Domů     Pátrání po temné stránce vesmíru: Zatím neúspěšný lov!
Pátrání po temné stránce vesmíru: Zatím neúspěšný lov!
12.12.2017

Einsteinova teorie relativity otevřela dveře do širokého vesmíru, teorie kvantová jej zabydlila mikročásticemi, které v něm od počátku věků víří. Pozorování astronomů jsou však nemilosrdná: krásné budovy obou teorií bude třeba strhnout.

Vesmír je totiž plný něčeho, o čem sice víme, že je, ale to je tak všechno. Jak jsme na tom s pochopením pro temné stránky vesmíru dnes?

Podle posledních údajů sondy Planck zkoumající strukturu ozvěny Velkého třesku, tzv. pozaďové záření, připadá na viditelnou hmotu pouze 4,9 % veškeré substance vesmíru.

Zbytek se dělí mezi dvě další, o jejichž podstatě dnes vědci nedokáží říci praktiky nic určitého. Jde o temnou hmotu (26,8 %) a temnou energii (68,3 %).

Podstata temné energie je zatím neznámá. Bylo navrženo několik fyzikálních interpretací temné energie, některá vysvětlení pro pozorování zrychleného rozpínání se dokonce pokoušejí nutnost zavedení temné energie úplně vyloučit.
Podstata temné energie je zatím neznámá. Bylo navrženo několik fyzikálních interpretací temné energie, některá vysvětlení pro pozorování zrychleného rozpínání se dokonce pokoušejí nutnost zavedení temné energie úplně vyloučit.

To, že něco nemůžeme vidět, není ve vědě žádná novinka. Vidět jde totiž skutečně prakticky máloco.

V první řadě to musí být dostatečně velké (nebo alespoň přístupné mikroskopům či dalekohledům), v druhé řadě to musí nějak „spolupracovat“ s viditelnou částí elektromagnetického spektra.

Oběma těmto požadavkům současně však pochopitelně nevyhoví zdaleka každý fyzikální objekt. Řada z nich se „zjeví“ až poté, co k jejich pozorování využijeme jinou část elektromagnetického spektra, například infračervené záření nebo rádiové vlny.

Na temnou hmotu ani na temnou energii však podle všeho žádná z těchto „detektivních“ metod, které astronomové využívají, neplatí. Jak je tedy možné, že se obě temné stránky vůbec prozradily?

Elektromagnetismus naštěstí není jediná fyzikální síla v přírodě: zbývají ještě tři další. Silnou a slabou jadernou sílu můžeme nechat stranou, neboť mají velmi malý dosah. Poslední, která zbývá, je tedy gravitace.

Právě ta dokázala přítomnost temné hmoty vyzradit. K něčemu takovému je všem třeba velmi přesných pozorování a také velké vědecké odvahy.

Tu jistě měl Švýcar, jehož matka byla Češka, naturalizovaný ve Spojených státech Fritz Zwicky (1898–1974).

Kromě toho mu však také nechyběla poměrně nepříjemná povaha, díky níž s ním nejenže ostatní astronomové nechtěli spolupracovat, ale ani jej nebrali příliš vážně. V tomto případě však udělali chybu.

Při pozorování pohybů galaxií ve shluku Vlasy Bereniky v roce 1933 totiž Zwicky zjistil řadu nesrovnalostí. Galaxie se pohybovaly o dost jinak, než jak by předpokládal einsteinovský model.

Zwicky navrhl vysvětlit tyto nepravidelnosti přítomností doposud neznámého typu substance, který se projevuje pouze svým gravitačním působením.

Temná energie měla představovat něco přes zásadní podíl balíku veškeré hmoty a energie vesmíru.
Temná energie měla představovat něco přes zásadní podíl balíku veškeré hmoty a energie vesmíru.

Postupně se však začaly množit hlasy, že by na Zwickyho pozorování mohlo něco být.

Prakticky ve stejné době (dokonce o několik měsíců dříve než Zwicky) seznámí odbornou veřejnost se svými pozorováními i respektovaný nizozemský astronom Jan Hendrik Oort (1900–1992).

Podobné nesrovnalosti jako Zwicky pozoroval Oort na podstatně menších škálách, v naší vlastní galaxii, Mléčné dráze.

Trvalo však dlouho, než začali astronomové brát teorii existence temné hmoty jinak, než jako bizarní teorii. Tím, kdo definitivně vychýlil mínění odborné komunity ve prospěch nové teorie, byla žena.

Šlo o americkou astronomku Veru Rubinovou (1928 – 2016). Snesla tak pádné důkazy o anomáliích v rotaci galaxie Andromedy, že už nešlo příliš pochybovat. Tajemná „temná hmota“ je podle všeho skutečná.

V momentě, kdy z tábora astronomů zaznělo sborové pochvalné zamručení na práci Rubinové, začaly perné chvíle experimentálním fyzikům. V jejich rukou totiž zbyl Černý Petr důkazu, že temná hmota je skutečnou fyzikální substancí.

Jenže jak takového ducha, který prochází zdí, nalézt? Možností je hned několik, v zásadě je možné je rozdělit na pozorování v pozemských laboratořích a v hlubinách vesmíru.

Vesmírná pozorování využívají vylepšení principu, s jehož pomocí byla temná hmota poprvé objevena. Nerovnoměrností v gravitačním působení. Díky přesnému porovnávání pohybů ve vesmíru je dnes dokonce již možné vytvářet jakousi „kartografii temné hmoty“.

„Je fascinující, že můžeme temnou hmotu vidět skrze „pokroucení“ časoprostoru.

Poznání, jakým způsobem je temná hmota ve vesmíru distribuována, je důležitým krokem k rozpoznání její povahy a následně toho, jak – a zda vůbec – zapadá do současné struktury fyzikálního poznání,“ popisuje své nadšení jeden ze spoluautorů jedné z map profesor Ledovic Van Waeberke z University of British Columbia v kanadském Vancouveru.

Velkým kandidátem na zdroj temné energie byla energie vakua. Problémem je, že její hodnota, naměřená při mikroskopických experimentech i vypočtená z kvantové teorie pole, je o 120 řádů větší, než je potřeba pro vysvětlení projevů temné energie naměřených z velkoškálových experimentů.
Velkým kandidátem na zdroj temné energie byla energie vakua. Problémem je, že její hodnota, naměřená při mikroskopických experimentech i vypočtená z kvantové teorie pole, je o 120 řádů větší, než je potřeba pro vysvětlení projevů temné energie naměřených z velkoškálových experimentů.

O gravitaci všichni víme, že věci přitahuje k sobě. Astronomové však dokázali o vesmíru zjistit ještě jednu důležitou věc. Totiž to, že se proti všem předpokladům rozpíná.

A to dokonce tak, že se toto rozpínání stále zrychluje, jak bylo objeveno v roce 1998. Jak to víme? To kupodivu není příliš složité zjistit. Může za to zčervenání světla ze vzdálených supernov. Proč světlo zčervená?

Proto, že se mezi námi a vzdálenými galaxiemi díky působení zatím neznámé substance zvětšuje prostor. Toto neustálé roztahování vede k úbytku energie záření, a tedy k protažení jeho vlnové délky. To se u světla projeví právě tak, že zčervená. Tento tzv.

kosmologický rudý posuv tedy prozradil, že vzdálená supernovy od nás prchají čím dál rychleji.

Kromě toho lze existenci temné energie odvodit ještě ze způsobu rozmístění běžné hmoty ve vesmíru a také z toho, že vesmír je podle astronomů výrazně „plošší“, než by vyplývalo z předpokladů obecné teorie relativity.

Temná energie jej zkrátka stále „přifukuje“.

Přestože temná energie s časem roste, aby se rozpor v modelu a pozorování vysvětlil, neznamená to, že je porušen zákon zachování energie, protože gravitační energie rozpínáním klesá.
Přestože temná energie s časem roste, aby se rozpor v modelu a pozorování vysvětlil, neznamená to, že je porušen zákon zachování energie, protože gravitační energie rozpínáním klesá.

Kde se však síla, která neustále odtahuje jednotlivé části vesmíru od sebe, vlastně bere? Podle pozorování pozaďového záření, které podala sonda Planck, by mělo jít o celých 68,3 % vesmíru, což rozhodně není málo.

Co o ní tedy dnes víme s určitostí? V první řadě to, že je ve vesmíru pravděpodobně rozmístěna rovnoměrně, není příliš hustá a nereaguje s žádnou jinou silou, než je gravitace.

Vědci si pochopitelně o této velmi mocné a všudypřítomné síle něco myslí. V současnosti jsou nejoblíbenější v podstatě dva modely. První říká, že jde o energii vakua, jež je v nějakém smyslu konstantní. Tento model má však zatím jednu nevýhodou. Všechny výsledky měření totiž dávají energii, která je příliš vysoká.

Druhým z populárních modelů je model tzv. kvintesence, tedy nové síly zatím zcela neznámé povahy, která by stála po boku čtyř doposud známých. V porovnání s předchozím modelem má nepopiratelnou výhodu.

Působení této síly totiž nemusí být nutně v celém vesmíru stále stejné (konstantní). Vysvětlil by proto, proč se rozpínání stále zrychluje. A nevýhoda? Pátrání po této tajemné páté substanci je zatím zcela bezvýsledné…

Foto: The Franklin Institute, NASA, ESA
reklama
Související články
Věda a technika
Zabijáci plazí říše: 5 nejjedovatějších hadů světa
Jací hadi jsou nejjedovatější – a jak je možné, že mají na svědomí relativně málo životů? Co se děje s člověkem po uštknutí? A vážně dokáže had jediným kousancem zabít slona?   Zmije paví: Největší zabiják lidí? Na iráckou část Arabské pouště padla noc. Čtveřice mužů se vrací domů, na hlavách mají tradiční kostkovanou tkaninu […]
Věda a technika
Krabi: Vrcholný majstrštyk evoluce?
Krabi, živoucí fosilie, které byly svědky vlády dinosaurů, jsou součástí skupiny vyšších korýšů zvané desetinožci, existujících od éry pozdního devonu. Nejstarší doložený krab, Eoprosopon klugi, žil na Zemi už před 185 miliony lety. A jak se zdá, evoluce je jimi přímo posedlá. Falešná identita Krabi poustevníčci se na první pohled od ostatních krabů příliš neliší. Za […]
Věda a technika
K rezistenci antibiotik přispívá i znečištěné ovzduší
Průmysl, výroba energie z fosilních paliv, automobilová či letecká doprava. To vše stojí za znečištěním ovzduší, které má na lidské zdraví neblahý vliv. A za špinavým ovzduším stojí i jiný fenomén, který může být pro leckoho překvapivý. Zplodiny v atmosféře přispívají i k odolnosti baktérií vůči antibiotikům.   Analýza britských a čínských badatelů, která využila […]
Věda a technika
Slavná busta Nefertiti: Seznam nálezů usvědčil Borchardta z podvodu
Německý archeolog Ludwig Borchardt bere do ruky ušpiněný vápencový předmět. Chvíli přemýšlí. Potom dílko strčí do krabice se štukovými nálezy. V hlavě se mu rodí plán, jak si s ním trochu pohrát. Když se řekne Nefertiti (14. století př. n. l.), každý si vybaví slavnou bustu s vysokým modrým kloboukem znázorňující egyptskou královnu z doby 18. dynastie […]
reklama
zajímavosti
Neuvěřitelné bylinky Česka a Slovenska: Kokoška pastuší tobolka
V naší přírodě se nachází více jak 280 druhů léčivých rostlin. Nazýváme je bylinami a staly se zdrojem léčivých tzv. biologicky aktivních látek. Patří mezi ně i kokoška pastuší tobolka. I v jejím případě ale platí osvědčené rčení, „všeho s mírou“.     Pokud byste chtěli kokošku pastuší tobolku (Capsella bursa-pastoris) vyzkoušet vnitřně, s množstvím to určitě […]
Mravenci: Skrytí vládci světa
Na světě žije odhadem 14 000 druhů mravenců, přičemž jejichž celkový počet se počítá na triliony. Tento všudypřítomný hmyz se rozšířil po všech kontinentech s výjimkou zamrzlé Antarktidy, což představuje neuvěřitelný evoluční úspěch. Čím to, že zrovna mravenci jsou natolik úspěšní?   Německý výzkumný tým z univerzity ve Würzburgu odhadl, že celkový počet mravenců překračuje […]
Rozšíření kávy: Vojáci vyráběli mlýnky z munice
Město Mokha (v dnešním Jemenu) na břehu Rudého moře se v 16. století stává centrem obchodu s kávou. Zdejší vládci ale touží mít v pěstování kávovníku světový monopol, a proto zakazují vývoz sazenic. Teprve roku 1618 se jednomu holandskému obchodníkovi podaří propašovat několik keřů kávovníku ze země. Benátčané se o omamném nápoji údajně doslechli poprvé […]
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
lifestyle
Protančíme noc! Královský tanec trvá celou věčnost, valčík pohoršuje
Komteska skrz zdobenou škrabošku znuděně pokukuje po královském páru. Přemýšlí, kolik peněz musely stát královniny šperky. Na pohyb se příliš nesoustředí. Její tanečník se jí dvakrát nezamlouvá, ale tenhle večer s ním musí vydržet. Bohužel jde zrovna o nejdelší tanec plesové historie – 16 figur se střídá v nekonečném reji více jak hodinu!     […]
Počátky líčení: Líbit se chtěly už starověké Egypťanky, zlatou éru přinesla renesance
Zelenočerně nalíčené oči dominují tvářím Egypťanek. Na plochu celého horního očního víčka si nanášejí zelený malachitový prášek, tedy uhličitan měďnatý. Kolem oka vytvářejí silné linky černidlem, které se skládá z rozdrceného uhličitanu olovnatého spojeného s dalšími přísadami kvůli roztírání. Stejné černidlo používají i na řasy a obočí. Líčení, jež vypadá hodně výrazně, má i svůj praktický význam. […]
Komunisté oslavovali osvobození spartakiádou
Boj proti třídnímu nepříteli u nás v 50. letech 20. století vrcholí politickými procesy. „Nejdřív bylo třeba si vyřídit účty s předúnorovými politickými partnery komunistů… Pak přišli na řadu potenciální odpůrci nového režimu,“ píše publicista Pavel Tigrid (1917–2003). V rámci procesu s poslankyní za národně socialistickou stranu Miladou Horákovou (1901–1950) padnou v červnu 1950 čtyři rozsudky smrti. Jenže bezpečnostnímu […]
V 50. letech 20. století jste v Československu dostali první zaměstnání příkazem
Píše se polovina 50. let 20. století v Československu. Kdybyste v té době absolvovali školu, neměli byste si šanci vybírat, kam jít pracovat. Také o soukromém sektoru byste si tehdy mohli nechat jenom zdát. Všechno bylo totiž státní. Absolvent pedagogické fakulty si v červnu 1955 prohlédne svoji umístěnku. Sen o tom, že bude učit děti v rodném městě, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Aby dobře kynulo
panidomu.cz
Aby dobře kynulo
Existuje spousta prostředků, které kynutí pomohou či nakypří těsto. Někdy jsme ovšem na rozpacích, jaký vybrat. Použít můžeme prášek do pečiva, jedlou sodu, vinný kámen nebo droždí, a to jak sušené, tak čerstvé. Droždí Potřebujeme je do všech kynutých těst. V těch nám různé kypřicí prášky moc nepomohou. Droždí totiž zachovává v kynutých těstech šťavnatost a jemnost,
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Strašidelné jevy na zámku Lemberk: Neobjasnil je ani tým záhadologů!
enigmaplus.cz
Strašidelné jevy na zámku Lemberk: Neobjasnil je ani tým záhadologů!
Barokní zámek Lemberk, který najdeme nedaleko Jablonného v Podještědí, patří mezi velmi tajemná a mystická místa. Předchůdcem dnešního zámku byl středověký hrad, založený v polovině 13. století Havlem
Zrádný „alzheimer“: Začíná vše už v děloze?
epochalnisvet.cz
Zrádný „alzheimer“: Začíná vše už v děloze?
Jako jedno z prvních vás připraví o schopnost se dorozumět, posléze také o orientační smysl, a nakonec o vlastní „já“. Ačkoli účinný lék stále neexistuje, vědci nepřestávají pátrat   Což
Čínští vědci geneticky upravili bource morušového, aby produkoval materiál budoucnosti
21stoleti.cz
Čínští vědci geneticky upravili bource morušového, aby produkoval materiál budoucnosti
O pavoučím hedvábí, což je proteinové vlákno z výměšků pavouků rodu Argiope a Nephila, se jako o materiálu budoucnosti hovoří již dlouho. Zhotovení textilie z něj je však extrémně nákladné a zdlouhavé
V Zambii byla objevena 476 tisíc let stará dřevěná konstrukce. Kdo je jejím autorem?
21stoleti.cz
V Zambii byla objevena 476 tisíc let stará dřevěná konstrukce. Kdo je jejím autorem?
Již v roce 2019 objevil tým archeologů z Velké Británie v africké Zambii zachovalou dřevěnou konstrukci. Její analýza ukázala, že je téměř půl milionu let stará a jedná se tak o nejstarší dosud naleze
Už nemám síly, musela jsem překonat svou hrdost
skutecnepribehy.cz
Už nemám síly, musela jsem překonat svou hrdost
Pořád jsem si to nechtěla připustit a jakoukoli pomoc odmítala, ale teď už nemohu dál. Moje nezlomná hrdost se mi málem vymstila. Vždycky jsem byla přesvědčená o tom, že se dokážu o sebe postarat. Celý život jsem na tom poctivě pracovala. Nikdy jsem nelenošila. Dovedla jsem se postarat o domácnost, pět dětí, manžela i hospodářství. Jeden čas jsem měla u sebe
Snaží se utajit rozchod s partnerem?
nasehvezdy.cz
Snaží se utajit rozchod s partnerem?
Herečke ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Lucie Zedníčková (54) v posledních třech letech tvořila pár se sympatickým zvukařem a osvětlovačem Miroslavem Ollém. K nám do redakce se ovšem dostaly i
Věčné ohně planety Země: Záhadné plameny jsou místy legend i zázraků!
enigmaplus.cz
Věčné ohně planety Země: Záhadné plameny jsou místy legend i zázraků!
Na světě jich najdeme stovky, hoří na povrchu i pod ním, mnohdy už tisíce let. Většinou je pohání podzemní uhlí, plyny či ropa, ale ne všude je to tak jednoduché. Pro některé věčné ohně nemá vysvětlen
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Domácí pasta na terase
iluxus.cz
Domácí pasta na terase
Terasa U Prince disponuje jedním z 15. nejkrásnějších výhledů na celém světě. Pražský klenot na Staroměstském náměstí prolíná historii s novodobou gastronomií. Díky vyhřívání a zastřešení terasy je zd
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,