Domů     Evropu před zemí půlměsíce zachránila husarská jízda
Evropu před zemí půlměsíce zachránila husarská jízda
24.11.2020

Mongolové vyženou ve 13. století turecké kmeny na západ až na území kolem dnešního města Konya ve středním Turecku. Hranici mezi novými osídlenci a Byzantskou říší vytvoří řeka Sakarya. Křesťané a muslimové spolu zpočátku v klidu obchodují. Ovšem idylka netrvá dlouho… 

 

Turecký vůdce Osman I. (1258–1326) jako zdatný válečník pochopí, že se křesťanům může postavit silou. Plení byzantská území, což si tamější císař Andronikos II. (1259–1332) nemůže nechat líbit. Posílá proti vetřelcům armádu o síle 2000 mužů, aby je vyhnala.

Jenže Turci mají více než dvojnásobnou přesilu a byzantské vojsko 27. července 1302 porazí v bitvě nedaleko Nikomédie (dnešní Izmit na severozápadě Turecka).

Následně obsadí Bythýnii (na severovýchodě Turecka), která se stává centrem vznikající Osmanské říše. Osmanův nástupce Orhan I. (1281–1362) upevňuje vnitřní správu státu, zavádí osmanskou měnu a posiluje vojsko. „V tomto vývoji osmanské armády lze vidět vliv bojovné náboženské ideologie, která měla za cíl dobytí světa nevěrců,“ uvádí současný francouzský historik Frédéric Hitzel. 

Osman I. se odvážně postaví křesťanům.
Osman I. se odvážně postaví křesťanům.

 

Setne mu hlavu 

Orhan i jeho následovník Murad I. (1326–1389) pokračují v bojích proti Byzantské říši. Daří se jim dobývat další a další města. V roce 1371 porazí u řeky Marica (v dnešním Ŕecku) spojenou armádu Srbů a Bulharů.

Nepřátelské koalici se postaví také v červnu 1389 na Kosově poli (nedaleko dnešní kosovské Prištiny). Srbský bojovník Miloš Obilić (†1389) zraní v předvečer bitvy tureckého sultána, který záhy umírá. Vypadá to, že smrt vojevůdce znamená pro Turky konec.

Opak je však pravdou. Muradův nevlastní syn Bajezid I. (asi 1354–1403) se do čela osmanské armády postaví dřív, než v jejích řadách vypukne panika.

V nastalém boji pomstí sultánovu smrt, když zajme srbského knížete Lazara Hrebeljanoviće (* asi 1329) a nad Muradovým tělem mu 28. června 1389 setne hlavu. Bajezidovým dalším dobyvatelským choutkám ale udělá čáru přes rozpočet turkický vládce Tamerlán († 1405), který osmanského vládce v červenci 1402 v bitvě u Ankary zajme a na svobodu už ho nepustí.  

Bajezidův syn Mehmed I. (1382/1390–1421) a vnuk Murad II. (1404–1451) navážou na úspěchy svých předchůdců a zálusk si začínají dělat i na samotné centrum Byzantské říše – Konstantinopoli.

Válečnou výpravu s cílem ji dobýt však zorganizuje až další z tureckých panovníků.  

Sultán Mehmed II. právě vstupuje do Konstantinopole.
Sultán Mehmed II. právě vstupuje do Konstantinopole.

 

Vojáci plení Konstantinopoli 

„Čeká nás krutá a potupná smrt,“ šeptají si křesťané, kteří si 29. května 1453 vybrali jako své poslední útočiště chrám Hagia Sofia v Konstantinopoli. Ani mohutné zdi svatostánku je neochrání před řáděním Osmanů… Obrovská turecká armáda čítající zhruba 200 000 mužů obléhá město od 6. dubna 1453. K branám Konstantinopole ji přivede mladý sultán Mehmed II. (1432–1481). 29. května dává povel k dalšímu útoku a konečně se mu podaří prolomit hradby.

Tři dny jeho vojáci plení město. Byzantská říše je v troskách, z Konstantinopole se stává Istanbul a Mehmeda II. neopouští touha dobývat další území. Své výboje směřuje na Balkán.

Už o tři roky později zamíří k Bělehradu, kde ho však zastaví sedmihradský kníže János Hunyadi (asi 1387–1456). Další ránu mu v roce 1462 zasadí kníže Vlad III. Dracula (1431–1476). Ovšem v Malé Asii a Řecku se Mehmedovi daří.

Roku 1480 pak osmanská armáda zaútočí na Itálii, její tažení ale o rok později ukončí sultánova smrt. 

Papež Pius V. kvůli zahnání společného nepřítele zakládá Svatou ligu.
Papež Pius V. kvůli zahnání společného nepřítele zakládá Svatou ligu.

   

Překvapí je sněhová nadílka 

Rozšířit území své říše se chystá i sultán Sulejman I. (1494–1566), přezdívaný Nádherný. Osmané znovu zamíří do Evropy a na podzim 1529 se dostanou až k hradbám Vídně. V rakouské metropoli panují velké obavy.

Podaří se město uhájit? Jeho obranou je pověřen rakouský vojevůdce Mikuláš ze Salmu (1459–1530). Uspěje 70letý stařec?

Vždyť úkol odrazit 120 000 armádu by nebyl snadný ani pro výrazně mladšího válečníka. Mikuláš si přesto ví rady. Do sklepů u hradeb dá nalít vodu a hlídky sledují její hladinu.

Jakmile dojde k jejímu pohybu, je jasné, že nepřátelé kopou pod hradbami tunely pro uložení střelného prachu, aby opevnění vyhodili do povětří.

Obránci se jim v tom snaží všemožně zabránit. „Do útoku!“ nařizuje konečně 14. října 1459 Sulejman I. a Turci se vrhají vpřed. Marně. Zásobování osmanské armády v tu dobu už výrazně vázne a vojáci mají hlad.

A když navíc napadne sníh, rozhodne se Sulejman I. od dalšího obléhání raději upustit.  

Bitva u Vídně přinese Osmanům debakl.
Bitva u Vídně přinese Osmanům debakl.

Velitelova hlava jako trofej 

Klidu si však Evropa moc dlouho neužije. Již v roce 1565 obklíčí osmanská flotila se 40 000 válečníky ostrov Malta a maltézští rytíři musejí napnout všechny síly, aby toto nebezpečí zažehnali.

Papež Pius V. (1504–1572) vzápětí pochopí, že porazit tak mocného nepřítele se podaří jenom společnými silami. Roku 1571 proto zakládá Svatou ligu, kterou tvoří Španělsko, Benátky a Janov. Úkolem této koalice je vyhnat dotírající Osmany ze Středomoří. 

K rozhodujícímu střetu dochází 7. října 1571 poblíž Lepanta na řeckém pobřeží. „Bude to snadné,“ myslí si turečtí velitelé, když uvidí na moři nepřátelské galeasy, původně obchodní lodě přestavěné na válečné.

Vrhnou se na ně, ale odpovědí je jim mohutná kanonáda z děl. Něco podobného nečekali.

Nastává krvavá řež, v níž přichází o život i turecký velitel Ali Paša. „Nabodněte jeho hlavu na kopí,“ napadne kohosi z námořníků Svaté ligy. Když to zjistí Osmané, jejich bojová morálka prudce klesne a Svatá liga nakonec v bitvě vítězí.   

Polský král Jan III. Sobieski se svými jednotkami přispěchá na pomoc na poslední chvíli.
Polský král Jan III. Sobieski se svými jednotkami přispěchá na pomoc na poslední chvíli.

 

Přichází další debakl 

O století později je však zase všechno jinak – Turci znovu začínají hrozit. V letech 1669–1670 úspěšně dobývají Krétu a poté zamíří do nitra Evropy.

Dostávají se až na území dnešního Polska, kde si však s nimi v roce 1673 hladce poradí budoucí polský král Jan III. Sobieski (1629–1696). O deset let později se pak osmanská armáda opět objeví u Vídně.  

Tentokrát jí velí velmi schopný Kara Mustafa Paša (1634/1635–1683) a zdá se, že rakouská metropole padne. V nejtěžší chvíli ji však přispěchá na pomoc Sobieski se svojí husarskou jízdou.

12. září 1683 vypuká bitva, v níž dlouhým obléháním unavení Turci nedokážou vzdorovat mužům polského krále.

Vezmou nohy na ramena a Sobieski si své vítězství jaksepatří vychutná. „Vídeň odolala jedině díky mně,“ prohlásí a získává právo vzít si svoji kořist z nepřátelského tábora. Osmanská říše tak utrpí další debakl. 

Foto: Wikimedia Commons
Související články
Historie
Zápasníka Milona z Krotonu roztrhali hladoví vlci
Filozof a matematik Pythagoras (asi 570–495 př. n. l.) se mezi lety 540–530 př. n. l. usazuje v Krotonu v jihoitalské Kalábrii a shromažďuje tu okruh svých žáků. Patří mezi ně i atlet Milon z Krotonu. „Čerpal od Pythagora nejenom filozofická poučení, ale i vědecká zdůvodnění tréninkových zásad a zápasnických chvatů,“ uvádí sportovní novinář Václav […]
Historie
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Historie
Jiří z Poděbrad: Jediný král nepocházející z královské dynastie
Husitský král či král dvojího lidu. Tyto přezdívky si vyslouží jediný český král, který nepochází z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Jiří z Kunštátu a Poděbrad, kališník, který se po celou dobu své vlády snaží o pokojné soužití kališnické většiny s katolickou menšinou. Proč se mu to nedaří? Zikmund Lucemburský (1368–1437) po sobě nezanechává žádného mužského potomka. […]
Historie
Vzdorokrál Karel Albrecht s podporou Čechů usiloval o trůn
Jako „zimní král“ se do historie českých zemí zapisuje Fridrich Falcký. Málokdo však ví, že Čechy mají i svého druhého „zimního krále“. Je jím Karel Albrecht, který se nechává prohlásit českým vzdorokrálem Karlem III., ačkoliv trůn právoplatně patří Marii Terezii… Roku 1713 se Karel VI. (1685–1740), císař Svaté říše římské a král španělský, český a uherský, […]
reklama
lifestyle
„Úsměvné“ přešlapy slavných lidí z dob, kdy byli ještě mladí
Dnes jsou z nich nezpochybnitelné špičky ve svých oborech. Jsou vážení a uznávaní. Je až s podivem, že se tak nějak pozapomnělo na jejich hříchy z mladických let. A pozor, čistý štít nemá ani boháč a mecenáš v jedné osobě Bill Gates! Caron Butler – špičkový basketbalista Bývalý profesionální hráč americké NBA a současný trenér […]
Nezdravé jídlo: Zastavme trend doby!
Vaření je někdy věda, ale ne zas taková věda, abychom si nedávali pozor na nezdravé potraviny. Víte, co všechno vám může udělat takový populární Big Mac, pokud si ho budete dávat příliš často? A tušili jste, že na každých 100 000 obyvatel je 45 lidí s mrtvicí kvůli umělým sladidlům? Přepálený tuk může začít u […]
Prepeři: Jak se zachránit v době krize
Městem začínají znít sirény a lidé propadají panice. V televizním vysílání je ohlášen začátek jaderné války mezi mocnostmi. Naprostá většina obyvatelstva na tento, byť velmi nepravděpodobný, scénář není připravena. Najdou se však tací, kteří chtějí přežít za každou cenu a na podobné události se dlouhá léta připravují. Preperství nebo také survivalismus má své počátky ve […]
Jak se vyhnout úrazům při sportování?
Ročně si Češi přivodí téměř dva miliony úrazů, každý pátý se přitom stane při sportu. Zejména v letních měsících se ordinace lékařů plní lidmi, kteří si přivodili zranění při typicky letních sportech, jakými jsou cyklistika, in-line bruslení a běh, u dětí pak ještě skákání na trampolíně. Jak jim předejít? Podle Českého statistického úřadu se sportu pravidelně […]
historie
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
Sardinské nuragy: K čemu asi jsou?
Od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existuje na Sardinii takzvaná Nuragská kultura. Jméno dostane po nurazích, kamenných věžích ve tvaru komolého kužele. Zarážející je hlavně jejich počet. Na Sardinii jich je přes 6500! Kromě nuragů za sebou civilizace zanechá i náboženské komplexy s posvátnými nádržemi k uctívání kultu vody, sochy, ale […]
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
historyplus.cz
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
Provdali ji sotva ve třech letech, zhruba ve třiceti už byla vdovou. Na muže haličská královna Salomena, jediná dcera polského knížete Leška Bílého, poté úplně zanevřela. Je rozhodnutá – složí slib čistoty a již nikdy se tělesně nesblíží s žádným mužem. To je ve středověku ve vznešených rodinách, kde sňatky slouží jako prostředek diplomacie i
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
nasehvezdy.cz
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
Příjemné překvapení pro své fanoušky přichystala herečka Tereza Brodská (56), která se po letech vrací do seriálu Ulice! Bok po boku se svou seriálovou dcerou Patricií Pagáčovou (35) znovu obnoví př
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
epochanacestach.cz
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
S příchodem léta se krumlovské centrum Port 1560 stává ideálním místem pro všechny, kteří touží po spojení kultury, gastronomie, dobrého piva a relaxace. Tento jedinečný areál nabízí návštěvníkům širokou škálu aktivit a zážitků, které si mohou užít také v nádherném prostředí prostorné zahrady z 16. století. Zábava a relax pod širým nebem Port 1560 se pyšní
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
rezidenceonline.cz
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
Když se herec Steve McQueen v 70. letech mnulého století přestěhoval do Malibu, nebylo to zrovna kvůli zdejším úžasným možnostem surfování. Jedna z nejúspěšnějších a nejlépe placených filmových hvězd své generace tu totiž hledala především soukromí a ústraní. Dokonalé útočiště našel známý chlapák v rezidenci usazené vysoko na útesu nad pobřežím Tichého oceánu, nacházející se
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
tisicereceptu.cz
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
Někdo to rád sladké – a tenhle známý zpěvák a herec velmi rád posnídá lívanečky s borůvkami. O linii se bát nemusí, protože se mj. věnuje například golfu. Potřebujete 200 g hladké mouky 2 lžíce
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
21stoleti.cz
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
Každý z nás je nositelem přibližně 4 milionů genetických variant. Ale jen málokomu se povede vyhrát v genetické loterii něco opravdu cenného, jako třeba barevnější vidění světa, nádherné řasy nebo sil
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
panidomu.cz
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
Trvalý vztah, v němž překonáme všechny krize a spokojeně spolu zestárneme, představuje stále jednu z nejvyšších životních hodnot. Nehledě na to, kolik nám je a v jak technologicky vyspělé době žijeme, pořád věříme, že nejlepší konec příběhu dvou zamilovaných lidí je „a žili spolu šťastně až do smrti“. Ve skutečnosti se téměř každé druhé české manželství
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
nejsemsama.cz
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
Léto velí mít hladkou pokožku bez chloupků. Epilace sice není právě příjemná, ale s trochou šikovnosti ji jistě zvládnete. Vážně chcete zkusit epilaci cukrovou pastou? Nebo jste ji už zkusila a máte s ní špatnou zkušenost? Nezatracujte ji. Cukrovou pastu si můžete připravit doma. Přírodní a šetrná Cukrová pasta se k odstranění chloupků používala už ve starém Egyptě. Dnes
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
iluxus.cz
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
V oblasti módy se barvy neustále mění a vyvíjejí, přičemž každá sezóna přináší nové odstíny a kombinace, které zaujmou a inspirují. Pro rok 2024 vyhlásila společnost Pantone Color Institut barvou roku
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
enigmaplus.cz
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
Nepředstavitelné sumy peněz i lidské životy – to vše pohltila tzv. jáma pokladů na ostrůvku nedaleko kanadské provincie Nové Skotsko. Hledači pokladů totiž prahnou po zdejším tajemství ukrytém hluboko
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
skutecnepribehy.cz
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
Byla to láska z pionýrského tábora. Jardovi bylo devatenáct let a dělal vedoucího malým klukům. Byli z něj úplně paf a já taky. Zamilovala jsem se do něj na pionýrském táboře. Všechny holky to věděly, protože neumím udržet tajemství, všechno na sebe vykecám. Jsem odjakživa taková, máma byla to samé v bledě modrém. Byla jsem v oddíle nejstarších, patnáctiletých holek. Jardovi
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
epochalnisvet.cz
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
William Henry Harrison sice původně studoval medicínu, v roce 1791 se ale rozhodne vstoupit do americké armády, která je zrovna plně zaneprázdněna boji proti indiánům.   O tři roky později se účastní slavné bitvy u Fallen Timbers, v níž vojáci USA triumfují. Když si v roce 1795 bere za ženu Annu Tuthill Symmesovou (1775–1864), zastává