Domů     Kolumbus neobjevil Ameriku náhodou! Plavbu na západ pečlivě plánoval!
Kolumbus neobjevil Ameriku náhodou! Plavbu na západ pečlivě plánoval!
10.6.2020

Ve škole nás učili, že Kryštof Kolumbus objevil Nový svět omylem, když se ztratil při plavbě do Indie. To ale vůbec není pravda. Od počátku byl odhodlaný vypravit se na západ. Co ho k tomu inspirovalo? A proč tvrdil, že chce plout do Indie?

Kolumbus se na svoji první výpravu vydal na dne 3. srpna 1492, když se svými třemi karavelami, Santa Maríou, Pintou a Niñou, vyplul z přístavu Palos de Frontera nedaleko španělské Huelvy. Lodě pluly na Kanárské ostrovy.

Už 6. srpna ale prasklo kormidlo Pinty, která tak musela být opravena na ostrově Las Palmas. Na cestu se proto lodě znovu vydaly až 6. září. Když ještě 10. října nespatřila posádka v dáli žádnou pevnou zemi, začala si stěžovat.

Aby Kolumbus zabránil rebelii, slíbil námořníkům část ze zisku z této obchodní cesty.

Kolumbus se svou posádkou jako první spatřil Bahamské souostroví.
Kolumbus se svou posádkou jako první spatřil Bahamské souostroví.

Země na obzoru!

Kupodivu hned nazítří objevila posádka na hladině oceánu větev šípkové růže, jinde rákos či kus opracovaného dřeva. V deset hodin večer zahlédl Kolumbus třepotající se světlo v dáli.

Ve dvě hodiny ráno dne 12. října 1492 spatřili námořníci v dálce břehy pevniny. Dopoledne se posádka vylodila na ostrově v Bahamském souostroví, který Kolumbus pojmenoval San Salvador. Žádné zlato na ostrově ale nenalezl, a tak vyrazil dál.

Po několika neúspěšných zastávkách připlul 28. října na Kubu. Následně přistály Kolumbovy lodě dne 6. listopadu na ostrově Haiti, který mořeplavec nazval Hispaniolou.

Slavný návrat do Evropy

Kolumbus byl na ostrově přijat místním kasikem (indiánským náčelníkem) Guacanarim a nechal zde také vystavět pevnost Navidad (Vánoce), ve které zanechal jako posádku 43 lidí. V noci z 24. na 25 prosince u břehů ostrova ztroskotala Santa María.

Na cestu zpět do Španělska tak vyplula flotila tvořená jen dvěma loděmi. Na palubě vezla 10 indiánů a množství cenných vzorků, například bavlnu či aloe, kterými chtěl Kolumbus dokázat bohatství Nového světa.

Začátkem března připlul slavný objevitel zpět k evropskému pobřeží, když dosáhl břehů Portugalska.

Kolumbus v nové zemi zlato nenašel.
Kolumbus v nové zemi zlato nenašel.

Opravdu chtěl Kolumbus plout do Indie?

Obecně přijímaná teorie tvrdí, že Kolumbus chtěl plout do Indie, pouze tzv. západní cestou, a během výpravy zcela náhodou objevil Ameriku.

Ovšem slavný mořeplavec se na cestu pečlivě připravoval, navíc byl poměrně zkušeným kresličem map, přivydělával si tím během svého pobytu v Portugalsku. Už tehdy bylo všeobecně přijímaným faktem, že je země kulatá.

Kolumbus studoval spisy Aristotela, Senecy a dalších autorů, opíral se o údaje mořeplavců či tehdejší poznatky o přírodě. V cestě ho podporoval i slavný kartograf Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397–1482), jež mu poskytl mapu světa, kterou sám stvořil.

Co změnila zima na Islandu

V roce 1477 se Kolumbus vydal na Island, kde strávil na farmě Ingjaldshóll celou zimu. Historie tohoto místa sahá až do 10. století, v minulosti Islandu hrála kvůli pěstovaným plodinám významnou roli.

Posledními obyvateli byla opuštěna roku 1966, a to kvůli postupující větrné erozi, která zhoršila kvalitu zdejší půdy. Stále se zde ale nachází kostel z roku 1903, do kterého přicházejí lidé ze širokého okolí.

V kostele visí malba znázorňující Kolumba spolu s místním knězem, jak spolu studují mapu.

Opravdu se Kolumbus spletl? Nebo přesně věděl, kam pluje?
Opravdu se Kolumbus spletl? Nebo přesně věděl, kam pluje?

Inspirace cestami odvážných Vikingů

Je více než pravděpodobné, že během svého pobytu na Islandu se Kolumbus dozvěděl o tom, jak byl Island osídlen Vikingy i o jejich cestách do Nového světa. Možná se jimi inspiroval a chtěl tyto neznámé světy znovu objevit.

Zvláště když podle místních záznamů poslední loď z Ameriky připlula s nákladem dřeva přes Grónsko na Island až roku 1347. Velice dobře si však uvědomoval, že pro dobrodružnou výpravu by finance sehnal jen stěží, a tak se rozhodl jako zástěrku použít prověřenou obchodní cestu do Indie, se kterou evropské země tehdy běžně obchodovaly.

Obávanými námořními lupiči z donucení

Proč se vlastně Vikingové vydávali na námořní výpravy, které z nich v průběhu pěti století učinili obávané lupiče? Mohlo za to ustanovení, že na otcovském dvoře mohl hospodařit pouze nejstarší syn. Ti mladší tak museli hledat štěstí jinde.

Na moře se ovšem vydávali i nejstarší synové, když zatoužili získat nezávislost. V Norsku totiž bujely snahy o sjednocování půdy. Kdo se jim nebyl ochoten podřídit, raději opustil svůj majetek a vydal se na moře.

Vikingové pluli na malých plochých člunech, které byly rychle na moři i řekách a usnadňovaly jim odvoz kořisti, žen, zlata, otroků i vlastních raněných.

Podle všeho se Kolumbus inspiroval cestami Vikingů?
Podle všeho se Kolumbus inspiroval cestami Vikingů?

Island, země zaslíbená

Historie jejich výprav na západ započala díky Haraldovi I. Krásnovlasému (850–933), prvnímu králi, který sjednotil Norsko. Norští velkostatkáři, kteří se odmítli podrobit jeho nadvládě, opustili zemi a vydali se na západ.

Dorazili na Island, o kterém psal už benediktýnský mnich svatý Beda Venerabilis (672–735) jakožto o ostrově vzdáleném šest dní plavby na sever od Británie, kde „není v létě noci a v zimě dne“. Před Vikingy jej zřejmě obývali irští mniši.

Do většího povědomí ale vstoupil až poté, co jej v poslední čtvrtině 9. století začali osidlovat právě Skandinávci.

Za osídlením Grónská stála prudká povaha

V té době byl Island zeleným zalesněným ostrovem s horkými prameny, než to změnila malá doba ledová, jež vypukla ve 14. století. Vikingové Island zcela zalidnili, a stal se rovněž výchozím bodem pro jejich další výpravy na západ.

Ne zcela dobrovolně se na moře vydal také Erik Rudý (950–1003). Ten proslul svojí vznětlivostí a násilnou povahou. Za své běsnění na Islandu byl dán roku 982 do klatby a na tři roky mu byl zapovězen vstup do domoviny.

Vydal se tedy hledat štěstí jinam a našel ho v Grónsku, kde spolu se svým přítelem sedlákem Herjúlfem založili dvě osady.

Island byl v době Vikingů zeleným ostrovem
Island byl v době Vikingů zeleným ostrovem

Kruté podmínky v zemi ledu

Vikingové byli zvyklí čelit nehostinným podmínkám, ale situace v Grónsku byla doslova neutěšená.  Bojovali s nedostatkem dřeva na topení i stavbu domů, stejně jako železa na zhotovení nářadí. Nepřátelské pak byly jejich vztahy s původními obyvateli, Eskymáky.

Není proto divu, že se zdejší osadníci snažili hledat novou zemi, kde by podmínky pro život byly přece jen snesitelnější. O jedné takové se doslechli. Do Grónska se za rodinou vydal i Bjarni Herjólfsson.

Cestou jeho posádku stihla nepřízeň počasí a oni dopluli k neznámým břehům. Co to bylo za místo, chtěl zjistit Leif Eriksson (asi 970–1020), syn Erika Rudého.

Leif Eriksson objevuje Ameriku

Jeho posádku čítalo 35 mužů včetně jednoho Němce, který se jmenoval Tyrkir. Kolem roku 1000 se vydali na západ. Nejprve objevili zemi, kterou zřejmě dříve spatřil Bjorni. Ve člunu se dopravili k pevnině, aby zjistili, že je pobřeží samý kámen.

Místo proto pojmenovali Helluland – Země s plochými kameny. Nehostinné pobřeží jim ale nemělo co nabídnout, a tak se vydali dál. Dopluli na jiné místo, kde se z bílého písečného pobřeží zvedaly lesy, proto lokalitu nazvali Markland – Lesnatá krajina.

Přezimovat se ale nakonec rozhodli jinde, na místě, kde objevili vinnou révu. Vikingové ji neznali, ale Němec Tyrkir ano. Oblast pojmenovali Vinland – Země vína.

Vikingové obsadili dnešní Newfoundland v Kanadě.
Vikingové obsadili dnešní Newfoundland v Kanadě.

Vikinská osada na Newfoundlandu

Na jaře naložili loď dřevem a vinnou révou a vrátili se domů. Důkazy o této výpravě našli archeologové v severní části kanadského ostrova Newfoundlandu, kde objevili pozůstatky vikinské osady, v provincii Ontario pak byl nalezen vikinský hrob.

Vikingové tak byli prvním evropskými objeviteli Ameriky, do které možná přinesli i křesťanství. V islandských análech je záznam o tom, že roku 1121 navštívil Vinland biskup Erik.

Jeho mise ale zřejmě nebyla zdařilá, neboť o dva roky později žádali obyvatelé Grónska Norsko o zaslání nového biskupa do země.

Obchod i boje s indiány

Úspěšných i méně úspěšných výprav do Vinlandu učinili Vikingové z Grónska více. Je znám příběh o cestě Thorfinna Karlseffniho a jeho ženy Gudrudy, kteří navázali obchodní styky s tamními indiány a měnili kožešiny za sýr.

Některé jiné výpravy skončily boji s místními, které se zřejmě staly důvodem, proč Vikingové v Americe nikdy nevytvořili stálou kolonii. Klimatické změny ve 14. století později změnily životní podmínky v Grónsku.

Vikingové již nemohli chovat dobytek a stali se závislejšími na rybolovu. Kvůli tomu častěji vypukaly šarvátky mezi nimi a místními Eskymáky.

Vikingové obchodovali i s místními indiány.
Vikingové obchodovali i s místními indiány.

Unikli Vikingové svému osudu?

O záchranu grónských Vikingů se zřejmě pokusila norsko-švédská expedice, vedená zkušeným mořeplavcem Paulem Knutsonem. Jeho loď Knarre měla vyplout z Bergenu roku 1355 a dorazit na Island a poté do Grónska. Podle nálezu tzv.

Kensingtonského kamene s runovými znaky na severu Ameriky se soudí, že se jí podařilo dostat až na americký kontinent.

Jisté ale je, že roku 1379 se boje mezi Vikingy a Eskymáky vyhrotily, což způsobilo zánik vikinských osad v Grónsku a tím i konec jejich výprav na západ.

Kolumbovo „znovuobjevení“ Ameriky

Informace o Vinlandu upadly v zapomnění, díky čemuž mohl Nový svět o více než 100 let později, na základě informací o cestě Leifa Ericssona, znovu objevit Kryštof Kolumbus.

Až teprve jeho návštěva Ameriky znamenala zahájení trvalého styku mezi Starým a Novým světem, podnítila několik století dlouhé období evropské kolonizace amerického kontinentu a významně ovlivnila vývoj moderního západního světa.

A právě proto je rok 1492, kdy Kolumbus Ameriku „objevil“, považován za počátek novověku.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
reklama
Související články
Historie
Premiér, který prosadil válku, skončil rukou atentátníka
Hrabě Karl von Stürgkh, politik z doby Rakouska-Uherska, působil nějaký čas v úřadu premiéra. Jeho konec ale nebyl zrovna nejšťastnější. Vrah si na něj počíhal při obědě. Karl von Stürgkh (1859–1916) pochází ze štýrské šlechtické rodiny, povýšené v roce 1721 do hraběcího stavu. V roce 1891 je zvolen do císařské rady. Později, v letech 1909–1911, působí jako ministr školství rakouské […]
Historie
Bylo tu, není tu: Jak nacisté zplundrovali Evropu?
Na nehybná nahá lidská těla dopadají sněhové vločky. Ledabyle zaparkovaný valník je plný vyhublých mrtvých. Až jejich fotografie obletí svět, mnoho lidí se stále bude zdráhat uvěřit, jaká zvěrstva byl s to nacistický režim spáchat. Krvavá mašinerie koncentračních táborů má pro třetí říši finanční bonusy – vždyť jen v Osvětimi si nakrade na 8 tun […]
Historie
Ve vzduchu je cítit konflikt. Čím Římané rozčilovali Germány?
Císař Octavianus Augustus má plnou hlavu plánů. V Germánii, kde Římané po přelomu letopočtu dosáhli řady vojenských úspěchů, by rád rozšířil svůj vliv. V nejlepším případě by pak z území na pravém břehu řeky Rýna udělal další říšskou provincii. Tím, kdo se o to má pokusit, se stává Publius Quintilius Varus (46 př. n. l.–9 n. l.), od […]
Historie
Masakr římských legií se odehrál v dolnosaském pohoří
„Vare, Vare, vrať mi mé legie,“ volá zoufale císař Octavianus Augustus, když do Říma dorazí zprávy o kruté porážce římských legií v Teutoburském lese roku 9 n. l. Bije přitom hlavou o zeď. „Roztrhl si roucho a hluboce truchlil. Po několik měsíců si neholil vlasy a nestříhal vousy,“ líčí císařův stav historik Suetonius. Krutý debakl přiměje […]
reklama
lifestyle
Premiéry hudebních kusů napomáhaly k revoluci a způsobovaly skandály
Římské divadlo Teatro Argentina uvádí 20. února 1816 premiéru opery Lazebník sevillský od italského skladatele Gioacchina Rossiniho. Během představení však spousta diváků syčí a píská, čímž dává najevo svoji nespokojenost. Úspěchu se Rossini dočká až později. Když v roce 1814 pobývá německý hudební skladatel Carl Maria von Weber v českých lázních Libverda, nedaleká rokle ho prý inspiruje […]
Hudební géniové: Citliví, závistiví i toporní
Třebaže je rakouský skladatel Franz Schubert (1797–1828) neuvěřitelně pracovitý, nikdy se mu nepodaří se finančně zajistit. Po celý život musí proto spoléhat na pomoc svých příbuzných, přátel a obdivovatelů. Se Schubertovým dílem se začíná veřejnost seznamovat teprve v posledních letech jeho krátkého života. Francouz Hector Berlioz (1803–1869) ve své umělecké tvorbě dokonale vystihuje pojem romantický umělec. […]
Protančíme noc! Královský tanec trvá celou věčnost, valčík pohoršuje
Komteska skrz zdobenou škrabošku znuděně pokukuje po královském páru. Přemýšlí, kolik peněz musely stát královniny šperky. Na pohyb se příliš nesoustředí. Její tanečník se jí dvakrát nezamlouvá, ale tenhle večer s ním musí vydržet. Bohužel jde zrovna o nejdelší tanec plesové historie – 16 figur se střídá v nekonečném reji více jak hodinu!     […]
Počátky líčení: Líbit se chtěly už starověké Egypťanky, zlatou éru přinesla renesance
Zelenočerně nalíčené oči dominují tvářím Egypťanek. Na plochu celého horního očního víčka si nanášejí zelený malachitový prášek, tedy uhličitan měďnatý. Kolem oka vytvářejí silné linky černidlem, které se skládá z rozdrceného uhličitanu olovnatého spojeného s dalšími přísadami kvůli roztírání. Stejné černidlo používají i na řasy a obočí. Líčení, jež vypadá hodně výrazně, má i svůj praktický význam. […]
záhady a tajemství
Záhady kolem krále Artuše: Kým vlastně byl, kde ležel bájný hrad Camelot a kde se vzala kouzelník Merlin?
„Zítra nás čeká boj,“ prohlašuje Artuš a přehlédne svoje rytíře. Usedá s nimi u kulatého stolu, kde nikdo nemůže být v čele. Kde se jejich legendární setkání mohla odehrávat? A jak to bylo se samtoným Artušem? Po téměř čtyřech staletích vlády Římanů nad Anglií zůstává na ostrovech spousta římských staveb včetně amfiteátrů. Jeden z nich se nachází […]
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
epochanacestach.cz
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
Pokud by vás náhodou v tomto krásném kraji nezlákal hrad na Kunětické hoře (viz úvodní foto), máme tu pro vás řadu dalších tipů! Jako první tip na výlet je tento – zkuste navštívit nový židovský hřbitov v Pardubicích.  Je součástí Centrálního hřbitova, který naleznete v ulici K Židovskému hřbitovu. Ačkoli k založení došlo již roku 1883, je
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
enigmaplus.cz
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
Federální úřady vyšetřují nové případy tzv. havanského syndromu. Záhadné onemocnění způsobuje řadu závažných příznaků včetně poškození mozku. Má se za to, že jej způsobuje dosud neznámá zřejmě akustic
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
enigmaplus.cz
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
Říká se, že ten, kdo chce neznámého člověka správně odhadnout, podívá  se mu na boty. Jejich kvalita, čistota o každém mnohé napovídá. Zároveň si můžete i zkontrolovat, zda před vámi náhodou nestojí-n
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
iluxus.cz
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
Mezinárodnímu dni kávy, který připadá na 1. října věnuje velkou pozornost i společnost Emirates. Na palubách svých letadel i v saloncích Emirates vytvořila širokou nabídku kvalitních káv, jíž se každo
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
21stoleti.cz
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
Už v 90. letech 20. století docházelo ke zpočátku nepochopitelným úhynům orlů bělohlavých v blízkosti vodních nádrží na jihovýchodě Spojených států. Příčinou jejich smrti byla vakuolární myelinopatie,
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
nasehvezdy.cz
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
Rozchod na spadnutí. Alespoň tak se mluví o vztahu EVY BUREŠOVÉ (30) a PŘEMKA FOREJTA (36). Říká se, že je za tím její nevěra! Hvězda seriálu ZOO si podle všeho velmi přeje svatbu. Eva Burešová (30)
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Za všechno může sestřin manžel
skutecnepribehy.cz
Za všechno může sestřin manžel
I když nás od sebe se sestrou dělí dva roky, bylo to jako nic a spíš nás všichni brali za dvojčata. Když jsme se před pěti lety přestaly vídat, těžce jsem to nesla. Za náš rozkol může Alžbětin manžel Honza. Je to nepříjemný chlap, který se ke mně nikdy nechoval hezky. Po jeho poslední eskapádě, která nás