Domů     Co se stalo v Mouřenci? Legendy vyprávějí krvavým písmem…
Co se stalo v Mouřenci? Legendy vyprávějí krvavým písmem…
25.4.2023

Na vrchu pojmenovaném Mouřenec, ležícím v ohbí řeky Otavy, se nachází kostel s kostnicí, nedaleko se rozprostírá malebná vesnice Annín, která leží asi 12 kilometrů jižně od Sušice.

Okolí osady je obestřeno závojem tajemství a vyprávějí se o něm legendy plné násilí a smrti.

Pověst praví, že vrch nesoucí jméno Mouřenec (617 m n. m.) sloužil v dřívějších dobách jako pohanská svatyně spojená navíc s pohřebištěm, v těchto místech byl vzýván bůh zla a neštěstí Černoboh nebo také Morana, bohyně smrti.

Pohanské uctívače a zlá božstva měl odtud údajně vyhánět německý benediktinský mnich z kláštera Niederaltaich svatý Vintíř (asi 955–1045), jenž zde zavedl kult svatého Mořice-Maurencia.

Vintíř mimo jiné založil dnes již bývalý klášter Rinchnach ležící v Bavorském lese, také udržoval přátelské vztahy s českými knížaty Oldřichem (asi 975–1034) a Břetislavem I. (asi 1005–1055).

Nejstarší kostel v celém kraji

Současný kostel svatého Mořice byl vystavěn zhruba na přelomu 12. a 13. století v pozdně románském slohu, nechali jej zbudovat benediktinští mniši z Niederaltaichu.

S poustevníkem Vintířem tak nemůže mít nic společného, leda by na stejném místě dříve stála nějaká dřevěná stavba, jež měla symbolizovat moc a sílu křesťanství v této šumavské oblasti.

Přímo pod Mouřencem se nachází skalní masiv, který má vyzařovat negativní energii, a člověk by se tak u něj neměl příliš dlouho zdržovat. Je možné, že sem Vintíř tuto negativní energii vytlačil z Mouřence? Podle některých se to tak mohlo stát.

„Skalní hřeben je místem záporné zemské síly, což v minulosti kdosi využil k magickým praktikám. Proto se i dnes na něm zdržuje démon a jistě může sestoupit až k cestě, když pocítí potřebu lidské bioenergie,–tvrdí psychotronik Pavel Kozák.

Jedná se o architektonickou zvláštnost

Informační tabule udává, že „chrám v původní podobě obsahoval stávající presbytář s apsidou a téměř čtvercovou loď. Zajímavostí apsidy je její půdorys, kde vnitřní a vnější obrys nejsou souběžné křivky. Příčina tohoto řešení není známa.

Současně s lodí byla nad presbytářem postavena věž, což v českém prostředí představuje zajímavou zvláštnost“.

V jižní stěně kostelní zdi se do současnosti zachoval románský portál s archivoltou vykrojenou obloučky. V roce 1993 proběhla v kostele restaurace objevených vzácných nástěnných maleb ze 14. století.

Dochovala se zde freska znázorňující Poslední soud, kde jsou výjevy Krista s apoštoly, Setkání tří živých s třemi mrtvými, vyobrazení Vážení duší a další.

Vzácná freska v kostele sv. Mořice FOTO: Art Jarka / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Vzácná freska v kostele sv. Mořice FOTO: Art Jarka / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Panstvo mělo soukromou pozorovatelnu

Jedním z tajemných zákoutí kostela sv. Mořice je empora, jinak také oratoř. Místnost rozkládající se nad sakristií byla po dlouhou dobu nepřístupná a málokdo z těch, kteří místo navštívili, o tomto prostoru věděli.

Oratoř zde byla vybudována asi na přelomu 18. a 19. století při stavebních úpravách kostela. Místnost byla spojena příkrým schodištěm, jež vedlo k bočnímu vchodu do kostela.

Účel oratoře byl tak zřejmý, oddělená od ostatních částí kostela měla sloužit místnímu panstvu jako taková soukromá pozorovatelna při bohoslužbách.

V 19. století žila v osadě Annín rodina kašperskohorského měšťana Augustina Müllera, který se zasloužil o založení místní sklárny. Rodina Müllerových byla velmi vážená, stala se také patrony kostela a pravidelně přispívala na jeho provoz.

Manželka Augustina Müllera se jmenovala Anna a podle ní dostala vesnice v údolí svůj název. Müllerovi mají pod kostelem i svoji vlastní hrobku. Před vstupem do krypty je možné zpozorovat náhrobní desky, které připomínají členy Müllerovy rodiny.

Všechny do jednoho stihla smrt

V 50. a 60. letech 20. století se do hrobky vloupali vandalové, kteří nechovali ani ždibec úcty k mrtvým, svým hrubým chováním narušili klid zde pohřbených sklářů.

V kraji se vypráví, že vandaly stihla kletba, podle jiné verze se údajně v hrobce nakazili nějakou nemocí, jisté je však to, že nepřežil ani jeden.

Ať už za jejich smrt mohla krypta, či nikoli, potomci sklářské rodiny se rozhodli nechat hrobku zazdít, aby mrtví konečně nalezli klid.

Barokní kostnice u kostela sv. Mořice FOTO: Viktor Fiala / Creative Commons / CC BY 3.0
Barokní kostnice u kostela sv. Mořice FOTO: Viktor Fiala / Creative Commons / CC BY 3.0

Čí jsou to ostatky?

V barokní kostnici z 18. století je pohřbeno přibližně 5000 kosterních pozůstatků, jejichž původ nebyl nikdy zcela objasněn.

Některé teorie se přiklánějí k verzi, že jsou to bývalí farníci nebo pozůstatky švédských vojáků, kteří zde zahynuli během třicetileté války (1618–1648), ale k tomu, aby se mohly tyto teorie potvrdit, chybějí stěžejní fakta – na kostrách totiž nejsou patrná žádná zranění z bitvy.

Kaple, která sloužila jako hrobka rodiny Müllerů, byla ke kostnici přistavěna až později. Kostnice byla ještě do 80. let minulého století přístupná, dnes je pro veřejnost uzavřena, to ale neznamená, že je místo o to méně strašidelnější.

Někteří návštěvníci hřbitova pociťují v jeho západní části zbytkovou energii, jež se váže k tragické události, kterou může být i hromadná násilná smrt většího počtu lidí ve středověku.

Interiér kostnice u kostela sv. Mořice FOTO: Viktor Fiala / Creative Commons / CC BY 3.0
Interiér kostnice u kostela sv. Mořice FOTO: Viktor Fiala / Creative Commons / CC BY 3.0

Světélkující kosti

Několik pověr koluje i o tom, že kosti v mouřenecké kostnici světélkují. Jsou to snad duchové zemřelých, kteří se tímto způsobem snaží navázat kontakt s živými?

Nebo se jedná o přebujelou fantazii někoho, kdo se rozhodl prokázat svou odvahu a v noci vystoupat na vrcholek kopce?

Cestě, jež na Mouřenec vede, se říkávalo „cesta mrtvých“, vzhledem k její křivolakosti a nepřehlednosti se není příliš čemu divit, že se po ní nešlo zrovna nejsnáze.

Údajně výstup po ní má člověku ubrat jeho fyzickou sílu a výskyt spletitých větví má sebrat i odvahu.

Ještě než se tedy člověk dostane k samotné kostnici, tak je již cestou k ní fyzicky a psychicky naprosto vyčerpán. A jak je to s těmi světélkujícími kostmi? Ty totiž s největší pravděpodobností obsahují fosfor, který při dosažení určitých podmínek může zářit.

Kombinace zvětralých kostí a chemického složení půdy může mít za následek to, že kosti vydávají světlo.

Foto: Petr Štefek / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 cz, Art Jarka / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Viktor Fiala / Creative Commons / CC BY 3.0
Související články
Záhady a tajemství
Po stopách Stonehenge: Začne to jednoduchým valem…
Vítejte v anglickém Amesbury. Protéká tudy slavná řeka Avona a ke Stonehenge to máme jen 3 kilometry. Právě tady je roku 2003 objeven hrob významného muže, který umírá kolem roku 2300 př. n. l. Hned dostává přezdívku Král Stonehenge. Vyloďovaly se právě v Amesbury některé z monolitů na stavbu kamenného unikátu? Ne. Řeka Avona je […]
Záhady a tajemství
Starověké Mohendžodaro: Nejluxusnější město světa
Davy skandují, peří létá. Kohoutí zápasy mají rituální charakter. Právě odtud, ze starověké Kukkutarmy, v překladu Kohoutího města, se rozšíří domestifikovaná drůbež do světa. Ale pozor: Zde je posvátná a nejí se!   Ve 2. tisíciletí před Kristem tu může žít až 100 000 obyvatel, což z „Kohoutova“ dělá metropoli světového významu. A živo tu […]
Záhady a tajemství
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
V naší republice se nachází celá řada poutních míst, která měla být svědkem mnoha zázračných vyléčení. Jedno z nich najdeme rovněž v blízkosti Prahy, přibližně jeden kilometr od obce Strančice. Vnuknutí svaté Anny Roku 1820 měl prý jakýsi velice zbožný rolník, jenž byl postižen slepotou, vnuknutí od svaté Anny, aby šel do lesa Jedlovce, kde […]
Záhady a tajemství
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených […]
reklama
zajímavosti
Tanzanit: Nejkrásnější modrý kámen
Většina drahých kamenů má za sebou stovky či tisíce let, po které je lidé obdivují. Může být proto překvapením, že od objevu jednoho z nejvzácnějších drahokamů uplynulo teprve 57 let. Na světě přitom existuje jen jediný jeho zdroj a očekává se, že bude vyčerpán během následujících 20 až 30 let. Jak název tohoto kamene napovídá, […]
Rekordmani mezi rostlinami: Fascinující nej rostlinné říše
Znáte je? Nejmenší a největší rostliny světa, rostliny s nejdelšími listy, největšími květy či nejdelším jehličím, nebo třeba nejstarší rostlinu, jejíž věk je téměř pět tisíc let?  Představujeme vám rekordmany z říše rostlin, seznamte se. Obrovsky rozmanitý svět rostlin nás obklopuje v každém koutu světa. Rostliny nám i zvířatům poskytují potravu a kyslík, bez kterého […]
Užitečný lógr: Hnojí, čistí i předpovídá budoucnost
Než umyjete šálek, zkuste si rozmyslet, jestli by se vám kávová sedlina k něčemu nehodila. Můžete ji použít třeba na zahradě, při úklidu domácnosti, k vylepšení složení betonu nebo péči o pleť. V průmyslu ji testují na všechny možné způsoby a získává body v mnoha výrobních odvětvích. Když si milovníci mleté kávy vypijí svůj šálek, […]
Proč všechny cesty vedou do Říma?
Řím už dnes není středem světa, ovšem v době mocné starověké říše to tak trochu bylo. Když vzniklo ono známé úsloví, skutečně vedly všechny cesty právě tam? Jak město Řím, jako centrum bohaté Římské říše, postupně roste, rozrůstá se kolem něj i síť menších i větších cest. Jak jinak než pevných a kvalitních, postavených podle […]
reklama
záhady a tajemství
Tajemství smrti Jamese Deana
Patřil jim svět, jenže pak jejich život náhle ukončila dopravní nehoda. Ať už za ní stálo nezvládnutí řízení kvůli sjetým pneumatikám, mrtvice za volantem nebo srážka s autobusem, tyto hvězdy filmového a hudebního nebe zaplatily za osudovou chybu nejvyšší cenu. Čí život vyhasl na silnici a proč? Maminka mu umírá na rakovinu, když je mu pouhých […]
Stendhalův syndrom: Jak se projevuje nemoc z umění?
Do Florencie jezdí lidé z celého světa za úžasnými uměleckými díly a kulturními zážitky. Na některé ovšem prožitek krásna dolehne tak silně, až skončí s kombinací nepříjemných příznaků v péči lékařů. Co podivný stav způsobuje? Zrychlený tep, pocení, závratě, úzkost, bludy, mdloby, a někdy i panický záchvat. To jsou náhlé symptomy, se kterými se lidé dostávají do nemocnice Santa Maria […]
Ruiny hradu Buben: Časová smyčka dávných tragických událostí?
Zříceninu hradu Buben najdeme na Plzeňsku, na skalnaté ostrožně nad soutokem Plešnického potoka a řeky Mže. První písemná zmínka o historii nevelkého hradu pochází z roku 1349. Jeho původní jméno bylo Hrádek a dnešní jméno získal až po svých prvních majitelích, Bubnech z Hrádku. K této zřícenině se váže celá řada pověstí, z nichž nejděsivější […]
Starobylé menhiry, nezodpovězené historické otazníky
Starobylé menhiry mají mít magické vlastnosti i léčivou sílu. Podle některých hypotéz není navíc ani rozmístění těchto kamenů v krajině zcela náhodné a má svá specifická pravidla. Když údajně například v okolí Prahy uděláme pomyslnou spojnici mezi jednotlivými dochovanými menhiry, uvidíme prý skutečně zajímavé geometrické obrazce… Aura plná tajemství Stejně jako u nás, rovněž také […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Inkontinence je stále tabu
panidomu.cz
Inkontinence je stále tabu
Problém, který zná asi většina z nás. Musíme si „nutně odskočit“, ale není kam. A pro někoho pak už může být pozdě. Samovolným únikem moči čili inkontinencí trpí až půl milionů Čechů. Za lékařem se ale stydí jít, přitom se dá hendikep dobře ovlivnit cvičením i léky. Podle statistik až 65 procent postižených nikdy se
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
enigmaplus.cz
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
Na přelomu 19. a 20. století má v oblasti bažiny Manchac v americkém státě Louisiana žít tajemná žena jménem Julie Brown. Je to prý čarodějnice, která umírá za záhadných okolností v roce 1915. Od té d
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
skutecnepribehy.cz
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
Mladší sestra byla krásná a zábavná, na rozdíl ode mě. Měla desítky nápadníků, zatímco o mě nikdo nestál a zdálo se, že se nevdám. Vše nasvědčovalo tomu, že zůstanu na ocet. Pomalu jsem se smiřovala s nepopulárním údělem staré panny, která bydlí s rodiči ve velkém bytě, s otcem hraje po večerech karty a s matkou kouká na seriály. Byla jsem nenápadná šedivá
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
iluxus.cz
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
Rodinná manufaktura Mühle Glashütte v roce 2024 slaví třicáté výročí výroby náramkových hodinek speciální edicí S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994. Tento model, symbol robustnosti a spolehlivosti, mimoc
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
historyplus.cz
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
Vzduchem létají mince. Lidé se po nich nadšeně vrhají. „Podívej, mám už plnou hrst,“ chlubí se jeden druhému. Jde o to na chvíli odvést pozornost davu, aby neušlapal přemyslovského knížete Břetislava I., mířícího k posvátnému kameni.   „Pojal Břetislava, synovce, a vedl jej na stolec knížecí,“ píše kronikář Kosmas (asi 1045‒1125) o nastolení Břetislava I. (1002/1005‒1055)
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
tisicereceptu.cz
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
Správně dochucená marináda dokáže obyčejné jídlo vyšvihnout do nebeských výšin. Přesvědčte se sami. Suroviny 8–10 kuřecích paliček sůl, pepř 1 lžíce hořčice 1 lžíce kečupu 1 lžička pálivé ml
Babské rady na bolest v krku
nejsemsama.cz
Babské rady na bolest v krku
Bolesti v krku jsou jedním z příznaků nachlazení, začínající chřipky či bakteriální nebo virové infekce. Pokud jsou teprve v počátku, můžete se těchto potíží zbavit i přírodní cestou. Bolest v krku je velmi nepříjemná. Hrdlo může být zarudlé, oteklé, může v něm být pocit škrábání a pálení doprovázeného chrapotem či potížemi při polykání. Jak si ulevit od bolestí a ztlumit zánět v hrdle?
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
nasehvezdy.cz
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
Už nějaký čas se proslýchá, že manželství herce Tomáše Jeřábka (49) z Jedné rodiny a herečky Halky Třešňákové (52) je v troskách. Teď se k nám však donesly zvěsti, že už by měli mít dokonce po rozvo
Zradil prokletý diamant Habsburky?
epochalnisvet.cz
Zradil prokletý diamant Habsburky?
O luxusní šperky z aukční síně Christie´s je jako každoročně obrovský zájem. Tentokrát však doslova enormní. V katalogu se totiž vyjímá skutečný skvost – pod položkou číslo 710 je v něm zapsán „bezejmenný žlutý diamant o váze 81,56 karátu, zasazený mezi 15 malými brilianty“. Jeho vyvolávací cena činí 350 000 švýcarských franků.   Původ tohoto slavného diamantu
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
epochanacestach.cz
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
Hned po korunovačních klenotech je relikviář svatého Maura považován za nejcennější movitou památku v České republice. A to se přitom zdálo, že tenhle románský skvost už je pro další generace nenávratně ztracen. Všechno začalo na počátku 13. století ve Francii. Biskup Gérard de Rumigny, působící v severofrancouzském městě Cambrai, byl neúnavný v hledání svatých relikvií. Nashromáždil jich hned
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
21stoleti.cz
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
Ve své době patřily k technologické špičce, máloco ale stárne rychleji než technologie. Sonda Voyager 1, která dala nahlédnout za oponu Jupiteru a Saturnu, dojala svět „Bleděmodrou tečkou“ a stala se