Domů     Křižník Aurora: Nejslavnější výstřel historie byl slepý!
Křižník Aurora: Nejslavnější výstřel historie byl slepý!

Dlouhá desetiletí se věřilo, že Aurora svým výstřelem odstartovala Velkou říjnovou socialistickou revoluci a pomohla tak nasměrovat pozdější dění ve velké části světa doleva. Je to ale pravda? Jak to všechno ve skutečnosti bylo? 

Křižník Aurora patří, společně s Titanikem, korábem Santa Maria a Bludným Holanďanem, k nejznámějším lodím v dějinách.

Přestože bojoval ve třech válkách, paradoxně si jej pamatujeme hlavně kvůli jednomu výstřelu, ke kterému došlo v listopadu 1917 a který měl v Petrohradě odstartovat bolševickou revoluci.

Aurora je ale loď výjimečná také tím, že je po více než 110 letech od svého spuštění na vodu stále funkční.

Poslední ze tří křižníků

Křižník Aurora byl zkonstruován v Petrohradě mezi lety 1897 a 1903, a to v rámci programu na posílení ruského loďstva na Dálném východě. Jeho vrchním konstruktérem byl K. K. Ratnik a byl třetím, a zároveň posledním, křižníkem z tzv.

třídy Pallada (předcházely mu lodě Pallada a Diana). Kýl byl položen 4. června 1897. Loď byla spuštěna na vodu 24. května 1900 a do služby uvedena 29. července 1903. Ještě téhož roku, 8. listopadu 1903, se pak vydala právě na Dálný východ. Velením lodi byl pověřen admirál Virenius.

Výzbroj Aurory tvořilo celkem 42 různých kanonů.
Výzbroj Aurory tvořilo celkem 42 různých kanonů.

Ozbrojena až „po zuby“

Hlavní ochranu lodi představovala pancéřová paluba (o síle 50–75 mm), jejíž šikmé části zasahovaly až pod čáru ponoru.

Výzbroj lodi tvořilo 8 šestipalcových kanonů (po jednom na přídi a na zádi, zbylých šest bylo umístěno na bocích trupu), dvacet čtyři 75mm děl, osm 37mm děl a 2 kanony Baranovského. Loď také nesla torpéda a miny.

Není rovněž bez zajímavosti, že Aurora byla vybavena elektrickými měřidly značky Erich Roučka z Blanska.

Poprvé v bitvě

Aurora byla poprvé nasazena do boje v rusko-japonské válce. Dne 2. října 1904 opustila baltskou flotilu, obeplula Afriku a 14. května 1905, po osmi měsících plavby přes tři oceány, dorazila do korejských vod, aby se zde přidala k ruské flotile.

Na své nasazení nemusela dlouho čekat. Mezi 27. a 29. květnem 1905 se účastnila bitvy u Cušimy (flotile velel viceadmirál Rožestvenskij).

Flotile velel v bitvě u Cušimy admirál Zinovij Petrovič Rožestvenskij.
Flotile velel v bitvě u Cušimy admirál Zinovij Petrovič Rožestvenskij.

Unikla jen o vlásek

Bohužel, v této bitvě utrpěla ruská strana porážku a zároveň ji z celkem 38 bitevních plavidel přestála méně než polovina. Aurora byla, i přes 21 zásahů od nepřátelských lodí, mezi těmi, co se udržely na hladině a podařilo se jim dostat se z bojiště.

Během bitvy však zahynul její kapitán Jegorijev. Jeden náboj ráže 75 mm totiž zasáhl i velicí můstek a zranil většinu těch, kdo na něm stáli. Jegorijeva nahradil, bohužel též těžce poraněný, kapitán Nebolsin.

Na klidném moři

Aurora se po válce stala tréninkovým plavidlem pro kadety z ruské námořní akademie. Kromě toho během let 1907–1913 podnikla řadu zámořských plaveb.

V září 1909 se například vydala na svou druhou velkou cestu – z Baltského moře přes Severní moře a vody Atlantského oceánu plula až do moře Středozemního.

Po zastávkách na severu Afriky, ve Francii a v Itálii pak proplula Tyrhénským mořem do moří Jónského a Egejského. Během dvou let tak urazila 25 557 námořních mil a do domovského přístavu se vrátila až v srpnu 1911.

Válka je tady!

Poté přišla 1. světová válka. Aurora během ní operovala v Baltském moři. Pod vedením kapitána Butakova hlídkovala v rámci druhé brigády. Po přezbrojení se také podílela na výlovu min z moře a v roce 1916 opět sloužila výcviku kadetů.

Zvýšila se také její kapacita – z původních 422 na 723 mužů. V roce 1917 se pak v důsledku svého ukotvení v Petrohradě, kde se zdržela po opravách, ocitla ve středu revolučních událostí.

Střelba na palubě

Námořníci sloužící na Auroře sympatizovali s tamějšími dělníky, a byli tak zataženi do revolucionářské propagandy. Vztahy mezi důstojníky a posádkou lodi byly ale napjaté.

Už 12. března 1917 posádka žádala, aby důstojníci propustili tři zatčené dělníky – propagandisty. Aby vyřešili napjatou situaci, použili kapitán lodi Nikolskij a důstojník Ogranovič své služební zbraně k rozehnání shromážděného davu. Několik lidí bylo zraněno.

Říjnová revoluce

Když se pak v říjnu toho roku politická situace v Petrohradě kvůli konfliktům mezi vládou a bolševickými skupinami znovu vyhrotila, většina posádky Aurory byla na straně bolševiků.

V dalších dnech se Aurora aktivně účastnila socialistické revoluce, která vešla do dějin jako „Říjnová“.

Bronzová cedule na příďovém kanonu poté mohla hlásat, že „25. října 1917 ve 21.40 byl z příďového 152mm děla z rozkazu vojensko-revolučního výboru proveden historický výstřel – signál k útoku na Zimní palác“. (Abychom nezapomněli:

25. říjen v ruském, tedy juliánském kalendáři odpovídá 7. listopadu v našem, gregoriánském kalendáři.) Revoluce ale nemohla začít jediným výstřelem. Předcházelo jí náročné, dlouhodobé, a hlavně přísně utajené plánování.

Historici se přou, zda byl výstřel z Aurory signálem k útoku, nebo pouze symbolem.
Historici se přou, zda byl výstřel z Aurory signálem k útoku, nebo pouze symbolem.

Klíčový výstřel z děla

Faktem je, že k výstřelu došlo. Jestli byl ale opravdu signálem k útoku, nebo padl až v okamžiku, kdy už útok probíhal, není dodnes zcela jasné. Tehdejší komisař Aurory A. V. Bělyšev v dokumentárním filmu Aurora (1966) nicméně sdělil:

„V devět večer jsem byl se členy lodního výboru na velitelském můstku lodi a čekali jsme na smluvený signál z Petropavlovské pevnosti.

A když, pravda s opožděním, v devět hodin čtyřicet pět minut signalisté hlásili, že vidí červený oheň na Petropavlovské pevnosti, vydal jsem rozkaz: Z přídě na Zimní pal!“

Byl to slepý náboj!

Jedna teorie, podporovaná právě výše zmíněným filmem, říká, že první výstřel vyšel z děla Petropavlovské pevnosti a signalista jej zaznamenal jako „světlo“, jež mělo být signálem pro Auroru. Teprve na něj měla loď reagovat výstřelem.

Nešlo ovšem o výstřel na Zimní palác – jednalo se o slepou nábojnici. Mělo jít spíše o symbol a také signál jednotkám, které palác bránily, že na straně revolucionářů je i vojenská technika.

Aurora jako alma mater

V létě roku 1918, kdy v Rusku zuřila občanská válka, se Aurora přemístila do Kronštadtu a zařadila se mezi záložní plavidla. Většina posádky se odebrala do bojů nebo domů.

Po několika letech bylo ale v rámci obnovy ruského loďstva rozhodnuto, že by byla škoda využívat pro válečné účely poměrně nedávno opravenou loď. A tak Aurora opět začala sloužit kadetům.

S nimi na palubě pak podnikala plavby třeba k Murmansku, Kodani, Göteborgu nebo Oslu.

Záchrana v podobě další války

Deset let po revoluci, v roce 1927, byla loď vyznamenána Řádem rudého praporu. Bylo také rozhodnuto o její druhé opravě. Práce započaly roku 1933, ale o dva roky později byly kvůli vysokým nákladům přerušeny.

Z Aurory se stala tréninková loď bez vlastního pohonu a byla určena k vyřazení. Tím, co ji zachránilo, byla paradoxně druhá světová válka.

Hrdinně bránila Leningrad

Během druhé světové války se totiž Aurora zapojila do heroické obrany Leningradu (dnes Petrohrad). Kotvila na Něvě v přístavu Oranienbaum a stala se součástí protiletecké obrany obléhaného města, které Luftwaffe decimovalo silným bombardováním.

Později, když se Němci přiblížili k městu, Rusové demontovali část výzbroje Aurory a děla umístili na kopce jihozápadně od Leningradu.

Aurora pomáhala bránit Leningrad.
Aurora pomáhala bránit Leningrad.

Potopena v řece

Když se ale pak v září 1941 křižník dostal do nerovného souboje s německým loďstvem, podlehl a zčásti se potopil. Podle historiků tuto událost nikdo z posádky nepřežil. Zbytek zbraní byl demontován a křižník zůstal v řece až do konce války.

V prvních dvou letech po ní pak byla loď vyzdvižena ze dna a opravena. Své trvalé kotviště našla právě na řece Něvě v dnešním Petrohradu.

Z lodi se stala ikona i muzeum

V souvislosti s historickou „pravdou“ prezentovanou Sovětským svazem se z Aurory stala skutečná ikona revoluce.

Sověti ji vyzvedli na pomyslný piedestal dějin a mohutně oslavovali – její minimální úloha ve Velké říjnové socialistické revoluci byla vylíčena takovým způsobem, že si celé generace myslely následující:

„Nebýt výstřelu z Aurory, tak by revoluce vůbec nenastala.“ Roku 1957 se z křižníku stalo muzeum. První větší rekonstrukcí pak prošel v letech 1984 až 1987.

Zrekonstruované muzeum Aurora

Aurora byla v září 2014 odtažena do Kronštadtských loděnic Ministerstva obrany Ruské federace a na svém kotvišti na Něvě v Petrohradu stanula opět v létě 2016. Kromě provedení zásadní rekonstrukce trupu bylo do lodi nainstalováno moderní protipožární zařízení a také 52 bezpečnostních kamer, které střeží návštěvníky muzea.

Jak odtažení lodi, tak její vrácení na místo sledovaly tisíce diváků. Bylo pro ně obrovskou atrakcí vidět Auroru, kterak vlečena proplouvá zvedacími petrohradskými mosty…

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Související články
Záhady a tajemství
Tajemství smrti Jamese Deana
Patřil jim svět, jenže pak jejich život náhle ukončila dopravní nehoda. Ať už za ní stálo nezvládnutí řízení kvůli sjetým pneumatikám, mrtvice za volantem nebo srážka s autobusem, tyto hvězdy filmového a hudebního nebe zaplatily za osudovou chybu nejvyšší cenu. Čí život vyhasl na silnici a proč? Maminka mu umírá na rakovinu, když je mu pouhých […]
Záhady a tajemství
Stendhalův syndrom: Jak se projevuje nemoc z umění?
Do Florencie jezdí lidé z celého světa za úžasnými uměleckými díly a kulturními zážitky. Na některé ovšem prožitek krásna dolehne tak silně, až skončí s kombinací nepříjemných příznaků v péči lékařů. Co podivný stav způsobuje? Zrychlený tep, pocení, závratě, úzkost, bludy, mdloby, a někdy i panický záchvat. To jsou náhlé symptomy, se kterými se lidé dostávají do nemocnice Santa Maria […]
Záhady a tajemství
Ruiny hradu Buben: Časová smyčka dávných tragických událostí?
Zříceninu hradu Buben najdeme na Plzeňsku, na skalnaté ostrožně nad soutokem Plešnického potoka a řeky Mže. První písemná zmínka o historii nevelkého hradu pochází z roku 1349. Jeho původní jméno bylo Hrádek a dnešní jméno získal až po svých prvních majitelích, Bubnech z Hrádku. K této zřícenině se váže celá řada pověstí, z nichž nejděsivější […]
Záhady a tajemství
Starobylé menhiry, nezodpovězené historické otazníky
Starobylé menhiry mají mít magické vlastnosti i léčivou sílu. Podle některých hypotéz není navíc ani rozmístění těchto kamenů v krajině zcela náhodné a má svá specifická pravidla. Když údajně například v okolí Prahy uděláme pomyslnou spojnici mezi jednotlivými dochovanými menhiry, uvidíme prý skutečně zajímavé geometrické obrazce… Aura plná tajemství Stejně jako u nás, rovněž také […]
reklama
historie
Jejich jméno raději zapomeňte! Tři nejznámější zrádci světových dějin
Píše se 24. října 1945 – krátce před třetí ráno je před popravčí četu, kterou tvoří deset mužů, předveden jeden z nejnenáviděnějších mužů norských dějin. Po pár vteřinách Vidkun Quisling umírá, lékaři následně zjistí, že jeho srdcem prošlo celkem osm kulek. Záporák se vším všudy Kdo: Jidáš Koho zradí: Ježíše Krista „Za třicet stříbrných, z medvídka padá […]
Chutná pečeně, pestrá strava a placky jako fast food jsou známé už v pravěku a starověku
Máte pocit, že pravěcí a starověcí lidé to v kuchyni moc neuměli? Mýlíte se. Už tenkrát se řadili k labužníkům, kteří si dovedli vyrobit zajímavé a chutné pokrmy. Kulinářské tradice se rodily už tenkrát. Středoevropani a nejenom oni už v pravěkých dobách uměli připravit chutné jídlo pro své hladové žaludky. Vlastně prazáklad dnešní kuchyně si neseme od té […]
Ukřižování Krista: Mesiáši náleží nejpotupnější trest
Na Velký pátek umírá Kristus na kříži. „Podle křesťanské věrouky zástupné utrpení a smrt Kristova zachraňuje věřící ze smrti,“ vysvětluje současná česká autorka Valburga Vavřinová význam Ježíšovy oběti. Římský místodržící Pilát Pontský (†37) ho vydá na smrt za to, že se považuje za mesiáše, krále Židů. Ukřižován je na Golgotě a Pilát dá na kříž […]
Vévoda Albrecht III. Bavorský uměl výborně česky a měl nakročeno k zisku českého trůnu
Albrecht III. Bavorský se má stát pýchou svého otce. Místo toho si ale vybere ženu podle svého srdce, což mu tatínek má velmi za zlé. Nezdárný synek se otcem smíří až po její smrti. Nebezpečná politická situace v Mnichově přiměje vévodu Arnošta Bavorského (1373–1438), aby svého syna Albrechta III. Bavorského (1401–1460).  poslal na vychování ke své […]
reklama
historie
Vnímal Arnošt Bavorský svoji půvabnou snachu jako politické nebezpečí?
Morganatický sňatek je vždycky problém, a když si lazebnice Anežka vezme Albrechta III. Bavorského, je oheň na střeše. Kdyby se Anežka stala jenom vévodovou obyčejnou milostnicí, ještě by možná přimhouřili oči. Ale manželkou? „To je něco neslýchaného! Naprosto tím pošlapal náš stav,“ šeptá se ve vysokých kruzích. Aušpurská lazebnice Anežka Bernauerová (kolem r. 1410–1435) stane […]
Zakázaná láska: Lazebnice Anežka se stala manželkou vévody
„Za jakých okolností se oba seznámili, nelze dnes již bezpečně zjistit,“ boří romantickou legendu o lásce z lázní současná rakouská autorka Helga Thoma. Stejně pravdivá tak může být i představa, že se potkali někde v ulicích Aušpurku, oba zachumlaní do kožichů – vždyť byl únor. O koho jde? Anežka Bernauerová (cca 1410–1435) je dcerou augšpurského lazebníka […]
Plán atentátu na Churchilla: Mělo jít o dárek k jeho narozeninám?
Identita sovětského špiona Gevorka Vartaniana, který se svojí skupinou v roce 1943 odhalil německé agenty, chystající atentát na Stalina, Churchilla a Roosevelta v době Teheránské konference, zůstává skrytá až do roku 2000. „Je pravda, že jste v předvečer teheránské konference zadrželi všechny lidi podezřelé z příprav atentátu?“ ptá se v novém tisíciletí Vartaniana ruský novinář Nikolaj Dolgopolov. „A co jste […]
Přípravy na konferenci v Teheránu: Jel tam německý agent kvůli perským kobercům?
„Brzy odjedu do Teheránu, milý příteli,“ mumlá namol opilý esesák von Ortel. Jazyk podpořený velkou dávkou kvalitního koňaku se mu už plete a myšlenky také. Za chvíli vyžvaní i důležité vojenské tajemství…   V důstojnickém kasinu v ukrajinském Rovně se na podzim 1943 důstojník SS Hans Ulrich von Ortel setkává s nadporučíkem wehrmachtu Paulem Siebertem. „Přestupte do služeb […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Krémové rizoto s houbami
nejsemsama.cz
Krémové rizoto s houbami
Italské rizoto není sypké, ale krásně vláčné. Na přípravu použijte druh rýže s vyšším obsahem škrobu. Ingredience na 4 porce: 1 hrnek rýže na rizoto Arborio 250 g hřibů 1 středně velká cibule 50 ml bílého vína 700 ml kuřecího nebo zeleninového vývaru 50 g parmazánu kousek másla pepř olivový olej Postup: Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, hříbky také.
Diamant Naděje: Jeho kletba postihla i královskou rodinu!
enigmaplus.cz
Diamant Naděje: Jeho kletba postihla i královskou rodinu!
Existuje jen málo klenotníků, kteří by ve své sbírce drahokamů chtěli mít tento temně modrý diamant s odhadovanou hodnotou až 8.5 miliardy korun. Leží na něm totiž mocná kletba přinášející vlastníkům
Potíže v klimakteriu zmírní bylinky
epochalnisvet.cz
Potíže v klimakteriu zmírní bylinky
Návaly horka, pocení, poruchy spánku, zhoršená soustředěnost, výkyvy nálad, stres, a někdy i deprese, to vše přináší klimakterium. Pomoc můžeme hledat v přírodě. A protože každá žena prožívá přechod s jinými obtížemi, vybírejte bylinky sobě na míru, podle toho, co trápí právě vás.   Šalvěj lékařská Je považována za přírodní antidepresivum, pomáhá i při melancholii.
Breitling podpoří klimaticky neutrální let kolem světa
iluxus.cz
Breitling podpoří klimaticky neutrální let kolem světa
Breitling, renomovaný švýcarský výrobce luxusních hodinek, se spojil s projektem Climate Impulse vedeným Bertrandem Piccardem, významným průzkumníkem a zastáncem klimatu. Tato spolupráce se nese na
Zrada od nejlepší kamarádky Hanychové!
nasehvezdy.cz
Zrada od nejlepší kamarádky Hanychové!
Krátce nato, co se exmodelka Agáta Hanychová (38) rozešla s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem (55), dal se dohromady s její nejlepší kamarádkou! Ta se do Soukupa prý zamilovala někdy v půlce lis
Proč Češi svého biskupa nechtěli?
historyplus.cz
Proč Češi svého biskupa nechtěli?
Třikrát se vydal do Čech s nadějí, že konečně přesvědčí své krajany k životu ve zbožnosti a slušnosti, a vždy musel odejít s nepořízenou. Budoucí světec Vojtěch už pak nedostal šanci svůj životní sen uskutečnit. Zakladatel slavného rodu, kníže Slavník (†981), sídlící v Libici nad Cidlinou, má kromě nemanželských dětí oficiálně šest synů. Je mezi nimi jeho nástupce Soběslav
Na zámku Zbiroh myslí i na milovníky adrenalinu
epochanacestach.cz
Na zámku Zbiroh myslí i na milovníky adrenalinu
Nestačí vám obyčejná prohlídka skvostného zámku a toužíte po aktivnějším prožití výletu? Pak je tu v areálu zámku Zbiroh právě pro vás připraven Active park. Jeho základem je Lanové centrum s překážkami zavěšenými ve výšce až devíti metrů na stromech zámeckého lesoparku. Velký okruh je určen pro dospělé a zdatnější děti od 12 let a vysoké nejméně
Indické karbanátky z červené čočky
tisicereceptu.cz
Indické karbanátky z červené čočky
Pokud se nechcete vzdát masa, můžete polovinu čočky nahradit mletým hovězím masem. Budete mít zdravější verzi klasických masových karbanátků. Suroviny 200 g červené čočky 2 velké mrkve 1 cibul
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Muž v masce čerta mě okouzlil
skutecnepribehy.cz
Muž v masce čerta mě okouzlil
Každý masopust je pro mě dobou, kdy se kromě jídla oddávám vzpomínkám. Kdysi jsem totiž na masopustním průvodu poznala lásku svého života. Bylo mi něco přes dvacet, studovala jsem vysokou školu a měla spoustu plánů, jak vyrazím do světa a já nevím co ještě. Pak mě kamarádka Tamara pozvala na víkend k ní na vesnici. A můj život se
Láhev Perrier vzdává hold francouzské vědě.  Vyhrajte dárky od světového designéra Philippe Starcka
21stoleti.cz
Láhev Perrier vzdává hold francouzské vědě. Vyhrajte dárky od světového designéra Philippe Starcka
Světoznámá značka minerální vody Perrier představila novou exkluzivní limitovanou edici své ikonické zelené lahve. Jejím autorem je legenda francouzského designu Philippe Starck, který u příležitosti
Polička s kouzlem starých časů
panidomu.cz
Polička s kouzlem starých časů
Z nového staré, ale krásné. Pomocí barev a přelepů si ze závěsné poličky se šuplíčky vytvořte nostalgickou „babičku“ se starodávnou patinou a dekorativními plastickými ornamenty. Taková polička se hodí třeba do kuchyně, ale také do předsíně, a pokud máte v tomto stylu zařízený pokoj, dejte ji klidně i sem. Co budete potřebovat? Dřevěnou závěsnou poličku