Domů     Nostradamus: Geniální prorok, nebo šarlatán?
Nostradamus: Geniální prorok, nebo šarlatán?
5.12.2021

Je jedním z nejslavnějších a nejdiskutovanějších věštců dějin. Skeptici nad jeho verši kroutí hlavou. A ti, kteří z nich dokážou vyčíst vize budoucnosti? Mají strach.

Dokázal Nostradamus skutečně poodhalit roušku toho, co náš čeká, a připravit lidstvo na nadcházející události?

Zde spočívají kosti slavného Michela Nostradama, jehož božské pero bylo podle soudu všech smrtelníků jediné hodno popsat pod vlivem hvězd budoucí události celého světa.

Potomci, nerušte jeho klid,“ stojí na náhrobku jednoho z nejznámějších Francouzů všech dob. Jméno Michela de Nostradama (1503–1566) zvaného krátce Nostradamus je od 16. století skloňováno v souvislosti s řadou tragických událostí. Katastrof, které měl během svého činorodého života předpovědět.

Bojovník proti moru

Přijeďte, potřebujeme Vás,“ čte Nostradamus v naléhavém dopise. Ani na okamžik nezaváhá a vydává se do francouzského Lyonu, kde právě propuká epidemie moru. Proslulý prorok je totiž jedním z nejvyhlášenějších lékařů své doby.

Lékařství má v genech, muži z jeho rodu léčí již po několik generací. Po studiích v jihofrancouzském městě Montpellier získává Nostradamus v pouhých 22 letech licenci k léčitelství. Na vavřínech ale rozhodně neusíná. Své znalosti prohlubuje během cest po celém světě.

Byl zběhlý v mnoha vědeckých oborech. Foto: Pellerin, Public Domain, Creative Commons.
Byl zběhlý v mnoha vědeckých oborech. Foto: Pellerin, Public Domain, Creative Commons.

Hlavně nepouštět žilou!

Nejslavnější z lékařů své doby bojuje hlavně proti nemoci zvané chabron, což je s největší pravděpodobností dýmějový mor. Mezi lékaři specializovanými na mor je Nostradamus špičkou.

Zřejmě proto, že zavrhne tehdy obvyklé pouštění žilou nebo podávání projímadel, která tělo jen oslabí a otevřou chorobě dveře dokořán. Nevídaný um na poli medicíny ale není zdaleka jediný rozruch, o který se Nostradamus postará. Do historie se zapíše také jako jeden z nejrespektovanějších proroků!

První slavná předpověď

Poté, co jasnovidec přesně odhadne smrt krále Jindřicha II. Francouzského (1519–1559), má o jeho prorockých schopnostech pochyby málokdo. Král má podle Nostradamovy předpovědi zemřít na následky zranění způsobeného kopím.

A skutečně – Jindřich umírá 10. července 1559 zasažen třískou protivníkova kopí při rytířském turnaji. Dřevo se panovníkovi zapíchne nešťastnou náhodou do oka a prorazí si cestu až do mozku.

Věděl o Hitlerovi?

Rytířské klání na oslavu svatby Filipa II. Španělského (1527–1598) se tak promění v hororovou podívanou. Událost ale zároveň odstartuje Nostradamovu prorockou kariéru, která se zařadí vedle jeho lékařských úspěchů.

Co na Nostradamových předpovědích celý svět dodnes tak fascinuje? Je to snad právě fakt, že se v jeho proroctvích objevují verše, které se dají snadno interpretovat jako vize hovořící o Napoleonovi, druhé světové válce a Hitlerovi či o pádu Sovětského svazu. Nostradamus dokonce předpoví i svou vlastní smrt.

A rovněž byl také hlavní postavou řady uměleckých děl. Foto: various - Scan from the original work, Public domain Creative Commons.
A rovněž byl také hlavní postavou řady uměleckých děl. Foto: various – Scan from the original work, Public domain Creative Commons.

Odhalené tajemství

Dobrý den, panno,“ zdraví mladou dívku Nostradamus na ulici. „Dobrý den, pane,“ vrátí mu slečna pozdrav. Když to samé děvče potká věštec o hodinu později, ona jej opět se stejně kamennou tváří pozdraví: „Dobrý den, pane Nostradame.“

Načež muž s úsměvem odpoví: „Dobrý den, mladá paní.“ Toto vyprávění koluje již v Nostradamově době. Nejspíš jde jen o báchorku.

Dobře ovšem ukazuje, že už za svého života je prorok považovaný za člověka, který dokáže odhalovat roušku pravd, které zůstávají ostatním skryty. Některé události předpoví jasnovidec do detailu, ale jako každý mistr, i on se někdy splete.

I mistr prorok se utne

S kterými předpověďmi Nostradamus naštěstí šlápne vedle? Nevyjde mu například vášnivě diskutovaná třetí světová válka, která měla podle jasnovidce vypuknout už v roce 2010 či 2011. Předcházet jí měly krátce po sobě čtyři atentáty na významné osobnosti.

Celosvětový krvavý konflikt s desítkami milionů obětí předpovídá Nostradamus těmito slovy: „Čtyři nájemní vrahové – strašlivá válka nastane. Velký nepřítel lidského rodu.

Bude ještě horší ten děd – jedenáctka zplodí dvě války.  Železem, ohněm, vodou – krvavé a nelidské.“ Období před třemi lety není zdaleka jediné, kdy se žhavě diskutuje o třetí světové válce, kterou se mnozí snaží z Nostradamových proroctví vytušit.

Ale co když je chyba jen v překladu z francouzského originálu nebo špatném výkladu?

Předpověděl 11. září?

Nostradamova proroctví neuniknou pozornosti ani v souvislosti s událostmi z osudného 11. září roku 2001. Budovy World Trade Center, takzvaná „Dvojčata“, v americkém New Yorku se stanou cílem teroristického útoku.

Věštec má prý napsat až mrazivě výstižné proroctví: V roce nového století a devět měsíců, z nebe přijde velký král děsu. Obloha bude hořet na čtyřicet pět stupňů. Požáry zasahují velké nové město.

Ve městě Yorku bude velký kolaps, dvojčata roztrhaná na kousky chaosem. Zatímco pevnost padá, velký vůdce podlehne; třetí velká válka začne, když velké město hoří.“

Nostradamus při práci. Foto: Unknown author, Public Domain, Creative Commons.
Nostradamus při práci. Foto: Unknown author, Public Domain, Creative Commons.

Podfuk s dvojčaty

Později se ale ukáže, že se jedná o pouhý podvrh. Nostradamus nikdy taková slova nevyřkne. Falešný je i další záznam, který se po útoku rychle šíří mezi veřejností a otiskne jej i řada médií:

11. den v devátém Měsíci dva kovoví ptáci narazí na dvě vysoké sochy v novém městě a svět poté brzy skončí.“ Jde o výmysl, který vzniká až po tragické události.

Nostradamova Staletí

Takové podvody a manipulace přitom jen vrhají stín pochybnosti na pravá proroctví slavného věštce. Nostradamovo zásadní dílo Siécles, v překladu Staletí, přitom samo vybízí k chybným interpretacím.

Je plné nejasných výrazů, jinotajů, záhadných symbolů a nevšedních obratů.

Kniha obsahuje téměř 400 čtyřverší, mezi nimiž nechybí ani první úspěšná předpověď o smrti krále Jindřicha II. Siécles jsou komponovaná pravděpodobně chronologicky a od bezprostředních událostí míří napříč staletími do daleké budoucnosti.

Chaos mezi verši

Logickou strukturu bychom v jeho díle ale hledali marně. Ne všechny kusy totiž musí notně vypovídat o věcech, které se teprve mají stát. Nechybí ani několik pohledů do minulosti, kde věštec odkazuje na události, které se již staly.

Na první pohled chaotická řada vizí vzbudí rozruch už po svém uveřejnění v roce 1555. Jedni mezi verši hledají události, kterým bezmezně věří, druzí považují Nostradama za hochštaplera a podvodníka, který se chce jen zviditelnit.

Proč by ale na sebe někdo upoutával pozornost v době, kdy v Evropě ještě doznívá řádění inkvizice?

Skončil málem na hranici?

Odhalit šifry ukryté v čtyřverších tedy není zdaleka tak snadné, jak by se mohlo stát. Tajemný jazyk má ale své logické opodstatnění. Nostradamus žije v době, kdy je sebemenší projev spolupráce s nadpřirozenými silami považován za čarodějnictví a kacířství.

Hříšník pak jen stěží unikne smrti. Sám Nostradamus musí dokonce na počátku své věštecké cesty několikrát čelit obvinění z čarodějnictví!

Nejenže dokáže vidět do budoucna a předpovědět blížící se události, sám si ještě pod sebou řeže větev, když na adresu sochaře odlévajícího bronzovou sochu Panny Marie prohodí poznámku, že tvoří „čertovské dílo“.

„Vyjadřoval jsem se k mizerné kvalitě sochy,“ hájí se věštec a radši se opět vydává na cesty.

Podle mnohých předpověděl i nástup Adolfa Hitlera. Foto: PX FUEL
Podle mnohých předpověděl i nástup Adolfa Hitlera. Foto: PX FUEL

Proč mu lidé věří?

Nostradamovým jazykem se stanou silně metaforické verše zahalené tajemstvím. Básně s nejasným významem představují skvělý způsob, jak zamaskovat předpovědi budoucnosti, zachránit si kůži, a přesto zanechat dar příštím generacím.

Skeptikové ale zdůrazňují, že Nostradamus možná v podstatě neví, o čem mluví – a vidí v něm šarlatána. „Vysoké procento úspěšnosti Nostradamových veršů je založeno na pouhé touze lidí jim uvěřit,“ tvrdí pochybovači.

Interpretace předpovědi si tak lidé prý přizpůsobují již proběhlým událostem. Proč by ale věštec tak riskoval? Jeho schopnosti mu naopak mohou vynést daleko spíše trable.

Užíval drogy?

Podle mnohých je Nostradamus největším astrologem všech dob. Označit jej za pouhého astrologa se ale ukazuje jako chyba. Předpovídá narození spousty osob až v době po jeho smrti, je tedy beze sporu i věštcem.

Jedna z teorií předpokládá, že Nostradamus užívá dokonce psychedelické drogy, které mu dopomáhají ke stavu transu, v němž může naplno rozvinout své prorocké schopnosti.

Vize pomocí kouzelné hůlky

Nejméně jasné je pak jeho označení za kouzelníka. To, že věštec využívá tajné nauky a zakázané rituály, vyvrací řada Nostradamových znalců. Ti ale patří mnohdy mezi zaryté katolíky.

Nostradamus sám sice ve svém díle nazývá čarování „pohrdáníhodným“, zároveň ale spousta jeho veršů působí okultně. „Člověk sedí v noci sám na mosazné třínožce, oddává se tajným učením.

Malý plamének šlehá z osamělosti, přináší víře novou naději, “ praví verše, které jasně ukazují na Nostradamův zájem o mystiku, a pokračují dále popisem jistého magického rituálu vyvolávajícího vize budoucnosti pomocí kouzelné hůlky.

Začátek nové epochy

Nostradamovy pravdy a omyly se ukazují až s nezastavitelným tokem času. Řada z předpovědí ale vychází do puntíku. Například verše:

„Pak nastane začátek (nové epochy – pozn. redakce), jež se bude sama v sobě obsahovat, potrvá dlouho a v jejím prvním roce dojde k velkému pronásledování křesťanské církve, horšímu než v Africe, a to propukne v roce tisíc sedm set devadesát dva.“

Rok 1792, tedy období Velké francouzské revoluce, skutečně změní tok dějin. 10. srpna se uskuteční povstání proti přívržencům krále Ludvíka XVI. (1754–1793), které vede až a k popravě krále. Rebelie se stane základem ideologií, které hýbají světem po dalších 250 let.

A jeho proroctví se nejspíše dotkly i Napoleona. Foto: PX FUEL
A jeho proroctví se nejspíše dotkly i Napoleona. Foto: PX FUEL

Vláda tyranie

„Kapitán velkého Německa dav uchvátí výřečností svou a proslovy.

Válečníci hranice Dunaje si podrobí, aby víru hlásali ve svůj kříž ze železa pokřivený.“ To jsou slavná slova, která podle obecné představy predikují nástup Adolfa Hitlera (1889–1945) a druhou světovou válku.

Mnohé Nostradamovy verše jsou nejednoznačné a mohou se vztahovat na více osob s podobnými vlastnostmi.

O koho tedy šlo?

Kupříkladu slova o muži, který „bude nosit barbarské jméno, které Tři sestry získají, bude mluvit k velkému národu, slovy i činy, jeho sláva a jeho vážnost budou větší než kteréhokoli jiného muže“, lze dost dobře možná přisoudit Adolfu Hitlerovi, ale i Napoleonovi I. Bonaparte (1769–1821), kontroverznímu francouzskému vojevůdci a císaři.

Právě proroctví o těchto dvou nemilosrdných politicích jsou považována za jedna z nejpřesnějších.

Předpověděná Fukušima

Je pátek 11. března 2011 a východní pobřeží japonského ostrova Honšú se za chvíli zbortí pátým nejsilnějším zemětřesením v novodobé historii. V 14:46 místního času Japonsko zasahují otřesy půdy dosahující děsivých 8,9 stupně Richterovy škály.

Ničivá vlna tsunami vysoká 10 metrů na sebe nenechá dlouho čekat. Pustoší vše, co jí stojí v cestě. Katastrofa má ale pokračování. Svět s obavami sleduje poškození jaderné elektrárny Fukušima. Z areálu uniká radiace a hrozí havárie zasaženého reaktoru.

Japonsko je v šoku. Záhy se ale rozletí série zpráv o dávných předpovědích, které mají na katastrofu upozorňovat. Jedno z proroctví patří i slavnému Nostradamovi.

Předpověděl i události, které vedly k havárii v eletrárně Fukušima? Foto: PX FUEL
Předpověděl i události, které vedly k havárii v eletrárně Fukušima? Foto: PX FUEL

Z Francie do Japonska

„Velmi blízko Auch, Lectoure a Mirande bude po tři noci z nebe padat oheň. Důvod bude ohromující i podivuhodný. Zakrátko přijde zemětřesení,“ předpovídá jasnovidec. Názvy měst odkazují na jih Francie.

Co má však jižní Francie a oheň padající z nebe společného s japonskou tragédií? Dva dny před zemětřesením započnou výjimečně silné erupce na Slunci.

Kvůli nim dochází v zemském magnetickém poli k mimořádným výkyvům, a tak se na nezvyklých místech objevuje polární záře. Nejúžasnější podívaná je k vidění právě ve Francii. Záhy po prvních hlášeních o polární záři se země v Japonsku začíná chvět.

Co nás čeká?

Jak se záhadný Nostradamus staví k budoucnosti, před níž se ocitáme nyní? Podle vykladatelů jeho veršů se blízká budoucnost ponese ve znamení muslimské invaze do Evropy.

Z Orientu přijde punské srdce sužovat Jadran a dědice Romulovy, provázeno libyjským vojskem. Třeste se Meliťané, blízké ostrovy budou liduprázdné,“ popisuje prorok své vize.

Podle jednoho z nejznámějších odborníků na Nostradama, Jeana Charlese de Fontbrune (1935–2010) dává tento verš jasné a zřetelné vodítko.

Varuje i před muslimským radikalismem. Foto: PX FUEL
Varuje i před muslimským radikalismem. Foto: PX FUEL

Zaútočí muslimové i epidemie

Slovy punský, poenus, a libyjské vojsko označuje Nostradamus muslimské země a islámský radikalizmus, zejména severní Afriku. Dědicové Romulovi jsou Italové a Meliťané obyvatelé ostrova Malta,“ vysvětluje Fontbrune.

Pět zeměpisných názvů ve čtyřverší se týká Středozemního moře. Ohnisko, odkud vzejde útok, je prý třeba hledat na Středním, nikoli Dálném východě. V nejbližší době se navíc máme na co těšit.

Máme očekávat epidemie užitkového dobytka, přírodní katastrofy, války i zamoření vegetace.

Až za hranice naší soustavy

Neděste se však přespříliš. Konec světa se podle Nostradama rozhodně nekoná. Ve svém díle se totiž zabývá i dalekými budoucími časy. Například kolem roku 2070 prý bude potvrzena pravost Bible a křesťanství se sjednotí v jedno náboženství s judaizmem.

Zaběhnuté systémy možná přestanou lidstvu vyhovovat. V roce 2140 totiž budou prý učiněny pokusy o zrušení peněz. Mohou se dokonce vyplnit i vize, jaké známe z vědeckofantastických filmů.

Podle Nostradama bude vyspělé lidstvo konečně schopné proniknout daleko za hranice sluneční soustavy. První taková výprava se má uskutečnit v roce 2350. Ruku v ruce s vesmírnými výpravami má dojít i ke kolonizaci okolních galaxií.

Pozor na genetiku

Čtvrté století třetího milénia přinese podle interpretace jasnovidcových veršů dalšího bubáka, který dělá vrásky mnohým lidem již dnes. Genetika a její užívání se prý naprosto vymknou kontrole a člověk tak výrazně změní přírodu.

Zda k lepšímu, nebo horšímu, ale již Nostradamus neupřesňuje. Prorokovy poslední předpovědi se vážou k roku 3797, po něm už žádná další proroctví nenásledují. Magický rok 2012 tak evidentně nic neznamenal ani pro Nostradama samotného.

Podle Nostradamových slov má lidstvo najít správný klíč k jeho proroctví až v roce 2055. Stanou se jeho další vize reálnými?

Foto: Úvodní foto: César de Notre-Dame - English Wikipedia, Creative Commons, Public domain
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Skotská záhada: Na prastarých kamenech je znázorněno neznámé zvíře
V předkřesťanských dobách obývali dnešní Skotsko, tehdy jedno z nejodlehlejších a nejizolovanějších míst Evropy, Piktové. Ti po sobě zanechali kamenné stély, na které zachycovali vše, co pro ně mělo nějaký význam, a to včetně zvířete, jehož identita je pro vědce dodnes záhadou… O Piktech se soudí, že byli z části keltským etnikem, které obývalo sever Británie už na […]
Záhady a tajemství
Posmrtný život se odehrává před smrtí
Téměř 80 procent lidí věří v nějakou formu posmrtného života. Většinou na základě zážitků těch, kteří přežili klinickou smrt. Přiživuje je řada esoterických a duchařských knih i pochybných webových stránek. Ty však často neříkají celou pravdu nebo zamlčují to, co se do obrazu úžasného posmrtného života nehodí. Věda už má navíc pro tzv. prožitky blízké […]
Záhady a tajemství
Zázrak v Zeitounu: Pannu Marii vyhlížely statisíce lidí
Něco takového svět v uplynulých dvou tisíci letech křesťanské historie nezažil. V káhirské čtvrti Zeitoun v Egyptě se po tři roky zjevovala Panna Marie. Zázrak se odehrával přímo na rušné ulici opakovaně několik let, a to před zraky tisíců a tisíců lidí. Údajně jej zachytili fotografové i kamery, komentovali ho politici. Církev byla zdrženlivá, vědecká […]
Záhady a tajemství
Skalní hádanka uprostřed pouště: Stojí za ní příroda, ufoni nebo naši předci?
Kraji vládne večerní ticho, na obloze se však jasně rozzáří světlo, které se neustále přibližuje. Futuristicky vyhlížející stroj přistává na písčité půdě. Dveře létajícího talíře se otevírají, vyběhne podsaditý mužíček, zamíří zbraní na nedaleký kámen a vypálí. Když zjistí, co způsobil, bere nohy na ramena! Nejde o film, ale o jednu z konspiračních teorií vzniku kamene […]
reklama
záhady a tajemství
Objev chrámu spojeného s Alexandrem Velikým i bájným Herkulem
V dnešním městě Tello v jihovýchodním Iráku, kdysi starověké metropoli Girsu, objevili archeologové pozůstatky dvou chrámů, postavených na sobě. Na ruinách sumerského chrámu vyrostl druhý, spojený s mocným makedonským králem Alexandrem Velikým i bájným antickým hrdinou a silákem Herkulem.   Sumerské město Girsu bylo pravděpodobně osídleno už v době 5300 až 4800 let př. n. l., kdy […]
Bod Nemo: Pátrání po původu tajemného zvuku ze hřbitova oceánu
Díky naprostému minimu mořského života se nejodlehlejší část planety, bod Nemo, označuje za pacifickou poušť. Přesto se toho v jeho blízkosti odehrává překvapivě mnoho. Stal se nejen pohřebištěm vesmírných lodí a popelnicí oceánu, kde se kumulují odpadky, ale také domovem tajemného zvuku, který lámal hlavy vědcům celá léta.   Nachází se na souřadnicích 48°52′ j. š., […]
Podzemní město Derinkuyu: Záhadný osmnáctipatrový labyrint ve skále
Krajina turecké Kappadokie vypadá jako z fantastického filmu: písčitá údolí posetá skalními věžemi, ve kterých obyvatelé za staletí vyhloubili tisíce místností, někdy i vysoko nad zemí. Některé se dodnes používají, jiné jsou dávno opuštěné. To nejzajímavější se ale skrývá pod povrchem: prastaré podzemní město. Vypráví se, že komplex objevil před šedesáti lety jeden místní vesničan, když přestavoval […]
Tajemství aury: Ezoterický nesmysl, nebo barevný odraz vaší duše?
Přimhouří oči a sleduje klientku. „Aura je vaším energetickým polem, zrcadlí emoce i zdraví, ta vaše je zažloutlá, značí přemrštěná očekávání, i žluč, tedy znechucení.“ Léčitel kývne rukou, aby se žena posadila. Pokusí se najít nejlepší způsob harmonizace. Ale… Skutečně může téměř každý vidět auru?   Mají ji prý lidé, zvířata i rostliny. Podle některých […]
reklama
lifestyle
10 Nejpodivnějších zvyků ze všech koutů planety
Každá kultura na světě má své zvláštnosti. Obyvatelé všech zemí si vytvořili své zvyky a obyčeje, a ty naše jim mohou připadat podivné, stejně tak jako nám se budou zdát zvláštní ty jejich. A právě desítku těch (pro nás) nejpodivnějších vám představíme.   Svou kulturu obvykle bereme jako samozřejmost, normu, podle které očekáváme, že se […]
Co se stane s vaším tělem, když přestanete kouřit?
Kouření škodí zdraví, to je fakt. Jenže zbavit se závislosti není snadné. Když se to ale někomu přeci jen podaří, jeho tělo se mu za to odvděčí. Některé zdravotní benefity se projeví téměř okamžitě, jiné až po letech, ale rozhodně stojí za to.     „První změnou, ke které může dojít už během několika hodin […]
Bylinky pro zdraví: Hřejivá a léčivá síla pro zimní dny
Káva, nebo čaj? Věčné dilema. Jsou tací, kteří si bez tmavého voňavého moku nedokážou představit ráno, jiní dávají naopak přednost bylinkám. A dělají dobře. Ze zdravotního hlediska může totiž čajům konkurovat jen málokterý nápoj. Ne nadarmo se veškeré neduhy už odedávna léčily pomocí bylinek… Historie čaje je skutečně dlouhá a poutavá. Věrohodné prameny a dokumenty, […]
Střevní bakterie ovlivňují i sexuální život
Střevní mikroflóra dokáže ovlivňovat zdraví člověka na různých úrovních. Je klíčová pro naši imunitu a pozitivně ovlivňuje i trávení. Podle mnoha studií z poslední doby má velký vliv také na sexuální život. Jak k tomu dochází?   V lidských střevech se nachází 10 až 100 bilionů bakterií, přičemž buněk lidského těla je kolem deseti bilionů. To znamená, že […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
BRNĚNSKÝ AMPER
epochanacestach.cz
BRNĚNSKÝ AMPER
Na brněnském Výstavišti uskuteční 30. ročník veletrhu AMPER – největší mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení v ČR a na Slovensku. Veletrh Amper se stal tradičním symbolem inovací, spolupráce a rozvoje elektrotechnického průmyslu. 30. výročí představuje nejen důležitý milník v historii veletrhu AMPER, ale svědčí také o jeho přínosu pro odvětví elektrotechniky.
Osvěžující zeleninový salát
tisicereceptu.cz
Osvěžující zeleninový salát
Lehký zeleninový salát vám jistě přijde vhod, navíc jej vykouzlíte pouze během necelé půlhodinky. Ingredience 1 květák 2 rajčata 1 červená cibule salátová okurka malé mozarellky 150 ml bílé
Nejzáhadnější stavby v hlubinách: Dokazují existenci neznámé civilizace?
enigmaplus.cz
Nejzáhadnější stavby v hlubinách: Dokazují existenci neznámé civilizace?
Pokud bychom hledali na naší planetě místa, která stále unikají prozkoumání a zmapování, byly by to hlavně hlubiny oceánů. Právě tam čekají objevy, které stále nedokážeme jednoznačně zařadit a popsat.
Prožili jsme nejstrašnější noc našeho života
skutecnepribehy.cz
Prožili jsme nejstrašnější noc našeho života
Manžel, který trpí alzheimerem, zmizel z domu. Stačila k tomu chvilka nepozornosti. Marně jsme ho hledali my i policie. Už jsme ztráceli naději… Alzheimerova choroba je strašná. Člověk, kterého znáte celý život, se vám změní k nepoznání. Nejstrašnější na tom je, že si to dotyčný nechce dlouho přiznat. Můj manžel Jiří byl skvělý člověk, vzdělaný, zodpovědný, dokonalý manžel a táta,
Přišel o svého jediného syna
nasehvezdy.cz
Přišel o svého jediného syna
Ani tři Zlatí slavíci nemohou vynahradit hrůzy, kterými si Dalibor Janda (70) prošel v osobním životě. Přestože je slavný a dnes si nemá na co stěžovat, některé okamžiky ze svého života by nejraděj
Raffaelovy gobelíny: Papež za ně zaplatil horentní sumu
epochalnisvet.cz
Raffaelovy gobelíny: Papež za ně zaplatil horentní sumu
Sixtinská kaple je svědkem mimořádné podívané. 26. prosince 1519 jsou její zdi ověšeny obřími gobelíny, jejichž autorem je Raffael Santi. Celkem jich v Sixtinské kapli tehdy visí sedm.   P
Americký kosmický aparát po více než půl století znovu dosedl na Měsíc
21stoleti.cz
Americký kosmický aparát po více než půl století znovu dosedl na Měsíc
Robotický modul Odysseus je prvním americkým modulem na Měsíci od Apolla 17, které v roce 1972 naposledy dovezlo na našeho vesmírného souseda lidskou posádku. Od té doby hvězdy a pruhy na Měsíci chybě
Operace, která může změnit život
iluxus.cz
Operace, která může změnit život
Nejžádanějším zákrokem na českých estetických klinikách je jednoznačně augmentace neboli zvětšení prsou. Desetitisíce žen si splní každoročně svůj sen. Zdánlivě malicherná operace je ovšem mocným pomo
Opravdu Memnónovy kolosy zpívají?
enigmaplus.cz
Opravdu Memnónovy kolosy zpívají?
Měří 18 metrů a každá z nich váží něco kolem 700 tun. Řeč je o Memnónových kolosech, o dvou majestátních sochách tyčících se v Thébské poušti proti městu Luxor. [gallery ids="138077,138076,138075"]
V panamském pralese byly objeveny zombie rostliny
21stoleti.cz
V panamském pralese byly objeveny zombie rostliny
Neživí se sice mozky, ale přece jen dosud neznámé kapradiny zombie připomínají. Je to první známý druh rostlin, který přeměňuje svou rozkládající se tkáň na nový zdroj živin. Vědci v deštném pralese
Václav Vydra: Můj dědeček osvobodil Husa
panidomu.cz
Václav Vydra: Můj dědeček osvobodil Husa
Oblíbený herec Václav Vydra byl opět hostem zábavné talk show Hovory W, s níž už několik let baví své diváky jeho protagonisté Jiří Werich Petrášek a Pavel Mészáros, kteří svůj pořad nejen moderují, ale rádi si i zazpívají za pravidelného doprovodu klavíristy a skladatele Karla Štolby. „A za to Husovo osvobození tehdy mohli pánové Voskovec