Skip to content

Překvapující zjištění: I komety se mohou pochlubit kyslíkem!

Meziplanetární sonda ESA Rosetta provedla první měření, během něhož se jí podařilo detekovat molekulární kyslík odpařující se přímo z komety.

Jde o překvapující zjištění, které naznačuje, že byl právě molekulární kyslík přítomný při formování komet.

2
Kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko.

Sonda Rosetta studuje komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko už více než rok a během této doby detekovala množství různých plynů vycházejících z jejího jádra. Šlo typicky o vodní páru, oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý, ovšem kromě nich se podařilo detekovat další uhlíkaté, sírové nebo dusíkaté sloučeniny a dokonce byly zaznamenány i některé vzácné plyny.

3
Řídká kyslíková atmosféra je i na Jupiterově měsíci Europa.

Kyslík je přitom třetím nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru, ovšem jeho nejjednodušší molekulární verzi, O2, je velmi obtížné vysledovat – dokonce i v oblacích, z nichž se formují hvězdy. Je totiž velmi reaktivní a rychle se rozkládá, aby se následně mohla spojovat s jinými atomy a molekulami.

4
Modul Philae na kometě.

Navzdory detekci kyslíku na ledových měsících Jupitera nebo Saturnu, byly molekuly kyslíku dosud neodhalené v jinak široké škále až dosud spojovaných s kometami. „Opravdu jsme nečekali, že na kometě detekujeme O2. A navíc v takovém množství.

A to právě proto, že jde o chemicky velmi reaktivní činidlo. Proto šlo o skutečné překvapení,“ vysvětluje Kathrin Altweggová z Bernské univerzity, jinak hlavní výzkumnice stojící za spektrometrem ROSINA (Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis instrument).

5
Poté, co se Rosetta v srpnu 2014 dostala na oběžnou dráhu 67P/Churyumov-Gerasimenko, stala se první lidskou sondou, která obíhá kometu.

„Bylo to neočekávané i z toho důvodu, že mnoho příkladů detekce molekulárního kyslíku nemáme ani z mezihvězdného prostoru. A tak, i když musel být zapracovaný do komety už při jejím vzniku, nemůže být jednoduše vysvětlený stávajícími modely formování Sluneční soustavy.“

Foto: ESA
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Vesmír
Zobrazit více …