlene Williamsová, později Gallegová, se narodí 10. října 1956 v kalifornském […]
Vrazi, kteří se stali inspirací pro filmové trháky
Krimi je jedním z nejoblíbenějších žánrů, které sledujeme na televizních obrazovkách. Kteří vrazi se stali pro filmaře těmi nejinspirativnějšími? Bruno Lüdke Počet obětí: údajně nejméně 51 Kde působil: Köpenick, Německo Čím se vyznačoval: Žádnou z vražd mu nedokázali. Jak skončil: Odsouzen k pokusům v nacistickém blázinci.   Silný kalibr i pro nacistické zabijáky Noc, ve které přišel ďábel […]
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
epochanacestach.cz
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
Pokud by vás náhodou v tomto krásném kraji nezlákal hrad na Kunětické hoře (viz úvodní foto), máme tu pro vás řadu dalších tipů! Jako první tip na výlet je tento – zkuste navštívit nový židovský hřbitov v Pardubicích.  Je součástí Centrálního hřbitova, který naleznete v ulici K Židovskému hřbitovu. Ačkoli k založení došlo již roku 1883, je
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
enigmaplus.cz
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
Federální úřady vyšetřují nové případy tzv. havanského syndromu. Záhadné onemocnění způsobuje řadu závažných příznaků včetně poškození mozku. Má se za to, že jej způsobuje dosud neznámá zřejmě akustic
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
enigmaplus.cz
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
Říká se, že ten, kdo chce neznámého člověka správně odhadnout, podívá  se mu na boty. Jejich kvalita, čistota o každém mnohé napovídá. Zároveň si můžete i zkontrolovat, zda před vámi náhodou nestojí-n
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
iluxus.cz
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
Mezinárodnímu dni kávy, který připadá na 1. října věnuje velkou pozornost i společnost Emirates. Na palubách svých letadel i v saloncích Emirates vytvořila širokou nabídku kvalitních káv, jíž se každo
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
21stoleti.cz
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
Už v 90. letech 20. století docházelo ke zpočátku nepochopitelným úhynům orlů bělohlavých v blízkosti vodních nádrží na jihovýchodě Spojených států. Příčinou jejich smrti byla vakuolární myelinopatie,
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
nasehvezdy.cz
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
Rozchod na spadnutí. Alespoň tak se mluví o vztahu EVY BUREŠOVÉ (30) a PŘEMKA FOREJTA (36). Říká se, že je za tím její nevěra! Hvězda seriálu ZOO si podle všeho velmi přeje svatbu. Eva Burešová (30)
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Za všechno může sestřin manžel
skutecnepribehy.cz
Za všechno může sestřin manžel
I když nás od sebe se sestrou dělí dva roky, bylo to jako nic a spíš nás všichni brali za dvojčata. Když jsme se před pěti lety přestaly vídat, těžce jsem to nesla. Za náš rozkol může Alžbětin manžel Honza. Je to nepříjemný chlap, který se ke mně nikdy nechoval hezky. Po jeho poslední eskapádě, která nás