Domů     Bitva u Dolních Věstonic: Moravané připravili císařské vojsko o 3000 mužů
Bitva u Dolních Věstonic: Moravané připravili císařské vojsko o 3000 mužů

Nasládlý pach krve z mrtvol se šíří vzduchem nad Petrovou loukou. Vztek z porážky císařští vojáci nedokážou skousnout. Netrvá dlouho a jdou si ho vybít. Jih Moravy mění ve spálenou zemi. Z vesnic zbývají ohořelé zbytky domů, jejich obyvatele zabili. 

Povstání českých stavů, které začalo pražskou defenestrací roku 1618, chce císař  Ferdinand II. Habsburský (1578–1637) zlikvidovat silou. Jejich vojska vyrážejí v čele s Jindřichem Matyášem Thurnem (1567–1640) k Vídni.

Nakonec se ale stavy pokusí o diplomatický smír. Žádají císaře, ať jim potvrdí jejich někdejší stavovské a náboženské svobody. Ferdinand II. ale zastává jiný názor.

Na jeho rozkaz se v červenci roku 1619 od jeho armády pod velením francouzského generála Karla Buquoye Bonaventury (1571–1621) odděluje 8000 vojáků, které si odvádí Jindřich Duval Dampierre (1580–1620).

Vojáci se vydávají na Moravu. Císařští bojovníci kolem sebe šíří strach. Kam přijdou, tam vraždí a loupí.

Jejich nájezd odskáče do 1. srpna 1619 na 40 jihomoravských vesnic, například Hrušovany, Litobratřice, ale také Vlasatice, přes které táhnou směrem na Mikulov. Neušetří nic, co jim stojí v cestě. Vypalují, plení a kradou.

Ferdinand II. smír nechce. Musí prosadit svou.
Ferdinand II. smír nechce. Musí prosadit svou.

Nečekaný útok z vinice

„Musíme je zastavit,“ rozhodne Thurn. Postarají se o to velitelé stavovských vojsk Fridrich z Tiefenbachu (1585–1621) a Ladislav Velen ze Žerotína (1579–1638). Jejich oddíly se rychle stáhnou k Dolním Věstonicím.

Nejsou tu sami…„Terén nám hraje do karet,“ míní císařský velitel Dampierre, který obhlíží rozsáhlé vinohrady v okolí Věstonic. „Nenápadně se k nim připlížíme a zaútočíme ve chvíli, kdy to budou nejméně očekávat,“ přichází se svojí taktikou.

Přepadení se císařským podaří. Stavovská armáda rychle opouští Dolní Věstonice. Ustupuje za řeku Dyji, ale necítí se poražená.

Zatímco Dampierrovo vojsko řádí v Dolních Věstonicích, rabuje domy a raduje se ze snadného vítězství, stavovští strhnou most přes řeku. Vojsku habsburského císaře nezbude nic jiného než se za nimi přebrodit.

Zmáchaní vojáci nadávají, ale 5. srpna 1619 už stojí v plné zbroji na takzvané Petrově louce, která se rozkládá na dohled od Dolních Věstonic.

Jindřich Matyáš Thurn se svými muži zamířil k Vídni.
Jindřich Matyáš Thurn se svými muži zamířil k Vídni.

Uvážlivé rozhodnutí

Se zhruba 8000 muži mají převahu. Tiefenbach shromáždil asi 3600 mužů o dalších 1300 je doplnil Velen, dohromady tedy mají sílu 4900 bojovníků. Stavovští si ale z téhle nerovnosti nic nedělají, dokonce ani do boje nepošlou všechny muže najednou.

„Část bojovníků ponecháme v záloze,“ prohlásí uvážlivě Tiefenbach. Prozíravé rozhodnutí se mu vyplatí.

„Poněvadž však jízda Moravanů přispěla pěchotě právě včas na pomoc, pročež teprve přišlo z obojí strany k tuhému potýkání na jakýchsi lukách, že po čtyřikrát do sebe živě vráželi, ale pokaždé museli císařští ustupovat, ne bez ztráty svých, před Moravany,“ líčí současný český historik Jaroslav Čechura průběh bitvy.

Proti sobě vyrážejí jízdy obou znepřátelených stran. Stavovští dohánějí slabší početní stav bojovým nadšením a na císařské vyvíjejí pořádný tlak.

Karel Bonaventura Buquoy vede do války šiky císařských.
Karel Bonaventura Buquoy vede do války šiky císařských.

Krvavá řež muže proti muži

„Rejtaři moravští…ačkoli nebyli nejsilnější, vrazili se rychle v jízdu Dampierrovu s takovou zmužilostí a smíchali se s ní tak hrubě, že za dlouhou chvíli svůj svého nemohl poznat nemohl pro veliký dým a prach,“ dodává Čechura.

Řežba, během které už bojovníci někdy nevědí, kdo kam patří, trvá snad šest hodin. Ke konci už na obou stranách bitevního pole dochází munice. V tu chvíli stavovští pošlou do boje svoje vojáky v záloze. Proti sobě teď už většinou stojí muž proti muži.

Stavovský voják zahodí pistoli, chybí mu olovo i střelný prach a ze zbraně se proto stává bezcenný kus kovu. Ovšem meč v ruce pořád unese. Vrhne se s ním proti nepříteli. Jednou ranou ho sekne do nechráněného krku. Z proražené tepny vytryskne gejzír krve.

Muž se kácí k zemi. Během chvilky vykrvácí. Vzápětí se ale stavovský bojovník musí sám bránit nepřátelskému útoku. Přesto mají stavovští v útoku daleko větší úspěšnost.  „Císařské tlupy ztratily přes 3000 mužů,“ uvádí kronika města Mikulova.

Ladislav Velena ze Žerotína vede do boje stavovská vojska.
Ladislav Velena ze Žerotína vede do boje stavovská vojska.

Odveta za porážku

Jazýček vah vychýlilo ve prospěch moravských nejenom obrovské bojové nasazení, s jakým se vrhli proti císařské jízdě, ale hlavně Tiefenbachovo strategické rozhodnutí ponechat zálohy na závěr bitvy.

Moravští si oprávněně užívají zadostiučinění za nepodařenou bitvu u Záblatí u Českých Budějovic, která 10. června 1619 skončila porážkou českých stavů. Císařští je vlákali do léčky a potom se stali snadnou kořistí.

„Tímto vítězstvím na jižní Moravě se do jisté míry podařilo napravit pošramocenou vojenskou reputaci stavů,“ potvrzuje Čechura. Císařští jako pomstu napáchají v zemi spoustu škod. Téměř do základů vypálí jak Dolní Věstonice, tak i nedaleký Strachotín.

„Jak špatně to u nás stojí (mají na mysli mikulovské panství -pozn. red.), bůh se nad námi smiluj, to nelze vyjádřit.

Věstonice a Strachotín jsou do základů vypáleny, mlýn a pivovar taktéž, “ popisuje neutěšenou situaci v zemi zpráva určená pro moravského kardinála.

Františkovi z Ditrichštejna (1570–1636), rádce Ferdinanda II., který samozřejmě stojí na straně císařských.

Pro stavovské povstání znamená definitivní konec bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620.
Pro stavovské povstání znamená definitivní konec bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620.

Spojení císařských armád

Dampierre se porážkou nenechá odradit a bojovnost ho neopouští. Táhne na Dolní Dunajovice, které 10. srpna podpálí. Do dalšího plenění se znovu pouští už 29. srpna 1619, tentokrát v okolí Břeclavi. Do myslí příslušníků moravských stavů se vkrádají obavy.

„Co kdyby obsadili některé větší město?,“ honí se jim znepokojeně hlavou. Nabízí se například Brno, což by stavovským způsobilo nemalé problémy.

Klidně ale mohou proniknout i hlouběji do vnitrozemí a ohrožena může být třeba i hanácká metropole Olomouc.  Naštěstí se císařští k ničemu podobnému nechystají. Naopak císařský rozkaz pro ně zní opět spojit armády v jeden celek.

Buquoy se svými muži se už v polovině září 1619 stahuje od Českých Budějovic. Nyní jeho vojsko ustupuje zpátky do Rakouska a poté míří k Břeclavi, kde se 18. října 1619 spojí s Dampierrovými jednotkami. Stavům vítězství vlije novou krev do žil.

Jindřich Matyáš Thurn dokonce znovu plánuje utkat se s Ferdinandovým vojskem u Vídně. Mistr kliček Buquoy se tomu ale chce vyhnout.

Foto: Wikimedia Commons
reklama
Související články
Historie
Síla páry: Od Heronovy koule až po lokomotivu
S párou si lidé pohrávali už ve starověku. Řecký matematik Heron Alexandrijský (asi 10–75 n. l.) jako první sestrojil mechanismus, který využíval její sílu. Nazve ho Aeolipile, čili Míč boha větrů Aiola. Funguje na principu, kdy je do koule přiváděna horká pára a tryskami usměrněná vychází ven. Díky působení zákona hybnosti se taková koule roztočí. […]
Historie
Tichý souhlas s hákovým křížem: 3 slavné osobnosti s nacistickým škraloupem
Na stole leží několik popsaných papírů, kousek vedle tužka a kalamář s inkoustem. Luxusně vypadající lampička osvětluje zbytek pokoje a na jednom z konferenčních stolků trůní fotka Henryho Forda. Takovou ozdobu by v Hitlerově pracovně čekal málokdo, i když… Zrůdná ideologie opanuje Německo v roce 1933, kdy se Adolf Hitler (1889-1945) ujímá kancléřského úřadu. Některým […]
Historie
Čistota v minulosti: Ludvík XIV. se myl v pálence
Hygiena v minulosti netvořila vždy samozřejmou součást každodenních rituálů. Některé národy a civilizace si na ni potrpěly už ve starověku, jiné nikoliv. Jak tomu bylo třeba ve středověku? Skvělou ukázkou starověké hygieny je i palác v Knossu. V letech 2000–1200 př. n. l. v něm nechybí důmyslný systém na odvod vody z královniny koupelny a přístavku. V něm stojí zařízení podobné […]
Historie
Bitva u Sedanu: Z francouzské porážky se raduje celá Evropa
Nad pevností Sedan se třepotá bílý prapor. Píše se 1. září 1870 a Francie se právě vzdává německé armádě. Její porážka změní politickou mapu kontinentální Evropy. Od této chvíle už nehraje prim země galského kohouta a do popředí se naopak dere sílící Prusko… S příchodem nového dne, 1. září ve čtyři hodiny ráno, se začíná u […]
reklama
svět zločinu
Vůdkyně kultu ubije oběti paličkami
V 90. letech minulého století má japonská žena jménem Sačiko Etoová (65) mnoho následovníků. Stojí v čele kultu, jenž uctívá její mystické síly. Podle jejích stoupenců dokáže z lidí vymítat ďábla. Nepoužívá při tom modlitby a symboly, ale speciální bubenické paličky. Sačiko paličkami sví zákazníky bije, dokud z nich všechno zlo nevyžene. V lednu 1995 však její praktiky definitivně […]
Albert Fish: 120 dní Sodomy je proti němu čajíček…
Britská spisovatelka a muzikanta Charlotte Greigová (1954–2014) považuje za hlavní zdroj inspirace pro Hannibala Lectera amerického natěrače a neuvěřitelně perverzního sadistického vraha Hamiltona Howarda „Alberta“ Fishe (1870–1936). U Fishe není kanibalismus žádná výjimka. „Měl jsem předek těla s kousky, které mám nejradši. Jeho ptáčka, varlata a roztomilý, pěkně baculatý zadeček, abych si ho mohl upéct […]
Čtyřnásobný vrah Robert Maudsley: Na svobodě vraždí jen jednou
Britskému sériovému zabijákovi Robertu Johnu Maudsleymu (*1953) se přezdívá skutečný Hannibal Lecter. Je nadprůměrně inteligentní, miluje klasickou hudbu, a když se zeptáte jeho známých, vylíčí vám ho všichni jako vtipného a zdvořilého společníka, který byl vždy každému nápomocen.   Přesto svůj život zřejmě již dožije ve speciální cele o rozměrech 5,5 × 4,5 metru. V […]
Mistři falzifikátoři na českém písečku: Pozor na Zrzavého i Schikanedera!
Učí se o nich v dějinách umění, kdo si v posledních letech koupil jejich pravé dílo, zaplatil miliony. Není se co divit, že u nás i ve světě koluje řada falzifikátů slavných českých malířů.   Ne nadarmo se o něm už v jeho 24 letech mluví jako o „nejnadanějším z akademiků“. Pražský rodák Jakub Schikaneder […]
reklama
věda a technika
Za tajemstvími Mléčné dráhy: Desetiletí mise Gaia
O každém balíčku dat, který tato evropská observatoř odhalí, se mezi astrofyziky mluví jako o „zlatém dolu“ nebo „tsunami“. Nijak nepřehánějí. Gaia už 10 let revolucionizuje vše, co víme o Mléčné dráze. Její úkol se pomalu blíží do finále. Co nás tento hvězdný kartograf naučil o naší galaxii?   Gaia je astrometrická mise. Zabývá se […]
5 Překvapivě dobrých rodičů v živočišné říši
Když se řekne matka, většina lidí si vybaví krásnou sympatickou ženu, která se usmívá na své malé děťátko. Jistě je to představa správná, avšak nejen mezi lidmi se najdou dobré a obětavé mámy… 1. Slíďáci Slíďáci, nebo též vlčí pavouci, by na žebříčku popularity mezi lidmi asi nestáli příliš vysoko. Jedná se o velmi početnou […]
Učit se, jíst i vraždit: Co všechno dokážeme ve spánku?
Když spíme, většinou jen ležíme v posteli a oddáváme se snění. Není to ale ztráta času, když by se při tom dala stihnout i řada jiných věcí? Na noc se naše tělo samozřejmě nevypíná, pouze přejde do režimu spánku. Svaly jsou odpojeny, buňky se soustředí na regeneraci, mozek omezí kontakt se světem a třídí staré […]
Vyrobil vynálezce Josef Božek první českou protézu?
Krvavá řež je 27. srpna 1813 u Drážďan v plném proudu. Řecký kníže Alexandros Ypsilanti bojuje v protinapoleonské koalici jako lev. Stačí ale jeden výbuch a z jeho pravé ruky je pahýl. Válečný invalida si nestýská. Nemůže bojovat? Baví tedy společnost, kamkoli přijde. A zanedlouho funkční pravačkou opět pozvedne sklenku oblíbeného vína… „Osvojíte-li si hodinářské […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vilémovický tis: Svědek tisícileté historie stále roste
epochanacestach.cz
Vilémovický tis: Svědek tisícileté historie stále roste
Tis obecný nebo také tis červený je už od středověku významný strom. Má totiž kvalitní, tvrdé a přitom pružné dřevo, takže si ho oblíbili nejrůznější řemeslníci v čele s výrobci luků. A tak tisy mizely z krajiny a narazit dnes na opravdu hodně starý tis je vzácnost. Ovšem někdy takové štěstí přece jen máme. Zámek ve Vilémovicích na
Šest prstů? Celkem běžná věc!
epochalnisvet.cz
Šest prstů? Celkem běžná věc!
Napočítat na prstech ruky do dvanácti? Ukázat někomu hned čtyři vztyčené prostředníčky současně? Zavázat si jednou rukou tkaničky u bot? Žádný problém pro ty, kterým příroda nadělila prsty navíc. &
Pekelné údolí: Skutečně stavěl místní most samotný čert?
enigmaplus.cz
Pekelné údolí: Skutečně stavěl místní most samotný čert?
Nedaleko majestátní zříceniny hradu Chojnik na polské straně Krkonoš najdeme místo zvané Pekelné údolí. Dnes již nikdo přesně neví, který z jeho pánů chtěl kdysi postavit kamenný most, spojující hrad
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Jeho děti se s ní nebaví
nasehvezdy.cz
Jeho děti se s ní nebaví
S překvapivým přiznáním přišla zpěvačka Dara Rolins (50)! Ačkoli s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem (51) randí už více než dva roky, ještě nepoznala jeho děti. Ivana s Pavlem už jsou dospělí a 
Umělá inteligence by mohla rozpoznávat vysoké riziko rakoviny plic u nekuřáků 
21stoleti.cz
Umělá inteligence by mohla rozpoznávat vysoké riziko rakoviny plic u nekuřáků 
Výzkumníci z Centra výzkumu kardiovaskulárních zobrazovacích metod (Massachusetts General Hospital a Harvard Medical School) oznámili vývoj modelu hlubokého učení, který může pomoci identifikovat neku
Finty pro pěkné obočí
panidomu.cz
Finty pro pěkné obočí
Aby vám to slušelo, k tomu stačí upravit obočí, nanést řasenku a možná ještě rtěnku, a to v tomto pořadí. Bez obočí to totiž nefunguje, přitom právě s ním je nejvíc starostí. Vytrhat, nebo dokreslit? To bývá zásadní otázka, neboť málokdo má chloupky v obočí rostlé „tak akorát“. Kromě vrozených předpokladů je pro hustotu porostu
Zpátky do minulosti: Jak to bylo s poltergeisty
enigmaplus.cz
Zpátky do minulosti: Jak to bylo s poltergeisty
Paranormální jev, ve kterém se v lidských příbytcích zdánlivě samovolně pohybují, rozbíjejí se či dokonce vybuchují předměty. Selhává elektronika, svědci slyší zvláštní neidentifikovatelné zvuky, jako
Vyprosila jsem si na panence Marii zázrak zázraků
skutecnepribehy.cz
Vyprosila jsem si na panence Marii zázrak zázraků
Padal těžký sníh a blížil se advent, Terezčin už druhý. Splnil se mi sen, chtěla jsem být šťastná, ale cosi mi v tom bránilo. Připadalo mi, že máma neumí odpouštět. Přitom byla silně věřící. Ale nesmiřitelná. „Nesmí mi přes práh,“ sípala. „Už nikdy.“ Smířila jsem se s tím. Byla jsem vzorná dcera, s rodiči jsem se nikdy nedohadovala, brala
Kristián Hynek otevřel showroom Zahálka pro nejnáročnější cyklisty
iluxus.cz
Kristián Hynek otevřel showroom Zahálka pro nejnáročnější cyklisty
Kristiána Hynka není třeba milovníkům horské cyklistiky dlouze představovat. Vicemistr světa v maratonu na horských kolech vyměnil závodní kariéru za nespočet aktivit v cyklo branži. Jak sám říká, jde
Bioinženýství přeměňuje odpad na látky s vyšší hodnotou, třeba bioplasty
21stoleti.cz
Bioinženýství přeměňuje odpad na látky s vyšší hodnotou, třeba bioplasty
Stejně jako člověk šlechtil tisíce let odolnější a výnosnější odrůdy pšenice, vědci v laboratořích dnes „domestikují“ a „šlechtí“ bakterie a kvasinky pro efektivnější produkci léčiv, biopaliv nebo nov