Domů     Co předpovídá tajemné třetí proroctví?
Co předpovídá tajemné třetí proroctví?
21.12.2022

Horským údolím najednou projede pruh světla a zastaví se nad starým dubem. Žena či dívka uprostřed bílého světla kyne prstem malým pasáčkům, aby šli blíž. Ti ale utíkají a vše vyprávějí doma.

Rodiče a sousedé jim nevěří, a tak se jdou na místo tajemného úkazu podívat. Zůstávají oněměle stát. Jejich děti si povídají s něčím, co oni nemohou vidět.

Píše se rok 1917 a v Evropě již třetím rokem vedou proti sobě mocnosti nemilosrdný konflikt, v němž umírají miliony lidí. Také mladí Portugalci do války spěchají, hlavně na západní frontu.

Kdo by se tehdy staral o Fatimu – malou portugalskou vesničku, jíž jako kdyby zavály čas i přírodní podmínky hluboko do minulosti?

A právě zde žijí svědci zázraku – pasáčci Lucía dos Santos, jeho sestřenice Jacinta Marta a bratranec Francesco. Žijí v horách 800 metrů nad mořem a mnoho k obživě nemají.

Většinu dětství tráví pasením ovcí a jistě vnímají těžkou situaci svoji i dospělých, jichž se dotkla válka tak jako většiny lidí evropského kontinentu. Děti jsou takřka negramotné, ale díky tradiční katolické výchově silně věřící.

K Bohu a Panně Marii se často obracejí, aby se postarali o jejich rodiče a blízké, aby ukončili zbytečné vraždění na frontě. A možná právě tím se dá vysvětlit, proč zrovna je navštívilo zjevení.

Krásná paní

„Jasnější než Slunce, vyzařující paprsky světla jasnější a silnější než křišťálový pohár naplněný jiskřivou vodou, kterým pronikají palčivé sluneční paprsky,“ popisuje Lucía zjevení později.

Řeč je o události z 13. května 1917. Tehdy jako každý jiný den pasáčci vyženou dobytek na pastvu do hor. V údolí Istria ale krajinu náhle ozáří záblesk bez hromu, jak by bylo při bouřce běžné.

Světlo sjíždí z oblohy a objevuje se nad větvemi osamělého stromu, aniž by se větve a listy alespoň slabě pohnuly. Krásná mladá paní oděná do bílého kyne dětem a začíná promlouvat.

Při prvním setkání jim ale mnoho neřekne, pouze, aby přišli na stejné místo o měsíc později a každý následují měsíc rovněž. Doma dětem ale vyprávění nikdo nevěří a ony samy mu moc nerozumějí. Až místní farář jim musí vysvětlit, co vlastně viděli.

Mezi vesničany se zatím vůbec nemluví o svaté Panně Marii, ale o bílém zjevení nebo krásné paní.

Trojice pasáčků, která si zjevení poprvé povšimla: Jacinta, Lucía a Francesco. FOTO: cny / Creative Commons / volné dílo
Trojice pasáčků, která si zjevení poprvé povšimla: Jacinta, Lucía a Francesco. FOTO: cny / Creative Commons / volné dílo

Ty tu zůstaneš

Na další setkání už děti doprovázejí i dospělí vesničané. Nic nevidí, ani nikoho nezaslechnou, ale děti padají k zemi a na kolenou s někým mluví. Žádají onu bílou postavu, aby si je vzala s sebou do ráje. Dáma v bílém odění ale v prvním poselstvím pronáší:

„Francisca a Jacintu si brzy odvedu. Ty, Lucio, tu však zůstaneš.“ Vesničané nad tím kroutí hlavou, ale přichází i další zjevení. 13. srpna 1917 pronáší světice hned tři poselství.

V prvních dvou upozorňuje na blížící se konec 1. světové války, ale také na příchod druhé. Varuje před mocností z východu, čímž dozajista myslí Sovětský svaz. Třetí poselství ale zůstává tajemstvím.

Lucía proto žádá Marii o vykonání nějakého zázraku, jenž by přesvědčil i ostatní.

Na dalších setkáních v září a říjnu toho roku se desetitisíce křesťanů mohou přesvědčit o přítomnosti nadpozemské bytosti, protože dochází k otáčení slunce, které se začíná prudce pohybovat.

„Některé výpovědi mluví dokonce o světelné kouli plující po obloze (v dobové terminologii „aeroplán Panny Marie“), o žluté mlze, o tajících vločkách snášejících se z oblohy a dalších podivných úkazech.“ doplňuje záhadolog Jan Novák.

V roce 1917 lidé spatřili podivné pohyby Slunce. FOTO: Avelino de Almeia / Creative Commons / volné dílo
V roce 1917 lidé spatřili podivné pohyby Slunce. FOTO: Avelino de Almeia / Creative Commons / volné dílo

Církevní zájem

Říjnové setkání bylo poslední. Na konci Velké války vypuká epidemie španělské chřipky, na niž umírá 4. dubna 1919 Francisco a Jacinta o necelý rok později, jak jim bylo předpovězeno.

Někteří autoři konspiračních teorií jsou přesvědčeni, že umírající děti obklopovala podivná záře či že nešlo vůbec o chřipku, ale o neznámou chorobu připomínající účinky radioaktivního záření.

Do věci se tehdy vloží katolická církev, jež nemůže přehlédnout zástupy poutníků mířících do Fatimy. V roce 1921 je Lucia přemístěna do kláštera v Oportu, aby roku 1930 církevní úřady oficiálně uznaly pravost fatimského mariánského zjevení.

Ve Fatimě rostou ze dne na den svatyně, ubytovny a další objekty jako houby po dešti. Z neznámé vesničky jsou najednou další Lurdy. Zároveň se ale vyrojí také nové okolnosti celého případu.

Objevují se nečekaná svědectví, že děti vídaly cosi jako zjevení už v roce 1915 a poté ještě několikrát, než na ně přízrak v bílém vůbec promluvil.

Postoj církve

Katolická hierarchie má k zázrakům obecně rezervovaný postoj. Každý takový úkaz je zkoumán celá desetiletí a někdy i staletí. Scházejí se komise ctihodných otců a posuzují se všechny okolnosti.

Nejpádnější jsou zázračná uzdravení, ale i ty chtějí duchovní řádně doložit.

V jednom takovém případu, ke kterému došlo v roce 1992 ve slovenské Limanové příslušný duchovní dokonce vyzval účastníky zázraku, aby svá svědectví doložili lékařem vyhotovenou dokumentací. Církev chce vypadat seriózně a chránit se před blamáží.

Lucía se stala karmelitánskou mniškou. FOTO: Duas Entrevistas / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Lucía se stala karmelitánskou mniškou. FOTO: Duas Entrevistas / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Papež se nevyjadřuje

Pouhých 13 let po zjevení je celý zázrak církví uznán. Jacinto a Francesca se dočkávají blahořečení v roce 2000, a stávají se dokonce tehdy nejmladšími blahořečenými, kteří nezemřeli jako mučedníci.

Lucía umírá až v 97 letech a Portugalsko vlivem smutné události vyhlašuje státní smutek. I ona se dočká posmrtné úcty od církve, ale je zvláštní, že proces blahořečení dětí proběhl už tak brzo. Vždyť jiní světci čekají na tato uznání i celá staletí.

„Postup byl zdůvodněn „hrdinstvím křesťanské ctnosti obou dětí, které neprozradily svěřená tajemství, přestože je uvěznili, vyhrožovali jim a podrobovali je silnému tlaku,“ vysvětlují odborníci.

Tajemství týkající se třetího proroctví zná po smrti kamarádů už jen Lucía. Ta je ve 40. letech vynese na světlo pouze jako klášterní tajemství.

S předpovědí ale také tlumočí požadavek Panny Marie, která si nepřeje prozradit varování před rokem 1960. Ještě v roce 1957 Lucíina výpověď putuje do Vatikánu. O tři roky později k tomu ale Svatý otec píše: „Papež ji viděl a k obsahu se nevyjadřuje.“

Možná Apokalypsa?

O třetím proroctví proto dodnes kolují hodně divoké historky. Může prý obsahovat i Apokalypsu – konec světa, termín 3. světové války apod. Ostatně stejnou povahu mají i některá proroctví dřívějších papežů či alespoň jejich výroky.

„Mnoho národů zmizí z povrchu země. Bezbožné národy se stanou Bohem vyvolenými k potrestání lidstva, jestliže modlitbami nepřivodíme jejich obrat k víře.

Lidstvo spěje k záhubě…,“ zní Lucíina výpověď z roku 1957.  Pozdější papež Benedikt XVI. jednou pronáší, že proroctví neobsahuje nic, co by už nebylo známo z Apokalypsy.

Jan Pavel II. pro změnu navštěvuje Fatimu a odmítá, že by Bůh měl v úmyslu lidstvo zničit.

V souvislosti s jeho osobou se kvůli tomu veřejně šušká, že proroctví předpovídalo atentát na Svatého otce z roku 1981. V roce 2000 to i samotná hlava katolické církve potvrzuje. Podle mnohých ale Vatikán dosud celou pravdu tají.

Pravda o zjeveních

Mariánských zjevení jsou po celém světě stovky. Svědci jsou katolíci, protestanté, pravoslavní i členové jiných odnoží křesťanství. V jednom případě se dokonce Panna Marie zjevuje davu muslimů na střeše koptského kostela v Egyptě.

Věřící vidí světici v Evropě, Asii, Africe i Americe. V době rekatolizace o ni není nouze ani v Čechách. Ortodoxním netřeba zjevení vysvětlovat, zato ateisté by rádi přišli záhadě na kloub.

Domnívají se proto, že jde o kolektivní halucinace, důsledek dlouhodobého stresu jako je válka, chudoba, těžké životní podmínky nebo hysterie způsobená pubertou. Mnohými komentátory je fenomén zjevení považován také za ekonomický zjev: když se kult ujme, je ze zanedbané lokality rázem bohatá obec.

Foto: Bingar1234 / Creative Commons / volné dílo, cny / Creative Commons / volné dílo, Duas Entrevistas / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, Avelino de Almeia / Creative Commons / volné dílo
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Kdo objevil Velikonoční ostrov?
Do všudypřítomného štěbetání ptáků v subtropickém pralese se prvně ozvou lidské hlasy. A tak, zatímco u nás vládne přemyslovský kníže Spytihněv I. (asi 875–915), začíná kolem roku 1200 daleko v Pacifiku pozvolná kolonizace ostrůvku o rozloze 163 km².   Připomíná ráj na zemi. Stabilní klima, teplota slabě nad 20 stupňů Celsia, o chlup méně srážek, […]
Záhady a tajemství
Záhadní jezuité v Čechách: Nelegální majetek se v Klementinu nenašel, ale provázela je špatná pověst
Muž v černém hábitu zaklepe na dveře malého zednického domku kousek od Vltavy. Když se z nitra ozve rozpačitá pobídka ke vstupu, vezme za kliku. Cizinec sáhne do kapsy, vytáhne z ní kovově lesklý peníz a přisune ho zedníkovi před oči. „Nechtěl bys další?“ zeptá se. Když zedník kývne, muž ho pobídne, aby si vzal své nástroje a […]
Záhady a tajemství
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Záhady a tajemství
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
reklama
zajímavosti
Svět v číslech: Pohádkové adventní trhy
K adventu neodmyslitelně patří také trhy. Někde sázejí na klasiku, jinde zvolí originálnější pojetí. Ale každé místo a akce má své neopakovatelné kouzlo. 1298 Vánoční trhy se konají už od pozdního středověku v německy mluvících částech Evropy a v mnoha částech bývalé Svaté říše římské. Zřejmě nejstarší zmínka pochází z roku 1298 a týká se […]
Bramborový salát: Pochoutka mladší, než si myslíte
Těžko si bez něj představit štědrovečerní tabuli. To už se častěji mění kapr za kuřecí řízek, než že by na talíři chyběl bramborový salát. Nejlepší je samozřejmě ten od maminky nebo babičky. Někde se recepty dědí stejně jako ty nejblyštivější šperky. Než se dostane až na náš stůl, musí ujít strastiplnou a občas ne úplně […]
Pravěkým malbám vzdával hold i Picasso
Lidé dodnes žasnou nad dokonalostí pravěkého umění. Žádné chaotické čáry, ale věrná podoba zvířat, lidí, bojových výjevů. A jeskynní malby navíc nebyly jenom dekorací. Hrály svoji roli i při rituálech, zaručujících úspěch při lovu nebo posílení plodnosti. „Nikdo z nás by nebyl schopen takto malovat,“ prohlásí známý španělský kubistický malíř Pablo Picasso (1881–1973), když si prohlédne […]
Počátky americké měny: Jak se z tolaru stává dolar
Píše se 2. dubna 1792. Od vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických uplynulo téměř šestnáct let. Nový stát se samozřejmě neobejde bez vlastní měny. Ministr financí Alexander Hamilton (1755-1804) ji právě uvádí na trh. A nejsou to ledajaké peníze. Jejich přesné složení určuje zákon schválený Senátem a Sněmovnou reprezentantů. Paragraf s nešťastným číslem 13 říká, že dolarovou […]
reklama
svět zločinu
Postaršímu miliardáři zmizí žena před nosem
V zasněžených ulicích východního Osla se zvedá vítr. Vhání chodcům do očí bílý poprašek. Zavane až k okraji bytových domů, kde stojí vila jednoho z nejbohatších Norů. Tom Hagen (69) si nepotrpí na přehnanou okázalost. Odmala je mu vtloukáno do hlavy, aby se svými úspěchy příliš nechlubil. Jeho dům je sice velký, ale jednoduchý. Ve svém věku už […]
Vůdkyně kultu ubije oběti paličkami
V 90. letech minulého století má japonská žena jménem Sačiko Etoová (65) mnoho následovníků. Stojí v čele kultu, jenž uctívá její mystické síly. Podle jejích stoupenců dokáže z lidí vymítat ďábla. Nepoužívá při tom modlitby a symboly, ale speciální bubenické paličky. Sačiko paličkami sví zákazníky bije, dokud z nich všechno zlo nevyžene. V lednu 1995 však její praktiky definitivně […]
Albert Fish: 120 dní Sodomy je proti němu čajíček…
Britská spisovatelka a muzikanta Charlotte Greigová (1954–2014) považuje za hlavní zdroj inspirace pro Hannibala Lectera amerického natěrače a neuvěřitelně perverzního sadistického vraha Hamiltona Howarda „Alberta“ Fishe (1870–1936). U Fishe není kanibalismus žádná výjimka. „Měl jsem předek těla s kousky, které mám nejradši. Jeho ptáčka, varlata a roztomilý, pěkně baculatý zadeček, abych si ho mohl upéct […]
Čtyřnásobný vrah Robert Maudsley: Na svobodě vraždí jen jednou
Britskému sériovému zabijákovi Robertu Johnu Maudsleymu (*1953) se přezdívá skutečný Hannibal Lecter. Je nadprůměrně inteligentní, miluje klasickou hudbu, a když se zeptáte jeho známých, vylíčí vám ho všichni jako vtipného a zdvořilého společníka, který byl vždy každému nápomocen.   Přesto svůj život zřejmě již dožije ve speciální cele o rozměrech 5,5 × 4,5 metru. V […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čokoláda pro chuť i zdraví
panidomu.cz
Čokoláda pro chuť i zdraví
Tahle nebeská pochoutka obsahuje kakaové boby, které v sobě mají velké množství flavonoidů, látek, jež tělo zbavují škodlivin a také regenerují a zpevňují cévy. To samozřejmě není hlavní a jediný důvod, proč saháme po tmavě hnědé, tenké a omamně vonící tabulce, abychom z ní s jemným křupnutím odloupli čtvereček a téměř rituálním způsobem si ho
Že by vznikl milostný trojúhelník?
nasehvezdy.cz
Že by vznikl milostný trojúhelník?
Nestárnoucí herečka ze seriálu Slunečná Eva Decastelo (45) bezmezně miluje fotografa Tomáše Třeštíka (45). Jenže ten ještě ani zdaleka nemá vyřešenou svou minulost, a to v mnoha ohledech. Nejenom
V jednoduchosti je krása: Dveře IDEA od JAP FUTURE
iluxus.cz
V jednoduchosti je krása: Dveře IDEA od JAP FUTURE
Minimalismus už není jako dříve jen doménou umění, filozofie nebo architektury, ale stal se z něj vyhledávaný životní styl. Interiér a design jsou další oblasti, do kterých minimalismus postupně proni
Zachránil mě před neštěstím skutečný čert?
skutecnepribehy.cz
Zachránil mě před neštěstím skutečný čert?
Ze spaní mě probudilo děsivé stvoření. Mělo rohy a ocas. Místo do pekla mě vyvedlo ven z domu. Najednou se ozvala rána jako z děla. Bylo to tehdy v předvánočním čase, kdy chodí čert a Mikuláš. Byla jsem ještě malá holčička. Tenkrát mě hlídala babička, která bydlela v malém domku, kolem kterého pobíhalo všelijaké zvířectvo – husy, slepice, kočky i starý pes
Květiny ve folkloru a mytologii
21stoleti.cz
Květiny ve folkloru a mytologii
Květiny nás provází už od nepaměti, život bez nich si většinou nedovedeme představit. Jsou zdrojem radosti, využíváme je jako prostředek, kterým vylíčíme radost i smutek, slouží i jako omluvenka. Kde
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Kyberzločincům naletí i technologicky zběhlí lidé
epochalnisvet.cz
Kyberzločincům naletí i technologicky zběhlí lidé
Pozor, s Ježíškem letos chodí kyberzločinci. Jen v prvním letošním pololetí provedli podle dat z bank přes 31 tisíc útoků, z nichž bylo nahlášeno více než 10 tisíc na policii. Policejní statistiky hov
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Případ Shanti Devi: Vzpomněla si na svou smrt při porodu?
enigmaplus.cz
Případ Shanti Devi: Vzpomněla si na svou smrt při porodu?
Zatímco některé případy reinkarnace doplácejí na nedostatek důkazů a svědectví, u jiných takový problém rozhodně nehrozí. To je i případ indické dívky jménem Shanti Devi. Děvčátka, které si údajně vzp
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
epochanacestach.cz
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
Která místa navštívit ve Švýcarsku? Není nic snazšího než si přečíst naše doporučení. Máte chuť na pravý alpský sýr z horských pastvin? Jste na správném místě. Jenom je lepší si ho koupit na trhu. A čokoláda hořká i mléčná také patří k této zvláštní horské zemi. Můžete se i projet čokoládovým expresem až do firmy
Léčivý tichý zvon sv. Mury: Přinesli ho na Zemi andělé?
enigmaplus.cz
Léčivý tichý zvon sv. Mury: Přinesli ho na Zemi andělé?
S jasně zelenými stébly trávy na irských lukách si pohrává vítr. Čechrá listy v korunách stromů a také vlasy dlouhé fronty čekajících lidí. Většina z nich je bledá, nemocná, a sem tam si všimnete i tě
Slimule americká: Ryba s nemrznoucí krví
21stoleti.cz
Slimule americká: Ryba s nemrznoucí krví
Tato více než metr dlouhá ryba se pohybuje u mořského dna, kde je vystavena chladu. Jako obranu si vyvinula krevní protein, který působí jako nemrznoucí směs. Ten došel komerčního využití. Slimule