Domů     Česko jako světová velmoc v těžbě stříbra: Kdy a kde se ho vytěžilo nejvíc?
Česko jako světová velmoc v těžbě stříbra: Kdy a kde se ho vytěžilo nejvíc?
21.1.2019

Když se řekne těžba stříbra v Čechách, řadě lidí se vybaví Kutná Hora 14. století. I když šlo o významné ložisko, nejvíce stříbra se u nás vytěžilo jindy a jinde.

Na přelomu 18. a 19. století byla hlavním producentem stříbra v Evropě Příbram, pocházelo z ní až 97 % veškerého stříbra v celém Rakousko-Uhersku. Jak se vlastně stříbro těžilo? Jaká skýtala těžba rizika?

Stříbro na našem území těžili už Keltové. Nejstarší důl v Čechách vznikl v roce 1188 a nacházel se ve městě Stříbro na Tachovsku.  V průběhu 13. století vzkvétala těžba stříbra v Jihlavě, ovšem povrchová naleziště se rychle vyčerpala.

Získávání rudy z větších hloubek bylo nákladnější, proto se od něj postupně upustilo. Ostatně na konci 13. století vypukla stříbrná horečka jinde, a to v Kutné Hoře. Doly se tam zpočátku zakládaly bez rozmyslu, jen po směru žil.

Horníci se na místo sjížděli ze všech stran, i z Německa. Nejprve se těžilo v povrchových dolech, kde bylo stříbro v čisté podobě, později bylo potřeba vydat se hlouběji a stříbro čistit od příměsí.

Mniši jako experti na hledání stříbra

Jak se vlastně stříbro nacházelo? Často náhodou při orbě, po úderu blesku do skály či v řece. Odborníky na hledání stříbronosných žil byli v Kutné Hoře cisterciáčtí mniši, kteří zde v roce 1142 založili klášter.

Ti uměli podle druhů rostlin a stromů určit, kde má smysl začít kopat. Ke kopání používali horníci jen dva nástroje, mlátek a želízko, kterými bušili do skály. Využívali také techniku tzv.

sázení ohně, kdy na konec štoly nanosili dřevo, které pomazali blátem, a zapálili ho. Díky tomu byla skála křehčí a snadněji se opracovávala.

Odborníci na hledání stříbra byli zpočátku mniši.
Odborníci na hledání stříbra byli zpočátku mniši.

Zbožní pijáci piva

Hornická práce byla nesmírně namáhavá a nebezpečná, některé ženy horníků byly i sedminásobnými vdovami. Kvůli každodennímu boji o holý život byla většina z nich velmi zbožná.

Mocnou patronkou horníků, uctívanou ve všech historických hornických zemích Evropy, byla svatá Barbora. V Čechách pak také svatý Prokop.

Stavba kostela (a pozdějšího chrámu) svaté Barbory započala v Kutné Hoře roku 1388. Ovšem horníci zároveň velmi holdovali pivu, proto se zde nacházelo rovněž 60 pivovarů. I tak bylo třeba tento zlatavý mok ještě dovážet z okolí.

Uznávaný stříbrný pražský groš

Mezi roky 1290 až 1350 se v Kutné Hoře těžilo až 55 kilogramů čistého stříbra denně, což představovalo asi třetinu veškeré tehdejší evropské produkce. Razily se z něj především mince, které byly pro středověkou společnost velice důležité.

Prvními mincemi byly denáry, doplněné v roce 1210 brakteáty. Do mincí byla později přidávána měď, a lidé proto přestali věřit jejich hodnotu.

To se snažil změnit král Václav II. (1271–1305), který v roce 1300 zrušil všechny mincovny v Čechách a ražbu peněz přenesl do Vlašského dvora v Kutné Hoře. Zavedl pražský groš, celoevropsky uznávanou silnou a velmi hodnotnou minci. Později se mince opět mohly razit i jinde.

Pražský groš se stal celoevropsky uznávanou měnou.
Pražský groš se stal celoevropsky uznávanou měnou.

Nejbohatší je Osel

Těžba stříbra v Kutné Hoře byla postupem času nákladnější, jak se muselo dolovat ve větších hloubkách. Další ohrožení těžby představovala voda, která doly zaplavovala, včetně toho nejbohatšího se jménem Osel (dnes se neví, kde se nacházel).

V roce 1496 horníci vstoupili kvůli poměrům v dolech do stávky, za což 12 z nich zaplatilo životem.

Ještě roku 1505 vydal důl 92 kg stříbra, a i když ložiska slábla, stříbro se zde těžilo až do roku 1845. Tehdy došlo k vodnímu průvalu a definitivnímu uzavření dolů.

Jáchymovské stříbro

Další bohatá naleziště stříbra byla objevena v 16. století v Jáchymově, Březových Horách (Příbramsko), v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic a na řadě dalších míst. Město Jáchymov bylo založeno roku 1516 právě poté, co zde bylo nalezeno stříbro.

V roce 1519 se zde začal razit jáchymovský tolar. Město patřilo hraběcímu rodu Šliků, který díky těžbě velmi zbohatli. Po smrti posledního z nich, Štěpána Šlika (1487–1526), v bitvě u Moháče se právo ražby vrátilo koruně.

V Jáchymově se začaly ražit
V Jáchymově se začaly ražit

Utopené doly Rožmberků

Těžba v rudolfovském revíru začala nabývat na významu od roku 1544. Ovšem roku 1570 zatopila všechny hlavní doly v Rudolfově voda až do výšky 120 cm a těžba se tak přesunula do okolí Libníče. Tam měli rozhodující vliv Rožmberkové.

Když roku 1611 zemřel poslední z nich, Petr Vok (1539–1611), těžba zde utichla. Ve stejném roce zanikla i českobudějovická mincovna, která zpracovávala stříbro z rudolfovských dolů a razila z něj tolary.

Odkud pochází nejvíce stříbra?

Nejstarší zmínka o těžbě stříbra na příbramsku pochází z 12. století, postupně nabývala na významu. Ovšem věhlasu dosáhla až na přelomu 18. a 19. století, kdy se zde těžilo až 97 % veškeré produkce stříbra na území Rakousko-Uherska.

Lokalita Březové Hory byla v té době jedinou na území Čech, která se vyplácela a obstála i v konkurenci levného amerického stříbra. Ještě okolo roku 1750 se zde těžba pohybovala v hloubkách jen okolo 100 m.

Obrat ve vývoji hornictví znamenalo zavedení parních strojů do těžby v roce 1870.

Světový rekord patří Čechům

Byl to právě parní stroj, který umožnil dostat se až do hloubky 1 km. Vůbec poprvé na světě se to povedlo roku 1875 v dole Vojtěch na Příbramsku. Této slávy se účastnil i císař František Josef I. (1830–1916).

Roku 1896 pak byly kvůli svému významu Březové Hory povýšeny císařem na královské horní město. Také další doly (Anna, Prokop, Marie a Ševčinský důl) postupně dosáhly hloubky přes 1 km a dlouhá léta patřily k nejhlubším na světě.

Nejhorší důlní neštěstí

Dne 31. 5. 1892 vypukl ve 29. patře dolu Marie požár, který se tehdy stal největší důlní katastrofou na světě a dodnes patří k nejtragičtějším ve střední Evropě. Zahynulo při něm 319 horníků. Příčinou požáru byl vyhořelý knot z důlního kahance.

I když zdejší doly měly na rozdíl od uhelných nevýbušné prostředí a odhazování knotů patřilo k běžné praxi, tentokrát od něj chytila důlní výdřeva. Vedení rozhodlo o tom, že se požár bude hasit.

Nikdo netušil, že dusivý kouř nebude stoupat nahoru, ale že ho voda zažene do podzemí. Horníci neměli šanci mu uniknout.

Nebezpečné osvětlení

Právě manipulace s otevřeným ohněm v dolech bývala častou příčinou požárů. V roce 1816 proto sir Humphry Davy (1778–1829) přišel se svým důlním bezpečnostním kahanem, jehož plamen byl od okolí oddělen kovovou síťkou.

Postupně byl vynález vylepšován a zaveden i u nás. Jednou z odnoží byla například benzinová lampa, která svítila jasněji než olejová a manipulace s ní byla bezpečnější.

V roce 1886 pak bylo používání otevřeného ohně ve všech dolech zakázáno a začalo se svítit žárovkami.

Kolik stříbra se vytěžilo?

Nejdůležitější stříbronosnou lokalitou v Čechách byla Příbram s celkovou těžbou přes 3400 tun stříbra. Následována byla Kutnou Horou, kde se ho vytěžilo 2700 tun. Přibližně 405 tun se vydolovalo v Jáchymově a 400 tun v Jihlavě.

V Příbrami vzniklo Hornické muzeum, které dnes umožňuje prohlídku několika kilometrů štol, svezení hornickým vláčkem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu i seznámení se s unikátním parním těžebním strojem.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
reklama
Související články
Historie
Rakousko postavil na nohy z bankrotu Vídeňský kongres
Za Marie Terezie prý habsburská říše zažila obrovskou inflaci. Došlo dokonce ke státnímu bankrotu. Papírové bankovky se u nás poprvé objevují v roce 1762 za vlády rakouské panovnice Marie Terezie. Ta provádí reformu celého peněžního systému, jejíž součástí se stává také vydání tzv. bankocetlí. Rakouská panovnice Marie Terezie (1717–1780) zavádí takzvané bankocetle. Nové papírové bankovky vydává […]
Historie
Co jsme zdědili po neandertálcích?
Neandertálci jsou jedinou rasou podobnou lidem, která se na Zemi vyvinula. Nějakou dobu s námi sdíleli životní prostor a potom vyhynuli. I když oni sami zmizeli, neztratili se z povrchu Země úplně. Zanechali po sobě totiž otisk přímo v našem těle. Neandertálská DNA je součástí dědičné informace, kterou si neseme ve svých buňkách. Dnes už […]
Historie
Staroegyptský Seneb: Malý vrůst? O to strmější kariéra!
Když se po náročném porodu konečně rozezní novorozenecký pláč, má vyčerpaná matka na mysli jediné jméno: Seneb (?–2528 př. n. l.), což znamená zdravý. A dítko zdravé je – jen neroste podle očekávání. Ve starověkém Egyptě to ale není na škodu.   Archeologové dodnes žasnou nad zastoupením význačných osob s nanismem. Když německý archeolog Hermann […]
Historie
Odkdy jezdíme autem a kde se vůbec vzalo?
Když vlámský jezuita a misionář Ferdinand Verbiest vyrobí kolem roku 1672 pro čínského císaře Kchang-siho asi 65 centimetrů dlouhý, plně funkční model vozítka na parní pohon, asi netuší, že právě položil základy vynálezu, který způsobí v lidské civilizaci doslova revoluci. Do výtvoru Ferdinanda Verbiesta (1623–1688) by se nenasoukal ani ten sebemenší řidič, a tak si […]
reklama
věda a technika
Slunce přes celou oblohu i pravda o mimozemšťanech
Co se stane za 3,5 až 10 miliard let? Vědci už o tom mají poměrně jasnou představu…   Za 3,5 miliardy let. Teplota na Zemi rapidně stoupla. Vypařené oceány halí planetu do všudypřítomných mračen. Začíná to tu vypadat více jako na Venuši, než na staré dobré modré planetě. Vnější vrstvy Slunce se zatím pomalu rozpínají. […]
Tip na zimní dovolenou: Kdy pojedeme do vesmírného hotelu?
Chystáte se na zimní dovolenou a chtěli byste opravdovou exotiku? Pokud ještě pár let počkáte a budete zatím šetřit, můžete vyrazit i do vesmíru. Už brzy by oběžná dráha měla být plná hotelů! Na konferenci Americké astronautické společnosti vystoupí v roce 1967 výkonný ředitel známé sítě hotelů William Barron Hilton (1927-2019): „Pevně věřím, že budeme […]
Alzheimer trápí 7 milionů Evropanů. Jste v ohrožení?
Choroba, kterou poprvé popsal Alois Alzheimer v roce 1906, byla dříve považována za vzácnou, dnes jde o nejčastější příčinu demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Takže zpozorněte, pokud si nemůžete vzpomenout, jak se sází růže či peče váš oblíbený koláč, případně když jste našli ovladač od televize v troubě nebo mobil v lednici. […]
Kdy ztratí Saturn své prstence?
Mezi ostatními planetami ho hned poznáme – jeho odlišnost je nepřehlédnutelná! Nebo si snad dovedete představit Saturn bez jeho závoje prstenců? Myšlenka je mnohem reálnější, než by se mohlo zdát! „Saturn je nejspíš trojplaneta,“ domnívá se v roce 1610 Galileo Galilei (1564-1642). Jeho dalekohled umožňuje pouze 32násobné zvětšení, a když s ním tedy objeví zvláštní objekty napravo […]
reklama
záhady a tajemství
Skotská záhada: Na prastarých kamenech je znázorněno neznámé zvíře
V předkřesťanských dobách obývali dnešní Skotsko, tehdy jedno z nejodlehlejších a nejizolovanějších míst Evropy, Piktové. Ti po sobě zanechali kamenné stély, na které zachycovali vše, co pro ně mělo nějaký význam, a to včetně zvířete, jehož identita je pro vědce dodnes záhadou… O Piktech se soudí, že byli z části keltským etnikem, které obývalo sever Británie už na […]
Posmrtný život se odehrává před smrtí
Téměř 80 procent lidí věří v nějakou formu posmrtného života. Většinou na základě zážitků těch, kteří přežili klinickou smrt. Přiživuje je řada esoterických a duchařských knih i pochybných webových stránek. Ty však často neříkají celou pravdu nebo zamlčují to, co se do obrazu úžasného posmrtného života nehodí. Věda už má navíc pro tzv. prožitky blízké […]
Zázrak v Zeitounu: Pannu Marii vyhlížely statisíce lidí
Něco takového svět v uplynulých dvou tisíci letech křesťanské historie nezažil. V káhirské čtvrti Zeitoun v Egyptě se po tři roky zjevovala Panna Marie. Zázrak se odehrával přímo na rušné ulici opakovaně několik let, a to před zraky tisíců a tisíců lidí. Údajně jej zachytili fotografové i kamery, komentovali ho politici. Církev byla zdrženlivá, vědecká […]
Skalní hádanka uprostřed pouště: Stojí za ní příroda, ufoni nebo naši předci?
Kraji vládne večerní ticho, na obloze se však jasně rozzáří světlo, které se neustále přibližuje. Futuristicky vyhlížející stroj přistává na písčité půdě. Dveře létajícího talíře se otevírají, vyběhne podsaditý mužíček, zamíří zbraní na nedaleký kámen a vypálí. Když zjistí, co způsobil, bere nohy na ramena! Nejde o film, ale o jednu z konspiračních teorií vzniku kamene […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jak vyjádřit svou osobnost módou? 3 tipů
panidomu.cz
Jak vyjádřit svou osobnost módou? 3 tipů
V dnešní době se můžete perfektně vyjádřit také za pomoci módy. Svůj charakter totiž můžete promítnou ve stylu vašeho oblékání. Jestliže nevíte jak na to, nevadí! My vám to totiž na následujících řádcích rádi prozradíme. Proto čtěte a nechte se inspirovat společně s námi, nebudete litovat! Co na sebe, když máme rádi sportování a cvičení?
Osvěžující zeleninový salát
tisicereceptu.cz
Osvěžující zeleninový salát
Lehký zeleninový salát vám jistě přijde vhod, navíc jej vykouzlíte pouze během necelé půlhodinky. Ingredience 1 květák 2 rajčata 1 červená cibule salátová okurka malé mozarellky 150 ml bílé
Proč se (ne)vyplatí rozmnožovat se pohlavně?
21stoleti.cz
Proč se (ne)vyplatí rozmnožovat se pohlavně?
Evoluce sexu a význam pohlavního rozmnožování se staly možná nejdiskutovanějšími tématy evoluční biologie. Vedou nejen k mnohým rozporům mezi odborníky, ale i k mnoha matematickým modelům. Přesto, že
Mystické Stepní geoglyfy z Kazachstánu: Za jakým účelem byly vytvořeny?
enigmaplus.cz
Mystické Stepní geoglyfy z Kazachstánu: Za jakým účelem byly vytvořeny?
Neskutečné ornamenty obřích velikostí dodnes budí obdiv. Jedno má většina geoglyfů společné. Rozeznatelné jsou pouze z velké výšky a u převážné většiny se přesně neví, za jakým účelem vlastně vznikly.
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Bod Nemo: Místo posledního odpočinku ISS
21stoleti.cz
Bod Nemo: Místo posledního odpočinku ISS
Spadnout přes palubu v bodě Nemo znamená připravit se na urputný plavecký výkon. Z nejizolovanější části oceánu je to vzdušnou čarou 3x blíž na Mezinárodní vesmírnou stanici než k nejbližší pevnině. A
Bozkovské dolomitové jeskyně: Procházka kolem Zkamenělého orla
epochanacestach.cz
Bozkovské dolomitové jeskyně: Procházka kolem Zkamenělého orla
Dolomit je usazená hornina vzniklá vysrážením mořské vody a jeskyně s dolomitovou výzdobou nejsou právě obvyklé. Ty u obce Bozkov v Libereckém kraji známe od roku 1947, kdy byla objevena první dutina po odstřelu vápence v místním lomu. Jedinečnou výzdobu tu tvoří krápníky klasické, ale také unikátní vláknité a keříčkovité. Doplňují je křemenné římsy vystupující
Přiznal myšlenky na sebevraždu!
nasehvezdy.cz
Přiznal myšlenky na sebevraždu!
Legendární herec Alain Delon (88) je zesláblý a už nechce žít. Trápí ho zdraví a rodinné spory. Trpí neutichajícími bolestmi celého těla, myslí na sebevraždu a nemá zájem o okolní svět. Někdejší kr
Hrozila hugenotům pokuta za pouhé slovo?
epochalnisvet.cz
Hrozila hugenotům pokuta za pouhé slovo?
Paříží teče krev francouzských protestantů. Masakr bartolomějské noci si v roce 1572 vyžádá v celé Francii od 5000 do 30 000 obětí. Mnohem krušnější časy ovšem hugenoty ještě čekají. Král Jind
Švagrová se zamilovala do souseda
skutecnepribehy.cz
Švagrová se zamilovala do souseda
Lásku jsem jí přála, ale ne s tímto chlapem! Můj soused byl totiž nenapravitelný sukničkář. Jenže ona jeho chyby nechtěla vidět. Mého bratra prý má pořád ráda, ale, když tak náhle tragicky odešel, zůstala sama. A tak se stala možnou obětí našeho souseda. Všimla jsem si mnohokrát, že si můj soused vodí domů spoustu ženských. Vše
Gant přichází s novou vůní pro muže
iluxus.cz
Gant přichází s novou vůní pro muže
GANT, kultovní značka klasického amerického sportovního stylu, s hrdostí představuje svoji novou pánskou vůni. Její nadčasová kompozice je inspirovaná východním pobřežím USA, kde značka roku 1949 vzni
Když život napodobuje umění: Filmy, které předpověděly skutečné události v životech svých hereckých hvězd!
enigmaplus.cz
Když život napodobuje umění: Filmy, které předpověděly skutečné události v životech svých hereckých hvězd!
Říká se, že filmy jsou zrcadlem života. Odráží se v nich naše prožitky, emoce, malé i velké momenty. Jenže někdy jako kdyby to fungovalo naopak. Jako kdyby se lidský život stal odrazem filmu, napl