Domů     Česko jako světová velmoc v těžbě stříbra: Kdy a kde se ho vytěžilo nejvíc?
Česko jako světová velmoc v těžbě stříbra: Kdy a kde se ho vytěžilo nejvíc?
21.1.2019

Když se řekne těžba stříbra v Čechách, řadě lidí se vybaví Kutná Hora 14. století. I když šlo o významné ložisko, nejvíce stříbra se u nás vytěžilo jindy a jinde.

Na přelomu 18. a 19. století byla hlavním producentem stříbra v Evropě Příbram, pocházelo z ní až 97 % veškerého stříbra v celém Rakousko-Uhersku. Jak se vlastně stříbro těžilo? Jaká skýtala těžba rizika?

Stříbro na našem území těžili už Keltové. Nejstarší důl v Čechách vznikl v roce 1188 a nacházel se ve městě Stříbro na Tachovsku.  V průběhu 13. století vzkvétala těžba stříbra v Jihlavě, ovšem povrchová naleziště se rychle vyčerpala.

Získávání rudy z větších hloubek bylo nákladnější, proto se od něj postupně upustilo. Ostatně na konci 13. století vypukla stříbrná horečka jinde, a to v Kutné Hoře. Doly se tam zpočátku zakládaly bez rozmyslu, jen po směru žil.

Horníci se na místo sjížděli ze všech stran, i z Německa. Nejprve se těžilo v povrchových dolech, kde bylo stříbro v čisté podobě, později bylo potřeba vydat se hlouběji a stříbro čistit od příměsí.

Mniši jako experti na hledání stříbra

Jak se vlastně stříbro nacházelo? Často náhodou při orbě, po úderu blesku do skály či v řece. Odborníky na hledání stříbronosných žil byli v Kutné Hoře cisterciáčtí mniši, kteří zde v roce 1142 založili klášter.

Ti uměli podle druhů rostlin a stromů určit, kde má smysl začít kopat. Ke kopání používali horníci jen dva nástroje, mlátek a želízko, kterými bušili do skály. Využívali také techniku tzv.

sázení ohně, kdy na konec štoly nanosili dřevo, které pomazali blátem, a zapálili ho. Díky tomu byla skála křehčí a snadněji se opracovávala.

Odborníci na hledání stříbra byli zpočátku mniši.
Odborníci na hledání stříbra byli zpočátku mniši.

Zbožní pijáci piva

Hornická práce byla nesmírně namáhavá a nebezpečná, některé ženy horníků byly i sedminásobnými vdovami. Kvůli každodennímu boji o holý život byla většina z nich velmi zbožná.

Mocnou patronkou horníků, uctívanou ve všech historických hornických zemích Evropy, byla svatá Barbora. V Čechách pak také svatý Prokop.

Stavba kostela (a pozdějšího chrámu) svaté Barbory započala v Kutné Hoře roku 1388. Ovšem horníci zároveň velmi holdovali pivu, proto se zde nacházelo rovněž 60 pivovarů. I tak bylo třeba tento zlatavý mok ještě dovážet z okolí.

Uznávaný stříbrný pražský groš

Mezi roky 1290 až 1350 se v Kutné Hoře těžilo až 55 kilogramů čistého stříbra denně, což představovalo asi třetinu veškeré tehdejší evropské produkce. Razily se z něj především mince, které byly pro středověkou společnost velice důležité.

Prvními mincemi byly denáry, doplněné v roce 1210 brakteáty. Do mincí byla později přidávána měď, a lidé proto přestali věřit jejich hodnotu.

To se snažil změnit král Václav II. (1271–1305), který v roce 1300 zrušil všechny mincovny v Čechách a ražbu peněz přenesl do Vlašského dvora v Kutné Hoře. Zavedl pražský groš, celoevropsky uznávanou silnou a velmi hodnotnou minci. Později se mince opět mohly razit i jinde.

Pražský groš se stal celoevropsky uznávanou měnou.
Pražský groš se stal celoevropsky uznávanou měnou.

Nejbohatší je Osel

Těžba stříbra v Kutné Hoře byla postupem času nákladnější, jak se muselo dolovat ve větších hloubkách. Další ohrožení těžby představovala voda, která doly zaplavovala, včetně toho nejbohatšího se jménem Osel (dnes se neví, kde se nacházel).

V roce 1496 horníci vstoupili kvůli poměrům v dolech do stávky, za což 12 z nich zaplatilo životem.

Ještě roku 1505 vydal důl 92 kg stříbra, a i když ložiska slábla, stříbro se zde těžilo až do roku 1845. Tehdy došlo k vodnímu průvalu a definitivnímu uzavření dolů.

Jáchymovské stříbro

Další bohatá naleziště stříbra byla objevena v 16. století v Jáchymově, Březových Horách (Příbramsko), v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic a na řadě dalších míst. Město Jáchymov bylo založeno roku 1516 právě poté, co zde bylo nalezeno stříbro.

V roce 1519 se zde začal razit jáchymovský tolar. Město patřilo hraběcímu rodu Šliků, který díky těžbě velmi zbohatli. Po smrti posledního z nich, Štěpána Šlika (1487–1526), v bitvě u Moháče se právo ražby vrátilo koruně.

V Jáchymově se začaly ražit
V Jáchymově se začaly ražit

Utopené doly Rožmberků

Těžba v rudolfovském revíru začala nabývat na významu od roku 1544. Ovšem roku 1570 zatopila všechny hlavní doly v Rudolfově voda až do výšky 120 cm a těžba se tak přesunula do okolí Libníče. Tam měli rozhodující vliv Rožmberkové.

Když roku 1611 zemřel poslední z nich, Petr Vok (1539–1611), těžba zde utichla. Ve stejném roce zanikla i českobudějovická mincovna, která zpracovávala stříbro z rudolfovských dolů a razila z něj tolary.

Odkud pochází nejvíce stříbra?

Nejstarší zmínka o těžbě stříbra na příbramsku pochází z 12. století, postupně nabývala na významu. Ovšem věhlasu dosáhla až na přelomu 18. a 19. století, kdy se zde těžilo až 97 % veškeré produkce stříbra na území Rakousko-Uherska.

Lokalita Březové Hory byla v té době jedinou na území Čech, která se vyplácela a obstála i v konkurenci levného amerického stříbra. Ještě okolo roku 1750 se zde těžba pohybovala v hloubkách jen okolo 100 m.

Obrat ve vývoji hornictví znamenalo zavedení parních strojů do těžby v roce 1870.

Světový rekord patří Čechům

Byl to právě parní stroj, který umožnil dostat se až do hloubky 1 km. Vůbec poprvé na světě se to povedlo roku 1875 v dole Vojtěch na Příbramsku. Této slávy se účastnil i císař František Josef I. (1830–1916).

Roku 1896 pak byly kvůli svému významu Březové Hory povýšeny císařem na královské horní město. Také další doly (Anna, Prokop, Marie a Ševčinský důl) postupně dosáhly hloubky přes 1 km a dlouhá léta patřily k nejhlubším na světě.

Nejhorší důlní neštěstí

Dne 31. 5. 1892 vypukl ve 29. patře dolu Marie požár, který se tehdy stal největší důlní katastrofou na světě a dodnes patří k nejtragičtějším ve střední Evropě. Zahynulo při něm 319 horníků. Příčinou požáru byl vyhořelý knot z důlního kahance.

I když zdejší doly měly na rozdíl od uhelných nevýbušné prostředí a odhazování knotů patřilo k běžné praxi, tentokrát od něj chytila důlní výdřeva. Vedení rozhodlo o tom, že se požár bude hasit.

Nikdo netušil, že dusivý kouř nebude stoupat nahoru, ale že ho voda zažene do podzemí. Horníci neměli šanci mu uniknout.

Nebezpečné osvětlení

Právě manipulace s otevřeným ohněm v dolech bývala častou příčinou požárů. V roce 1816 proto sir Humphry Davy (1778–1829) přišel se svým důlním bezpečnostním kahanem, jehož plamen byl od okolí oddělen kovovou síťkou.

Postupně byl vynález vylepšován a zaveden i u nás. Jednou z odnoží byla například benzinová lampa, která svítila jasněji než olejová a manipulace s ní byla bezpečnější.

V roce 1886 pak bylo používání otevřeného ohně ve všech dolech zakázáno a začalo se svítit žárovkami.

Kolik stříbra se vytěžilo?

Nejdůležitější stříbronosnou lokalitou v Čechách byla Příbram s celkovou těžbou přes 3400 tun stříbra. Následována byla Kutnou Horou, kde se ho vytěžilo 2700 tun. Přibližně 405 tun se vydolovalo v Jáchymově a 400 tun v Jihlavě.

V Příbrami vzniklo Hornické muzeum, které dnes umožňuje prohlídku několika kilometrů štol, svezení hornickým vláčkem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu i seznámení se s unikátním parním těžebním strojem.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
reklama
Související články
Historie
Z nerozlučných přátel rivalové: Čím Strauss převálcoval Lannera?
Johann Strauss a Josef Lanner jsou každý jiný. Johann je melancholik se sklonem ke smutným náladám, zatímco Josef se rád baví ve společnosti. Možná právě proto se skvěle doplňují a orchestru se daří. Johann Strauss starší (1804–1849) doplní v roce 1819 trio houslisty Josefa Lannera (1801–1843). Dá se říci, že spolu s bratry Karlem a Janem Drahánkovými tvoří […]
Historie
Král valčíků se málem stal knihařem
Malý Johann Strauss starší (1804–1849) fascinovaně hledí na housle, jež svírá v ruce romský hudebník, hrající v jejich hospodě U Dobrého pastýře na vídeňské periferii v Leopoldstadtu. Kapely tu muzicírují den co den, někdy třeba jenom za porci guláše. Právě ony vytvářejí atmosféru vídeňských krčem. K Pastýři chodí řada spisovatelů i skladatel Wenzel Müller (1767–1835) se svým textařem. […]
Historie
Práva Židů u nás: Jejich postavení zlepšil reformní císař Josef II.
O vydání prvních privilegií Židům žijícím u nás se postaral Václav I. (1205–1253), jejich znění ale bohužel neznáme. Postavení Židů pak v letech 1254–1262 upravuje jeho syn Přemysl Otakar II. (kolem R. 1233–1278) ve spise Statuta Iudaeorum. Stávají se královským majetkem, protože získávají postavení služebníků královské komory. Útok na ně se tak v podstatě rovná útoku přímo […]
Historie
Konec templářů: Neposlušné bratry natahovali na skřipec a pálili ohněm
Proces s řádem templářů je na podzim roku 1307 v plném proudu. Francouzský král Filip IV. Sličný řádí. „Budu prověřovat obvinění templářů. Věřím, že jsou neodůvodněná,“ rozhodne papež Klement V. a v prosinci 1307 vysílá do Paříže dva kardinály. Velmistr řádu templářů Jakub de Molay (kolem r. 1243–1314) a řada dalších templářů odvolává své vynucené přiznání. Svatá otec […]
reklama
zajímavosti
Mravenci: Skrytí vládci světa
Na světě žije odhadem 14 000 druhů mravenců, přičemž jejichž celkový počet se počítá na triliony. Tento všudypřítomný hmyz se rozšířil po všech kontinentech s výjimkou zamrzlé Antarktidy, což představuje neuvěřitelný evoluční úspěch. Čím to, že zrovna mravenci jsou natolik úspěšní?   Německý výzkumný tým z univerzity ve Würzburgu odhadl, že celkový počet mravenců překračuje […]
Rozšíření kávy: Vojáci vyráběli mlýnky z munice
Město Mokha (v dnešním Jemenu) na břehu Rudého moře se v 16. století stává centrem obchodu s kávou. Zdejší vládci ale touží mít v pěstování kávovníku světový monopol, a proto zakazují vývoz sazenic. Teprve roku 1618 se jednomu holandskému obchodníkovi podaří propašovat několik keřů kávovníku ze země. Benátčané se o omamném nápoji údajně doslechli poprvé […]
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Aby dobře kynulo
panidomu.cz
Aby dobře kynulo
Existuje spousta prostředků, které kynutí pomohou či nakypří těsto. Někdy jsme ovšem na rozpacích, jaký vybrat. Použít můžeme prášek do pečiva, jedlou sodu, vinný kámen nebo droždí, a to jak sušené, tak čerstvé. Droždí Potřebujeme je do všech kynutých těst. V těch nám různé kypřicí prášky moc nepomohou. Droždí totiž zachovává v kynutých těstech šťavnatost a jemnost,
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Strašidelné jevy na zámku Lemberk: Neobjasnil je ani tým záhadologů!
enigmaplus.cz
Strašidelné jevy na zámku Lemberk: Neobjasnil je ani tým záhadologů!
Barokní zámek Lemberk, který najdeme nedaleko Jablonného v Podještědí, patří mezi velmi tajemná a mystická místa. Předchůdcem dnešního zámku byl středověký hrad, založený v polovině 13. století Havlem
Zrádný „alzheimer“: Začíná vše už v děloze?
epochalnisvet.cz
Zrádný „alzheimer“: Začíná vše už v děloze?
Jako jedno z prvních vás připraví o schopnost se dorozumět, posléze také o orientační smysl, a nakonec o vlastní „já“. Ačkoli účinný lék stále neexistuje, vědci nepřestávají pátrat   Což
Čínští vědci geneticky upravili bource morušového, aby produkoval materiál budoucnosti
21stoleti.cz
Čínští vědci geneticky upravili bource morušového, aby produkoval materiál budoucnosti
O pavoučím hedvábí, což je proteinové vlákno z výměšků pavouků rodu Argiope a Nephila, se jako o materiálu budoucnosti hovoří již dlouho. Zhotovení textilie z něj je však extrémně nákladné a zdlouhavé
V Zambii byla objevena 476 tisíc let stará dřevěná konstrukce. Kdo je jejím autorem?
21stoleti.cz
V Zambii byla objevena 476 tisíc let stará dřevěná konstrukce. Kdo je jejím autorem?
Již v roce 2019 objevil tým archeologů z Velké Británie v africké Zambii zachovalou dřevěnou konstrukci. Její analýza ukázala, že je téměř půl milionu let stará a jedná se tak o nejstarší dosud naleze
Už nemám síly, musela jsem překonat svou hrdost
skutecnepribehy.cz
Už nemám síly, musela jsem překonat svou hrdost
Pořád jsem si to nechtěla připustit a jakoukoli pomoc odmítala, ale teď už nemohu dál. Moje nezlomná hrdost se mi málem vymstila. Vždycky jsem byla přesvědčená o tom, že se dokážu o sebe postarat. Celý život jsem na tom poctivě pracovala. Nikdy jsem nelenošila. Dovedla jsem se postarat o domácnost, pět dětí, manžela i hospodářství. Jeden čas jsem měla u sebe
Snaží se utajit rozchod s partnerem?
nasehvezdy.cz
Snaží se utajit rozchod s partnerem?
Herečke ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Lucie Zedníčková (54) v posledních třech letech tvořila pár se sympatickým zvukařem a osvětlovačem Miroslavem Ollém. K nám do redakce se ovšem dostaly i
Věčné ohně planety Země: Záhadné plameny jsou místy legend i zázraků!
enigmaplus.cz
Věčné ohně planety Země: Záhadné plameny jsou místy legend i zázraků!
Na světě jich najdeme stovky, hoří na povrchu i pod ním, mnohdy už tisíce let. Většinou je pohání podzemní uhlí, plyny či ropa, ale ne všude je to tak jednoduché. Pro některé věčné ohně nemá vysvětlen
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Domácí pasta na terase
iluxus.cz
Domácí pasta na terase
Terasa U Prince disponuje jedním z 15. nejkrásnějších výhledů na celém světě. Pražský klenot na Staroměstském náměstí prolíná historii s novodobou gastronomií. Díky vyhřívání a zastřešení terasy je zd
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,