Skip to content

Světově uznávaný fyzik Armin Delong: Sedm desetiletí dobývání mikrosvěta

Světově uznávaný fyzik Armin Delong (1925 – 2017) je po právu považován za legendu a zakladatele české elektronové mikroskopie. V roce 1958 získal ocenění na světové výstavě EXPO v Bruselu za prototyp stolního elektronového mikroskopu.

Zájem o fyziku se začal u Armina Delonga projevovat již na prvním stupni základní školy. Z elektrické stavebnice, kterou dostal jako dárek, mohl sestavovat například zvonek, mikrofon, telefon či primitivní rádio. Stal se v podstatě radioamatérem.

Československý pavilon, který se stal jedním ze symbolů naší účasti na EXPO 58 v Bruselu.

Po válce studoval na Československé vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše – dnešní Vysoké učení technické v Brně. Stal se asistentem profesora Aleše Bláhy. Právě pod jeho vedením společně s dalšími dvěma spolužáky sestavili první elektronový mikroskop v Československu. V té době se mohly podobným přístrojem pochlubit už jen Spojené státy, Japonsko, Velká Británie a Francie.

Armin Delong v roce 2014.

Ještě většího věhlasu se dočkal spolu se svým kolegou Vladimírem Drahošem na sklonku 50. let minulého století. Jejich kompaktní elektronový mikroskop se vešel bez problémů na stůl. Vyráběla ho brněnská Tesla a zájem vzrostl poté, co byli jeho vynálezci na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu oceněni zlatou medailí. Mikroskopy putovaly nejen do Sovětského svazu, ale i na Západ – kupříkladu do Francie. Kompaktní Delongovy mikroskopy nabízely obdobné rozlišovací možnosti jako mnohem větší typy elektronových mikroskopů.

Elektronové mikroskopy umožnily poznání zcela nových světů.

Delong zastával po dlouhou dobu funkci ředitele Ústavu přístrojové techniky ČSAV. Dnes pracuje ve firmě nesoucí jeho jméno – Delong Instruments.

Delong je laureátem Národní ceny vlády České republiky – ocenění Česká hlava získal v roce 2005.

Ačkoliv naše elektronová mikroskopie měla v 50. letech minulého století nad japonskou navrch, vinou špatného plánování a zásobování postupně zaostávala. V komunistickém Československu bylo značně komplikované sehnat příslušné součástky. Dnes jsou japonské přístroje na úplně jiné úrovni.

Armin Delong byl dlouholetým ředitelem Ústavu přístrojové techniky ČSAV v Brně, polistopadovým místopředsedou ČSAV (dnes AV ČR) a místopředsedou vlády České a Slovenské federativní republiky pro vědeckotechnický rozvoj.

Elektronové mikroskopy se liší od světelných svou rozlišovací schopností, která je u nich daleko vyšší. Jejich pomocí je tak možné pozorovat miniaturní objekty, které už zůstávají za možnostmi zobrazení světelných mikroskopů. Například viry. Preparáty v elektronových mikroskopech nejsou prosvěcovány světlem, nýbrž elektrony. Čočka elektronového mikroskopu se klasické skleněné nepodobá ani v nejmenším. Jedná se o válec, ve kterém vzniká magnetické pole, jímž následně procházejí elektrony.

Foto: Repro ČT, Popsci, wikipedia
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Věda a technika
Zobrazit více …