Domů     Přehledně: 10 mýtů o testování na zvířatech
Přehledně: 10 mýtů o testování na zvířatech
23.12.2018

Výzkumy na zvířatech vzbuzují ve společnosti rozporuplné reakce. K uklidnění některých se v dnešní době postupně přechází k testování na buňkách a tkáních lidského původu. Zvířata však v procesu biochemických experimentů zcela nahradit nelze.

Nejsou však v 21. století tyto experimenty přežitkem z dob dávno minulých? A přinesly něco skutečně objevného? Podívejme se na mýty, které testování na zvířatech obestírají.

Mýtus č. 1: Výzkumy na zvířatech jsou k ničemu. Nepřinesly zatím žádné výsledky.

I když mnoho lidí testování na zvířatech zatracuje, nelze mu upřít přínos, který přineslo moderní medicíně. Jeden příklad za všechny.

Frederick Banting (1891–1941) a Charles Herbert Best (1899–1978) objevili roku 1920 léčebné účinky inzulínu, za což obdrželi roku 1923 Nobelovu cenu za medicínu.

Že je inzulín účinný při léčby cukrovky, zjistili právě při testování na psech. Před objevem inzulínu byla míra úmrtnosti na toto onemocnění velmi vysoká. A nakonec z toho těží i diabetičtí psi.

Z testování na zvířatech však vzešlo mnoho dalších nových druhů léčby i po objevu inzulínu. Například vakcína proti tetanu, záškrtu či černému kašli. Další pravděpodobně přibudou v letech následujících.

Lze očekávat pokrok při léčbě Alzheimerovy choroby, cystické fibrózy či rakoviny.

V EU jsou experimenty na zvířatech ke kosmetickým účelům zakázány.
V EU jsou experimenty na zvířatech ke kosmetickým účelům zakázány.

Mýtus č. 2: K těmto výzkumům nejsou zvířata třeba, protože existuje spousta alternativ.

Zvířata se tam, kde existuje nějaká účinná alternativní metoda, nepoužívají. Podle zákona ani nesmějí. Alternativních metod se využívá, ale téměř vždy nastane moment, kdy je nutné do výzkumu zapojit i živá zvířata.

Nelze zkoumat kašel na počítačové simulaci, nebo tlukot srdce ve zkumavce. Stejně tak není možné reprodukovat určitou komplikovanou chorobu na buněčné a tkáňové kultuře. Je třeba mít komplexní organismus. Lidské dobrovolníky lze využívat až od určité fáze testování.

Nicméně díky alternativním metodám množství zvířat určených k testování postupně klesá.

Mýtus č. 3: Výzkum na zvířatech je levný a společnosti ho provádějí jen kvůli vysokým ziskům.

Testování na zvířatech je nákladnější než ostatní způsoby testování. Pokud by byli výzkumníci motivováni finančními zisky, rozhodně by si tuto metodu nevybrali. Výzkum se musí odehrávat v mezích platných zákonů.

Náklady rostou kvůli nutnosti neustálého odborného veterinárního dohledu a opatřením, aby zvířata netrpěla a nežila v bezútěšných podmínkách.

Testování na zvířatech je nákladnější než ostatní způsoby testování.
Testování na zvířatech je nákladnější než ostatní způsoby testování.

Mýtus č. 4: Tyto výzkumy jsou bezcenné, protože zvířata se od lidí značně odlišují.

Vzhledem k tomu, že všichni savci pocházejí ze společných předků, jsou si všichni biologicky značně podobní. Všechny tyto organismy mají obdobný krevní oběh, nervový systém a stejné vnitřní orgány: srdce, plíce, žaludek, ledviny, střeva, játra atd. Nejsou sice identické úplně, ale rozdíly jsou minimální.

Ale i z případných rozdílů se dá těžit. Například jak je možné, že u myší trpících svalovou dystrofií dochází k menšímu úbytku svalového hmoty, než u lidí s tímto závažným onemocněním? Správné zodpovězení této otázky může vést k nalezení kýženého léku.

Výzkum na morčatech zase poukázal na to, jak funguje vitamín C. Jejich organismus si jej, stejně jako organismus člověka, nedovede sám vyrobit.

Mýtus č. 5: Tyto výzkumy nejsou relevantní, protože zvířata a lidé trpí různými nemocemi.

Sedativa, antibiotika, léky proti bolesti a mnohé další medikamenty jsou používány jak u lidských, tak zvířecích pacientů. Veterinární léčiva jsou stejná, nebo podobná těm, která se používají k léčbě lidí.

Většina onemocnění, jimiž lidé trpí, postihuje také vždy alespoň jeden další živočišný druh. I ve zvířecích organismech bují rakovinné buňky, dochází k selhání srdce. I zástupci zvířecí říše jsou stiženi astmatem, vzteklinou či malárií. A léčba?

Obdobná jako u lidí. Za všechny uveďme příklad šimpanzů, kteří mohou také onemocnět obrnou. Aby před ní byli uchráněni, jsou očkováni stejnou vakcínou jako lidé.

Současní vědci mají silné etické, ekonomické i právní závazky. Nemohou provádět pokusy na zvířatech, jako tomu bylo například v minulém století v sovětských laboratořích.
Současní vědci mají silné etické, ekonomické i právní závazky. Nemohou provádět pokusy na zvířatech, jako tomu bylo například v minulém století v sovětských laboratořích.

Mýtus č. 6: Vědci nedbají o blaho laboratorních zvířat.

Současní vědci mají silné etické, ekonomické i právní závazky. Nemohou provádět pokusy na zvířatech, jako tomu bylo v minulém století v sovětských laboratořích.

O hlavních etických zásadách v oblasti experimentování na zvířatech se mluví jako o tzv. koncepci tří „R“. Toto označení vychází z prvních písmen anglických výrazů: Refinement (zdokonalení) – vědečtí pracovníci musejí dbát na to, aby zvíře trpělo co nejméně.

Pokud možno vyloučení stresujících a bolestivých faktorů z daného experimentu. Reduction (redukce) – počet zkoumaných zvířat se musí co nejvíce minimalizovat a Replacement (nahrazení) – tam, kde je to možné, nahradit testy na zvířatech jinou technikou.

Mýtus č. 7: Mezi nejčastěji testovaná zvířata patří kočky, psi a opice.

Zdaleka ne. Více než 80 % testovaných zvířat tvoří myši, krysy a další hlodavci. Druhou nejpočetnější skupinou jsou ryby s 12% zastoupením. Pouze jedno testované zvíře z tisíce je pes nebo kočka. Na opicích probíhá testování dokonce ještě méně často.

Na vyšších primátech (šimpanzích, orangutanech a gorilách) v Evropské unii dokonce vůbec.

Psi jsou důležití pro vývoj nových operačních technik. Zvláště pak pro studium plic, srdce a cév. Jejich orgány jsou značně podobné těm lidským. Kočky jsou užitečné při zkoumání sluchu a mozku.

Testování menších primátů, kosmanů a makaků pomáhá při hledání léků na závažné nemoci, jako jsou například AIDS a Alzheimerova choroba.

Necelá 2 % testovaných zvířat tvoří ovce, krávy nebo prasata.

I testy na zvířatech posléze vedou k záchraně lidských životů.
I testy na zvířatech posléze vedou k záchraně lidských životů.

Mýtus č. 8: Na zvířatech je testována kosmetika.

Není. Alespoň ne na území Evropské unie. Zákaz platí už několik let a kosmetické výrobky testované na zvířatech se sem nesmějí ani dovážet. Testují se především na buněčných a tkáňových kulturách, v konečné fázi pak na lidských dobrovolnících.

Čína jde však opačným směrem – testy na zvířatech naopak vyžaduje. A povinně.

Mýtus č. 9: Laboratorní zvířata trpí velkou bolestí.

Je ve vlastním zájmu výzkumných pracovníků, aby laboratorní zvířata netrpěla. Pokud by byla testovaná zvířata ve stresu, vedlo by to ke zkreslení kýžených výsledků.

Aby vůbec k jednotlivým testům došlo, musejí projít etickým zhodnocením, kde se zváží všechna pro a proti. Zda je možné k výzkumu přistoupit, rozhodují odborné komise daných výzkumných zařízení. Ty musejí mít akreditaci od Ústřední komise pro ochranu zvířat.

Dokonce i zákony přikazují, že vědci musejí postupovat tak, aby bylo utrpení zvířat minimalizováno.

Mýtus č. 10: Testování na zvířatech neupravují žádné zákony.

Naopak, zákonů a nařízení je požehnaně. U nás se jedná o Zákon na ochranu zvířat proti týrání a vyhlášku O chovu a využití pokusných zvířat. Nepřímo se ochranou zvířat zabývá celá řada dalších zákonů.

Například zákon o veterinární péči, o šlechtění a plemenitbě, či trestní zákoník. Je třeba dbát také předpisů Evropské unie.

Foto: Lab Mouse, the Animals in Science Policy Institute, Veterinary Record, Express Medical Billing, Practo
Související články
Věda a technika
Coober Pedy: Město, kde se žije pod zemí
Uvnitř australského vnitrozemí leží městečko, které na první pohled nevypadá nijak zvláštně, jen denní teploty tu dosahují až 50 °C a k vodě je to daleko. Tak proč žít zrovna tady? Byly zde objeveny velké zásoby opálu, které sem přilákaly tisíce nadšených hledačů. Aby ale vydrželi v tak nehostinných podmínkách, které zde během roku panují, přesunuli svá […]
Věda a technika
Přírodní antibiotika z našich zahrádek
Stále více lidí se zajímá o nejrůznější alternativy v léčení. Nechtějí se spoléhat jen na uměle vyrobené léky, které sice slibují úlevu a pomoc při celé řadě zdravotních obtíží, ale představují i chemickou zátěž pro náš organismus. Zcela jistě existují i situace, kdy lze zdravotní problémy řešit přírodní cestou. V takových případech není hned nutné […]
Věda a technika
Poznáte příznaky mrtvice? Až 70 % Čechů ne! A do nemocnice přijedou pozdě…
Mrtvici každý rok v Česku prodělá zhruba 25 000 lidí. Je druhou nejčastější příčinou úmrtí, i když je u nás léčba mrtvice na špičkové úrovni. Zrovna na 15. května připadá Světový den proti mozkové mrtvici. Se snížením počtu případů přitom může pomoci znalost příznaků – právě ty nezná až 70 % Čechů, a proto se […]
Věda a technika
Co potkalo planety na vesmírné cestě?
Bylo jednou jedno Slunce a mělo osm dětí. Jejich jména všichni známe. Mají ale něco společného s lidmi? I když už jsou to dnes dospělé planety, životem si nesou následky svého divokého dětství. Příběh se začíná psát před 4,6 miliardami let. Okolo právě vznikající hvězdy se vytvoří rotující prachoplynný disk. Částice v něm se začnou srážet […]
reklama
záhady a tajemství
Petr Muk: Rozervaná duše, kterou nešlo zachránit
Zpívá v několika úspěšných kapelách, rádia celá desetiletí hrají jeho populární písničky a dvakrát se umisťuje na druhém místě ankety Zlatý slavík. Přesto není šťastný, nebo alespoň ne úplně. Deprese, velikášství i nadměrná sebekritika umělce ničí a stahují na dno. Když má pocit, že mu už prášky nepomáhají, sahá k alkoholu. Chodí na terapie a […]
Od zločinu k slávě: Příběh tanečníka a herce Jana Révaie
Jan Révai začínal jako talentovaný tanečník, ale život ho zavál do vězení za loupežné přepadení benzínové stanice. Během pobytu za mřížemi se zdokonalil ve svém umění a po propuštění se vydal cestou úspěšného muzikálového herce a tanečníka. Jeho příběh je o druhých šancích, odvaze překonávat chyby a proměně z rebela ve vzor. I přes svou […]
Co se skrývá za záhadnou smrtí muzikanta Miroslava Berky?
Jsou tři hodiny odpoledne. Lucerna je ještě zavřená pro veřejnost, jen v uklízečky vytírají v sále podlahu, brigádníci doplňují nápoje do ledničky a ve zkušebně sedí osazenstvo kapely Olympic. Jeden její člen chybí. „Tak ještě počkáme a uvidíme,“ prohlásí frontman Petr Janda (*1942). Ale když se nic nestane, odehrají zkoušku i bez kolegy.   Odešel, nedošel Tím, […]
Kdo odhalí tajemství „krále popu“?
Označován je za „krále popu“ a superstar 20. století. Ovšem najde se i skupina lidí, která v něm nevidí talentovaného umělce, ale někoho, kdo sexuálně obtěžoval malé děti. Ze zneužívání je dvakrát obviněn, ale soud jej v roce 2005 zprošťuje obvinění.   Zpěvákova složka prý čítá tisíce stránek. Dokumenty zahrnují soukromé zprávy vyšetřovatelů, přepisy telefonických hovorů a […]
reklama
svět zločinu
Tim Lambesis: Prosím, zabijte moji ženu!
Kromě skutečných fajnšmekrů se běžní milovníci tvrdé hudby někdy tak úplně nevyznají v jejích druzích. Zasvěceným je však jasné, že žánr zvaný metalcore spojuje prvky punku a metalu. A také moc dobře vědí, o kom je řeč, když se vysloví jméno kapely As I Lay Dying a jejího frontmana, zpěváka Tima Lambesise (*1980). Kapela se […]
Shelley Malil: Žárlivec s kuchyňským nožem
Jak velká je pravděpodobnost, že se hollywoodská hvězda stane z chudého chlapce z rybářské osady kdesi v jižní Indii? Malý Shelley Malil (*1964) se nemůže vynadívat na obrazovku jediné televize, kterou ve vesnici mají, a zapřísahá se, že se stane slavným hercem. Podaří se mu to, ale jednou se proslaví ještě něčím jiným. Mezi lékaři […]
Brutální mordy ve vesničce Klučov: Trojnásobného vraha chytili po letech díky DNA
Nevypadá  jako protřelý kriminálník. Připomíná spíš zmateného pijana po dlouhém flámu. Rozhodně nejde o žádného verbálního sprintera. Vyjadřuje se pomalu, zdlouhavě. Často se dívá kamsi do prázdna. Přesto čelí obvinění z brutální trojnásobné vraždy. Jaro roku 1990 je v plném proudu. Plnými doušky si ho užívají i obyvatelé malé obce Klučov na Kolínsku. Ve stavení […]
Heparinový vrah poslal na onen svět sedm pacientů!
Pacient v bezvědomí tiše oddechuje. Nevnímá, že k němu právě přišel zdravotník a do kapačky mu cosi píchl. Je to heparin, snižující srážlivost krve. Brzy nato je na oddělení poplach. Muž silně krvácí. To už ale vrah leží doma s nohama na gauči.  Jen málokdo v České republice nezná jméno Petr Zelenka. Pokud si někdo […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Za mořem do země faraonů a skvělých zážitků
nejsemsama.cz
Za mořem do země faraonů a skvělých zážitků
Chcete zažít dokonalou exotiku jen za cca 4 hodiny letu z Česka? Vydejte se do Egypta! Je magickou kolébkou starověké historie, protéká tu životodárný Nil, a navíc se na břehy Rudého moře dostanete jen za několik tisíc. Egypt je díky poloze na severu Afriky vyhlášený mírnou zimou a horkým létem. Mezi dnem a nocí sice mohou
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Klíšťata v městských parcích jsou infikovaná víc než ta v přírodě
epochalnisvet.cz
Klíšťata v městských parcích jsou infikovaná víc než ta v přírodě
V každém krajském městě sbírali vědci klíšťata v parcích a zjišťovali, nakolik jsou pro člověka nebezpečná. Nyní vyhodnotili výsledky za loňskou sezonu a vyplynulo z nich, že klíšťata v městských parcích jsou infikovaná víc než ta v přírodě. U každého čtvrtého klíštěte byly nalezeny bakterie způsobující lymeskou borreliózu. V řadě parků pak bylo borrelií infikováno i více než
Bábovka se zakysanou smetanou
tisicereceptu.cz
Bábovka se zakysanou smetanou
Vláčná bábovka se hodí jako zákusek po nedělním obědě nebo jako sváteční snídaně. Potřebujete 4 vejce 1 hrnek cukru krupice 2 hrnky polohrubé mouky 1 prášek do pečiva 1 kelímek (200 g) zakys
Čerstvá manDarinka je prý téměř k nepoznání
nasehvezdy.cz
Čerstvá manDarinka je prý téměř k nepoznání
Své ctitele šokovala  zpěvačka Dara Rolins (51), když se nazvala čerstvou mandarinkou. Ačkoli patří k těm nejudržovanějším ženám v českém a slovenském rybníčku, s vráskami se nehodlala smířit a došl
Děsivá univerzita v Ohiu: Jaké síly ovládají pokoj číslo 428?
enigmaplus.cz
Děsivá univerzita v Ohiu: Jaké síly ovládají pokoj číslo 428?
Noční klid na univerzitní koleji ve městě Athens v americkém státě Ohio náhle protrhne pronikavý dívčí křik! Mladá studentka s hrůzou v očích vybíhá jen ve spodním prádle z budovy a hystericky volá o
Klášter Porta coeli: Brána do nebes leží na Moravě
epochanacestach.cz
Klášter Porta coeli: Brána do nebes leží na Moravě
Ojedinělý gotický portál není jedinou chloubou kláštera Porta coeli. Klášterní komplex s bohatou a slavnou historií nás při prohlídce přesvědčí, že tato stavba si své výjimečné místo v našich dějinách opravdu zaslouží. Založit klášter cisterciaček se rozhodl na počátku 13. století už král Přemysl Otakar I., za svého života však už nestačil učinit rozhodující krok. Postarala se
Svět ohrožuje nedostatek vody, čeká lidstvo boj o tento symbol života?
21stoleti.cz
Svět ohrožuje nedostatek vody, čeká lidstvo boj o tento symbol života?
Světu začíná docházet pitná voda. Jejím nedostatkem trpí asi čtvrtina lidí na planetě, do konce roku 2050 jich přibude další miliarda. V průběhu 20. století přitom množství vody využívané lidmi rostlo
Letní comeback nadčasových perel
iluxus.cz
Letní comeback nadčasových perel
Příběh české značky Olivie začal v roce 2017, kdy Martina Sluková a její syn Lukáš Sluka, založili společnými silami internetové klenotnictví OLIVIE.cz, které prodává velmi kvalitní a prověřené stříbr
Nikdy se už nevzpamatuju…
skutecnepribehy.cz
Nikdy se už nevzpamatuju…
Nedávno jsme oslavili pětadvacáté výročí svatby. V té chvíli by mě ani nenapadlo, že budu podávat žádost o rozvod a láska se promění v prach. Bylo to fantastické. Uspořádali jsme večírek pro naše blízké přátele. A protože bylo pěkné počasí, konal se na zahradě. Nechyběly květiny a nádherné dárky, úžasný dort, momenty plné emocí, úsměvů a přání. Láska na první pohled Potkali
Kimchi: Salát plný vitaminů
panidomu.cz
Kimchi: Salát plný vitaminů
Všichni jsme o něm už slyšeli, ovšem málokdo z nás může říct, že ho ochutnal, nebo je dokonce jeho pravidelným jedlíkem. Škoda. Kimchi totiž patří mezi pět nejzdravějších pokrmů světa. V korejských restauracích se miska kimchi automaticky podává ke každému jídlu zdarma. Přitom by se mohlo vyvažovat zlatem: výrazně snižuje špatný cholesterol, bojuje proti volným
Jak Vikingové vařili nápoj bohů?
historyplus.cz
Jak Vikingové vařili nápoj bohů?
„Je mi zima, “ drkotá zuby mladý Viking Erik. „Napij se, nápoj bohů tě zahřeje,“ podává mu otec pohár s horkou vonící tekutinou. Mladík si přihne. Za chvíli se mu po celém těle rozlije příjemné teplo.   Brzy je pohár prázdný. Erik sáhne po dalším a také ho vyprázdní. Opilý už sotva mluví a jeho