Domů     Trpěl nejpodivuhodnější český panovník Rudolf II. psychickou poruchou?
Trpěl nejpodivuhodnější český panovník Rudolf II. psychickou poruchou?
14.1.2021

Rudolf II. bývá často označován jako šílený Habsburk nebo blázen na trůnu. I když obecně nebyl dobrým vladařem, České země za jeho panování vzkvétaly. Ne nadarmo se jeho doba nazývá „zlatou“. Ale jakým byl Rudolf člověkem?

Budoucí habsburský panovník a císař Svaté říše římské se narodil v roce 1552 ve Vídni jako třetí dítě Maxmiliána II. a Marie Španělské.

Jeho budoucí zdravotní stav mu předurčili právě jeho rodiče, neboť se jednalo o bratrance a sestřenici, což nebylo v habsburské linii nic neobvyklého. To s sebou neslo riziko demence či jiných poruch.

Španělský dvůr

O jeho dětství příliš mnoho nevíme, první zprávy pocházejí z doby, kdy bylo Rudolfovi šest let a rodiče jej poslali společně s bratrem Arnoštem na španělský královský dvůr k Filipovi II. Tento počin totiž znamenal pro Maxmiliána II. vyjádření nároku na španělské dědictví.

Filip s oběma chlapci jednal takřka jako se svými syny a potenciálními následníky trůnu. Měli dokonce svůj vlastní malý dvůr.

Rudolf vyrůstal na dvoře Filipa II.
Rudolf vyrůstal na dvoře Filipa II.

Příprava na kralování

Ve Španělsku se jim dostalo vynikajícího vzdělání, kterému se věnovali pět hodin denně. Učení zahrnovalo výuku jazyků, ale také studium klasické antické literatury, starověkého Řecka a Říma, a především náboženství.

Důležitou součástí vzdělání bylo i cvičení ve stylistické obratnosti. Oba bratři se učili také tanci, jízdě na koni, lovu nebo zápasu. V roce 1571 se vrátili zpátky do Vídně.

Nástup na trůn

Ihned po návratu začal Maxmilián II. připravovat Rudolfa na jeho budoucí státnickou roli. K převzetí moci však ještě potřeboval souhlas stavů, které s osobou Rudolfa neměly problém.

Českou korunu tak získal v roce 1575 a o pouhý měsíc později byl jmenován i římským králem. Velmi brzy poté zemřel Maxmilián II. a Rudolf se chopil vlády jako římský císař.

Nejprve zůstal stejně jako otec ve Vídni, ale zde se velmi zhoršily jeho vztahy s bratrem Matyášem, který po císařském trůnu také toužil.

Po vladaření toužil i Rudolfův bratr Matyáš.
Po vladaření toužil i Rudolfův bratr Matyáš.

První výkyvy

Již v prvních letech panování se u něj projevovaly pověstná náladovost a melancholie. I jeho poddaní mu museli filtrovat informace, aby ho něco příliš nerozladilo. V roce 1583 se kvůli hrozícímu vpádu Osmanů přestěhoval strategicky do Prahy.

V tu chvíli se z Prahy stalo císařské město a Pražský hrad sídlem samotného císaře. Od té doby do našeho hlavního města začaly přijíždět davy umělců, vzdělanců, ale také podvodníků.

Velký milovník

Během roku 1597 se zhoršil Rudolfův zdravotní stav. Trpěl nejen depresemi, začaly se u něj projevovat i příznaky syfilidy, což v té době nebylo nic neobvyklého.

O Rudolfovi bylo známo, že během svých manických fází holdoval četným milostným dobrodružstvím, i když měl dlouhá léta milenku – hraběnku Kateřinu Stradovou, s níž zplodil šest nelegitimních potomků. Velmi ho však trápilo, že nemá žádného oficiálního dědice. Na druhou stranu se manželství doslova štítil.

Rudolf měl velkou slabost pro ženy.
Rudolf měl velkou slabost pro ženy.

Vražedný syn

Nechvalně proslul jeho první syn, don Julius Caesar d´Austria, který po otci bohužel zdědil jak duševní nemoc, stejně tak i vrozenou syfilidu.

A i když se mu dostalo prvotřídní péče a Rudolf se o něj staral, stal se z něj násilnický deviant se silnými sadistickými sklony, který se neštítil ani vraždit. Když ve svých 23 letech zemřel v internaci a Rudolf pro něj netruchlil.

Vliv temných sil

V té době vyhnal svoje rádce a začal naslouchat hlavně alchymistům a umělcům, přičemž někteří toho velmi využívali. Čím dál častěji dostával záchvaty zuřivosti, při kterých rozbíjel věci a útočil i na služebnictvo.

Papežského vyslance dokonce obvinil ze spiknutí. Rudolf se stále potýkal s depresemi a několikrát se pokusil i o sebevraždu. Nejdříve se chtěl probodnout kordem, poté si rozřezal střepy z rozbitého okna zápěstí, a nakonec se zkusil bodnout dýkou. Vždy ho zachránilo služebnictvo.

Rudolf trpěl depresemi a paranoiou.
Rudolf trpěl depresemi a paranoiou.

Skvostná sbírka

Jeho jediným povyražením se tak stala rozsáhlá umělecká sbírka. Cílem tohoto sběratelství bylo vytvořit encyklopedický obraz světa.

Základ umělecké sbírky pocházel z otcových vídeňských cenností, které Rudolf převezl z Vídně do prostoru Pražského hradu, především do Letohrádku královny Anny. Další část umístil do dokončeného Španělského sálu. Současně pozval do Prahy i umělce, kteří sloužili jeho otci.

Alchymisté na prvním místě

Řada odborníků se dnes domnívá, že mimořádná záliba v hromadění cenných předmětů mohla souviset právě s císařovou s psychickou poruchou, stejně jako náklonnost k okultním vědám.

Tehdy bylo mnoho lidí přesvědčeno, že si panovník hraje s černou magií a spřáhl se s ďáblem. Samotní mystikové se v té době snažili odhalit tajemství přírody. Hlavním úkolem bylo vyrobit zlato, aby císaři pomohli zaplnit jeho prázdnící se pokladnice.

Mnoho lidí bylo přesvědčeno, že se Rudolf spřáhl s ďáblem.
Mnoho lidí bylo přesvědčeno, že se Rudolf spřáhl s ďáblem.

Opravdu měl kámen mudrců?

S alchymií se Rudolf setkal prostřednictvím svého osobního lékaře Tadeáše Hájka z Hájku. Ten podle dobových životopisců vlastnil proslulý kámen mudrců, který dokázala přeměnit jakýkoli kov na zlato, omlazovat i léčit.

Tento fakt měl být potvrzen tím, že se po jeho smrti našlo v laboratoři 84 metrických centů zlata a 60 metráků stříbra, odlitých do cihlových forem menší váhy.

Ožil skutečně Golem?

Ovšem Rudolfovy zájmy sahaly mnohem dál. O tom svědčí i vztah s rabbi Löwem, neboť se velmi zajímal o židovskou kabalu, složitý soubor tajných nauk.

Podle legend společně hovořili o vyrobení umělého člověka, hliněného Golema, kterého podle pověstí rabbi Löw opravdu sestrojil na obranu židovského ghetta před křesťany, kteří ghetto pravidelně napadali. V pohyb se Golem uváděl vložením šému.

Vypráví se, že Golema zničil samotný rabín, neboť ten kvůli včas nevyndanému šému začal rozbíjet vše, co mu přišlo do cesty.

Opravdu existoval golem?
Opravdu existoval golem?

Bratr táhne na Prahu

Protože se Rudolf příliš nevěnoval samotné vládě, měl na trůn stále větší zálusk jeho bratr Matyáš, který v rakouských zemích potlačil selské povstání, což mu zajistilo podporu šlechty, jež se začala odvracet od Rudolfa.

Vše vyvrcholilo Matyášovým tažením na Prahu. Konflikt mezi oběma bratry vyřešil až Libeňský mír, kterým si rozdělili vládu v říši. Zatímco Matyáš získal Moravu, Rakousko a Uhry, Rudolf měl pod kontrolou Čechy, Slezsko a Horní a Dolní Lužici.

Situace využily hlavně české stavy, které svou moc nad Rudolfem uplatnily při vynucení vydání Rudolfova majestátu. Ten zajistil v Českém království svobodu náboženství.

Chatrné zdraví

V té době už se Rudolf potýkal s mnoha nemocemi. Krátce před smrtí se mu udělaly na stehnech vředy, kvůli nimž nemohl ani sedět, a selhávala mu také játra. V posledních dnech začal vykašlávat krev, protože trpěl i tuberkulózou.

Podle některých informací skonal na vodnatelnost. Zajímavé je, že den před smrtí odmítl zpověď a nepřijal ani svátost umírajících, což bylo v té době skandální. Jeho smrtí v roce 1612 skončila tzv. zlatá éra a nastoupila doba tvrdé habsburské rekatolizace.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
Související články
Historie
Theagenes získal rekord v počtu vítězství mezi starořeckými atlety
Klučinovi jménem Theagenes z Thasu, ostrova v Egejském moři, se líbí socha stojící na agoře v jeho rodišti. „Chci ji mít doma,“ rozhodne se a odnese si ji. Okamžitě ale vypukne pátrání, kam artefakt zmizel. Záhy se zjistí, že ho má Theagenes. Městská rada diskutuje, co s mladičkým zlodějem udělat. Většina radních by ho poslala na […]
Historie
Zápasníka Milona z Krotonu roztrhali hladoví vlci
Filozof a matematik Pythagoras (asi 570–495 př. n. l.) se mezi lety 540–530 př. n. l. usazuje v Krotonu v jihoitalské Kalábrii a shromažďuje tu okruh svých žáků. Patří mezi ně i atlet Milon z Krotonu. „Čerpal od Pythagora nejenom filozofická poučení, ale i vědecká zdůvodnění tréninkových zásad a zápasnických chvatů,“ uvádí sportovní novinář Václav […]
Historie
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Historie
Jiří z Poděbrad: Jediný král nepocházející z královské dynastie
Husitský král či král dvojího lidu. Tyto přezdívky si vyslouží jediný český král, který nepochází z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Jiří z Kunštátu a Poděbrad, kališník, který se po celou dobu své vlády snaží o pokojné soužití kališnické většiny s katolickou menšinou. Proč se mu to nedaří? Zikmund Lucemburský (1368–1437) po sobě nezanechává žádného mužského potomka. […]
reklama
věda a technika
Nevyzpytatelný hluk: Trhá ušní bubínky, poškozuje orgány a umí i zabít!
Láva prýští do neuvěřitelné výšky, rozzuřená sopka vychrlí do ovzduší tuny prachu a na několik let ochladí planetu. Její dunění slyší desítky tisíc lidí a pro třicet z nich jde o poslední zvuky jejich životů. Řev je totiž daleko za únosnou mezí. Snad v každé učebnici přírodopisu stojí, že člověk vnímá zvuk v intervalu od 16 do 20 000 […]
Kyselina chlorovodíková: Potřebná i nebezpečná
Mnozí z nás zřejmě vůbec nepřemýšlejí o tom, jak prudce jedovatá látka vzniká uprostřed jejich útrob, v žaludku. Žlázy, které se nacházejí v jeho stěně, denně vyprodukují 1,5 – 2 litry žaludeční šťávy, jež ve velkém množství obsahuje skutečně prudce jedovatou kyselinu chlorovodíkovou a rovněž i látky, které dokážou strávit bílkoviny a tuky. Silná žíravina […]
Jak nejlépe zabezpečit dům? Bezpečnostní fólie, kování, zámky i kliky!
Věděli jste, že k 80 % vloupání dojde přes okna nebo balkonové dveře? Patří totiž k nejslabším článkům zabezpečení domu či bytu. Okno bez bezpečnostních prvků otevře zloděj během 10 sekund, a to tak neslyšně, že vás neprobudí, ani když spíte ve vedlejší místnosti. Jak zlodějům znesnadnit práci a cítit se doma opravdu v bezpečí? Okna patří k nejzranitelnějším […]
Stavba bez starostí a komplikací
Kde jsou ty doby, kdy majiteli pozemku stačilo nakoupit stavební materiál a mohl si postavit dům podle svého vkusu a svých potřeb. Dnes jsou stavebníci svázáni množstvím předpisů a nařízení, v nichž je složité se vyznat. Stále více lidí tak využívá služeb specializovaných firem, které se v džungli zákonů dokonale orientují. Abychom se vůbec mohli odvážit do […]
zajímavosti
Kolik uzvedne nosorožík a další rekordy ze světa zvířat
Svět zvířat je plný rekordů a neuvěřitelných výkonů, i když to třeba na první pohled není vidět. Tady je pár čísel, která vyrazí dech. 13 bilionů tolik sarančat tvořilo hejno, které v roce 1874 napadlo americké státy Iowa Minnesota, Kansas a Texas. Jejich celková váha činila téměř 30 milionů tun. 750 000 000 tun tolik […]
Používejte ochranné pracovní pomůcky!
Některá zaměstnání jsou z hlediska pracovního úrazu rizikovější než jiná. Pokud není možné tato zdravotní rizika eliminovat nebo je alespoň částečně omezit, musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Co mezi ně patří? A opravdu vždy platilo heslo bezpečnost především? Osobní ochranné pracovní prostředky přesně definuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Tyto prostředky musí […]
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
Sakura: Strom japonské národní hrdosti
Když rozkvetou sakury, je to úchvatná podívaná. Pro mnoho měst, které je pěstují jako okrasné stromy, to často bývá vrchol turistické sezóny. Miliony lidí po celém světě se totiž vydává obdivovat nádherné pastelově zbarvené květy. Tato dřevina má jedinečnou historii a stejně fascinující současnost. Obvykle je máme spojeny s Japonskem, kde k nejznámějším místům se […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Dodnes neobjasněné záhady: Dávné artefakty i vzkaz o konci světa
enigmaplus.cz
Dodnes neobjasněné záhady: Dávné artefakty i vzkaz o konci světa
Zajímavým objektem, o kterém si mnozí mysleli, že pochází z doby, kdy na Zemi ještě žili dinosauři, je takzvané Londýnské kladivo. Tento artefakt byl nalezen ve 30. letech 20. století v USA, konkrétně
Kuskus s avokádem
tisicereceptu.cz
Kuskus s avokádem
Voňavé dobroty z Maroka, Tuniska, Turecka i z Bulharska. Mezi oblíbené pokrmy patří i kuskus na různé způsoby. Ingredience na 4 porce 300 g kuskusu 350 ml vroucího kuřecího vývaru 2 avokáda 1
Studio archicraft představuje luxusní sídlo Arden Road. Nachází se v prestižní čtvrti Los Angeles
iluxus.cz
Studio archicraft představuje luxusní sídlo Arden Road. Nachází se v prestižní čtvrti Los Angeles
Rezidence Arden Road, nejnovější počin holešovického studia archicraft, přináší unikátní pohled do světa prominentního bydlení. Projekt zasazený do vyhlášené rezidenční čtvrti Pasadena představuje dům
Dobrodružství v podzemí – Historický cínový důl Jeroným
epochanacestach.cz
Dobrodružství v podzemí – Historický cínový důl Jeroným
Trochu stranou turistických tras leží atraktivní památka, která připomíná slavné dějiny dolování nerostných surovin a drahých kovů ve Slavkovském lese. Štoly, kamenné síně i podzemní jezírka dotvářejí tajuplnou atmosféru cínového dolu, při níž můžete obdivovat zručnost a píli našich předků. Oblast Slavkovského lesa leží v západních Čechách přibližně mezi městy Kynšperk nad Ohří, Karlovy Vary
Smažená zmrzlina
nejsemsama.cz
Smažená zmrzlina
Příprava je trochu složitá, ale tato delikatesa ohromí každou návštěvu. Ingredience na 4 porce: Piškotový plát: ● 6 vajec „M“ ● 160 g krupicového cukru ● 80 ml rostlinného oleje ● 160 g hladké mouky ● zmrzlina (vanilková) Vanilková omáčka: ● 1 l smetany ● 100 g cukru ● 8 žloutků ● 2 vanilkové lusky Na ozdobu: ● vejce na obalení ● plátky mandlí na obalení ● rostlinný olej ke
Z čeho se skládá kosmické záření? Napoví přelomová metoda českého fyzika
21stoleti.cz
Z čeho se skládá kosmické záření? Napoví přelomová metoda českého fyzika
Jeden rok večerního sledování televize, jedna cesta letadlem z východního na západní pobřeží USA nebo 3 dny strávené v Atlantě. Všemi těmito činnosti do sebe průměrný Severoameričan dostane dávku 0,1
Gaius Appuleius Diocles: Nejbohatší sportovec v dějinách
epochalnisvet.cz
Gaius Appuleius Diocles: Nejbohatší sportovec v dějinách
Kam se na něj hrabou všichni ti zazobaní basketbalisté, fotbalisté, hokejisté či golfisté. Oproti římskému vozatajovi to jsou jen chudí příbuzní. Gaius Appuleius Diocles si už v době starověku vydělá za svou kariéru tolik, že ho dosud nikdo nepřekonal a stále je hodnocen jako nejbohatší sportovec historie.   Jedním z center zábavy je ve starém
Spikli se proti Václavovi III. vlastní poddaní?
historyplus.cz
Spikli se proti Václavovi III. vlastní poddaní?
Muž se zakrváceným nožem prchá od místa, kde byl právě ubodán král Václav III. Stráže mají jasno, a dotyčného na místě zabijí. Zahodili tak ale příležitost dozvědět se, proč se domnělý pachatel vlastně činu dopustil…   Celé město již spí, jen krčma se otřásá v základech. „Na zdraví krále!“ zvolá pijan, a než si obsah
Spory o dům Václavu Upírovi Krejčí vzaly zdraví!
nasehvezdy.cz
Spory o dům Václavu Upírovi Krejčí vzaly zdraví!
Konec manželství herce Václava Upíra Krejčí (68) a jeho manželky Kateřiny nebyl vůbec poklidný. Dodnes se táhnou spory o majetkové vyrovnání. Nemohou se dohodnout zejména na luxusním domě v pražských
Jak se (ne)povedly naše zásnuby
skutecnepribehy.cz
Jak se (ne)povedly naše zásnuby
Než jsem otěhotněla, rozhodli jsme se s přítelem, že si zaletíme na romantický prodloužený víkend do Paříže. Tedy s prohlídkami památek, nákupy, romantickými snídaněmi v kavárnách. S vínem i vybraným jídlem. Byla jsem natěšená jako blecha a nemohla se dočkat, až konečně uvidím Louvre, katedrálu Notre Dame, Eiffelovu věž. Nikdy jsem totiž v hlavním městě Francie nebyla, ale toužila jsem po tom
Kosmetické triky: Buďte mléčně krásná
panidomu.cz
Kosmetické triky: Buďte mléčně krásná
Mléko má v kosmetické péči pradávnou tradici. Používala ho prý Kleopatra, Napoleonova manželka Josefína i císařovna Sisi. Proč je tedy nenapodobit. * Regenerační koupel Mléčný tuk působí mimořádně blahodárně na pleť, nejspíš proto, že se zčásti podobá našemu vlastnímu kožnímu tuku. Nejdřív ji zvláční a uvolní napětí suché kůže, pak na ní kyselina mléčná pomůže