Domů     Se zbraní jistě a bezpečně
Se zbraní jistě a bezpečně
8.7.2024

V dnešní době roste agrese na veřejnosti, ať už se bavíme o školách, nemocnicích, či dalších veřejných místech. Lidé čím dál častěji uvažují o pořízení zbrojního průkazu. Získat zbrojní pas ale nelze ze dne na den.

Žádá si to znalost příslušných zákonů, trénink na střelnici, a hlavně složení střeleckých zkoušek.

Je celkem pět skupin zbrojního pasu k různým účelům držení zbraně. Co skupina, to jiné podmínky a věk získání. Bývalí vězni nebo osoby závislé na alkoholu či drogách se nemohou ke zbrani legálně dostat.

Při tréninku je hlavně důležité dbát na bezpečnost a neohrožovat sebe ani druhé. Se zbraní bychom rozhodně neměli neopatrně manipulovat, mávat a na někoho s ní mířit, byť by byla nenabitá. Střílí se na terč a před hlavní bychom neměli vystavovat ani prst. Opilci a agresivní jedinci nemají ve střeleckém klubu co dělat.

Zbraně na průkaz

Veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení,“ říká zákon o zbraních na téma zbrojního průkazu či pasu.

Dále je rozděluje na několik skupin. Skupina A je ke sběratelským účelům, B ke sportovním, C k loveckým, D k výkonu zaměstnání a konečně E k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Důležité k vydání zbrojního průkazu je kromě tréninku na střelnici hlavně několik skutečností. Jedinec musí být plnoletý a svéprávný, bezúhonný a spolehlivý. Musí mít trvalý pobyt v České republice, zdravotní a odbornou způsobilost. Od roku 2014 je doba platnosti zbrojních průkazů deset let.

Na střelnici by si také měli návštěvníci dávat pozor na změny provozního řádu, ceníku a akce. V souladu s provozními pravidly musejí upravit svoji činnost. Foto: shutterstock
Na střelnici by si také měli návštěvníci dávat pozor na změny provozního řádu, ceníku a akce. V souladu s provozními pravidly musejí upravit svoji činnost. Foto: shutterstock

Podmínky pro vydání

Pro zbraně A, D a E je věková hranice 21 let. Skupina B a C platí už pro 18leté držitele. Podmínkou je ale plná svéprávnost. Výjimku ještě tvoří členové sportovních či mysliveckých a podobných střeleckých spolků. Zde je možné nosit zbraň od 15 let.

Zbrojní skupina C se nabízí pro žáky střední školy nebo učiliště starší 16 let, pokud je v osnovách školy zahrnuta výuka střelby.

Zbrojní průkaz D má výjimku pro studenta školy nebo učiliště puškařského oboru nebo řemesla staršího 18 let, jenž má rovněž střelbu v předmětech.

Podmínky bezúhonnosti a spolehlivost můžeme najít mezi paragrafy zákona o zbraních. Jejich účelem je zabránit tomu, aby zbrojní průkaz získala osoba, která se v minulosti dopustila úmyslného trestného činu nebo některých přestupků. Např.

prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky, opakovaně se dopouští přestupků proti občanskému soužití apod.“ sdělují odborníci.

Posudek o zdravotní způsobilosti vydává lékař na základě prohlídky, odbornou způsobilost prokazuje žadatel během zkoušky před zkoušejícím testem a praktickou částí.

Trénink na střelnic

Už samotný příchod na střelnici je vstupem do bezpečného prostoru a všichni by se tím měli řídit.

Zbraň musí být nošena skryta v pouzdře pod oděvem či v přepravním krytu nebo zavazadle, skryta v originálním nebo jiném příručním zavazadle k přenášení zbraní (kufříky a ledvinky, pozn. red.).

Náboje k takto nošeným zbraním mohou být u zbraně, v dalších zásobnících nebo v rychlonabíječích válce revolveru a v originálním či jiném balení nábojů. Z bezpečnostních důvodů je nutné mít prázdnou nábojovou komoru pistole nebo schránku pušky.

Pokud je zbraň ve střeleckém prostoru viděna, musí to být za několik podmínek. Krátká zbraň jedině v opaskovém nebo podpažním holstru. V nábojové komoře nesmí být ani jedna střela a stejně tak v zásobníku.

Pokud magaziny nebo nabíječe obsahují náboje, vždy jsou mimo zbraň. Se zbraní manipulujeme jen na místě k tomu určeném, prst držíme mimo spoušť a při manipulaci míříme pouze na terče. Dbáme na to, abychom před zbraní nevystavovali žádnou část těla.

Ke střelbě si zákazník může půjčit zbraň, pokud nemá vlastní, nebo ochranné pomůcky. Osobní věci si může odložit ve společenské místnosti. Informuje se na ovládání terčů a se zbraní manipuluje pouze na střeleckém stanovišti.* Střelecké místo mohou používat maximálně dva lidé, střílí ale pouze jeden, druhý je mimo stanoviště tak, aby aktivního střelce nerušil. Foto: shutterstock
Ke střelbě si zákazník může půjčit zbraň, pokud nemá vlastní, nebo ochranné pomůcky. Osobní věci si může odložit ve společenské místnosti. Informuje se na ovládání terčů a se zbraní manipuluje pouze na střeleckém stanovišti.* Střelecké místo mohou používat maximálně dva lidé, střílí ale pouze jeden, druhý je mimo stanoviště tak, aby aktivního střelce nerušil. Foto: shutterstock

Mimo stanoviště

„Ve společných a veřejnosti přístupných prostorách střelnice (společenské místnosti, toalety, parkoviště, okop, střeliště, venkovní plochy střelnice) je možné manipulovat se zbraní jenom v určeném prostoru.

Výjimečně může povolit jiný prostor k manipulaci se zbraní správce střelnice.“ vysvětlují instruktoři. Dodejme, že střelivo je možné kontrolovat, plnit do zásobníků, nebo je bezpečně ukládat, ale v žádném případě ne do zbraňové komory.

Za kritické porušení bezpečnosti se dá označit nezpůsobilost k manipulaci, nebezpečná komunikace a manipulace či vyloženě střelba.

U prvního případu si můžeme představit ovlivnění alkoholem či psychotropními látkami, nezvládnutí koordinace těla jako rovnováha nebo ovládání rukou a narušení sebeovládání.

Podezřelou komunikací se myslí slovní agrese vůči ostatním, sobě samému nebo majetku přítomných osob.

Třetím porušením myslíme míření na osoby i nenabitou zbraní, manipulace s ní nebo střelivem tam, kde je to zakázáno a ohrožování sebe nebo ostatních neopatrnou manipulací.

K poslednímu porušení patří střelba mimo terče, úmyslné poškozování prostoru cvičiště střelbou a výstřel mimo cvičební prostor.

Organizace střelby

Střeleckých služeb klubu může využít zájemce za splnění řady podmínek. „Zákazník (je-li držitelem zbraně) uvede v bezpečném prostoru svoji zbraň do jedné z výše uvedených variant držení a nošení zbraně.

Zájemce o střelbu stvrzuje svým podpisem v knize návštěv střelnice svoje seznámení s tímto předpisem a s jeho dodržováním, včetně akceptování bezpečnostního kamerového systému a ceníku klubu,“ vysvětlují střelecké kluby.

Zájemce o střelbu se prokazuje občanským průkazem nebo zbrojním. Ke každé zbrani navíc musí přinést průkaz zbraně. Děti mohou na střelnici také cvičit, pokud je doprovázejí dospělí ve věku alespoň 18 let. Zájemce o střelbu využívá služby instruktora střelnice.

Ten seznámí klienta s pravidly bezpečnosti. Platba za služby se realizuje přímo po službě a zákazník může střílet pouze dodaným střelivem cvičiště.

Důvodem pro ukončení střelby je porušení bezpečnosti, odmítnutí respektovat správce klubu a funkcionářů a v neposlední řadě nerespektování pracovního řádu.

Foto: viz popisky. Úvodní foto: shutterstock
Související články
Zajímavosti
Jak dlouho žije šváb bez hlavy a další rekordy ze světa zvířat.
Svět zvířat je plný rekordů a neuvěřitelných výkonů, i když to třeba na první pohled není vidět. Tady je pár čísel, která vyrazí dech. 5 km je vzdálenost, na kterou žralok bílý ucítí ve vodě krev. 40 000 000 tolik bakterií budete držet, když vezmete do ruky 1 gram půdy. 500 kg je váha, které […]
Zajímavosti
Knoflík: Ozdoba i úkryt pro kontraband
Našim dávným předkům slouží dlouho hlavně jako ozdoba. Jednu dobu jsou knoflíky tak v módě, že jejich užívání musí zkrotit zákon. Během staletí se zalíbí pašerákům, politikům, sběratelům i budoucím nevěstám. A víte, kde byste měli hledat „hlavní město knoflíků“? Zapnout do dírky nebo provléct poutkem a je hotovo, o nic jiného přece nejde. Knoflíky […]
Zajímavosti
Kolik uzvedne nosorožík a další rekordy ze světa zvířat
Svět zvířat je plný rekordů a neuvěřitelných výkonů, i když to třeba na první pohled není vidět. Tady je pár čísel, která vyrazí dech. 13 bilionů tolik sarančat tvořilo hejno, které v roce 1874 napadlo americké státy Iowa Minnesota, Kansas a Texas. Jejich celková váha činila téměř 30 milionů tun. 750 000 000 tun tolik […]
Zajímavosti
Stavba bez starostí a komplikací
Kde jsou ty doby, kdy majiteli pozemku stačilo nakoupit stavební materiál a mohl si postavit dům podle svého vkusu a svých potřeb. Dnes jsou stavebníci svázáni množstvím předpisů a nařízení, v nichž je složité se vyznat. Stále více lidí tak využívá služeb specializovaných firem, které se v džungli zákonů dokonale orientují. Abychom se vůbec mohli odvážit do […]
reklama
historie
Vytvořil kronikář Václav Hájek z Libočan spisek plný výmyslů?
Může se přeskočit vzteky. Oheň, který tancoval po malostranských střechách, sežehl na troud i jeho čerstvě vytištěné dílo. Pracoval na něm přitom tak dlouho. Kronika česká si bohužel najde svoje čtenáře až za další dva roky. Vrcholem kariéry Václava Hájka z Libočan (†1553) se v roce 1527 stává funkce děkana na Karlštejně a o šest později správcovství […]
Na dvoře českých králů nechyběla zábava. Smysl pro humor měl Václav II. i Jiří z Poděbrad
Historie není suchopárná. K životnímu stylu českých králů patří i rozptýlení. Nejenom důležitými politickými rozhodnutími živ je státník.   Velký smysl pro humor má i Přemyslovec Václav II. (1271‒1305). Jasně to dokazuje, když vydává žertovné privilegium písaři královské kuchyně Janu Vestfálskému. Uděluje mu: „Notářství o miskách a škopcích dřevěných spojené s desátkem z vyjedených mís a […]
Theagenes získal rekord v počtu vítězství mezi starořeckými atlety
Klučinovi jménem Theagenes z Thasu, ostrova v Egejském moři, se líbí socha stojící na agoře v jeho rodišti. „Chci ji mít doma,“ rozhodne se a odnese si ji. Okamžitě ale vypukne pátrání, kam artefakt zmizel. Záhy se zjistí, že ho má Theagenes. Městská rada diskutuje, co s mladičkým zlodějem udělat. Většina radních by ho poslala na […]
Zápasníka Milona z Krotonu roztrhali hladoví vlci
Filozof a matematik Pythagoras (asi 570–495 př. n. l.) se mezi lety 540–530 př. n. l. usazuje v Krotonu v jihoitalské Kalábrii a shromažďuje tu okruh svých žáků. Patří mezi ně i atlet Milon z Krotonu. „Čerpal od Pythagora nejenom filozofická poučení, ale i vědecká zdůvodnění tréninkových zásad a zápasnických chvatů,“ uvádí sportovní novinář Václav […]
svět zločinu
Nezaplacená přiznání Sophie Lorenové?
„Případ, který trval 40 let, skončil,“ poznamená v říjnu roku 2013 Giovanni Desideri, advokát italské herečky Sophie Lorenové. Nejvyšší odvolací soud potvrdil osvobozující rozsudek v její prospěch a jednou provždy z ní smyl cejch neplatičky daní. Daňové přiznání je pro většinu lidí obrovským postrachem. Rok co rok v březnu kvůli němu dlouhé noci nespí. Jak […]
Zpěvák Chris Brown: Skutečně ho terapie napravila?
Energický a úspěšný R&B zpěvák Chris Brown se do paměti těch, jimž jeho hudební styl nic moc neříká, vryje něčím zcela jiným. Čelí obvinění ze zmlácení své tehdejší partnerky, barbadoské zpěvačky Rihanny. Její fotografie plné modřin obletí svět. Málokdo ale tuší, že historie násilí, psaná samotným Chrisem Brownem (*1989), je mnohem delší. A možná že […]
John Lennon: Autogram těsně před smrtí
Od chvíle, kdy se v roce 1970 rozpadla legendární skupina Beatles, fanoušci po celé zeměkouli doufají, že se čtyři liverpoolští muzikanti dají znovu dohromady. Ta naděje vydrží deset let. Do chvíle, kdy už zůstanou jen tři. Kdo je na světě nejslavnější? Není snad na světě člověk, který by netušil, kdo je John Lennon. Sám kytarista, […]
Gianni Versace: Módní génius zastřelen na prahu své vily.
Pokud by člověk neznalý prostředí módního průmyslu měl jmenovat nějakého slavného návrháře, nejspíš by jako jedno z prvních jmen zaznělo právě toto: Gianni Versace, italský génius tohoto oboru, po jehož modelech toužily hollywoodské hvězdy, členové královských rodin i největší osobnosti hudebních pódií. Proč musel zemřít, to se vlastně nikdy uspokojivě nevysvětlilo. Zabiják stále nemá dost […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
epochanacestach.cz
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
Který výhled na česko-polské pohraničí, označované jako Euroregion Silesia, je ten nejkrásnější? Na tuto otázku nemusíme odpovídat teoreticky, ale můžeme v praxi vyzkoušet turistickou stezku Silesianka. Nachází se nedaleko od hradu Štramberk v okrese Nový Jičín. Provede nás k celkem 34 vyhlídkovým objektům na obou stranách hranice – 23 na české straně, 11 na polské. Na trase jsou
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
nasehvezdy.cz
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
Princezna z Walesu Kate Middleton  (42) podle spekulací čas od času podstupuje tajnou léčbu ve Spojených státech, konkrétně má létat do Houstonu. Alespoň takové informace kolují na sociálních sítíc
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
enigmaplus.cz
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
Starý kolomazník kráčí za soumraku mokřadem. V alkoholovém opojení ho napadne zvolat: „Hej, vy propadlí muzikanti, kdy vy mi zahrajete?“ V tu chvíli se z hlubin země ozve hudba. Vystrašený muž pus
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
nejsemsama.cz
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
Věřila jsem, že to bude ideální prostředí pro psaní. Takové strašidelné doupě se jen tak nevidí! Jenže v noci se ta barabizna probudila k životu a já byla strachy bez sebe. Opřela jsem se vší silou do dveří a vzala za kliku. Při prvním kroku jsem klopýtla přes práh a při pádu do temného prostoru se mi na tvář přilepila
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
iluxus.cz
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
Letošní limitovaná edice Damast je fascinujícím spojením nože Victorinox Farmer X, oblíbených střenek Alox v syté tmavě hnědé barvě a elegantní čepele Damasteel®. Jmenuje se Farmer X Alox Damast a je
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
epochalnisvet.cz
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v Argentině, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti nejen argentinských ufologů. Podobnost s legendárním případem v Novém Mexiku z roku 1947 je skutečně až zarážející…   Je právě 17. srpna 1995 a Antonio Galvagno si za jasného dne se svou ženou dopřává oběd, když asi v
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
tisicereceptu.cz
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
Kuřecí křidélka jsou jednoduchá a chutná, to ví i tato krásná americká herečka. Vyzkoušejte třeba lehce pikantní marinádu s medem. Její chuť si zamilujete i vy. Potřebujete 0,5 kg kuřecích kříde
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
historyplus.cz
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
Mají velkou početní převahu. Hned třikrát Mongolové v průběhu let obsadí vietskou metropoli, jenže ani tento úspěch jim vytoužené vítězství nepřinese. Vietové invazím mocného souseda odolají. Hordy nepřátel vždycky přechytračí a zaženou je zpátky za hranice své země! Monarchie Dai Viet (na severu dnešního Vietnamu) ve 13. století vzkvétá. Země, ve které od roku 1225
Světem obchází epidemie vzteku
21stoleti.cz
Světem obchází epidemie vzteku
Někteří sociologové a psychologově tvrdí, že žijeme v éře postfaktické, tedy v době, kdy jsou fakta a racionalita upozaděny a prim hrají emoce. Že na tom něco je, ukazuje letmý pohled na sociální sítě
Správná péče o vlasy se vyplatí
panidomu.cz
Správná péče o vlasy se vyplatí
Je dobré se k vlasům chovat tak, aby vám zanedbání později nevrátily. Pomůže tomu vhodný šampon a dobrá strava. Sice už je po zimě, ale naše vlasy kvůli mrazu a větru možná ztratily potřebnou hydrataci, lámou se a třepí. Jejich dlouhodobou kondici ovlivňuje i kouření, nedostatečný pitný režim a strava. Dejte vlasům hydrataci Začít můžete
Stromy dávaly rodičům sílu
skutecnepribehy.cz
Stromy dávaly rodičům sílu
Rodiče ten kousek lesíku milovali. Ze stromů získávali sílu bojovat se svými zdravotními neduhy. Po jejich smrti les posmutněl. Maminka s tatínkem ten malý kousek přírody milovali a rádi vysedávali na svém oblíbeném místě pod modřínem. Vídala jsem je tam takto den co den. Drželi se vzájemně za ruce, měli zavřené oči a jen tak tiše seděli a odpočívali.