Domů     Smlouva mezi papežským stolcem a třetí říší: Kardinál Pacelli přistoupil na pletky s Hitlerem
Smlouva mezi papežským stolcem a třetí říší: Kardinál Pacelli přistoupil na pletky s Hitlerem

Kardinál Eugenio Pacelli rozjímá v tichu pokoje jednoho švýcarského sanatoria. Ačkoli má nervy na pochodu, snaží se zklidnit a ponořit se do svých myšlenek. Zítra, 10. září 1933, ho čeká nepříjemná povinnost.

Ratifikuje smlouvu Svatého stolce s nacistickým Německem. Jenom on sám v nitru duše přitom ví, jaký má na Adolfa Hitlera vlastně názor…

V rodině italského církevního právníka Filippa Pacelliho přichází v roce 1876 na svět syn Eugenio (+1958), budoucí papež Pius XII. Otcova profese i jeho předurčí pro církevní kariéru.

Je vychováván v přesvědčení, že papež je dokonalý a neomylný. „Nikdo na světě, vláda žádného státu nemůže zpochybňovat rozhodnutí Svatého otce,“ vštěpuje chlapci Filippo. To se promítne v Eugeniových názorech.

Už na přelomu 19. a 20. století jako mladý nadějný právník pracuje na nových církevních zákonech.

Jeho verze právních předpisů, vydaná roku 1917 pod názvem Kodex kanonického práva, poskytuje papežům podklady proto, aby jejich výsadní postavení nikdo nemohl ani slůvkem ohrozit.

Pacelliho Kodex, propagující absolutní autoritu papeže, se šíří mezi katolickým duchovenstvem po celém světě rychlostí blesku.

Příležitost uplatnit své zákony v praxi dostává mladý právník záhy, když se ve 20. letech minulého století stává apoštolským nunciem, velvyslancem Vatikánu, v německém Mnichově.

Jako kardinál a od února 1930 sekretář papeže Pia XI. (1857–1939) pak usiluje o říšský konkordát, smlouvu mezi papežským stolcem a třetí říší.

Ochotného partnera k jednání nachází ale až v roce 1933 v novém říšském kancléři Adolfu Hitlerovi (1889–1945).

Pius XI. s nacisty po noci dlouhých nožů nechce nic mít. FOTO: Museo Nazionale Alinari della Fotografia/Public domain
Pius XI. s nacisty po noci dlouhých nožů nechce nic mít. FOTO: Museo Nazionale Alinari della Fotografia/Public domain

Volné ruce pro zvěrstva

Kancléř slibuje Pacellimu, že němečtí katolíci budou pod ochranou státu a katolické školy i duchovenstvo si budou užívat štědré státní podpory. „Církev se stáhne z politické scény,“ přistupuje pak na Hitlerův požadavek nuncius.

„Pacelliho záruky, že se nebude vměšovat do našich záležitostí, nám dávají volné ruce k řešení židovské otázky,“ chlubí se vzápětí Hitler na zasedání vlády 14. července 1933.

Sám se ke katolické církvi staví jinak na veřejnosti a jinak v soukromí. „Církve jsou součástí života německého národa,“ prohlašuje v únoru 1933 v říšském sněmu.

„Jste buď křesťan, nebo Němec, nemůžete být obojí,“ ušklíbne se ale pohrdlivě na jedné soukromé akci o měsíc později…

„To, že Vatikán uzavírá smlouvu s novým Německem, se rovná uznání nacionálně socialistického státu katolickou církví,“ píše Hitler členům své strany 22. července 1933.

Sotva se o tom ale dozví Pacelli, okamžitě v článku otištěném 26. a 27. července 1933 ve vatikánských novinách L´Osservatore Romano popírá, že by s německým nacionálním socialismem v čemkoli souhlasil.

Jediným důvodem vzájemné smlouvy je podle něj uznání Kodexu, tedy církevního práva německou říší. Dohodu si zkrátka každý vykládá po svém…

Podpis Konkordátu 20. července 1933. Pacelli první zleva. FOTO: Bundesarchiv, Bild 183-R24391 / Neznámý autorUnknown author / Creative Commons/CC-BY-SA 3,0, CC BY-SA 3.0 DE
Podpis Konkordátu 20. července 1933. Pacelli první zleva. FOTO: Bundesarchiv, Bild 183-R24391 / Neznámý autorUnknown author / Creative Commons/CC-BY-SA 3,0, CC BY-SA 3.0 DE

Hákové kříže zdobí katedrálu

„Jelikož perzekuce a likvidace Židů v Německu se teď staly státní politikou, smlouva právně zavazovala německou katolickou církev k mlčení v případě násilí na Židech,“ uvádí v Piově životopisu současný britský autor John Cornwell.

Katolická církev se nechtěně stává spoluviníkem perzekuce Židů. Tisíce kněží po celém Německu vydávají jako na běžícím pásu osvědčení o árijském původu, vystavené na základě matričních zápisů o křtech a sňatcích.

Výhodné podmínky pro vzdělávání katolíků na vysokých školách vznikají na úkor židovských studentů.

Nuncius Pacelli konečně prohlédne, s kým se to zapletl. Podpisu dohody se ale už vyhnout nemůže. V berlínském chrámu svaté Hedviky se po ratifikaci smlouvy mezi třetí říší a Vatikánem konají v září 1933 děkovné bohoslužby.

Mezi katolickými korouhvemi probleskují nacistické vlajky s hákovými kříži. V závěru mše se prostorami katedrály nesou tóny písně Horst Wessel Lied, hymny Hitlerovy NSDAP.

„Blahopřeji říši k éře nového smíření,“ prohlašuje arcibiskup Conrad Gröber (1872–1948). Nadšení ovšem střídá zklamání. Smlouva totiž nerozlišuje náboženská sdružení od těch politických. Přichází doba likvidace i těch nejnevinnějších spolků spojených s církví.

„Ruší i katolické šicí kroužky,“ vyčítá Pacellimu nespokojený kardinál Adolf Bertram (1859–1945) už 4. října 1933.

Kardinál Pacelli je právě korunován papežem. FOTO: Neznámý fotograf/Creative Commons/Public domain
Kardinál Pacelli je právě korunován papežem. FOTO: Neznámý fotograf/Creative Commons/Public domain

Vatikán rozčílí noc dlouhých nožů

Pacelli se nyní snaží taktizovat. „Jestli nebude mít katolická církev v Německu podmínky pro svoji činnost, papež bude protestovat,“ hrozí Hitlerovi.

Ten potřebuje uklidnit situaci a na schůzku s vatikánským sekretářem proto vysílá říšského ministra Rudolfa Buttmanna (1885–1947), kterému se daří natahovat jednání a oddálit papežské protesty.

Pius XI. nakonec ve vánočním kázání Hitlerův režim nekritizuje, jak měl původně v úmyslu.

Ještě dlouho ale trvá, než se jednání pohnou o kus dál. Teprve při schůzce německých biskupů s říšskou vládou se 29. června 1934 podaří uzavřít kompromis. Šicí kroužky už teď nejsou v ohrožení.

Návrh o smíru ale tentokrát smete ze stolu sám Pius XI., když se dozví o krvavé čistce noci dlouhých nožů. Z Vatikánu ani od německých kněží už se ale teď neozve ani slovo protestů. Pacelli se stahuje do sebe.

„Nechám ho cestovat, aby poznal svět a aby ho v něm znali,“ svěřuje se Pius XI. v roce 1936 jednomu z biskupů ve své blízkosti. „Určitě z něj jednou bude vynikající papež,“ dodá po chvíli. Sekretář skutečně v příštích letech vyráží na cesty po Evropě i Americe.

K tomu, co se zatím v Německu děje, mlčí nebo zaujímá opatrná stanoviska. Z klidu ho nevytrhnou ani Norimberské zákony, přijaté říšským sněmem 15. září 1935.

Jako Pius XII. se Pacelli snažil najít cestu smíru mezi nacisty a katolickou církví. FOTO: Andreas Faessler/Creative Commons/Public domain
Jako Pius XII. se Pacelli snažil najít cestu smíru mezi nacisty a katolickou církví. FOTO: Andreas Faessler/Creative Commons/Public domain

Rekordně krátké konkláve

Papež Pius XI. umírá 10. února 1939 a kardinál Pacelli má na starosti organizaci jeho pohřbu a konkláve. To má proběhnout v prvních březnových dnech roku 1939. Mezinárodní napětí je tehdy doslova hmatatelné.

Budoucí papež má dvě možnosti – buď bude nakloněný nacismu a fašismu a posvětí propojení Berlína s Římem, nebo se odmítne přidat na jakoukoli stranu. V římských diplomatických kruzích to žije.

Francouzští a britští vyslanci tahají za nitky a snaží se ovlivnit volbu ve prospěch Pacelliho.

Předpokládají totiž, že bude podporovat demokracii, jako to dělal jeho předchůdce Pius XI. Pacelliho skutečně zvolí do čela církve, a to už při třetím hlasování, v nejkratší volbě za posledních 300 let.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Ross Dunn/Creative Commons/CC BY-SA 2.0
Související články
Historie
Mahátmá Gándhí uměl tkát a hlásal politiku nenásilí
„Nenávist je možné porazit láskou,“ hlásá Ind Móhandás Karamčand Gándhí. Poté, co roku 1891 vystuduje v Londýně práva, vrací se do své indické vlasti. Móhandás Karamčand Gándhí (1869–1948) Přijímá nabídku práce u muslimského obchodníka Dady Abdullaha, který má své zájmy v jihoafrické Pretorii. Gándhí stráví po jeho boku na černém kontinentu více než 20 let. […]
Historie
Za silvestrovskou legraci u Čapků padlo trestní oznámení
V pátek 31. prosince 1926 probíhá ve vinohradské vile u Čapků oslava. Úderem půlnoci přicházejí tři králové s posměšnou básničkou. Jejím autorem je sám hostitel, spisovatel Karel Čapek (1890–1938). Legrace ale bohužel moc povedeně nevyzní a má nepříjemnou dohru I když akce připadla na pátek a TGM bývá pravidelným účastníkem pátečnických intelektuálních setkání v tehdejší pražské […]
Historie
Slavný soudce Ti měl reálnou předlohu
Kdo má rád detektivky autora Roberta van Gulika o čínském soudci Ti, určitě ho bude zajímat, zda opravdu žila osoba takového jména. Postava čínského státníka a soudce nenií žádným výmyslem a má opravdu svoji reálnou předlohu. Nizozemský orientalista Robert van Gulik (1910–1967) prožije dětství v Asii a mistrně ovládne čínštinu i japonštinu. Později v tamních […]
Historie
Srbský král tušil nebezpečí smrti
Když Alexandr I. Karađorđević (1888–1934) usedá 17. října 1921 na trůn Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, nemá jednoduchou pozici. „Jednota Srbů, Chorvatů a Slovinců, která vznikla v ovzduší poválečné euforie, se ukázala v praxi jako těžko realizovatelná. Jak zajistit soužití národů, jež jsou sice stejného původu, ale jejich osudy se od pozdního středověku rozcházely? Ještě […]
reklama
svět zločinu
Sériový vrah zabil při přestřelce policistu
Lékaři dělají možné i nemožné, aby mladého policistu vrátili do života. Poté, co je dopraven do „špitálu“, hodinu se snaží o jeho resuscitaci. Jejich nasazení ale nevede ke kýženému výsledku. Muž zákona umírá. V nemocnici přitom vydechne naposledy i jeho vrah. Mohl to být úplně obyčejný kluk. Jeden z mnoha. Problém je, že Roman Postl […]
Tanya Kachová: Měsíce a roky v zajetí
K únosům dochází dnes se zvýšenou intenzitou po celém světě. Hlavně co se týče dětí. Někdy trvá i deset let, než jsou objeveny. To může potvrdit Tanya Kachová z USA, jež byla v zajetí deset let, nebo Fusako Sanová z Japonska. Ta mohla devět let jen sledovat televizi a nesměla se hnout se z domu. […]
Zpěvák Bertrand Cantat: Drama lásky a nenávisti
Zpěvák Bertrand Cantat na hotelovém pokoji brutálně umlátí svoji přítelkyni, jednu z nejpopulárnějších francouzských hereček Marii Trintignantovou. Není to však jediné úmrtí, které má na svědomí. O sedm let později po dlouhodobém psychickém teroru spáchá sebevraždu jeho manželka a matka dvou dětí, Krisztina Rádyová.   „Je to ideální bohémský pár, svazek mezi hudbou bez ústupků […]
Stařenka rozřezala a spálila manžela
Před justiční budovu přiveze taxík jakousi ženu. Když vystoupí, z obličeje jí mnoho vidět není. Na hlavě má šátek a tvář zakrytou rouškou. Co lze ale spatřit dobře, jsou potíže, které jí působí chůze. Z auta se dostane za pomoci příslušníků justiční stráže. To bude jistě oběť! Anebo ne? Na Českolipsku v severních Čechách mají […]
reklama
svět zločinu
Zabiják z Moldavy uřízl zbité oběti ucho!
Podlaha je zkropená krví. U nohou dvou mužů sténá jejích zbitý kamarád. Ale ani jeden z nich s ním nemá slitování. Právě naopak. Ještě s obětí neskončili. Nejhorší z násilníků vytáhne nůž a začne jí odřezávat ucho… Na počátku všeho stojí alkohol. První víkend v prosinci 2013 dva Moldavané přijdou na návštěvu k Ukrajince Teťáně (35) a […]
Nejhorší slovenské bestie posledních let dostaly doživotí
Rudolf Dorčík toužil zjistit, jaké to je zabít člověka… Jsou to docela normální kluci. Na první pohled. Milan Jesenský (23) hrál v dětství šachy, Rudolf Dorčík (21) zase fotbal. Druhý jmenovaný ovšem nežil v příliš zdravém prostředí. Jeho otce několikrát zavřeli, kluk nechodil do školy, nejméně jednou propadl. V budoucnu mu nedělá problém někoho zbít, […]
Pedofil se ve věznici nedožil rána
Je to všemi milovaný a usměvavý chlapec. Má ale tu smůlu, že onoho dne narazí na lidskou zrůdu. Ta ho vezme k sobě domů. Jakmile se za nimi zaklapnou dveře, chlapce znásilní a ubodá bajonetem. Případ, který dodnes lidem z města Ostrov u Karlových Varů vhání slzy do očí. Sexuální deviant a pedofil tam podle […]
Tim Lambesis: Prosím, zabijte moji ženu!
Kromě skutečných fajnšmekrů se běžní milovníci tvrdé hudby někdy tak úplně nevyznají v jejích druzích. Zasvěceným je však jasné, že žánr zvaný metalcore spojuje prvky punku a metalu. A také moc dobře vědí, o kom je řeč, když se vysloví jméno kapely As I Lay Dying a jejího frontmana, zpěváka Tima Lambesise (*1980). Kapela se […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
SHA expanduje na americký kontinent se svou druhou destinací: SHA Mexiko
iluxus.cz
SHA expanduje na americký kontinent se svou druhou destinací: SHA Mexiko
Průkopnická wellness klinika otevřela pobočku v mexickém Karibiku a učinila tak první krok v rámci svého ambiciózního plánu globální expanze SHA na každý kontinent. Tato iniciativa začíná otevřením SH
Po stopách šlechticů – Česká republika
nejsemsama.cz
Po stopách šlechticů – Česká republika
Toužíte se vydat po stopách starých šlechtických rodů, které vás vtáhnou do časů plných elegance a noblesy? Naplánujte si výlet na místa, která vám připomenou ty nejkrásnější historické romány. S Auerspergy na pohádkový zámek Zámek ve Žlebech na Kutnohorsku si oblíbili filmaři. Novogotická architektura s věžičkami naplňuje představu o dokonalé pohádce už na první pohled. Stávající romantickou tvář zámku podle anglických předloh vtiskli v
Družice odhalí největší producenty metanu, kteří přispávají ke globálnímu oteplování planety
21stoleti.cz
Družice odhalí největší producenty metanu, kteří přispávají ke globálnímu oteplování planety
Metan je plyn, který silně absorbuje infračervené zářeni, a proto se řadí mezi významné skleníkové plyny, jež zvyšují teplotu zemské atmosféry. Skupina nadšenců se rozhodla sestrojit družici MethaneSA
Příběhy slavných v knize, která pomáhá
epochalnisvet.cz
Příběhy slavných v knize, která pomáhá
Na knižním veletrhu Svět knihy 2024 proběhla autogramiáda knihy, která je svým způsobem výjimečná. Kromě toho, že obsahuje na dvacet rozhovorů na dané téma s populárními osobnostmi našeho uměleckého života, přináší i radost těm, kteří si ji opravdu zaslouží. „Kniha by nevznikla, kdyby nevznikl pořad Hovory W, a kdyby za námi nestál náš generální partner, jehož
Masakr u Lipan: Ukončila husitské války podlá zrada?
historyplus.cz
Masakr u Lipan: Ukončila husitské války podlá zrada?
„Utíkají!“ vykřiknou nadšeně radikální kališníci při pohledu na koaliční vojáky, kteří se ve zmatku snaží ustoupit. Táboritům ani sirotkům nedojde, že by mohlo jít o léčku. Vyrazí z pevné vozové hradby, kterou zbudovali u Lipan, a rozhodnou tak o své porážce! Vinou vleklých husitských válek se České království ocitlo na pokraji zkázy. Země vyčerpaná dlouholetým
Kateřina Macháčková: Táta tu se mnou pořád někde je
panidomu.cz
Kateřina Macháčková: Táta tu se mnou pořád někde je
Se svým otcem, známým režisérem a hercem Miroslavem Macháčkem, který rodinu záhy opustil, měla Kateřina Macháčková vztah poměrně komplikovaný, a lze jej označit spíše za přátelský. „Svého tátu jsem vlastně poznávala až z pozůstalosti. Tehdy jsem pochopila jeho rozporuplnou osobnost, i to, že mě měl opravdu rád“, vzpomíná oblíbená herečka, která později zpracovala otcovy záznamy
Marešovi tajně pracují na druhém miminku?
nasehvezdy.cz
Marešovi tajně pracují na druhém miminku?
Zamilované období prožívají v posledních týdnech moderátor Leoš Mareš (48) s manželkou Monikou Marešovou (43). Jedna zamilovaná fotografie střídá druhou a vzájemná romantika je až nakažlivá. Mnoho l
HI-TECH kuchyně
rezidenceonline.cz
HI-TECH kuchyně
Také pro jednu z nejdůležitějších součástí obytného prostoru je důležitá harmonie designu a technologií. Jen tak kuchyně získá nejen potřebnou funkčnost a komfort, ale také moderní estetickou přitažlivost. Jedním z nejvýraznějších trendů v kuchyňském designu je použití pastelových barev, jako je pudrově růžová, šeříková, broskvová nebo vanilková. Ostatně tři ze jmenovaných odstínů se staly uznávanými
Plutova brána: Chceš projít do podsvětí? Nejdřív zemři!
enigmaplus.cz
Plutova brána: Chceš projít do podsvětí? Nejdřív zemři!
Mýty nelhaly! Za časů antického Řecka a starověkého Říma lidé věří, že existuje podsvětí, místo, kam po smrti odcházejí hříšníci.   [gallery ids="141116,141115,141117"]   Pánem
Vysočina hravá i tajemná
epochanacestach.cz
Vysočina hravá i tajemná
Chutná po chřestu, šustí papírem a mystika jí také nechybí… Taková je Vysočina, pomyslná křižovatka rozbíhající se k branám Čech nebo Moravy. Má všechno, co by měla správná dovolenková destinace mít. Například ideální podmínky pro turistiku nebo adrenalin. Papírová krása Třebíčsko, to není jen architektura, ale také betlémy, z nichž nejstarší se pojí s polovinou
Zlá čarodějka mě měla v moci
skutecnepribehy.cz
Zlá čarodějka mě měla v moci
Chodila jsem jako tělo bez duše a nic si nepamatovala. Dodnes jsem přesvědčená, že se do mě vtělila jedna zlá čarodějka, aby se mi pomstila. Moje kamarádka Lucka byla docela normální holka. Vždycky měla slabost pro knihy plné magie, čar a kouzel, což bylo v našem věku docela normální. Lucce to ale vydrželo i v dospělosti. Ráda se obklopovala kouzelnými
Závitky s ledovým salátem
tisicereceptu.cz
Závitky s ledovým salátem
Tortillové závitky jsou nejlepší, když je naplníte čerstvým a křupavým ledovým salátem. Suroviny 1 kuřecí prsíčko 1 menší hlava ledového salátu 6 cherry rajčátek 3 lžíce zakysané smetany 1 l