Domů     Trpěl nejpodivuhodnější český panovník Rudolf II. psychickou poruchou?
Trpěl nejpodivuhodnější český panovník Rudolf II. psychickou poruchou?
14.1.2021

Rudolf II. bývá často označován jako šílený Habsburk nebo blázen na trůnu. I když obecně nebyl dobrým vladařem, České země za jeho panování vzkvétaly. Ne nadarmo se jeho doba nazývá „zlatou“. Ale jakým byl Rudolf člověkem?

Budoucí habsburský panovník a císař Svaté říše římské se narodil v roce 1552 ve Vídni jako třetí dítě Maxmiliána II. a Marie Španělské.

Jeho budoucí zdravotní stav mu předurčili právě jeho rodiče, neboť se jednalo o bratrance a sestřenici, což nebylo v habsburské linii nic neobvyklého. To s sebou neslo riziko demence či jiných poruch.

Španělský dvůr

O jeho dětství příliš mnoho nevíme, první zprávy pocházejí z doby, kdy bylo Rudolfovi šest let a rodiče jej poslali společně s bratrem Arnoštem na španělský královský dvůr k Filipovi II. Tento počin totiž znamenal pro Maxmiliána II. vyjádření nároku na španělské dědictví.

Filip s oběma chlapci jednal takřka jako se svými syny a potenciálními následníky trůnu. Měli dokonce svůj vlastní malý dvůr.

Rudolf vyrůstal na dvoře Filipa II.
Rudolf vyrůstal na dvoře Filipa II.

Příprava na kralování

Ve Španělsku se jim dostalo vynikajícího vzdělání, kterému se věnovali pět hodin denně. Učení zahrnovalo výuku jazyků, ale také studium klasické antické literatury, starověkého Řecka a Říma, a především náboženství.

Důležitou součástí vzdělání bylo i cvičení ve stylistické obratnosti. Oba bratři se učili také tanci, jízdě na koni, lovu nebo zápasu. V roce 1571 se vrátili zpátky do Vídně.

Nástup na trůn

Ihned po návratu začal Maxmilián II. připravovat Rudolfa na jeho budoucí státnickou roli. K převzetí moci však ještě potřeboval souhlas stavů, které s osobou Rudolfa neměly problém.

Českou korunu tak získal v roce 1575 a o pouhý měsíc později byl jmenován i římským králem. Velmi brzy poté zemřel Maxmilián II. a Rudolf se chopil vlády jako římský císař.

Nejprve zůstal stejně jako otec ve Vídni, ale zde se velmi zhoršily jeho vztahy s bratrem Matyášem, který po císařském trůnu také toužil.

Po vladaření toužil i Rudolfův bratr Matyáš.
Po vladaření toužil i Rudolfův bratr Matyáš.

První výkyvy

Již v prvních letech panování se u něj projevovaly pověstná náladovost a melancholie. I jeho poddaní mu museli filtrovat informace, aby ho něco příliš nerozladilo. V roce 1583 se kvůli hrozícímu vpádu Osmanů přestěhoval strategicky do Prahy.

V tu chvíli se z Prahy stalo císařské město a Pražský hrad sídlem samotného císaře. Od té doby do našeho hlavního města začaly přijíždět davy umělců, vzdělanců, ale také podvodníků.

Velký milovník

Během roku 1597 se zhoršil Rudolfův zdravotní stav. Trpěl nejen depresemi, začaly se u něj projevovat i příznaky syfilidy, což v té době nebylo nic neobvyklého.

O Rudolfovi bylo známo, že během svých manických fází holdoval četným milostným dobrodružstvím, i když měl dlouhá léta milenku – hraběnku Kateřinu Stradovou, s níž zplodil šest nelegitimních potomků. Velmi ho však trápilo, že nemá žádného oficiálního dědice. Na druhou stranu se manželství doslova štítil.

Rudolf měl velkou slabost pro ženy.
Rudolf měl velkou slabost pro ženy.

Vražedný syn

Nechvalně proslul jeho první syn, don Julius Caesar d´Austria, který po otci bohužel zdědil jak duševní nemoc, stejně tak i vrozenou syfilidu.

A i když se mu dostalo prvotřídní péče a Rudolf se o něj staral, stal se z něj násilnický deviant se silnými sadistickými sklony, který se neštítil ani vraždit. Když ve svých 23 letech zemřel v internaci a Rudolf pro něj netruchlil.

Vliv temných sil

V té době vyhnal svoje rádce a začal naslouchat hlavně alchymistům a umělcům, přičemž někteří toho velmi využívali. Čím dál častěji dostával záchvaty zuřivosti, při kterých rozbíjel věci a útočil i na služebnictvo.

Papežského vyslance dokonce obvinil ze spiknutí. Rudolf se stále potýkal s depresemi a několikrát se pokusil i o sebevraždu. Nejdříve se chtěl probodnout kordem, poté si rozřezal střepy z rozbitého okna zápěstí, a nakonec se zkusil bodnout dýkou. Vždy ho zachránilo služebnictvo.

Rudolf trpěl depresemi a paranoiou.
Rudolf trpěl depresemi a paranoiou.

Skvostná sbírka

Jeho jediným povyražením se tak stala rozsáhlá umělecká sbírka. Cílem tohoto sběratelství bylo vytvořit encyklopedický obraz světa.

Základ umělecké sbírky pocházel z otcových vídeňských cenností, které Rudolf převezl z Vídně do prostoru Pražského hradu, především do Letohrádku královny Anny. Další část umístil do dokončeného Španělského sálu. Současně pozval do Prahy i umělce, kteří sloužili jeho otci.

Alchymisté na prvním místě

Řada odborníků se dnes domnívá, že mimořádná záliba v hromadění cenných předmětů mohla souviset právě s císařovou s psychickou poruchou, stejně jako náklonnost k okultním vědám.

Tehdy bylo mnoho lidí přesvědčeno, že si panovník hraje s černou magií a spřáhl se s ďáblem. Samotní mystikové se v té době snažili odhalit tajemství přírody. Hlavním úkolem bylo vyrobit zlato, aby císaři pomohli zaplnit jeho prázdnící se pokladnice.

Mnoho lidí bylo přesvědčeno, že se Rudolf spřáhl s ďáblem.
Mnoho lidí bylo přesvědčeno, že se Rudolf spřáhl s ďáblem.

Opravdu měl kámen mudrců?

S alchymií se Rudolf setkal prostřednictvím svého osobního lékaře Tadeáše Hájka z Hájku. Ten podle dobových životopisců vlastnil proslulý kámen mudrců, který dokázala přeměnit jakýkoli kov na zlato, omlazovat i léčit.

Tento fakt měl být potvrzen tím, že se po jeho smrti našlo v laboratoři 84 metrických centů zlata a 60 metráků stříbra, odlitých do cihlových forem menší váhy.

Ožil skutečně Golem?

Ovšem Rudolfovy zájmy sahaly mnohem dál. O tom svědčí i vztah s rabbi Löwem, neboť se velmi zajímal o židovskou kabalu, složitý soubor tajných nauk.

Podle legend společně hovořili o vyrobení umělého člověka, hliněného Golema, kterého podle pověstí rabbi Löw opravdu sestrojil na obranu židovského ghetta před křesťany, kteří ghetto pravidelně napadali. V pohyb se Golem uváděl vložením šému.

Vypráví se, že Golema zničil samotný rabín, neboť ten kvůli včas nevyndanému šému začal rozbíjet vše, co mu přišlo do cesty.

Opravdu existoval golem?
Opravdu existoval golem?

Bratr táhne na Prahu

Protože se Rudolf příliš nevěnoval samotné vládě, měl na trůn stále větší zálusk jeho bratr Matyáš, který v rakouských zemích potlačil selské povstání, což mu zajistilo podporu šlechty, jež se začala odvracet od Rudolfa.

Vše vyvrcholilo Matyášovým tažením na Prahu. Konflikt mezi oběma bratry vyřešil až Libeňský mír, kterým si rozdělili vládu v říši. Zatímco Matyáš získal Moravu, Rakousko a Uhry, Rudolf měl pod kontrolou Čechy, Slezsko a Horní a Dolní Lužici.

Situace využily hlavně české stavy, které svou moc nad Rudolfem uplatnily při vynucení vydání Rudolfova majestátu. Ten zajistil v Českém království svobodu náboženství.

Chatrné zdraví

V té době už se Rudolf potýkal s mnoha nemocemi. Krátce před smrtí se mu udělaly na stehnech vředy, kvůli nimž nemohl ani sedět, a selhávala mu také játra. V posledních dnech začal vykašlávat krev, protože trpěl i tuberkulózou.

Podle některých informací skonal na vodnatelnost. Zajímavé je, že den před smrtí odmítl zpověď a nepřijal ani svátost umírajících, což bylo v té době skandální. Jeho smrtí v roce 1612 skončila tzv. zlatá éra a nastoupila doba tvrdé habsburské rekatolizace.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
reklama
Související články
Historie
Marie Terezie založí ministerstvo zahraničí a nechá vytvořit slabikář
„Každému, komu udělila audienci, také pozorně naslouchala a v rámci možností vyhověla jeho prosbě,“ uvádí současný rakouský historik Frank Huss. Umění jednat s lidmi ovládá Marie naprosto dokonale.  „K nám Čechům neměla tato královna jaktěživa nejmenší náchylnost a lásku. Od doby, co se v Praze dala honosně korunovat (12. května 1743 – pozn. red.), až do své […]
Historie
Premiér, který prosadil válku, skončil rukou atentátníka
Hrabě Karl von Stürgkh, politik z doby Rakouska-Uherska, působil nějaký čas v úřadu premiéra. Jeho konec ale nebyl zrovna nejšťastnější. Vrah si na něj počíhal při obědě. Karl von Stürgkh (1859–1916) pochází ze štýrské šlechtické rodiny, povýšené v roce 1721 do hraběcího stavu. V roce 1891 je zvolen do císařské rady. Později, v letech 1909–1911, působí jako ministr školství rakouské […]
Historie
Bylo tu, není tu: Jak nacisté zplundrovali Evropu?
Na nehybná nahá lidská těla dopadají sněhové vločky. Ledabyle zaparkovaný valník je plný vyhublých mrtvých. Až jejich fotografie obletí svět, mnoho lidí se stále bude zdráhat uvěřit, jaká zvěrstva byl s to nacistický režim spáchat. Krvavá mašinerie koncentračních táborů má pro třetí říši finanční bonusy – vždyť jen v Osvětimi si nakrade na 8 tun […]
Historie
Ve vzduchu je cítit konflikt. Čím Římané rozčilovali Germány?
Císař Octavianus Augustus má plnou hlavu plánů. V Germánii, kde Římané po přelomu letopočtu dosáhli řady vojenských úspěchů, by rád rozšířil svůj vliv. V nejlepším případě by pak z území na pravém břehu řeky Rýna udělal další říšskou provincii. Tím, kdo se o to má pokusit, se stává Publius Quintilius Varus (46 př. n. l.–9 n. l.), od […]
reklama
lifestyle
Kde leží pravlast špaget? Skutečně je jako první připravovali Italové?
Pocházejí špagety z Itálie, nebo recept na jejich přípravu přivezl z Asie Marco Polo? Špagety bývají synonymem Itálie, i když svoji popularitu si už dávno vydobyly po celém světě. Jíst špagety je tak trochu životní styl. Pochutnáte si na kvalitních těstovinách s prověřenými přísadami. Italové jsou proslulí chutnou kuchyní, ve které kladou důraz na maximální kvalitu výchozích surovin, […]
Premiéry hudebních kusů napomáhaly k revoluci a způsobovaly skandály
Římské divadlo Teatro Argentina uvádí 20. února 1816 premiéru opery Lazebník sevillský od italského skladatele Gioacchina Rossiniho. Během představení však spousta diváků syčí a píská, čímž dává najevo svoji nespokojenost. Úspěchu se Rossini dočká až později. Když v roce 1814 pobývá německý hudební skladatel Carl Maria von Weber v českých lázních Libverda, nedaleká rokle ho prý inspiruje […]
Hudební géniové: Citliví, závistiví i toporní
Třebaže je rakouský skladatel Franz Schubert (1797–1828) neuvěřitelně pracovitý, nikdy se mu nepodaří se finančně zajistit. Po celý život musí proto spoléhat na pomoc svých příbuzných, přátel a obdivovatelů. Se Schubertovým dílem se začíná veřejnost seznamovat teprve v posledních letech jeho krátkého života. Francouz Hector Berlioz (1803–1869) ve své umělecké tvorbě dokonale vystihuje pojem romantický umělec. […]
Protančíme noc! Královský tanec trvá celou věčnost, valčík pohoršuje
Komteska skrz zdobenou škrabošku znuděně pokukuje po královském páru. Přemýšlí, kolik peněz musely stát královniny šperky. Na pohyb se příliš nesoustředí. Její tanečník se jí dvakrát nezamlouvá, ale tenhle večer s ním musí vydržet. Bohužel jde zrovna o nejdelší tanec plesové historie – 16 figur se střídá v nekonečném reji více jak hodinu!     […]
věda a technika
Rorschachův test: Osobnost vepsaná do skvrn
Psycholog obrátí další kartu. „To jsou ženské plavky.“ Klient zaboří zrak do obličeje naproti. Odpověděl dobře? Nevyčte ale nic. „A tohle je socha jelena,“ chrlí klient první dojem z další karty. Je jedním z nejméně šesti milionů lidí na celém světě, kteří mají test za sebou.     V kabele do školy v severošvýcarském Schaffhausenu […]
Cesta k proslulým motorkám začala u ručních granátů
Jak se zrodila Jawa? Každý si pod tímto slovem představí motocykly, ale tak jednoduché to nebylo. Možná vás tolik nepřekvapí, že na začátku byla zbrojní výroba. Podnikatel František Janeček (1878–1941) vyrábí v roce 1922 ve své pražské zbrojovce ruční granáty. Autorem jejich konstrukce je přitom on sám. Kromě toho se soustředí také na produkci kulometů. Brzy […]
Měsíc: Ráj pro těžaře!
Dlouhou dobu byl Měsíc pro lidstvo jen na míle vzdálenou stříbrnou koulí na obloze. Jenže pak Neil Armstrong 21. července 1969 udělá „malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“ a od té chvíle začne být tato jediná známá přirozená družice Země vcelku lákavou destinací. K tomu, aby se na Měsíc přestěhoval člověk natrvalo, vede […]
Podzimní rovnodennost: Nejmagičtější okamžik roku!
Poznačte si datum 23. září, čas 8:50. Tehdy dojte k výjimečné chvíli! Slunce se dostane do takové pozice vůči Zemi, že severní i jižní polokouli bude osvěcovat naprosto stejně. Den i noc také obdaří stejnou dobou vlády. Spravedlivý den se jmenuje… podzimní rovnodennost! Když strážce podsvětí Hádes unese krásnou Persefonu, její matka Déméter to neunese. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Francouzské pekařství PAUL oslaví Mezinárodní den kávy netradiční specialitou
iluxus.cz
Francouzské pekařství PAUL oslaví Mezinárodní den kávy netradiční specialitou
Mezinárodní den kávy je oslavou lahodně hořkého nápoje, bez kterého si většina z nás nedokáže nebo spíš nechce svůj den ani představit. To dobře ví ve francouzských pekařstvích PAUL, kde pro zákazníky
Indiány děsí Seskveč, zbytek USA Bigfoot: Obývá lesy Severní Ameriky lidoopí kryptid?
enigmaplus.cz
Indiány děsí Seskveč, zbytek USA Bigfoot: Obývá lesy Severní Ameriky lidoopí kryptid?
Hranici mezi uvěřitelným a neuvěřitelným často určuje jedna zásadní věc: důkaz, o němž se můžeme přesvědčit na vlastní oči. Proto vám ENIGMA v tomto seriálu představuje nejzáhadnější jevy a události,
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Co s tanečníkem tolik skrývají?
nasehvezdy.cz
Co s tanečníkem tolik skrývají?
Vletošním ročníku StarDance má herečka Ivana Chýlková (59) nespornou výhodu. Jejím tanečním partnerem je bývalý porotce Jan Tománek (51), kterému po pár týdnech tréninků neřekne jinak než Honzíčku.
Klimatické změny jsou problémem i pro stabilitu budov
21stoleti.cz
Klimatické změny jsou problémem i pro stabilitu budov
Extrémní jevy v počasí, bleskové povodně, zvyšující se teplota i hladina oceánů, ztráta biodevirzity, migrace lidí, to vše jsou na první pohled viditelné změny, ke kterým vede globální oteplování. Kli
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Skrývá okolí zámku Konopiště otisk tragického osudu statečného německého vojáka?
enigmaplus.cz
Skrývá okolí zámku Konopiště otisk tragického osudu statečného německého vojáka?
Čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy, nedaleko města Benešov ve Středočeském kraji, najdeme Konopiště, zámek v historizujícím stylu. Je známo, že ve starobylých sídlech lze objevit nemalé množství
Dávný slib jsme si nakonec splnili
skutecnepribehy.cz
Dávný slib jsme si nakonec splnili
To, co začalo nevinným dětským slibem, se po letech ukázalo jako ten nejlepší nápad. Museli jsme si na sebe ale počkat. S Václavem jsme se dlouhé roky míjeli. Slíbili jsme si kdysi, mohlo nám být tak šest let, že se jednou vezmeme a budeme mít velkou rodinu. Ale víte, jak to s dětskými láskami bývá. Jak šel život
SKOČTE SI DO PARDUBIC
epochanacestach.cz
SKOČTE SI DO PARDUBIC
Podzimní městské slavnosti nabízejí bohatý program: Spanilá jízda kočárů, vystoupení zpěvačky Moniky Absolonové, staročeské tržiště, Pigy a Lily, kapela Electrophonix, HORSE SHOW,  Saxana dětem, Ivana Korolová s kapelou, Oldtimer Corso veteráni, T.J. Sokol Pardubice, Šlapeto, PM Stars, Dny medu, lampionový průvod, Běh Univerzity Pardubice, ELÁN KontraBand, Vinařský minifestival, poutové atrakce, Laserová a světelná show. http://pardubice.eu/podzimni-mestske-slavnosti-6-7-10-2023
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou