Domů     Co se stalo v Mouřenci? Legendy vyprávějí krvavým písmem…
Co se stalo v Mouřenci? Legendy vyprávějí krvavým písmem…
25.4.2023

Na vrchu pojmenovaném Mouřenec, ležícím v ohbí řeky Otavy, se nachází kostel s kostnicí, nedaleko se rozprostírá malebná vesnice Annín, která leží asi 12 kilometrů jižně od Sušice.

Okolí osady je obestřeno závojem tajemství a vyprávějí se o něm legendy plné násilí a smrti.

Pověst praví, že vrch nesoucí jméno Mouřenec (617 m n. m.) sloužil v dřívějších dobách jako pohanská svatyně spojená navíc s pohřebištěm, v těchto místech byl vzýván bůh zla a neštěstí Černoboh nebo také Morana, bohyně smrti.

Pohanské uctívače a zlá božstva měl odtud údajně vyhánět německý benediktinský mnich z kláštera Niederaltaich svatý Vintíř (asi 955–1045), jenž zde zavedl kult svatého Mořice-Maurencia.

Vintíř mimo jiné založil dnes již bývalý klášter Rinchnach ležící v Bavorském lese, také udržoval přátelské vztahy s českými knížaty Oldřichem (asi 975–1034) a Břetislavem I. (asi 1005–1055).

Nejstarší kostel v celém kraji

Současný kostel svatého Mořice byl vystavěn zhruba na přelomu 12. a 13. století v pozdně románském slohu, nechali jej zbudovat benediktinští mniši z Niederaltaichu.

S poustevníkem Vintířem tak nemůže mít nic společného, leda by na stejném místě dříve stála nějaká dřevěná stavba, jež měla symbolizovat moc a sílu křesťanství v této šumavské oblasti.

Přímo pod Mouřencem se nachází skalní masiv, který má vyzařovat negativní energii, a člověk by se tak u něj neměl příliš dlouho zdržovat. Je možné, že sem Vintíř tuto negativní energii vytlačil z Mouřence? Podle některých se to tak mohlo stát.

„Skalní hřeben je místem záporné zemské síly, což v minulosti kdosi využil k magickým praktikám. Proto se i dnes na něm zdržuje démon a jistě může sestoupit až k cestě, když pocítí potřebu lidské bioenergie,–tvrdí psychotronik Pavel Kozák.

Jedná se o architektonickou zvláštnost

Informační tabule udává, že „chrám v původní podobě obsahoval stávající presbytář s apsidou a téměř čtvercovou loď. Zajímavostí apsidy je její půdorys, kde vnitřní a vnější obrys nejsou souběžné křivky. Příčina tohoto řešení není známa.

Současně s lodí byla nad presbytářem postavena věž, což v českém prostředí představuje zajímavou zvláštnost“.

V jižní stěně kostelní zdi se do současnosti zachoval románský portál s archivoltou vykrojenou obloučky. V roce 1993 proběhla v kostele restaurace objevených vzácných nástěnných maleb ze 14. století.

Dochovala se zde freska znázorňující Poslední soud, kde jsou výjevy Krista s apoštoly, Setkání tří živých s třemi mrtvými, vyobrazení Vážení duší a další.

Vzácná freska v kostele sv. Mořice FOTO: Art Jarka / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Vzácná freska v kostele sv. Mořice FOTO: Art Jarka / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Panstvo mělo soukromou pozorovatelnu

Jedním z tajemných zákoutí kostela sv. Mořice je empora, jinak také oratoř. Místnost rozkládající se nad sakristií byla po dlouhou dobu nepřístupná a málokdo z těch, kteří místo navštívili, o tomto prostoru věděli.

Oratoř zde byla vybudována asi na přelomu 18. a 19. století při stavebních úpravách kostela. Místnost byla spojena příkrým schodištěm, jež vedlo k bočnímu vchodu do kostela.

Účel oratoře byl tak zřejmý, oddělená od ostatních částí kostela měla sloužit místnímu panstvu jako taková soukromá pozorovatelna při bohoslužbách.

V 19. století žila v osadě Annín rodina kašperskohorského měšťana Augustina Müllera, který se zasloužil o založení místní sklárny. Rodina Müllerových byla velmi vážená, stala se také patrony kostela a pravidelně přispívala na jeho provoz.

Manželka Augustina Müllera se jmenovala Anna a podle ní dostala vesnice v údolí svůj název. Müllerovi mají pod kostelem i svoji vlastní hrobku. Před vstupem do krypty je možné zpozorovat náhrobní desky, které připomínají členy Müllerovy rodiny.

Všechny do jednoho stihla smrt

V 50. a 60. letech 20. století se do hrobky vloupali vandalové, kteří nechovali ani ždibec úcty k mrtvým, svým hrubým chováním narušili klid zde pohřbených sklářů.

V kraji se vypráví, že vandaly stihla kletba, podle jiné verze se údajně v hrobce nakazili nějakou nemocí, jisté je však to, že nepřežil ani jeden.

Ať už za jejich smrt mohla krypta, či nikoli, potomci sklářské rodiny se rozhodli nechat hrobku zazdít, aby mrtví konečně nalezli klid.

Barokní kostnice u kostela sv. Mořice FOTO: Viktor Fiala / Creative Commons / CC BY 3.0
Barokní kostnice u kostela sv. Mořice FOTO: Viktor Fiala / Creative Commons / CC BY 3.0

Čí jsou to ostatky?

V barokní kostnici z 18. století je pohřbeno přibližně 5000 kosterních pozůstatků, jejichž původ nebyl nikdy zcela objasněn.

Některé teorie se přiklánějí k verzi, že jsou to bývalí farníci nebo pozůstatky švédských vojáků, kteří zde zahynuli během třicetileté války (1618–1648), ale k tomu, aby se mohly tyto teorie potvrdit, chybějí stěžejní fakta – na kostrách totiž nejsou patrná žádná zranění z bitvy.

Kaple, která sloužila jako hrobka rodiny Müllerů, byla ke kostnici přistavěna až později. Kostnice byla ještě do 80. let minulého století přístupná, dnes je pro veřejnost uzavřena, to ale neznamená, že je místo o to méně strašidelnější.

Někteří návštěvníci hřbitova pociťují v jeho západní části zbytkovou energii, jež se váže k tragické události, kterou může být i hromadná násilná smrt většího počtu lidí ve středověku.

Interiér kostnice u kostela sv. Mořice FOTO: Viktor Fiala / Creative Commons / CC BY 3.0
Interiér kostnice u kostela sv. Mořice FOTO: Viktor Fiala / Creative Commons / CC BY 3.0

Světélkující kosti

Několik pověr koluje i o tom, že kosti v mouřenecké kostnici světélkují. Jsou to snad duchové zemřelých, kteří se tímto způsobem snaží navázat kontakt s živými?

Nebo se jedná o přebujelou fantazii někoho, kdo se rozhodl prokázat svou odvahu a v noci vystoupat na vrcholek kopce?

Cestě, jež na Mouřenec vede, se říkávalo „cesta mrtvých“, vzhledem k její křivolakosti a nepřehlednosti se není příliš čemu divit, že se po ní nešlo zrovna nejsnáze.

Údajně výstup po ní má člověku ubrat jeho fyzickou sílu a výskyt spletitých větví má sebrat i odvahu.

Ještě než se tedy člověk dostane k samotné kostnici, tak je již cestou k ní fyzicky a psychicky naprosto vyčerpán. A jak je to s těmi světélkujícími kostmi? Ty totiž s největší pravděpodobností obsahují fosfor, který při dosažení určitých podmínek může zářit.

Kombinace zvětralých kostí a chemického složení půdy může mít za následek to, že kosti vydávají světlo.

Foto: Petr Štefek / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 cz, Art Jarka / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Viktor Fiala / Creative Commons / CC BY 3.0
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
reklama
svět zločinu
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
David Berkowitz: Samův syn střílí na páry v autech
Z domova v činžáku na newyorském předměstí vyráží násilník na své mise. V okolí propukají nové a nové požáry. A umírají psi. Po čase vrah uvede, že mu v hlavě nezněl jejich štěkot, ale hlasy, kterým rozuměl. A jednomu takovému hlasu nakonec začal naslouchat. Narození Davida Berkowitze se datuje do 1. června 1953. Kulisy pro […]
Yorkshirského rozparovače prý vedl Bůh: Prostě prý čistil ulice
Je to noční můra každé prostitutky. Co prostitutky. Každé Angličanky! Někdo chodí setmělými ulicemi a vraždí ženy. Nejprve svoji oběť omráčí, poté ji rozpárá, ubodá, zkrátka zabije. Ale kdo to je? Začnou mu říkat Yorkshirský rozparovač. Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Nakolik a jak rychle mlely v případě anglického sériového vraha […]
lifestyle
Komunisté oslavovali osvobození spartakiádou
Boj proti třídnímu nepříteli u nás v 50. letech 20. století vrcholí politickými procesy. „Nejdřív bylo třeba si vyřídit účty s předúnorovými politickými partnery komunistů… Pak přišli na řadu potenciální odpůrci nového režimu,“ píše publicista Pavel Tigrid (1917–2003). V rámci procesu s poslankyní za národně socialistickou stranu Miladou Horákovou (1901–1950) padnou v červnu 1950 čtyři rozsudky smrti. Jenže bezpečnostnímu […]
V 50. letech 20. století jste v Československu dostali první zaměstnání příkazem
Píše se polovina 50. let 20. století v Československu. Kdybyste v té době absolvovali školu, neměli byste si šanci vybírat, kam jít pracovat. Také o soukromém sektoru byste si tehdy mohli nechat jenom zdát. Všechno bylo totiž státní. Absolvent pedagogické fakulty si v červnu 1955 prohlédne svoji umístěnku. Sen o tom, že bude učit děti v rodném městě, […]
Život na vídeňském dvoře: Císař složil 230 hudebních skladeb
Císař Leopold I. se zaposlouchá do tónů skladby a nevnímá okolí. Sám hraje skvěle na cembalo, flétnu i další nástroje. Učí se hrát také u dvou varhaníků. „Jeho sluch byl tak ostrý, že mezi padesáti hudebníky rozeznal toho, kdo zahrál falešný tón,“ tvrdí o něm jeho životopisec Gottlieb Eucharist Rinck. Skládání hudby věnuje Leopold I. […]
Osmihodinová pracovní doba? Ještě v 18. století lidé makali dvojnásobný čas
Kdy byla v Československu uzákoněna osmihodinová pracovní doba a jak dlouho pracovali lidé dříve? Kdybyste se narodili v 18. století a přišli do práce v osm ráno, ve čtyři odpoledne byste si padla rozhodně užívat nemohli. Z pohledu dějin je pracovní doba trvající osm hodin moderní vymožeností. V minulosti byla pracovní doba mnohem delší. Začátkem 18. století není výjimkou, když […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Takový vztah jsem nikdy nezažila
skutecnepribehy.cz
Takový vztah jsem nikdy nezažila
Dostala jsem se do nečekané situace. Když jsem podědila psa, chtělo se mi plakat. Netušila jsem, jaké štěstí mě v podobě chlupatého tvora ještě na stará kolena potká! Na stará kolena jsem si pořídila přítele. No, to je možná trochu nadnesené. Byl to soused. Ale trávili jsme spolu veškerý volný čas, jezdili na výlety, a dokonce i na
Zrekonstruovaný rodokmen neolitické rodiny
21stoleti.cz
Zrekonstruovaný rodokmen neolitické rodiny
V severní Francii v oblasti Pařížské pánve bylo už v roce 2000 objeveno rozsáhlé neolitické pohřebiště. Díky pokrokům v analýze dávné DNA se nyní vědcům podařilo získat genomy 94 jedinců, kteří, jak s
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Žije v Austrálii podivná rasa Sloních lidí?
enigmaplus.cz
Žije v Austrálii podivná rasa Sloních lidí?
Dvojice rybářů pozvedne petrolejovou lucernu. Je noc a oni právě loví na jezeře Narrabeen nedaleko Sydney. Když se tmou zničehonic rozlehne hlasité šplouchání, rozsvítí světlo. To, co spatří, jim vezm
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Hroutí se jí nadobro vztah?
nasehvezdy.cz
Hroutí se jí nadobro vztah?
JITKA SCHNEIDEROVÁ (50) to má údajně s partnerem LUKÁŠEM PITTEREM (43) hodně nahnuté. Objevil se v jejich vztahu nečekaně někdo třetí? V seriálu Ulice se jí daří. Jitka Schneiderová (50) tam září, co
Nevyjasněné otázky okolo Vincenta van Gogha
enigmaplus.cz
Nevyjasněné otázky okolo Vincenta van Gogha
Světoznámý nizozemský malíř Vincent van Gogh za svým životem zanechá celou řadu nevyjasněných otázek. Jedna z nich se týká jeho smrti. Podle asi nejrozšířenější teorie spáchal sebevraždu. Ozývají se v
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
epochanacestach.cz
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
O grafitu víme, že se používá k výrobě tužek, ale naši dávní předkové ho znali především jako přísadu do keramiky. Proto také na Českokrumlovsku kvalitní grafit těžili už Keltové a po nich se v tom pokračovalo i v dalších staletích. Posledním z otevřených dolů byl v 70. letech minulého století Městský vrch spojený překopem s nedalekým dolem Lazec. A právě v těchto
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na