Domů     Kde lze spatřit 7 nových divů světa?
Kde lze spatřit 7 nových divů světa?
27.8.2021

O sedmi divech světa slyšel alespoň jednou snad každý. Tento seznam však vznikl již ve druhém století před naším letopočtem a z tehdejších divů světa se dodnes zachoval jediný – pyramidy v Gíze.

Není se tak asi příliš čemu divit, když se na počátku tohoto tisíciletí objevila iniciativa New 7 Wonders of the World neboli Nových sedm divů světa, jejímž cílem bylo vybrat z více než dvou set možností za pomoci internetového hlasování nových sedm divů.

Ač je toto hlasování mnohými považováno za kontroverzní a ozývají se hlasy, které tvrdí, že jediné divy světa, které jsou potřeba, jsou ty původní, vznikl i tak nový seznam. A trvalo symbolických sedm let, než došlo k finálnímu sečtení hlasů. Nové divy světa byly vyhlášeny v roce 2007.

Velká čínská zeď, Čína

Prvním novým divem světa je Velká čínská zeď. Přídomek velká je více než přiléhavý. Podle obecných odhadů se uvádí, že po celé délce měří 8850 kilometrů. Jedna čínská studie však uvádí číslo výrazně vyšší, a to 21 200 kilometrů.

Stavba tohoto kolosu započala v sedmém století před naším letopočtem a trvala s různými přestávkami velmi dlouho, pokud započítáme i různé úpravy, skončila až na počátku minulého století.

Hlavním důvodem pro výstavbu této zdi byla ochrana před nájezdy či invazemi ze strany nepřátelských kmenů. Říká se, že příliš efektivní v tomto smyslu však nebyla. Podle některých odborníků měla sloužit spíše jako určitý nástroj politické propagandy.

Traduje se, že během výstavby zdi zemřelo kolem čtyř set tisíc lidí, z nichž jsou mnozí pohřbeni právě v samotné zdi.

Čísla o tom, jak je vlastně dlouhá, se liší. Foto: Shutterstock
Čísla o tom, jak je vlastně dlouhá, se liší. Foto: Shutterstock

Chichén Itzá, poloostrov Yucatan, Mexiko

Druhým divem na seznamu je mayské město Chichén Itzá, které se nachází v Mexiku. Ač na seznam patří město celé, nejzajímavější je asi dvacet čtyři metry vysoká stupňovitá pyramida El Castillo (neboli v překladu Hrad).

Protože Mayové byli fascinováni astronomií, není asi příliš k podivu, že na pyramidu vede celkem 365 schodů, stejně jako je dní v roce.

Zajímavé je také to, že během jarního a podzimního slunovratu vrhalo slunce na pyramidu takové stíny, že se zdálo, jako by se po schodišti dolů plazil obrovský had. Není tedy žádné překvapení, že se u paty schodiště nachází veliká kamenná hlava hada.

Na pyramidu vede 365 schodů, stejně jako má rok dní. Foto: Shutterstock
Na pyramidu vede 365 schodů, stejně jako má rok dní. Foto: Shutterstock

Petra, Jordánsko

Dalším z divů světa je skalní město Petra v Jordánsku, které se objevilo mimo jiné i ve filmu Indiana Jones a Poslední křížová výprava, kde bylo místem skrývajícím svatý grál.

Podle pověsti se jednalo o místo, kde vůdce izraelitů Mojžíš uhodil do kamene a vytryskla voda. Ač je dnes Petra pouhou památkou, ve čtvrtém století před naším letopočtem se jednalo o hlavní město Nabatejského království.

V době existence tohoto království se jednalo o centrum obchodu s kořením a trvale ho obývalo mezi deseti a třiceti tisíci obyvatel.

Petra vzkvétala i po porážce Nabatejského království Římany v roce 106. Příčinou úpadku města nakonec byla změna obchodních cest a posledním hřebíčkem do rakve bylo zemětřesení, jež město v roce 551 vážně poničilo.

Petra byla západnímu světu známá v době křížových výprav, ale po jejich konci ve dvanáctém století se na ni zapomnělo a k jejímu znovuobjevení došlo až v roce 1812, kdy ji nalezl švýcarský cestovatel Johann Ludwig Burckhardt. Od roku 1985 se nachází na seznamu světových památek UNESCO.

Petra byla hlavní město Nabatejského království. Foto: Shutterstock
Petra byla hlavní město Nabatejského království. Foto: Shutterstock

Machu Picchu, Peru

Zhruba osmdesát kilometrů od peruánského Cuzca se nachází pozůstatky inckého města známého jako Machu Picchu. Je to jedna z mála památek, které odolaly španělským nájezdům. S největší pravděpodobností ho Španělé totiž nikdy neobjevili.

Oficiálně bylo město objeveno až v roce 1911 a zásluha se přisuzuje profesoru Hiramu Binghamovi z Yaleské univerzity.

Dlouho nebylo jasné k čemu město vlastně sloužilo, ale dnes panuje shoda na tom, že šlo o palácový komplex inckého vládce jménem Pachacuti Inca Yupanqui, který vládl přibližně v polovině patnáctého století.

Nicméně se stále neví, proč Inkové město opustili. Je možné, že k tomu přispěl zásadní nedostatek vody, se kterým se vysoko v horách museli nepochybně potýkat.

Přesto, že se jedná o izolované místo, dodnes se zachovaly terasy, které sloužily k pěstování plodin, náměstí, místa pro obyvatele, a dokonce i chrámy, z nichž nejznámější je Chrám Slunce v jižní části města.

Oficiálně bylo město objeveno v roce 1911. Foto: Shutterstock
Oficiálně bylo město objeveno v roce 1911. Foto: Shutterstock

Socha Krista Spasitele, Rio de Janeiro, Brazílie

Třicet metrů vysoká socha, jejíž rozpažené ruce měří metrů dvacet osm, byla v hlavním městě Brazílie vztyčena mezi dvěma světovými válkami, dokončena byla roku 1931 a je největší sochou stylu Art Deco na světě.

Nápad sochu vystavět přednesla v roce 1921 místní arcidiecéze a vybráno bylo toto speciální vyvýšené místo, aby byla socha vidět z jakékoli části města.

Projekt byl oficiálně zahájen 2. dubna 1922, když byl na den brazilské nezávislosti na Portugalsku položen základní kámen. Zajímavé je, že v tuto dobu ještě ani nebylo vybráno, kdo by měl sochu stavět, a dokonce ani nebyl jasný její finální design.

Soutěž nakonec vyhrál brazilský inženýr Heitor de Silva Costa, spolu s umělcem Carlosem Oswaldem a francouzským sochařem Paulem Landowskim.

Náklady na stavbu sochy byly vybrány soukromě, z největší části ovšem přispěla církev. Od roku 1931 socha stále stojí na svém místě, pouze je průběžně udržována.

Například v roce 1980 byla důkladně vyčištěna před očekávanou návštěvou papeže Jana Pavla II. K příležitosti výročí 75 let sochy byla u její paty vysvěcena kaple, která byla zasvěcena patronce Brazílie, Naší paní z Aprecidy.

Třicet metrů vysoká socha stojí nad městem Rio de Janeiro. Foto: Shutterstock
Třicet metrů vysoká socha stojí nad městem Rio de Janeiro. Foto: Shutterstock

Koloseum, Řím, Itálie

Nezaměnitelné římské Koloseum bylo postaveno na rozkaz císaře Vespasiana kolem roku 70 našeho letopočtu.

Samotná stavba měla být symbolem boje proti tyranii, protože na jeho místě původně bylo umělé jezírko, které si nechali pro své potěšení zbudovat předcházející tyrani, kteří v Římě vládli.

Bylo tak logickým krokem, že něco tak úzce spjato s tyranií bude nahrazeno stavbou, z které by se mohly těšit tisíce Římanů, bylo tedy rozhodnuto, že zde vznikne obří amfiteátr.

Stavba byla relativně rychlá, oficiálně skončila v roce 80 našeho letopočtu, a otevření kolosea nechal tehdejší císař Titus oslavit sto dnů trvajícími hrami.

O dva roky později bylo přidáno ještě další patro. S kapacitou více než padesát tisíc osob se Koloseum stalo tichým svědkem mnohých gladiátorských zápasů či bojů muži se zvířaty.

Ve středověku bylo nejdříve užíváno jako kostel, později jako soukromá pevnost dvou významných rodin města Říma – Frangipanů a Annibaldiů.

Bohužel, v průběhu století bylo výrazně poškozeno zemětřeseními, jednou do něj dokonce udeřil blesk. Co ho však zničilo ještě více, byli vandalové, kteří během let rozkradli mramorová sedadla a všechny dekorace, které měly nějakou cenu.

Snaha o záchranu započala v devatenáctém století poté, co papež Pius VIII. rozhodl, že památka takové ceny nemůže být zničena. Nejvýraznější rekonstrukční práce proběhly na konci minulého století, a Koloseum tak na svém místě stojí i nadále.

Oficiálně byla stavba dokončena v roce 80. Foto: Shutterstock
Oficiálně byla stavba dokončena v roce 80. Foto: Shutterstock

Tádž Mahal, Agra, Indie

Indický Tádž Mahal je vlastně obrovským mauzoleem a byl vystavěn v první polovině sedmnáctého století na rozkaz císaře Shah Jahāna, který chtěl uctít svou milovanou manželku Mumtāz Mahal, která předčasně zemřela při porodu jejich čtrnáctého dítěte.

Trvalo dvacet dva let, než byla stavba dokončena. Podílelo se na ní více než dvacet tisíc dělníků. V komplexu se mimo jiné nachází i zahrada s jezírkem, které mauzoleum odráží.

Mauzoleum samotné bylo vytvořeno z bílého mramoru zdobeného mozaikami z polodrahokamů, které byly vyskládány do geometrických tvarů nebo tvarů květin. Nasvícení Tádž Mahalu se mění podle denní doby a samotná stavba působí tak, jako by se vznášela.

Výstavba trvala dvacet dva let. Foto: Shutterstock
Výstavba trvala dvacet dva let. Foto: Shutterstock

Autor: Marie Šmejkalová

Foto: Shutterstock.com
Související články
Lifestyle
Courtney Love: Život napěchovaný drogami a alkoholem
Výrazné rudé rty, blond vlasy, hubená rozevlátá postava. Nepřehlédnutelná rockerka Courtney Love si v průběhu svého života vyslouží pověst „nejkontroverznější ženy historie rockové hudby“, aspoň podle magazínu Rolling Stone. Za co si toto označení vysloužila? Z problémové muzikantky, pocházející ze svobodného prostředí hippies, se do dnešních dní vyvinula potížemi ošlehaná osobnost, které dal život nejednu […]
Lifestyle
Civilizační choroby útočí, braňte se!
Moderní styl života s sebou nese pohodlí, ovšem také strašáky v podobě civilizačních nemocí. Nadbytek jídla, všudypřítomný stres, nedostatek pohybu a znečištěné životní prostředí s sebou přinášejí takzvané nemoci z nadbytku, které mají na svědomí více než 70 % ročních světových úmrtí. Které civilizační nemoci vás ohrožují a jak se jim bránit? Podle zprávy Světové zdravotnické organizace stojí civilizační […]
Lifestyle
Tragédie kolem Aaliyah Dany Haughtonové
V srpnu 2001 skončila rychlá a slibná kariéra R&B hvězdy Aaliyah tragickou leteckou nehodou. S ní zahynuli i další lidé, kteří jí byli nejbližší. Jak se události vyvíjely od posledního natáčení na Bahamách až po fatální chvíli, která změnila životy mnoha. Narodila se v Brooklynu a o pozdvižení se postarala hned poté, co spatřila světlo světa. […]
Lifestyle
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
reklama
svět zločinu
Sharon Tateová: Krásná herečka zavražděná Mansonovou rodinou
Svým půvabem okouzluje mladičká Sharon Tateová své okolí už od dětství. Roličky v reklamách a televizních seriálech na sebe nenechají dlouho čekat a ve druhé polovině 60. let už je Sharon hollywoodskou hvězdou. Tím spíš, že po jejím boku stojí jeden z tehdy nejvýznačnějších režisérů, Roman Polanski (*1933). Ticho nad Městem andělů Svatba obdivovaného režiséra a […]
Vraťte medaile. Máte pozitivní test!
Dobře znají ten pocit, když jim vestoje tleská celý stadion nebo když jim hostesky navlékají žlutý trikot. Jenže poznali i obrácenou tvář vrcholového sportu. Dny, kdy z titulních stran novin celého světa křičelo velkými titulky jejich jméno. A u něj ještě výraznější text: Dopingový hříšník… Sprintérská rivalita mu zničila život Dlouhá léta bojují o trůn nejrychlejšího […]
Jiří Kajínek: Muž v zeleném tílku, symbol kontroverze a mediální hvězda
Pravděpodobně jde o nejznámějšího českého vězně všech dob. Jiří Kajínek vstupuje do bran věznice Mírov jako ostřílený recidivista, vždyť už si prošel věznicemi v Českých Budějovicích i ve Valdicích. Na Mírově měl ovšem zůstat na doživotí. V roce 1998 je totiž odsouzen na doživotí za spáchání dvojnásobné nájemné vraždy a za pokus o spáchání vraždy. […]
Swingový kmotr s božským hlasem
Geniální hudebník Frank Sinatra prožívá život, podobající se jízdě na horské dráze. Na ní nechybí setkání s mafií, divoká manželství, psychické problémy, únos syna nebo pobyt ve vězení za pletky s vdanou ženou. Hudební legenda, jež ovlivnila generace hudebníků napříč 20. stoletím. Tak si svět pamatuje synka sicilského hasiče, herce a zpěváka Franka Sinatru (1915–1998) […]
historie
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
Josef II. a Leopold II.: Bratři odlišní ve vládnutí spojení bratrskou láskou
Leopold II. v roce 1790 jen nerad opouští prosluněné Toskánsko. Zvykl si tady, stará se tu o otcovo dílo, porozuměním a cílenými reformami zlepšuje místním život a ti ho za to milují a obdivují. V Říši, a hlavně v Uhrách je to jiné a vladař bude muset sáhnout k mnoha kompromisům, aby krizi posledních několika měsíců […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný