Domů     Co vás připraví o dech aneb 7 zákeřných plicních chorob. Jak se projevují?
Co vás připraví o dech aneb 7 zákeřných plicních chorob. Jak se projevují?
20.6.2020

Plíce, párový orgán v naší hrudi, nám umožňují dýchání, tedy výměnu plynů v našem těle. Jaké choroby mohou plíce postihnout? 

Astma

Příznaky: sípání, dušnost svírání na hrudi, kašel s těžko vykašlatelným hlenem

Kolik lidí na světě jím trpí: každý třináctý člověk, tj. asi 600 milionů lidí

Prevence: časný kontakt s domácími zvířaty, odstranění alergenů z domácnosti (u rozvinuté choroby)

Délka léčby: celoživotní, někdy dětské astma po 10. roce vymizí

Astma je poměrně běžným chronickým onemocněním dýchacích cest. Znali jej už ve starověkém Egyptě a Řecku. Projevuje se epizodami sípání, dušnosti, svírání na hrudi a kašlem.

Nejpravděpodobněji je astma způsobeno kombinací genetických faktorů s vlivy životního prostředí (alergeny, znečištění vzduchu, zakouřené prostředí).

V souvislosti s rostoucím výskytem astmatu u dětí se hovoří rovněž o nežádoucím vlivu příliš čistých domácností na rozvoj nemoci.

Astma se prozatím nepodařilo vyléčit.
Astma se prozatím nepodařilo vyléčit.

Lék zatím neexistuje!

Astma je výsledkem chronického zánětu dýchacích cest, v jehož důsledku dochází k jejich zužování a tím k rozvoji sípání. K záchvatům dochází v noci. Astmatem trpí až 10 % dětí a 5 % dospělých, častěji ženy.

Na nemoc zatím neexistuje lék, který by ji vyléčil, ovšem pomocí inhalačních bronchodilatátorů nebo kortikosteroidů lze projevy astmatu výrazně eliminovat.

Zápal plic

Příznaky: kašel, bolest na prsou, horečka a obtíže při dýchání

Kolik lidí na světě jím trpí: 450 milionů osob ročně, tj. 7 % světové populace, 4 miliony pak na následky nemoci zemřou

Prevence: očkování, přestat kouřit, snížit znečištění vzduchu v interiéru, dodržování hygienických opatření při nemoci (kýchání do rukávu, mytí rukou, nošení roušky)

Délka léčby: rentgen plic bývá čistý asi po měsíci, u starších osob až po 12 týdnech

Zápal plic je běžným onemocněním, které se vyskytuje ve všech částech světa. Stojí za 7 % celosvětového počtu úmrtí za rok. Příznaky choroby popsal už antický lékař Hippokrates (460–370 př. n.l.).

Nejběžněji stojí za zápalem plic bakterie (50 % případů), ve třetině případů viry, vzácněji plísně a paraziti. Před objevem penicilínu a dalších dosahovala úmrtnost na zápal plic až 30 %.

Před vynálezem penicilinu umíralo na zápal plic 30% nemocných.
Před vynálezem penicilinu umíralo na zápal plic 30% nemocných.

Bolest při nádechu a zvýšená frekvence dechu

Projevuje se kašlem, horečkou, zimnicí, dušností, zvýšenou dechovou frekvencí a ostrou až bodavou bolestí na prsou při hlubokém nádechu. Část plic se postupně zaplní tekutinou, a tak dojde k zablokování volného přístupu kyslíku do krve.

Nemoc se potvrzuje rentgenem plic. Při mírném průběhu je léčena doma, při závažných komplikacích musí člověk do nemocnice.

Tuberkulóza

Příznaky: bolest hrudi, vykašlávání krve, kašel trvající déle než tři týdny, horečka, třesavka, noční pocení, ztráta chuti k jídlu i tělesné hmotnosti, bledost, únava

Kolik lidí na světě jí trpí: 10 milionů nově nakažených v roce 2018, přičemž 1,5 milionu na chorobu v tomto roce zemřelo

Prevence: identifikace a léčba nakažených, očkování dětí (u nás mezi roky 1953 až 2010, nyní jen u rizikových skupin).

Délka léčby: 6 až 24 měsíců

Tuberkulóza neboli souchotiny či „oubytě“ je nemoc známá už od pravěku. V 19. století patřila mezi nejběžnější příčiny úmrtí. Za vznikem onemocnění stojí bakterie M. tuberculosis, která napadá především plíce.

Šíří se vzdušnou cestou či skrz poranění kůže, inkubační doba je až 8 týdnů. Bakterie se dostanou do plicních sklípků, kde se rozmnoží. Dále proniknou do mízních uzlin a přes krevní oběh do dalších orgánů.

Bez léčby je téměř poloviční šance, že člověk zemře.
Bez léčby je téměř poloviční šance, že člověk zemře.

Kašlete krev? Máte tuberkulózu!

Tuberkulóza se projevuje chronickým kašlem s krvavým hlenem, horečkou a nočním pocením. Bez léčby je nemoc smrtelná v 50 % případů. Léčení je náročné a dlouhodobé, spočívá v podávání antibiotik, tzv. antituberkulotik, po dobu minimálně 6 až 9 měsíců.

Obvyklá je také latentní, bezpříznaková forma nemoci. Očkování proti TBC je možné pouze u dětí.

Chronická obstrukční plicní nemoc

Příznaky: chronický kašel, vykašlávání hlenu, dušnost, snížení tolerance fyzické námahy, únava, svalová atrofie, podvýživa

Kolik lidí na světě jí trpí: asi 600 milionů lidí celosvětově, u nás asi 300 000 lidí, 3500 z nich na nemoc každoročně zemře

Prevence: zanechání kouření, včetně pasivního, používání ochranných pomůcek snižující množství vdechovaných prašných částic, očkování proti chřipce a pneumokokům

Délka léčby: doživotní

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je aktuálně na vzestupu. Přitom lidé mají tendenci ji podceňovat a přicházejí k lékaři pozdě. V 80 % případů za vznikem CHOPN stojí kouření, a to i pasivní.

Nemoc představuje kombinaci zánětu průdušek a rozedmy plic (rozšíření dýchacích cest a úbytek plicní tkáně). Bývá obvykle odhalena pomocí spirometrie, kdy se testuje schopnost pacientových plic nadechnout a vydechnout, či rentgenu plic.

Za vznikem nemoci stojí kouření.
Za vznikem nemoci stojí kouření.

Choroba kuřáků

Ač ji nelze vyléčit, pokud je odhalena včas, je možné její příznaky významně potlačit. Prvním krokem je samozřejmě ukončení kouření včetně pasivního. K léčbě se užívají bronchodilatátory, které zvětšují průsvit průdušek, a dále léky k usnadnění vykašlávání.

Nemoc má čtyři stupně, při pokročilejších nálezech pak musejí být pacienti připojeni na kyslíkový přístroj.

Sarkoidóza plic

Příznaky: horečka, bolest v krku, svalů, otoky kotníků, vyrážka, suchý kašel, dušnost, únava, ztráta váhy, bolest za hrudní kostí

Kolik lidí na světě jí trpí: 1,3 milionu, u nás 8 500 nemocných, každý rok přibude 800 nových případů

Prevence: není známá

Délka léčby: půl roku

Sarkoidóza je autoimunitní onemocnění nejasného původu. Má se za to, že na jeho počátku stojí infekce zatím neznámým mikroorganismem. Infekce vyvolá chybnou reakci imunitního systému, který spustí projevy zánětlivého onemocnění.

V postižených tkáních, kterými jsou nejběžněji plíce, se hromadí zánětlivé buňky, z nichž vznikají tzv. granulomy. V nich probíhají další procesy, které vedou k degeneraci plicní tkáně a rozvoji sarkoidózy.

Tato nemoc vzniká chybou imunitního systému.
Tato nemoc vzniká chybou imunitního systému.

Příznaky jako chřipka

Plicní sarkoidóza se nejprve projeví zvětšením plicních hlubokých mízních uzlin. Když narostou, utlačí plíce a postižený člověk tak začne být dušný a má suchý kašel. Pak se proces přesune do plic a projeví se příznaky podobnými chřipce, a otoky kotníků.

Nemoc více postihuje ženy, spíše nekuřáky než kuřáky a nejčastěji lidi ve věku 30–50 let. Děti vzácně. 80 % pacientů se vyléčí spontánně, jen třetina potřebuje léčbu glukokortikoidy, látkami tlumícími imunitní systém. Ta trvá alespoň půl roku. Úmrtnost je méně než 5 %.

Plicní fibróza

Příznaky: dušnost, zejména při námaze, chronický suchý kašel, únava a slabost, bolest na hrudi, ztráta chuti k jídlu a rychlé hubnutí

Kolik lidí na světě jí trpí: 1 milion, u nás 2000 postižených

Prevence: skoncování s kouřením, ochrana před znečišťujícími látkami z ovzduší

Délka léčby: doživotní

Idiopatická (tj. bez známých příčin) plicní fibróza je onemocnění dýchacích cest, při kterém vznikají jizvy v plicní tkáni, což vede k problémům s dýcháním, protože má postižený nižší koncentraci kyslíku v krvi. Pacienti tak trpí trvalou dušností.

Ti neléčení pak umírají do pěti let od propuknutí choroby. Proto je zásadní vyhledat lékaře co nejdříve a zahájit léčbu včas. Nemoc se projevuje zhoršující se dušností při námaze, chronickým suchým kašlem a bolestí na hrudi.

V plicích se tvoří jizvy.
V plicích se tvoří jizvy.

Prsty prozradí problémy s dýcháním

Při poslechu plic se ozývá praskání podobné rozepínání suchého zipu nebo chůzi po zmrzlém sněhu, tzv. krepitus. Diagnózu potvrdí biopsie plic (odebrání kousku tkáně). Postižení mají rovněž paličkovité prsty s nehty ve tvaru hodinového sklíčka.

Pacienti zadýchávání často přisuzují zhoršené kondici, a tak lékaře vyhledají až pozdě. S moderní léčbou jí přitom mohou vzdorovat roky a dočkat se i transplantace plic.

Rakovina plic

Příznaky: kašel včetně vykašlávání krve, úbytek váhy, dechová nedostatečnost, únava, bolest na prsou a další

Kolik lidí na světě jí trpí: přes 2 miliony lidí si každý rok nově vyslechne tuto diagnózu a asi 1,8 milionu na ní zemře, u nás je ročně diagnostikováno asi 7 tisíc lidí

Prevence: skoncování s kouřením (po 10 letech bez cigarety se riziko karcinomu snižuje na polovinu, screening)

Délka léčby: závisí na pokročilosti nálezu

Karcinom plic bývá druhou nejčastější příčinou smrti mužů a žen při úmrtí na nádorové onemocnění. K rozvoji onemocnění dochází v 80 až 90 % případů u kuřáků.

Rozlišuje se malobuněčný karcinom a nemalobuněčný karcinom plic, přičemž na každý z nich zabírá jiná léčba. Pokud není karcinom léčen, šíří se v podobě metastáz do dalších tkání a orgánů.

Rakovina plic patří k těm nejnebezpečnějším.
Rakovina plic patří k těm nejnebezpečnějším.

Malá šance na záchranu

Diagnóza se stanovuje na základě příznaků, potvrzuje ji rentgen hrudníku, biopsie nebo CT vyšetření. Nemalobuněčné karcinomy jsou odstraňovány chirurgicky, kdežto malobuněčné lépe reagují na chemoterapii a radioterapii.

Bohužel prognóza je u nemoci obecně špatná, navíc bývá většinou zachycena až v pokročilé fázi. U nemalobuněčného karcinomu je šance na přežití po pěti letech 70 %, u malobuněčného jen 5 %.

Foto: Shutterstock.com, WIkimedia Commons
reklama
Související články
Zajímavosti
Plzeňské pivo si oblíbil i František Palacký
Co si vybavíte, když se řekne Plzeň? Jednoznačně pivo. Dějiny piva se v tomhle městě táhnou zpátky v čase až do roku 1292, kdy král Václav II. poskytl 260 plzeňským měšťanům právo várečné. Nejslavnější pivařská kapitola ale začíná v 19. století. Obyvatelé Plzně si v roce 1839 zakládají Měšťanský pivovar. Bavorský sládek Josef Groll v něm první pivo uvaří […]
Zajímavosti
První obchodní styky dávných obyvatel Čech: Frčely hlavně korálky
České země jako izolovaná kotlina skrytá za horami a v lesích? Taková představa je skutečně velice naivní. Obchodní styky s okolím se zde pěstovaly už v dobách před naším letopočtem. Ačkoliv by to mnozí vás jistě neřekli, už tehdy prodej a koupě čile kvetla. Na našem území se obchodovalo už dávno před příchodem Slovanů, kteří do české kotliny […]
Zajímavosti
Baobaby: Stromy, které hubnou
Jejich jméno pravděpodobně pochází z arabštiny, ale najdeme je hlavně v Africe a na Madagaskaru, kde jsou pro tamní obyvatele léčivou dřevinou, tématem legend i předmětem uctívání. Věří například, že pokud utrhnou květ baobabu, sežere je lev. Ale pokud se napijí vody, kde byla namočena jeho semena, uchrání je to před útokem krokodýla. Tyto neobyčejné […]
Zajímavosti
Léčivá síla bylinek: Jak naši předci léčili nachlazení, horečku, černý kašel či chřipku?
Na přelomu 19. a 20. století bylo lékařů pomálu, a jejich služby byly navíc drahé. Není proto divu, že se zejména chudí spoléhali na rady babek kořenářek, které k léčbě nemocí využívaly hlavně sílu bylinek. Jaké rostliny či jiné dostupné suroviny tedy sloužily k léčbě nemocí? Co zabíralo na úrazy a zhmožděniny? A jakou roli […]
reklama
věda a technika
Co lze koupit v Japonsku? Antistresové rajče!
Potravinářské plodiny už bývají geneticky upraveny – ať už tradičním šlechtěním, nebo mutagenezí, která zahrnuje vystavení semen ionizujícímu záření nebo chemikáliím. Před nedávnem vůbec poprvé vstoupila na trh odrůda rajčat, která prošla úpravou genomu s pomocí technologie genetických nůžek CRISPR… Sicilian Rouge High GABA je jedinečná odrůda rajčat, jež obsahuje vysoké hladiny kyseliny gama-aminomáselné, o které se […]
Rorschachův test: Osobnost vepsaná do skvrn
Psycholog obrátí další kartu. „To jsou ženské plavky.“ Klient zaboří zrak do obličeje naproti. Odpověděl dobře? Nevyčte ale nic. „A tohle je socha jelena,“ chrlí klient první dojem z další karty. Je jedním z nejméně šesti milionů lidí na celém světě, kteří mají test za sebou.     V kabele do školy v severošvýcarském Schaffhausenu […]
Cesta k proslulým motorkám začala u ručních granátů
Jak se zrodila Jawa? Každý si pod tímto slovem představí motocykly, ale tak jednoduché to nebylo. Možná vás tolik nepřekvapí, že na začátku byla zbrojní výroba. Podnikatel František Janeček (1878–1941) vyrábí v roce 1922 ve své pražské zbrojovce ruční granáty. Autorem jejich konstrukce je přitom on sám. Kromě toho se soustředí také na produkci kulometů. Brzy […]
Měsíc: Ráj pro těžaře!
Dlouhou dobu byl Měsíc pro lidstvo jen na míle vzdálenou stříbrnou koulí na obloze. Jenže pak Neil Armstrong 21. července 1969 udělá „malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“ a od té chvíle začne být tato jediná známá přirozená družice Země vcelku lákavou destinací. K tomu, aby se na Měsíc přestěhoval člověk natrvalo, vede […]
lifestyle
Kde leží pravlast špaget? Skutečně je jako první připravovali Italové?
Pocházejí špagety z Itálie, nebo recept na jejich přípravu přivezl z Asie Marco Polo? Špagety bývají synonymem Itálie, i když svoji popularitu si už dávno vydobyly po celém světě. Jíst špagety je tak trochu životní styl. Pochutnáte si na kvalitních těstovinách s prověřenými přísadami. Italové jsou proslulí chutnou kuchyní, ve které kladou důraz na maximální kvalitu výchozích surovin, […]
Premiéry hudebních kusů napomáhaly k revoluci a způsobovaly skandály
Římské divadlo Teatro Argentina uvádí 20. února 1816 premiéru opery Lazebník sevillský od italského skladatele Gioacchina Rossiniho. Během představení však spousta diváků syčí a píská, čímž dává najevo svoji nespokojenost. Úspěchu se Rossini dočká až později. Když v roce 1814 pobývá německý hudební skladatel Carl Maria von Weber v českých lázních Libverda, nedaleká rokle ho prý inspiruje […]
Hudební géniové: Citliví, závistiví i toporní
Třebaže je rakouský skladatel Franz Schubert (1797–1828) neuvěřitelně pracovitý, nikdy se mu nepodaří se finančně zajistit. Po celý život musí proto spoléhat na pomoc svých příbuzných, přátel a obdivovatelů. Se Schubertovým dílem se začíná veřejnost seznamovat teprve v posledních letech jeho krátkého života. Francouz Hector Berlioz (1803–1869) ve své umělecké tvorbě dokonale vystihuje pojem romantický umělec. […]
Protančíme noc! Královský tanec trvá celou věčnost, valčík pohoršuje
Komteska skrz zdobenou škrabošku znuděně pokukuje po královském páru. Přemýšlí, kolik peněz musely stát královniny šperky. Na pohyb se příliš nesoustředí. Její tanečník se jí dvakrát nezamlouvá, ale tenhle večer s ním musí vydržet. Bohužel jde zrovna o nejdelší tanec plesové historie – 16 figur se střídá v nekonečném reji více jak hodinu!     […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
W Restaurant & Whiskey Bar: Chrám, kde se gastronomie potkává s byznysem
iluxus.cz
W Restaurant & Whiskey Bar: Chrám, kde se gastronomie potkává s byznysem
V Praze se nachází hodně vytříbených restaurací, které poskytují vhodné zázemí pro obchodní jednání. Jedna z nich je ale v lecčems unikátní. W Restaurant & Whiskey Bar v Maiselově ulici je podnik
Tři slavní čeští mystici: Drtikol, Tomáš a Bílek
enigmaplus.cz
Tři slavní čeští mystici: Drtikol, Tomáš a Bílek
Tito čeští velikáni se ve skutečnosti proslavili něčím jiným, než tím, že se věnovali mystice. Jejich záliba v tajemnu vás proto možná překvapí. [gallery ids="131379,131378,131377"] František Drti
SKOČTE SI DO PARDUBIC
epochanacestach.cz
SKOČTE SI DO PARDUBIC
Podzimní městské slavnosti nabízejí bohatý program: Spanilá jízda kočárů, vystoupení zpěvačky Moniky Absolonové, staročeské tržiště, Pigy a Lily, kapela Electrophonix, HORSE SHOW,  Saxana dětem, Ivana Korolová s kapelou, Oldtimer Corso veteráni, T.J. Sokol Pardubice, Šlapeto, PM Stars, Dny medu, lampionový průvod, Běh Univerzity Pardubice, ELÁN KontraBand, Vinařský minifestival, poutové atrakce, Laserová a světelná show. http://pardubice.eu/podzimni-mestske-slavnosti-6-7-10-2023
Kvůli milenci dostal ihned padáka
nasehvezdy.cz
Kvůli milenci dostal ihned padáka
Když Filip Rajmont (45) začal po škole učit na DAMU, náramně si to užíval; jenže jen chvíli. Praskl na něj totiž poměr se studentem, a dostal okamžitě padáka. Tím nebyl nikdo jiný než herec Ivan Lu
Čokoláda pro chuť i pro zdraví
panidomu.cz
Čokoláda pro chuť i pro zdraví
Tahle nebeská pochoutka obsahuje kakaové boby, které v sobě mají velké množství flavonoidů, látek, jež tělo zbavují škodlivin a také regenerují a zpevňují cévy. To samozřejmě není hlavní a jediný důvod, proč saháme po tmavě hnědé, tenké a omamně vonící tabulce, abychom z ní s jemným křupnutím odloupli čtvereček a téměř rituálním způsobem si ho
Kavky si mě tehdy vybraly, a zahnaly tak mou samotu
skutecnepribehy.cz
Kavky si mě tehdy vybraly, a zahnaly tak mou samotu
Našla jsem ji zraněnou v parku a vzala domů. Kavka se rychle uzdravila, přivolala ale celou svou rodinu. Věděla, jak moc mě trápí, že jsem osamělá. Od chvíle, kdy jsem nastoupila do důchodu, jsem začala žít samotářský život. Plánovala jsem si toho hodně, co budu dělat a na co budu mít čas, najednou bylo ale toho času až
Dobrodružná pouť k Jupiteru
21stoleti.cz
Dobrodružná pouť k Jupiteru
Po 14 let odhaloval americký vesmírný průkopník jménem Galileo tajemství související s planetou Jupiter. Byl to tedy právě on, kdo jako první odhalil, že pod ledovou krustou měsíce Europa se nachází v
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Ježíšův kříž: Kam se poděla slavná relikvie?
epochalnisvet.cz
Ježíšův kříž: Kam se poděla slavná relikvie?
Náboženské relikvie jsou již od středověku žádaným zbožím mezi obyčejnými věřícími i církví, ty nějak spojované s Kristem obzvlášť. Těch je ale zároveň jen velmi málo. Často se jedná o fragment kříže,
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Síla motivace: Co ovlivňuje myšlení?
21stoleti.cz
Síla motivace: Co ovlivňuje myšlení?
Přežeňme tu metaforu V seriálu The last of us napadne lidstvo cizopasná houba, která mění myšlení i chování a přinutí člověka, aby jednal v souladu s cíli vetřelce, které nutno říci nejsou zrovna m
Tajemná místa z celé planety: Kde se magie cítí jako doma?
enigmaplus.cz
Tajemná místa z celé planety: Kde se magie cítí jako doma?
Jsou místa, která nás nechávají naprosto chladnými. A pak jsou taková, která jsou skrz naskrz prodchnutá tajemnou energií. ENIGMA PLUS vás provede destinacemi, které vyhledávají okultisté z celého svě