Domů     Nejpodivnější fakta o sluneční soustavě 
Nejpodivnější fakta o sluneční soustavě 
13.10.2019

Sluneční soustavu tvoří 8 planet, mezi nimi i naše Země, které obíhají kolem Slunce po eliptických drahách. Vznikla před více než 4,6 miliardy let. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří samo Slunce, zbytek planety a další tělesa.

Je to tajemné místo, ve kterém dochází k řadě podivných jevů. Jakých?

1. Uran rotuje bokem

Planeta Uran, sedmá v pořadí od Slunce, se jeví jako nevýrazná modrá koule. Jde o plynného obra a nejchladnější planetu sluneční soustavy. Největší zvláštností je však sklon její rotační osy. Ta leží téměř v rovině, ve které planeta obíhá.

Její severní a jižní pól se tak nacházejí v místech, kde mají jiné planety rovník. Proč tomu tak je, nejsou vědci schopni s jistotou vysvětlit. Uran má také řadu planetárních prstenců, zatím jich bylo objeveno 13, jejichž existenci podporují tzv.

pastýřské měsíce, které je udržují pohromadě. Při pohledu ze Země se prstence občas jeví jako terč s Uranem ve středu.

Zvláštností Uranu je jeho sklon osy.
Zvláštností Uranu je jeho sklon osy.

2. Na Jupiterově měsíci Io probíhají obrovské sopečné erupce

Io je jedním z měsíců Jupiteru, které objevil italský astronom Galileo Galilei (1564–1642). Na jeho povrchu se nachází více než 400 aktivních sopek, což z něj činí geologicky nejaktivnější těleso naší sluneční soustavy.

K obřím erupcím dochází vlivem silných slapových jevů v důsledku nesmírné gravitace, kterou na tento měsíc působí planeta Jupiter.

K překvapení vědců, kteří čekali, že povrch Io bude zbrázděn množstvím kráterů podobně jako náš Měsíc, je jeho povrch téměř hladký, s minimem vrcholků.

To dokazuje, že je geologicky velmi mladý, podobně jako povrch Země, protože se na něm neustále ukládá nový sopečný materiál, jež starší krátery překrývá.

Na Jupiterově měsíci Io se nachází mnoho aktivních sopek.
Na Jupiterově měsíci Io se nachází mnoho aktivních sopek.

3. Největší sopkou mezi planetami disponuje Mars

Mars je druhou nejmenší planetou sluneční soustavy. Jeho povrch má červenooranžovou barvu a je velmi různorodý.

Nachází se na něm skalnaté či kamenité útvary, překryté prachem a písečnými dunami, řada kráterů, koryt, kaňonů i sopek včetně štítové sopky Olympus Mons (v překladu Hora Olymp), která dosahuje výšky 21,9 km.

Jde o nejvyšší horu, ležící na jedné z osmi velkých planet sluneční soustavy. Tou úplně nejvyšší je pak zřejmě Rheasilvia central peak s výškou 22 km, kterou je možné nalézt na planetce Vesta.

Na Marsu se nachází hora vysoká 21,9 km.
Na Marsu se nachází hora vysoká 21,9 km.

4. Nejdelší kaňon leží na Marsu

Na rudé planetě se zřejmě nachází nejdelší kaňon sluneční soustavy, který v délce překonávají pouze hlubokomořské příkopy na Zemi (například Velká příkopová propadlina o délce 6000 km vede ze severu Sýrie do oblasti Mosambiku).

Obrovský kaňon Valles Maieneris, ležící v rovníkové oblasti Marsu, má délku 4500 km a hloubku 7 km. Objevila ho sonda Mariner 9, po které je kaňon pojmenován od doby, kdy mapovala povrch rudé planety mezi lety 1971–1972 a objevila jej.

Kaňon je dlouhý 6000 km.
Kaňon je dlouhý 6000 km.

5. Na Venuši vanou supersilné větry

Venuše je svojí velikostí i hmotností podobná Zemi, proto se o ní hovoří jako o její sesterské planetě. Ovšem podmínky na Venuši se od těch pozemských velice liší.

Planeta je obklopena hustou vrstvou atmosféry, kvůli které na její povrch proniká pouze málo slunečního světla, a navíc plyny v ní obsažené mají za následek silný skleníkový efekt, který zvyšuje teplotu povrchu Venuše o více než 400 °C. Výskyt kapalné vody na planetě je kvůli tomu vyloučený.

V horních vrstvách atmosféry navíc vanou velice silné větry, které mohou dosahovat rychlosti až 360 km/h. V oblasti jižního pólu dokonce existuje obrovský dvojitý vzdušný vír.

Skleníkové plyny zvyšují povrch planety o více než 400°C.
Skleníkové plyny zvyšují povrch planety o více než 400°C.

6. Voda je všude ve vesmíru

Přítomnost vody na Zemi je nezbytnou podmínkou pro existenci života na naší planetě. Její nález ve vesmíru, ať už v jakémkoli skupenství, byl dříve považován za velkou vzácnost. Dnes už víme, že se voda ve vesmíru vyskytuje vcelku hojně.

Třeba led je běžnou součástí komet a asteroidů, byť se svým složením liší od toho pozemského. Dále se předpokládá, že by se mohl nacházet i v kráterech Měsíce, na Merkuru či měsících obřích planet.

Kapalná se ukrývá pod povrchem Jupiterových měsíců Europy a Callisto. Má se za to, že dříve se hojně vykytovala i na Venuši a Marsu. Páru lze proto nalézt v atmosférách obou planet.

7. Pluto má podivnou atmosféru

Pluto byl dlouhou dobu považován za devátou planetu naší sluneční soustavy. Po změně definice pojmu „planeta“ v roce 2006, bylo přeřazen mezi trpasličí planety. Nadále ale zůstává devátým největším a desátým nejhmotnějším tělesem, které obíhá kolem Slunce.

Disponuje 60 km silnou atmosférou tvořenou tenkou dusíkovou slupkou a malým množstvím metanu a oxidu uhelnatého.

Protáhlá oběžná dráha planety způsobuje, že když se Pluto vzdaluje od Slunce, plyny z atmosféry se ukládají zmrzlé na povrchu, když se naopak ke Slunci přibližuje, zmrzlé plyny sublimují a tím ochlazují povrch planety. Odehrává se zde tedy opak skleníkového efektu.

Jeho atmosféra má 60 km silnou dusíkovou slupku.
Jeho atmosféra má 60 km silnou dusíkovou slupku.

8. Nad pólem Saturnu rotuje vír ve tvaru šestiúhelníku

Saturn je v pořadí šestá planeta od Slunce a po Jupiteru druhá největší. Patří mezi plynné obry. Na severním pólu Saturnu byla již sondami Voyager 1 a 2 vyslanými do kosmu v roce 1977 pozorována záhadná struktura ve tvaru šestiúhelníku.

Další snímky přinesla v roce 1997 sonda Cassini. Z dat za delší časové období vyplynulo, že šestiúhelník s průměrem 25 000 km je dlouhodobým a stabilním jevem. Připomíná atmosférické víry nad zemskými póly, nečekaně však nemá zaoblený tvar.

Je vnořený 100 km do atmosféry a svůj tvar si zachovává nejméně do 75kilometrové hloubky. Vědcům se podařilo pokusem potvrdit, že hexagon na Saturnu je pravděpodobně důsledkem interakce mezi jednotlivými proudy v atmosféře.

Na Saturnu se nachází záhadná struktura ve tvaru šestiúhelníku.
Na Saturnu se nachází záhadná struktura ve tvaru šestiúhelníku.

9. Neptun vyzařuje více tepla, než získává ze Slunce

Od Slunce nejvzdálenější planeta sluneční soustavy, Neptun, se řadí mezi plynné obry. Má modrou barvu, která je důsledkem přítomnosti většího množství metanu v atmosféře, proto je planeta pojmenovaná podle římského boha moří Neptuna.

Svým složením je nejpodobnější Uranu, společně bývají, kvůli svému chladnému povrchu, označovány za „ledové obry“. V důsledku své vzdálenosti od Slunce dostává na jednotku plochy 900x méně sluneční energie než Země.

Překvapivě ovšem vyzařuje 2,7x více energie, než kolik jí přijímá. Zdroj této vnitřní energie zatím není znám, ale vysvětluje přítomnost bouřlivých procesů v atmosféře Neptunu.

Neptun vyzařuje více energie než přijímá.
Neptun vyzařuje více energie než přijímá.

10. Uranův měsíc Miranda je slepovaný

Ledový obr Uran má 27 známých měsíců. Mezi pět hlavních patří i Miranda, nejmenší a nejvnitřnější z nich. Snímky jeho povrchu zatím pořídila jediná sonda, a to Voyager 2 v roce 1986. Ta ukázala, že je velice členitý.

Je tvořený nejrůznějšími rýhami, krátery a útesy, ale i plochými oblastmi. Kaňony na Mirandě jsou až 25 km hluboké. Má se za to, že tento měsíc byl zřejmě rozdrcen na kusy, přičemž následně došlo opět ke stmelení těchto jednotlivých kusů.

Měsíc Uranu je zřejmě slepovaný z odtržených kusů.
Měsíc Uranu je zřejmě slepovaný z odtržených kusů.

11. Atmosféra Marsu obsahuje metan

Metan je látka produkovaná mimo jiné živými organismy, například mikroby. Proto zjištění, že atmosféra rudé planety obsahuje tento uhlovodík, vyvolalo očekávání, že by se na Marsu mohl vyskytovat život, případně že se zde vyskytoval v minulosti.

Metan však může vznikat i nebiologickým způsobem (takto se tvoří například na Jupiteru či Saturnu, kde se život nepředpokládá). Mohlo by jít třeba o výsledek interakce mezi UV zářením a sloučeninami uhlíku obsaženými v malých meteoritech a kosmickém prachu. Zjistit původ metanu na Marsu patří k cílům příštích misí na tuto planetu.

V atmosféře Marsu se produkuje metan.
V atmosféře Marsu se produkuje metan.

12. Saturnův měsíc Japetus je dvoubarevný, na Titanu se zase nacházejí kapaliny

Doposud je známo 62 měsíců planety Saturnu, z nichž 53 je již pojmenováno. Další dva měsíce jsou nejisté. Každý ze souputníků tohoto plynného obra má jiné vlastnosti.

Například měsíc označovaný jako Japetus je zajímavý tím, že jedna jeho polokoule je výrazně tmavší než druhá. Je to dáno odlišnou odrazivostí obou polokoulí měsíce. Zatímco jedna z nich odráží pouze 3–5 % dopadajícího slunečního svitu, druhá až 50 %.

Jiný Saturnův měsíc, Titan, zase disponuje hustou atmosférou, a kromě Země je jediným objektem ve vesmíru, na jehož povrchu byla s jistotou potvrzena přítomnost stálých kapalných struktur, byť se nejedná o vodu.

Na Titanu je kromě Země jediná, která obsahuje kapaliny.
Na Titanu je kromě Země jediná, která obsahuje kapaliny.

13. Velká červená skvrna na Jupiteru se zmenšuje

Jupiter je největší planetou naší sluneční soustavy, má hmotnost asi tisíciny Slunce, což je 2,5x více, než mají všechny ostatní planety dohromady.

Viditelné horní vrstvy Jupiterovy atmosféry jsou rozčleněny do různě barevných pruhů a skvrn, které představují atmosférické bouře. Tou nejviditelnější je Velká rudá skvrna, známá minimálně od 17. století. Jde zároveň o největší bouři v naší sluneční soustavě.

V posledních desetiletích se ale jasně ukázalo, že se tato skvrna zmenšuje. V roce 2014 měřila napříč zhruba 10 250 km, což je ale asi jen polovina toho, co bylo naměřeno v minulosti. Důvod není známý.

Na Jupiteru se nachází obrovská Rudá skvrna.
Na Jupiteru se nachází obrovská Rudá skvrna.

14. Atmosféra Slunce je mnohem teplejší něž povrch této hvězdy

Slunce je hvězda označovaná jako žlutý trpaslík. Obíhá okolo středu Mléčné dráhy. Její hmotnost je 330 000x větší než hmotnost Země. Jde o kouli žhavého plazmatu, která neustále produkuje velké množství energie.

Teplota na povrchu Slunce je 5800 K. Obklopuje jej atmosféra skládající se z několika vrstev, mezi ty nejdůležitější patří fotosféra, chromosféra a korona.

Ta poslední končí asi ve vzdálenosti 1 až 2 000 000 km a teplota v ní o tři řády převyšuje teplotu na povrchu Slunce, pohybuje se mezi 1 000 000 až 6 000 000 K. Příčinou je zřejmě ohřev pomocí Alfvénových vln (způsob šíření vzruchů v magnetickém poli plazmatu).

Atmosféra je mnohem teplejší než jeho povrch.
Atmosféra je mnohem teplejší než jeho povrch.

15. Merkur se scvrkává

Nejmenší planeta sluneční soustavy, Merkur, je jen o 40 % větší než pozemský Měsíc a je mu svým složením i nejvíce podobná. Uvnitř planety je vysoké zastoupení kovů (až 70 %), zejména železa a niklu, díky čemuž má Merkur vysokou hustotu.

Tekuté jádro pak zabírá až 42 % celkového poloměru tohoto vesmírného tělesa, u Země je to jen 17 %. Díky chladnutí planety dochází k jejímu zmenšování a vzniku masivního zvrásnění a popraskání její kůry.

Za posledních 3,8 miliardy let se průměr Merkuru zmenšil o 14 km na aktuálních 4789 km.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Související články
Věda a technika
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
Věda a technika
Jak se měří inteligence: Dá se spočítat genialita?
Inteligence je základem pro myšlení, učení i přizpůsobivost a určuje, jak jsme v tomto ohledu výkonní. Ačkoliv by se mohlo zdát, že něco takového je obtížně měřitelné, lidstvo se o to už nějakou dobu se střídavými úspěchy pokouší. V druhé polovině 19. století psychologové věřili, že existuje přímá souvislost mezi velikostí lebky a inteligencí. To zpopularizovalo kraniometrii, […]
Věda a technika
Biospehere 2: Lidský skleník skončí fiaskem!
Slunce pomalu prostupuje skleněnými tabulkami. Výzkumníci jako každé ráno vstanou a zkontrolují hodnoty, jenže dnes je něco jinak. Prostorem zazní hlas jejich šéfa, poté jsou konečně volní. Po dvou letech vyjdou na čerstvý vzduch! Uprostřed arizonské pouště stojí několik futuristicky vyhlížejících staveb, které by se hodily do filmu z daleké budoucnosti. Jde však o pomník nepovedeného […]
Věda a technika
Strom života chrání naše zdraví
Jak se účinně bránit před všudypřítomnými civilizačními chorobami? Například synergií adaptogenních bylin, která je základem regeneračních doplňků stravy, nazvaných Strom života. Ty vznikly podle receptů renomovaného léčitele Bohuslava Větrovského. Strom života vychází ze čtyř základních duchovních směrů a principů. „Při sestavování vzorců bylin jsme se rozhodli, že budeme vycházet ze čtyř směrů vnímání přírody,“ vysvětluje […]
reklama
lifestyle
Jak se vyhnout úrazům při sportování?
Ročně si Češi přivodí téměř dva miliony úrazů, každý pátý se přitom stane při sportu. Zejména v letních měsících se ordinace lékařů plní lidmi, kteří si přivodili zranění při typicky letních sportech, jakými jsou cyklistika, in-line bruslení a běh, u dětí pak ještě skákání na trampolíně. Jak jim předejít? Podle Českého statistického úřadu se sportu pravidelně […]
Courtney Love: Život napěchovaný drogami a alkoholem
Výrazné rudé rty, blond vlasy, hubená rozevlátá postava. Nepřehlédnutelná rockerka Courtney Love si v průběhu svého života vyslouží pověst „nejkontroverznější ženy historie rockové hudby“, aspoň podle magazínu Rolling Stone. Za co si toto označení vysloužila? Z problémové muzikantky, pocházející ze svobodného prostředí hippies, se do dnešních dní vyvinula potížemi ošlehaná osobnost, které dal život nejednu […]
Civilizační choroby útočí, braňte se!
Moderní styl života s sebou nese pohodlí, ovšem také strašáky v podobě civilizačních nemocí. Nadbytek jídla, všudypřítomný stres, nedostatek pohybu a znečištěné životní prostředí s sebou přinášejí takzvané nemoci z nadbytku, které mají na svědomí více než 70 % ročních světových úmrtí. Které civilizační nemoci vás ohrožují a jak se jim bránit? Podle zprávy Světové zdravotnické organizace stojí civilizační […]
Tragédie kolem Aaliyah Dany Haughtonové
V srpnu 2001 skončila rychlá a slibná kariéra R&B hvězdy Aaliyah tragickou leteckou nehodou. S ní zahynuli i další lidé, kteří jí byli nejbližší. Jak se události vyvíjely od posledního natáčení na Bahamách až po fatální chvíli, která změnila životy mnoha. Narodila se v Brooklynu a o pozdvižení se postarala hned poté, co spatřila světlo světa. […]
věda a technika
Mobilní telefon není jen zdroj zábavy, ale i užitečný pomocník
Mobilní telefon se stal nejpoužívanějším nástrojem, který bereme do rukou. Předstihl nejen nůž, kapesní zrcátko nebo příbor, ale také tužku a cigaretu. Vedle zábavy a prokrastinování při sledování sociálních sítí se však může stát i užitečným pomocníkem a bezpečnostním nástrojem. Chytrý mobilní telefon je počítačem, který se nám vejde do dlaně. Pro jeho zabezpečení tak […]
Zlá astronautka Lisa M. Nowak
Žen se prozatím do vesmíru nedostalo zdaleka tolik jako mužů, a tak má každá astronautka o slávu a popularitu postaráno. Jedna z nich se ale proslavila ještě trochu v jiném oboru. Děti mají o své budoucnosti různé představy. Některé chce být popelářem, jiné kuchařem. Šestiletá Lisa Marie Caputová (*1963) 16. července 1969 napjatě sleduje přistání […]
Dokonalé starověké zubní protézy
Věděli jste, že zhotovování zubních protéz není novodobou vymožeností, ale dělali je už naši předci před tisíci lety? Už v době Etrusků (asi 900 roků před Kristem) se na území dnešní Itálie vyrábí umělé zuby jako náhrada těch děravých, případně v boji vyražených. Šlo o pečlivou ruční práci, ale masivní plíšky mohly způsobovat otlaky.  „Au, to bolí,“ […]
Na sport, do auta i k počítači si vyberte ty správné brýle!
Zrak je nejdůležitějším lidským smyslem, až 80 % všech informací vnímáme zrakem. Proto je třeba si vidění dobře chránit. Pro korekci zraku je nutné nosit správné dioptrické brýle, oči je však potřeba chránit i při sportu či proti UV záření. Na co se při výběru brýlí zaměřit? U zraku dochází především k poruchám ostrosti, vnímání barev […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný