Domů     Jak skončily deprese geniálního malíře?
Jak skončily deprese geniálního malíře?
26.8.2022

Pobledlý Vincent van Gogh se převalí v posteli a rukou si otře zpocené čelo. Žaludek má jako na vodě a hlava mu třeští. „Ať už to skončí, ať už to konečně skončí,“ povzdechne si tiše. Pak se natáhne pro nádobu s petrolejem a celou ji vypije!

V depresích se nadaný malíř utápí už odmalička. „Gogh po celý svůj život strádá – pracovní úsilí, nejistota, finanční potíže a v neposlední řadě i absint jsou tím, co ho pozvolna ubíjí,“ míní odborníci. O sebevraždu se uzavřený umělec pokusí hned několikrát.

Jednou vypije petrolej, jindy zase spolyká barvy, s nimiž maluje. Není tedy divu, že když si v létě roku 1890 prožene hrudníkem kulku, nikdo nepochybuje o tom, že chce se svým trápením nadobro skončit.

Skutečně se však jeden z nejgeniálnějších malířů všech dob zabije sám, nebo mu do hrobu někdo pomůže?

K místu mu dopomůže strýc

Malý Vincent (1853–1890) přijde na svět 30. března 1853 v holandském Groot Zundertu jako nejstarší ze šesti dětí kalvínského pastora Theodora van Gogha a jeho ženy Anny Cornelie.

„Otec vštěpoval synovi asketickou víru, vážnost a zodpovědnost, s níž pak Vincent přistupoval k vlastnímu životu. Už jako dítě byl spíše uzavřený,“ zmiňuje se spisovatel Vít Haškovec (*1965).

Chce se stát kazatelem po otcově vzoru, ale v 16 letech musí začít vydělávat, a tak nastoupí u jednoho ze svých strýců jako příručí v obchodě s obrazy. Zaměstnání galeristy ho přivede do Haagu a později i do Londýna.

Vincent van Gogh v roce 1873 FOTO: Memory of the Netherlands / Creative Commons / volné dílo
Vincent van Gogh v roce 1873 FOTO: Memory of the Netherlands / Creative Commons / volné dílo

Dá mu košem!

Právě v Anglii však Gogh prožije své první velké zklamání. Po přeložení do londýnské pobočky se totiž vášnivě zamiluje do Ursuly Loyerové, dcery své domácí, která jeho city vůbec neopětuje.

„Od té doby už nikdy nenašel skutečný klid a možná že právě tato událost probudila k životu jeho duševní chorobu, za jejíž nejpravděpodobnější příčinu je považována akutní forma epilepsie,“ domnívá se Haškovec. S odmítnutím se Vincent vyrovnává jen velmi těžko. Stáhne se do ústraní a zatrpkne.

U zkoušek neuspěje

Na náladě nepřidá Goghovi ani jeho přeložení do Paříže. Práce ho přestane zajímat a po necelých šesti letech v oboru podá výpověď. Začne se potloukat městem, chodí do muzeí, do divadel a upne se k Bibli.

„Bylo mu 23 let, byl nezaměstnaný a ani v nejmenším netušil, co bude dále. Na krátkou dobu se vrátil jako pomocný učitel zpátky do Anglie, potom pracoval čtyři měsíce v knihkupectví.

Nakonec uvěřil, že je povolán k práci duchovního a chtěl v Amsterodamu studovat teologii,“ píše rakouský spisovatel Hans Bankl (1940–2004). Při zkouškách však neuspěje a nakonec odjede kázat do malé hornické osady v jižní Belgii.

Život v chudobě

Své poslání pojme Gogh až příliš opravdově. Ve snaze přiblížit se zdejším ubožákům rozdá všechno, co má, a rozhodne se žít v naprosté chudobě.

Zdejší lidé ho mají rádi, ale jeho nadřízení, kteří s váháním souhlasili, aby sem šel kázat, chápou jeho misionářskou činnost jako nedůstojnou a raději ho propustí.

Nejspíše právě tehdy si opuštěný a bezradný Gogh vzpomene na zálibu ze svého dětství a začne kreslit podle předlohy. Současně si však uvědomí, že o technické stránce malby téměř nic neví a rozhodne se v tomto oboru vzdělat.

Zlomí mu srdce

Přestože rodiče sledují Vincentovo hledání s rozpaky, nakonec mu umožní, aby nějakou dobu navštěvoval kurzy kreslení na akademii v Bruselu. V té době ho však zasáhne další rána.

„Podruhé se nešťastně zamiluje, tentokrát do sestřenice Kee Vosové-Strickerové. Nabízí jí manželství. Kee ho však tvrdě odmítne a prchá před ním do Amsterodamu,“ zmiňuje se kunsthistorik Miroslav Lamač (1928–1992).

Tato nešťastná láska přispěje i k roztržce s Vincentovou vlastní rodinou. Na Vánoce, po ostré hádce s otcem, si zklamaný malíř sbalí všechny své věci a odjede do Haagu.

Žít tu může jen díky neutuchající podpoře svého bratra Thea (1857–1891), který mu pravidelně každý měsíc posílá peníze.

Nastěhuje si domů prostitutku!

Zlomené srdce si Gogh léčí v náruči těhotné prostitutky Sien, kterou potká jednoho sychravého večera na ulici a jíž se naivně pokouší napravit.

„Ačkoliv byla starší a nehezká, Vincent si ji vzal jako modelku a nakonec s ní sdílel společnou domácnost. Z toho mála, co měl, jí zaplatil komplikovaný porod a snažil se je všechny uživit.

Ačkoliv se jí nechtělo pracovat a byla hádavá, Vincent jí ve svém bezmezném samaritánství nabídl manželství,“ popisuje historička Zora Dvořáková (*1934).

Když však mladík zjistí, že ji to znovu táhne k životu na ulici, odhodlá se jejich kuriózní soužití ukončit. Na počátku prosince 1883 se vrátí k rodičům, kteří mezitím přesídlili do Nuenen.

Utápí se ve smutku

Na jihu Holandska vydrží Gogh bezmála dva roky a vytvoří zde jedny ze svých nejkrásnějších kreseb. A to i přesto, že na něj rodiče pohlížejí skrz prsty a neustále ho zahrnují výčitkami. „Cítím, jak otec s matkou o mně smýšlejí.

Bojí se mne vzít k sobě, jako bychom se báli vzít do domu velkého chlupatého psa… Ano, ale toto zvíře má lidský život a lidskou duši, třebaže je to pes, a nadto duši tak citlivou, že cítí, jak se o něm smýšlí, což obyčejný pes nedovede.

Přiznávám, že se psu podobám, ale já jim jejich důstojnost neberu,“ postěžuje si Gogh svému bratrovi. Rodiče ho vnímají jako ztroskotance, který se není schopný uživit, vesničané jako podivného cizince. Katolický farář dokonce zakazuje svým farníkům, aby mu stáli modelem!

Jeho vyvolená se pokusí o sebevraždu!

Až na několik přátelských setkání žije Vincent naprosto osaměle a není divu, že touží po spřízněné duši. „Sblížil se s Margo Begemannovou, ale když se začalo hovořit o sňatku, její rodina se ostře postavila proti.

Margo, která byla starší než Vincent, se s tím nedokázala smířit a otrávila se strychninem. Sice ji v nemocnici zachránili, ale tragický sběh událostí pokračoval dále,“ píše Dvořáková. Krátce nato skolí srdeční mrtvice Vincentova otce.

Mladý umělec, kterého už doma nedrží vůbec nic, si proto narychlo sbalí kufry a odjede z města pryč. Nejprve vyrazí do Antverp, kde se seznámí s japonským řezbářským uměním, načež zamíří za bratrem Theem do Paříže. „Očekávám Tě v Salle Carrée v Louvru,“ napíše mu koncem února 1886.

Umění, deprese a alkohol

Uvolněná a nespoutaná Paříž Vincenta doslova okouzlí.

Theo, který zde působí jako galerista, ho seznámí s Claudem Monetem (1840–1926), Camillem Pissarrem (1830–1903) a Georgem Seuratem (1859–1891) a z Gogha se stane nadšený obdivovatel impresionismu.

„Opouští sociální témata, maluje Paříž, experimentuje s jasnými barvami. Vášnivě se účastní uměleckých schůzek v kavárnách a jeho hlavním idolem se stává malíř Paul Gaugin,“ zmiňuje se Vít Haškovec.

Ostatní malíři ovšem neprojevují o jeho obrazy a myšlenky náležitý zájem, a Gogh tak začne po dvou letech života v přelidněném velkoměstě pociťovat deprese.

Snu o založení „malého bratrstva malířů“, které by fungovalo pod finanční záštitou samotné Theovy galerie, se rychle vzdá, podobně jako naděje, že se mu podaří založit spokojenou a početnou rodinu. Zůstanou mu jen plátna, barvy a absint, který tolik miluje. Začátkem roku 1888 uteče z Paříže pryč.

Jedním z nejslavnějších van Goghových děl jsou Slunečnice. FOTO: nationalgallery / Creative Commons / volné dílo
Jedním z nejslavnějších van Goghových děl jsou Slunečnice. FOTO: nationalgallery / Creative Commons / volné dílo

Maluje jako smyslů zbavený

Gogh zoufale touží po venkově a rozhodne se proto usadit v Arles v Provence. Okolní krajina prozářená sluncem mu učaruje a vlije mu do žil novou energii.

Mladý umělec pocítí obrovský příliv tvůrčích sil a vrhne se do práce s náruživostí, která se občas mění v posedlost.

„Vzrušení, které prožívám před přírodou, se někdy u mě stupňuje až k bezvědomí… Prožívám chvíle, kdy dojetí a okouzlení se u mne vyhrocuje až k šílenství, až k prorockému vidění,“ svěří se svému bratrovi. Maluje den co den, téměř bez přestání.

Dlouhé hodiny postává na žhnoucím slunci, zapomíná jíst i pít a do svého „žlutého domu“, který si najme k obývání, se vrací naprosto vyčerpaný.

Skončí v bezvědomí

O svůj tvůrčí zápal se však Gogh nemá s kým podělit. Opakovaně zve do Provance Gaugina, ale ten svou návštěvu neustále odkládá.

Nakonec v říjnu 1888 přece jen přijede a nadšený Gogh pro něj jako dárek namaluje první ze svých slavných Slunečnic.

Jenže Gauginovi se v Arles nelíbí, s Vincentem se nepohodne a těsně před Vánoci mu oznámí, že odjíždí. Zoufalý malíř se na přítele vrhne s břitvou, ale pak se vzpamatuje a za trest si uřízne kus ucha. Tak zní alespoň Gauginova verze.

Co se ten večer ve „žlutém domku“ skutečně odehraje, zůstává dodnes záhadou. Tak jako tak si Vincent ránu ošetří, uříznuté ucho zabalí do papíru a odnese ho do nejbližšího nevěstince. „Opatruj pečlivě tento předmět,“ předá ho jedné z prostitutek.

Zvládne se ještě vrátit domů a ulehnout. Rána se mu ale otevře a začne krvácet.

Upadne do komatu

Druhého dne ráno naleznou Vincenta zakrváceného a v bezvědomí. Tehdy se do „žlutého domu“ vrátí i vyděšený Gaugin, který okamžitě kontaktuje Theo van Gogha. „Bratr zastihl Vincenta v nemocnici. Jeho bezvědomí bylo hluboké, trvalo tři dny.

Lékaři Theovi naznačili, že Vincent sice bude žít, ale záchvaty šílenství se budou vracet,“ píše Dvořáková. Několik občanů z Arles navíc sepíše žádost o Vincentovu „internaci“ a talentovaný malíř tak musí město na nějaký čas opustit. V květnu 1889 se uchýlí do ústavu pro duševně nemocné v Saint-Rémy.

Trpí schizofrenií?

V místním zařízení stráví Gogh více než rok, než se jeho stav začne mírně zlepšovat. Mezitím se však několikrát pokusí o sebevraždu. „V té době jako by ve Vincentovi žili dva lidé.

Chorý a v záchvatech nevyzpytatelný ubožák a současně malíř, který v období mezi záchvaty maloval oslňující obrazy, v nichž nebylo nic nemocného. Pouze jeho malířský rukopis byl ještě prudší a dynamičtější,“ vysvětluje Dvořáková.

Když lékař souhlasí s Vincentovým propuštěním, bratr Theo ho svěří do péče doktora Paula Gacheta (1828–1909), známého přítele umělců a nadšeného sběratele.

V té době se také Vincent dočká prvního obdivného článku o své tvorbě a prodá svůj první, a za života bohužel i poslední obraz – a to za pouhých 400 franků, což je v přepočtu něco málo přes 3500 korun! Dále maluje, ale radost z práce jakoby ho nadobro opustila.

Autoportrét z roku 1889 se zavázaným uchem FOTO: The Yorck Project / Creative Commons / volné dílo
Autoportrét z roku 1889 se zavázaným uchem FOTO: The Yorck Project / Creative Commons / volné dílo

Vezme si s sebou zbraň

Koncem července 1890 odejde Vincent malovat do polí. Kromě stojanu, plátna a skříňky s barvami si s sebou vezme i revolver. „Neví se, jak k němu přišel,“ píše Miroslav Lamač.

U sebe ho nicméně má a do svého pokoje se ten večer dopotácí s prostřeleným hrudníkem. Doktor Gachet ho sice ošetří, avšak kulku se mu nepodaří vyjmout. Rozrušený Theo dorazí hned druhý den ráno, a když zjistí, že je bratr při vědomí, upřímně si oddechne.

Slíbí mu, že pro jeho záchranu udělá maximum, Vincent mu však odvětí, že není třeba: „Smutek bude dále trvat,“ povzdechne si tehdy. 29. července zemře v bratrově náručí.

Za rakví malíře, který během devíti let namaluje v naprosté osamocenosti a zcela nepochopen 900 obrazů, kráčí jen pár nejbližších přátel.

Postřelili ho jeho kamarádi?

Kolem smrti nadaného nizozemského malíře se však dodnes točí řada otazníků. Někteří odborníci totiž tvrdí, že jeho sebevražda nemusí být zcela průkazná.

Podobný názor zastávají i badatelé z Velké Británie, Steven Naifeh a Gregory White Smith, autoři malířovy obsáhlé biografie. Ti se domnívají, že ho mohli omylem zranit dva mladíci, kteří ho při práci často navštěvovali.

„Vědělo se, že ti dva chlapci, z nichž jeden nosil kovbojský kostým a hrál si se špatně fungující zbraní, chodí s Vincentem popíjet do polí. Máte tedy párek teenagerů se zbraní, chlapce, co si hraje na kovboje, máte tři opilé lidi,“ upozorňuje Naifeh.

Podivný je přitom i směr kulky, která Gogha zasáhne. Do těla mu totiž vnikne pod tupým úhlem, který sebevraždě rozhodně nenasvědčuje. Jak tedy slavný malíř doopravdy zemřel?

Foto: Google Cultural Institute / Creative Commons / volné dílo, Memory of the Netherlands / Creative Commons / volné dílo, nationalgallery / Creative Commons / volné dílo, The Yorck Project / Creative Commons / volné dílo
Související články
Lifestyle
Známé pověry z ložnice: Klesá s věkem libido?
Na slavného amerického boxera Muhammada Aliho (1942–2016) nesmí ženská ruka něžně sáhnout dlouhých 6 týdnů před důležitým zápasem. Nechce ztrácet nejen energii, ale také koncentraci.   Lhůta je to asi rekordní, ale podobné sebezapření musí předvádět například i tým amerického fotbalu Pittsburgh Steelers před Super Bowlem, kdy má nařízenu sexuální abstinenci. Trenéři se tak snaží […]
Lifestyle
Neštovice: Postrach, který věda zahnala
Amerika je pro kolonizaci zemí zaslíbenou. Stačí přesvědčit původní obyvatelstvo, aby vycouvalo. Přesvědčovacích prostředků mají Evropané celou řadu. Pušky, děla, a také neštovice. Neštovice jsou nemocí, která významným způsobem mění dějiny Kolem roku 400 př.nl zasáhne Athény epidemie, s největší pravděpodobností neštovic. Vyhubí čtvrtinu populace a mezi obětmi je i nejvýznamnější z vůdců – Periklés (500–429 […]
Lifestyle
Praha stověžatá? Spíš kavárenská! Tři vyhlášené podniky, kde si známé osobnosti podávají dveře!
Vzduch je těžký a nasáklý kouřem z fajfek. Do kavárny vchází obrýlený fousáč, v němž všichni poznají Aloise Jiráska. Stůl u okna dnes pro změnu patří architektu Josefu Gočárovi. Zdánlivý klid naruší hluk ze zadní místnosti – nejde o nic vážného, to jen Jaroslav Hašek tropí vylomeniny. Vítejte v Unionce! Svatyně intelektuálů Co: Kavárna Union Zajímavost: Hašek zůstane […]
Lifestyle
5 mýtů o sexu: Škodí porno vztahům?
Že jsou mnohé ženy zlatokopky a v posteli svých bohatých partnerů předvádějí úctyhodné teatrální dvouaktovky, jen aby si nenašel jinou? Nepodceňujte podvědomí a sílu peněz. Jak ukazuje jeden z výzkumů, krása a inteligence mnohdy na tučné konto nestačí. Na vině není proradnost, ale prastaré archetypy. Jen z nejlepších lovců s oštěpem jsou dnes top manažeři… […]
reklama
historie
Po stopách Stonehenge: Začne to jednoduchým valem…
Vítejte v anglickém Amesbury. Protéká tudy slavná řeka Avona a ke Stonehenge to máme jen 3 kilometry. Právě tady je roku 2003 objeven hrob významného muže, který umírá kolem roku 2300 př. n. l. Hned dostává přezdívku Král Stonehenge. Vyloďovaly se právě v Amesbury některé z monolitů na stavbu kamenného unikátu? Ne. Řeka Avona je […]
Starověké Mohendžodaro: Nejluxusnější město světa
Davy skandují, peří létá. Kohoutí zápasy mají rituální charakter. Právě odtud, ze starověké Kukkutarmy, v překladu Kohoutího města, se rozšíří domestifikovaná drůbež do světa. Ale pozor: Zde je posvátná a nejí se!   Ve 2. tisíciletí před Kristem tu může žít až 100 000 obyvatel, což z „Kohoutova“ dělá metropoli světového významu. A živo tu […]
Versailles v číslech: Od sídla moci po muzeum dějin
Zámek jako z nejkrásnější pohádky je svědkem pohnutých dějin od doby, kdy se Francie stává významnou velmocí až po dramatický úpadek monarchie. Ve Versailles se však rozhoduje i o osudu jiných států. Impozantní sídlo ve Versailles je jednou z nejcennějších památek Francie, která je od roku 1979 zapsána na seznamu památek UNESCO. A také patří […]
Cholera: Detektivní pátrání s klikou
Lékař, který odhalí tajemství cholery si dá světu návod jak se s nemocí vypořádat, objevení skutečné příčiny nemoci se však nedožije. I tak ovšem dokázal změnit svět a vymýtit v civilizovaném světě jednu z nejděsivějších nemocí. Stejně jako s tuberkulózou, je to v první polovině 19. století i s cholerou. Většina lékařů zastává teorii miasma, a považuje ji […]
reklama
lifestyle
Guru designu Philippe Starck se inspiruje fresnelovou čočkou
Nepozorný zákazník by si mohl myslet, že se jedná o alkohol, jenže Perrier je přesný opak. Na druhou stranu jeden ze zakladatelů tekutinu přirovnává k šampaňskému. K 160. výročí si chutná voda nadělí dárek: Novou exkluzivní limitovanou edici své ikonické zelené lahve. Jejím autorem je legenda francouzského designu Philippe Starck!     Evropou zrovna kráčí […]
Tuberkulóza: Módní guru, zabiják i cestovka
„Má drahá, kořím se vaší alabastrové pleti i útlému pasu. Jste ztělesněním krásy,“ šeptá obdivně mladý muž. „Oh, děkuji,“ zašeptá dívka a vykašle do kapesníčku trochu krve. Má tak rozmanité symptomy, že až do 19. století nikdo netuší, že jde o jednu a tutéž nemoc. To mění svými objevy až francouzský lékař René Laënnec (1781–1826) […]
Becherovka: Likér s chutí tajemství…
Mnoho světových značek si své výrobní postupy přísně střeží. Nejinak je tomu rovněž i v případě slavné, věhlasné Becherovky Original. Říká se, že její výrobní recepturu prý vždy znají pouze dva zaměstnanci. Ti v přesném poměru míchají směs přibližně dvaceti různých bylin a koření. Celkově se její přímou výrobou údajně zabývá jen dvacet lidí, i […]
Fenomén jménem televize: Když se spojily film a rádio…
Televizi zná asi každý z nás. Však v dnešní době sledováním televize tráví svůj volný čas na 40 % Čechů a v průměru u ní stráví kolem čtyř hodin denně! Jaké ale byly její začátky? Kde se vzala a kam směřuje? A jaká jsou televizní nej? Pojďme se společně podívat na jeden z nejrozšířenějších fenoménu dnešní doby. Prvotním nápadem […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Inkontinence je stále tabu
panidomu.cz
Inkontinence je stále tabu
Problém, který zná asi většina z nás. Musíme si „nutně odskočit“, ale není kam. A pro někoho pak už může být pozdě. Samovolným únikem moči čili inkontinencí trpí až půl milionů Čechů. Za lékařem se ale stydí jít, přitom se dá hendikep dobře ovlivnit cvičením i léky. Podle statistik až 65 procent postižených nikdy se
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
enigmaplus.cz
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
Na přelomu 19. a 20. století má v oblasti bažiny Manchac v americkém státě Louisiana žít tajemná žena jménem Julie Brown. Je to prý čarodějnice, která umírá za záhadných okolností v roce 1915. Od té d
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
skutecnepribehy.cz
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
Mladší sestra byla krásná a zábavná, na rozdíl ode mě. Měla desítky nápadníků, zatímco o mě nikdo nestál a zdálo se, že se nevdám. Vše nasvědčovalo tomu, že zůstanu na ocet. Pomalu jsem se smiřovala s nepopulárním údělem staré panny, která bydlí s rodiči ve velkém bytě, s otcem hraje po večerech karty a s matkou kouká na seriály. Byla jsem nenápadná šedivá
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
iluxus.cz
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
Rodinná manufaktura Mühle Glashütte v roce 2024 slaví třicáté výročí výroby náramkových hodinek speciální edicí S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994. Tento model, symbol robustnosti a spolehlivosti, mimoc
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
historyplus.cz
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
Vzduchem létají mince. Lidé se po nich nadšeně vrhají. „Podívej, mám už plnou hrst,“ chlubí se jeden druhému. Jde o to na chvíli odvést pozornost davu, aby neušlapal přemyslovského knížete Břetislava I., mířícího k posvátnému kameni.   „Pojal Břetislava, synovce, a vedl jej na stolec knížecí,“ píše kronikář Kosmas (asi 1045‒1125) o nastolení Břetislava I. (1002/1005‒1055)
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
tisicereceptu.cz
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
Správně dochucená marináda dokáže obyčejné jídlo vyšvihnout do nebeských výšin. Přesvědčte se sami. Suroviny 8–10 kuřecích paliček sůl, pepř 1 lžíce hořčice 1 lžíce kečupu 1 lžička pálivé ml
Babské rady na bolest v krku
nejsemsama.cz
Babské rady na bolest v krku
Bolesti v krku jsou jedním z příznaků nachlazení, začínající chřipky či bakteriální nebo virové infekce. Pokud jsou teprve v počátku, můžete se těchto potíží zbavit i přírodní cestou. Bolest v krku je velmi nepříjemná. Hrdlo může být zarudlé, oteklé, může v něm být pocit škrábání a pálení doprovázeného chrapotem či potížemi při polykání. Jak si ulevit od bolestí a ztlumit zánět v hrdle?
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
nasehvezdy.cz
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
Už nějaký čas se proslýchá, že manželství herce Tomáše Jeřábka (49) z Jedné rodiny a herečky Halky Třešňákové (52) je v troskách. Teď se k nám však donesly zvěsti, že už by měli mít dokonce po rozvo
Zradil prokletý diamant Habsburky?
epochalnisvet.cz
Zradil prokletý diamant Habsburky?
O luxusní šperky z aukční síně Christie´s je jako každoročně obrovský zájem. Tentokrát však doslova enormní. V katalogu se totiž vyjímá skutečný skvost – pod položkou číslo 710 je v něm zapsán „bezejmenný žlutý diamant o váze 81,56 karátu, zasazený mezi 15 malými brilianty“. Jeho vyvolávací cena činí 350 000 švýcarských franků.   Původ tohoto slavného diamantu
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
epochanacestach.cz
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
Hned po korunovačních klenotech je relikviář svatého Maura považován za nejcennější movitou památku v České republice. A to se přitom zdálo, že tenhle románský skvost už je pro další generace nenávratně ztracen. Všechno začalo na počátku 13. století ve Francii. Biskup Gérard de Rumigny, působící v severofrancouzském městě Cambrai, byl neúnavný v hledání svatých relikvií. Nashromáždil jich hned
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
21stoleti.cz
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
Ve své době patřily k technologické špičce, máloco ale stárne rychleji než technologie. Sonda Voyager 1, která dala nahlédnout za oponu Jupiteru a Saturnu, dojala svět „Bleděmodrou tečkou“ a stala se