Domů     Mořská panna, kotel i andělé. Jak přišla známá města ke svému jménu?
Mořská panna, kotel i andělé. Jak přišla známá města ke svému jménu?
7.12.2021

Hrdina založí město a to pak nese jeho jméno! Někdy je to opravdu takto jednoduché, jindy kapku zamotanější. Jaké příběhy se vážou k pojmenování známých světových metropolí?

Skutečně se Řím jmenuje po člověku, který možná nikdy neexistoval? Kdo byl v Londýně první, čím voní Hongkong a proč řeka není vždycky řekou? Vydejte se s námi na trochu jiný výlet napříč světem!

Nejslavnější bratrovražda

ŘÍM

Datum známe přesně. 21. dubna roku 753 před Kristem založí dvojčata Romulus a Rémus nové město. Po kom se ale bude jmenovat? Mezi bratry dojde k potyčce, při které je Rémus Romulem zabit. A budoucí metropole tedy dostává jméno Roma!

Ale co když ani jeden z legendárních bratrů ve skutečnosti neexistoval? Jedna teorie praví, že původ jména Říma je třeba hledat u jeho dávných obyvatel Etrusků. Jeden z etruských kmenů se jmenoval Ruma a místní řekla Tibera se také v etruštině nazývá Rumon.

Roma ale může vycházet také z latinského slovesa „ruo“, což znamená proudit či běžet. Anebo z řeckého „rome“, v překladu moc, síla či bojují armáda.

Jmenuje se Řím podle Romula, jednoho z dvojčat odkojených vlčicí? To nikdo netuší. Foto: shirinh / Pixabay.
Jmenuje se Řím podle Romula, jednoho z dvojčat odkojených vlčicí? To nikdo netuší. Foto: shirinh / Pixabay.

Divoký vládce

LONDÝN

Bude to nová Trója!“rozhodne vůdce jménem Brutus kdysi v době bronzové, když na jihovýchodě dnešních britských ostrovů založí město. Troia Nova se později promění v Trinovantum, ovšem jen dočasně.

Po Trojanech ovládne město jistý král Lud a jméno se mění CaerLudein, budoucí Londýn!

Takto to vypráví anglický kněz a historik Geoffrey Monmouth (asi 1095-1155), ovšem archeologické výzkumy příběhu moc neodpovídají. Vědci se kloní spíš k jiné verzi – v roce 43 našeho letopočtu sem přijdou Římané a založí město Londoniun!

Již předtím tu však byla keltská osada, a proto může jméno vycházet z keltského slova „lond“ (divoký). Anebo je inspirací přímo keltský král Londinose.

Dle legendy založí Londýn Trojané, dle historiků Římané. Jméno je ale nejspíš keltské. Foto: Mixahlos / Pixabay.
Dle legendy založí Londýn Trojané, dle historiků Římané. Jméno je ale nejspíš keltské. Foto: Mixahlos / Pixabay.

Pracanti v kotli

PAŘÍŽ

Píše se prý rok 52 našeho letopočtu, když se Římané usadí na malebném ostrůvku na řece, dnes nazývané Seina. A ani tady nejsou prvními obyvateli, patrně už v polovině 3. století př. n. l. sem přichází galský kmen Parisiů. Proč se ale oni jmenují zrovna takto?

Možná podle galského „parios“, což doslova znamená kotel. Jiní odkazují spíš ke slovu „pariosio, tedy řemeslník či pracující muž.

Ať to ale bylo jakkoliv, Paříž získává postupem času i řadu jiných jmen. Kde se vzala například přezdívka Paname, která se v posledních letech opět vrací do módy?

Na počátku 20. století si prý Pařížané oblíbí klobouky zvané panama, které nosí pracovníci kopající Panamský průplav.

Vlhko a tma

MOSKVA

Ruské hlavní město se dělí o stejné jméno s řekou, která jím protéká. Kdo ho ale měl dříve? V tomto případě řeka! Už v raném středověku je důležitou dopravní cestou a někdy v 1. polovině 12. století kolem ní vyrůstá stejnojmenná osada.

A podle čeho se řeka jmenuje zrovna Moskva? V některém z předchůdců ugrofinských jazyků údajně může „mosk“ znamenat právě řeku, obecně vlhko, nebo zkrátka cokoliv spojené s vláhou. Nebo také se sychravým počasí. Stejně tak to ale může být označení pro krávy, medvědy nebo tmu.

Moskva se patrně jmenuje podle ošklivého počasí. Foto: apreklama / Pixabay.
Moskva se patrně jmenuje podle ošklivého počasí. Foto: apreklama / Pixabay.

Jako z pohádky

VARŠAVA

Rybář Wars se zamiluje do mořské panny jménem Sawa, která žije v řece. A co tedy vznikne když jejich jména splynou v jedno?

Konec krásné legendy všichni známe, reálný výklad historiků je však méně romantický. Warszawa je nejprve malou rybářskou osadou na březích řeky Visly a její jméno znamená něco jako „patřící Warszovi“.

Právě šlechtic Warsz se údajně ve 12. až 13. století zaslouží o to, že z původní špinavé vesnice postupně vyroste krásné velkoměsto!

Podle jiné teorie však Varšava může být jen odvozeninou jmen Warcisław či Wrocław. Koncovka -awa je pak typická u velkých polských měst.

V lednu u řeky…

RIO DE JANEIRO

V kalendáři je právě 1. leden roku 1502, když portugalští mořeplavci doplují k zálivu Guanabara v Brazílii. Záliv tehdy pokládají za ústí velké řeky, kterou na počest data objevení pojmenují Rio de Janeiro (Lednová řeka).

První osadu při pobřeží tu však založí Francouzi, a to si Portugalci nenechají líbit! Aby mohli zaútočit na francouzskou pevnost Forte Coligny, vystaví si tu stabilní základnu.

São Sebastião do Rio de Janeiro postupem času roste v město, bohaté díky cukrové třtině, obchodu s otroky či nálezů zlata a diamantů. A i když záliv Guanabara už si s ústím řeky nikdo neplete, bohaté přístavní město „Lednovou řekou“ zůstane napořád.

Jméno města Rio de Janeiro vzniklo vlastně chybou. Kolonisté si spletli záliv s řekou. Foto: Poswiecie / Pixabay.
Jméno města Rio de Janeiro vzniklo vlastně chybou. Kolonisté si spletli záliv s řekou. Foto: Poswiecie / Pixabay.

Co to tu voní?

HONGKONG

Ať už máme na mysli jen město, či celý region na jižním pobřeží Číny, význam slova je tu jasný. V jednom z čínských dialektů, kantonštině, Hongkong znamená „voňavý přístav“. A díky čemu si vysloužil tak krásné jméno?

Zatímco dnes je spojován s vůní orchidejí, ale také smogu z nekonečných front aut, po svém obchodním růstu v 16. století je především vývozcem vonného dřeva aquilaria neboli agarwood. Z něj se získává cenný oudový olej, který se využívá k výrobě parfémů. Nebo i v potravinářství, jako vonná esence do vín a likérů.

Nebe na zemi

LOS ANGELES

Nekonečná úrodná půda, bažiny, mokřady, lesy. A také řeka plná ryb a zajišťující dostatek vláhy, u níž se usadí domorodci kmene Tongva. Brzy jsou jich tu tisíce a není divu. V kraji mezi řekou, mořem a horami se mají jako v ráji!

Všimnou si toho později i španělští kolonisté, kteří budoucí město považují doslova za „nebe na zemi“!

Roku 1781 tak oficiálně vzniká El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río Porciúncula (Městečko Naší Paní, královny andělů od řeky Porciuncule).

Po čase je název raději zkrácen, andělé ale zůstali a stále se po nich jmenuje i bohatá řeka, která dnešním velkoměstem protéká.

Španělští kolonisté dají městu předlouhý název. Nakonec zůstanou jen „Andělé“. Foto: Pixabay.
Španělští kolonisté dají městu předlouhý název. Nakonec zůstanou jen „Andělé“. Foto: Pixabay.

Ten, kdo porazil Napoleona!

WELLINGTON

Māui chytí obrovitánskou rybu. Když ji však vytáhne na břeh, ryba se promění v zemi – dnešní Severní ostrov Nového Zélandu!

Tak nějak vypráví maorská legenda vznik celého okolí novozélandského hlavního města, nazývaného maorsky Te Upoko o te Ika a Māui (Hlava Mauio ryby).

Pro příchozí evropské osadníky jsou ale maorská jména příliš složitá. Když chtějí Angličané v roce 1840 ze slibně se rozvíjející osady vybudovat vlivný přístav, pojmenují ho jednodušeji.

Po oblíbeném mecenáši britské obchodní Novozélandské společnosti, vévodovi z Wellingtonu (1769– 1852). Právě po tom, který v roce 1815 porazil Napoleona ve slavné bitvě u Waterloo.

Mecenášem společnosti, která odkoupí původní město od Maorů, je vévoda z Wellingtonu.Foto: Simon / Pixabay.
Mecenášem společnosti, která odkoupí původní město od Maorů, je vévoda z Wellingtonu.Foto: Simon / Pixabay.
Foto: úvodní foto: jiangli129 / Pixabay 1 – 6: Pixabay
reklama
Související články
Historie
George Washington: Životní družku našel ve vdově se dvěma dětmi
Štěstěna rozhodně provází mladého amerického zeměměřiče George Washingtona během jeho vojenské kariéry. V letech 1753–1758 bojuje po boku Britů s Francouzi. Není zraněn navzdory tomu, že jednou nachází ve svém vojenském kabátci dokonce čtyři díry po kulkách. Vojenský postup George Washingtona (1732–1799) však stagnuje, a proto se v prosinci 1758 rozhodne s armádou skončit. Už dlouhou dobu, zhruba […]
Historie
Proč zakázali konšelé katům na svatého Martina koledovat?
Svatý Martin má 11. listopadu přijet na bílém koni, což značí začátek zimy. Letos už je sněhové nadílky až až. Kdo vlastně ale svatý Martin je? Pojďme se trochu podrobněji podívat na jeho osud. V římské provincii Horní Panonie (v dnešním Maďarsku) přichází v roce 316 na svět Martin Tourský († 397). Podle legendy se později setkává v Amiensu […]
Historie
Co se skrývalo v urnách? Nejenom popel, ale i korálky
Nejstarší pohřební urny pocházejí z Blízkého východu z období asi 3000 př. n. l., ve střední Evropě se první schránky na popel vyskytují o 1000–1500 let později. Hlouček Slovanů se shromáždí do kruhu v poli. Muž v jejich středu začíná vyhrabávat díru. Když dosáhne hloubky zhruba půl metru, přestane. Vedle stojící žena mu podá předmět zabalený v plátně. […]
Historie
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
reklama
svět zločinu
Postaršímu miliardáři zmizí žena před nosem
V zasněžených ulicích východního Osla se zvedá vítr. Vhání chodcům do očí bílý poprašek. Zavane až k okraji bytových domů, kde stojí vila jednoho z nejbohatších Norů. Tom Hagen (69) si nepotrpí na přehnanou okázalost. Odmala je mu vtloukáno do hlavy, aby se svými úspěchy příliš nechlubil. Jeho dům je sice velký, ale jednoduchý. Ve svém věku už […]
Vůdkyně kultu ubije oběti paličkami
V 90. letech minulého století má japonská žena jménem Sačiko Etoová (65) mnoho následovníků. Stojí v čele kultu, jenž uctívá její mystické síly. Podle jejích stoupenců dokáže z lidí vymítat ďábla. Nepoužívá při tom modlitby a symboly, ale speciální bubenické paličky. Sačiko paličkami sví zákazníky bije, dokud z nich všechno zlo nevyžene. V lednu 1995 však její praktiky definitivně […]
Albert Fish: 120 dní Sodomy je proti němu čajíček…
Britská spisovatelka a muzikanta Charlotte Greigová (1954–2014) považuje za hlavní zdroj inspirace pro Hannibala Lectera amerického natěrače a neuvěřitelně perverzního sadistického vraha Hamiltona Howarda „Alberta“ Fishe (1870–1936). U Fishe není kanibalismus žádná výjimka. „Měl jsem předek těla s kousky, které mám nejradši. Jeho ptáčka, varlata a roztomilý, pěkně baculatý zadeček, abych si ho mohl upéct […]
Čtyřnásobný vrah Robert Maudsley: Na svobodě vraždí jen jednou
Britskému sériovému zabijákovi Robertu Johnu Maudsleymu (*1953) se přezdívá skutečný Hannibal Lecter. Je nadprůměrně inteligentní, miluje klasickou hudbu, a když se zeptáte jeho známých, vylíčí vám ho všichni jako vtipného a zdvořilého společníka, který byl vždy každému nápomocen.   Přesto svůj život zřejmě již dožije ve speciální cele o rozměrech 5,5 × 4,5 metru. V […]
reklama
věda a technika
Pravěké sošky žen: Kypré tvary měly zajistit plodnost
Sázka na kypré tvary velice dobře živené ženy. Zdůraznění tehdejšího ideálu krásy. Přesně tak vypadají pravěké sošky žen. Vědci se shodují na tom, že sloužily hlavně k praktikování rituálů plodnosti. Kde všude se našly? Mateřství, přežití rodu, symbol plodnosti. Tak se dají stručně charakterizovat významy sošek žen, které se objevovaly v Eurasii v dobách mladého paleolitu. Většinou nemají […]
Bizarní plavba gumové flotily: Nehoda, která poslouží vědě
Rozbouřený Tichý oceán si hraje s kontejnerovou lodí Ever Laurel. Déšť buší do trapézových plechů přepravních boxů. A pak se několik vln vyhoupne až k nákladu a část ho vezme sebou. Jaké zboží padne za oběť vodního živlu? Žáby, želvy, bobři a kachničky…   Naštěstí jde jen o hračky. Je 10. ledna 1992. Podivuhodná cesta, […]
7 nejrychlejších vlaků světa
Naše pojmenování „expres“ se zdá najednou komické. V porovnání s některými vlaky by se spíš hodilo třeba „šnek“. EPOCHAplus.cz vám představí každodenní spoje, kterými se můžete zázračnou rychlostí svézt i vy. Stačí vyrazit do světa.   1. Shanghai Maglev Maximální rychlost: 431 km/h Že je čínský Maglev nejrychlejším vozidlem svého druhu nepopírá nikdo. Sporné ale […]
Sezóna rýmiček je tu: Jaká jsou dvě nejlepší přírodní antibiotika?
Vynález antibiotik je jedním z nejzásadnějších objevů medicíny, který denně zachraňuje mnoho životů. V současnosti ale skloňujeme dva problémy: antibiotickou rezistenci a pravidelný nedostatek předepsaných léků v lékárně. Při méně závažných problémech mohou ale antibiotika částečně zastoupit i volně dostupné potraviny s prokazatelnými antibakteriálními účinky. Které to jsou?   Na léčbu ran a kožních problémů […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čokoláda pro chuť i zdraví
panidomu.cz
Čokoláda pro chuť i zdraví
Tahle nebeská pochoutka obsahuje kakaové boby, které v sobě mají velké množství flavonoidů, látek, jež tělo zbavují škodlivin a také regenerují a zpevňují cévy. To samozřejmě není hlavní a jediný důvod, proč saháme po tmavě hnědé, tenké a omamně vonící tabulce, abychom z ní s jemným křupnutím odloupli čtvereček a téměř rituálním způsobem si ho
Že by vznikl milostný trojúhelník?
nasehvezdy.cz
Že by vznikl milostný trojúhelník?
Nestárnoucí herečka ze seriálu Slunečná Eva Decastelo (45) bezmezně miluje fotografa Tomáše Třeštíka (45). Jenže ten ještě ani zdaleka nemá vyřešenou svou minulost, a to v mnoha ohledech. Nejenom
V jednoduchosti je krása: Dveře IDEA od JAP FUTURE
iluxus.cz
V jednoduchosti je krása: Dveře IDEA od JAP FUTURE
Minimalismus už není jako dříve jen doménou umění, filozofie nebo architektury, ale stal se z něj vyhledávaný životní styl. Interiér a design jsou další oblasti, do kterých minimalismus postupně proni
Zachránil mě před neštěstím skutečný čert?
skutecnepribehy.cz
Zachránil mě před neštěstím skutečný čert?
Ze spaní mě probudilo děsivé stvoření. Mělo rohy a ocas. Místo do pekla mě vyvedlo ven z domu. Najednou se ozvala rána jako z děla. Bylo to tehdy v předvánočním čase, kdy chodí čert a Mikuláš. Byla jsem ještě malá holčička. Tenkrát mě hlídala babička, která bydlela v malém domku, kolem kterého pobíhalo všelijaké zvířectvo – husy, slepice, kočky i starý pes
Květiny ve folkloru a mytologii
21stoleti.cz
Květiny ve folkloru a mytologii
Květiny nás provází už od nepaměti, život bez nich si většinou nedovedeme představit. Jsou zdrojem radosti, využíváme je jako prostředek, kterým vylíčíme radost i smutek, slouží i jako omluvenka. Kde
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Kyberzločincům naletí i technologicky zběhlí lidé
epochalnisvet.cz
Kyberzločincům naletí i technologicky zběhlí lidé
Pozor, s Ježíškem letos chodí kyberzločinci. Jen v prvním letošním pololetí provedli podle dat z bank přes 31 tisíc útoků, z nichž bylo nahlášeno více než 10 tisíc na policii. Policejní statistiky hov
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Případ Shanti Devi: Vzpomněla si na svou smrt při porodu?
enigmaplus.cz
Případ Shanti Devi: Vzpomněla si na svou smrt při porodu?
Zatímco některé případy reinkarnace doplácejí na nedostatek důkazů a svědectví, u jiných takový problém rozhodně nehrozí. To je i případ indické dívky jménem Shanti Devi. Děvčátka, které si údajně vzp
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
epochanacestach.cz
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
Která místa navštívit ve Švýcarsku? Není nic snazšího než si přečíst naše doporučení. Máte chuť na pravý alpský sýr z horských pastvin? Jste na správném místě. Jenom je lepší si ho koupit na trhu. A čokoláda hořká i mléčná také patří k této zvláštní horské zemi. Můžete se i projet čokoládovým expresem až do firmy
Léčivý tichý zvon sv. Mury: Přinesli ho na Zemi andělé?
enigmaplus.cz
Léčivý tichý zvon sv. Mury: Přinesli ho na Zemi andělé?
S jasně zelenými stébly trávy na irských lukách si pohrává vítr. Čechrá listy v korunách stromů a také vlasy dlouhé fronty čekajících lidí. Většina z nich je bledá, nemocná, a sem tam si všimnete i tě
Slimule americká: Ryba s nemrznoucí krví
21stoleti.cz
Slimule americká: Ryba s nemrznoucí krví
Tato více než metr dlouhá ryba se pohybuje u mořského dna, kde je vystavena chladu. Jako obranu si vyvinula krevní protein, který působí jako nemrznoucí směs. Ten došel komerčního využití. Slimule