Domů     Kráva, medvěd i krokodýl: Posvátná zvířata různých kultur a náboženství
Kráva, medvěd i krokodýl: Posvátná zvířata různých kultur a náboženství

Už od pravěku přisuzovali lidé některým zvířatům bájné či nadpřirozené vlastnosti, báli se jich, nebo je uctívali. To od nich převzala i některá světová náboženství. Která zvířata se těší největší vážnosti a úctě?

Posvátná kráva

Kráva je uctívána především v rámci hinduismu, konzumace jejího masa i její zabití je proto v Indii a Nepálu dodnes tabu. Pro hinduisty je kráva symbolem hojnosti, čistoty a nezištné pomoci, neboť dává mléko, tedy výživu.

Přepuštěné máslo se zase používá k řadě náboženských rituálů. Kraví hnůj slouží jako hnojivo, dým z něj zase jako repelent proti komárům.

Krávy jsou proto v hinduistických zemích velmi respektované a mohou se volně pohybovat i po nejrušnějších ulicích měst, jako je třeba Dillí.

Kráva však byla uctívána i ve starověkém Řecku, Římě a Egyptě, kde na sebe její podobu brala bohyně krásy a mateřství Hathor. Podle Egypťanů vznikla z mléka prýštícího z vemene krávy také Mléčná dráha na obloze.

Uctívané krávy si dělají pohodlí na ulici ve městě Jaipur, hlavním městě indického státu Rádžasthán. FOTO: Kelisi/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Uctívané krávy si dělají pohodlí na ulici ve městě Jaipur, hlavním městě indického státu Rádžasthán. FOTO: Kelisi/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Uctívaná kočka a obávaný krokodýl

Ve starověkém Egyptě uctívali mnoho bohů, kteří na sebe brali zvířecí podobu. Velké vážnosti se těšily například kočky, které byly vnímány jako vtělení bohyně krásy, radosti a plodnosti Bastet, jež byla považována i za ochránkyni žen.

Důvod, proč byla kočka v Egyptě tak vážená, je ale zřejmě prostší. Hospodářství Egypta záviselo na pěstování obilí, proto zdejší obyvatelé oceňovali schopnost kočky lovit myši.

Dalším uctívaným zvířetem zde byl krokodýl, který naopak představoval neustálou hrozbu pro lid, závislý na řece Nilu. Krokodýlím bohem byl Sobek. K němu se Egypťané modlili, uctívali ho a přinášeli mu oběti v naději, že je uchrání před těmito predátory. Obdobně to měli i se štírem.

Had, stvořitel světa

Dalším zvířetem, které se těšilo v Egyptě vážnosti byl brouk vruboun posvátný neboli skarabeus, který si valil kuličku z trusu. Ta Egypťanům evokovala Slunce.

Obdivovali i sokola pro jeho rychlost a obratnost, ptáka ibise, jenž byl symbolem moudrosti, ale třeba i hrocha, lvici nebo kobru. Ta byla ve starém Egyptě ochránkyní králů a zároveň ztělesněním moudrosti či ovládnutí vesmíru.

Had byl ostatně uctíván i zatracován mnoha dalšími kulturami náboženstvími. Někde byl považován za symbol života, prapůvodní životní síly, moudrosti či posvátného vědění.

Kobra je také považována za zabijáka královny Kleopatry. Nechala se prý hadem uštknout, a tak spáchala sebevraždu. FOTO: Jean-André Rixens/Creative Commons/Public Domain
Kobra je také považována za zabijáka královny Kleopatry. Nechala se prý hadem uštknout, a tak spáchala sebevraždu. FOTO: Jean-André Rixens/Creative Commons/Public Domain

Temná hadí stránka

Jinde byl, protože žil i v podzemí, had asociován s oním světem a vnímán jako symbol smrti, a to zejména kvůli nebezpečnosti jeho uštknutí. Z hlediska symboliky má velký význam had Uroboros, zakusující se do vlastního ocasu, který je obrazem věčnosti.

Had mění kůži, je tedy často spojován s uzdravením a zmrtvýchvstáním. V antice hrál významnou roli v lékařství, byl ochráncem domu a vykonavatelem vůle bohů. Zároveň byl i ztělesněním hrůzy, vždyť vlasy Medúzy byly tvořeny spletenými hady.

Had je uctíván i hinduistickým náboženstvím, dodnes se tam slaví svátek Naga Panchami.

Kozel jako ztělesnění ďábla

Stejný dualismus se aplikoval i na kozu, která byla uctívána starořeckou i staroegyptskou mytologií, stejně jako v Číně. Šlo o zvíře, které poskytovalo velký užitek skrze svoji srst, mléko, maso i rohy.

Ve starověku ale začali být templáři obviňováni z uctívání Bafometa, modly s kozlí hlavou, což mělo dokazovat jejich tajnou konverzi k islámu.

V 19. století pak francouzský okultista Eliphas Lévi vytvořil symbolickou bytost, démona s hlavou kozla, zvanou „mendéský kozel sabatu“, který odkazoval na egyptské město Džedet (řecky Mendes), kde byl uctíván bůh s kozlí hlavou.

Další Bafomet, z roku 1897, už plně odkazoval na satanisty, šlo o kozlí hlavu doplněnou pentagramem.

Bafomet, kterého vytvořil francouzský okultista Eliphas Lévi. FOTO: Éliphas Lévi/Creative Commons/Volné dílo
Bafomet, kterého vytvořil francouzský okultista Eliphas Lévi. FOTO: Éliphas Lévi/Creative Commons/Volné dílo

Bůh se sloní hlavou

Pro hinduismus je koza obětním zvířetem, k mnohem váženějším zvířatům zde vedle krávy patří třeba sloni. Ostatně se sloní hlavou je zobrazován jeden z nejznámějších a nejuctívanějších bohů hinduismu, Ganéša.

Hlava slona má představovat věrnost, inteligenci a sílu, jeho velké uši pak moudrost a schopnost naslouchat druhým, zejména lidem, kteří vyžadují pomoc. Zakřivený chobot pak znamená um odlišit skutečnost od iluze.

Sloní břicho obsahuje vesmír a symbolizuje štědrost přírody. Dnes jsou sloni uctíváni zejména v Thajsku.

Opičí král Hanuman

Dalším hinduisty obdivovaným zvířetem je opice, reprezentovaná opičím králem Hanumanem. Ten je obdařen vysokou vnitřní sebekontrolou a plně ovládá své smysly, čehož dosáhl disciplinovaným životem. Je to bůh síly, poznání a ničitel utrpení.

Úctě se v Indii těšil i mocný tygr, stejně jako ve starověké Číně, kde byl symbolem síly a odvahy. Nejobdivovanějšími a nejuctívanějšími zvířaty staré Číny byli draci. Byli obvykle zobrazováni s jednou velkou hlavou a protáhlým dlouhým tělem.

Inspirací pro ně byli zřejmě hadi, ale na rozdíl od nich měli čtyři končetiny zakončené pařáty, které jim umožňovaly chůzi.

Opičí krále Hanuman pomáhá Rámovi. FOTO: Yann/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Opičí krále Hanuman pomáhá Rámovi. FOTO: Yann/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Mocní draci ovládající počasí

Zároveň se uměli pohybovat ve vodním prostředí, takže byl jejich ocas zakončený ploutví. Často měli za hlavou malá zakrnělá křídla, létat ale uměli i bez nich, za využití magie. Byli spojováni s vodou a větrem, uměli například přivolávat déšť.

Ostatně proto byli v Číně uctíváni a byl jim vybudován nespočet chrámů s dračími sochami, kde se konaly lidové obřady s oběťmi. V asijské mytologii byl drak symbolem jara a zrodu, jeho dech mohl mít dokonce léčitelské či oživovací schopnosti.

Fosilie přisuzované drakům ale zřejmě patřily spíše pleistocenním savcům než druhohorním dinosaurům.

Medvěd, praotec národů

Jedním z nejstarších posvátných zvířat je také medvěd. Uctívali ho už neandertálci, „medvědí svatyně“ vznikaly už v období kolem r. 200 000 let př. n. l. Svůj původ odvozují od medvěda všechny sibiřské kmeny i kmen Ainů, který ovládal Japonsko.

Za potomky medvědů se považovali starověcí Řekové i Aradiánové, byl i praotcem Mongolů či ruského národa Nivkhi. U slovanských kmenů je medvěd spojován s rituály přechodu mezi různými světy, v keltských mýtech je zase symbolem bohyně Berne.

Keltové rovněž uctívali jeleny jako symboly hojnosti a obnovy, koně a nejrůznější ptáky, například havrany a vrány, jež byli symbolem války a podle legend se objevovali před bitvami.

Foto: viz popisky, úvodní fotografie: pxfuel
reklama
Související články
Zajímavosti
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
Zajímavosti
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Zajímavosti
Kult známého světce: Komunistům se svatý Václav nelíbil
Už od konce 10. století se v českých zemích začíná šířit kult svatého Václava (asi 907–935). Nejdříve se český kníže stal symbolem panovnické dynastie a poté i patronem národa. Velký význam získává svatováclavský svátek za první republiky, ale nejde to jednoduše. První republika se totiž hodně orientuje směrem na husitské tradice a svatý Václav tak zůstává […]
Zajímavosti
Proč se říká: Svině a perly, roh hojnosti a máj podzimu
V každodenním životě se setkáváme s mnoha rčeními, příslovími i pranostikami. Některá mají hodně zajímavé pozadí. V této rubrice se jim podíváme na zoubek a vysvětlíme si, co vlastně znamenají i jak vznikly. Pýcha se nevyplácí, to je známá věc. Podíváme se, co se může stát lidem, kteří nosí nos nahoru. Zjistíme i to, odkud […]
reklama
záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
Vrak parníku Karlsruhe jantarovou komnatu neskrývá
Parník Karlsruhe nabere 11. dubna 1945 na svoji palubu v dnešním Baltyisku celkem 1083 uprchlíků. Vydává se na cestu a o den později se řadí do konvoje s dalšími plavidly. Společně míří do Kodaně. Zaostává ale za zbytkem formace, a to se mu stává osudným.   Sovětská letadla po něm začnou nemilosrdně pálit. Loď zasáhne torpédo a poté […]
lifestyle
Život na vídeňském dvoře: Císař složil 230 hudebních skladeb
Císař Leopold I. se zaposlouchá do tónů skladby a nevnímá okolí. Sám hraje skvěle na cembalo, flétnu i další nástroje. Učí se hrát také u dvou varhaníků. „Jeho sluch byl tak ostrý, že mezi padesáti hudebníky rozeznal toho, kdo zahrál falešný tón,“ tvrdí o něm jeho životopisec Gottlieb Eucharist Rinck. Skládání hudby věnuje Leopold I. […]
Osmihodinová pracovní doba? Ještě v 18. století lidé makali dvojnásobný čas
Kdy byla v Československu uzákoněna osmihodinová pracovní doba a jak dlouho pracovali lidé dříve? Kdybyste se narodili v 18. století a přišli do práce v osm ráno, ve čtyři odpoledne byste si padla rozhodně užívat nemohli. Z pohledu dějin je pracovní doba trvající osm hodin moderní vymožeností. V minulosti byla pracovní doba mnohem delší. Začátkem 18. století není výjimkou, když […]
Velký problém mikrorozměrů
Jsou menší než zrnko soli, a jsme s nimi v kontaktu možná víc, než bychom si uvědomovali. Kolují nám v krvi, zaplňují naše plíce, dokonce i střeva. A to pořád není to nejhorší…   Mikroplasty jsou úlomky plastů o velikosti 100 nanometrů až 5 milimetrů, nanoplasty jsou pak menší než 20 mikrometrů. Podle posledních závěrů […]
3 svatební pověry: Černá kočka se dávala jako dar!
Na který den je nejlepší naplánovat svatbu? V anglosaském folkloru je to středa, židé zase věří, že je to úterý. A pokud budeme pověrčiví, který den naopak nepadá v úvahu? Podle Angličanů je zatracovaným dnem sobota. A teď nastane zmatek: Španělé a velká část Latinské Ameriky se odmítají brát v úterý! Svateb je v tento […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Dotlačila ho manželka k oltáři?
nasehvezdy.cz
Dotlačila ho manželka k oltáři?
Do svatby se herec Filip Blažek (50) z Jedné rodiny moc nehrnul. Trvalo mu dlouhých 18 let, než došel s krásnou partnerkou a matkou svých dvou dcer Jolanou (43) k oltáři. A i když už jsou to tři rok
Tajné kostely v Amsterdamu: Uchovávaly svědectví o velkém zázraku
enigmaplus.cz
Tajné kostely v Amsterdamu: Uchovávaly svědectví o velkém zázraku
Ačkoli má nyní Nizozemsko pověst velmi tolerantní země, nebylo tomu tak vždy. Hnutí reformace v 16. století způsobilo hluboký rozkol v katolické církvi a následně vznik církví protestantských. Katolic
Příběh Bludného Holanďana se opakuje?
enigmaplus.cz
Příběh Bludného Holanďana se opakuje?
Tajemných zmizení v tzv. Bermudském trojúhelníku bylo popsáno již mnoho. Některá z nich se už stala téměř legendárními. Je však rovněž znám také i případ potopené lodi, jež ale následně opět vyplula n
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Přichází podzimní rovnodennost. Je pravda, že den bude stejně dlouhý jako noc?
21stoleti.cz
Přichází podzimní rovnodennost. Je pravda, že den bude stejně dlouhý jako noc?
V sobotu 23. září 2023 v 8 hodin a 50 minut našeho času nastane podzimní rovnodennost. Z astronomického pohledu jde o okamžik, kdy se střed slunečního kotouče ocitne na světovém rovníku v souhvězdí Pa
Také vás bolí záda? Zkuste tyto cviky
panidomu.cz
Také vás bolí záda? Zkuste tyto cviky
V takovém případě mnohdy pomůže cvičení. Možná to víte a už máte své oblíbené cviky, které provádíte alespoň občas. Našli jsme pro vás další a jsou skutečně účinné. NA KRČNÍ PÁTEŘ Protažení v záklonu 1) Můžete provádět ve stoje i v sedě. Držte krk, ramena a trup rovně. Bradu držte také rovně a pohled je namířený
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Bylo to za všechny peníze
skutecnepribehy.cz
Bylo to za všechny peníze
Já to mám, a vždycky měla, tak trochu zamotané. Nevím proč se to vždycky nějak zašmodrchalo a já pak koukala, co se to děje. A za všechno platila. S Robertem jsme se poznali, když mi bylo třiatřicet. Vlastně byl stejně starý, a to se mojí mámě tenkrát nelíbilo. Prý má být chlap starší, tak jako
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
epochanacestach.cz
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
O grafitu víme, že se používá k výrobě tužek, ale naši dávní předkové ho znali především jako přísadu do keramiky. Proto také na Českokrumlovsku kvalitní grafit těžili už Keltové a po nich se v tom pokračovalo i v dalších staletích. Posledním z otevřených dolů byl v 70. letech minulého století Městský vrch spojený překopem s nedalekým dolem Lazec. A právě v těchto
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Kde je pravda o indiánech a kovbojích?
epochalnisvet.cz
Kde je pravda o indiánech a kovbojích?
"Kovbojové na koních v záři zapadajícího slunce, drsní muži s vůlí dobývat a přežít. Na druhé straně indiáni, tajemní a zvláštní obyvatelé divočiny s mystickými rituály." To jsou obrazy, které nás fas
Kde je pravda o indiánech a kovbojích?
21stoleti.cz
Kde je pravda o indiánech a kovbojích?
"Kovbojové na koních v záři zapadajícího slunce, drsní muži s vůlí dobývat a přežít. Na druhé straně indiáni, tajemní a zvláštní obyvatelé divočiny s mystickými rituály." To jsou obrazy, které nás fas