Skip to content

Opravdu někdy žil král Artuš?

Příběhy o legendárním anglickém králi Artušovi jsou plné rytířských soubojů, dvorné lásky a ušlechtilých činů. Do jaké míry jsou ale pravdivé? Vydejte se námi po stopách pravděpodobně nejznámějšího mýtického hrdiny všech dob!

Historikové a odborníci na anglické dějiny se shodují, že artušovské příběhy spadají do 5. a raného 6. století. Právě tehdy se prý budoucí obdivovaný hrdina narodí jako plod zapovězené lásky britského krále a jedné zneužité a oklamané ženy. Kouzelník Merlin ho prý následně matce odebere a předá do výchovy vznešenému siru Hectorovi. V jeho domácnosti se z Artuše stane mladý muž odhodlaný bránit všechny rytířské ctnosti.

Kouzelník Merlin prý Artušovi hodně pomáhal. Jak to bylo ve skutečnosti?
Kouzelník Merlin prý Artušovi hodně pomáhal. Jak to bylo ve skutečnosti?

Když vytáhne z kovadliny meč, který podle legendy může vyjmout pouze „král vší Británie po právu i rodem“, je rozhodnuto. Artuš se stává anglickým vladařem a za jeho dobrotivé vlády prožívá Británie zlatý věk. Alespoň tak se to píše ve starých britských kronikách. Lze jim věřit?

Král Artuš byl podle některých badatelů anglickým panovníkem 5. a raného 6. století.
Král Artuš byl podle některých badatelů anglickým panovníkem 5. a raného 6. století.

Pravděpodobně vůbec první dochovaná zmínka o králi Artušovi pochází z  díla Historia Brittonum (Dějiny Britanů) velšského duchovního Nenniuse: „V 5. století se zvyšoval počet Sasů v Británii a jejich síla rostla. Tehdy proti nim bojoval Artuš a rytíři Británie.“ Je faktem, že Anglie v té době skutečně čelí nájezdům mnoha kmenů a právě Sasové patří mezi nejnebezpečnější.

Artuš i Merlin jsou obdivovanými postavami. Jaká byla jejich identita?
Artuš i Merlin jsou obdivovanými postavami. Jaká byla jejich identita?

Historické záznamy o Artušovi najdeme také ve Velšských letopisech psaných mezi lety 455 a 977. I zde je panovník vykreslován jako udatný bojovník. Přibližně v roce 1136 dokončí anglický kněz Geoffrey z Monmouthu (asi 1100–1155) dílo Dějiny králů Británie. V něm k Artušovi na základě vlastního výzkumu přidává kouzelníka Merlina a některé další nadpřirozené prvky. Odvolává se přitom na staré dokumenty a dávno zapomenuté kroniky. Zdá se tedy, že historických záznamů o králi je více než dost!

Foto: en.wikipedia.org, wallpapers111.com, celticmythpodshow.com
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Tajemství minulosti
Zobrazit více …