Domů     Nouzový signál SOS: Tečky a čárky, které zachraňovaly životy
Nouzový signál SOS: Tečky a čárky, které zachraňovaly životy
12.4.2022

Do podpalubí se valí hektolitry mořské vody. Tahle loď už dál nepopluje. Životy cestujících teď visí na třech tečkách, třech čárkách a zase třech tečkách. Ty už si také jako udatný rytíř klestí cestu éterem, aby zvěstovaly nesnáze a přivedly pomoc.

I když už je to nějaký pátek, co se naposledy oficiálně rozběhl na rádiových vlnách do světa, aby vytáhl zoufalé námořníky z bryndy, stále zůstává synonymem volání o pomoc. Vždyť známý mezinárodní tísňový signál SOS zachraňoval životy téměř 100 let!

Zkuste to bez drátů, milý Marconi!

Předtím, než se přihlásí o slovo, se snaží posádka dovolat se pomoci v nouzi různými způsoby. Když se v roce 1588 v zuřící bouři vymkne kontrole loď Santa Maria de la Rosa ze španělské Armady, námořníci použijí jako tísňový signál výstřely z děla.

Snaží se zbytečně. Loď jde spolu s kompletním osazenstvem ke dnu. Jiné lodě signalizují nesnáze vztyčením určité vlajky. V 60. letech 18. století se na moři zabydluje semaforová abeceda.

Určený signalista vezme do každé ruky vlajku a takto „vyzbrojen“ napodobuje různé pozice hodinových ručiček. Každá pozice značí určité písmeno nebo číslo. V okamžiku, kdy pomoc není v doslechu či dohlednu, však tyto metody pozbývají na účinnosti.

Živou vodou pokropí pole komunikační techniky až dvojice vynalézavých mužů, Američan Samuel Morse (1791–1872) a Ital Guglielmo Marconi (1874–1937).

První přijde s Morseovou abecedou, druhý vymyslí způsob, jak ji přenášet bez pomoci drátů, a tak může v závěru 19. století svět ovládnout radiotelegrafie.

Lodě jsou v té době jedinou šancí, jak se dostat přes moře a oceány, a tak v rámci obchodů mezi starým a novým kontinentem uhání Atlantikem jedno plavidlo za druhým.

Možnost dorozumívat se na velkou vzdálenost i za tmy prostřednictvím bezdrátového vysílání je tak pro námořní dopravu doslova požehnáním. Význam celého vynálezu ještě stoupne v okamžiku, kdy se ukáže, že rádiové signály mohou v tísni přivolat potřebnou pomoc. Zbývá jen stanovit si pravidla.

Tonoucí se stébla, tedy vlastně kruhu chytá. Foto: pixabay
Tonoucí se stébla, tedy vlastně kruhu chytá. Foto: pixabay

Zmatek v signálech

V roce 1903 se hlavní námořní mocnosti sejdou na první mezinárodní radiotelegrafní konferenci v Berlíně, kde dají zelenou signálu SSS DDD. Ten mají lodě vyslat v případě nouze. Schválená zkratka však Marconiho společnosti moc nevoní.

Rok nato tak zavádí na lodích, vybavených její aparaturou, svou vlastní – CQD. Vznikne sloučením všeobecně používaného volacího signálu „CQ“ a písmene „D“ jako distress (nouze).

Pořádek v nouzových signálech udělá až rok 1906 a další berlínská radiotelegrafní konference, kde jsou všechny dosud používané záchranné radiosignály zrušeny a nahrazeny jediným, jednoduchým a snadno zapamatovatelným tísňovým voláním SOS. Tři tečky, tři čárky a opět tři tečky vysílané bez pomlky v Morseově abecedě už mají v té době první záchranářské krůčky za sebou.

V dubnu 1905 jsou uvedeny do praxe německou vládou a nápomocny při jedné ze záchranných akcí. Ostatní země mohou signál SOS oficiálně užívat od července 1908, kdy je formálně ratifikován a přijat jako celosvětový standard.

Část laické veřejnosti později tři ikonická písmena mylně dešifruje jako zkratku anglické věty „Save our souls“, tedy „Spaste naše duše“. Ta je ovšem používána jen jako mnemotechnická pomůcka.

Známý mezinárodní tísňový signál SOS zachraňoval životy téměř 100 let! Foto: pixabay
Známý mezinárodní tísňový signál SOS zachraňoval životy téměř 100 let! Foto: pixabay

Možná už nebude příležitost…

Poprvé v nové roli plně respektovaného havarijního signálu se SOS rozezní v roce 1909 z britského parníku Slavonia během jeho cesty na Azorské ostrovy.

Trvá však ještě pár let, než definitivně vytlačí z éteru svého předchůdce CQD. Řada operátorů, zvlášť těch z britské radiotelegrafní služby, mu totiž v případě lodního neštěstí dál dává přednost, případně používá signály oba dva.

Tak je tomu i 15. dubna 1912, kdy Edward John Smith (1850–1912), toho času kapitán potápějícího se Titaniku, přikáže svým podřízeným volat rádiem o pomoc.

Krátce po půlnoci tak začíná radista Jack Phillips (1887–1912) vysílat signál CQD. Chvíli nato ho kolega Harold Bride (1890–1956) pobídne: „Zkus ještě SOS. Je to nový nouzový signál.

Možná už nebudeš mít příležitost jej použít.“ Tak se SOS ozve i z paluby nejslavnější lodi na světě. Byť pouze jednou.

Ke dnu s sebou Titanik symbolicky vezme i CQD. Po jedné z největších plavebních tragédií moderních dějin operátoři pochopí, jak moc je v sázce, a rychle přecházejí na jednotný signál. Počet lodí vybavených bezdrátovou telegrafií ještě více vzroste.

Zatímco na konci roku 1909 jich Marconiho společnost eviduje 143, o tři roky později jich je už 580. Práce radistů je čím dál obtížnější. Silnější stanice totiž často překryje tu slabší a spolu s ní i SOS signál lodi, volající o pomoc.

SOS vs. Mayday

I tenhle nedostatek má na programu další Mezinárodní radiotelegrafní konference, konaná v roce 1927 ve Washingtonu. Její účastníci se nakonec dohodnou na tzv. bezpečnostní vlně, na které bude tísňový signál vysílán.

V té době však začínají tečky a čárky prohrávat souboj s hlasem. Cestu éterem si razí rádiová komunikace a klasickému SOS volání psanému morseovkou povážlivě ubírá na významu.

Ve stejném roce a na stejné konferenci je schválen mezinárodní nouzový signál v hlasové komunikaci – slovo „Mayday“, odvozené od francouzského výrazu „m’aider“ – „pomoz mi“.

Během druhé světové války je pak k signalizaci SOS pomocí trojice různých po sobě vysílaných písmen přidruženo několik doplňkových kódů, které mají více přiblížit charakter potíží.

SSS značilo napadení ponorkami (s – submarines), tři A zase útok nepřátelských letadel (a – aircraft). Ještě několik desítek let po válce pak SOS věrně slouží námořníkům jako primární tísňový signál, koncem 20. století se však jeho čas naplní.

První lednový den roku 1999 je používání Morseovy abecedy jako prostředku nouzového volání pro plavidla s výtlakem větším než 300 tun (jejichž případná porucha znamená nebezpečí jak pro lidi, tak pro životní prostředí) oficiálně zrušeno.

Předtím, než se signál SOS přihlásí o slovo, snaží se námořníci dovolat se pomoci různými způsoby. Foto: pixabay
Předtím, než se signál SOS přihlásí o slovo, snaží se námořníci dovolat se pomoci různými způsoby. Foto: pixabay

Nová doba značky GMDSS

Telegrafické přístroje na jejich palubách střídají antény satelitního a rádiového spojení.

Moderní zástupce bezdrátové komunikace Global Maritime Distress and Safety System (Globální námořní tísňový a bezpečnostní systém) – GMDSS však nepatří k nejlevnějším a někteří spořivější kapitáni menších lodí se tak vracejí ke starým osvědčeným metodám.

Pobřežní stanice proto dnem i nocí stále hlídají přijímače, aby mohly co nejrychleji reagovat na žádost o pomoc prostřednictvím známého signálu SOS! A ze scény úplně nezmizela ani morseovka.

Tradiční systém teček a čárek dnes nachází uplatnění zejména v komunikaci s tělesně postiženými neschopnými pohybu, při výcviku vojáků, námořníků, skautů a také v amatérské radiotelegrafii.

Foto: pixabay Tit Foto: pixabay
reklama
Související články
Historie
Proč císař Josef II. pracoval 18 hodin denně?
Ztratil už druhou manželku, tentokrát Marii Josefu Bavorskou. Jeho matka, Marie Terezie na něj opět naléhá, aby si opět našel novou nevěstu. Tentokrát má smůlu. Nic na světě ho k tomu nedonutí. Josef II. (1741–1790) zůstává neoblomný. Zatouží však po milence a vybere si kněžnu Eleonoru Liechtensteinovou (1745–1812). Ta ale jeho pokusy navázat milostný vztah odmítne. […]
Historie
Marie Terezie založí ministerstvo zahraničí a nechá vytvořit slabikář
„Každému, komu udělila audienci, také pozorně naslouchala a v rámci možností vyhověla jeho prosbě,“ uvádí současný rakouský historik Frank Huss. Umění jednat s lidmi ovládá Marie naprosto dokonale.  „K nám Čechům neměla tato královna jaktěživa nejmenší náchylnost a lásku. Od doby, co se v Praze dala honosně korunovat (12. května 1743 – pozn. red.), až do své […]
Historie
Premiér, který prosadil válku, skončil rukou atentátníka
Hrabě Karl von Stürgkh, politik z doby Rakouska-Uherska, působil nějaký čas v úřadu premiéra. Jeho konec ale nebyl zrovna nejšťastnější. Vrah si na něj počíhal při obědě. Karl von Stürgkh (1859–1916) pochází ze štýrské šlechtické rodiny, povýšené v roce 1721 do hraběcího stavu. V roce 1891 je zvolen do císařské rady. Později, v letech 1909–1911, působí jako ministr školství rakouské […]
Historie
Bylo tu, není tu: Jak nacisté zplundrovali Evropu?
Na nehybná nahá lidská těla dopadají sněhové vločky. Ledabyle zaparkovaný valník je plný vyhublých mrtvých. Až jejich fotografie obletí svět, mnoho lidí se stále bude zdráhat uvěřit, jaká zvěrstva byl s to nacistický režim spáchat. Krvavá mašinerie koncentračních táborů má pro třetí říši finanční bonusy – vždyť jen v Osvětimi si nakrade na 8 tun […]
reklama
historie
Ve vzduchu je cítit konflikt. Čím Římané rozčilovali Germány?
Císař Octavianus Augustus má plnou hlavu plánů. V Germánii, kde Římané po přelomu letopočtu dosáhli řady vojenských úspěchů, by rád rozšířil svůj vliv. V nejlepším případě by pak z území na pravém břehu řeky Rýna udělal další říšskou provincii. Tím, kdo se o to má pokusit, se stává Publius Quintilius Varus (46 př. n. l.–9 n. l.), od […]
Masakr římských legií se odehrál v dolnosaském pohoří
„Vare, Vare, vrať mi mé legie,“ volá zoufale císař Octavianus Augustus, když do Říma dorazí zprávy o kruté porážce římských legií v Teutoburském lese roku 9 n. l. Bije přitom hlavou o zeď. „Roztrhl si roucho a hluboce truchlil. Po několik měsíců si neholil vlasy a nestříhal vousy,“ líčí císařův stav historik Suetonius. Krutý debakl přiměje […]
Ztracení princové uprostřed války růží: Skončí jejich životy v obávaném Toweru?
Venku panuje parno, dělníci v blízkosti Westminsterského opatství ale musí pokračovat v práci. Jeden z nich narazí na zvláštní dřevěnou bednu, která se nachází v třímetrové hloubce. Nález v sobě neukrývá zlato, ale kosti a možná pěkně cenné! Nový anglický panovník Karel III. (*1948) si získává obdiv historiků, povolí jim totiž přístup do královské krypty. […]
Krušný osud knížete Jaromíra: Probodnut při velké potřebě!
Promrzlý Přemyslovec Jaromír (?–1035) sedí v místnůstce, o které se bude jednou říkat, že „i císař pán tam musí chodit pěšky.“ Je mu kolem 60 let, místo očí zejí dva důlky, jako malého ho vykastrují a projde si dlouhým vězněním…   Na jeden lidský život až příliš krutostí. Ta nejhorší ho teprve čeká. Knížecího trůnu […]
svět zločinu
Zabijáci sexuálních otrokyň: Manželé loví a vraždí dívky
Inteligentní a talentované Charlene Williamsové se změní život poté, co potká o deset let staršího Geralda Gallega. Vezme si ho za muže a dvojice spolu zažívá spoustu dobrodružství. To se nese v duchu těch nejodpornějších zločinů.  Ani jeden z jejích rodičů není žádný hlupák. Charlene Williamsová, později Gallegová, se narodí 10. října 1956 v kalifornském […]
Vrazi, kteří se stali inspirací pro filmové trháky
Krimi je jedním z nejoblíbenějších žánrů, které sledujeme na televizních obrazovkách. Kteří vrazi se stali pro filmaře těmi nejinspirativnějšími? Bruno Lüdke Počet obětí: údajně nejméně 51 Kde působil: Köpenick, Německo Čím se vyznačoval: Žádnou z vražd mu nedokázali. Jak skončil: Odsouzen k pokusům v nacistickém blázinci.   Silný kalibr i pro nacistické zabijáky Noc, ve které přišel ďábel […]
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
W Restaurant & Whiskey Bar: Chrám, kde se gastronomie potkává s byznysem
iluxus.cz
W Restaurant & Whiskey Bar: Chrám, kde se gastronomie potkává s byznysem
V Praze se nachází hodně vytříbených restaurací, které poskytují vhodné zázemí pro obchodní jednání. Jedna z nich je ale v lecčems unikátní. W Restaurant & Whiskey Bar v Maiselově ulici je podnik
Tři slavní čeští mystici: Drtikol, Tomáš a Bílek
enigmaplus.cz
Tři slavní čeští mystici: Drtikol, Tomáš a Bílek
Tito čeští velikáni se ve skutečnosti proslavili něčím jiným, než tím, že se věnovali mystice. Jejich záliba v tajemnu vás proto možná překvapí. [gallery ids="131379,131378,131377"] František Drti
SKOČTE SI DO PARDUBIC
epochanacestach.cz
SKOČTE SI DO PARDUBIC
Podzimní městské slavnosti nabízejí bohatý program: Spanilá jízda kočárů, vystoupení zpěvačky Moniky Absolonové, staročeské tržiště, Pigy a Lily, kapela Electrophonix, HORSE SHOW,  Saxana dětem, Ivana Korolová s kapelou, Oldtimer Corso veteráni, T.J. Sokol Pardubice, Šlapeto, PM Stars, Dny medu, lampionový průvod, Běh Univerzity Pardubice, ELÁN KontraBand, Vinařský minifestival, poutové atrakce, Laserová a světelná show. http://pardubice.eu/podzimni-mestske-slavnosti-6-7-10-2023
Kvůli milenci dostal ihned padáka
nasehvezdy.cz
Kvůli milenci dostal ihned padáka
Když Filip Rajmont (45) začal po škole učit na DAMU, náramně si to užíval; jenže jen chvíli. Praskl na něj totiž poměr se studentem, a dostal okamžitě padáka. Tím nebyl nikdo jiný než herec Ivan Lu
Čokoláda pro chuť i pro zdraví
panidomu.cz
Čokoláda pro chuť i pro zdraví
Tahle nebeská pochoutka obsahuje kakaové boby, které v sobě mají velké množství flavonoidů, látek, jež tělo zbavují škodlivin a také regenerují a zpevňují cévy. To samozřejmě není hlavní a jediný důvod, proč saháme po tmavě hnědé, tenké a omamně vonící tabulce, abychom z ní s jemným křupnutím odloupli čtvereček a téměř rituálním způsobem si ho
Kavky si mě tehdy vybraly, a zahnaly tak mou samotu
skutecnepribehy.cz
Kavky si mě tehdy vybraly, a zahnaly tak mou samotu
Našla jsem ji zraněnou v parku a vzala domů. Kavka se rychle uzdravila, přivolala ale celou svou rodinu. Věděla, jak moc mě trápí, že jsem osamělá. Od chvíle, kdy jsem nastoupila do důchodu, jsem začala žít samotářský život. Plánovala jsem si toho hodně, co budu dělat a na co budu mít čas, najednou bylo ale toho času až
Dobrodružná pouť k Jupiteru
21stoleti.cz
Dobrodružná pouť k Jupiteru
Po 14 let odhaloval americký vesmírný průkopník jménem Galileo tajemství související s planetou Jupiter. Byl to tedy právě on, kdo jako první odhalil, že pod ledovou krustou měsíce Europa se nachází v
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Ježíšův kříž: Kam se poděla slavná relikvie?
epochalnisvet.cz
Ježíšův kříž: Kam se poděla slavná relikvie?
Náboženské relikvie jsou již od středověku žádaným zbožím mezi obyčejnými věřícími i církví, ty nějak spojované s Kristem obzvlášť. Těch je ale zároveň jen velmi málo. Často se jedná o fragment kříže,
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Síla motivace: Co ovlivňuje myšlení?
21stoleti.cz
Síla motivace: Co ovlivňuje myšlení?
Přežeňme tu metaforu V seriálu The last of us napadne lidstvo cizopasná houba, která mění myšlení i chování a přinutí člověka, aby jednal v souladu s cíli vetřelce, které nutno říci nejsou zrovna m
Tajemná místa z celé planety: Kde se magie cítí jako doma?
enigmaplus.cz
Tajemná místa z celé planety: Kde se magie cítí jako doma?
Jsou místa, která nás nechávají naprosto chladnými. A pak jsou taková, která jsou skrz naskrz prodchnutá tajemnou energií. ENIGMA PLUS vás provede destinacemi, které vyhledávají okultisté z celého svě