Skip to content
reklama

První a druhá světová válka i globalizace. Vše předpověděl Bahá’u’lláh!

„Vidím břehy Rýna pokryté krví. Do tvého srdce budou zaťaté meče odplaty. Tvá sláva skončí a půjdeš cestou utrpení. Slyším pláč Berlína,“ prorokuje Bahá’u’lláh – Posel Boží víry Bahá’í – v roce 1873. Kromě předpovědi utrpení ve dvou světových válkách si tato víra připisuje na vrub třeba i další o vzestupu a pádu komunizmu, vznik globální společnosti nebo objevení jaderné energie.

Jde o podvod, nebo nevídaný prorocký talent?

Mají osobnosti víry Bahá’í dar vidět budoucnost? Zdá se, že ano. Předpovědí nejednu katastrofu, dějinnou událost i vědecký objev. Za asi 150 let existence zažije tato víra největší vzestup ze všech existujících náboženství!

Jejího zástupce najdete dokonce v OSN! Proč je Bahá’í tak populární? Odpověď je nasnadě: Pod svá křídla je schopná přijmout věřícího jakéhokoli jiného náboženství.

Bahá’u’lláhova svatyně poblíž Acry FOTO: Marco Abrar / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Boha ctíme dobrým skutkem

Bahá’í je nejmladší světové monoteistické (vyznávající jednoho Boha) náboženství. „Lidstvo je jedna velká rodina, nezáleží na tom, jakou máte barvu kůže nebo v jakých sociálních podmínkách jste se narodili,“ vysvětlí vám jednoduchý základní princip téhle víry její stoupenci.

Je možné, že byl některým členům tohoto tolerantního hnutí nadělen prorocký talent?

Jak jinak totiž vysvětlit, že jeho vůdčí osobnosti přesně předpoví budoucí politický vývoj světa a zřejmě i technologický pokrok, o kterém na sklonku 19. století nemohou mít ani ponětí?

Jde o náhodu, nebo dar od Boha?

Džíny a tričko stačí

Jak se pozná věřící z hnutí Bahá’í? Na první pohled nijak. Bahá’í nemají žádné speciální roucho, rituály mohou vykonávat klidně v džínech a tričku. Principem víry je totiž nezávislé hledání pravdy. „Všechna náboženství mají stejnou podstatu a jednotný cíl,“ tvrdí Bahá’í. Víra ale nezavírá vrátka ani před vědou. „Jde o jedno z dalších poznání,“ chválí vědecké pokroky. Chtějí rovnoprávnost mužů a žen, setření rozdílu mezi chudobou a bohatstvím i jednotný jazyk a systém měr.

Zda se tohoto podaří docílit, jim ale prorocká vidění neprozradí. Zato řadu jiných zajímavých událostí, které se plní, ano!

Nejslavnější proroctví

Dvěma hlavními proroky Bahá’í jsou Bahá’u’lláh (1817–1892) a Abdu’l-Bahá (1844–1921). První jmenovaný přesně předpověděl například pád vládce Osmanské říše, sultána Abdu’la-Azize (1830–1876). Když v roce 1867 předpoví i pád Napoleona III.

(1808–1873) ve Francii, věřící Bahá’í zpozorní. Po několika předchozích úspěších v předpovědích budoucnosti již pochybuje málokdo. Duchovní vůdce se nestřílí vedle ani tentokrát.

blank
Důležitým místem příznivců je chrám na hoře Karmel s 19 terasami v izraelské Haifě. FOTO: Dani Lavi 0007 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Věci, které mohou přinést smrt

Francouzský císař Napoleon III. je skutečně rok na to sesazen. Řada úspěšných proroctví Bahá’u’lláha ale ještě zdaleka nekončí. Prorok předvídá také utrpení Německa ve dvou světových válkách a mnoho vědeckých objevů.

Jadernou energii a jaderné zbraně například Bahá’u’lláh mezi lety 1879 až 1891 popisuje těmito slovy: „Země skrývá podivné a úžasné věci, které zatím naše mysl nechápe. Mohou změnit celou atmosféru planety!

Vypuštěné do ovzduší mohou přinést i smrt.“ Nebude třeba velké fantazie, aby nám před očima vyvstaly obrazy zkázy vyvolané jadernými, chemickými či biologickými zbraněmi.

Komunismus padne! Abdu’l-Bahá a jeho syn Shoghí Effendí Rabbání (1897–1957) nezůstávají s proroctvími pozadu. „Nově zrozená levice získá velký význam,“ tvrdí v lednu 1920 Abdu’l-Bahá a varuje před ní, protože lidstvo ještě není připravené na absolutní rovnost.

Stejnou budoucnost komunismu jako ostatním totalitním systémům předpovídá Shoghí Effendí v roce 1941: „Jsou tři modly v chrámu lidstva, které není dobré uctívat. Nacionalismus, rasismus a komunismus.

Přesto na jejich oltáře stále nosíme oběti.“

blank
Prorok předpověděl i pád francouzského císaře Napoleona III. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Vize budoucnosti

Bahá’u’lláh vidí tři znamení, podle kterých se pozná příchod celosvětového společenství lidí. Věk blahobytu lidské rasy. Prvním znamením je výběr společného jazyka a písma. Druhé znamení je propojení duchovna a vědy v jednu velkou božskou filozofii.

„Měď se může proměnit ve zlato, stejně jako jakýkoli jiný prvek. To poznání je v nás, ale jen Bůh nám k němu může ukázat cestu.“ A konečně třetí znamení je spojeno s návratem krále. Nikdo na svá ramena nebude chtít vzít břemeno rozhodování nad světem.

„Až pak přijde ten, který povede lid s láskou k Bohu. Bude hlásat jeho učení a neúnavně pracovat pro blahobyt všech.“

Foto: bahai-biblio / Creative Commons / volné dílo, Marco Abrar / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Dani Lavi 0007 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Právě v prodeji
reklama
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Záhady a tajemství
Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články