Domů     Z aténských školních lavic: Ministerstvo školství chtěl zřídit už filozof Platón
Z aténských školních lavic: Ministerstvo školství chtěl zřídit už filozof Platón
12.12.2018

Stát se do výuky neplete, jenom dohlíží na její průběh. Každý rodič zodpovídá za výchovu svých dětí, ale už Solónovy zákony z 6. století př. n. l. postihují ty, kteří se o vzdělání svých potomků nestarají. Ve stáří jim odepřou důchod.

Přestože vzdělání není levnou záležitostí, aténští úředníci ochotně zaplatí školy dětem, jejichž rodiče zahynuli během řecko-perských válek (499 – 448 př. n. l.)

Aténská výchova má volnější a vyváženější systém. Ideál kalokagathie zdůrazňuje harmonický rozvoj po stránce duševní i tělesné. I když Solón zdůrazňuje rovnost lidí bez ohledu na jejich původ, nepřiznává postiženým stejná práva jako zdravým.

Podle něj může porodní bába rozhodovat o zabití tělesně postiženého dítěte. Poslední slovo ale má otec. Ten sám určí, jestli potomka chce nebo ne. Pokud ho nenařídí odložit nebo zabít, vychovává ho rodina. Na starosti má dítě často chůva.

Součástí školní výuky se stávají různé disciplíny od gramatiky, matematiky a astronomie až po hudební vzdělání, historii nebo přírodní vědy.
Součástí školní výuky se stávají různé disciplíny od gramatiky, matematiky a astronomie až po hudební vzdělání, historii nebo přírodní vědy.

Učebnice neexistují

Malí kluci chodí do elementární školy. Doklady o ní známe už z 5. století př. n. l. Na rozdíl od Sparty jde o soukromé školy a rodiče sami mohou rozhodovat, kam jejich dítě bude chodit.

Gramatistova škola učí psaní, čtení a počty. Učebnice ale neexistují, a tak to jde těžko. „Využívalo se maximálně sluchové paměti.

Existovaly i slabikáře, kde byla od sebe jednotlivá slova oddělena, aby se žáci naučili lépe číst,“ vysvětluje pedagožka Tereza Vacínová.

Diogenes a Platon spolu diskutují. Platón se domnívá, že nad školským systémem by měl dohlížet státní úřad.
Diogenes a Platon spolu diskutují. Platón se domnívá, že nad školským systémem by měl dohlížet státní úřad.

„Dál, dál,“ rozčiluje se učitel nad nervózním klukem, který nemůže přijít na to, jakým veršem pokračuje Homérův epos. Vypadlo mu to z paměti. Není divu, naučit se v jedenácti letech celou Odysseu nazpaměť jenom podle předříkávaných úryvků je těžké.

„Nic si nepamatuješ. Za trest na voskovou tabulku stokrát napíšeš větu: když se nebudu pilně učit, nic ze mě nebude,“ dojde učiteli trpělivost a vyvolá dalšího žáka. Objevují se i tělesné tresty, rákoska je běžným školním inventářem.

Jinak je vybavení jednoduché: učitel sedí na ozdobné židli s opěradlem, žáci na stoličkách. Píše se hůlkou na navoskovanou tabulku, k počítání slouží kamínky. Hudba, tanec a zpěv se studuje v kitharistově škole. Ve 4. století př. n. l. přibývají hodiny kreslení.

Škola se otevírá hlavně pro syny ze zámožných rodin. Důležité je hlavně naslouchat, například potulní sofisté učí právo a řečnictví.
Škola se otevírá hlavně pro syny ze zámožných rodin. Důležité je hlavně naslouchat, například potulní sofisté učí právo a řečnictví.

Intelektuálové naslouchají filozofům

V palaistře (zápasnické škole – pozn. red.), najdeme na rozvrhu tělocvik. Učí se tu pětiboj, který se skládá ze skoku dalekého, běhu, zápasu, hodu diskem a oštěpem Od 4. století př. n. l. se objevují vyšší školy.

Chlapci do jejich lavic zasednou od 15 do 17 roku. Pevná ruka státu pečlivě dohlíží na jejich úroveň. Studium si mohou dovolit jenom synkové ze zámožnějších rodin. Na začátku jde hlavně o civčení, ale později je důležitější intelektuální vzdělání.

V přednáškách nechybí gramatika, matematika (geometrie a aritmetika), múzika (hudební vzdělání) a astronomie. Komu to nestačí, může naslouchat řečem sofistů, potulných filozofů, kteří učili hlavně právo, řečnictví, historii a přírodní vědy.

Někde v těchto místech kdysi v Aténách stávala Platónova akademie.
Někde v těchto místech kdysi v Aténách stávala Platónova akademie.

Úřad podle učence

Propracovaný vzdělávací systém nabízí ve svých dílech Ústava a Zákony aténský filozof Platón (427 – 347 př. n. l). Domnívá se, že dítě do tří let nemá opustit rodinu a nezapomíná ani na předškolní zařízení pro děti ve věku 3 – 6 let.

Věnuje se i následnému vzdělávání. Do dvacátého roku má muž ukončit vojenský výcvik a potom se až do 30 let věnovat zvládnutí dialektiky (umění diskuse – pozn. red.).

Po třicátém roce doporučuje studovat filozofii a v 35 letech si najít pevné místo v politickém životě. Vyzývá ke zřízení úřadu nejvyššího správce veškeré výchovy (podobnému jako dnešní ministr školství) a zdůrazňuje jeho význam:

„Tento úřad je ze všech nejvyšších úřadů v obci daleko nejdůležitější. Neboť u všeho, co roste, u rostlin, u zvířat krotkých i divokých i u lidí, dobré vypučení prvního výhonku má největší význam pro zdárné dovršení dobrosti, jaká náleží jeho přirozenosti.“

Foto: wikipedia.org
reklama
Související články
Historie
Děsirée Clary dostala jako náplast na zklamání švédskou korunu
Dává jí úkol, který splnit nemůže. Donutit rodiče, aby jí hned povolili se vdávat. Taková opovážlivost! To si nemůže dovolit. Je jasné, že tohle znamená jediné: definitivní konec. Bernardine Eugénie Désirée Clary (1777–1860) z francouzského Marseille se v roce 1793 náhodně seznámí s Josephem Bonapartem. Setkává se i s jeho rodinou, zamiluje se do Josefova bratra Napoleona (1769–1821) a […]
Historie
Příchod Slovanů k nám: Dorazili do Čech z bělorusko-ukrajinského pomezí?
Langobardi v 5. století proti proudu Labe projdou Čechami a zastaví se na Moravě. Roku 568 odsud odejdou a dorazí až do severní Itálie. A co je pro nás nejvýznamnější? Kolem roku 500 už v Čechách sídlí Slované! Je jich málo a doklady o nich jsou řídké. Za nejstarší nejspíše můžeme považovat zmínku byzantského dějepisce Prokopia (*490), […]
Historie
Smrt: Nečisté věci se musejí spálit a bez výbavy na onen svět nepůjdeš
Lidé se do chalupy přicházejí rozloučit se svým sousedem hospodářem. Chvíli postojí, pokřižují se a tiše odejdou. Smrti se nebojí, považují ji za součást života… V Legendě o Ostojovi, sedlákovi žijícím u nás ve 12. století, líčí současný historik Zdeněk Smetánka jeho smrt. Tělo mrtvého sedláka leží na slaměné podestýlce uprostřed jizby v chalupě. „Důkaz, proč neležel […]
Historie
4 nejstarší sportovní trofeje: Na jachtařské zápolení dohlíží samotná královna!
V kalendáři bychom sice nalistovali konec března, na fotbalovém stadionu poblíž Glasgow však vládne studený vítr. I tak diváci oděni v oblecích zvědavě sledují, jak skupinka fotbalistů křepčí a hrdě mává nablýskaným pohárem – kdyby jen věděli, že zrovna drží v rukou jednu z nejstarších trofejí sportovního světa. Carlisle Bells Rok:1599 Sport: Dostihy Ještě z […]
reklama
záhady a tajemství
Kdo objevil Velikonoční ostrov?
Do všudypřítomného štěbetání ptáků v subtropickém pralese se prvně ozvou lidské hlasy. A tak, zatímco u nás vládne přemyslovský kníže Spytihněv I. (asi 875–915), začíná kolem roku 1200 daleko v Pacifiku pozvolná kolonizace ostrůvku o rozloze 163 km².   Připomíná ráj na zemi. Stabilní klima, teplota slabě nad 20 stupňů Celsia, o chlup méně srážek, […]
Záhadní jezuité v Čechách: Nelegální majetek se v Klementinu nenašel, ale provázela je špatná pověst
Muž v černém hábitu zaklepe na dveře malého zednického domku kousek od Vltavy. Když se z nitra ozve rozpačitá pobídka ke vstupu, vezme za kliku. Cizinec sáhne do kapsy, vytáhne z ní kovově lesklý peníz a přisune ho zedníkovi před oči. „Nechtěl bys další?“ zeptá se. Když zedník kývne, muž ho pobídne, aby si vzal své nástroje a […]
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
reklama
lifestyle
Dlouhodobé sezení zabíjí častěji než kouření či obezita. Braňte se!
Schválně si některý den změřte, kolik hodin během něj prosedíte. A to nejen v práci, ale i cestou do a z ní či večer na gauči před televizí. Výsledek může být překvapivý – až 14 či 15 hodin denně! Co takové dlouhé sezení udělá s vaším tělem? Kouření, alkohol, drogy, nadměrné slunění, špatná strava a přejídání jsou zničující, […]
Životní styl Františka Josefa I.: Ve spěchu mu stačil k jídlu párek
Vybíravý v jídle rakousko-uherský císař František Josef I. rozhodně není. Druhou snídani v čase běžného oběda si sní přímo ve své pracovně. Sloužící mu ji naservíruje na tácu k vedlejšímu stolku. A co si dá nejraději? V oblibě má císař František Josef I. (1830–1916) kousek hovězího nebo přírodní řízek, který někdy vystřídá třeba guláš. Pokud spěchá, spokojí se s párkem. […]
Národní sport USA: Baseball Američanům pomáhal zapomenout na válku
Baseball je synonymem USA. Kdy a kde se poprvé hrál? Odpověď na tuto otázku je složitější. Pálkovací sporty mají velmi dlouhou historii, v nějaké formě se hrály už ve starověkém Egyptě.   O podobné hře existují zprávy také ze středověku, a to například z Anglie ve 14. století. Vznik moderního baseballu se přisuzuje americkému důstojníkovi a pozdějšímu […]
Jak zmírnit bolest? Jednou z cest je cvičení
Že cvičení a vůbec pohyb jsou pro lidský organismus prospěšné, není žádným objevem. Nejde přitom jen o fyzickou a psychickou kondici. Cvičení posiluje srdce a cévy, zvyšuje srdeční výkon a zlepšuje krevní oběh, má pozitivní vliv na metabolismus i na imunitní systém. Poslední výzkumy ukazují, že lidé, kteří cvičí, jsou i odolnější vůči bolesti.   […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
21stoleti.cz
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
Vyhynutí obřích druhohorních plazů je spojováno s dopadem asteroidu zvaného Chicxulub, který vyvolal celou škálu potenciálně smrtících důsledků. Který z nich byl skutečným viníkem vyhynutí dinosaurů?
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
enigmaplus.cz
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
Vyšetřování kauzy zmizelého letadla malajsijských aerolinií z letu číslo MH370 definitivně skončilo. A to bez jakéhokoli výsledku. Proč se letadlo asi po hodině letu odklonilo od plánované trasy? Kam
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
epochalnisvet.cz
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
„Zmenši tělo, budeš míň hladovět!“ Pod tímto heslem se snaží přečkat zimu krtci. Zimní spánek si totiž nemohou dovolit, brání tomu jejich metabolismus, který patří mezi vůbec nejaktivnější mezi savci.
Svátečně rozzářené okno
panidomu.cz
Svátečně rozzářené okno
Plný parapet drobných vánočních dekorací, bezpečné svícny, umělý sníh, světýlka, samolepky, spreje a šablony… Okno zkrátka o Vánocích nemůže zůstat prázdné! Tu kouzelnou a neopakovatelnou atmosféru milují především ženy. Však se na to všelijaké zdobení těší celý rok a nedají se odradit, ani když je partner zapřísáhlý nepřítel vánočních svátků a bručoun, který by nejraději
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
tisicereceptu.cz
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
Zdravější varianta oblíbených vánočních perníčků. Mouku nahradí jemné ovesné vločky a klasický cukr vyměňte za hnědý kokosový. Budete překvapeni, jak skvěle chutná kombinace arašídového másla a perník
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
epochanacestach.cz
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
Hrad opředený mnoha pověstmi, sídlo mocných mužů i samotného panovníka i přírodní jeviště jednoho z nejslavnějších českých filmů. To všechno je Andělská Hora, romantická zřícenina na Karlovarsku. Podle pověsti založil hrad Andělská Hora krutý muž jménem Ursinus, který do českých zemí unesl krásnou Alvínu, dceru anglického krále Tristana. Alvína byla laskavá jako anděl, ale trpěla pod
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
iluxus.cz
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže o nejlepší destilát a likér Czech National Spirits Competition 2023 proběhl v reprezentativních prostorech Strahovského kláštera v sobotu 2.
Umí být jeden druhému oporou
nasehvezdy.cz
Umí být jeden druhému oporou
V letošním roce oslavil oblíbený moderátor a herec Jan Kraus (70) jubilejní sedmdesáté narozeniny. Žádné velké oslavy se ovšem nekonaly, jelikož je moderátor jednoduše nemá v oblibě. Pokud tak na n
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
enigmaplus.cz
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
U výběžku české hranice s Rakouskem se nachází lokalita, kam mají být na přelomu let 1944 a 1945 nacisty sváženy záhadné bedny. Co odhalilo poválečné pátrání?   [gallery ids="134665,134666,
Kamarádka se mi moc protiví!
skutecnepribehy.cz
Kamarádka se mi moc protiví!
Moje kamarádka ze školy to uměla vždy roztočit, což jsem jí vždy trochu záviděla. Ve společnosti na sebe strhne veškerou pozornost. Už od školy jsem s ní vždy ráda chodila na pařby a později už jen na fajn večery, kolikrát jen ve dvou. Sice na sebe strhávala vždy pozornost všech mužů okolo, ale příliš mi to nevadilo.
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
21stoleti.cz
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
Péče o mládě vyžaduje po rodičích tučňácích velké oběti. Jeden, sedící na vejcích, musí být stále ve střehu, aby ho ochránil před predátory, zatímco druhý rodič loví kořist. Jak to ustát bez dostatečn