Domů     Fritz Sauckel přivleče miliony odvedenců pro totální nasazení
Fritz Sauckel přivleče miliony odvedenců pro totální nasazení
30.11.2019

Nejviditelnějšími zvěrstvy páchanými prominenty třetí říše jsou masové vraždění Židů a kruté masakry civilního obyvatelstva po celé Evropě.

Na seznamu největších nacistických zločinů však mají neopomenutelné místo také nucené práce v Říši, které se takřka nijak neliší od otroctví. Systém rozjede ve velkém Fritz Sauckel a do jeho soukolí dostane miliony odvedenců.

Každoročně se ve znásilněné Evropě s blížícím se 20. dubnem nacisté dostávají do varu. Ten den jejich vůdce Adolf Hitler slaví narozeniny, v totalitním nacistickém státě nemůže být většího svátku.

S opěvováním údajně geniálních schopností neúspěšného malíře se v Berlíně sbíhají servilní gratulace.

Protektorátní ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec (1893–1945), jeden z nejaktivnějších českých kolaborantů, se chce ukázat a ještě více se vlísat do vůdcovy přízně. Rozhodne se mu dát dárek.

Tím se stává „ročník 1924“ protektorátního obyvatelstva. Devatenáctileté Češky a devatenáctiletí Češi tak mají povinně otrocky sloužit Hitlerovu válečnému úsilí.

Fritz Sauckel je kovaným nacistou, že dělá něco špatného si rozhodně nepřipouští.
Fritz Sauckel je kovaným nacistou, že dělá něco špatného si rozhodně nepřipouští.

Hitler bude mít radost

Dárek nejvíc ocení především Fritz Sauckel (1894–1946), jenž svým knírkem připomíná samotného Hitlera. Fritz je hlavním organizátorem systematického nasazování obyvatel obsazených území třetí říše na nucené práce.

To on tahá za příslušné nitky, aby celý, v podstatě otrokářský systém fungoval. Naložené transporty lidské pracovní síly putují do srdce nacistické říše. Celá praxe má i své odborné, citově zcela nezabarvené slovíčko – konskripce.

Jde o odvod celých ročníků nařízením místní (v našem případě protektorátní) státní správy. Konskripce však není tou nejkrutější cestou, jak se do německých fabrik dostat.

Pracovníci totálního nasazení v koncentračním táboře v Dachau
Pracovníci totálního nasazení v koncentračním táboře v Dachau

Lidí se nedostává

Koncept Totaleinsatz, tedy totální nasazení, Hitler chtě nechtě musí prosadit. Pokud chce vyhrát válku a pokořit spojeneckou koalici, je třeba mít bojeschopné muže.

Ti musejí být vybaveni tou nejspolehlivější vojenskou technikou, samozřejmostí je však i vhodné oblečení a obuv. I když německé továrny chrlí na počátku 2. světové války jeden produkt za druhým jako na běžícím páse, nestačí to.

Nacistické vedení proto nejprve rozhodne o nových pracovních náborech, které proběhnou výhradně na dobytých územích. Z nich jen v roce 1941 Němci odvedou na půl druhého milionu dělníků! Napadením Sovětského svazu se potřeba pracovníků kolosálně zvýší.

Hitler nečeká a jmenuje durynského župního vedoucího Sauckela generálním zmocněncem pro pracovní nasazení. Systém uplatňovaný Sauckelem přivede do Evropy něco, co už mělo být dávno vymýceno – otrokářství.

Německý propagandistický plakát v polštině láká polské muže na práce v Říši.
Německý propagandistický plakát v polštině láká polské muže na práce v Říši.

Neutěšené podmínky

Z dobrovolných náborů se stávají nábory nucené, jejichž nejradikálnější formou se stanou takzvané deportace. Čistě otrocké práce vykonávají vězni koncentračních táborů a především váleční zajatci.

Většinu druhů práce spojuje fakt, že dělníci musejí pracovat v krutých nelidských podmínkách. Pracovní přestávky a pravidelné jídlo? Neexistuje! Nedílnou součástí totálního nasazení je i nedostatek odpočinku a spánku či mizerná hygiena.

V pracovním soukolí je v polovině roku 1942 uvězněno na 3,4 milionu dělníků, ke konci roku už jde o 5,5 milionu! Mnozí pracovníci se postupně potýkají s vysílením, dělnice kolabují.

Nejhůř jsou na tom odvedenci, kteří musejí hloubit a budovat podzemní utajené továrny. Ty, kteří nuceně urychlenou výstavbu fabrik snad přežijí, skolí až následné práce v nich. I „zaměstnanci“ oděvních továren ale musejí snášet příkoří.

Odvedenci často žijí v nuzných podmínkách hromadného komplexu, jakéhosi tábora, s minimálním hygienickým zázemím. Pracovníci však nemají vyhráno ani tehdy, kdy už se s katastrofálními životními podmínkami smíří a přizpůsobí se.

Od roku 1943 totiž s každým dalším měsícem roste četnost spojeneckých náletů na německá území. A cíl? Ten je jasný. Německý průmysl! Fabriky, továrny a průmyslové komplexy, které jsou přeplněné novodobými otroky ze zahraničí.

Nucené práce se nevyhnuly ani Protektorátu Čechy a Morava.
Nucené práce se nevyhnuly ani Protektorátu Čechy a Morava.

Protektorátní ztráty

Sauckelův systém však lze z pohledu Berlína hodnotit jako účinný a funkční. Vždyť za celou dobu války je na práce v Říši nuceně nasazeno téměř 13,5 milionu lidí!

Není se čemu divit, ten, kdo by snad předvolání do práce neuposlechl, se vystavuje riziku odvlečení do koncentračního tábora. A z něj už to je jen krok do toho vyhlazovacího.

Obyvatelům z nacistického hlediska „civilizovanějších“ států Evropy, jako byla například Francie, hrozila spíše jen peněžní pokuta nebo vězení. Na východě to bylo horší. I obyvatelé protektorátu Čechy a Morava totálním nasazením značně trpěli.

Dle odhadů bylo ze svých domácností vyrváno na 640 000 zejména mladých lidí. To, že by snad Sauckel prováděl něco zločinného, mu nikdy nevytane na mysl.

Hitlerovi jej s ne příliš oslnivou výškou doporučí v březnu 1941 ministr zbrojení Albert Speer (1905–1981) Jeho oficiální pracovní náplní je doslova „poskytnutí tak velkého množství pracovní síly, aby byla uspokojena poptávka“. Podle všeho se úkolu zhostí dokonale a nebere si při tom servítky.

Odvedenci ze sovětských teritorií například nesmějí mít sex s Němci a Němkami, jinak poputují automaticky do koncentračního tábora. Průměrná doba denní práce (pracuje se i o víkendu) se pohybuje kolem deseti hodin a několika minut.

„Z pěti milionů pracovníků, kteří přišli do Německa, přišlo rozhodně méně než 200 000 dobrovolně,“ přiznává v roce 1944 sám Sauckel.

Ruský pracovník v hlavním závodě Volkswagenu
Ruský pracovník v hlavním závodě Volkswagenu

Poslední zákopy

Právě rok 1944 je pro říši krizový. Bombardování průmyslových komplexů je na svém vrcholu a mladí odvedenci často využívají situace a snaží se uprchnout. Mnohým se to skutečně podaří, doma se nicméně musejí ukrývat před německým gestapem.

Jiní jsou vyhnáni z fabrik a putují na stále se zmenšující hranici německé říše, kde budují poslední zákopy, které mají zabránit postupu sovětských a spojeneckých vojsk z východu i západu.

Totální nasazení si za dobu války vybírá životy 6000 Čechů z protektorátu. Mezi šťastlivci, kteří přežijí neutěšené podmínky, se nicméně najde dalších 60 000 Čechů, kteří si svůj návrat domů neužívají příliš dlouho.

Zemřou krátce po příchodu na následky vyčerpání nebo infekční choroby, jež si z nuzných podmínek přinesou…

Ani vlastní obhajoba u soudu Sauckelovi nepostačí a ten tak končí s oprátkou kolem krku.
Ani vlastní obhajoba u soudu Sauckelovi nepostačí a ten tak končí s oprátkou kolem krku.

Nespravedlivý trest?

Sauckel se po válce dostává před norimberský soudní tribunál jako válečný zločinec. Za zločinný je ostatně označen celý systém totálního nasazení a nucených prací. Strůjce odvodů se brilantně hájí a veškerá pochybení svádí umně na vykonavatele jeho příkazů.

Svou nevinnou si je jistý. A to až do konce. Tribunál se totiž nenechá zmanipulovat a Sauckela odsoudí k trestu nejvyššímu. Oběšen je 16. října 1946. Ještě před utažením oprátky zvolá: „Umírám nevinný, můj rozsudek je nespravedlivý! Bůh ochraňuj Německo!“

Foto: Shutterstock, Wikimedia.
Související články
Historie
Zápasníka Milona z Krotonu roztrhali hladoví vlci
Filozof a matematik Pythagoras (asi 570–495 př. n. l.) se mezi lety 540–530 př. n. l. usazuje v Krotonu v jihoitalské Kalábrii a shromažďuje tu okruh svých žáků. Patří mezi ně i atlet Milon z Krotonu. „Čerpal od Pythagora nejenom filozofická poučení, ale i vědecká zdůvodnění tréninkových zásad a zápasnických chvatů,“ uvádí sportovní novinář Václav […]
Historie
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Historie
Jiří z Poděbrad: Jediný král nepocházející z královské dynastie
Husitský král či král dvojího lidu. Tyto přezdívky si vyslouží jediný český král, který nepochází z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Jiří z Kunštátu a Poděbrad, kališník, který se po celou dobu své vlády snaží o pokojné soužití kališnické většiny s katolickou menšinou. Proč se mu to nedaří? Zikmund Lucemburský (1368–1437) po sobě nezanechává žádného mužského potomka. […]
Historie
Vzdorokrál Karel Albrecht s podporou Čechů usiloval o trůn
Jako „zimní král“ se do historie českých zemí zapisuje Fridrich Falcký. Málokdo však ví, že Čechy mají i svého druhého „zimního krále“. Je jím Karel Albrecht, který se nechává prohlásit českým vzdorokrálem Karlem III., ačkoliv trůn právoplatně patří Marii Terezii… Roku 1713 se Karel VI. (1685–1740), císař Svaté říše římské a král španělský, český a uherský, […]
reklama
záhady a tajemství
Sardinské nuragy: K čemu asi jsou?
Od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existuje na Sardinii takzvaná Nuragská kultura. Jméno dostane po nurazích, kamenných věžích ve tvaru komolého kužele. Zarážející je hlavně jejich počet. Na Sardinii jich je přes 6500! Kromě nuragů za sebou civilizace zanechá i náboženské komplexy s posvátnými nádržemi k uctívání kultu vody, sochy, ale […]
Stál na Rhodosu rozkročený gigant? Ale kdeže…
Pyramidy v Gíze, visuté zahrady, Diova socha, Artemidin chrám, Mauzoleum v Halikarnassu a… Kolos Rhódský! Sedmička divů starověkého světa, z nichž se dochoval jediný: Pyramidy. A stejně jako u Semiramidiných zahrad, i u kolosu se dodnes spekuluje, zda vůbec existoval.   Líčen je ale tak často a v mnohých detailech, že by bylo s podivem, […]
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které […]
Skutečně skrývají ruiny polského hradu ďáblem střežený poklad?
Starobylý polský hrad Liwa prý ukrývá poklad, který se kdysi dávno vydal Jasiek, chlapec z Liwy, do této zříceniny hledat. Cennosti údajně v kobkách hradu skryla královna Bona, když v roce 1556 opouštěla Polsko. Jak známo, zemřela pak v Itálii na otravu. Poklad existuje! Lidé raději nechávali její poklady na pokoji, neboť se obávali ďábelských […]
svět zločinu
John Lennon: Autogram těsně před smrtí
Od chvíle, kdy se v roce 1970 rozpadla legendární skupina Beatles, fanoušci po celé zeměkouli doufají, že se čtyři liverpoolští muzikanti dají znovu dohromady. Ta naděje vydrží deset let. Do chvíle, kdy už zůstanou jen tři. Kdo je na světě nejslavnější? Není snad na světě člověk, který by netušil, kdo je John Lennon. Sám kytarista, […]
Gianni Versace: Módní génius zastřelen na prahu své vily.
Pokud by člověk neznalý prostředí módního průmyslu měl jmenovat nějakého slavného návrháře, nejspíš by jako jedno z prvních jmen zaznělo právě toto: Gianni Versace, italský génius tohoto oboru, po jehož modelech toužily hollywoodské hvězdy, členové královských rodin i největší osobnosti hudebních pódií. Proč musel zemřít, to se vlastně nikdy uspokojivě nevysvětlilo. Zabiják stále nemá dost […]
Neopatrný střelec bez nohou Oscar Pistorius: Umírající přítelkyni vláčí po schodech
Jihoafrický atlet dlouho svět zajímá především proto, že se jako první hendikepovaný sportovec v historii zúčastní letních olympijských her v Londýně. Vrcholově závodí bez nohou, pouze se speciálními protézami. V únoru 2013 však do povědomí veřejnosti vstoupí tím, že ve svém domě na svatého Valentýna zastřelí svoji přítelkyni, modelku Reevu Steenkampovou. Je 14. únor roku 2013, svátek […]
Jiří Schmitzer: Alkoholový démon si vyžádá život chodce
„Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale žes byl ožralej jak dobytek, to se nepromíjí,“ nemaže se vynikající herec Jiří Sovák (1920–2000) se svým synem Jiřím Schmitzerem krátce poté, co se o tragédii dozvídá. Napjaté vztahy v mládí To, že má i Jiří Sovák pomyslný díl viny na celém neštěstí, tuší jen […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
historyplus.cz
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
Provdali ji sotva ve třech letech, zhruba ve třiceti už byla vdovou. Na muže haličská královna Salomena, jediná dcera polského knížete Leška Bílého, poté úplně zanevřela. Je rozhodnutá – složí slib čistoty a již nikdy se tělesně nesblíží s žádným mužem. To je ve středověku ve vznešených rodinách, kde sňatky slouží jako prostředek diplomacie i
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
nasehvezdy.cz
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
Příjemné překvapení pro své fanoušky přichystala herečka Tereza Brodská (56), která se po letech vrací do seriálu Ulice! Bok po boku se svou seriálovou dcerou Patricií Pagáčovou (35) znovu obnoví př
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
epochanacestach.cz
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
S příchodem léta se krumlovské centrum Port 1560 stává ideálním místem pro všechny, kteří touží po spojení kultury, gastronomie, dobrého piva a relaxace. Tento jedinečný areál nabízí návštěvníkům širokou škálu aktivit a zážitků, které si mohou užít také v nádherném prostředí prostorné zahrady z 16. století. Zábava a relax pod širým nebem Port 1560 se pyšní
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
rezidenceonline.cz
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
Když se herec Steve McQueen v 70. letech mnulého století přestěhoval do Malibu, nebylo to zrovna kvůli zdejším úžasným možnostem surfování. Jedna z nejúspěšnějších a nejlépe placených filmových hvězd své generace tu totiž hledala především soukromí a ústraní. Dokonalé útočiště našel známý chlapák v rezidenci usazené vysoko na útesu nad pobřežím Tichého oceánu, nacházející se
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
tisicereceptu.cz
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
Někdo to rád sladké – a tenhle známý zpěvák a herec velmi rád posnídá lívanečky s borůvkami. O linii se bát nemusí, protože se mj. věnuje například golfu. Potřebujete 200 g hladké mouky 2 lžíce
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
21stoleti.cz
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
Každý z nás je nositelem přibližně 4 milionů genetických variant. Ale jen málokomu se povede vyhrát v genetické loterii něco opravdu cenného, jako třeba barevnější vidění světa, nádherné řasy nebo sil
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
panidomu.cz
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
Trvalý vztah, v němž překonáme všechny krize a spokojeně spolu zestárneme, představuje stále jednu z nejvyšších životních hodnot. Nehledě na to, kolik nám je a v jak technologicky vyspělé době žijeme, pořád věříme, že nejlepší konec příběhu dvou zamilovaných lidí je „a žili spolu šťastně až do smrti“. Ve skutečnosti se téměř každé druhé české manželství
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
nejsemsama.cz
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
Léto velí mít hladkou pokožku bez chloupků. Epilace sice není právě příjemná, ale s trochou šikovnosti ji jistě zvládnete. Vážně chcete zkusit epilaci cukrovou pastou? Nebo jste ji už zkusila a máte s ní špatnou zkušenost? Nezatracujte ji. Cukrovou pastu si můžete připravit doma. Přírodní a šetrná Cukrová pasta se k odstranění chloupků používala už ve starém Egyptě. Dnes
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
iluxus.cz
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
V oblasti módy se barvy neustále mění a vyvíjejí, přičemž každá sezóna přináší nové odstíny a kombinace, které zaujmou a inspirují. Pro rok 2024 vyhlásila společnost Pantone Color Institut barvou roku
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
enigmaplus.cz
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
Nepředstavitelné sumy peněz i lidské životy – to vše pohltila tzv. jáma pokladů na ostrůvku nedaleko kanadské provincie Nové Skotsko. Hledači pokladů totiž prahnou po zdejším tajemství ukrytém hluboko
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
skutecnepribehy.cz
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
Byla to láska z pionýrského tábora. Jardovi bylo devatenáct let a dělal vedoucího malým klukům. Byli z něj úplně paf a já taky. Zamilovala jsem se do něj na pionýrském táboře. Všechny holky to věděly, protože neumím udržet tajemství, všechno na sebe vykecám. Jsem odjakživa taková, máma byla to samé v bledě modrém. Byla jsem v oddíle nejstarších, patnáctiletých holek. Jardovi
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
epochalnisvet.cz
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
William Henry Harrison sice původně studoval medicínu, v roce 1791 se ale rozhodne vstoupit do americké armády, která je zrovna plně zaneprázdněna boji proti indiánům.   O tři roky později se účastní slavné bitvy u Fallen Timbers, v níž vojáci USA triumfují. Když si v roce 1795 bere za ženu Annu Tuthill Symmesovou (1775–1864), zastává