Domů     Neuvěřitelné schopnosti mnichů z kláštera Šaolin: Hrot kopí je neprobodne, břitva nepořeže!
Neuvěřitelné schopnosti mnichů z kláštera Šaolin: Hrot kopí je neprobodne, břitva nepořeže!

Jsou to téměř nadpřirození bojovníci, využívající síly meditace, extrémně náročného výcviku a nejspíš i tajných magií.

Létají vzduchem, jejich těla se ohýbají do nejneuvěřitelnějších pozic, dokážou se postavit na ostré břity nebo plout vzduchem, neseni jen na hrotech kopí. Netrénovaný člověk by za strašlivých bolestí zemřel během několika sekund. Jaké je jejich tajemství, díky kterému to dokážou?

Tito mniši žili a dodnes žijí v čínském klášteře Šaolin na úpatí hory Sung-šan. Ve své podstatě jde o skvěle vycvičené bojovníky kung-fu, jejichž cílem bylo uchránit svůj klášter před bandity. Dnes už se spíše jedná o duchovní pouť a kultivaci vlastní duše.

Šaolinští mniši například tvrdí, že pokud někdo cítí bolest, nemá čistou duši, a musí hledat své vnitřní já. Oni sami duši čistou mají, bolest necítí, a mohou proto předvádět své výjimečné kousky. Nejde ale spíše jen o podvod?

Tajemný název

Klášter Šaolin leží kousek od města Čeng-čou v čínské provincii Che-nan. Vybudoval jej v roce 464 samotný císař dynastie Wej, Siao-weneman.

Ten ho později daroval mnichům, kteří přeložili svaté písmo z indštiny do čínštiny, aby mohli dále rozvíjet buddhistické učení. Chtěl se jim tím odvděčit a dát najevo svou náklonnost. Dodnes ale s určitostí nevíme, co název Šaolin znamená.

V 7. století mezi sebou bojovaly dynastie Tang a Sui. Armáda bojovníků Sui měla několikanásobnou převahu a bylo jasné, že Tang padne. Generál této dynastie tedy požádal o pomoc mnichy z kláštera Šaolin.

Díky jejich stále zdokonalované technice boje a posilování životní energie, zvané čchi, se 13 šaolinských mnichů postavilo v boji proti stovce ozbrojených mužů! Dynastie Sui skutečně padla a mniši z kláštera Šaolin se tímto činem proslavili.

Šaolinský klášter byl založen v 5. století.
Šaolinský klášter byl založen v 5. století.

Velký rozmach kung-fu

V Číně se během staletí vystřídalo u moci několik dynastií. Po celou tu dobu se mniši ze Šaolinu nenechali podmanit a ve svém učení pokračovali nadále. Díky tomu klášter existuje dodnes a je považován za centrum čínského náboženství a umění vůbec.

Velký rozmach zde zažilo již zmíněné kung-fu. Chrám byl mnohokrát pobořen a znovu vystavěn. V roce 1641 jednotky povstalce Li C‘-čchenga vydrancovaly klášter, protože mniši podporovali dynastii Ming, a byli tak hrozbou pro odpůrce této dynastie.

Později byl klášter zcela zničen (pravděpodobně v roce 1732) dynastií Čchingů. Mniši byli terčem mnoha útoků. Proto kladli velký důraz na cvičení bojových umění. Při zničení chrámu se zachránilo tzv.

Pět uprchlých mnichů (někdy se jim říká „Pět starců“), kteří následně rozšířili svá bojová umění z šaolinského kláštera do celé Číny.

Klášter vstává z popela

Koncem 18. století vláda klášter opravila a dovolila mnichům nastěhovat se zpět. V klášteře se dále rozvíjelo kung-fu a wu-shu (více kontaktní boj s použitím zbraní).

Cílem této školy nebylo bezmyšlenkovitě mlátit nepřítele, ale využít ke své obraně jeho slabosti. Aby dokázali přijímat tvrdé rány, museli nejdříve projít náročným tréninkem.

Správný mnich z kláštera Šaolin dokázal těchto několik základních, ale důležitých věcí: udržet čistou hlavu, soustředit se, být vytrvalý, snášet bolest a využívat slabá místa nepřítele.

K tomu všemu vedla neskutečně dlouhá cesta plná bolesti, odříkání a popírání sebe sama. Na druhou stranu, kdo se jednou stane šaolinským mnichem, je z něj uznávaný bojovník, pro kterého se toto bojové umění stane vším. Co přesně mnichy čeká, než mohou splnit poslední zkoušku?

Kdo se jednou stane šaolinským mnichem, je z něj uznávaný bojovník, pro kterého se toto bojové umění stane vším.
Kdo se jednou stane šaolinským mnichem, je z něj uznávaný bojovník, pro kterého se toto bojové umění stane vším.

Jak bojují zvířata

Mladí adepti kung-fu se učili bojovat s rozvahou, používat k obraně pouze ruce. Inspiraci čerpají z přírody, hlavně od zvířat.

Už od dob založení kláštera mniši vyráželi do divočiny a sledovali, jak se zvířata chovají, jak útočí a jak je jejich technika boje účinná. Často se proto stávalo, že některý z nich zahynul – ať už při sledování tygřích bojů, nebo při setkání s jedovatým hadem.

Každé zvíře loví svou kořist zcela odlišně a stejně tak i mniši bojovali proti svým protivníkům. Šaolinští mistři boje se učí nejrůznější techniky. Každý z nich se pak specializuje na určité techniky. Například bojovník učení Orla útočí dravě a rychle.

Zaměřuje se přitom především na oči a hrdlo. Pohyby jsou prudké a méně efektivní, nicméně na omráčení protivníka, který odrážet útoky, je tato technika dokonalá.

Učení Kudlanky a Hada

Mnich v učení Hada dělá prudké a silné pohyby. Při boji je stejně mrštný jako had, a nepřítel tak nemá šanci mnicha udeřit. Útoky cílí na spodní část těla, nejčastěji na nohy.

Nejzajímavějším stylem je Kudlanka – bojovník má stejný postoj jako tento hmyz a v okamžiku, kdy to protivník nečeká, vyšle tvrdou ránu pomocí betonově pevných rukou přímo do jeho těla.

V mnoha případech skutečně došlo k rozdrcení hrudního koše, na jehož následky nepřítel zahynul. Tygr, nejagresivnější ze všech stylů, je rychlý a na svého protivníka útočí konečky prstů. Napodobuje tak trhání kořisti ostrými drápy.

Mniši v tomto učení mají maximální disciplínu a zcela ovládají svou mysl. Pozoruhodné na tomto boji je, že si nikdy nezlomí prsty, a to ani když vší silou udeří do kostí.

Nejagresivnější styl byl pojmenován podle tygra.
Nejagresivnější styl byl pojmenován podle tygra.

Čchi tajemná životní síla

Jak je možné, že tolik vydrží? Skutečně necítí bolest? Jak to, že mohou stát na ostrých předmětech a doslova na nich levitovat? Normálního smrtelníka by přece probodly a on by v bolestech zemřel.

Dle šaolinských mnichů spočívá ono kouzlo v životní energii zvané čchi – životní síle každého tvora. Lze ji zdokonalovat a zesilovat pomocí tvrdého tréninku, kdy mniši mlátí pěstmi do kamenů ve vodě, do dřevěných trámů či pytlů s fazolemi. Během cvičení nesmějí na nic myslet, jejich mysl je naprosto oddělená od těla.

Bolest neexistuje!

Výuka adepta kung-fu začínala už v dětství, završovala se v den plnoletosti. Jednou z nejnáročnějších zkoušek bylo popření vlastní bolesti. Podle šaolinského učení jde o čistou emoci, bolest totiž vzniká i zaniká v hlavě.

Jsou tedy mniši schopni skutečně necítit bolest? Podle nezávislých zkoušek je jejich práh bolesti opravdu výrazně nižší, než je běžné. Podle některých teorií za to můžou časté meditace a zároveň placebo efekt ve víře, že bolest neexistuje.

Podle šaolinských mnichů bolest neexistuje.
Podle šaolinských mnichů bolest neexistuje.

Proč je neprobodne hrot kopí?

Šaolinští mniši jsou pevní jako skála a nic pro ně není problém. Dokážou ležet na hřebících, nebo dokonce na šípech či kopích. V extrémních případech leží hrudí na jednom jediném oštěpu ve velké výšce a hrot je neprobodne. Jak je to možné?

Mniši tvrdí, že jde o maximální koncentraci a uvědomění si, že vše je možné. Tyto zkušenosti využívali i v bojích. Protivník je řízl či probodl a oni ještě několik minut bojovali, než vykrváceli – protože si neuvědomovali svou bolest.

Oddanost a trpělivost

Kromě téměř až magické koncentrace mysli se mladí mniši učí mít pevné nervy. Jak dlouho byste vydrželi stát na přímém slunci, na kládě ve výšce dvou metrů a na jedné noze bez hnutí? Ti nejlepší až několik hodin, dokonce i dnů!

Mnich v tu chvíli naprosto zapomene na pocity žízně, hladu i vyčerpání. S tímto výcvikem se začínalo už v dětství – děti byly odloučeny od matek, aby se osamostatnily a naučily spoléhat samy na sebe.

Už delší dobu se hovoří o tom, že klášter Šaolin propadl komerci. Že mniši v něm touží po penězích, kterých mají poskrovnu.

Oni sami tvrdí, že peníze potřebují na udržování budovy, ostatní je však obviňují z toho, že je chtějí pro vlastní potřebu a že proslavené poutní místo už ztratilo své kouzlo. Šaolinští mniši podle nich pošlapali tisíciletou historii kláštera. Mají pravdu?

S výcvikem se začíná už od malých dětí.
S výcvikem se začíná už od malých dětí.

2 000 000 návštěvníků kláštera

Vstup do celého komplexu včetně zahrad stojí v přepočtu něco kolem 100 juanů na osobu, což je v přepočtu zhruba 300 korun. V ceně vstupenky je nejen prohlídka samotného kláštera, ale i vstup do celého údolí Šaolinu včetně přilehlých kopců.

V minulém roce jej přitom navštívilo více než 2 000 000 návštěvníků, což ho dělá jedním z nejvíce navštěvovaných poutních míst v Číně vůbec. Roční tržby s celkovým prodejem doplňkového zboží (trička, čepice atd.) dosahují částky zhruba 10 milionů korun!

Umění jako byznys

Šaolinští mniši jezdí po celém světě, aby předváděli své umění. Zatímco se diváci radují a užívají si exotickou podívanou plnou neuvěřitelných výkonů, mniši z jiných klášterů či výše postavení duchovní se nestačí divit a toto počínání odsuzují.

Hlavně proto, že se jedná o bojové umění a kulturní dědictví, kterému má plně rozumět pouze ten, kdo prošel tvrdým tréninkem a je v rámci této školy maximálně vzdělaný. Jsou to oprávněná obvinění? Skutečně svým chováním boří tisícileté tradice?

Stal se ze šaolinského umění pouhý byznys?
Stal se ze šaolinského umění pouhý byznys?

V co ještě věří?

Základem kung-fu je buddhistická víra. Odráží se v myšlení mnichů, v jejich chování i způsobu boje. Problém ale nastává dnes, kdy se kung-fu věnují i bezvěrci či lidé vyznávající jiné náboženství.

Šaolinští mniši podle starých spisů nikdy neměli dovolit využívání tohoto umění jinde než v klášteře. Proč toto nařízení po mnoha staletích porušili? Není to neúcta k památce mnoha generací jejich předchůdců?

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Související články
Záhady a tajemství
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
V naší republice se nachází celá řada poutních míst, která měla být svědkem mnoha zázračných vyléčení. Jedno z nich najdeme rovněž v blízkosti Prahy, přibližně jeden kilometr od obce Strančice. Vnuknutí svaté Anny Roku 1820 měl prý jakýsi velice zbožný rolník, jenž byl postižen slepotou, vnuknutí od svaté Anny, aby šel do lesa Jedlovce, kde […]
Záhady a tajemství
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených […]
Záhady a tajemství
Tajemství smrti Jamese Deana
Patřil jim svět, jenže pak jejich život náhle ukončila dopravní nehoda. Ať už za ní stálo nezvládnutí řízení kvůli sjetým pneumatikám, mrtvice za volantem nebo srážka s autobusem, tyto hvězdy filmového a hudebního nebe zaplatily za osudovou chybu nejvyšší cenu. Čí život vyhasl na silnici a proč? Maminka mu umírá na rakovinu, když je mu pouhých […]
Záhady a tajemství
Stendhalův syndrom: Jak se projevuje nemoc z umění?
Do Florencie jezdí lidé z celého světa za úžasnými uměleckými díly a kulturními zážitky. Na některé ovšem prožitek krásna dolehne tak silně, až skončí s kombinací nepříjemných příznaků v péči lékařů. Co podivný stav způsobuje? Zrychlený tep, pocení, závratě, úzkost, bludy, mdloby, a někdy i panický záchvat. To jsou náhlé symptomy, se kterými se lidé dostávají do nemocnice Santa Maria […]
reklama
historie
Versailles v číslech: Od sídla moci po muzeum dějin
Zámek jako z nejkrásnější pohádky je svědkem pohnutých dějin od doby, kdy se Francie stává významnou velmocí až po dramatický úpadek monarchie. Ve Versailles se však rozhoduje i o osudu jiných států. Impozantní sídlo ve Versailles je jednou z nejcennějších památek Francie, která je od roku 1979 zapsána na seznamu památek UNESCO. A také patří […]
Cholera: Detektivní pátrání s klikou
Lékař, který odhalí tajemství cholery si dá světu návod jak se s nemocí vypořádat, objevení skutečné příčiny nemoci se však nedožije. I tak ovšem dokázal změnit svět a vymýtit v civilizovaném světě jednu z nejděsivějších nemocí. Stejně jako s tuberkulózou, je to v první polovině 19. století i s cholerou. Většina lékařů zastává teorii miasma, a považuje ji […]
Tuberkulóza: Módní guru, zabiják i cestovka
„Má drahá, kořím se vaší alabastrové pleti i útlému pasu. Jste ztělesněním krásy,“ šeptá obdivně mladý muž. „Oh, děkuji,“ zašeptá dívka a vykašle do kapesníčku trochu krve. Má tak rozmanité symptomy, že až do 19. století nikdo netuší, že jde o jednu a tutéž nemoc. To mění svými objevy až francouzský lékař René Laënnec (1781–1826) […]
Osvobození Osvětimi: Mrazivé ticho, spáleniště a 7 000 zubožených vězňů!
Opatrně prochází bránou, na níž je nápis „Arbeit macht frei“. Sovětští vojáci doufají, že dobyli nacistickou továrnu, jenže po pár krocích zírají do prázdných očí stovek lidí v pruhovaných mundúrech. Ti jsou vyhublí, mají strach a neví, co od příchozích čekat! Onoho 27. ledna 1945 postupují Sověti k polskému městu Osvětim. Rozsáhlý komplex považují za nacistickou továrnu, […]
reklama
historie
Jaroslav Foglar: Klacky pod nohy mu hází nacisté i komunisté
Domů přibíhá po setmění a ve dveřích ho vítá zkoumavý maminčin pohled. Pozdní příchod přejde mlčením, ale na druhý den už na chlapcovu hlavu létají blesky. Při pobíhání po městě si uhnal pořádnou horečku, a tak má se skauty utrum. Stačilo by, aby bylo cokoliv jen trochu jinak a český skauting by přišel o jednu […]
Maison du Peuple: Ani 700 odborníků ho nezachrání…
Z konzervatoře ho vyhodí pro hrozné chování. V tu chvíli Victorovi Hortovi (1861–1947) velkou budoucnost neprorokuje zřejmě nikdo…   Uchytí se ale na Akademii výtvarných umění v Gentu a vypracuje na jednoho z nejslavnějších belgických secesních architektů. Obzvláště Belgická strana pracujících (Parti Ouvrier Belge) ho málem nosí na rukou. I proto, že odmítá soukromé zakázky […]
Krvavá bitva u Little Bighornu: Z útočné jednotky zbyl jen kůň
Na začátku července 1876 se ve Washingtonu se zrovna slavilo výročí vzniku Spojených států, když se v novinách objevily šokující zprávy. Indiáni porazili oddíly slavného podplukovníka Custera. Jak se nejslavnější bitva na Divokém západě odehrála? Obyvatelé velkého indiánského tábora v dnešní Montaně se pomalu probouzeli do parného dopoledne. Medicinmanovi Sedícímu býkovi, který prý dokázal vidět věci, jaké […]
Lola Montezová: Fúrie, která připraví o trůn bavorského krále Ludvíka I.
Laškovně zapochybuje o přirozené eleganci ňader mladičké tanečnice žádající o angažmá. Kráska sebere ze stolu nůžky, rozstřihne si na prsou šaty a poskytne mu důkaz. Něco takového král při audienci ještě nezažil. Irsko-skotská krev otce a typická krása kreolských genů po matce udělají z Elizy Gilbertové štíhlý uragán černých vlasů, modrých očí, rudých rtů a […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
nejsemsama.cz
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
Byli jsme mladí a až příliš troufalí. Chtěli jsme si promluvit s duchy našich blízkých. Takovou zkušenost bych ale nikomu nedoporučovala. Tehdy mi bylo třináct let, když mi zemřela babička, kterou jsem měla velice ráda. Neměla jsem moc kamarádek, ráda jsem trávila čas sama. Ráda jsem si četla, malovala a vyšívala, vždy v klidu v tichosti domova. Ven jsem chodila
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
epochalnisvet.cz
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?   Rozlehlými prostorami
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
21stoleti.cz
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
V roce 2023 stoupla globální hladina oxidu uhličitého na 419 částic na milion, což je přibližně o 50 % více než před průmyslovou revolucí. To znamená, že ve vzduchu je zhruba o 50 procent více molekul
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
enigmaplus.cz
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
Zámek Vranov nad Dyjí, nacházející se na jihu Moravy nedaleko Vranovské přehrady, se může pochlubit velmi bohatou historií. Už okolo roku 1100 zde totiž údajně stával hrad, zmiňovaný rovněž v Kosmově
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
nasehvezdy.cz
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
Herec Bronislav Poloczek (†72) připomínal medvěda. Postavou i chováním. Dětství a mládí prožil Bronislav Poloczek (†72) ve Slezsku a mluvil stejně dobře polsky jako česky. Původně chtěl studovat př
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
skutecnepribehy.cz
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
Je jí už třicet, ale máma s ní jedná jako s malou. Zakazuje jí chlapce a hlídá ji na každém kroku. Pořád dělá scény a vnučka chřadne před očima. Moje dcera bývala pěkné kvítko. Už na základce chodila s dvacetiletým a později těch chlapů vystřídala nepočítaně. Když se konečně vdala, ulevilo se mi, ale ne na dlouho. Stala se z ní taková
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
historyplus.cz
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
Je to jedinečná šance, jak zlikvidovat prvního muže Třetí říše. Při svých pravidelných vycházkách po Obersalzbergu je totiž téměř nechráněn. Stačí vybrat vhodné stanoviště, zamířit a vystřelit. Pokud by britský odstřelovač přece jenom minul, jeho dva kolegové budou připraveni dokončit práci bazukou…   Usekni hadovi hlavu a vyřadíš celé tělo…Myšlenka s jasným poselstvím, že když
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
iluxus.cz
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
Cartier se vždy vyznačoval vytvářením jedinečných forem, od designu přes propracované siluety, které jsou na první pohled okamžitě rozpoznatelné. Hra s tvary, stírání hranic mezi skutečným a imaginárn
Opékané španělské papričky
tisicereceptu.cz
Opékané španělské papričky
Ve Španělsku se konzumují jako předkrm. Vy si je můžete vychutnat třeba jako přílohu k masu. Suroviny 250 g čestvých papriček Pimientos de Padrón hrubozrnná (uzená) sůl kvalitní olivový olej
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
epochanacestach.cz
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše, o tom se můžeme přesvědčit jen kilometr od poutního areálu ve Velehradě, v Archeoskanzenu Modrá. Představuje opevněné sídliště z dob Velké Moravy vybudované na základě skutečných archeologických nálezů přímo ze zdejší lokality. Prostor je členěn do několika tematických celků. Fortifikační část se věnuje typům dobových opevnění od hradeb ze dřeva a