Domů     Smlouva mezi papežským stolcem a třetí říší: Kardinál Pacelli přistoupil na pletky s Hitlerem
Smlouva mezi papežským stolcem a třetí říší: Kardinál Pacelli přistoupil na pletky s Hitlerem

Kardinál Eugenio Pacelli rozjímá v tichu pokoje jednoho švýcarského sanatoria. Ačkoli má nervy na pochodu, snaží se zklidnit a ponořit se do svých myšlenek. Zítra, 10. září 1933, ho čeká nepříjemná povinnost.

Ratifikuje smlouvu Svatého stolce s nacistickým Německem. Jenom on sám v nitru duše přitom ví, jaký má na Adolfa Hitlera vlastně názor…

V rodině italského církevního právníka Filippa Pacelliho přichází v roce 1876 na svět syn Eugenio (+1958), budoucí papež Pius XII. Otcova profese i jeho předurčí pro církevní kariéru.

Je vychováván v přesvědčení, že papež je dokonalý a neomylný. „Nikdo na světě, vláda žádného státu nemůže zpochybňovat rozhodnutí Svatého otce,“ vštěpuje chlapci Filippo. To se promítne v Eugeniových názorech.

Už na přelomu 19. a 20. století jako mladý nadějný právník pracuje na nových církevních zákonech.

Jeho verze právních předpisů, vydaná roku 1917 pod názvem Kodex kanonického práva, poskytuje papežům podklady proto, aby jejich výsadní postavení nikdo nemohl ani slůvkem ohrozit.

Pacelliho Kodex, propagující absolutní autoritu papeže, se šíří mezi katolickým duchovenstvem po celém světě rychlostí blesku.

Příležitost uplatnit své zákony v praxi dostává mladý právník záhy, když se ve 20. letech minulého století stává apoštolským nunciem, velvyslancem Vatikánu, v německém Mnichově.

Jako kardinál a od února 1930 sekretář papeže Pia XI. (1857–1939) pak usiluje o říšský konkordát, smlouvu mezi papežským stolcem a třetí říší.

Ochotného partnera k jednání nachází ale až v roce 1933 v novém říšském kancléři Adolfu Hitlerovi (1889–1945).

Pius XI. s nacisty po noci dlouhých nožů nechce nic mít. FOTO: Museo Nazionale Alinari della Fotografia/Public domain
Pius XI. s nacisty po noci dlouhých nožů nechce nic mít. FOTO: Museo Nazionale Alinari della Fotografia/Public domain

Volné ruce pro zvěrstva

Kancléř slibuje Pacellimu, že němečtí katolíci budou pod ochranou státu a katolické školy i duchovenstvo si budou užívat štědré státní podpory. „Církev se stáhne z politické scény,“ přistupuje pak na Hitlerův požadavek nuncius.

„Pacelliho záruky, že se nebude vměšovat do našich záležitostí, nám dávají volné ruce k řešení židovské otázky,“ chlubí se vzápětí Hitler na zasedání vlády 14. července 1933.

Sám se ke katolické církvi staví jinak na veřejnosti a jinak v soukromí. „Církve jsou součástí života německého národa,“ prohlašuje v únoru 1933 v říšském sněmu.

„Jste buď křesťan, nebo Němec, nemůžete být obojí,“ ušklíbne se ale pohrdlivě na jedné soukromé akci o měsíc později…

„To, že Vatikán uzavírá smlouvu s novým Německem, se rovná uznání nacionálně socialistického státu katolickou církví,“ píše Hitler členům své strany 22. července 1933.

Sotva se o tom ale dozví Pacelli, okamžitě v článku otištěném 26. a 27. července 1933 ve vatikánských novinách L´Osservatore Romano popírá, že by s německým nacionálním socialismem v čemkoli souhlasil.

Jediným důvodem vzájemné smlouvy je podle něj uznání Kodexu, tedy církevního práva německou říší. Dohodu si zkrátka každý vykládá po svém…

Podpis Konkordátu 20. července 1933. Pacelli první zleva. FOTO: Bundesarchiv, Bild 183-R24391 / Neznámý autorUnknown author / Creative Commons/CC-BY-SA 3,0, CC BY-SA 3.0 DE
Podpis Konkordátu 20. července 1933. Pacelli první zleva. FOTO: Bundesarchiv, Bild 183-R24391 / Neznámý autorUnknown author / Creative Commons/CC-BY-SA 3,0, CC BY-SA 3.0 DE

Hákové kříže zdobí katedrálu

„Jelikož perzekuce a likvidace Židů v Německu se teď staly státní politikou, smlouva právně zavazovala německou katolickou církev k mlčení v případě násilí na Židech,“ uvádí v Piově životopisu současný britský autor John Cornwell.

Katolická církev se nechtěně stává spoluviníkem perzekuce Židů. Tisíce kněží po celém Německu vydávají jako na běžícím pásu osvědčení o árijském původu, vystavené na základě matričních zápisů o křtech a sňatcích.

Výhodné podmínky pro vzdělávání katolíků na vysokých školách vznikají na úkor židovských studentů.

Nuncius Pacelli konečně prohlédne, s kým se to zapletl. Podpisu dohody se ale už vyhnout nemůže. V berlínském chrámu svaté Hedviky se po ratifikaci smlouvy mezi třetí říší a Vatikánem konají v září 1933 děkovné bohoslužby.

Mezi katolickými korouhvemi probleskují nacistické vlajky s hákovými kříži. V závěru mše se prostorami katedrály nesou tóny písně Horst Wessel Lied, hymny Hitlerovy NSDAP.

„Blahopřeji říši k éře nového smíření,“ prohlašuje arcibiskup Conrad Gröber (1872–1948). Nadšení ovšem střídá zklamání. Smlouva totiž nerozlišuje náboženská sdružení od těch politických. Přichází doba likvidace i těch nejnevinnějších spolků spojených s církví.

„Ruší i katolické šicí kroužky,“ vyčítá Pacellimu nespokojený kardinál Adolf Bertram (1859–1945) už 4. října 1933.

Kardinál Pacelli je právě korunován papežem. FOTO: Neznámý fotograf/Creative Commons/Public domain
Kardinál Pacelli je právě korunován papežem. FOTO: Neznámý fotograf/Creative Commons/Public domain

Vatikán rozčílí noc dlouhých nožů

Pacelli se nyní snaží taktizovat. „Jestli nebude mít katolická církev v Německu podmínky pro svoji činnost, papež bude protestovat,“ hrozí Hitlerovi.

Ten potřebuje uklidnit situaci a na schůzku s vatikánským sekretářem proto vysílá říšského ministra Rudolfa Buttmanna (1885–1947), kterému se daří natahovat jednání a oddálit papežské protesty.

Pius XI. nakonec ve vánočním kázání Hitlerův režim nekritizuje, jak měl původně v úmyslu.

Ještě dlouho ale trvá, než se jednání pohnou o kus dál. Teprve při schůzce německých biskupů s říšskou vládou se 29. června 1934 podaří uzavřít kompromis. Šicí kroužky už teď nejsou v ohrožení.

Návrh o smíru ale tentokrát smete ze stolu sám Pius XI., když se dozví o krvavé čistce noci dlouhých nožů. Z Vatikánu ani od německých kněží už se ale teď neozve ani slovo protestů. Pacelli se stahuje do sebe.

„Nechám ho cestovat, aby poznal svět a aby ho v něm znali,“ svěřuje se Pius XI. v roce 1936 jednomu z biskupů ve své blízkosti. „Určitě z něj jednou bude vynikající papež,“ dodá po chvíli. Sekretář skutečně v příštích letech vyráží na cesty po Evropě i Americe.

K tomu, co se zatím v Německu děje, mlčí nebo zaujímá opatrná stanoviska. Z klidu ho nevytrhnou ani Norimberské zákony, přijaté říšským sněmem 15. září 1935.

Jako Pius XII. se Pacelli snažil najít cestu smíru mezi nacisty a katolickou církví. FOTO: Andreas Faessler/Creative Commons/Public domain
Jako Pius XII. se Pacelli snažil najít cestu smíru mezi nacisty a katolickou církví. FOTO: Andreas Faessler/Creative Commons/Public domain

Rekordně krátké konkláve

Papež Pius XI. umírá 10. února 1939 a kardinál Pacelli má na starosti organizaci jeho pohřbu a konkláve. To má proběhnout v prvních březnových dnech roku 1939. Mezinárodní napětí je tehdy doslova hmatatelné.

Budoucí papež má dvě možnosti – buď bude nakloněný nacismu a fašismu a posvětí propojení Berlína s Římem, nebo se odmítne přidat na jakoukoli stranu. V římských diplomatických kruzích to žije.

Francouzští a britští vyslanci tahají za nitky a snaží se ovlivnit volbu ve prospěch Pacelliho.

Předpokládají totiž, že bude podporovat demokracii, jako to dělal jeho předchůdce Pius XI. Pacelliho skutečně zvolí do čela církve, a to už při třetím hlasování, v nejkratší volbě za posledních 300 let.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Ross Dunn/Creative Commons/CC BY-SA 2.0
reklama
Související články
Historie
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
Historie
Češi štvali císaře písní Kde domov můj
Vládnutí své velké zemi František Josef I. chápe hlavně jako vyřizování spousty listin. Pevně věří, že právě tohle od něho očekávají jeho poddaní, kterých je celkem asi 50 milionů. Lidé se mu snaží projevovat loajalitu, a to platí dokonce i pro rebelantské Čechy. Například jen pár dní po nezdařeném atentátu na jeho osobu (proběhl 18. […]
Historie
Malárie a stavba Panamského průplavu
Jedna z nejvýznamnějších infekčních nemocí, která i dnes zabíjí až půl milionu lidí ročně, malárie ovlivnila i stavbu Panamského průplavu, jenž spojuje Atlantský a Tichý oceán. Jeho budování však neprobíhalo bez komplikací.   Kanál je dlouhý téměř 82 km, lodím jeho proplutí trvá 8 až 10 hodin. Jeho otevření významně zkrátilo lodní dopravu. Dříve musela loď […]
Historie
Čím pruský kancléř Otto von Bismarck rozzuřil Francouze?
Zklamání. I tak se dají popsat pocity Francouzů, když Rakousko prohraje v roce 1866 válku s Pruskem. Mnohem raději by byli, kdyby válečné štěstí stálo při Vídni. Pruské vítězství a rychlé uzavření míru mezi oběma zeměmi považují za vlastní selhání. Francouzský císař Napoleon III. (1808–1873) chtěl v tomto sporu hrát prostředníka. Počítal s tím, že si za tuto pomoc […]
reklama
svět zločinu
Postaršímu miliardáři zmizí žena před nosem
V zasněžených ulicích východního Osla se zvedá vítr. Vhání chodcům do očí bílý poprašek. Zavane až k okraji bytových domů, kde stojí vila jednoho z nejbohatších Norů. Tom Hagen (69) si nepotrpí na přehnanou okázalost. Odmala je mu vtloukáno do hlavy, aby se svými úspěchy příliš nechlubil. Jeho dům je sice velký, ale jednoduchý. Ve svém věku už […]
Vůdkyně kultu ubije oběti paličkami
V 90. letech minulého století má japonská žena jménem Sačiko Etoová (65) mnoho následovníků. Stojí v čele kultu, jenž uctívá její mystické síly. Podle jejích stoupenců dokáže z lidí vymítat ďábla. Nepoužívá při tom modlitby a symboly, ale speciální bubenické paličky. Sačiko paličkami sví zákazníky bije, dokud z nich všechno zlo nevyžene. V lednu 1995 však její praktiky definitivně […]
Albert Fish: 120 dní Sodomy je proti němu čajíček…
Britská spisovatelka a muzikanta Charlotte Greigová (1954–2014) považuje za hlavní zdroj inspirace pro Hannibala Lectera amerického natěrače a neuvěřitelně perverzního sadistického vraha Hamiltona Howarda „Alberta“ Fishe (1870–1936). U Fishe není kanibalismus žádná výjimka. „Měl jsem předek těla s kousky, které mám nejradši. Jeho ptáčka, varlata a roztomilý, pěkně baculatý zadeček, abych si ho mohl upéct […]
Čtyřnásobný vrah Robert Maudsley: Na svobodě vraždí jen jednou
Britskému sériovému zabijákovi Robertu Johnu Maudsleymu (*1953) se přezdívá skutečný Hannibal Lecter. Je nadprůměrně inteligentní, miluje klasickou hudbu, a když se zeptáte jeho známých, vylíčí vám ho všichni jako vtipného a zdvořilého společníka, který byl vždy každému nápomocen.   Přesto svůj život zřejmě již dožije ve speciální cele o rozměrech 5,5 × 4,5 metru. V […]
reklama
zajímavosti
Počátky americké měny: Jak se z tolaru stává dolar
Píše se 2. dubna 1792. Od vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických uplynulo téměř šestnáct let. Nový stát se samozřejmě neobejde bez vlastní měny. Ministr financí Alexander Hamilton (1755-1804) ji právě uvádí na trh. A nejsou to ledajaké peníze. Jejich přesné složení určuje zákon schválený Senátem a Sněmovnou reprezentantů. Paragraf s nešťastným číslem 13 říká, že dolarovou […]
Papírová brčka? Ne zas tolik eko
Biologicky nerozložitelná, znečišťující přírodu, s obsahem chemikálií potenciálně ohrožujících lidské zdraví. Řeč není o plastových brčkách, jak by se mohlo zdát. Takové závěry si dle poslední studie vysloužily jejich „ekologičtější“ alternativy.   Studie oborníků z Antverpské univerzity, publikovaná v létě 2023 na stránkách časopisu Food Additives and Contaminants, se zaměřila na brčka vyrobená z papíru, bambusu, skla, nerezové oceli a […]
Lesk a bída energy drinků
Energetické nápoje stimulují nervovou soustavu i kardiovaskulární systém k vyšším výkonům, proto jsou tak populární mezi dospělými. Málokdo si však uvědomuje i stinné stránky jejich konzumace. Obliba „energeťáků“ však roste i mezi dětmi a dospívajícími, kde už přestavuje skutečně riziko. Proč?   Občasná konzumace energy drinků dospělým osobám neškodí, ta častá však již s sebou […]
3 typicky francouzské věcí, které nejsou francouzské
Co může být víc Francouzského než chlapík, který sedí pod obrazem Mony Lisy a hraje na akordeon. Snad jen chlapík, který končí pod gilotinou, protože má nejen pruhované triko, ale také modrou krev. Mona Lisa Původ: Itálie Každý, kdo zamíří do Paříže, chce vidět alespoň dva hlavní symboly města a možná celé Francie. Eiffelovku a […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
enigmaplus.cz
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
Muži hromadí kameny a zeminu, se zadní částí si dají záležet a promění ji ve stabilní zeď. Ta je ve většině případů orientovaná k moři. Pak prostranství u zdi zarovnají a vydláždí plochými kameny nebo
VÁNOČNÍ JARMARK.
epochanacestach.cz
VÁNOČNÍ JARMARK.
Tradiční vánoční jarmark v Mnichově Hradišti s bohatou nabídkou vánočních dárků a pochutin ve stáncích se uskuteční 9. prosince na Masarykově náměstí. Můžete očekávat pestrý kulturní program místních škol, spolků a kapel na pódiu před budovou radnice. http://mnhradiste.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
epochalnisvet.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
Na oběžné dráze Země je v posledních letech dost rušno. Pohybuje se po ní totiž již několik tisíc satelitů. Podle záhadologů má být jedním z nich také Black Knight, tedy Černý rytíř. Na nebi byl údajn
Synův otec se náhle objevil
skutecnepribehy.cz
Synův otec se náhle objevil
Lhala jsem a nikdy nepřiznala, kdo je synův otec. Netušili to ani moji rodiče! Minulost mě doběhla a já stála před rozhodnutím, zda přiznat pravdu. Těhotenství jsem tajila až do sedmého měsíce. Bála jsem se tehdy, že mě můj přísný otec donutí jít na potrat. Možná že právě ta jeho přísnost mě přivedla do náručí o rok staršího
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
iluxus.cz
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
Lyžařský ráj David Sport představuje snow couture kolekci luxusní značky GOLDBERGH, kterou si díky jedinečnému stylu, špičkové kvalitě a dokonale funkčnímu zpracování oblíbila i řada módních osobností
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
21stoleti.cz
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
Sedm, deset, v lepších případě dvanáct nebo šestnáct let. Tak dlouho se zpravidla dožívají naši psí společníci. A nejen chovatelé, ale i vědci se ptají: Šla by tato doba prodloužit? Při vší úct
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Žádost o ruku na spadnutí?
nasehvezdy.cz
Žádost o ruku na spadnutí?
Zamilovali se do sebe na první pohled, a čím déle spolu jsou, tím je jejich láska silnější. Herec ze seriálu Zlatá labuť Adam Vacula  (36) se netají tím, že je půvabná kuchařka Veronika Beskydiarová (
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
enigmaplus.cz
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
Kdo umí plavat, ten se zpravidla s radostí rozběhne do každé lákavě působící vodní plochy. Jenže někdy bývají zatraceně zrádné! O život vás může připraven nejen neznalost hloubky, ale možná i jevy či
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
panidomu.cz
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
Přemýšlivý čtyřicátník. Introvert. Mluví potichu, váží každé slovo. Miluje svou rodinu. Má rád rychlá auta. A má rád divadlo. „Měl jsem sen dělat kumšt a ten sen se mi plní…“ Lukáš Langmajer je Plzeňák. Vyrůstal jako nejmladší v rodině plzeňského muzikanta, sbormistra a operního a operetního zpěváka Jiřího Langmajera a jeho paní. Má o čtrnáct
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
21stoleti.cz
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
V krátkém létě zelené planiny, jinak zaledněná krajina, kde strom bývá vzácnější než vegan ve lví smečce, plná ostrých zlomů, připomínajících, že zdejší terén vznikl teprve nedávno. Takový je Island.